Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429243
pavla.petrova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education
1990 –1995 Faculty of Sciences of the Masaryk University, Brno

Subject of study: “Stratigraphic position of diatomites in Lower Miocene of the Ždánice Unit and Carpathian Foredeep (Zaječí, Bohaté Málkovice)”
supervisor: RNDr. R. Brzobohatý, CSc.

2003 – Ph. D. Thesis: “Palaeoecological evaluation of sediments of the Karpatian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis“
tutor: Prof. RNDr. R. Brzobohatý, CSc.

Professional Experience
1994 –1995  Czech Geological Survey – part time employment (0,2)

Since 1995, she has been employed with the Czech Geological Survey in Brno as geologist and micropaleontologist (foraminifers), topics: biostratigraphic and palaeoecologic evaluation of Miocene sediments of the Carpathian Foredeep and the Vienna Basin, geological mapping.

Research Interests
Online Biostratigraphy and paleoecology of the Carpathian Foredeep and the Vienna Basin (Miocene foraminifers)

Biostratigraphy for MND, a. s. – foraminifers (the Vienna Basin)

Geological maping of the Carpathian Foredeep (Moravian Gate, Brno surroundings) and the Vienna Basin (Hodonín surroundings)

Regional geologist of the Carpathian Foredeep

Membership in Professional Societies

Library Board CGS (since 2001)

Czech Stratigraphic Committee CGS (2006)

Editorial Board of journal “Geological Research in Moravia and Silesia” (since 2005)

Service to Scientific Community

Biostratigraphy and paleoecology of the Carpathian Foredeep and the Vienna Basin (foraminifers)

Selected Papers

Nehyba, S. , Tomanová Petrová, P. , Zágoršek, K. (2008): Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian. – Geological Quarterly 52, 1, 45–60.

Tomanová Petrová, P. & Švábenická, L. (2007): Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Geol. Carpathica, 58, 4, 333–352. Bratislava.

Petrová, P. (2004): Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences, 79, 4, 231–242. Praha.


Samaria (Crete)

Recent papers

Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Šikula, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín. Výzkumná zpráva, 79 s

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Bubík, M. - Cicha, I. - Dašková, J. - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Jurková, Z. - Krásný, J. - Krejčí, O. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Opluštil, S. - Mikuláš, R. - Pálenský, P. - Rojík, P. - Skupien, P. - Spudil, J. - Sýkorová, I. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Titl, F. - Tomanová Petrová, P. - Ulrych, J. (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Neuveden. 437 s. – Česká geologická služba. Praha

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Adámek, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2005): Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, 2005, 16-19. ISSN 1212-6209

Adámek, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. - Horáček, J. (2006): Results of the investigations at the karpatian-badenian boundary in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. 1 s. MS Poster na CBGA v Bělehradě

Adámek, J. - Švábenická, L. - Petrová, P. (2003): Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 16-19. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Kycl, P. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 74 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Bubík, M. - Holcová, K. - Riedlová, E. - Petrová, P. - Repková, H. (2001): Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Praha

Bubík, M. - Nehyba, S. - Petrová, P. - Pospíšil, O. (2006e): Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 32-35. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Petrová, P. (2004): Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 14-17. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Petrová, P. - Brzobohatý, R. - Hladilová, Š. - Mikuláš, R. (2005): Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 20-24. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Petrová, P. - Vachek, M. (2005): Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 25-29. ISSN 1212-6209

Bubík, M. – Buriánek, D. – Cígler, V. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Vít, J. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín. 154 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2019): Nové poznatky o terciéru a kvartéru získané geologickým mapováním okolí Lipníka nad Bečvou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 7-15. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-7

Bubík, M. – Tomanová Petrová, P. (2015a): Stratigrafie a stavba Karpat na Jižní Moravě. In Buriánek, D., Gilíková, H: Exkurzní průvodce, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 25-32. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7979-3

Bubík, M. – Tomanová Petrová, P. (2015b): A brief biography of Richard Johann Schubert (1876-1915). In Bubík, M. - Ciurej, A. - Kaminski, M. A: 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide, The Grzybowski Foundation Special Publication No. 21, s. v-xx. – The Grzybowski Foundation. ISBN 978-83-941956-0-1

