Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Petr Bohdálek
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085104
petr.bohdalek@geologycz

Recent papers

Bohdálek, P. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Freiberg

Bohdálek, P. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Freiberg

Bohdálek, P. – Godány, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Buda, J. – Kortanová, J. (2012): Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně. 27 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Bohdálek, P. – Godány, J. – Starý, J. (2016a): Stanovení průzkumného území Hrob pro vyhledávání polymetalických rud. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Ústí nad Labem

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016a): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (gold, pyrite, barite, molybdenite), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016b): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (gold, pyrite, barite, molybdenite), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016c): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (gold, pyrite, barite, molybdenite), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016d): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (gold, pyrite, barite, molybdenite), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016e): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (gold, pyrite, barite, molybdenite), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016f): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (cassiterite, scheelite, fluorite, wolframite), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016g): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (cassiterite, scheelite, fluorite, wolframite), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016h): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (cassiterite, scheelite, fluorite, wolframite), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016i): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (cassiterite, scheelite, fluorite, wolframite), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016j): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (cassiterite, scheelite, fluorite, wolframite), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016k): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (magnetite, ilmenite, chromite, Mn-mineral), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016l): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (magnetite, ilmenite, chromite, Mn-mineral), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016m): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (magnetite, ilmenite, chromite, Mn-mineral), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016n): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (magnetite, ilmenite, chromite, Mn-mineral), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016o): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (magnetite, ilmenite, chromite, Mn-mineral), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016p): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (monazite, apatite, secondary Pb, bazobismuth), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016q): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (monazite, apatite, secondary Pb, bazobismuth), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016r): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (monazite, apatite, secondary Pb, bazobismuth), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016s): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (monazite, apatite, secondary Pb, bazobismuth), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016t): Heavy mineral concentrates of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (monazite, apatite, secondary Pb, bazobismuth), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016u): Map of prospecting results of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016v): Map of prospecting results of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016w): Map of prospecting results of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016x): Map of prospecting results of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Pecina, V. (2016y): Map of prospecting results of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Bohdálek, P. – Šrein, V. – Buda, J. – Pacherová, P. (2014a): Geologie a mineralogie Krušnohoří - Geologie und Mineralogie des Erzgebirges. In Regina Smolnik: Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách - Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen, s. 41-48. – Sächsisches Landesamt für Archäologie. Dresden. ISBN 978-3-941171-99-2

Bohdálek, P. – Šrein, V. – Šťastný, M. – Bohdálková, L. (2014): Podlesice - geochemický záznam polykulturní historie v aluviu Třebčického potoka - Podletitz, geochemischer Pfad der polykulturellen Geschichte im Alluvium des Fliesgewässers Třebčický potok. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2013 (Kadaň 26.-28. 9. 2013). Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 28, svazek 28. s. 179-188. – Lamdesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-14-8

Bohdálek, P. - Šrein, V. - Zemanová, L. (2011): Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničíPřeshraniční registr nerostných surovin - Bewertung des Rohstofflagerpotentials im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet – Grenzübergreifendes Rohstoffkataster. Jáchymov

Bohdálek, P. (2011): Důl Mauritius v Hřebečné – mimořádná montánní lokalita v západním Krušnohoří. In Brož M: Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století', s. 20, 28. – Národní památkový ústav Ústí nad Labem

Bohdálek, P. (2011): Důl Svornost a jeho význam pro světové kulturní dědictví. In Karel V: Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010, s. 35,43. – Národní památkový ústav

Bohdálek, P. (2011): Perspektivy rozvoje těžby surovin v českém Krušnohoří. 12.10. 2011. Jáchymov

Bohdálek, P. (2012): Vodní díla, vodotěžné stroje a dědičné štoly Jáchymovského rudního revíru. Přednáška na konference Proměny sídelní krajiny Krušnohoří , konané ve dnech 22. - 23. října 2012. 22. října 2012. Jáchymov

Bohdálková, L. - Bohdálek, P. - Břízová, E. - Pacherová, P. - Kuběna, A. A. (2018): Atmospheric metal pollution records in the Kovářská Bog (Czech Republic) as an indicator of anthropogenic activities over the last three millennia. – Science of the Total Environment 633, August, 857-874. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2018.03.142

