Change language to CzechEnglish Selected

No row returned.

Recent papers

Broussolle, A. – Štípská, P. – Lehmann, J. – Schulmann, K. – Hacker, B. – Holder, R. – Kylander-Clark, A. – Hanžl, P. – Racek, M. – Hasalová, P. – Lexa, O. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. (2015): P−T−t−D record of crustal-scale horizontal flow and magma assisted doming in the SW Mongolian Altai. – Journal of Metamorphic Geology 33, 4, 359-383. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12124

Buriánek, D. – Janoušek, V. – Hanžl, P. – Jiang, Y. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Altanbaatar, B. (2015): Petrogenesis and emplacement of the Carboniferous Sag-say Massif in the SE Mongolian Altai. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Abstract Volume, s. 7. – Neuvedeno. Praha

Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Janoušek, V. – Gerdes, A. – Lexa, O. (2017): Geochemical and geochronological constraints on distinct Early-Neoproterozoic and Cambrian accretionary events along southern margin of the Baydrag Continent in western Mongolia. – Gondwana research 47, July, 200-227. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2016.09.008

Chopin, F. – Schulmann, K. – Skrzypek, E. – Lehmann, J. – Dujardin, J. – Mertelat, J. – Lexa, O. – Corsini, M. – Edel, J. – Štípská, P. – Pitra, P. (2012): Crustal influx, indentation, ductile thinning and gravity redistribution in a continental wedge: Building a Moldanubian mantled gneiss dome with underthrust Saxothuringian material (European Variscan belt). – Tectonics 31, TC1013, 1-27. ISSN 0278-7407. DOI 10.1029/2011TC002951

Chopin, F. – Schulmann, K. – Štípská, P. – Martelat, J. – Pitra, P. – Lexa, O. – Petri, B. (2012): Microstructural and metamorphic evolution of a high-pressure granitic orthogneiss during continental subduction (Orlica–Śnieżnik dome, Bohemian Massif). – Journal of Metamorphic Geology 30, 4, 347-376. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2011.00970.x

Edel, J. – Schulmann, K. – Hanžl, P. – Lexa, O. (2014): Palaeomagnetic and structural constraints on 90 anticlockwise rotation in SW Mongolia during the Permo–Triassic: Implications for Altaid oroclinal bending. Preliminary palaeomagnetic results. – Journal of Asian Earth Sciences 94, Spec. iss, 157-171. ISSN 1367-9120. DOI 10.1016/j.jseaes.2014.07.039

Edel, J. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Diraison, M. – Geraud, Y. (2015): Permian clockwise rotations of the Ebro and Corso-Sardinian blocks during Iberian–Armorican oroclinal bending: Preliminary paleomagnetic data from the Catalan Coastal Range (NE Spain). – Tectonophysics 657, august, 172-186. ISSN 0040-1951. DOI 10.1016/j.tecto.2015.07.002

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2006): Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology 86, 3-4, 253-276. ISSN 0930-0708. DOI 10.1007/s00710-005-0114-4

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2006b): Kinematic and Rheological Model of Exhumation of High Pressure Granulites in the Variscan Orogenic Root: Example of the Blanský Les Granulite, Bohemian Massif, Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 20. s. 36. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Tomek, Č. - Edel, J. (2008): A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens. In Zoltán Németh and Dušan Plašienka: Proceedings of the 6th meeting of the CETeG, – State geological institute of Dionýz Štůr. Bratislava, Slovakia. ISBN 978-80-89343-01-0

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. (2003): Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. - Haloda, J. - Týcová, P. (2009c): The precursor of Variscan felsic granulites, process of its granulitization, and inversed rheology of feldspars and quartz in the lower-crustal conditions. In Ondrej Lexa: Granulites & Granulites Conference Abstracts, s. 19. – Karlova Univerzita. Praha. ISBN 978-80-254-4825-0