Burianková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov. Výzkumná zpráva, 89 s

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kunceová, E. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Kryštofová, E. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. – Bubík, M. – Kryštofová, E. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2021): Mineralogická charakteristika sekundárních změn miocenních vulkanoklastických hornin z jižní a střední Moravy (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 93–104. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-15621

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. (2013): Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 7-12. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. (2012): Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 97, 1, 153-166. ISSN 1211-8796

Břízová, E. - Havlíček, P. - Novák, Z. - Petrová, P. (2000): Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 neuveden, podzim, 14. ISSN 0514-8057

Demek, J. - Havlíček, M. - Kirchner, K. - Petrová, P. - Bubík, M. - Gilíková, H. (2005): Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 8-11. ISSN 1212-6209

Doláková, N. - Hladilová, Š. - Petrová, P. - Švábenická, L. - Zlinská, A. - Halásová, E. - Andreyeva-Grigorovich, A. S. - Kvaček, Z. (2003): Hypostratotypes of the Karpatian Stage. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F: The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, s. 21-26. – Masaryk University, Brno. Brno. ISBN 80-210-3266-9

Doláková, N. – Hladilová, Š. – Holcová, K. – Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. (2016): Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary. Brno

Doláková, N. – Hladilová, Š. – Tomanová Petrová, P. (2013): 17. konference o mladším terciéru. Brno

Dostál, O. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. (2008): Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A. Neuveden. 21 s. – neuveden. Wroclaw

Fürychová, P. – Baldík, V. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Rez, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov - Odkrytá geologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Melichar, R. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. (2008): The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic. In Jurand Wojewoda: Baseny sródgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji, s. 4-4. – neuveden. Wroclaw. ISBN 978-83-922330-2-2

Gilíková, H. - Nývlt, D. - Pálenský, P. - Petrová, P. - Maštera, L. (2006b): Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 68-71. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Otava, J. - Nývlt, D. - Šikula, J. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou. Neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Geršl, M. - Otava, J. - Nehyba, S. - Dostál, O. (2008): Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic - wycieczka A. Kudowa Zdroj, Brno a okolí

Gilíková, H. – Antošová, I. – Franců, J. – Pitrák, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_E Velké Albrechtice. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hanák, J. – Pitrák, M. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. (2015b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_C Hladké Životice. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hanák, J. – Procházka, M. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_B Štětovice. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hanák, J. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. (2015d): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_W Odry. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hladil, J. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Černý, J. – Dvořák, I. J. – Faměra, M. – Havíř, J. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Kalvoda, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Kováčik, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Maštera, L. – Melichar, R. – Müller, P. – Nehyba, S. – Otava, J. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Poulová, D. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Weiner, T. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. Geologická mapa 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 214 s. – ČGS Praha. Praha

Gilíková, H. – Mlčoch, B. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_A Olomouc-Povel. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_B Odry. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015g): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_F Líšná u Přerova. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Mlčoch, B. (2016): The Miocene sediments of the Upper Moravian Basin. In Hladilová Šárka: Molasse Meeting 2016 & 18thConference on Upper Tertiary, s. 10-11. – Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno. Brno

Gregorová, R. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Nehyba, S. – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Hyžný, M. – Zágoršek, K. – Kleprlíková, L. (2021): Faunistické společenstvo kroměřížského souvrství na lokalitě Litenčice (karpatská předhlubeň, střední Morava). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 27, 1-2, 45–53. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2020-13582

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2007k): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov. 84 s

Hanžl, P. - Kociánová, L. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Odkrytá geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Čech, S. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Hradecká, L. - Hubatka, F. - Janoušek, V. - Kašpárek, M. - Manová, M. - Maštera, L. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Vít, J. - Hrdličková, K. (2007i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2020a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 152 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Pecka, T. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2020b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, geologická mapa 24-324 Brno-sever. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Daňková, L. – Dostalík, M. – Soejono, I. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kopačková V. – Kunceová, E. – Mišurec, J. – Paleček, M. – Pecka, T. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Pořádek, P. – Grygar, R. (2016): Závěrečná zpráva úkolu Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečná zpráva, 145 s. MS ČGS-Geofond

