No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Holásek, O. (2008): Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 85-89. ISSN 0514-8057

Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Šikula, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín. Výzkumná zpráva, 79 s

Adamová, M. - Havlíček, P. - Šibrava, V. (2002): Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 77, 1, 29-41. ISSN 1210-3527

Adámek, J. – Havlíček, P. (2014): Geologické poměry okolí Dambořic. In Zdeněk Fišer: Dambořice, zpět ke kořenům, s. 17-22. – Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro obec Dambořice. Brno. ISBN 978-80-7275-097-9

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Mentlík, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Žáček, V. - Verner, K. - Lysenko, V. - Žák, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní. 75 s. MS Česká geologická služba

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí, Praha. ČGS Praha

Babůrek, J. - Havlíček, P. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní. 3 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. (2008): Geomorfologická mapa (Sebaco, Nicaragua). Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Buriánek, D. - Novotný, R. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Geomorfologická mapa Jalapa. neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Baroň, I. - Baldík, V. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2008): Geomorfologická mapa (Boaco, Nicaragua). neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2008): Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nicaragua). Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Novotný, R. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. (2009): San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009 . Závěrečná zpráva, 23 s. MS INETER Managua, Nikaragua, ČGS Praha

Baroň, I. - Havlíček, P. - Baldík, V. - Novotný, R. (2008): Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika). In Roszková Alena, Vlačiky Martin, Ivanov Martin: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt, – Masarykova univerzita v Brně. Brno

Baroň, I. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2007): Great geomorphic changes due to Upper Tertiary/Quaternary tectonic subsidence, volcanism and deep-seated landslides: An example from NW Nicaragua, Central America. – Geophysical Research Abstracts 9, jaro, 08919. ISSN 1029-7006

Baroň, I. - Novotný, R. - Havlíček, P. (2007): Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nikaragua). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí, INETER. Brno

Baroň, I. - Novotný, R. - Kernstocková, M. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hradecký, P. - Melichar, R. (2008): Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Jaboyedoff M: Collection of Abstracts from the Congress Slope Tectonics 2008, 15th-16th February 2008, – University of Lausanne. Lausanne

Baroň, I. - Novotný, R. - Kernstocková, M. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Melichar, R. (2011): Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Jaboyedoff M: Slope tectonics, s. 133-145. – Geological Society London. London. ISBN 1-86239-324-9

Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Kycl, P. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 74 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Čáp, P. - Novotný, R. - Baldík, V. (2010): Geologická mapa Jalapa 1:50 000. Neuvedeno. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Břízová, E. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Manda, Š. - Vodrážka, R. (2005): Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2000): Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 neuveden, podzim, 13. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2001): Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 59-60. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2002): Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 124-126. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2002): Palynologické a geologické vyhodnocení vrtu Čej 27. Výzkumná zpráva, 63 s

Břízová, E. - Havlíček, P. (2002): Výzkum organických sedimentů Hodonínska. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 119-121. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2003): Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava). 9. Kvartér 2003, s. 2-3. – Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU Brno, Moravské zemské muzeum Brno, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. - Havlíček, P. (2004): Nový výzkum rašelinišť na Šumavě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 55-57. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. (2005): Čejčské Lake - palynological and palaeoalgological research (S. Moravia, Czech Republic). II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu, s. 45-46. – Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Warszawa

Břízová, E. - Havlíček, P. (2010): Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil. In Švábenická L., Řídkošil T., Prostředník J: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 90-97. – neuveden. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Břízová, E. - Havlíček, P. - Mentlík, P. (2006): Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 61-64. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Mlčoch, B. (1999): Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 13. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Novák, Z. - Petrová, P. (2000): Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 neuveden, podzim, 14. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Valigurský, L. (2003): Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 56 s

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2001): Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 64-66. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2001): Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 67-69. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2002): Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 122-124. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vachek, M. (2003): Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 61-65. ISSN 0514-8057

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vorel, T. (2004): Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 138-139. ISSN 0514-8057

Břízová, E. – Havlíček, P. (2010): Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil. In Švábenická L., Řídkošil T: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 165-177. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Břízová, E. – Havlíček, P. – Mlčoch, B. (2015): Pylová analýza sedimentární výplně bývalého rybníka v údolí Bochovského potoka v Doupovských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 55-60. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.30

