RNDr. Petr Hradecký
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089542
fax: +420257531376
petr.hradecky@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aichler, J. - Hradecký, P. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. (2002): Svět geologie. Dostupné z URL http://www.geology.cz/pls/portal30/url/FOLDER/SVET_GEOLOGIE/

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Buriánek, D. - Novotný, R. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Geomorfologická mapa Jalapa. neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Baratoux, L. - Hradecký, P. - Kopačková, V. - Šebesta, J. (2006): Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador. – Krystalinikum 31, prosinec, 75-87. ISSN 0454-5524

Baratoux, L. - Hradecký, P. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Baroň, I. - Čech, S. (2005): Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 10. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-635-5

Baroň, I. - Baldík, V. - Novotný, R. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. (2009): San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009 . Závěrečná zpráva, 23 s. MS INETER Managua, Nikaragua, ČGS Praha

Baroň, I. - Hradecký, P. (2007): Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 139-143. ISSN 0514-8057

Baroň, I. - Hradecký, P. - Baratoux, L. - Vorel, T. (2007): Geomorphic features and landforms analysis for geohazard assessment in El Salvador and Nicaragua, Central America. – Geophysical Research Abstracts 9, jaro, 09005. ISSN 1029-7006

Baroň, I. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2007): Great geomorphic changes due to Upper Tertiary/Quaternary tectonic subsidence, volcanism and deep-seated landslides: An example from NW Nicaragua, Central America. – Geophysical Research Abstracts 9, jaro, 08919. ISSN 1029-7006

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Association of Environmental & Eng. Geologists: 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts, – AEG. Vail, Colorado (U.S.A.)

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Chávez, G. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Schaefer V.R., Schuster R.L., Turner A.K: 1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23, s. 37-45. – Association of Environmental & Engineering Geologists. Vail. ISBN 978-0-9754295-3-2

Baroň, I. - Novotný, R. - Kernstocková, M. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hradecký, P. - Melichar, R. (2008): Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Jaboyedoff M: Collection of Abstracts from the Congress Slope Tectonics 2008, 15th-16th February 2008, – University of Lausanne. Lausanne

Baroň, I. - Novotný, R. - Kernstocková, M. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Melichar, R. (2011): Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Jaboyedoff M: Slope tectonics, s. 133-145. – Geological Society London. London. ISBN 1-86239-324-9

Budil, P. - Chlupáč, I. - Hradecký, P. (2003): Middle ordovician at Praha-Červený hill (Barrandian area, Czech republic). – Bulletin of Geosciences 78, 2, 91-98. ISSN 1214-1119

Buriánek, D. - Hradecký, P. (2009): Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua). In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 38-39. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Buriánek, D. - Hradecký, P. (2011): The volcano-tectonic evolution of the Miocene Santa Lucía Volcano, Boaco district, Nicaragua. – Journal of Geosciences 56, 2011, 27-41. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.085

Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Čáp, P. - Novotný, R. - Baldík, V. (2010): Geologická mapa Jalapa 1:50 000. Neuvedeno. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. - Adamovič, J. - Babůrek, J. - Breiter, K. - Cajz, V. - Domečka, K. - Fišera, M. - Hanžl, P. - Holub, V. - Hradecký, P. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. - Mašek, J. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Pálenský, P. - Prouza, V. - Růžička, M. - Schovánek, P. - Slabý, J. - Valečka, J. - Žáček, V. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-699-7

Domas, J. - Čech, S. - Hradecký, P. - Shrbený, O. - Schovánek, P. (2001): geologická mapa 02-32 Teplice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-432-X

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013a): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013b): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013c): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013d): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-224 Nepomyšl. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013e): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013f): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013g): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013h): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Fatka, O. - Vorel, T. - Hradecký, P. - Jedlička, J. (2011): Expozice vzorků hornin z CHKO Křivoklátsko na zdi Muzea Joachima Barranda ve Skryjích. 1 tabule. CHKO Křivoklátsko, Skryje

Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Venera, Z. – Mixa, P. – Pašava, J. – Budil, P. – Hradecký, P. – Nývlt, D. – Rapprich, V. – Kříbek, B. – Hanžl, P. – Babůrek, J. – Havlín, A. (2017): Česká geologická služba v zahraničí. Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Hradecký, P. (2000): Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui,1999. In -: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999, s. 62. – Ministerstvo životního prostředí,odbor geologie. Praha. ISBN 80-7212-149-9

Hradecký, P. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Hradecký, P. (2003): Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 21-22. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. (2004): Estudio Geologico de riesgos naturales,provincias San Salvador, Cuscatlán y La Libertad, El Salvador. 108 s