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Mareček, L. – Čoupek, P. (2017): Expertní a technické posouzení tektonických poměrů území k umístění JE Dukovany. Závěrečná zpráva, 32 s. MS SÚJB

Havlíček, P. - Adámek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čtyroká , J. - Čtyroký, P. - Macek, J. - Nekovařík, Č. - Neudert, O. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky. Základní geologická mapa České republiky 1:25000. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, P. - Novák, Z. - Petrová, P. (2000): Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 371-375. ISSN 1212-6209

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Nývlt, D. – Tomanová Petrová, P. – Žáček, V. (2012): Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012). 36 s. MS ČGS Praha

Havíř, J. - Otava, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2004): Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 18-23. ISSN 1212-6209

Hladilová, Š. - Doláková, N. - Tomanová Petrová, P. (2010): 16. konference o mladším terciéru. Brno

Hladilová, Š. – Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Zágoršek, K. – Bitner, M. A. – Demeny, A. (2014): The Early Badenian transgression - Hluchov case study (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In Radovan Kyška Pipík, Ján Soták, Juraj Šurka: 15h Czech - Polisch - Slovak Paleontological Conference, s. 29-30. – neuveden. Banská Bystrica

Hladilová, Š. – Nehyba, S. – Zágoršek, K. – Tomanová Petrová, P. – Bitner, M. A. – Demeny, A. (2014): EARLY BADENIAN TRANSGRESSION ON THE OUTER FLANK OF WESTERN CARPATHIAN FOREDEEP, HLUCHOV AREA, CZECH REPUBLIC. – ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE 84, 3, 259-278. ISSN 0208-9068

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Hanžl, P. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška, mapa odkrytá. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Hubatka, F. - Petrová, P. (2001): Geological mappping and structural picture of the Vienna Basin in the map sheet 34-223 Hodonín (Czech Republic). Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental management. Abstract boo, s. 48-49. – Neuveden. Balatonfüred

Hubatka, F. - Petrová, P. - Šikula, J. (2002): Definition of delta body in the northern closure ot the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic). Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe, s. 56-56. – Institute of Geology, Slovak Academy of Science. Bratislava

Hubatka, F. - Tomanová Petrová, P. - Nehyba, S. - Bubík, M. (2008): Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, listopad, 24-27. ISSN 1212-6209

Jelínek, J. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2021a): 3D model paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník - Borač). 3D modely. 18 s. – neuveden. ČGS Praha

Kašperáková, D. – Buriánek, D. – Fürychová, P. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Kociánová, L. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2018): Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník konference. Mikulov

Kociánová, L. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kryštofová, E. - Pecina, V. - Skácelová, Z. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Konečný, F. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016): Hydrogeologický rajon 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/7. 164 s. MS Geofond

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Buriánek, D. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016g): Hydrogeologický rajon 2242 - Kuřimská kotlina. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/19. 110 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Otava, J. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016f): Hydrogeologický rajon 2220 - Hornomoravský úval - severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/17. 137 s. MS Geofond

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016d): Hydrogeologický rajon 1510 - Kvartér Odry. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/4. 118 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016e): Hydrogeologický rajon 2212 - Oderská brána. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/16. 107 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016c): Hydrogeologický rajon 1622 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/8. 152 s. MS Geofond

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016a): Hydrogeologický rajon 1623 - Pliopleistocén Blaty. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/9. 128 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016b): Hydrogeologický rajon 1624 - Kvartér Vakové, Romže a Hané. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/10. 128 s. MS Geofond, internet

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Aue, M. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Dostalík, M. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Kondrová, L. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. (2022): Metodika dokumentace a systematizace pro evidenci svahových deformací za účelem sjednocení a modernizace jednotného veřejně dostupného informačního portálu. Česká geologická služba Praha

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Bubík, M. – Drábková, J. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. – Hubatka, F. – Nehyba, S. – Kuda, F. (2017): Vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho perspektiv z hlediska zdrojů podzemních vod. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Franců, J. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových dokumentech (etapa 2014) a identifikace oblastí postižených sufozí. Závěrečná zpráva, 115 s. MS Archiv ČGS, Praha, Kostelní 26

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Doláková, N. – Krejčí, V. – Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2021): Kenozoické sedimenty v lomu Předklášteří u Tišnova. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 20-33. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-14408