Bohdálková, L. – Pacherová, P. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Erbanová, L. – Šrein, V. (2013): Workshop projektu ArchaeoMontan – Mittelalterlicher Bergbau in Sachsen und Böhmen / – středověké hornictví v Sasku a Čechách. Jáchymov

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Bohdálek, P. (2015): Vliv hornictví a vývoj vegetace na rašeliništi Kovářská, Krušné hory. In Nohálová, H., Káňa V., Březina, J: 21. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 13. – ÚGV PřF MU Brno, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2014): Krušné hory a vliv člověka na přírodní prostředí/Ore Mts and human impact. In Uhlířová H., Březina J., Káňa V: 20. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 12. – ÚGV PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2015): Ore Mts and human impact. In Mentlík, P., Stacke, V: Role of fieldwork in geomorphology, s. 16-17. – Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň. ISBN 978-80-261-0496-4

Bukovská, Z. – Kryl, J. – Švagera, O. – Souček, K. – Sosna, K. – Filipský, D. – Navrátil, P. – Vavro, M. – Chabr, T. – Kříbek, B. – Dobeš, P. – Leichmann, J. – Soejono, I. – Jelínek, J. – Franěk, J. – Waclawik, P. – Vavro, L. – Holeczy, D. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Knésl, I. – Laufek, F. – Pořádek, P. – Veselovský, F. – Jelínek, J. – Havlová, V. (2019): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - technická zpráva za rok 2019. 44 s. MS SÚRAO, TZ421/2019

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Chabr, T. – Leichmann, J. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, M. – Zuna, M. – Navrátil, P. – Bohdálek, P. – Bošková, M. – Dobeš, P. – Filipský, D. – Franěk, J. – Galeková, E. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Havlová, V. – Hlisnikovský, K. – Holeczy, D. – Jankovský, F. – Jaroš, M. – Jelínek, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kříbek, B. – Kubeš, M. – Kubina, L. – Kučera, R. – Kukutsch, R. – Laufek, F. – Mixa, P. – Mozola, J. – Násir, M. M. – Palát, J. – Patočka, M. – Pořádek, P. – Rosendorf, T. – Soejono, I. – Staš, L. – Vavro, L. – Veselovský, F. – Vorel, J. – Waclawik, P. – Wertich, V. – Zajícová, V. – Zelinková, T. (2020): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva. 705 s. MS archiv ČGS Praha

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Fiferna, P. – Kukal, Z. – Čáp, P. – Verner, K. – Rapprich, V. – Martínek, K. – Vodrážka, R. – Bubík, M. – Havlíček, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Petáková, Z. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Rambousek, P. – Lehotský, T. – Doucek, J. – Froňková, K. (2015): Filmy o neživé přírodě a o výzkumu předních odborníků České geologické služby. Česká geologická služba

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2012): Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci „Obnova komunikace Háj-Osek“. 13 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2013a): Expertní stanovisko ČGS k možnosti vyřešení problematiky umístění vybraných plánovaných rozvojových zastavitelných ploch dle návrhu ÚP města Krupka v chráněných ložiskových územích Modlany a Proboštov. 15 s. MS Archiv SOG ČGS, MěU Krupka

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2015a): Stanovisko k báňskému znaleckému posudku Ing. Svatopluka Havrlíka z října 2015 na vyhodnocení těžitelnosti zásob hnědého uhlí v CHLÚ Proboštov a Modlany pod plánovanými rozvojovými plochami města Krupka. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK, MěÚ Krupka

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Mšené-lázně pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 23 s. MS OVSS MŽP Chonutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Peruc pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 24 s. MS OVSS MŽP Chomutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Stanovisko ke stanovení průzkumného území Slaný 1 a Slaný 2 podle § 4 odst. 2, 8 zákona č. 62/1988 Sb. pro zvláštní zásah do zemské kůry (průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry) a pro průzkum mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty. 31 s. MS MŽP, OVSS Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. – Karenová, J. (2009): Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území. 53 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. – Rambousek, P. – Dušek, K. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. (2017): Studie vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice - provedení analýzy významu CRM v surovinové bilanci ČR (včetně prognózních zdrojů) pro ekonomiku ČR. Závěrečná zpráva, 70 s. MS MPO

