Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Pavla Holečková, Ph.D.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085332
pavla.holeckova@geologycz

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Velímková, A. – Krejčí, Z. – Holeček J. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kýhos, M. – Jelének, J. – Novotná, N. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Petáková, Z. – Peřestý, V. – Vajskebrová, M. – Nohejlová, M. – Kadlecová, E. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Kondrová, L. – Krejčíková, E. – Štědrá, V. – Fifernová, M. – Zemková, M. – Fiferna, P. – Čurda, M. – Králová, M. – Malík, J. – Tuhý, M. – Polechová, M. – Aue, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Holečková, P. – Novotný, Z. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Němečková, H. – Kůrková, I. – Handl, M. – Soejono, I. – Dostalík, M. – Hájek, T. – Roháč, J. – Svítil, R. – Müllerová, P. – Svojsíková, J. – Soukup, J. – Šilhavý, L. (2022): Uspořádání Geologického dne pro veřejnost - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. Praha

Dědeček, P. – Šafanda, J. – Uxa, T. – Holeček J. – Burda, J. – Dudková, I. – Kachlíková, R. – Paleček, M. – Kloz, M. – Holečková, P. (2022): Mapy potenciálu geotermální energie v ČR v různých hloubkových úrovních a mapy střetů zájmů. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Holeček J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Bukovská, Z. – Čuřík, J. – Holečková, P. – Gorz, I. (2019): Strukturně-geologický 3D model pilotní oblasti Cheb - Vogtland. neuveden. 15 s. – grantová instituce: InterReg Central Europe. Neuveden

Holeček J. – Myška, O. – Bláha, V. – Holečková, P. (2015): Měření elektrochemických veličin v podzemních vodách v hlubokých vrtech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 145-149. ISSN 0514-8057

Holečková, P. - Hruška, J. - Majer, V. - Myška, O. - Kopáček, J. (2009): Assessing the impact of the Gothenburg protocol in the Czech Republic - web pages. Dostupné z URL www.geology.cz/project666400

Kloz, M. – Polášek, J. – Holečková, P. – Holeček J. (2021): Metoda zpracování teplotních údajů z vrtů, její limity a možnosti zpřesnění. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 54, 1, 23-35. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2021.3

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Holečková, P. – Svítil, R. (2021): Sekce 'Přístupy k datům' na intranetu ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni/data

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 56. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 55. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí Labe 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí Labe 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí labe 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 33. 1 s. – česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 19. 1 s. – Česká geologická skužba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 33. 1 s. – Česká gelogická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 22. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 23. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 24. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah lithai v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. – Hruška, J. – Zoulková, V. – Holečková, P. – Myška, O. (2012): Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010). Neuveden. 104 s. – Česká geologická služba. Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Petrash, D. A. - Bůzek, F. - Novák, M. - Čejková, B. - Krám, P. - Chuman, T. - Čuřík, J. - Veselovský, F. - Štěpánová, M. - Myška, O. - Holečková, P. - Bohdálková, L. (2019): Spatially resolved soil solution chemistry in a central European atmospherically polluted high-elevation catchment. – SOIL (EGU) 5, 2, 205–221. ISSN 2199-3971. DOI 10.5194/soil-5-205-2019

Rukavičková, L. – Holeček J. – Holečková, P. – Najser, J. – Gvoždík, L. – Pačes, T. (2021): Comparison of hydraulic conductivity of rock matrix and fractured blocks of granitic rocks. – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 144, August : 104743, nestránkováno. ISSN 1365-1609. DOI 10.1016/j.ijrmms.2021.104743

Stárková, M. – Burda, J. – Holeček J. – Holečková, P. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Janderková, J. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Pecskay, Z. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2017b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-432 Nová Paka. 207 s. MS archív ČGS, MŽP

© PAVLA.KOVARIKOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top