Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Ondřej Pour
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085219
ondrej.pour@geologycz

Recent papers

Ackerman, L. – Rapprich, V. – Polák, L. – Magna, T. – McLemore, V. – Pour, O. – Čejková, B. (2021): Petrogenesis of silica-rich carbonatites from continental rift settings: a missing link between carbonatites and carbonated silicate melts?. – Journal of Geosciences 66, 2, 71-87. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.320

Andronikov, A. – Andronikova, I. – Pour, O. (2022): Major oxide and trace-element geochemistry of Cr-spinel in upper mantle xenoliths from East Antarctica. – Minerals 12, 6 : 720, nestránkováno. ISSN 2075-163X (on line). DOI 10.3390/min12060720

Benkó, Z. – Molnár, K. – Magna, T. – Rapprich, V. – Palcsu, L. – Pour, O. – Čejková, B. – Futó, I. – Czuppon, G. (2021): Combined petrography, noble gas (He, Ne, Ar), stable (O, C) isotope compositions and fluid inclusion chemistry of carbonatites from Uganda: Implications for the origin of the carbonatite melt in continental rift setting. – Chemical Geology 578, September : 120213, nestránkováno. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2021.120213

Brož, B. – Havránek, J. – Lhotský, P. – Nekl, M. – Opekar, L. – Tvrdý, J. – Krutský, J. – Moravec, E. – Frýda, J. – Godány, J. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Housková, M. – Laufek, F. – Magna, T. – Pour, O. – Štrba, M. – Vanišová, I. – Veselovský, F. – Vymazalová, A. – Zoulková, V. – Danišová, J. – Hong Vu, N. (2021): Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR. Výzkumná zpráva, 128 s

Gramblička, R. – Kunz, M. – Pour, O. (2015): Důl Jedová jáma u Vejprt v Krušných horách. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 4, 352-356. ISSN 1213-0710

Gramblička, R. – Pauliš, P. – Pour, O. – Fediuk, F. – Bohatý, M. (2019): Jezerní hora (Seeberg) u Klášterce nad Ohří - klasická česká lokalita thomsonitu. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 2, 145-151

Jurenka, L. – Franců, J. – Laufek, F. – Pour, O. (2018): Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS

Kadlec, T. – Pauliš, P. – Pour, O. (2016): Nový výskyt wolframového zrudnění nedaleko Chrbonína u Černovic na Táborsku. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 24, 3, 253-256

Kadlec, T. – Pauliš, P. – Pour, O. (2019): Mineralogie vápenato-silikátových hornin z lomu Nemojov u Pelhřimova II. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 2, 118-127

Kadlec, T. – Pauliš, P. – Pour, O. (2019): Nové mineralogické nálezy na lokalitě Ovesná Lhota u Ledče nad Sázavou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 6, 494-501

Kadlec, T. – Pauliš, P. – Pour, O. (2019): Nové mineralogické nálezy na lokalitě Sázavka u Světlé nad Sázavou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 2, 99-106

Kadlec, T. – Pauliš, P. – Pour, O. (2019): Nález hydrokenoelsmoreitu a dalších minerálů z Cetoraze u Pacova. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 4, 312-315

Kadlec, T. – Pauliš, P. – Pour, O. – Fediuk, F. (2016): Mineralogie vápenato-silikátových hornin z lomu Nemojov u Pelhřimova. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 24, 6, 515-523

Kopačková, V. – Rapprich, V. – McLemore, V. – Pour, O. – Magna, T. (2021): Quantitative estimation of rare earth element abundances in compositionally distinct carbonatites: Implications for Proximal Remote-Sensing Prospection of critical elements. – International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 103, December : 102423, nestránkováno. ISSN 0303-2434. DOI 10.1016/j.jag.2021.102423

Kopačková, V. – Rapprich, V. – Pour, O. – Magna, T. (2020): VNIR–SWIR Laboratory Remote Sensing Investigation of Carbonatites in Various Tectonic Settings: Implications for Critical Metals. Goldschmidt2020, s. nestrankovano. – Goldschmidt. Honolulu, Hawaii. DOI 10.46427/gold2020.1359