Chlupáč, I. - Havlíček, P. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. (1998): Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). 184 s. – Czech Geological Survey. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Pálenský, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Týcová, P. - Verner, K. - Vondrovic, L. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada. 80 s. MS Česká geologická služba Praha

Dušek, K. - Havlíček, P. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Müller, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Sáňka, V. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-13 Tábor. Edice ekologických map ČR. 47 s. – Český geologický ústav. Praha

Fiferna, P. – Kukal, Z. – Čáp, P. – Verner, K. – Rapprich, V. – Martínek, K. – Vodrážka, R. – Bubík, M. – Havlíček, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Petáková, Z. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Rambousek, P. – Lehotský, T. – Doucek, J. – Froňková, K. (2015): Filmy o neživé přírodě a o výzkumu předních odborníků České geologické služby. Česká geologická služba

Fürych, V. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2015): Botgon bagijn ojr orčny geologijn nöchclüüd (Mongol Uls, Chovd ajmag, Manchan sum). 12 s. MS Khovd Museum; Khovd Local Authority

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Haslinger, E. - Smolíková, L. - Havlíček, P. - Heinrich, M. - Holásek, O. - Vachek, M. - Klein, P. - Roetzel, R. - Ottner, F. (2008): The 'Red Outcrop' of Langelois:soil and rock mineralogy, geochemistry, micromorphology and paleopedology. In Blum,W.H.,Gerzabek,M.H.,Vodrazka,M: Eurosoil 2008, Book of Abstract, – Univ. Nat.Res.and Applied Life Sc., 2008-08-04. Wien. ISBN 978-3-902382-05-4

Havlíček, P. (1999): Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 17. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (1999): Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 91. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (1999): Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 11. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2000): Geologická minulost okolí Mušova. In Kordiovský, E: Mušov 1279-2000, s. 95-97. – Obec Pasohlávky. Pasohlávky. ISBN 80-902863-0-5

Havlíček, P. (2001): Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 73-75. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2001): Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 71-73. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2003): NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 neuveden, podzim, 71-73. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2004a): Geologie soutokové oblasti Dyje s Moravou. In Hrib, M.- Kordiovský, E: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, s. 11-19. – Moraviapress. Břeclav. ISBN 80-86181-68-5

Havlíček, P. (2006): Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 71-73. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2006): Quaternary, Palaeosols and Natural Hazards in Nicaragua and El Salvador. In Verner, Gerd: Simposio international IV:Suelos, volcanicos, deteriorados de 1 al 8 de Julio 2006; ISVO´2006, IV International sympopsium on deteriorated volcanic soils (Use and Managment of Teptates, Talpetates, Canhahuas,Trumaos etc, – Universita Morelia. Morelia and Tlaxcala, Mexico

Havlíček, P. (2007): Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, srpen, 58-59. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2007a): Geologický vývoj okolí Ivaně. In Macková,L.-Kordiovský,E: Ivaň: 750.výročí první písemné zmínky, s. 1-3. – Obec Ivaň. Ivaň. ISBN 978-80-254-4548-8

Havlíček, P. (2007b): Geologická minulost okolí Vranovic. In Kordiovský, E: Obec Vranovice, s. 11-15. – Obec Vranovice. Vranovice. ISBN 80-903759-1-X

Havlíček, P. (2008a): Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 89-90. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2008b): Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 200-201. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. (2009): Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 149, 4, 515-516. ISSN 0016-7800

Havlíček, P. (2009): Geologické poměry okolí archeologické lokality Milovice, okres Břeclav. In Oliva, M: Sídliště mamutího lidu u Milovice pod Pálavou, s. 25- 29. – Moravské zemské muzeum. Brno. ISBN 978-80-7028-333-2

Havlíček, P. (2011): Cenozoic geological evolution. In Jiří Svoboda: Pavlov. Excavations 2007-2011, s. 31-37. – Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno. Brno. ISBN 978-80-86023-85-4

Havlíček, P. (2011): Geologický rámec okolí Drnholce. In Kordiovský, E: Drnholec, s. 9-16. – Muzejní a vlastivědná společnost pro městys Drnholec. Brno. ISBN 978-80-7275-090-0

Havlíček, P. (2012): Geologická historie jižní Moravy ve čtvrtohorách. – Jižní Morava 51, podzim, 335 - 340. ISSN 0449-0436