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. 6.-9. září 2022. Ústí nad Labem

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022a): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Krejčí, O. – Novotný, R. – Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Faktorová, K. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Jelínek, J. – Kašperáková, D. – Knotek, J. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Vít, J. (2019): Aktualizace geofaktorů, především Registru svahových nestabilit na www.geology.cz, sesuvy v okolí vodního díla Bojkovice a oblast Doubravník – Borač, etapa 2019. 70 s. MS Archiv ČGS Praha

Krejčí, O. – Vít, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2019): Účelová inženýrsko-geologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 24-14-16. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. – Vít, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2019): Účelová inženýrsko-geologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 24-14-21. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Buriánek, D. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016f): Hydrogeologický rajon 2241 - Dyjsko-svratecký úval. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/18. 103 s. MS Geofond

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nývlt, D. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2016b): Hydrogeologický rajon 1610 - Kvartér Horní Moravy. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/6. 135 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. (2018): Skalka u Prostějova, přírodní léčivý zdroj - odborná podpora v rámci výkonu státní zprávy. Závěrečná zpráva, 23 s. MS archiv ČGS a MŽP

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Rez, J. – Baldík, V. – Havlín, A. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Paleček, M. (2022): Nový pohled na geologickou stavbu struktury minerální vody v lázních Slatinice. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Kuča, M. – Tomanová Petrová, P. – Kirchner, K. – Mašová, K. – Maša, F. – Žák, M. – Rozbořil, R. – Vejvalka, V. – Bloudíček, K. (2023): Obec Bohutice. neuveden. 6 s. – obec Bohutice. Český Těšín

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Krentz, O. (2020a): Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem. neuveden. 100 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Krentz, O. (2020b): Geologie des Sächsisch-Böhmischen Kreidebeckens zwischen Erzgebirge und Jeschken. neuveden. 104 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Rommel, A. – Krentz, O. – Mihm, F. – Hrkal, Z. – Eckhard, P. (2020a): Putovní výstavka na téma: Geologie a hydrogeologie česko-saské krídové pánve mezi Krušnými horami a Ještedem uskutečněná v rámci projektu ResiBil – Bilance vodních zdroju ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání. Rumburk

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Rommel, A. – Krentz, O. – Mihm, F. – Hrkal, Z. – Eckhard, P. (2020b): Putovní výstavka na téma: Geologie a hydrogeologie česko-saské krídové pánve mezi Krušnými horami a Ještedem uskutečněná v rámci projektu ResiBil – Bilance vodních zdroju ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání. Jiřetín pod Jedlovou

Márton, E. - Tokarski, A. K. - Krejčí, O. - Rauch, M. - Olszewska, B. - Tomanová Petrová, P. - Wójcik, A. (2011): 'Non European' paleomagnetic directions from the Carpathian Foredeep at the southern margin of the European plate. – Terra Nova 23, 2, 134-144. ISSN 0954-4879. DOI 10.1111/j.1365-3121.2011.00993.x

Márton, E. – Krejčí, O. – Bubík, M. – Steininger, F. – Badura, J. – Tomanová Petrová, P. – Mach, K. – Tokarski, A.K. (2012): Paleomagnetic indication for possible CCW rotation of the Bohemian Massif with respect of the rest of stable Europe during Miocene. – Mineralia Slovaca 44, 1, 96-96. ISSN 0369-2086

Nehyba, S. - Bubík, M. - Kirchner, K. - Petrová, P. - Vít, J. (2006): Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 44-47. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Doláková, N. - Hladilová, Š. - Tomanová Petrová, P. (2008b): Carpathian Foredeep in the Czech Republic. In T. McCann: The Geology of Central Europe, vol. 2: Mesozoic and Cenozoic, s. 1081-1083. – The Geological Society of London. London. ISBN 978-1-86239-265-6

Nehyba, S. - Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Čurda, J. (2009a): SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 21-25. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Kirchner, K. - Tomanová Petrová, P. (2008c): Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, listopad, 36-40. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Otava, J. - Bubík, M. - Petrová, P. - Kirchner, K. (2007): Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 31-34. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Petrová, P. (2000): Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 1, 53-66. ISSN 1210-3527