Kopecký, S. – Pauliš, P. – Havlíček, J. – Pour, O. (2015): Anatas a brookit z alpské žíly a další novinky z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 2, 112-122. ISSN 1213-0710

Kopecký, S. – Pauliš, P. – Pour, O. (2015): Zlato z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 23, 2, 218-220. ISSN 1211-0329

Kříbek, B. – Ackerman, L. – Buda, J. – Dobeš, P. – Klomínský, J. – Knésl, I. – Erban Kočergina, J. – Pour, O. – Pašava, J. – Škoda, R. – Veselovský, F. – Žáček, V. (2021f): Metasomatity čistecko-jesenického masivu a jejich mineralizace. Roční zpráva za rok 2020. Projekt Strategické suroviny ČR. Vedoucí projektu Petr Bohdálek. 43 s. MS Česká geologická služba

Kříbek, B. – Veselovský, F. – Knésl, I. – Pour, O. – Pořádek, P. – Hak, J. – Škoda, R. – Leichmann, J. (2022d): Coffinite-Zr-Ti-(REE-Y) mineralization in deeper parts of the Rožná uranium deposit, Czech Republic. In Anthony B Christie: The critical fole ofminerals in the carbon-neutral future. Proceedings volume 1, Introduction and papers 16th biennial meeting SGA 2022, Rotoura New Zealand, svazek 1. s. 188-191. – SGA. New Zealand. ISBN 978-0-85261-962-9

Magna, T. – Viladkar, S. – Rapprich, V. – Pour, O. – Hopp, J. – Čejková, B. (2020): Nb–V-enriched sövites of the northeastern and eastern part of the Amba Dongar carbonatite ring dike, India – A reflection of post-emplacement hydrothermal overprint?. – Chemie der Erde-Geochemistry 80, 1 : 125534, nestránkováno. ISSN 0009-2819. DOI 10.1016/j.chemer.2019.125534

Martinásek, L. – Pauliš, P. – Beneš, M. – Pour, O. – Fediuk, F. (2016): Silicitové konkrece s barytem z vápencového kamenolomu Kotouč u Štramberka. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 24, 2, 123-129

Mysliveček, J. – Koutecký, V. – Rapprich, V. – Sakala, J. – Pour, O. – Laufek, F. (2021): Zeolity mineralizovaná dřeva v laharu Soutěsky u Děčína. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 54, 1, 77-85. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2021.09

Mysliveček, J. – Vácha, J. – Rapprich, V. – Pour, O. – Racek, M. (2020): Minerály vybraných kritických prvků (REE, Zr, Nb) zjištěné v roztockém intruzivním komplexu v Českém středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 2, 161-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.18

Pauliš, P. – Bajer, J. – Hanzlík, T. – Pour, O. (2022): Nový nález mordenitu v kamenolomu Bezděčín u Turnova. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 30, 1, 20-24

Pauliš, P. – Bureš, B. – Drahuský, D. – Pour, O. (2022): Za minerály metabazitů do údolí Studeneckého potoka u Jílového u Prahy. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 30, 6, 502-509

Pauliš, P. – Bureš, B. – Pour, O. (2022): Nový výskyt nesquehonitu na žíle Geier v Jáchymově. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 30, 1, 16-19

Pauliš, P. – Bureš, B. – Pour, O. – Vrtiška, L. (2021): Příčovy u Sedlčan-polozapomenuté antimonové ložisko. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 2, 132-140

Pauliš, P. – Bureš, B. – Pour, O. – Vrtiška, L. – Kopista, J. (2022): Manganové minerály Jáchymovska. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 30, 3, 236-241

