Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Pavla Kramolišová
Česká geologická služba
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742161
mobil: +420733691082
pavla.kramolisova@geologycz
Vzdělání


Recent papers

Hansen, M. – Kramolišová, P. (2021): Deliverable 7.4 Final version of system management tools. Závěrečná zpráva, 11 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/gip-p-deliverables/

Kondrová, L. – Kafka, Š. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Diepolder, G. – Stepien, U. (2020): EGDI Metadata profile. 37 s. MS Odbor informatiky ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. 18.9. 2018. INSPIRE conference 2018, Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2016): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2015. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2016. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2018): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2017. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Kujal, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Paleček, M. (2013): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. (2014): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2013. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Skarková, H. (2015): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2014. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2017): Metadata for 3D geological models - technical workshop. Geofyzikální ústav AV ČR

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013a): EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, European Commission: INSPIRE Conference 2013: The Green Renaissance, s. 14-15. – Joint Research Centre, European Commission. Florence

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Petyniak, O. – Kafka, Š. (2014): Cookbook for creating multilingual metadata records using the Minerals Intelligence Network for Europe Metadata Catalogue. Neuveden

Kramolišová, P. – Moravcová, O. (2021): Training video - Introduction to the EGDI Metadata Catalogue. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. (2021a): Training video - EGDI Metadata Cookbook Lite. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Alcorn, T. (2021): Training video - Metadata of structured data – detailed. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Alcorn, T. (2021a): Training video - Metadata of structured data – basic. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes Metadata catalogue. Praha. Dostupné z URL http://prosum.geology.cz/

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. – Kafka, Š. (2020): Cookbook for creating metadata records using the EGDI Metadata catalogue (MIcKA, version 6.0). Neuveden

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Kondrová, L. (2021): FAQ, Frequently asked questions for metadata of GeoERA projects in the EGDI Metadata Catalogue. 8 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016b): Cookbook for creating multilingual metadata records using the ProSUM Metadata Catalogue (MicKA). Neuveden

Kramolišová, P. – Čápová, D. (2015): Metadata System for Minerals4EU. 17.3.2015. Bled, Slovinsko

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. (2014): Metadata System for Minerals4EU training. 1.10.2014. Dublin, Irsko

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2017): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM): Creation of the Metadata System, Deliverable 5.6. Závěrečná zpráva, 31 s. MS EC - H2020 (ProSUM)

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Moravcová, O. (2016): ProSUM Metadata Catalogue. 28.1. 2016. Uppsala, Švédsko

Kujal, R. – Hudečková, E. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012g): Aplikace Geofyzikální prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=18

Kujal, R. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): INSPIRE geophysical data specification - technical workshop. Česká geologická služba

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012a): Aplikace Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=1

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012b): Aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=2

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012c): Aplikace Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=3

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012d): Aplikace Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=4

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012e): GIS aplikace Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=5

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012f): Aplikace Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=6

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012h): Aplikace Geochemická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=19

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012i): Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=20

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012j): Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012k): Webová mapová služba Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012l): Webová mapová služba Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012m): Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012n): Webová mapová služba Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012o): Webová mapová služba Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013a): Map Application Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=15&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013b): Map Application Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=13&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013c): Map Application Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=14&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013d): Map Application Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013e): Map Application Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=11&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013f): Map Application Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=12&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013g): Web map service for the Map of Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013h): Web map service for the Map of Historical Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013i): Web map service for the Map of Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013j): Web map service for the Map of Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013k): Web map service for the Map of Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013l): Web map service for the Map of Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. – Kramolišová, P. – Kachlíková, R. – Binko, R. – Jelenová, M. – Krejčí, Z. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Česká geologická služba, Praha

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2016): The European Geological Data Infrastructure (EGDI) Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://egdi.geology.cz/

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. (2014): The European Minerals Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://m4eu.geology.cz/metadata/

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. (2020): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí, vyhledavací a editovací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Kafka, Š. (2020): The European Geological Data Infrastructure (EGDI) Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://egdi.geology.cz/

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Svítil, R. (2013): Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje/metadata

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Svítil, R. (2019): Přístup k datovým zdrojům České geologické služby nejen pro INSPIRE - poster. 1 s. MS Konference CENIA 'Inspirujme se...' Štrbské Pleso, 8.–9. listopadu 2019

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Ambrozek, V. – Čápová, D. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Geofyzikální data v České geologické službě a projekt CzechGeo/EPOS - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2018): Geofyzikální data v České geologické službě a INSPIRE - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Kramolišová, P. (2019): Rozcestník datových zdrojů ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/geodata