Nehyba, S. - Petrová, P. (2006): Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern part and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic. In Wysocka, A., Jasionowski, M: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, s. 145. – Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW. Zwierzyniec. ISBN 83-922218-4-2

Nehyba, S. - Petrová, P. - Šikula, J. (2001): Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat. Výzkumná zpráva, 30 s

Nehyba, S. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2006): Intraclasts from Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of post- depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In Wysocka, A., Jasionowski, M: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, – Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW. Zwierzyniec. ISBN 83-922218-4-2

Nehyba, S. - Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Horáková, M. (2009b): PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 17-20. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Tomanová Petrová, P. - Jakubová, P. - Krásný, O. (2011): NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2A M1 ČERNOVICE. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 46-50. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Tomanová Petrová, P. - Zágoršek, K. (2008a): Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian. – Geological Quarterly 52, 1, 45-60. ISSN 1641-7291

Nehyba, S. – Brzobohatý, R. – Diviš, K. – Gregorová, R. – Tomanová Petrová, P. (2022): Sedimenty spodního badenu na lokalitě Zaječí hora. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 29, 1-2, 44-49. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2022-20840

Nehyba, S. – Doláková, N. – Hladilová, Š. – Tomanová Petrová, P. (2016): Carpathian Foredeep. In Pavla Tomanová Petrová: Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary, s. 1-3. – Masaryk University. Brno

Nehyba, S. – Gilíková, H. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2018): Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal passive margin of the peripheral foreland basin. In Mariusz Kędzierski, Michał Gradziński: Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7. Materiały konferencyjne, Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018 r, – Polskie Towarzystwo Geologiczne. Kraków. ISBN 978-83-942304-6-3

Nehyba, S. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Skácelová, Z. (2019b): Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal margin of the peripheral foreland basin. – Geological Quarterly 63, 2, 319-344. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1469

Nehyba, S. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Gazdová, A. (2019a): The foreland state at the onset of the flexurallyinduced transgression: data from provenance analysisat the peripheral Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Geologica Carpathica 70, 3, 241–260. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/geoca-2019-0014

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Paleček, M. (2019): Skalka u Prostějova, PLZ - účelová studie geologických a hydrogeologických podmínek v širší oblasti Skalky. 18 s. MS MS ČGS Praha

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Otava, J. (2019): Geologické poměry ve vývěrové oblasti hydrogeologické struktury léčivých zdrojů v obci Skalka v okrese Prostějov. In Martin Knížek, Viktor Goliáš a Pavel Bokr: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Sborník abstrakt. Beroun 2019, – Česká geologická společnost. neuvedeno

Novotný, R. - Baldík, V. - Tomanová Petrová, P. (2010a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Novák, Z. - Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Jurová, Z. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 72 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Novák, Z. - Petrová, P. (2000): Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 37. ISSN 0514-8057

Nýdl, T. - Petrová, V. - Tomanová Petrová, P. (2010a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. - Tomanová Petrová, P. (2010b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-10. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. - Tomanová Petrová, P. (2010c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Hladil, J. - Petrová, P. - Hladilová, Š. (2003): Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 25-26. ISSN 1212-6209

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Potůček, L. – Sedláčková, I. (2021): Doklady redepozice křídových sedimentů do uloženin spodního miocénu mezi Černou Horou a Závistí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 112-118. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-15671

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. (2015): Problém pliocénu severovýchodní Moravy. In Knížek, M., Táborský, Z., Ivanov, M: Multimediální encyklopedie českých a moravských hor - NEJENOM TO! a všehochuť, hudba, scénky, léčení, rady apod. Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 83-83. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Gilíková, H. (2016): Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile. In Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno: Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile, s. 21-23. – Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno. Brno

Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Gilíková, H. (2016): Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile;Molasse Meeting and 18th konference on upper Tertiary. 26.05.2016. Brno, MU, PřF, Geologie

Petrová, P. (1999): Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 74-76. ISSN 1212-6209

Petrová, P. (1999): Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the CF (karpatian, Czech Republic). – Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego 1999, 387, 161. ISSN 0208-6603

Petrová, P. (2000): Toulky krajem Moravy. – Malovaný kraj 36, 6, 30-31

Petrová, P. (2001): Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 8, září, 35-36. ISSN 1212-6209