Havlíček, P. (2012): Kvartér.Regionální geologie Pavlovských vrchů, odběr vzorků metodika, analytické metody zpracování. cca 3 hodiny. Arcgeologický ústav ČAV Brno, pracoviště Dolní Věstonice

Havlíček, P. (2013): Bořetice a jejich geologická historie. In L. Grůzová a kol: Bořetice v proměnách času, s. 7-16. – Pro obec Bořetice vydal Petr Brázda. Bořetice. ISBN 978-80-87387-23-8

Havlíček, P. (2013): Geologická minulost Kostic a okolí. In E. Kordějovský: Obec Kostice, s. 32-48. – Obec Kostice. Kostice

Havlíček, P. (2013): Geology of the confluence of the Dyje (Thaya) and Morava (March) rivers. In T. Kalicki: Geoarchaeology of river valleys, s. 45-46. – Institute of Geography of the Jan Kochanowski University Kielce. Kielce. ISBN 978-83-64038-05-1

Havlíček, P. (2014): Geologický vývoj okolí Tvrdonic. In PhDr. Emil Kordiovský: Tvrdonice. Ej zatočte sa kolem, s. 106-111. – Objednatel OÚ obce Tvrdonice. Břeclav. ISBN 978-80-904956-9-2

Havlíček, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Manda, Š. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem. 100 s. MS Archiv ČGS

Havlíček, P. - Adámek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čtyroká , J. - Čtyroký, P. - Macek, J. - Nekovařík, Č. - Neudert, O. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky. Základní geologická mapa České republiky 1:25000. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Čáp, P. - Novotný, R. (2009): Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 213-216. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Bubík, M. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25000 34-242 Mlýnky. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-684-3

Havlíček, P. - Bubík, M. - Novák, Z. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-684-3

Havlíček, P. - Galuška, L. - Poláček, L. (2005): Die geologische Situation im Bereich des grossmahrischen Zentrums von Staré Město-Uherské Hradiště. Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band 6. 85 s. – Archeologický ústav Akademie Věd České republiky. Brno

Havlíček, P. - Haslinger, E. - Smolíková, L. - Roetzel, R. - Heinrich, M. - Holásek, O. - Vachek, M. - Ottner, F. (2009b): Pedological and geochemical invstigations at the 'Red Outcrop' of Langenlois (Lower Austria). – E&G – Quaternary Science Journal 58, 2, 135-147. ISSN 0424-7116

Havlíček, P. - Holásek, O. (2007): Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, srpen, 62-64. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Holásek, O. - Kašpárek, M. - Krejčí, O. - Manová, M. - Müller, V. - Novák, Z. - Nováková, D. - Pačesová, E. - Pálenský, P. - Pecina, V. - Rudolský, J. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž. Edice ekologických map ČR. 75 s. – Český geologický ústav. Praha

Havlíček, P. - Holásek, O. - Roetzel, R. - Smolíková, L. (2010a): Quaternary sediments at the southeastern margin of the Bohemian Massif in th borderland of Austria and the Czech Republic (lower Austria- South Moravia). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 65, podzim, 211-219. ISSN 0378-0864

Havlíček, P. - Holásek, O. - Smolíková, L. (2006a): Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1+2, 71-72. ISSN 0016-7800

Havlíček, P. - Holásek, O. - Smolíková, L. (2006b): Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 23 Hollabrunn und 23 Hadres. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1+2, 69-70. ISSN 0016-7800

Havlíček, P. - Kučera, Z. - Vachek, M. (2008): Přírodní park Strážnické Pomoraví - Osypané břehy: zkrácení toku Moravy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 91-92. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Marek, J. - Břízová, E. (2006): Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 73-75. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Novák, Z. (2000): Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 187. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Novák, Z. (2001): Výsledky geologického výkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 75-76. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Novák, Z. - Petrová, P. (2000): Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 371-375. ISSN 1212-6209

Havlíček, P. - Novák, Z. - Švábenická, L. - Vachek, M. (2002): Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 33-36. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Nývlt, D. - Tyráček, J. (2003): Conluence of the March and Thaya Rivers. Development of the floodplain. Říční krajina.Sborník příspěvků z konference Olomouc 2003, s. 205. – Universita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-0751-5