Hradecký, P. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, area de Somoto, NOE Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. (2005): Geologové ČGS v Centrální Americe, nová data z vulkanické stratigrafie. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 48. – Česká geologická služba. Slavonice. ISBN 80-7075-635-5

Hradecký, P. (2006): Dormant volcanoes and some cities in Nicaragua. In Escuela de Geofísica, Instituto politécnico Quit: Fourth conference Cities on volcanoes, IAVCEI, Quito, Abstracts volume, s. 62. Quito

Hradecký, P. (2006): Tertiary ignimbrites in Central America: volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal. – Krystalinikum 31, listopad, 11-23. ISSN 0454-5524

Hradecký, P. (2006): Tisíc příběhů. 28.7.2006, 18-18.30. Český rozhlas 1

Hradecký, P. (2008): Planeta Věda - Vulkanismus. 1. červen 2008. Česká televize

Hradecký, P. (2008a): Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-rokycanském kopmplexu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 24-26. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. (2008b): zahraniční rozvojová spolupráce: Geologický výzkum ve Střední Americe. 3 s. MS Praha

Hradecký, P. (2010): Estudio geologico en el área de Boaco-Santa Lucia, Nicaragua. duben 2010. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Managua, Nicaragua

Hradecký, P. (2010): Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 215-219. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. (2010): Typy furongských vápenato-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části křivoklátsko-rokycanského komplexu KRK. In Česká geologická společnost: Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, s. 45-46. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice. ISBN 978-80-85321-58-6

Hradecký, P. (2010): Typy furongských vápnito-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části Křivoklátsko-rokycanského komplexu. In Teplické muzdeum: Sborník 2. vulkanologického semináře Odborné skupiny vulkanologie, s. 45-46. – Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké nám. 14, 41501 Teplice. Teplice. ISBN 978-80-85321-58-6

Hradecký, P. (2011): Introduction to the special volume 'Subduction-related igneous activity in Central America - its nature, causes and consequences'. – Journal od Geosciences 56, 1, 1-7. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.089

Hradecký, P. (2011): pozvaný editor sborníku Journal of Geosciences, Vol.56, No.1. Journal of Geosciences, Vol.56, No.1. 140 s. – Česká geologická společnost, Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. (2012): Complex hazard susceptibility zoning for effective landuse planning and catastroph prevention in developing countries. In Copernicus Office: Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, svazek Vol. 14. s. 14386. – EGU General Assembly2012. Wien

Hradecký, P. (2012): Geologický vývoj dacitového čtítového vulkánu Apoyeque, Nikaragua. říjen 2012. Konferenční sál Lesy České republiky, Křivoklát

Hradecký, P. (2012): Geologie Doupovských hor. 19.10.2012. Krajská knihovna, Karlovy vary

Hradecký, P. - Adamová, M. - Bohdánek, P. - Elznic, A. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Kotková, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň. Výzkumná zpráva, 66 s

Hradecký, P. - Babůrek, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Baratoux, L. - Baroň, I. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Novák, Z. - Hernández, W. - Vorel, T. (2005): Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador. 100 s

Hradecký, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Alvarez, A. - Obando, T. - Echaverry, M. (2008): Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 68 s. MS INETER Managua, Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Fifernová, M. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Závěrečná zpráva, 90 s. MS Archív INETER, Managua

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Fifernová, M. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív Ministerstvo životního prostředí, Praha. Archív ČGS, Praha

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Kunceová, E. - Kycl, P. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. - Echaverry, M. - Alvarez, A. - Strauch, W. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In CAU University, Kiel: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel, – CAU University Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Přichystal, A. - Ševčík, J. (2006): Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua.

Hradecký, P. - Buriánek, D. (2008b): Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 202-204. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. - Fifernová, M. - Kunceová, E. (2008b): Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua. neuveden. 109 s. – objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Managua, Nicaragua

Hradecký, P. - Havlíček, P. (1999): Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui. Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988, s. 71. ISBN 80-7212-117-0

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Novák, Z. - Opletal, M. - Prichystal, A. (2000): Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo. Výzkumná zpráva, 163 s

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Šebesta, J. (1999): Estudio geologico:Riesgos naturales en el área del Volcánes Casita y San Cristóbal, ciudad Chinandega, Nicaragua. Výzkumná zpráva, 100 s

Hradecký, P. - Hrubeš, M. - Ševčík, J. - Strauch, W. (2007a): The Apoyeque silicic strato-shield volcano. In CAU University, Kiel: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel, – CAU University kiel. Kiel

Hradecký, P. - Kycl, P. - Babůrek, J. - Žáček, V. - Mašek, D. - Opletal, M. - Nováková, D. - Vít, J. - Novák, Z. (2003): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Žáček, V. (2009): Gran Caňón de Somoto. 4 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Novák, Z. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Vorel, T. (2002): Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua. Výzkumná zpráva, 110 s

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Hrazdíra, P. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Krupička, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-223 Kyselka. Základní geologická mapa. 99 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Adamová, M. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-221 Stráž n/Ohří.

