RNDr. Petr Dobeš
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085322
petr.dobes@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Breiter, K. - Dobeš, P. - Drábek, M. - Eichler, F. - Gabašová, A. - Haladová, I. - Klepáč, L. - Lukeš, J. - Maryška, J. - Novák, J. - Ondruš, P. - Pačes, T. - Rukavičková, L. - Severýn, O. - Štrof, P. - Veselovský, F. - Vohralík, M. - Záruba, J. (2002): Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím. Výzkumná zpráva, 33 s

Breiter, K. - Pačes, T. - Broska, I. - Charoy, B. - Noronha, F. - Chlupáčová, M. - Dobeš, P. - Fedkin, A. - Forster, N. - Holub, F. V. - Janoušek, V. - Koller, F. - Kostitsyn, Y. A. - Leichmann, J. - Maros, G. - Müller, A. N. - René, M. - Štemprok, M. - Žák, K. (2001): International workshop Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. Podlesí u Potůčků v Krušných horách

Breiter, K. – Ďurišová, J. – Hrstka, T. – Korbelová, Z. – Vaňková, M. H. – Galiová, M. V. – Kanický, V. – Rambousek, P. – Knésl, I. – Dobeš, P. – Dosbaba, M. (2017a): Assessment of magmatic vs. metasomatic processes in rare-metal granites: A case study of the Cínovec/Zinnwald Sn–W–Li deposit, Central Europe. – Lithos 292-293, November, 198-217. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.08.015

Bukovská, Z. - Verner, K. - Buriánek, D. - Dobeš, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Erban, V. - Franěk, J. - Halodová, P. - Holeček J. - Jačková, I. - Jelének, J. - Kopačková V. - Koucká, L. - Laufek, F. - Lněničková, Z. - Kočergina, J. - Myška, O. - Nahodilová, R. - Pertoldová, J. - Rukavičková, L. - Soejono, I. - Švagera, O. - Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bukovská, Z. – Kryl, J. – Švagera, O. – Souček, K. – Sosna, K. – Filipský, D. – Navrátil, P. – Vavro, M. – Chabr, T. – Kříbek, B. – Dobeš, P. – Leichmann, J. – Soejono, I. – Jelínek, J. – Franěk, J. – Waclawik, P. – Vavro, L. – Holeczy, D. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Knésl, I. – Laufek, F. – Pořádek, P. – Veselovský, F. – Jelínek, J. – Havlová, V. (2019): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - technická zpráva za rok 2019. 44 s. MS SÚRAO, TZ421/2019

Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Chabr, T. – Levý, O. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, M. – Soejono, I. – Švagera, O. – Kryl, J. – Dobeš, P. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Holeček J. – Morávek, R. – Švanda, J. – Čermák, F. – Mareček, L. – Říha, V. – Staš, L. – Waclawik, P. – Havlová, V. – Zuna, M. (2021): Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – realizační projekt. 67 s. MS SÚRAO

Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Chabr, T. – Morávek, R. – Levý, O. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, M. – Zelinková, T. – Dobeš, P. – Švagera, O. – Kryl, J. – Soejono, I. – Řihošek, J. – Hanák, J. – Čermák, F. – Kašpar, R. – Nedvěd, J. – Vavro, L. – Myška, O. – Janeček, I. (2022): Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – první průběžná zpráva. Výzkumná zpráva, 119 s

Bukovská, Z. – Soejono, I. – Vondrovic, L. – Vavro, M. – Souček, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Švagera, O. – Waclawik, P. – Řihošek, J. – Verner, K. – Sláma, J. – Vavro, L. – Koníček, P. – Staš, L. – Pécskay, Z. – Veselovský, F. (2019): Characterization and 3D visualization of underground research facility for deep geological repository experiments: A case study of undergroundresearch facility Bukov, Czech Republic. – Engineering Geology 259, September :105186, nestránkováno. ISSN 0013-7952. DOI 10.1016/j.enggeo.2019.105186

Bukovská, Z. – Verner, K. – Soejono, I. – Dobeš, P. – Buriánek, D. – Nahodilová, R. – Švagera, O. – Tomek, F. – Vondrovic, L. – Pecskay, Z. (2017): Initial research on geological conditions in the UndergroundResearch Facility Bukov, Bohemian Massif, Czech Republic. In E. Gomez-Rivas: Deformation mechanisms, Rheology, and Tectonics 2017 Abstract Book, – University of Aberdeen. University of Aberdeen