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Zítová, E. – Žáček, V. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, list 11-244 Žlutice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Svítil, R. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Paleček, M. (2018): Map services based on Esri technology - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/esri

Svítil, R. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Paleček, M. (2018): Mapové služby založené na Esri technologii - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/esri

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013f): WMS služby ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz/, http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2013a): Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Štrupl, V. – Paleček, M. – Kramolišová, P. – Kujal, R. – Moravcová, O. (2013c): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 25. června 2013 v 10:00. ČGS, Brno

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Kunceová, E. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Kramolišová, P. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čápová, D. - Hrdlovicsová, M. - Kramolišová, P. (2012): Integration of the Digital Archive into the Geological Information System of the Czech Geological Survey. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 2213. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. (2019a): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting. Praha

Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016a): EGDI Metadata Catalogue – the European Geological Data Hub. In Joint Research Centre: INSPIRE Geospatial World Forum 2016 Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/schedule/submissions/351.html, s. 1. – European Commission; Exhibition Committee - Institut Cartogràfic (Barcelona). Barcelona

Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2019d): CzechGeo/EPOS: Geological and Geophysical Databases, Summary 2016-2019. 4.12.2019. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. – Kramolišová, P. (2012): OneGeology-Europe Plus – Technical Support Coordination Meeting. Praha

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. – Kramolišová, P. (2013): OneGeology-Europe Plus Workshop. Ljubljana

Čápová, D. – Kramolišová, P. (2017): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM): Note accompanying the delivery of the EU-UMKDP, Deliverable 5.7. Závěrečná zpráva, 51 s. MS EC - H2020 (ProSUM)

Čápová, D. – Kramolišová, P. (2019c): EPOS Thematic Core Service (TCS) Geological Information and Modelling Consortium Meeting. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Bahar, B. – Bavdek, J. – Vihtelič, A. – Schjoth, F. – Thyregod, J. – Ramussen, V. – Molinero, H. S. – Martín, Á. P. – Roquencourt, J. – Feliachi, A. – Hegen, D. – Huisman, E. – Hansen, M. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 7.3: Final version of Central database / harvesting. Závěrečná zpráva, 12 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Bell, P. – Lewis, E. – Passmore, J. – Sen, M. – Hansen, M. – Schjødt, F. – Ede van, R. – Vihtelič, A. – Šinigoj, J. – Urvois, M. – Roquencourt, J. – Cipolloni, C. – Khloussy, E. – Grøtan, B. O. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 8.3.1: A support network incorporating buddy system, email-based helpdesk and issue triage system [final version month 35]. Závěrečná zpráva, 11 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Hansen, M. – Moravcová, O. – Bell, P. – Trench, J. – Alcorn, T. – Lewis, E. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 8.3.2: A series of webinars and help videos for GIP data delivery. Závěrečná zpráva, 11 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/gip-p-deliverables/; https://geoera.eu/wp-content/uploads/2021/08/D8.3.2-A-series-of-webinars-and-help-videos-for-GIP-data-delivery.pdf

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2019b): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 2/2019. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020): GeoERA Information Platform - Deliverable 7.2: Finished testing the system and identifying problems. Závěrečná zpráva, 84 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020a): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 1/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020b): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 2/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020c): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 3/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020d): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 4/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020e): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 5/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016c): EGDI Metadata Catalogue - the European Geological Data Hub. 29.9. 2016. Barcelona, Španělsko

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. (2021): GeoERA metadata webinar I. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Final Report on the Realization of the Large Research Infrastructure (LRI)2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 41 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Závěrečná zpráva o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury (VVI) 2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2021): GeoERA metadata webinar II. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016d): European Geological Data Infrastructure ´EGDI´ Metadata Catalogue - Step to the Pan-European EPOS project. 16.11. 2016. Workshop CzechGeo/EPOS, Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Binko, R. (2021): GeoERA Inforation Platform - Deliverable 7.5: Final version of metadata catalogue and populated Metadatabase. Závěrečná zpráva, 23 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/gip-p-deliverables/; https://geoera.eu/wp-content/uploads/2021/10/D7.5-Final-version-of-metadata-catalogue-and-populated-Metadatabase.pdf

Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. (2019): GeoERA Inforation Platform - Deliverable 7.1: Working version Metadatabase. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Čápová

Čápová, D. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Šedinová, E. – Binko, R. (2020): Web výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS. 70 s. MS https://www.czechgeo.cz/

© PAVLA.KRAMOLISOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top