Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Ondřej Šebek, Ph.D.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085332
fax: +420251818748
ondrej.sebek@geologycz

Recent papers

Krám, P. – Novák, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Štědrá, V. – Buss, H. L. – Štěpánová, M. – Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2017): Chromium chemistry at Pluhuv Bor, an ultramafic Czech catchment. In Bani A. (ed.): 9th International Conference on Serpentine Ecology Guide, s. 184. – Agricultural University of Tirana. Tirana, Albania

© ONDREJ.SEBEK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top