Havlíček, P. - Nývlt, D. - Tyráček, J. - Riedlová, E. (2001): IGCP 449 Global correlation of late Cenozoic fluvial deposits - Inaugural meeting. Praha

Havlíček, P. - Poláček, L. - Vachek, M. (2003): Geologische Situation im Bereich des Burgwalls von Mikulčice. In Poláček, L: Studien zum Burgwall von Mikulčice, s. 11-38. – Archeologický ústav Akademie Věd České republiky. Brno. ISBN 80-86023-30-3

Havlíček, P. - Smolíková, L. (1999): Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Granady (Nikaragua). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 99. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (1999): Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 93. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (1999): Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 98. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (1999): Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 105. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2000): Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského ostrohu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 189. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2001): Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 76-77. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2001): Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 152-153. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2002): Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 129-130. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2002): Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, září, 2-3. ISSN 1212-6209

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2003): Neolitický rondel v Mašovicích:Kvartérní a paleopedologické výzkumy. – Thayensia: sborník původních vědeckých prací z Podyjí 5, 2003, 3-9. ISSN 1212-3560

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2003a): NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 neuveden, podzim, 74-75. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2005): Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 131-133. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. (2008b): Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru. In Erban,V.,Rapprich,V.,Řídkošil,T: 3, svazek 3. s. 23 - 25. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Havlíček, P. - Smolíková, L. - Hlaváč, J. (2003): Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 neuveden, podzim, 78-83. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. - Vachek, M. (2002): Navržená chráněná lokalita Ježov:kvartérní geologie a paleopedologie. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 131-134. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Smolíková, L. - Vachek, M. (2002): Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 127-128. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Tyráček, J. - Růžička, M. (2005): Základy mapování kvartérních sedimentů. Genetické typy terestrických (suchozemských) sedimentů. 3hodiny 30 minut (50 minut + 2 hod. 50 minut). Brno, MUˇ, Letní škola kvartérních studií

Havlíček, P. - Vorel, T. (2005): Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 134-136. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Vorel, T. (2009): Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu, jihozápadní Kostarika. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 216-218. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Štor, T. (2009): Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek neuveden. s. 53-56. ISBN 978-80-254-6150-1

Havlíček, P. - Čtyroký, P. - Pálenský, P. - Stráník, Z. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-315-3

Havlíček, P. - Čáp, P. (2010c): Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 263-265. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Stehlík, F. - Vodrážka, R. - Rajchl, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem. Základní geologická mapa 1:25000 České republiky. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Nývlt, D. – Tomanová Petrová, P. – Žáček, V. (2012): Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012). 36 s. MS ČGS Praha

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Sidorinová, T. (2016): Geologický výzkum na soutoku Dyje, Kyjovky a Moravy. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 225-232. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.20

Havlíček, P. – Hofmann, T. – Harzhauser, M. (2011): Das Wiener Becken-geologische Betrachtungen. In Steiner E: Zu neuen Ufern : Hydrodynamik und Biodiversität in den March-Thaya-Auen .Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesmuseum, svazek 22. s. 13-24. – Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kultur und Wissenschaft. St. Pölten. ISBN 3-85460-268-X

Havlíček, P. – Hošek, J. – Čáp, P. (2015): Kvartérní jevy a sedimenty Mongolského Altaje v oblasti okresů Munchchajrchan, Manchan a Dzereg. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 109-113. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.40

Havlíček, P. – Smolíková, L. (2014): The Quaternary geological and pedological situation of excavated area B 2012. In Lumír Poláček: Mikulčice River Archaeology new Interdisciplinary Research into bridge No.1, s. 63-85. – Archeologický ústav Akademie věd , Brno,v.v.i. Brno. ISBN 978-80-86023-60-1

Havlíček, P. – Smolíková, L. – Hošek, J. (2013): Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 116-121. ISSN 0514-8057

Hlaváč, J. - Havlíček, P. (2003): Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 neuveden, podzim, 78-83. ISSN 0514-8057

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Holásek, O. - Havlíček, P. - Stehlík, F. (2006): Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 21-23. ISSN 0514-8057

Holásek, O. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hroch, T. - Štor, T. (2010): Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 99-101. ISSN 0514-8057

Hošek, J. - Havlíček, P. - Smolíková, L. - Knésl, I. - Lisá, L. (2012): Dobšice near Znojmo – the development of the Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from the Southern Moravia (Czech Republic). In Markovič et al: Loess in China & Europe: International Loess Conference a tribute to Edward Derbyshire, s. 27-28. – Neuveden. Novi Sad