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Chabr, T. – Leichmann, J. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, M. – Zuna, M. – Navrátil, P. – Bohdálek, P. – Bošková, M. – Dobeš, P. – Filipský, D. – Franěk, J. – Galeková, E. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Havlová, V. – Hlisnikovský, K. – Holeczy, D. – Jankovský, F. – Jaroš, M. – Jelínek, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kříbek, B. – Kubeš, M. – Kubina, L. – Kučera, R. – Kukutsch, R. – Laufek, F. – Mixa, P. – Mozola, J. – Násir, M. M. – Palát, J. – Patočka, M. – Pořádek, P. – Rosendorf, T. – Soejono, I. – Staš, L. – Vavro, L. – Veselovský, F. – Vorel, J. – Waclawik, P. – Wertich, V. – Zajícová, V. – Zelinková, T. (2020): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva. 705 s. MS archiv ČGS Praha

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Dobeš, P. – Franěk, J. – Filipský, D. – Havlová, V. – Chabr, T. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Laufek, F. – Leichmann, J. – Navrátil, P. – Soejono, I. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, L. – Vavro, M. – Veselovský, F. – Waclawik, P. – Zuna, M. (2018): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - technická zpráva za rok 2018. 68 s. MS SÚRAO

Dobeš, P. (2000): Contrasting types of paleofluids in volcano-sedimentary complex of the Barrandian Upper Proterozoic. In Svojtka M: Geolines, svazek 2000. s. 18. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Dobeš, P. (2001): Post-magmatic hydrothermal fluid flow in granites: A study of fluid inclusions in rocks and veins of the Melechov massif (Czech Republic). Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites, Abstract volume, s. 10-11. – Czech Geological Survey, Prague. Prague

Dobeš, P. (2002): Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic). – Acta Universitatis Carolinae. Geologica 46, 1, 14-15. ISSN 0001-7132

Dobeš, P. (2004): Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum. 12 s

Dobeš, P. (2004): Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice. In -: Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004, s. 14-16. – Neuveden. Bratislava

Dobeš, P. (2004): Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí. 10 s

Dobeš, P. (2005): Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 80, 2, 149-154. ISSN 1214-1119

Dobeš, P. (2005): Fluidní inkluze. In Kříbek B., Hájek A: Uranové ložisko Rožná - Model pozdně variských a povariských mineralizací, s. 45-50. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-629-2

Dobeš, P. (2005): Hydrothermal uranium mineralization of Bohemian Massif (Czech Republic): Fluid inclusions, T-X constraints. University of Siena, ECROFI XVIII, Siena 6-9 July 2005

Dobeš, P. (2005): Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia. 30 s

Dobeš, P. (2006a): Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock. 3 s

Dobeš, P. (2006b): Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí. 3 s

Dobeš, P. (2008): Post-magmatic hydrothermal vein mineralization in granitic rocks: T-X evolution, fluid inclusion study. In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, vol. 32, svazek 32. s. 56-57. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków

Dobeš, P. (2009): Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 50-51. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Dobeš, P. (2011): Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí. In Verner. K., Budil P., Buriánek D: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 30. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Dobeš, P. (2011): Jak vznikala rudní ložiska - geochemické metody studia rudních ložisek. 3. 11. 2011. Praha

Dobeš, P. (2012): Migration of paleo- and recent fluids in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic: Fractures, fluid inclusion planes, open microcracs. In Németh Z: Mineralia Slovaca, svazek 44-1. s. 79. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Dobeš, P. (2014): Zlomy, pukliny a s nimi spojené hydrotermální mineralizace - oslabené zóny horninového prostředí - příklad z krkonošsko-jizerského masívu. 28. 3. 2014. Praha

Dobeš, P. - Jačková, I. - Čejková, B. - Klomínský, J. (2006): Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study. Mineralogia Polonica - Special Papers, svazek 28

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2006): Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. In Zimák J: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006, s. 11-12. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-1560-7

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2006): Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. květen 2006. Přírodovědecká fakulta Palackého univ., Olomouc

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2007): Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic). In Venera Z: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide, s. 21-22. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-695-9

Dobeš, P. - Malý, K. (2001): Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. – Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních 15, 1, 51-85. ISSN 6505-8228