Petrová, P. (2002): Biostratigraphic and palaeoecologic evaluation of the Karpatian deposits in the borehole Nosislav-3 based on the study of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic). – Geologica Carpathica 53, special, x-x. ISSN 1335-0552

Petrová, P. (2002): Palaeoecology and biostratigraphy of Karpatian based on studies of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe, s. 69-69. – Institute of Goeology, Slovak Academy of Science. Bratislava

Petrová, P. (2002): Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, září, 40-42. ISSN 1212-6209

Petrová, P. (2003): Diatoms of the Karpatian. In R. Brzobohatý ... [et al.]: The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, s. 317-324. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 80-210-3266-9

Petrová, P. (2003): Palaeoecological evaluation of the Karpatian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). 22nd IAS Meeting of Sedimentology-Opatija 2003, Abstracts Book, s. 159-159. – Institute of Geology - Zagreb. Zagreb. ISBN 953-6907-05-4

Petrová, P. (2003): Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz. 203 s

Petrová, P. (2004): Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 79, 4, 231-242. ISSN 1214-1119

Petrová, P. (2004): Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 28-29. ISSN 1212-6209

Petrová, P. (2004): Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 30-32. ISSN 1212-6209

Petrová, P. - Adámek, J. (2006): Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 48-51. ISSN 1212-6209

Petrová, P. - Adámek, J. - Nehyba, S. - Švábenická, L. (2005): Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In -: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. 12th Congress R.C.M.N.S. - 6-11 September 2005, Vienna, – University of Vienna. Vienna

Petrová, P. - Adámek, J. - Nehyba, S. - Švábenická, L. (2005): Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 42-44. ISSN 1212-6209

Petrová, P. - Havlíček, P. - Novák, Z. (2001): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 34-223 Hodonín. neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Petrová, P. - Hladilová, Š. - Doláková, N. (2004): 14. konference o mladším terciéru. Brno

Petrová, P. - Nehyba, S. - Švábenická, L. (2005): Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 81-81. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Petrová, P. - Novák, Z. (1999): Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 35-37. ISSN 1212-6209

Petrová, P. - Novák, Z. - Havlíček, P. (1999): Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 116. ISSN 0514-8057

Petrová, P. - Novák, Z. - Havlíček, P. (1999): Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 116. ISSN 0514-8057

Petrová, P. - Novák, Z. - Čtyroký, P. (1999): Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 28. ISSN 0514-8057

Petrová, P. - Vít, J. - Čtyroká , J. (2001): Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology, svazek 31. s. 55-64. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 80-210-2678-2

Petrová, P. - Šikula, J. (2000): Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). – Slovak Geological Magazine 6, 36925, 85-87. ISSN 1335-096X

Pešek, J. – Brož, B. – Brzobohatý, R. – Dašková, J. – Doláková, N. – Elznic, A. – Fejfar, O. – Franců, J. – Hladilová, Š. – Holcová, K. – Honěk, J. – Hoňková, K. – Kvaček, J. – Kvaček, Z. – Macůrek, V. – Mikuláš, R. – Opluštil, S. – Rojík, P. – Spudil, J. – Svobodová, M. – Sýkorová, I. – Švábenická, L. – Teodoridis, V. – Tomanová Petrová, P. (2014): Tertiary basins and lignite deposits of the Czech Republic. neuveden. 284 s. – Czech Geological Survey. Praha

Sedláková, I. – Sedlák, J. – Zabadal, S. – Ambrozek, V. – Krejčí, O. – Tomanová Petrová, P. (2017): Ověření výsledků gravimetrického modelování kenozoické výplně nesvačilské deprese na území Brna. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspevků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017, s. 139-141. – PřF MU, ČAH a ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. (2021): GEOFYZIKÁLNÍ HYDROGEOLOGICKÝ VÝZKUM OKOLÍ LÁZNÍ SKALKA. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment 28, 1, 37-49. ISSN 1803-1447 (on line). DOI 10.26345/egrse-037-21-104