Hošek, J. – Hambach, U. – Lisá, L. – Havlíček, P. – Knésl, I. (2013): Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 121-125. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Alvarez, A. - Obando, T. - Echaverry, M. (2008): Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 68 s. MS INETER Managua, Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Fifernová, M. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Závěrečná zpráva, 90 s. MS Archív INETER, Managua

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Fifernová, M. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív Ministerstvo životního prostředí, Praha. Archív ČGS, Praha

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Kunceová, E. - Kycl, P. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. - Echaverry, M. - Alvarez, A. - Strauch, W. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In CAU University, Kiel: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel, – CAU University Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Přichystal, A. - Ševčík, J. (2006): Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua.

Hradecký, P. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. - Fifernová, M. - Kunceová, E. (2008b): Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua. neuveden. 109 s. – objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Managua, Nicaragua

Hradecký, P. - Havlíček, P. (1999): Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui. Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988, s. 71. ISBN 80-7212-117-0

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Novák, Z. - Opletal, M. - Prichystal, A. (2000): Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo. Výzkumná zpráva, 163 s

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Šebesta, J. (1999): Estudio geologico:Riesgos naturales en el área del Volcánes Casita y San Cristóbal, ciudad Chinandega, Nicaragua. Výzkumná zpráva, 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Novák, Z. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Vorel, T. (2002): Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua. Výzkumná zpráva, 110 s

Hradecký, P. - Mrázová, Š. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Kycl, P. - Mayorga, E. - Pérez, P. (2001): Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui. Výzkumná zpráva, 80 s

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Novotný, R. - Vorel, T. - Kycl, P. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Alvarez, A. - Strauch, W. - Kunceová, E. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In GEOMAR: Abstract of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, – GEOMAR Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. (2006): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív ČGS Praha, Archív INETER Managua, Ministrstvo životního prostředí ČR

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Opletal, M. - Novák, Z. - Novák, Z. - Ševčík, J. - de Vries, B. - Strauch, W. - Navarro, M. - Tomas, R. - Baratoux, L. (2007b): Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Mrázová, Š. - Hrubeš, M. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Novák, Z. - Buitrago, N. (1999): Estudio de vulnerabilidad geologica en el área de ciudades León y Chinandega, Nicaragua. Oblast postižená hurikánem Mitch, okolí měst Chinandega a León, Nikaragua

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Ševcík, J. - Rapprich, V. - Mrázová, Š. - Hernández, W. - Vorel, T. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador. 0 s

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Ševčík, J. - Hernández, W. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador. 95 s

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua. Department Nueva Segovia, města Ocotal, Dipilto a jejich okolí

Koverdynský, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Hanžl, P. - Havlíček, P. - Rejchrt, M. (2001): geologická mapa 14-43 Mohelnice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-483-4

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016c): Hydrogeologický rajon 1651 - Kvartér Dolnomoravského úvalu. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/11. 86 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016d): Hydrogeologický rajon 1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/12. 80 s. MS Geofond

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Kříž, J. - Chlupáč, I. - Čech, S. - Havlíček, P. - Hradecký, P. - Valečka, J. (2000): Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000. neuveden. 41 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Macháček, J. - Doláková, N. - Dresler, P. - Havlíček, P. - Hladilová, Š. - Přichystal, A. - Roszková, A. - Smolíková, L. (2007): Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. – Archeologické rozhledy LIX, 207, 278-314. ISSN 0323-1267

Manda, Š. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Stehlík, F. - Vodrážka, R. (2006a): Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 1 s

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Breiter, K. - Břízová, E. - Burda, J. - Havlíček, P. - Holub, F. V. - Klečák, J. - Kořán, V. - Krejčí, R. - Mannová, M. - Mrázová, Š. - Nekovařík, Č. - Pertoldová, J. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána. 2 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Baldík, V. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Ševčík, J. - Obando, T. (2008): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua. 77 s. MS ČGS Praha, INETER Managua

Mrázová, Š. - Přichystal, A. - Čáp, P. - Novák, Z. - Baldík, V. - Novotný, R. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Obando, T. (2008): Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua. Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí. Praha-Managua