Pauliš, P. – Bureš, B. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Vrtiška, L. – Pour, O. (2018): Heulandit-Ca z Vinařické hory u Kladna (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 26, 2, 163-167. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Dlouhý, L. – Pour, O. – Laufek, F. (2015): Vesuvian a další minerály z erlanu Zámecké skály v Ledči nad Sázavou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 6, 540-544. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Dolníček, Z. – Gramblička, R. – Pour, O. (2020): Neobvyklá žilná Cu-Zn-Ag-Pb-As-Sb-Se-Sn-Bi mineralizace z Jedové jámy u Vejprt v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 28, 2, 385-405. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.28.385

Pauliš, P. – Dolníček, Z. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Pour, O. – Fediuk, F. (2021): Hydroxyapofylit-(K) z kamenolomu Těchlovice u Děčína (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 1, 124-130. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.29.124

Pauliš, P. – Dolníček, Z. – Vrtiška, L. – Pour, O. – Žák, K. – Ackerman, L. – Veselovský, F. – Pašava, J. – Kadlec, T. – Malíková, R. (2019): Mineralogie antimonového ložiska Chříč u Rakovníka (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 27, 1, 148-166. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Dvořák, Z. – Malíková, R. – Janeček, O. – Svejkovský, J. – Řehoř, M. – Pour, O. – Vrtiška, L. (2015): Felsöbányait z mostecké pánve (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 23, 1, 75-80. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Dvořák, Z. – Pour, O. (2021): Prehnit a hydroxyapofylit-(K) z kamenolomu Těchlovice u Děčína. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 6, 499-505

Pauliš, P. – Dvořák, Z. – Radoň, M. – Pour, O. – Malíková, R. (2014): Harmotom a doprovodné minerály z Brné u Ústí nad Labem. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů Neuveden, 6, 516-520. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Dvořák, Z. – Svejkovský, J. – Malíková, R. – Pour, O. – Soumar, J. (2015): Böhmit z klasického naleziště zeolitů Horní Hrad v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 23, 1, 60-62. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Fuchs, P. – Pour, O. (2019): Serpierit a tetraedrit z Obecnice u Příbrami. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 6, 502-506

Pauliš, P. – Fuchs, P. – Pour, O. – Vrtiška, L. (2021): Pseudoboléit z Obecnice u Příbrami, první výskyt v České republice. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 2, 113-114

Pauliš, P. – Gramblička, R. – Vrtiška, L. – Dolníček, Z. – Pour, O. – Malíková, R. – Čejka, J. – Sejkora, J. (2020): Namibit a doprovodná mineralizace fluoritové žíly Nadějná u Kotliny v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 28, 1, 170-178. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.28.170

Pauliš, P. – Havlíček, J. – Kopecký, S. – Pour, O. (2014): Anatas a brookit ze středověkého důlního tahu nedaleko Jitkova u Havlíčkova Brodu. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů Neuveden, 6, 494-497. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Janeček, O. – Dolníček, Z. – Betz, V. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Pour, O. – Fediuk, F. (2021): Zeolitová mineralizace s gmelinitem-K z Jedlky u Benešova nad Ploučnicí (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 2, 213-229. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.29.213

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Janeček, O. – Dolníček, Z. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Pour, O. – Fediuk, F. (2021): Böhmit a doprovodná zeolitová mineralizace ze Soutěsek u Děčína (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 1, 164-177. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.29.164

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Janeček, O. – Sejkora, J. – Dolníček, Z. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Pour, O. – Fediuk, F. (2020): Faujasit-Na a doprovodná zeolitová mineralizace z lokality Klučky u Polevska v Lužických horách (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 28, 2, 417-436. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.28.417

