No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. - Adamovič, J. - Babůrek, J. - Breiter, K. - Cajz, V. - Domečka, K. - Fišera, M. - Hanžl, P. - Holub, V. - Hradecký, P. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. - Mašek, J. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Pálenský, P. - Prouza, V. - Růžička, M. - Schovánek, P. - Slabý, J. - Valečka, J. - Žáček, V. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-699-7

Domas, J. - Čech, S. - Hradecký, P. - Shrbený, O. - Schovánek, P. (2001): geologická mapa 02-32 Teplice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-432-X

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-714-7

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř. 70 s. MS Archiv ČGS

Dvořák, I. – Barnet, I. – Burda, J. – Karenová, J. – Malík, J. – Müller, P. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Sedláček, J. Mgr. – Schovánek, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jarchovský, T. - Fediuk, F. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2010): Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 219-222. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Schovánek, P. (2005): Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 35-38. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Schovánek, P. (2003): Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 26-28. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Schovánek, P. - Gabašová, A. (2004): The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools. – Bulletin of Geosciences 79, 1, 63-70. ISSN 1214-1119

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Veselovský, F. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Táborský, Z. (2004): Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 112-114. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Sulovský, P. - Toužimský, M. (2007): Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 24-29. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Konečný, P. - Ulrych, J. - Schovánek, P. - Huraiová, M. - Řanda, Z. (2006): Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constrains. – Geologica Carpathica 57, 5, 379-396. ISSN 1335-0552

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková, V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Mrázová, Š. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2002): Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald. – ČGS Praha

Mrázová, Š. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 33 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-641-1

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006a): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006b): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006c): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006d): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006e): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006f): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2007): Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru). In Baroň I: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Brno

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 101 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 104 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006a): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 178 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 183 s. MS Gobierno Regional Piura a ČGS

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Kolář, V. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Zbořil, A. - Kopačková, V. - Aimová, I. (2004): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Zpráva ze zahraniční expedice, 79 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Kopačková, V. (2004b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 64 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Prouza, V. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Krupička, J. – Pecina, V. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Schovánek, P. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Jandová, L. – Karenová, J. – Riedlová, E. – Toužimský, M. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí. 206 s. MS Archiv ČGS Praha

Rambousek, P. – Schovánek, P. – Malec, J. – Lukeš, P. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Schovánek, P. (1999): Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000. In -: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998, s. 17. – Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie. Praha. ISBN 80-7212-117-0

Schovánek, P. (2000): Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000. In -: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999, s. 20. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-149-9

Schovánek, P. (2001): Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-143 Cínovec. Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Schovánek, P. (2001): Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-321 Dubí. Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Schovánek, P. (2003): Proterozoické parametamorfity altenberské kry. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 38-39. ISSN 0514-8057

Schovánek, P. (2004a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-143 Cínovec.

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Schovánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Burda, J. - Cajz, V. - Elznic, A. - Fürych, V. - Godány, J. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2004): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 84 s. – Česká geologická služba. Praha

Schovánek, P. - Nývlt, D. - Kolář, V. - Bouček, J. - Fediuk, F. - Adamová, M. (2003): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Zpráva ze zahraniční expedice, 93 s. MS ČGS a MŽP

Schovánek, P. - Prouza, V. - Spudil, J. - Dvořák, I. - Čech, S. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov. Neuveden. 1 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Schovánek, P. - Straka, J. - Breiter, K. - Hradecký, P. - Kopecký, J. (2001): geologická mapa 11-23 Sokolov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-491-5

Schovánek, P. - Šebesta, J. - Elznic, A. (2004b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí.

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Burda, J. – Čech, S. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Konopásek, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Janderková, J. – Kachlík, V. – Zajíc, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. 244 s. MS Archiv ČGS Praha

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Dvořák, I. – Pecina, V. – Skácelová, Z. – Tasáryová, Z. – Čech, S. – Žáčková, E. (2012): Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Schulmannová, B. - Skácelová, Z. - Pertoldová, J. - Schovánek, P. (2005): Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 42-45. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Kadlec, J. - Shrbený, O. - Schovánek, P. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-276-9

Vrána, S. – Sulovský, P. – Schovánek, P. (2012): Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 202-207. ISSN 0514-8057

© Pavel Schovanek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top