Godány, J. – Bohdálek, P. – Novák, J. (2017): Odborné posouzení žádosti firmy GEOMET, s.r.o., o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec III a stanovisko k dané věci zejména ve vztahu k vypořádání návratnosti v minulosti vynaložených prostředků za provedené geologicko-průzkumné práce ze státního rozpočtu na ložisku cín-wolframové rudy Cínovec-jih. 7 s. MS MŽP, ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Buda, J. – Rýda, K. – Mašek, D. – Dušek, K. – Poňavič, M. – Knésl, I. – Šrein, V. (2012): Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr „Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření“ předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. „Omezování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011). 60 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Šrein, V. (2012): Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů – stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně – Dubová hora. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Buda, J. (2012): Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Macháček, M. – Kortanová, J. (2012): Posuzování vlivu koncepce „Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje“ na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 171 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Novák, J. (2018a): Odborné posouzení žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Cínovec IV (z roku 2018 – 2019). 20 s. MS MŽP ČR, OVSS IV MŽP

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rambousek, P. (2011g): Aplikace výsledků Aktualizace regionální surovinové poliky Libereckého kraje v územním plánování. 10.11. 2011. Setkání Těžební unie, Tábor

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rýda, K. - Buda, J. - Peterková, T. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Burda, J. - Kadlecová, R. - Starý, J. - Mašek, D. - Kavina, P. - Kavinová, A. - Kortanová, J. - Rambousek, P. (2018a): 2.aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 530 s. MS Krajský úřad libereckého kraje

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rambousek, P. (2011): Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice – těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011. 10 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rapprich, V. – Rambousek, P. – Kycl, P. – Cajz, V. – Uličný, D. – Brož, M. (2011): Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné. 17 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Seifert, A. (2010): Odborné stanovisko ČGS ke zprávě „Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín“ a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Venera, Z. – Štrupl, V. – Starý, J. – Pašava, J. – Rambousek, P. (2014a): Role státní geologické služby v oblasti nerostných surovin. 16.10. 2014. MPO ČR, Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. (2007): Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD. 7 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. (2010): Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky –Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009. 8 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. (2011): Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011. 3 s. MS MS Archiv ČGS, Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. (2011): Územní plán a surovinová politika. 2011. Přednáška na zasedání Těžební unie, Tábor 2011

Godány, J. – Bohdálek, P. (2012): Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu „Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec“ předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. (2016a): Odborné posouzení žádosti organizace GET, s.r.o., čj. 12_144 ze dne 19. ledna 2016, evidované na Ministerstvu životního prostředí pod čj. 4198/ENV/16*129/660/16, k jednotlivým předmětům řízení v rámci dobývacího prostoru Cínovec I,. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Bohdálek, P. (2016a): Stanovisko k institutu odpisu zásob výhradního ložiska, formulovanému ustanovením § 14a, odst. 2, písm. a) až c) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 6 s. MS Archiv SOG ČGS, úřad vlády ČR

Godány, J. – Bohdálek, P. (2018a): Vyjádření k doplněné dokumentaci podle ustanovení § 8, odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, „Stanovení DP Černá Hať a hornická činnost na ložisku Chrášťovice“. 8 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2009): Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka. 51 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Starý, J. – Peterková, T. – Rapprich, V. – Kavina, P. (2017a): Aktualizace č. 2 regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 450 s. MS Krajský úřad LK

Godány, J. – Malík, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2018a): Vyjádření za účelem vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na stavbu 'VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda'. 10 s. MS INPRO Moravia, s. r. o., MPO

Godány, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. (2017): Expertní posouzení pro účely správního řízení zahájeného o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II na výhradním ložisku živcových surovin Krabonoš (3264300). 23 s. MS OVSS MŽP České Budějovice

Godány, J. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. (2012): Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011. 9 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 30.9. 2019. Semily

Godány, J. - Rambousek, P. - Bohdálek, P. (2010c): Možnosti využití těžby štěrkopísku jako protipovodňových opatření. 24.11. 2010. Setkání Těžební unie, Lednice

Godány, J. - Rambousek, P. - Bohdálek, P. (2011h): Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje- obhajoba dokumentu před zastupitelstvem Libereckého kraje a hodnocení SEA. 22.6. 2011. Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec

Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. (2019a): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 16.9. 2019. Frýdlant

Godány, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. (2014a): Návrh koncepce 'Politiky druhotných surovin České republiky' včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MPO, MŽP

Godány, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2019b): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 23.9. 2019. Mimoň