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Janeček, O. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Pour, O. – Fediuk, F. (2016): Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 2, 194-204. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Sejkora, J. – Adamovič, J. – Radoň, M. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Fediuk, F. – Pour, O. (2018): Zeolitová mineralizace z Klučku u Heřmaniček u České Lípy (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 26, 1, 43-56. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Sejkora, J. – Dolníček, Z. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Ekrt, B. – Pour, O. – Fediuk, F. – Janeček, O. (2019): Zeolitová mineralizace ze Zaječího vrchu a Poustevny u Nového Boru (Česká republika) . – Bulletin Mineralogie Petrologie 27, 2, 346-369. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Pour, O. – Fediuk, F. (2015): Zeolitová mineralizace s barytem z Rousínova u Cvikova v Lužických horách (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 23, 2, 221-228. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Sejkora, J. – Radoň, M. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Fediuk, F. – Pour, O. (2017): Zeolitová mineralizace z Lískového vršku u Okřešic u České Lípy (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 25, 2, 170-182. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Hrůzek, L. – Sejkora, J. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Fediuk, F. – Pour, O. (2019): Zeolitová mineralizace z Pastevního vrchu u Růžové u Děčína (Česká republika) . – Bulletin Mineralogie Petrologie 27, 2, 290-296. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Janeček, O. – Hrůzek, L. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Fediuk, F. – Pour, O. (2017): Nordstrandit a zeolitová mineralizace fonolitu Tachovského vrchu u Doks (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 25, 1, 69-84. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Janák, P. – Pour, O. (2021): Olovem bohatá struska s linaritem a cerusitem z Obřího dolu v Krkonoších. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 4, 313-319

Pauliš, P. – Kadlec, T. – Malý, M. – Pour, O. (2020): Rudní revír Stříbrná Skalice, současné možnosti sběru a nové mineralogické nálezy. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 28, 4, 291-305

Pauliš, P. – Kadlec, T. – Pour, O. – Civiš, S. (2014): Granát od Mladotic, 2 km jjv. od Ronova nad Doubravou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů Neuveden, 6, 504-506. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Kadlec, T. – Pour, O. – Fediuk, F. (2015): Mineralogie pyroxenické kvarcitické ruly blízké skarnoidům z okolí Chřenovic v Posázaví (5 km z. od Ledče nad Sázavou). – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 3, 225-230. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Klouček, M. – Pour, O. (2015): Jehlicovitý pyrit z kamenolomu Klecany u Prahy. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 2, 99-103. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Konečný, R. – Davidová, E. – Pour, O. (2021): Nové nálezy supergenní mineralizace na výskytu polymetalických rud Totenkoppe u Javorníka. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 2, 99-106

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Dolníček, Z. – Sejkora, J. – Pour, O. – Ulmanová, J. – Kopecký, S. m. (2022): Wolframová a sulfidická hydrotermální mineralizace z Pekelského vrchu u Jihlavy (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 30, 1, 73-94. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.30.073

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Pour, O. (2020): Bi-mineralizace s wolframitem od Jablonce nad Nisou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 28, 4, 316-320

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Pour, O. – Fediuk, F. (2018): Výskyt granátických hornin v jižní části havlíčkobrodského rudního revíru. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 26, 6, 509-513. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Pour, O. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Civiš, S. (2014): Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 22, 2, 275-280. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Pour, O. – Vrtiška, L. (2018): Hydrokenoelsmoreit (ferritungstit) z Vysoké u Havlíčkova Brodu, nový minerál pro Českou republiku. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 26, 4, 299-304. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Pour, O. – Vrtiška, L. (2018): Nový nález kasiteritového zrudnění od Sázavky u Světlé nad Sázavou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 26, 2, 139-145. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Vrtiška, L. – Pour, O. (2018): Klasická mineralogická lokalita Krucemburk - nejen pseudomalachit. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 26, 6, 521-525. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Vrtiška, L. – Čejka, J. – Pour, O. – Laufek, F. (2016): Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 1, 95-99. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Kopista, J. – Pour, O. – Laufek, F. – Sláma, J. (2018): Výskyt thoritu v křemenných žilách Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 26, 6, 498-501. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Koťátko, L. – Vrtiška, L. – Pour, O. (2020): Supergenní mineralizace z Herlíkovic u Vrchlabí v Krkonoších. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 28, 4, 333-339