Dobeš, P. - Maros, G. - Palotás, K. - Koroknai, B. - Sallay, E. (2003): Fluid inclusion planes vs. fracturing in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic). In Svojtka M: Geolines, svazek 16. s. 23-24. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Dobeš, P. - Maros, G. - Palotás, K. - Koroknai, B. - Sallay, E. (2003): Fracture analysis and fluid inclusion planes in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic). – Acta Mineralogica-Petrografica. Abstract Series 2, 2, 52-53. ISSN 1589-4835

Dobeš, P. - Mixa, P. - Žáček, V. - Lukeš, P. - Quintanilla, E. M. (2011): Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - mineralogy and fluid inclusions. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt 87, Aug. 2011, 64-65. ISSN 1017-8880

Dobeš, P. - Pašava, J. - Kříbek, B. - Vavřín, I. - Žák, K. - Delian, F. - Tao, Z. (1999): Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study. Terra Nostra, svazek 1999. s. 83. ISBN 0946-8978

Dobeš, P. - Suchý, V. - Stejskal, M. (1999): Diagenetic fluid circulation through the fractures: A case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 18. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Dobeš, P. - Žák, K. - Kříbek, B. (2001): Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic. – Faculdade de Ciencias do Porto, Departamento de Geologia, Memoria 2001, 7, 115-117. ISSN 0871-1607

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Jačková, I. – Veselovský, F. (2017): Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 195-201. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.25

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2018): Barytová mineralizace na kůzovské zlomové zóně v čistecko-jesenickém plutonu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 141-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.22

Dobeš, P. – Veselovský, F. – Jačková, I. – Malec, J. – Klomínský, J. (2011): Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Česká geologická služba

Dobeš, P. – Vondrovic, L. – Trubač, J. – Dolejš, D. (2011): Cassiterite-wolframite mineralization at Jermanice in the Krkonose-Jizera pluton (Czech Republic) - mineral chemistry, fluid inclusions, and stable isotopes. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt 87, Aug 2011, 62-63. ISSN 1017-8880

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. (2013): Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic). In Žák J., Zulauf G., Rohling H.G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 38. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. – Filip, J. – Veselovský, F. – Drahota, J. (2015): Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 165-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.24

Dragoun, J. – Žák, K. – Vejlupek, J. – Filippi, M. – Novotný, J. – Dobeš, P. (2013): Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): Unique example of relationships between hydrothermal and common karstification. In Filippi M., Bosák P. (eds.): Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 2, svazek 3. s. 179-184. – Czech Speleological Society. Brno. ISBN 978-80-87857-08-3

Fan, D. - Zhang, T. - Ye, J. - Pašava, J. - Kříbek, B. - Dobeš, P. - Vavřín, I. - Žák, K. (2004): Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China. – Ore Geology Reviews 24, 1-2, 103-120. ISSN 0169-1368

Fojt, B. - Dobeš, P. - Malý, K. - Škoda, R. (2008): Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 3-18. ISSN 1211-8796

Fojt, B. – Dobeš, P. – Malý, K. – Škoda, R. (2008): Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex (Czech Republic). In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, vol. 32, svazek 32. s. 56-57. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Grimmer, J. - Pironon, J. - Suchý, V. - Dobeš, P. (2002): Petroleum inclusions in the Barrandian Palaeozoic basin, Czech Republic: P, T, X modeling. PACROFI 8, Program with Abstracts, July 22-25, 2002, Halifax, Nova Scotia, Canada, s. 32-34. – Nova Scotia Department of Natural Resources and the Queens Printer. Halifax

Hora, Z. – Stein, H. – Žák, K. – Dobeš, P. (2018): Eaglet property, southeastern British Columbia: Re-Os geochronology, sulphur isotopes, and thermobarometry. – Geological Fieldwork 2017, British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, British Columbia Geological Survey Paper 2018-1 2018, 1, 157-166. ISSN 0381-243X

Hrazdil, V. - Malý, K. - Dobeš, P. - Houzar, S. (2003): Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 88, 2, 139-148. ISSN 1211-8796

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Jačková, I. - Kopačková V. - Malec, J. - Veselovský, F. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Žák, J. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Košťák, B. - Málek, J. - Pufr, M. - Jarchovský, T. - Stemberk, J. - Žanda, L. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Česká geologická služba, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. – Dobeš, P. – Škoda, R. – Jačková, I. (2012a): Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 173-176. ISSN 0514-8057

Košuličová, M. - Schulmann, K. - Montigny, R. - Štípská, P. - Dobeš, P. (2006): Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian massif. In Svojtka M: Geolines, svazek 20. s. 72-73. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. ISBN 1210-9606