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Guy, A. – Schulmann, K. – Clauer, N. – Hasalová, P. – Seltmann, R. – Armstrong, R. – Lexa, O. – Benedicto, A. (2014): Late Paleozoic–Mesozoic tectonic evolution of the Trans-Altai and South Gobi Zones in southern Mongolia based on structural and geochronological data. – Gondwana research 25, 1, 309-337. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2013.03.014

Guy, A. – Schulmann, K. – Janoušek, V. – Štípská, P. – Armstrong, R. – Belousova, E. – Dolgopolova, A. – Seltmann, R. – Lexa, O. – Jiang, Y. – Hanžl, P. (2015): Geophysical and geochemical nature of relaminated arc-derived lower crust underneath oceanic domain in southern Mongolia. – Tectonics 34, 5, 1030-1053. ISSN 0278-7407. DOI 10.1002/2015TC003845

Guy, A. – Schulmann, K. – Munschy, M. – Miehe, J. – Edel, J. – Lexa, O. – Fairhead, D. (2014): Geophysical constraints for terrane boundaries in southern Mongolia. – Journal of Geophysical Research 119, 10, 7966-7991. ISSN 0148-0227. DOI 10.1002/2014JB011026

Hanžl, P. – Jiang, Y. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Battushig, A. – Ganchuluun, T. (2015): Orthogneisss of the Devonian protolith age along the eastern wedge of the Tseel Metamorphic complex, the Mongolian Altai. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 27. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-881-6

Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Battushig, A. – Lexa, O. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Schulmann, K. (2016): Geological map of the Sagsai Pluton at the scale 1:50,000 in the SE Mongolian Altai. In Rastislav Vojtko: CETEeG 2016, Predná Hora, Slovakia, April 28 – May 1, 2016, abstract volume, s. 34. – Comenius University in Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-4071-7

Hanžl, P. – Schulmann, K. – Janoušek, V. – Lexa, O. – Hrdličková, K. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Altanbaatar, B. – Ganchuluun, T. – Erban, V. (2016): Making continental crust: origin of Devonian orthogneisses from SE Mongolian Altai. – Journal of Geosciences 61, 1, 25-50. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.206

Hasalová, P. - Schulmann, K. - Štípská, P. - Lexa, O. - Janoušek, V. (2008a): Reactive porous flow and formation of infiltration migmatites: microstructural and petrological approach. In Neuveden: EGU Geophysical Research Abstracts 10, EGU General Assembly 2008, s. 1-2. – European Geophysical Union. Vienna. ISBN 1029-7006

Hasalová, P. - Štípská, P. - Powell, R. - Janoušek, V. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2008d): Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif). In Harlov D., Broska I: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 Workshop, Smolenice, Slovak Republic, April 8th - 10th 2008, s. 54-57. – Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. Bratislava. ISBN 978-80-969919-6-9

Janoušek, V. - Gerdes, A. - Soejono, I. - Žák, J. - Venera, Z. - Lexa, O. - Mixa, P. (2010): Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier). In Radoň,M.; Rapprich,.V: 2. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, s. 59-62. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice v Č. ISBN 978-80-85321-58-6

Janoušek, V. - Gerdes, A. - Žák, J. - Soejono, I. - Venera, Z. - Erban, V. - Lexa, O. - Mixa, P. (2011): Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land). In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75. s. A1103. – The Mineralogical Society. Twickenham

Janoušek, V. - Lexa, O. - Schulmann, K. (2011): The older the weaker - grave consequences of the deep burial and limited partial melting of felsic metaigneous rocks underplating the orogenic root in the Variscan Bohemian Massif. In Lexa O: 9th International Eclogite Conference, Mariánské Lázně, August 6-9, 2011. Abstract volume, s. 29-30. – Univerzita Karlova. Praha. ISBN 978-80-7075-072-8

Janoušek, V. - Žák, J. - Soejono, I. - Venera, Z. - Erban, V. - Lexa, O. - Mixa, P. (2011): Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula). In Lexa O., Jeřábek P., Závada P., Ulrich S: Travaux Géophysiques, svazek 40. s. 30. – Geofyzikální ústav AV ČR. Praha

