doc. RNDr. Pavel Müller, CSc.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429246
fax: +420543212370
muller51@seznamcz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Abraham, M. - Bachratý, J. - Bezděk, J. - Boháček, Z. - Hanák, J. - Hůlka, L. - Chlupáčová, M. - Kašparec, I. - Kovářová, M. - Matolín, M. - Müller, P. - Pecina, V. (2003): Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava. 72 s

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Boháček, Z. - Bezděk, J. - Kovářová, M. - Hanák, J. - Toul, J. - Müller, P. (2003): Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments. – Bulletin of Geosciences 78, 3, 179-204. ISSN 1214-1119

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. - Müller, P. - Abrahám, M. - Hanák, J. (2008): Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic. – Mineralia Slovaca 40, 3-4, 103-112. ISSN 0369-2086

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Chlupáčová, M. - Hanák, J. - Müller, P. (2010): Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech republic. – Studia geophysica et geodaetica 54, 54, 153-184. ISSN 0039-3169

Dvořák, I. - Baldík, V. - Burda, J. - Čech, S. - Müller, P. - Novotný, R. - Rýda, K. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Trubačová, A. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Kycl, P. - Müller, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Stárková, M. - Trubačová, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou. neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Malík, J. - Müller, P. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Malík, J. - Müller, P. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Dvořák, I. - Konopásek, J. - Skácelová, Z. - Burda, J. - Rambousek, P. - Kachlík, V. - Janderková, J. - Ambrozek, V. - Jeřábek, P. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Čurda, J. - Krupička, J. - Martínek, K. - Müller, P. - Hanžl, P. - Žáčková, E. (2011f): Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421. Závěrečná zpráva, 105 s. MS archiv České geologické služby, Praha

Dvořák, I. – Babůrek, J. – Barnet, I. – Čížek, D. – Hrazdíra, P. – Müller, P. – Krupička, J. – Petáková, Z. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Burda, J. – Karenová, J. – Malík, J. – Müller, P. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Sedláček, J. Mgr. – Schovánek, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Burda, J. – Malík, J. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Trubačová, A. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Čížek, D. – Kadlecová, R. – Krupička, J. – Müller, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Soejono, I. – Trubačová, A. – Skácelová, D. (2012d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí . Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Franců, E. - Franců, J. - Müller, P. (2000): Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin. In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2000, zborník referátov, s. 62-64. – ŠGÚ Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 80-88974-23-2

Franců, E. - Franců, J. - Müller, P. - Otava, J. (2000): Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic). In -: 4th European Coal Conference, s. 21. – Polish Geological Institute. Ustroń

Franců, E. - Schwarzbauer, J. - Ricking, M. - Lána, R. - Müller, P. - Franců, J. (2008): Distribution patterns of organic pollutants in Brno Lake with respect to its depositional history. – Chemické listy, ISSN 1803-2389 (CD-ROM) 102, 15, 371-372. ISSN 0009-2770

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Franců, E. - Müller, P. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Krejčí, O. (2006b): Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi. Závěrečná zpráva, 56 s. MS MŠMT, ČGS

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Müller, P. - Boháček, Z. (2000): Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic. 4th European Coal Conference, s. 21. – Polish Geological Institute. Ustroń, Poland

Gergel, J. - Kolář, L. - Müller, P. (2005): Obsah toxických kovů v sedimentech českých rybníků. – Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 22, 1, 47-55. ISSN 1212-0731

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanák, J. - Chlupáčová, M. - Kašparec, I. - Müller, P. - Müllerová, H. (2007): Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd. In K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 26. – Tribun Brno. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hanák, J. - Müller, P. (2008): DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR. In RNDr. Lubomír Jurkovič.PhD: Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník, s. 77-80. – Universta Komenského v Bratislavě. Bratislava. ISBN 978-80-223-2573-8

Hanák, J. - Müller, P. - Kašparec, I. - Müllerová, H. - Novotný, R. - Pecina, V. - Baldík, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2006): Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky). In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 77-80. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Hanák, J. - Müller, P. - Müllerová, H. - Kašparec, I. - Pecina, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2007): Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 105-107. ISSN 1212-6209