Pauliš, P. – Ludvík, J. – Pour, O. – Malíková, R. (2014): Hollandit z Vysokého kamene u Krásna. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů Neuveden, 6, 530-532. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Malíková, R. – Pour, O. (2015): Boyleit ze středověkých odvalů Staročeského pásma na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 23, 1, 43-45. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Malý, J. – Malý, T. – Pour, O. (2019): Nové nálezy minerálů v kamenolomu v Košťálově u Semil. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 4, 296-299

Pauliš, P. – Malý, T. – Malý, J. – Pour, O. (2015): Minerály haldy dolu Eva v jáchymovském rudním revíru. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 4, 360-365. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Malý, T. – Pour, O. (2019): Uranofán z malého uranového ložiska Kynžvart u Mariánských Lázní. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 27, 4, 326-328

Pauliš, P. – Pour, O. – Konečný, R. – Davidová, E. (2021): „Zaratit' s milleritem z Dolu Staříč, lokality Chlebovice. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 4, 311-312

Pauliš, P. – Pour, O. – Laufek, F. – Koťátko, L. – Rus, P. (2015): Hollandit z pískovcového kamenolomu Vyhnánov u Kohoutova. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 6, 511-516. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Pour, O. – Malíková, R. (2018): Nové nálezy manganových oxidických minerálů v ČR. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 26, 2, 119-123. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Pour, O. – Rus, P. (2020): Neobvyklá Cu-U supergenní mineralizace z uhelného odvalu v Bečkově u Trutnova. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 28, 2, 130-135

Pauliš, P. – Radoň, M. – Dvořák, Z. – Sejkora, J. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Dolníček, Z. – Fediuk, F. – Pour, O. (2018): Zeolitová mineralizace z Milířska u Těchlovic nad Labem (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 26, 1, 102-113. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Rojík, P. – Malíková, R. – Pour, O. – Civiš, S. (2014): Klinoptilolit-Na z uhelného lomu Družba v sokolovské pánvi (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 22, 2, 303-307. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Rus, P. – Škoda, R. – Středa, Z. – Pour, O. (2020): Francevillit z Arnultovic u Hostinného v Podkrkonoší. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 28, 2, 110-113

Pauliš, P. – Sejkora, J. – Urban, M. – Nesrsta, M. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Pour, O. – Laufek, F. (2016): Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 1, 46-55. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Svejkovský, J. – Dolníček, Z. – Matys, P. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Pour, O. (2020): Zeolitová mineralizace z Libé u Chebu (Česká republika) . – Bulletin Mineralogie Petrologie 28, 1, 152-160. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.28.152

Pauliš, P. – Toegel, V. – Malíková, R. – Pour, O. (2017): Baileychlor z Vrančic u Milína, nový minerál pro ČR. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 25, 6, 540-543

Pauliš, P. – Toegel, V. – Pour, O. – Vrtiška, L. (2018): Nově zjištěné minerály opuštěného ložiska uranových rud Jelení vrch u Horních Hoštic. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 26, 6, 491-497. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Urban, M. – Malíková, R. – Pour, O. (2015): Bismutit z ložiska manganových rud Horní Blatná v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 23, 1, 109-112. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Urban, M. – Pour, O. – Malíková, R. (2015): Horní Blatná v Krušných Horách - nejen cín a mangan. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 4, 339-344. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Urban, M. – Sejkora, J. – Hloušek, J. – Pour, O. (2015): Cínový revír Hřebečná v Krušných horách a jeho mineralogie. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 4, 328-338. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Venclík, V. – Havlíček, J. – Pour, O. – Kopecký, S. (2015): Několik mineralogických novinek z polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 3, 213-217. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Venclík, V. – Pour, O. – Laufek, F. – Blažek, M. – Plecháček, J. – Fediuk, F. (2016): Výskyt korundové horniny na polymetalickém ložišku Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 24, 2, 111-117

Pauliš, P. – Vrtiška, L. – Dolníček, Z. – Malíková, R. – Pour, O. (2021): Coronadit z dolu Řimbaba v Bohutíně u Příbrami. – Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 2, 281-284. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.29.281