Godány, J. - Rýda, K. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rambousek, P. - Dušek, K. - Kavina, P. - Starý, J. - Novák, J. (2011b): Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 211 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Hellmich, M. – Bohdálek, P. (2002): Surovinové bohatství Krušných hor. – TEMA (technika, ekonomika, marketing, aktuality), čtvrtletník OHK

Kříbek, B. – Klomínský, J. – Žáček, V. – Knésl, I. – Veselovský, F. – Pašava, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2020d): Metasomatity čistecko-jesenického masivu a jejich mineralizace. MS., Roční zpráva dílčího úkolu geologického geochemického a mineralogického výzkumu za rok 2019. Projektu Strategické suroviny ČR, vedoucí projektu Petr Bohdálek. 25 s. MS ČGS Geofond

Kříbek, B. – Knésl, I. – Veselovský, F. – Godány, J. – Mižič, L. – Andronikova, I. – Galek, R. – Pašava, J. – Bohdálek, P. (2020f): Germanium v uhlí sokolovské pánve. Roční zpráva dílčího úkolu geologického geochemického a mineralogického výzkumu za rok 2019. Projektu Strategické suroviny ČR, Číslo úkolu ČGS: 528006, pp. 22. 22 s. MS ČGS Geofond

Lissek, P. – Derner, K. – Šrein, V. – Bohdálek, P. – Křivánek, R. (2014): Výzkum hornického sídliště Kremsiger v roce 2013 - Untersuchung der Bergbausiedlung Kremsiger im Jahre 2013. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2014 (Dippoldiswalde 23.-25. 10. 2014). Výsledky a výhledy - Ergebnisse und Perspektiven. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 29, svazek 29. s. 151-166. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-16-2

Lukeš, P. - Petáková, Z. - Godány, J. - Bohdálek, P. (2008a): Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě – pilotní projekt. Závěrečná zpráva, 39 s. MS MŽP

Pauliš, P. – Černý, D. – Malý, T. – Dolníček, Z. – Bohatý, M. – Ulmanová, J. – Pour, O. – Plášil, J. – Malina, O. – Bohdálek, P. – Sýkora, I. – Povinec, P. (2020): Meteorit Potůčky (Steinbach): historie a nové nálezy (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 28, 1, 179-202. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.28.179

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016a): Geochemical and reconnaissance reference points of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016b): Geochemical and reconnaissance reference points of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016c): Geochemical and reconnaissance reference points of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016d): Geochemical and reconnaissance reference points of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016e): Geochemical and reconnaissance reference points of the West Mongol Altai 1 : 50 000, L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016f): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (Au, Ag, As, Mo), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016g): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (Au, Ag, As, Mo), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016h): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (Au, Ag, As, Mo), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016i): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (Au, Ag, As, Mo), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016j): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 1 (Au, Ag, As, Mo), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016k): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (Sn, Bi, W, Li), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016l): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (Sn, Bi, W, Li), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016m): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (Sn, Bi, W, Li), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016n): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (Sn, Bi, W, Li), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016o): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 2 (Sn, Bi, W, Li), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016p): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (Cu, Pb, Zn, Sb), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016q): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (Cu, Pb, Zn, Sb), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016r): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (Cu, Pb, Zn, Sb), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016s): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (Cu, Pb, Zn, Sb), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016t): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 3 (Cu, Pb, Zn, Sb), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016u): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (Co, Ni, Cr, Ba), L–46–28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016v): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (Co, Ni, Cr, Ba), L–46–28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016w): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (Co, Ni, Cr, Ba), L–46–29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016x): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (Co, Ni, Cr, Ba), L–46–29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Pecina, V. – Bohdálek, P. (2016y): Stream sediment geochemistry of the West Mongol Altai 1 : 50 000 – map 4 (Co, Ni, Cr, Ba), L–46–30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Poňavič, M. – Starý, J. – Buda, J. – Kunceová, E. (2016): Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR 1: 750 000. Nýsledek Nmap č. TB020CBU001/V006. 1 s. – Technologická agentura ČR, č. projektu TB020CBU001. Praha

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Poňavič, M. (2016a): Odborné vyjádření ČGS k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Surovinová politika České republiky v oblasti surovin a jejich zdrojů. 8 s. MS Archiv SOG ČGS