Hanák, J. - Müllerová, H. - Müller, P. (2005): Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření. In -: Sedimenty vodných tokov a nádrží, s. 245-249. – Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Bratislava. ISBN 80-89062-41-5

Hanák, J. - Müllerová, H. - Müller, P. (2007): Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 neuveden, 2007, 101-104. ISSN 1212-6209

Havlín Nováková, D. - Havlín, A. - Konečný, F. - Müller, P. (2011): Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice. In Rapantová N: Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava, s. 9-12. – Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Institut geologického inženýrství. Ostrava. ISBN 978-80-248-2441-3

Havlín, A. - Konečný, F. - Müller, P. (2009): Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 273-275. ISSN 0514-8057

Hrouda, F. - Müller, P. - Hanák, J. (2003): Repeated progressive heatingin susceptibility vs. temperature investigation:a new paleotemperature indicator ?. – Physics and Chemistry of the Earth 28, 2003, 653-657. ISSN 1474-7065

Konečný, F. - Boháček, Z. - Müller, P. - Kovářová, M. - Sedláčková, I. (2003): Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO. – Bulletin of Geosciences 78, 3, 225-239. ISSN 1214-1119

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2007): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 16 s. MS archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2008): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 12 s. MS archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2009): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2010): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 23.9.2010. Halenkovice

Koubová, M. - Zeman, J. - Müller, P. (2003): Mineralogy, Petrography and Geochemistry of Sediments Used in Pollutant Sorption Experiments. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 78, 3, 163-168. ISSN 1210-3527

Kovářová, M. - Zadina, J. - Müller, P. - Linhartová, M. (2010): Spektroskopická analýza jantarových pryskyřic. In SSJMM: Sborník 14. Česko-slovenské spektroskopické konference, s. Po-20. – Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Litomyšl. ISBN 9788073952822

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Müller, P. - Franců, J. (1999): Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat. Ministerstvo životního prostředí Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Květoňová, E. - Müller, P. - Hanák, J. (2000): Soil Contamination in a Flooded Area of Morava River Basin after the Flooding in 1997. – Slovak Geological Magazine 6, 1, 33-41. ISSN 1335-096X

Milička, J. - Müller, P. (2005): Biogeochémia. Vydavatelstvo UK. 86 s. – Bratislava, SR. UK Bratislava

Müller, P. - Baldík, V. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Kryštofová, E. - Novotný, R. - Poul, I. - Poulová, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2010): Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov. Edice map ČGS 1:25000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR . Praha

Müller, P. - Franců, E. - Geršl, M. - Krumlová, H. - Nývlt, D. - Ivanov, M. - Elsnerová, V. (2011): Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy. Závěrečná zpráva, 121 s. MS Archiv ČGS Praha

Müller, P. - Hanžl, P. - Barnet, I. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krumlová, H. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Paleček, M. - Poul, I. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Hanák, J. - Ambrozek, V. - Fifernová, M. - Müllerová, H. - Pecina, V. - Pospíšil, V. - Kašparec, I. - Abrahám, M. - Veleba, B. (2007): Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva. 91 s. MS MŽP Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Boháček, Z. - Müllerová, H. - Kovářová, M. (2005): Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic. – Mineralia Slovaca 37, 3, 427-429. ISSN 0369-2086

Müller, P. - Hanák, J. - Buriánek, D. - Müllerová, H. - Žáček, M. - Abraham, M. (2008): Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce. In RNDr. Lubomír Jurkovič, Ph.D: Cambelové dni 2008, s. 51-54. – Katedra Geochémie PrF KU Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-2573-8

Müller, P. - Hanák, J. - Kašparec, I. - Müllerová, H. - Buriánek, D. - Hanžl, P. - Novotný, R. - Baldík, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2006): Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky. In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 57-60. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Müller, P. - Hanák, J. - Müllerová, H. (2005): Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno. In -: Geochémia 2005, zborník referátov, s. 20-23. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 80-88974-70-4