Pauliš, P. – Vrtiška, L. – Dolníček, Z. – Sejkora, J. – Bureš, B. – Malíková, R. – Pour, O. (2022): Supergenní mineralizace hydrotermálního Ag-Pb-Zn ložiska Hříva u Louňovic pod Blaníkem (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 30, 1, 124-136. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.30.124

Pauliš, P. – Vrtiška, L. – Gramblička, R. – Sejkora, J. – Fediuk, F. – Pour, O. – Malíková, R. (2017): Haüyn z Lukova v Českém středohoří (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 25, 1, 98-103. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Vrtiška, L. – Malíková, R. – Hloušek, J. – Dvořák, Z. – Gramblička, R. – Pour, O. – Ludvík, J. (2015): Skarnové cínové ložisko Zlatý Kopec a jeho mineralizace. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 23, 4, 316-327. ISSN 1213-0710

Pauliš, P. – Vrtiška, L. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Hloušek, J. – Dvořák, Z. – Gramblička, R. – Pour, O. – Ludvík, J. (2015): Supergenní mineralizace cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 23, 2, 182-200. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Vrtiška, L. – Toegel, V. – Čejka, J. – Malíková, R. – Dolníček, Z. – Pour, O. (2018): Metarauchit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 26, 2, 259-263. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Zeman, P. – Zeman, V. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Vrtiška, L. – Dolníček, Z. – Fediuk, F. – Pour, O. – Radoň, M. (2018): Zeolitová mineralizace s thomsonitem-(Ca) z Babětína u Těchlovic v Českém středohoří (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 26, 1, 1-11. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Zeman, P. – Zeman, V. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Vrtiška, L. – Dolníček, Z. – Fediuk, F. – Pour, O. – Radoň, M. (2018): Zeolitová mineralizace z Heřmanic u České Lípy (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 26, 2, 123-137. ISSN 2570-7337

Pauliš, P. – Černý, D. – Malý, T. – Dolníček, Z. – Bohatý, M. – Ulmanová, J. – Pour, O. – Plášil, J. – Malina, O. – Bohdálek, P. – Sýkora, I. – Povinec, P. (2020): Meteorit Potůčky (Steinbach): historie a nové nálezy (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 28, 1, 179-202. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.28.179

Pašava, J. – Ackerman, L. – Halodová, P. – Pour, O. – Ďurišová, J. – Zaccarini, F. – Aiglsperger, T. – Vymazalová, A. (2017): Concentrations of platinum-group elements (PGE), Re and Au in arsenian pyrite and millerite from Mo–Ni–PGE-Au black shales (Zunyi region, Guizhou Province, south China): results from LA-ICPMS study. – European Journal of Mineralogy 29, 4, 623-633. ISSN 0935-1221. DOI 10.1127/ejm/2017/0029-2640

Pašava, J. – Ackerman, L. – Žák, J. – Veselovský, F. – Creaser, R. A. – Svojtka, M. – Luais, B. – Pour, O. – Šebek, O. – Trubač, J. – Vosáhlová, E. – Cividini, D. (2021): Elemental and isotopic compositions of trench-slope black shales, Bohemian Massif, with implications for oceanic and atmospheric oxygenation in early Cambrian. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 564, February : 110195, nestránkováno. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2020.110195

Pašava, J. – Svojtka, M. – Veselovský, F. – Ďurišová, J. – Ackerman, L. – Pour, O. – Drábek, M. – Halodová, P. – Haluzová, E. (2016): Laser ablation ICP-MS study of trace element chemistry in molybdenite coupled with scanning electron microscopy (SEM) - an important tool for identification of different types of mineralization. – Ore Geology Reviews 72, 1, 874-895. ISSN 0169-1368. DOI 10.1016/j.oregeorev.2015.09.007

Pašava, J. – Veselovský, F. – Dobeš, P. – Erban, V. – Pour, O. – Žák, K. – Ackerman, L. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Tásler, R. (2017): New data on the origin of the Fe-Cu-As skarn deposit at Obrí důl, West Sudetes, Bohemian Massif. In Langevin P.M. et al: Proceedings of the 14th SGA Biennial Meeting, 20-23 August 2017, Québec City, Canada, – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Quebec City, Kanada. ISBN 978-2-9816898-0-1