Hradecký, P. - Mrázová, Š. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Kycl, P. - Mayorga, E. - Pérez, P. (2001): Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui. Výzkumná zpráva, 80 s

Hradecký, P. - Rapprich, V. (2002): Doupovské hory Mts. - New geological data. In Ulrych J. et al. (ed.): HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts, s. 78. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 80-7075-579-2

Hradecký, P. - Rapprich, V. (2008c): Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina volcano (Western Nicaragua). – Revista Geológica de América Central 38, léto, 65-79. ISSN 0256-7024

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Godány, J. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. - Mlčoch, B. - Stárková, M. (2007): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. 100 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, Geofond ČR

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Skácelová, Z. - Godány, J. - Mlčoch, B. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. - Slapansky, P. - Belocky, R. (1999): The Bad Gleichenberg StW2 borehole - a contribution to lithology, alteration and mineralization of the Miocene volcanics of the Styrian Basin (Austria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 1, 397. ISSN 0378-0864

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Novotný, R. - Vorel, T. - Kycl, P. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Alvarez, A. - Strauch, W. - Kunceová, E. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In GEOMAR: Abstract of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, – GEOMAR Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. (2006): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív ČGS Praha, Archív INETER Managua, Ministrstvo životního prostředí ČR

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Opletal, M. - Novák, Z. - Novák, Z. - Ševčík, J. - de Vries, B. - Strauch, W. - Navarro, M. - Tomas, R. - Baratoux, L. (2007b): Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Mrázová, Š. - Hrubeš, M. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Novák, Z. - Buitrago, N. (1999): Estudio de vulnerabilidad geologica en el área de ciudades León y Chinandega, Nicaragua. Oblast postižená hurikánem Mitch, okolí měst Chinandega a León, Nikaragua

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Ševcík, J. - Rapprich, V. - Mrázová, Š. - Hernández, W. - Vorel, T. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador. 0 s

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Ševčík, J. - Hernández, W. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador. 95 s

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua. Department Nueva Segovia, města Ocotal, Dipilto a jejich okolí

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Žáček, V. – Šebesta, J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 11-242 Valeč. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. – Rapprich, V. – Lojka, R. – Hrazdíra, P. – Mlčoch, B. – Janderková, J. – Šebesta, J. – Sidorinová, T. (2016): Geologie. In Jan Matějů, Petr Hradecký, Vladimír Melichar: Doupovské hory, s. 15-138. – Česká geologická služba. Praha, Česká geologická služba. ISBN 978-80-7075-909-7

Hradecký, P. – Vorel, T. (2012): Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí. – Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda 116, zima, 31-40. ISSN 0232-0738

Hradecký, P. – Álvarez, A. (2008c): Mapa geológico y amenazas naturales en los alrededores de la ciudad de Somoto, Nicaragua. In Colegio de geologos, Costa Rica: Programnas y resúmenes de 9. Congreso geológico de America Central, s. 17. – Dirección de geología y Minas, Costa Rica. San José

Hrazdíra, P. - Hradecký, P. (1999): Hydrogeologie území. Český geologický ústav

Hronek, J. - Hradecký, P. - Holásek, O. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-34 Jindřichův Hradec. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-278-5

Kycl, P. - Svojtková, I. - Cepeda, J. M. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Žáček, V. - Šebesta, J. (2010): Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce. Praha. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, Praha 1; Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10; Norwegian Geotechnical Institute, Ullevål Stadion, N-0806 Oslo, Norway

Kycl, P. - Svojtková, I. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Buriánek, D. (2010a): Transfer of know-how to secure efficient exploitation of results of geological studies aimed at prediction of natural geohazards (undertaken within the projects of foreign development co-operation) by governmental organisations of a beneficiary. ČGS Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. - Metelka, V. - Hrazdíra, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Huapaya, S. (2007): REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica. Zpráva ze zahraniční expedice, 50 s. MS Klárov

Kříž, J. - Chlupáč, I. - Čech, S. - Havlíček, P. - Hradecký, P. - Valečka, J. (2000): Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000. neuveden. 41 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Mixa, P. - Hradecký, P. (2008): Participación del Servicio Geológico Checo en la investigación geológica de America central. In Colegio de Geologos de Costa Rica: Programa y Resumen de contribuciónes del IX Congreso Geologico de América central, s. 3-4. – neuveden. San José

Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Baldík, V. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Ševčík, J. - Obando, T. (2008): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua. 77 s. MS ČGS Praha, INETER Managua