Nehyba, S. - Havlíček, P. (2001): Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 84-87. ISSN 0514-8057

Novotný, R. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. (2007c): Mapa de las fracturas tectónicas - Boaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Brno

Novák, M. - Opletal, M. - Havlíček, P. (2001): geologická mapa 23-13 Tábor. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-493-1

Novák, Z. - Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Jurová, Z. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 72 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Novák, Z. - Dvořák, J. - Havlíček, P. - Musil, R. - Nekovařík, Č. - Jaroš, J. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-32 Brno. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-275-0

Novák, Z. - Havlíček, P. (2001): Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 19-21. ISSN 0514-8057

Novák, Z. - Havlíček, P. (2002): Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 57-59. ISSN 0514-8057

Novák, Z. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua. 89 s

Novák, Z. - Havlíček, P. - Pálenský, P. - Holásek, O. - Svatuška, M. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-322-6

Nývltová Fišáková, M. - Havlíček, P. - Kadlec, F. (2009): Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 66-69. ISSN 0514-8057

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Petrová, P. - Havlíček, P. - Novák, Z. (2001): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 34-223 Hodonín. neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Petrová, P. - Novák, Z. - Havlíček, P. (1999): Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 116. ISSN 0514-8057

Petrová, P. - Novák, Z. - Havlíček, P. (1999): Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 116. ISSN 0514-8057

Poláček, L. - Škvojec, J. - Havlíček, P. (2005): Archaeologische und geologische Untersuchungen der Sanddunen am Zusammenfluss von March und Thaya, Mahren. In Poláček,L: Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 6, s. 109-175. – Archeologický ústav Akademie Věd České republiky. Brno. ISBN 80-86023-31-1

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. - Havlíček, P. - Žáčková, E. (2010): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413. Základní geologické mapy 1.25 000. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Dvořák, I. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-808-3

Pálenský, P. - Dudek, A. - Havlíček, P. (2007): Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti. In Mackovčin P., Sedláček M: Brněnsko, chráněná území ČR, s. 26-28. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. Praha. ISBN 978-80-86064-66-6

Smolíková, L. - Havlíček, P. (2000): Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 164. ISSN 0514-8057

Smolíková, L. - Havlíček, P. (2000): Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leonu (Nikaragua). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 165. ISSN 0514-8057

Smolíková, L. - Havlíček, P. (2001): Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 154-155. ISSN 0514-8057

Smolíková, L. - Havlíček, P. (2002): Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 146-147. ISSN 0514-8057

Smolíková, L. - Havlíček, P. (2005): Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 143-145. ISSN 0514-8057

Smolíková, L. - Havlíček, P. (2007): Bericht 2005 und 2006 uber mikromorphologische Untersuchungen von quartaren Boden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blattern 21 Horn und 38 Krems. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 147, 3+4, 682-683. ISSN 0016-7800

Smolíková, L. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Vachek, M. (2008): The 'Red section' in Langelois (Lower Austria): Micromorphology, Stratigraphy and Geological Implications. In Reitner,J.M.,Fiebig,M.C.,Neugebauer-Maresch,C.,Pacher,M.,Winiwarter,V: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt,Band 52, – Geologische Bundesanstalt. Wien. ISBN 13978-3-85316-04

Smolíková, L. - Havlíček, P. - Roetzel, R. (2010b): Stratigraphy of Quaternary fossil soils along the A5-highway between Wolkersdorf and Schrick (Vienna Basin, Lower Austria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 65, říjen, 221-228. ISSN 0378-0864

Smolíková, L. – Havlíček, P. (2012): Paleopedologie. Odběr vzorků, metodika mikromorfologické analýzy, význam pro rekonstrukci krajiny, příklady určení fosilních půd v Nikaragui. 4 hodiny. Archeologický ústav ČAV Brno, pracoviště Dolní Věstonice

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016c): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Stráník, Z. - Havlíček, P. (2000): geologická mapa 34-21 Hustopeče. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-376-5

Svoboda, J. A. - Havlíček, P. (2003): Quaternary geological investigations at Stránská skála. Stránská skála.Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin Moravia,Czech Republic, s. 187-199. – Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Cambridge. ISBN 0-87365-551-6

Tomanová Petrová, P. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. - Břízová, E. (2009b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín. neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-683-6

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Jurová, Z. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov. neuveden. 58 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-682-9

