Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Otmar Petyniak
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089452
fax: +420257531376
otmar.petyniak@geologycz

Recent papers

Klomínský, J. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Krupička, J. – Malík, J. – Petyniak, O. – Dostalík, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Dvořák, I. – Man, O. – Müllerová, P. – Pecina, V. – Burda, J. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. – Zemková, M. (2016): Urbanistická geologie města Liberce. Modelová územní studie. 154 s. MS Česká geologická služba

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rous, I. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou. 185 s. MS Archiv České geologické služby

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Bělohradský, V. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. (2016): Liberec. Urbanistická geologie města s mapou 1 : 13 000. Neuveden. 2 s. – Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Štor, T. – Rous, I. – Šrek, J. – Dostalík, M. – Krupička, J. – Malík, J. – Bělohradský, V. – Burda, J. – Dvořák, I. – Sedláček, J. Ing. (2016): Urbanistická geologie města Liberce – modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 165-170. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.29

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Holásek, O. – Aue, M. – Vajskebrová, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Bělohradský, V. – Pleticha, L. (2018): Účelová geologická mapa Jablonce nad Nisou a okolí 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Holásek, O. – Aue, M. – Vajskebrová, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Bělohradský, V. – Pleticha, L. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou - Účelová geologická mapa 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Kondrová, L. – Petyniak, O. – Čápová, D. – Fiferna, P. (2018): CE-GIC Zagreb 2018 – National Introduction. 19. 4. 2018. CE-GIC Zagreb

Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Petyniak, O. – Kafka, Š. (2014): Cookbook for creating multilingual metadata records using the Minerals Intelligence Network for Europe Metadata Catalogue. Neuveden

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Nahodilová, R. – Štědrá, V. – Chroust, M. – Petyniak, O. – Krejčíková, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Temelín 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Pertoldová, J. – Mixa, P. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Petyniak, O. – Kučera, R. – Žáčková, E. – Fifernová, M. – Zemková, M. (2019): Aktualizace lokalizace perspektivních území pro geologické charakterizační práce a perspektivních území pro projektové práce HÚ - důvodová zpráva pro účely hodnocení potenciálních lokalit HÚ. 28 s. MS SÚRAO Praha

Petyniak, O. (2018): Urban Geology and Local Authorities. 19. 4. 2018. CE-GIC Zagreb

Petyniak, O. – Holásek, O. – Vajskebrová, M. – Šrek, J. – Pleticha, L. – Aue, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou - Antropogenní zásahy do reliéfu 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Petyniak, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. – Fiferna, P. (2017): CE-GIC Ljubljana 2017 – National Introduction. 11. 4. 2017. CE-GIC Ljubljana

Petyniak, O. – Svítil, R. (2017): 3D DATA VISUALISATION FOR CGS WEB APPLICATIONS . 11. 4. 2017. CE-GIS Ljubljana

Rous, I. – Petyniak, O. – Klomínský, J. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou – Podzemní objekty 1 : 6 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Rukavičková, L. – Petyniak, O. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou – Účelová hydrogeologická mapa. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Petyniak, O. – Pospíšil, V. – Binko, R. – Krejčí, Z. (2014): Lists of the CGS on-line applications - web pages. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Kunceová, E. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vajskebrová, M. – Petyniak, O. – Šedinová, E. – Čechová, V. (2018): Geologická exkurze - Za žulami do centra Jablonce nad Nisou. neuveden. 18 s. – Česká geologická služba. Praha

Čápová, D. – Petyniak, O. – Kondrová, L. – Fiferna, P. (2019): CE-GIC Prague 2019 – National Introduction. 11. 4. 2019. CE-GIC Praha

© OTMAR.PETYNIAK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top