Pašava, J. – Veselovský, F. – Drábek, M. – Svojtka, M. – Pour, O. – Klomínský, J. – Škoda, R. – Ďurišová, J. – Ackerman, L. – Halodová, P. – Haluzová, E. (2015): Molybdenite-tungstenite association in the tungsten-bearing topaz greisen at Vítkov (Krkonoše-Jizera Crystalline complex, Bohemian Massif): indication of changes in physico-chemical conditions in mineralizing system. – Journal of Geosciences 60, 3, 149-161. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.197

Pašava, J. – Veselovský, F. – Pour, O. – Ackerman, L. – Svojtka, M. – Creaser, R. A. (2019): Timing and composition of stratiform pyrite mineralization in black shales at Liblín (Teplá Barrandian Unit, Bohemian Massif). In neuveden: Proceedings of the 15th SGA Biennial Meeting, August 27-30, 2019 Glasgow, Scotland, svazek Volume 4. s. 1437-1440. – University of Glasgow, Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA). Glasgow. ISBN 978-0-85261-965-0

Pašava, J. – Veselovský, F. – Pour, O. – Drábek, M. – Halodová, P. – Svojtka, M. – Ackerman, L. – Ďurišová, J. – Žák, K. – Haluzová, E. (2015): Variation in trace element composition in molybdenite: results of LA-ICP-MS study from different types of mineralization. In André-Mayer, A.S., Cathelineau, M., Muchez, Ph., Pirard, E., Sindern, S: Proceedings of the 13th Biennial SGA Meeting, svazek 2. s. 615-618. – Lorraine University, Nancy, France. Nancy

Pour, O. (2012): Stavby a mechanismy vmístění granitoidů typu Weinsberg (Moldanubický batolit). Diplomová práce. 86 s. MS Knihovna geologie, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2

Pour, O. – Rapprich, V. – Matýsek, D. – Jirásek, J. (2022): K původu analcimu v mezozoických a kenozoických vulkanitech České republiky a jeho úloze v názvosloví hornin. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 55, 2, 75-81. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2022.10

Pour, O. – Verner, K. – Buriánek, D. (2015): Fabric pattern and metamorphic evolution of southwestern Moldanubian Zone (Central European Variscides). In Ondrej Lexa, Pavlína Hasalová, Petr Jeřábek: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 71. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Poňavič, M. – Pticen, F. – Buda, J. – Pour, O. – Štrba, M. (2020): Výzkum výskytu grafitu v českokrumlovské pestré skupině. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS

Pticen, F. – Bohdálek, P. – Laufek, F. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Knésl, I. – Pour, O. (2021): Doprovodné suroviny získané z jihočeských granitů. Výzkumná zpráva, 42 s

Pticen, F. – Poňavič, M. – Kříbek, B. – Knésl, I. – Pecina, V. – Pour, O. – Štrba, M. – Veselovský, F. (2020): Technologická úprava vzorků českých a moravských grafitů-Strategické suroviny. Průběžná zpráva. 33 s. MS Archiv-ČGS

Pticen, F. – Štrba, M. – Laufek, F. – Knésl, I. – Sidorinová, T. – Pour, O. (2021): Technologický výzkum suroviny Hůrky - suchá úprava. Výzkumná zpráva, 46 s

Pticen, F. – Štrba, M. – Laufek, F. – Knésl, I. – Sidorinová, T. – Pour, O. – Frýda, J. (2021): Technologický výzkum scheelitové suroviny u Kašperských Hor. Výzkumná zpráva, 31 s

Rapprich, V. – Büchner, J. – Skácelová, Z. – Tietz, O. – Pour, O. (2022): Complements to the volcanic history of Luž/Lausche Volcano. – Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 173, 2, 345-355. ISSN 1860-1804. DOI 10.1127/zdgg/2022/0319