Novotný, R. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Baroň, I. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Přichystal, A. (2008b): Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Brno

Novotný, R. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. (2007c): Mapa de las fracturas tectónicas - Boaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Brno

Novotný, R. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Žáčková, E. (2008a): Mapa de las fracturas tectónicas Boaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí, MS archiv Česká geologická služba. Brno

Pásková, M. – Hradecký, P. (2014): Aspiring Geopark Rio Coco (Nicaragua). In Pásková M: Conference Proceedings of 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Ecology and Environmental Protection. Albena, Bulgaria, vol. II, s. 53-60. – Neuveden. Albena. ISBN 978-619-7105-18-6. DOI 10.5593/SGEM2014/B52/S20.008

Rapprich, V. - Hradecký, P. (2005): Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 140-141. ISSN 0514-8057

Rapprich, V. - Hradecký, P. (2005): The Cinotepeque Range of Central El Salvador: Geology, magma origin and volcanism. – Bulletin of Geosciences 80, 4, 277-286. ISSN 1214-1119

Rapprich, V. - Hradecký, P. - Erban, V. - Hernández, W. - Pullinger, C. (2007c): Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador). In neuveden: 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences - Abstracts, – GeoMar, Kiel, Germany. Kiel, Germany

Rapprich, V. – Hradecký, P. – Tasáryová, Z. – Hroch, T. – Vorel, T. (2012): 3.seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Křivoklát

Schovánek, P. - Straka, J. - Breiter, K. - Hradecký, P. - Kopecký, J. (2001): geologická mapa 11-23 Sokolov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-491-5

Skácelová, D. – Barnet, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Sedláček, J. Mgr. – Smyčková, L. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 11-242 Valeč. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Slapansky, P. - Belocky, P. - Hradecký, P. - Spindler, P. (1999): Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung dres miozenen Vulkanismus im Steirische becken (Österreich). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 1, 419-434. ISSN 0378-0864

Slapansky, P. - Belocky, R. - Fröschl, H. - Hradecký, P. - Spindler, P. - Štěpánek, P. (1999): Petrography, geochemistry and geotectonic interpretation of the Miocene volcanism in the Styrian Basin (Austria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 1, 419. ISSN 0378-0864

Stárková, M. - Hradecký, P. - Sidorinová, T. (2010): Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 46-50. ISSN 0514-8057

Tyráček, J. - Hradecký, P. - Holub, V. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-12 Louny. Soubor geolo.a ekolog.účelových map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-323-4

Vondrovic, L. – Hradecký, P. – Verner, K. – Skácelová, Z. (2012): Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 51-54. ISSN 0514-8057

Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2009b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321. 100 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322. 112 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Stárková, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2014b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Podmokly 12-323. 163 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Hradecký, P. – Stárková, M. – Holásek, O. (2014a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 12-323 Podmokly. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krmíček, L. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Müller, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. Geologické mapy ČR 1:25 000. 106 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-784-0

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Čáp, P. – Holásek, O. – Hroch, T. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. Geologické mapy ČR 1:25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-785-7

Štěpánek, P. - Hrubeš, M. - Hradecký, P. (2002): geologická mapa - list 23-12 Ledeč nad Sázavou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-545-8

Žáček, V. - Hradecký, P. (2005f): Mapa geológico del teritorio del Ocotal (Nicaragua) 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Hradecký, P. (2005g): Geologická mapa okolí Ocotalu (Nikaragua) 1 : 50 000. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Metelka, V. - Baroň, I. - Pécskay, Z. (2008a): “Gran Cañón de Somoto, Nicaragua”- Fenómeno geológico de potencial turístico. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 201. – neuveden. San José

Žáček, V. - Kycl, P. - Huapaya, S. - Pécskay, Z. - Vorel, T. - Mixa, P. - Grygar, R. - Metelka, V. - Hradecký, P. - Ševčík, J. (2008b): Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 202. – neuveden. San José

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016f): The Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after discovery: from field geological mapping to the creation of a geopark (poster). 35th International Geological Congress, 29.8. - 2.9. 2016. Cape Town, South Africa

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016g): Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after the discovery. In American Geosciences Institute: 35th International Geological Congres Abstracts, s. Paper n. 723. – AGI, American Geosciences Institute. Cape Town

Žáček, V. – Hroch, T. – Hradecký, P. (2017e): Resultados Preliminares de los Estudios Geológicos del Cañón de Somoto y del Geoparque Rio Coco, I Congreso Nicaragüense de Geociencias. 19.7. 2017. Instituto de Geología y Geofísica (UNAN - CIGEO), Managua, Nicaragua

© Petr Hradecky, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top