Kříbek, B. - Žák, K. - Dobeš, P. - Pudilová, M. - Zimák, J. - Sulovský, P. - Leichmann, J. - Hájek, A. - Holéczy, D. (2002): Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování. Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka, s. 65. – Přírodovědecká fakulta University Karlovy. Praha

Kříbek, B. – Ackerman, L. – Buda, J. – Dobeš, P. – Klomínský, J. – Knésl, I. – Erban Kočergina, J. – Pour, O. – Pašava, J. – Škoda, R. – Veselovský, F. – Žáček, V. (2021f): Metasomatity čistecko-jesenického masivu a jejich mineralizace. Roční zpráva za rok 2020. Projekt Strategické suroviny ČR. Vedoucí projektu Petr Bohdálek. 43 s. MS Česká geologická služba

Kříbek, B. – Knésl, I. – Dobeš, P. – Veselovský, F. – Pořádek, P. – Škoda, R. – Čopjaková, R. – Leichmann, J. – Košek, F. (2022a): The origin of synchyite-(Ce) and sources of rare earth elements in the Rožná uranium deposit, Czech Republic. – Minerals 12, 6 : 690, nestránkováno. ISSN 2075-163X (on line). DOI 10.3390/min12060690

Malý, K. - Dobeš, P. (2001): Epithermal polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study. In -: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century, s. 901-904. – Swets and Zeitlinger B.V. Lisse. ISBN 90 2651 846 3

Malý, K. - Dobeš, P. (2001): Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum). – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 76, 1, 15-21. ISSN 1210-3527

Malý, K. - Dobeš, P. (2002): Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 87, 1, 75-85. ISSN 1211-8796

Malý, K. – Dobeš, P. – Fojt, B. (2008): Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic). In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, vol. 32, s. 111-112. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków

Mixa, P. - Dobeš, P. - Žáček, V. - Lukeš, P. - Quintanilla, E. M. (2011a): Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán – exploration geochemistry and genesis of gold deposits. – Journal of Geosciences 56, Spec. iss, 81-104. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.090

Mixa, P. – Dobeš, P. – Žáček, V. (2012a): Genesis of the epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 2272. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Novotný, P. - Dobeš, P. (1999): Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 116-119. ISSN 1212-6209

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Malý, K. - Hloušek, J. - Sejkora, J. (2003): Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district. – Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II 48, 3-4, 157-192. ISSN 1210-8197

Pašava, J. - Dobeš, P. - Delian, F. - Tao, Z. - Boiron, M. (2001): Character of ore fluids in the eastern part of the Dachang ore district, south China. In -: Mineral deposits at the beginning of the 21st century, s. 81-84. – Swets and Zeitlinger Publishers Lisse. Lisse. ISBN 9026518463

Pašava, J. - Kříbek, B. - Dobeš, P. - Vavřín, I. - Žák, K. (2000): Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 153-157. ISSN 0514-8057

Pašava, J. - Kříbek, B. - Dobeš, P. - Vavřín, I. - Žák, K. (2000): Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Číně. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 153. ISSN 0514-8057

Pašava, J. - Kříbek, B. - Dobeš, P. - Vavřín, I. - Žák, K. - Delian, F. - Tao, Z. - Boiron, M. (2003): Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin. – Mineralium Deposita 38, 1, 39-66. ISSN 0026-4598

Pašava, J. - Kříbek, B. - Dobeš, P. - Vavřín, I. - Žák, K. - Delihan, F. - Tao, Z. (1999): The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China). In Stanley, Ch.J. et al. (eds.): Mineral Deposits: Processes to Processing.Proceedings of the SGA-IAGOD Conference in London, s. 263-266. – A.A. Balkema. Rotterdam. ISBN 90 5809 068 X

Pašava, J. – Frimmel, H. – Vymazalová, A. – Dobeš, P. – Jukov, A. V. – Koneev, R. (2013): A two-stage evolution model for the Amantaytau orogenic-type gold deposit in Uzbekistan. – Mineralium Deposita 48, 7, 825-840. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-013-0461-8

Pašava, J. – Frimmel, H. – Vymazalová, A. – Dobeš, P. – Jukov, A. V. – Koneev, R. (2013a): The importance of black shales in the origin of the Amantaytau orogenic gold deposit in Uzbekistan: evidence from pyrite chemistry and sulfur isotope data. In E.Jonsson et al (ed.): Mineral deposit research for high-tech world. Proceedings of the 12th Biennial SGA Meeting, svazek 1. s. 1174-1177. – Geological Survey of Sweden. Uppsala. ISBN 978-91-7403-207-9