Sejkora, J. – Pauliš, P. – Gramblička, R. – Dolníček, Z. – Ulmanová, J. – Pour, O. (2021): Měděná mineralizace z Horní Halže u Měděnce v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 2, 351-368. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.29.351

Sejkora, J. – Pauliš, P. – Gramblička, R. – Malíková, R. – Pour, O. – Dolníček, Z. – Ulmanová, J. – Vrtiška, L. (2019): Nově zjištěná Bi-Co-Ni-As-U-V mineralizace přísečnického rudního revíru v Krušných horách (Česká republika) . – Bulletin Mineralogie Petrologie 27, 1, 1-37. ISSN 2570-7337

Sejkora, J. – Pauliš, P. – Gramblička, R. – Pour, O. (2019): Mottramit a Mn-oxidická mineralizace z přísečnického rudního revíru v Krušných horách (Česká republika) . – Bulletin Mineralogie Petrologie 27, 2, 374-382. ISSN 2570-7337

Sejkora, J. – Pauliš, P. – Toegel, V. – Pour, O. (2016): Bi-Se-Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 2, 269-277. ISSN 1211-0329

Sejkora, J. – Pauliš, P. – Urban, M. – Dolníček, Z. – Ulmanová, J. – Pour, O. (2021): Mineralogie křemenných žil ložiska cínových rud Hřebečná u Abertam v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 1, 131-163. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.29.131

Stárková, M. – Nádaskay, R. – Rapprich, V. – Pour, O. (2021): Podrobnosti o počátcích sedimentace a vulkanické činnosti na začátku permu (asselu); rudnický obzor v sz. části podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 54, 2, 99-100. ISSN 0514-8057 (on line). DOI 10.3140/zpravy.geol.2021.11

Toegel, V. – Pauliš, P. – Pour, O. (2021): Beryl-columbitový pegmatit D6e u Maršíkova. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 4, 292-310

Verner, K. – Buriánek, D. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Pour, O. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 32-414 Studánky. Geologická mapa ČR. 1 s. – Česká geologická služba. Česká geologická služba

Verner, K. – Buriánek, D. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Pour, O. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 0000, list 32-423 Mlýnec. 111. 1 s. – Česká geologická služba. Česká geologická služba

Veselovský, F. – Pašava, J. – Pour, O. – Ackerman, L. (2021): Origin of V-Cr-Ti-mineralization in thermally overprinted metal-rich black shales from the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif) and implications for metal remobilization during metamorphism. – Journal of Geosciences 66, 4, 263-275. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.337

Vrtiška, L. – Pauliš, P. – Dvořák, Z. – Pour, O. – Sejkora, J. – Malíková, R. (2016): Chalkofylit z ložiska Sn-W rud Cínovec v Krušných horách (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 2, 234-237. ISSN 1211-0329

Vrtiška, L. – Pauliš, P. – Gramblička, R. – Sejkora, J. – Malíková, R. – Pour, O. (2017): Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). – Bulletin Mineralogie Petrologie 25, 2, 228-244. ISSN 2570-7337

Vrtiška, L. – Pauliš, P. – Čejka, J. – Malíková, R. – Dolníček, Z. – Dvořák, Z. – Pour, O. (2020): Riomarinait z Cínovce - první výskyt velmi vzácného sulfátu bismutu v České republice. – Bulletin Mineralogie Petrologie 28, 2, 359-363. ISSN 2570-7337. DOI 10.46861/bmp.28.359

Vácha, J. – Mysliveček, J. – Rapprich, V. – Pour, O. (2020): Minerály REE zjištěné v roztockém intruzivním komplexu, České středohoří. In Masarykova univerzita: Studentská geologická konference 2020, 17. ročník, Sborník abstraktů, – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-9682-0

Zeman, P. – Pauliš, P. – Pour, O. – Malíková, R. (2017): Zeolity Pohorského vrchu a okolí. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 25, 2, 194-201

© ONDREJ.POUR, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top