Stráník, Z. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Adámek, J. – Brzobohatý, R. – Buchta, Š. – Dudek, A. – Grygar, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pálenský, P. – Tyráček, J. (2021): Geologie Vnějších Západních Karpat a jihovýchodního okraje Západoevropské platformy v České Republice. neuveden. 320 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. (2015a): Pod Mušlovem, Sedimenty hrušeckého souvrství (vídeňská pánev). In Buriánek, D., Gilíková, H: Exkurzní průvodce, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 34-36. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7979-3

Tomanová Petrová, P. (2015b): Novosedly, šlír laaského souvrství (karpatská předhlubeň). In Buriánek, D., Gilíková, H: Exkurzní průvodce, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 43-44. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7979-3

Tomanová Petrová, P. (2016a): Sedimenty karpatu a spodního badenu na lokalitě Brus. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 171-176. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.19

Tomanová Petrová, P. (2018): Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník. neuveden. 54 s. – neuveden. Brno

Tomanová Petrová, P. (2022): Rozhledna U Lidušky. NaCestu, č. 2. 2 s. – Vlastivědný ústav, z.ú., Plzeń. Plzeń

Tomanová Petrová, P. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. - Břízová, E. (2009b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín. neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Nehyba, S. (2011): SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT(BRNO-LÍŠEŇ). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 68-71. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Otava, J. - Pálenský, P. - Šrámek, J. (2007): Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist. In Hladilová Š., Doláková N., Tomanová Petrová P: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology 36, s. 31-38. – Masarykova Univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-4453-1

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. (2008a): Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály. In Kolářová D: Santon Příroda a historie, s. 6-13. – obec Tvarožná. Tvarožná. ISBN 978-80-903881-4-7

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. - Petrová, V. - Krejčí, O. - Nývlt, D. (2009): DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 48-52. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. - Hladilová, Š. - Doláková, N. (2007): 15. konference o mladším terciéru. Brno

Tomanová Petrová, P. - Nehyba, S. - Gilíková, H. - Čurda, J. (2009d): Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 187-188. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Jurová, Z. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov. neuveden. 58 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adámek, J. - Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Neudert, O. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. (2009c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice. neuveden. 52 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. - Pecka, T. - Hanák, J. (2010): Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 96-98. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Rez, J. – Vít, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_B Brno-Černá Pole. Závěrečná zpráva, 55 s. MS Archiv ČGS

Tomanová Petrová, P. – Buriánek, D. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Laufek, F. – Nehyba, S. – Otava, J. (2018a): Pestré sedimenty ottnangu v Brně-Kohoutovicích. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25, 1-2, 73-79. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2018-1-2-73

Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Jankovský, F. – Otava, J. – Starý, J. (2015b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_D Pasohlávky. Závěrečná zpráva, 61 s. MS Archiv ČGS

Tomanová Petrová, P. – Hubatka, F. – Gilíková, H. – Kuda, F. – Skácelová, Z. – Frolka, J. – Kovář, P. – Dostalík, M. (2017a): Využití geofyzikálních metod při průzkumu sufoze na lokalitě Větrníky. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspevků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017, s. 147-149. – PřF MU, ČAH a ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Tomanová Petrová, P. – Hubatka, F. – Krejčí, O. (2013c): Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 217-221. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. – Kociánová, L. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice – Mapa dokumentačních bodů. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Doláková, N. – Gilíková, H. – Hladilová, Š. – Zágoršek, K. (2019): Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 116-123. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-116

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, V. – Kašperáková, D. (2020): Svahové deformace a pseudokras – 11. ročník, sborník abstraků, 7.–9. 10. 2020 Banská Štiavnica. nevyplněno. 53 s. – Česká geologická služba. Brno

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2022): Skryté sesuvy odkryté během inženýrsko-geologických prací na území města Brno. 1 s. MS ČGS, odbor 440

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2022): Skryté sesuvy odkryté během inženýrsko-geologických prací na území města Brno. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2022b): Geologické mapování v oblasti Pavlovských vrchů. – Geografické rozhledy 31, 5, 42-45. ISSN 1210-3004

Tomanová Petrová, P. – Nehyba, S. – Diviš, K. – Gregorová, R. – Vít, J. – Hudec, P. (2019a): Svědectví o dynamickém reliéfu spodnobadenského pobřeží na severním okraji Brna. 1 s. MS Beroun