Pašava, J. – Veselovský, F. – Dobeš, P. – Erban, V. – Pour, O. – Žák, K. – Ackerman, L. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Tásler, R. (2017): New data on the origin of the Fe-Cu-As skarn deposit at Obrí důl, West Sudetes, Bohemian Massif. In Langevin P.M. et al: Proceedings of the 14th SGA Biennial Meeting, 20-23 August 2017, Québec City, Canada, – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Quebec City, Kanada. ISBN 978-2-9816898-0-1

Pašava, J. – Veselovský, F. – Dobeš, P. – Haluzová, E. – Ackerman, L. – Tásler, R. (2016): Nové poznatky ze studia mineralogie, fluidních inkluzí a izotopů síry v rudách skarnového ložiska v Obřím dole. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 47-52. ISSN 0514-8057

Pačes, T. - Maryška, J. - Severýn, O. - Dobeš, P. - Breiter, K. - Veselovský, F. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Skála, R. - Žák, K. - Rukavičková, L. - Pudilová, M. - Karous, M. - Lukeš, J. - Klepáč, L. - Záruba, J. - Štrof, P. - Eichler, F. - Krejčík, L. - Maros, G. (2001): Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím. Výzkumná zpráva, 160 s

Pačes, T. - Procházka, J. - Rukavičková, L. - Breiter, K. - Dobeš, P. - Budkovský, J. - Hanák, J. - Klomínský, J. - Mrázová, Š. - Veselovský, F. - Havlová, V. - Maryška, J. - Záruba, J. - Bárta, J. - Lukeš, J. (2007): Průběžná technická zpráva č. 1. Závěrečná zpráva, 245 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Pačes, T. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Klomínský, J. – Dobeš, P. – Veselovský, F. – Mrázová, Š. (2013): Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif. Neuveden. 345 s. – Česká Geologická Služba a Správa Úložišť Radioaktivních Odpadů. Praha

Pořádek, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. (2019): Fluidní inkluze z ložiska Li-Sn rud Vernéřov. In Knížek M., Goliáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Rukavičková, L. - Pačes, T. - Severýn, O. - Tondr, D. - Královcová, J. - Breiter, K. - Havíř, J. - Bláha, V. - Lukeš, J. - Weishauptová, Z. - Kovář, L. - Trčková, J. - Dobeš, P. - Richter, T. - Szongoth, G. - Gabašová, A. - Veselovský, F. - Štamberk, K. - Maryška, J. - Vohralík, M. - Hokr, M. - Tauchman, M. - Ehlerová, J. (2006): Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP. Závěrečná zpráva, 76 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

Rukavičková, L. – Hanák, J. – Holeček J. – Dobeš, P. – Hanžl, P. – Chlupáčová, M. – Ondra, P. – Bulíček, P. – Breiter, K. – Maňák, L. – Pacherová, P. – Bláha, V. – Myška, O. (2012): Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu. Závěrečná zpráva, 147 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Holeček J. – Hanák, J. – Dobeš, P. – Breiter, K. (2013): Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'. Závěrečná zpráva, 89 s. MS Archiv ČGS

Safanda, J. - Suchý, V. - Melka, K. - Sýkorová, I. - Dobeš, P. - Stejskal, M. (1999): Contact metamorphism of sedimentary strata by a basaltic sill: Computer simulations and geological evidence. Abstracts of IUGG 1999, s. 83. Birmingham

Sidorinová, T. – Dobeš, P. (2015): Wolframitová mineralizace z greisenu v krkonošsko-jizerském krystaliniku u Vítkova v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 48, podzim, 179-183. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.37

Suchý, V. - Dobeš, P. - Filip, J. - Stejskal, M. - Zeman, A. (2002): Conditions for veining in the Barrandian basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: Evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis. – Tectonophysics 348, 1-3, 25-50. ISSN 0040-1951

Suchý, V. - Dobeš, P. - Sýkorová, I. - Machovič, V. - Stejskal, M. - Kroufek, J. - Chudoba, J. - Matějovský, L. - Havelcová, M. - Matysová, P. (2010): Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic. – Marine and Petroleum Geology 27, 1, 285-297. ISSN 0264-8172

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Safanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. – Sedimentary Geology 131, 1, 201. ISSN 0037-0738