Müller, P. - Hanák, J. - Müllerová, H. - Pospíšil, V. - Fifernová, M. (2006): Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document). neuveden. – Česká geologická služba. Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Müllerová, H. - Pospíšil, V. - Fifernová, M. (2006): Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document). neuveden. – Česká geologická služba. Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Müllerová, H. - Pospíšil, V. - Fifernová, M. (2006): Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document). neuveden. – Česká geologická služba. Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Pecina, V. - Kašparec, I. - Chlupáčová, M. - Abraham, M. - Veleba, B. (2009): Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko. Závěrečná zpráva, 123 s. MS MŽP, Archív ČGS Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Pecina, V. - Müllerová, H. - Abraham, M. - Veleba, B. - Kašparec, I. - Matolín, M. - Chlupáčová, M. - Kratochvílová, M. - Repková, H. (2007): Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory. 90 s. MS MŽP Praha

Müller, P. - Milička, J. (2006): Aplikovaná organická geochemie. 25 hodin. Katedra Geochémie PrF UK Bratislava

Müller, P. - Milička, J. (2007): Aplikovaná organická geochemie. 1 semestr. Katedra geochémie, PrF UK Bratislava

Müller, P. - Milička, J. (2008): Aplikovaná organická geochemie. 1 semestr. Katedra geochémie PrF UK Bratislava

Müller, P. - Milička, J. (2009): Aplikovaná organická geochemie. 1 semestr. Katedra geochémie PrF UK Bratislava

Müller, P. - Novák, Z. (2000): Geologie Brna a okolí. In Pavel Müller a Zdeněk Novák ... [et al.]: Geologie Brna a okolí, s. 32-74. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-416-8

Müller, P. - Paleček, M. - Baldík, V. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Nývlt, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Buriánek, D. - Krumlová, H. - Konečný, F. - Vít, J. - Večeřa, J. - Janderková, J. - Kryštofová, E. - Barnet, I. - Sedláček, J. Mgr. - Poul, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Havlín, A. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Havlín, A. - Nývlt, D. - Petrová, V. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Novotný, R. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Nováková, D. - Nývlt, D. - Konečný, F. - Havlín, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Hanák, J. – Krumlová, H. – Pecina, V. – Veleba, B. – Kašparec, I. – Abraham, M. (2011): Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000. Závěrečná zpráva, 40 s. MS archív ČGS Praha, Brno, OOHPP MŽP

Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Baldík, V. – Krumlová, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Barnet, I. – Pecina, V. – Konečný, F. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Müller, P. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Paleček, M. (2012): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku. Závěrečná zpráva, 64 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Sedláčková, I. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Müller, P. – Pecina, V. (2014): Podmínky geologické stavby a geofaktory životního prostředí v Beskydech, list 25-233 Valašská Bystřice. Závěrečná zpráva, 32 s. MS ČGS Praha

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011f): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011g): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011f): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011g): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Müller, P. - Novotný, R. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Müller, P. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí,Environmentální geochemická mapa,distribuce pH. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Müller, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce As. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Müller, P. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Müller, P. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Müller, P. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Müller, P. (2011f): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Müller, P. (2011g): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rapprich, V. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Čech, S. – Dušek, K. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Müller, P. – Novotný, R. – Pécskay, Z. – Prouza, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Janderková, J. – Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-233 Valašská Bystřice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Toul, J. - Bezděk, J. - Kovářová, M. - Boháček, Z. - Hanák, J. - Milička, J. - Müller, P. (2003): Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments. – Bulletin of Geosciences 78, 3, 205-223. ISSN 1214-1119

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Řídkošil, T. – Sedláček, J. Ing. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-837-3

Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2009b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321. 100 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krmíček, L. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Müller, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. Geologické mapy ČR 1:25 000. 106 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-784-0

Ďurica, D. - Müller, P. - Krčál, T. - Doubravský, R. - Hemza, P. - Němec, J. - Osner, Z. (2006): Coal Bed Methane in the Czech Part of the Upper Silesian Basin. neuveden. 260 s. – Česká geologická služba. Praha

© Pavel Muller, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top