Tomanová Petrová, P. – Nehyba, S. – Diviš, K. – Hladilová, Š. – Gregorová, R. – Vít, J. – Hudec, P. (2018b): Paleoprostředí ve spodním badenu na severním okraji Brna (Divišova čtvrť). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25, 1-2, 65-72. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2018-1-2-65

Tomanová Petrová, P. – Nehyba, S. – Diviš, K. – Hladilová, Š. – Gregorová, R. – Vít, J. – Hudec, P. (2019): Svědectví o dynamickém reliéfu spodnobadenského pobřeží na severním okraji Brna. In Knížek, M., Goliáš, V., Bokr, P: Otevřený kongres české geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Beroun 3.-6. 9. 2019, – Česká geologická společnost. Beroun

Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Man, O. (2022d): Geologie a hydrogeologie Skalky. Informační tabule

Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Otava, J. – Gilíková, H. (2017): Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 1, 89-94. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.18

Tomanová Petrová, P. – Turek, T. (2016): kapitola 5. Mušlov, in Excurion Guide, Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary. neuveden. 8 s. – Masarykova Univerzita, Ústav geologických věd. Brno

Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2013d): 3D model Kuřimské kotliny. 28.11.2013. 17. konference o mladším terciéru, PřF MU Brno

Vajskebrová, M. – Čurda, J. – Tomanová Petrová, P. (2020): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 12 s. MS MS Archiv ČGS

Vajskebrová, M. – Čurda, J. – Tomanová Petrová, P. (2021): Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, Roční zpráva. Závěrečná zpráva, 11 s. MS ČGS

Večeřa, J. – Tomanová Petrová, P. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Vít, J. - Petrová, P. - Otava, J. (2003): Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Vít, J. – Jelínek, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2022): Paleoúdolí Doubravník–Borač ve světle elektrické odporové tomografie (ERT), jeho 3D model a vazba na hydrogeologický rajon 2242 (Kuřimská kotlina), karpatská předhlubeň. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 33-43. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-14435

Vít, J. – Tomanová Petrová, P. (2014): Narazí tunel Vinohrady na spodnopleistocénní paleoúdolí Svitavy?. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 21, 1-2, 39-42. ISSN 1212-6209

Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Hrutka, M. (2017): Geologická stavba hydrogeologického rajonu 2242 (Kuřimská kotlina) a představy vývoje toku řeky Svratky v kenozoiku. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 173-180. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.19

Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Starý, J. – Procházka, M. (2015f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1622_A Citov. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Archiv ČGS

Zágoršek, K. - Hladilová, Š. - Doláková, N. - Tomanová Petrová, P. - Nehyba, S. - Hrabovský, J. (2010a): Miocenní fauna a flóra z vrtů u Přemyslovic (PY-5, 6, 7) a její změny. 20100603. Brno

Zágoršek, K. - Hladilová, Š. - Nehyba, S. - Doláková, N. - Tomanová Petrová, P. - Hrabovský, J. (2010b): Bio-events in the Middle Miocene (Badenian) sediments from Přemyslovice and Hluchov (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In neuveden: příloha Geovestnik časopisu Mineralia Slovaca, s. 521. – neuveden. neuveden

Zágoršek, K. - Petrová, P. - Nehyba, S. (2005): Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice. 6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů, s. 63-65. – Universita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-1111-3

Zágoršek, K. - Petrová, P. - Nehyba, S. (2007): Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň). In Zlinská Adriena: Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov, – Štátný geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 9788088974918

Zágoršek, K. - Tomanová Petrová, P. - Nehyba, S. - Jašková, V. - Hladilová, Š. (2010): Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén),Prostějovsko. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 99-103. ISSN 1212-6209

Zágoršek, K. – Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Hladilová, Š. – Bitner, M.Alexandra – Doláková, N. – Hrabovský, J. – Jašková, V. (2012): Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene. – Geological Quarterly 56, 2, 269-284. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1021

Čtyroká , J. - Petrová, P. - Vít, J. (1999): Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 51-53. ISSN 1212-6209

Čurda, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Oderská brána - hygrogeologický rajon 2212. In Josef V. Datel, Jindřiška Hauerová: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 38-39. – Neuveden. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

© Pavla Tomanová Petrová, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top