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hanžl, P. – Altanbaatar, B. – Ganchuluun, T. – Lexa, O. – Erban, V. (2015): The Cambrian Khantaishir Arc - a conspicuous and geotectonically important structure in the Lake Zone of the Mongolian Altai (Central Asian Orogenic Belt). In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 32. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Schulmann, K. – Buriánek, D. – Hanžl, P. – Lexa, O. – Ganchuluun, T. (2014): The age, nature and likely genesis of the Cambrian Khantaishir arc, Lake Zone, Mongolia. In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 16. s. EGU2014-6108. – Copernicus Publications. Vídeň

Janoušek, V. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Holub, F. – Franěk, J. – Vrána, S. (2014): Continental crust subducted deeply into lithospheric mantle: the driving force of Early Carboniferous magmatism in the Variscan collisional orogen (Bohemian Massif). In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 16. s. EGU2014-6179. – Copernicus Publications. Vídeň

Jeřábek, P. - Faryad, S. W. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Tajčmanová, L. (2008): Alpine burial and heterogeneous exhumation of Variscan crust in the West Carpathians: insight from thermodynamic and argon diffusion modelling. – Journal of the Geological Society London 165, 2008, 1-21. ISSN 0016-7649

Jiang, Y. – Schulmann, K. – Kröner, A. – Sun, M. – Lexa, O. – Janoušek, V. – Buriánek, D. – Yuan, C. – Hanžl, P. (2017): Neoproterozoic-early Paleozoic peri-Pacific accretionary evolution of the Mongolian collage system: Insights from geochemical and U–Pb zircon data from the Ordovician sedimentary wedge in the Mongolian Altai. – Tectonics 36, 11, 2305-2331. ISSN 0278-7407. DOI 10.1002/2017TC004533

Kröner, A. - Lehmann, J. - Schulmann, K. - Demoux, A. - Lexa, O. - Tomurhuu, D. - Štípská, P. - Liu, D. - Wingate, M. T. (2010): Lithostratigraphic and geochronological constraints on the evolution of the Central Asian Orogenic Belt in SW Mongolia: Early Paleozoic rifting followed by late Paleozoic accretion. – American Journal of Science 310, 7, 523-574. ISSN 0002-9599

Lardeaux, J. – Schulmann, K. – Faure, M. – Janoušek, V. – Lexa, O. – Skrzypek, E. – Edel, J. – Štípská, P. (2014): The Moldanubian Zone in the French Massif Central, Vosges/Schwarzwald and Bohemian Massif revisited: differences and similarities. In Schulmann,K.; Martínez Catalán,J.R; Lardeaux,J.M.; Janoušek,V.; Oggiano,G: The Variscan orogeny: extent, timescale and the formation of the European crust, s. 7-44. – The Geological Society of London. London. ISBN 978-1-86239-658-6. DOI 10.1144/SP405.14

Lardeaux, J. – Schulmann, K. – Faure, M. – Lexa, O. – Janoušek, V. – Edel, J. – Štípská, P. (2012): Variscan orogeny in Bohemian Massif and French Massif Central: differences and similarities. Géologie de la France, svazek 2012. s. 134-135. – BRGM, SGF. Orléans. ISBN 978-2-7159-2535-9

Lehmann, J. – Schulmann, K. – Edel, J. – Ježek, J. – Hrouda, F. – Lexa, O. – Chopin, F. (2013): Structural and anisotropy of magnetic susceptibility records of granitoid sheets emplacement during growth of a continental gneiss dome (Central Sudetes, European Variscan Belt). – Tectonics 32, 3, 797-820. ISSN 0278-7407. DOI 10.1002/tect.20028