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adámek, J. - Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Neudert, O. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. (2009c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice. neuveden. 52 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-685-0

Trubačová, A. – Barnet, I. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Krupička, J. – Paleček, M. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Zítová, E. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Tyráček, J. - Havlíček, P. (1999): Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments. Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments, s. 78. – University of Cape Town. Cape Town

Tyráček, J. - Havlíček, P. (1999): Fluvial history in the Bohemian Massif. In -: International Union for Quaternary Research XV International Congress - Book of Abstracts, s. 183-184. – University of Cape Town. Cape Town

Tyráček, J. - Havlíček, P. (2000): XV. kongres INQUA v Durbanu. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 4, 113-114. ISSN 1210-3527

Tyráček, J. - Havlíček, P. (2004): Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 78-79. ISSN 0514-8057

Tyráček, J. - Havlíček, P. (2006): Nový IGCP projekt 518. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 88. ISSN 0514-8057

Tyráček, J. - Havlíček, P. (2009): The fluvial record in the Czech Republic: a review in the contect of IGCP 518. – Global and Planetary Change 68, 4, 311-325. ISSN 0921-8181

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. - Havlíček, P. - Zelenka, P. - Rapprich, V. (2010a): Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – MŽP ČR Praha. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Řídkošil, T. – Sedláček, J. Ing. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-837-3

Valečka, J. – Havlíček, P. – Zelenka, P. – Krejčí, O. – Rapprich, V. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Vůjta, M. - Havlíček, P. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 35-11 Veselí nad Moravou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-287-4

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Rajchl, M. - Holásek, O. - Havlíček, P. - Stehlík, F. - Valečka, J. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice.

Šebesta, J. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Rapprich, V. - Štor, T. (2011b): Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost. Neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Šebesta, J. - Nývlt, D. - Havlíček, P. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Břízová, E. (2003): Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 89 s

Švábenická, L. – Havlíček, P. (2017): Acme Marthasterites furcatus jako indikátor hranice turon–coniac a spodního coniaku v jizerském vývoji české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 111-116. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.12

Šída, P. – Havlíček, P. – Smolíková, L. (2016): Středněpleistocenní souvrství v bývalé cihelně v Horkách nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 195-202. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.22

Šída, P. – Sázelová, S. – Havlíček, P. – Smolíková, L. – Hlaváč, J. (2015): Lower and Middle Pleistocene sediment sequence with archaeological finds in Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav/CZ). – Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 3, 283-302. ISSN 0342-734X

Žáček, V. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Lhotský, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nováková, D. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Žák, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda. 57 s

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009f): Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010b): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-744-4

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016e): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Soejono, I. – Vorel, T. – Havlíček, P. (2017b): New geological maps 1:50,000 of the Mongolian Altai. In Šimon L. et al: Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry 14.6.- 17.16. 2017. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, – Slovenská geologická spoločnost. Bratislava. ISBN 978-90-972667-7-6

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Havlín Nováková, D. – Hošek, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Martínek, K. – Metelka, V. – Přechová, E. – Riedlová, E. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk. 155 s. MS Archiv ČGS Praha

Žáček, V. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2012d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Geologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Lojka, R. – Rapprich, V. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2015g): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-244 Žlutice. mapa 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Vorel, T. – Kycl, P. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Grygar, R. – Havlíček, P. – Čech, S. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Ševčík, J. – Pécskay, Z. (2012f): Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica. – Revista Geológica de América Central 47, podzim, 7-54. ISSN 0256-7024

Žáček, V. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2012e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

Žáčková, E. – Žáček, V. – Soejono, I. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Švagera, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Vrána, S. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čech, S. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. (2007b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Holásek, O. - Havlíček, P. - Skácelová, Z. (2009b): Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 59-62. ISSN 0514-8057

Čtyroký, P. - Havlíček, P. (2004): Geologická minulost Lednice a jejího okolí. In Kordiovský, E: Městečko Lednice, s. 9-20. – Obec Lednice. Lednice. ISBN 80-7275-055-0

Čurda, J. - Hanžl, P. - Havlíček, P. - Koverdynský, B. - Manová, M. - Majer, V. - Müller, V. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice. Edice ekologických map ČR. 70 s. – Český geologický ústav. Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

© Pavel Havlicek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top