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Šafanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. – Sedimentary Geology 131, 3-4, 201-219. ISSN 0037-0738

Suchý, V. - Melka, K. - Safanda, J. - Sýkorová, I. - Stejskal, M. - Dobeš, P. (1999): Contact metamorphism of bituminous shales by a basaltic sill: Response of clay minerals and organic matter. EUROCLAY 1999, s. 134. – xxxxxxxxxx. Krakow. ISBN 83-909970-2-9

Suchý, V. – Dobeš, P. – Zeman, A. (2014): Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 140-143. ISSN 0514-8057

Suchý, V. – Sýkorová, I. – Dobeš, P. – Machovič, V. – Filip, J. – Zeman, A. – Stejskal, M. (2012): Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis. – Facies 58, 4, 759-777. ISSN 0172-9179. DOI 10.1007/s10347-011-0292-y

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Veselovský, F. – Ackerman, L. – Pašava, J. – Žák, K. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Dobeš, P. – Erban, V. – Tásler, R. (2018): Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re–Os dating of sulfide mineralization. – Mineralium Deposita 53, 5, 665 -682. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-017-0766-0

Vondrovic, L. - Ackerman, L. - Dobeš, P. - Trubač, J. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. 15.4. 2011. Praha

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Ackerman, L. - Dobeš, P. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. In Schloglová K: Mineral recources for Society, Book of abstract, s. 20. – SGA Student Chapter Prague. Prague

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Dobeš, P. - Dolejš, D. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jermanice (centralEurope): evidence from mineral chemistry, fluidinclusions and stable isotopes. In Barra, F., Reich, M., Campos, E., Tornos, F: Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011, s. 226-228. – Ediciones Universidad Católica del Norte, Antofagasta, chile. Antofagasta, Chile. ISBN 978-956-287-329-1

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Dobeš, P. - Dolejš, D. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and oxygen stable isotopes. 27.9. 2011. Antofagasta, Chile

Zeman, A. – Suchý, V. – Dobeš, P. – Filip, J. – Hauková, P. (2014): Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 149-153. ISSN 0514-8057

Zimák, J. - Losos, Z. - Novotný, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. – Journal of the Czech Geological Society 47, 3-4, 111-122. ISSN 1210-8197

Zimák, J. - Novotný, P. - Dobeš, P. (2002): Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku. In -: Sborník Mineralogie Českého masívu a Západních Karpat 2002, s. 97-99. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-0454-0

Zimák, J. - Novotný, P. - Dobeš, P. (2005): Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland. – Bulletin of Geosciences 80, 3, 213-221. ISSN 1214-1119

Šafanda, J. - Suchý, V. - Sýkorová, I. - Stejskal, M. - Filip, J. - Machovič, V. - Borecká, I. - Dobeš, P. (2003): Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům. – Acta Montana. Series AB 128, 11, 115-124. ISSN 1211-1576

Šafanda, J. - Suchý, V. - Sýkorová, I. - Stejskal, M. - Filip, J. - Machovič, V. - Borecká, I. - Dobeš, P. (2003): Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes. – Acta Montana. Series AB 128, 11, 45-54. ISSN 1211-1576

Žák, K. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Pudilová, M. (2000): Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 4, 271. ISSN 1210-3527

Žák, K. - Dobeš, P. - Kříbek, B. - Pudilová, M. - Hájek, A. - Holéczy, D. (2001): Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study. In -: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century, s. 109-113. – Swets and Zeitlinger B.V. Lisse. ISBN 90 2651 846 3

Žák, K. - Kříbek, B. - Dobeš, P. - Pudilová, M. - Hájek, A. - Holéczy, D. (2002): Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data. In Bohdan Kříbek , Josef Zeman (eds.): : Uranium deposits: From Their Genesis to their Environmental Aspects : proceedings of the International Workshop organized by the Czech,, s. 127-130. – Czech Geological Survey, Prague. Praha. ISBN 80-7075-583-0

Žák, K. – Rous, I. – Dobeš, P. – Klomínský, J. – Hercman, H. – Matoušková, Š. (2018): Stáří a vznik hrubě krystalických speleotém z jeskyně Dvoustovka v Ještědském hřbetu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 97-102. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.11

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Mráz, J. - Ondruš, P. - Dobeš, P. (2000): Kladnoit z povrchového dolu Bílina. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 8, 1, 267-268. ISSN 1211-0329

© Petr Dobeš, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top