Lehmann, J. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Corsini, M. – Kröner, A. – Štípská, P. – Tomurhuu, D. – Otgonbator, D. (2010): Structural constraints on the evolution of the Central Asian Orogenic Belt in SW Mongolia. – American Journal of Science 310, 7, 575-628. ISSN 0002-9599

Oliot, E. – Goncalves, P. – Schulmann, K. – Marquer, D. – Lexa, O. (2014): Mid-crustal shear zone formation in granitic rocks: Constraints from quantitative textural and crystallographic preferred orientations analyses. – Tectonophysics 612-613, February, 63-80. ISSN 0040-1951. DOI 10.1016/j.tecto.2013.11.032

Schulmann, K. - Edel, J. - Lexa, O. - Janoušek, V. - Shail, R. - Leveridge, B. - Scrivener, R. (2011): Linking Rheno-Hercynian ocean and Variscan root processes in the Bohemian Massif. In Lexa O., Jeřábek P., Závada P., Ulrich S: Travaux Géophysiques, svazek 40. s. 72. – Geofyzikální ústav AV ČR. Praha

Schulmann, K. - Konopásek, J. - Janoušek, V. - Lexa, O. - Lardeaux, J. - Edel, J. - Štípská, P. - Ulrich, S. (2009): An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif. – Comptes Rendus Geoscience 341, 2-3, 266-286. ISSN 1631-0713. DOI 10.1016/j.crte.2008.12.006

Schulmann, K. - Lexa, O. - Janoušek, V. (2009): Thermal and mechanical interactions during exhumation of orogenic lower crust in thickened crustal root (Bohemian Massif). In Lexa,O: Proceedings of the Conference Granulites & Granulites 2009, Hrubá Skála, 13-15 July 2009, s. 59. – Univerzita Karlova. Praha. ISBN 978-80-254-4825-0

Schulmann, K. - Lexa, O. - Štípská, P. - Racek, M. - Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Edel, J. - Peschler, A. - Lehmann, J. (2008): Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?. – Journal of Metamorphic Geology 26, 2, 273-297. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2007.00755.x

Schulmann, K. – Lexa, O. – Janoušek, V. (2010): Exhumation of orogenic lower crust and its lateral spreading beneath rigid lid: consequences for modern plateaus. In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 12. s. EGU2010-13575. – EGU General Assembly 2010. Vienna

Schulmann, K. – Lexa, O. – Janoušek, V. – Lardeaux, J. – Edel, J. (2014): Anatomy of a diffuse cryptic suture zone: An example from the Bohemian Massif, European Variscides. – Geology 42, 4, 275-278. ISSN 0091-7613. DOI 10.1130/G35290.1

Schulmann, K. – Lexa, O. – Janoušek, V. – Lardeaux, J. – Edel, J. (2014): Anatomy of a diffuse cryptic suture zone: An example from the Bohemian Massif,European Variscides: Reply. – Geology 42, november, 347. ISSN 0091-7613. DOI 10.1130/G36030Y.1

Skrzypek, E. - Schulmann, K. - Štípská, P. - Chopin, F. - Lehmann, J. - Lexa, O. - Haloda, J. (2011): Tectono-metamorphic history recorded in garnet porphyroblasts: insights from thermodynamic modelling and electron backscatter diffraction analysis of inclusion trails. – Journal of Metamorphic Geology neuveden, 29, 473-496. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2010.00925.x

Šourek, J. - Štípská, P. - Černý, M. - Rejchrt, M. - Otava, J. - Hanžl, P. - Fürych, V. - Holák, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2001): Expedice Mongolsko 2000. Dostupné z URL www.geology.cz

Štípská, P. – Powell, R. – Racek, M. – Lexa, O. (2014): Intermediate granulite produced by transformation of eclogite at a felsic granulite contact, in Blanský les, Bohemian Massif. – Journal of Metamorphic Geology 32, 4, 347-370. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12079

Švagera, O. – Lexa, O. (2015): Fracturation mechanisms on Mokrsko Deposit. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 88. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

© ONDREJ.LEXA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top