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 2.10. 2019. Liberec

Rambousek, P. – Mališ, J. – Toman, F. – Poňavič, M. – Starý, J. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Dvořáček, J. – Botula, J. – Slivka, V. – Pelikán, A. – Bőhmová, L. – Tomášek, J. (2016): Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB020CBU001 'Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ – Vzácné kovy.'. Závěrečná zpráva, 46 s. MS arcchív útv. Geofon, Česká geologická služba

Rambousek, P. - Sedláček, J. Ing. - Godány, J. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rýda, K. - Dušek, K. (2011n): Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje. 22 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Rambousek, P. – Starý, J. – Poňavič, M. – Godány, J. – Bohdálek, P. (2016): Průvodní text k mapě „Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR“. 31 s

Starý, J. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Mašek, D. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Lukeš, I. – Zítko, V. – Vaněček, M. (2019b): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) - WP2 - Potenciální zdroje na území ČR - Zhodnocení aktuálního surovinového potenciálu ČR (kritické suroviny EU - CRM, lithium a kaolin). 177 s. MS Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Godány, J. – Mašek, D. – Bohdálek, P. – Novák , J., RNDr. – Poňavič, M. – Večeřa, J. – Rýda, K. (2017b): Studie „Vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice“. 70 s. MS MPO

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2014): Schematická geologická mapa ČR s vyznačením zájmových oblastí a potenciálních zdrojů vybraných EU strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2015): Geologická mapa 1. oblasti s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 2 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 3 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Knésl, I. – Šreinová, B. (2014): Výsledky výzkumů na území projektu ArchaeoMontan - Ergebnisse der geologischen Untersuchungen im Referenzgebiet des ArchaeoMontan-Projektes. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2014 (Dippoldiswalde 23.-25. 10. 2014). Výsledky a výhledy - Ergebnisse und Perspektiven. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 29, svazek 29. s. 45-54. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden 2014. ISBN 978-3-943770-16-2

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Knésl, I. – Šreinová, B. (2014): Výsledky výzkumu na území projektu ArchaeoMontan. 24. 10. 2014. Dippoldiswalde

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. – Crkal, J. (2014): Strusky – doklad zpracování rud. 21. 5. 2014. Boží Dar

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2013): Stříbro z Kremsigeru. 27. 9. 2013. Kadaň

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2014): Mineralogický výzkum rudních vzorků a technolitů z okolí Černého Potoka. 16. 4. 2014. Most

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2014): Stříbro z lokality Kremsiger - Silber vom Standort Kremsiger. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2013 (Kadaň 26.-28. 9. 2013). Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 28, svazek 28. s. 189-198. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-14-8

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2014): Stříbro z lokality Kremsiger - Silber vom Standort Kremsiger. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2013 (Kadaň 26.-28. 9. 2013). Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 28, svazek 28. s. 189-198. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden 2014. ISBN 978-3-943770-14-8

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šreinová, B. (2014a): Stříbro z lokality Kremsiger - Silber vom Standort Kremsiger. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2013 (Kadaň 26.-28. 9. 2013). Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 28, svazek 28. s. 189-198. – Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-14-8

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šťastný, M. – Bohdálková, L. (2013): Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) – Eine Fallstudie. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2012, Erkunden – Erfassen – Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum – Evidence – Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012, s. 91-108. – Regina Smolnik. Dresden. ISBN 978-3-943770-09-4

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šťastný, M. (2012): Těžba rud v Jáchymovském rudním revíru jako geochemický záznam v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie. 18.říjen 2012, 15:00. Dippoldiswalde, De

Šrein, V. – Bohdálek, P. (2013a): Podlesice – geochemický záznam polykulturní historie v aluviu Třebčického potoka. 27. 9. 2013. Kadaň

Šrein, V. – Šreinová, B. – Bohdálek, P. – Bouše, P. (2016): Cínonosné strusky z oblasti vodní nádrže Mariánské Lázně. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 2, 217-223. ISSN 1211-0329

Šrein, V. – Šreinová, B. – Bohdálek, P. (2015): Mineralogický výzkum v sasko-českém projektu ArchaeoMontan. 19. 1. 2015. Národní muzeum, Praha

Večeřa, J. – Godány, J. – Bohdálek, P. (2016a): Pokračování správního řízení ve věci stanovení průzkumného území Věrovany pro vyhledávání technicky využitelných krystalů nerostů [§ 3, odst. 1, písm. j) horního zákona] a nerostů. 27 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Olomouc

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

© PETR.BOHDALEK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top