Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089445
olga.moravcova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Binko, R. – Moravcová, O. – Pospíšil, V. (2022): Nástroj na poskytování dat pro Národní katalog otevřených dat. Praha. Dostupné z URL https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady?poskytovatel=https%3A%2F%2Frpp-opendata.egon.gov.cz%2Fodrpp%2Fzdroj%2Forg%C3%A1n-ve%C5%99ejn%C3%A9-moci%2F00025798

Bokr, P. - Budil, P. - Moravcová, O. - Steinová, M. - Čoupek, P. (2009): Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 21-22. – Štátny geologickýž ústav Dionýza Štůra, Bratislava 2009. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Bokr, P. - Budil, P. - Sedláček, J. Ing. - Steinová, M. - Čoupek, P. - Moravcová, O. (2010): Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby. In Dašková, J. - Kvaček, J: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010, s. 13-13. – Geologický ústav AVČR, v.v.i. Praha. ISBN 978-80-87443-00-2

Bokr, P. - Sidorinová, T. - Moravcová, O. (2009): Fotoarchiv České geologické služby. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 23-24. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Steinová, M. - Moravcová, O. - Sedláček, J. Ing. (2011): On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/paleo/

Budil, P. - Bokr, P. - Moravcová, O. (2008): Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Ministerstvo Kultury ČR; ČGS

Budil, P. - Bokr, P. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Steinová, M. (2009): Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey. In D. van Dam, R. Dekker a Ch. Quaisser (neuvedeni na přebalu): Society for the Preservation of Natural History Collections, 24th Annual Meeting, 6-11 July 2009 Leiden, The Netherlands. Bridging Continents New Initiatives and Perspectives in Natural History Collections. Abstracts and Outline Programme, s. 42. – Society for the Preservation of Natural History Collections. Leiden

Bíl, M. - Bílová, M. - Baroň, I. - Kašperáková, D. - Krejčí, O. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Šikula, J. (2007): Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS. In Baroň I.-Klimeš J.-Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Praha, Brno

Gürtlerová, P. - Stanzelová, Z. - Skarková, H. - Moravcová, O. - Čurda, J. (2008): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody – zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany. Závěrečná zpráva, 27 s. MS Archiv - ČGS

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2018): Zpřístupnění geofyzikálních dat – webová mapová aplikace České geologické služby „Geofyzikální měření“. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XXV.1, 1, 61-71. ISSN 1803-1447. DOI 10.26345/EGRSE-061-18-105

Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Inventory of geophysical data in CR. 22.11. 2017. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2018): Inventarizace geofyzikálních dat v České republice. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019a): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). In AUAG: Conference Proceedings, 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, 13-16 May 2019. http://geoinformatics.org.ua/eng/conferences/Ggeoinformatics-2019/, svazek No. 15738. – European Association of Geoscientists & Engineers(EAGE) and the All Ukrainian Association of Geoinformatics (AUAG), https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201902057. Kyiv, Ukraine. ISBN 15738

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019b): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). 13.5.2019. GEOINFORMATICS 2019 (EAGE), Kiev, Ukraine, http://geoinformatics.org.ua/

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019c): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). 28.5.2019. Konference OVA´19 (CAAG), Rožnov pod Radhoštěm

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019d): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). In Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences: Proceedings of abstracts 37th Czech - Polish - Slovak Symposium on 'Mining and Environmental Geophysics' and 28th Conference 'OVA´19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering', May 28 – 31, 2019, – CAAG – Czech Association of Geophysicists, https://www.caag.cz/. Ostrava, Czech Republic. ISBN 978-80-86407-76-0

Kondrová, L. – Kafka, Š. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Diepolder, G. – Stepien, U. (2020): EGDI Metadata profile. 37 s. MS Odbor informatiky ČGS

Kondrová, L. – Kujal, R. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čápová, D. (2017): INSPIRing Geophysics. 6.9. 2017. INSPIRE conference 2017, Strasbourg

Kondrová, L. – Moravcová, O. (2014): Description of the CGS data sources - metadata (web page on the CGS Information Portal). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/services/data/data-sources-description

Kondrová, L. – Moravcová, O. (2019): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2018. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. (2019): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2019. 19 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. 18.9. 2018. INSPIRE conference 2018, Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2018 - Inspire users: Make it Work Together. Proceedings online, https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/view-psessions, – European Commission, DG Environment. Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014): INSPIRE helps to share EU geological data and metadata - Case Study from European projects OneGeology-Europe and Minerals4EU. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014a): INSPIRE - cesta ke sdílení geologických dat v Evropě; Případová studie z evropských projektů OneGeology-Europe a Minerals4EU. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014a): INSPIRE helps to share EU geological data and metadata - Case Study from European projects OneGeology-Europe and Minerals4EU. In Joint Research Centre: INSPIRE Conference 2014, http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/, s. 1. – European Commission. Aalborg

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2016): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2015. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2016. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2018): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2017. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Kujal, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Paleček, M. (2013): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. (2014): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2013. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Skarková, H. (2015): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2014. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2017): Metadata for 3D geological models - technical workshop. Geofyzikální ústav AV ČR

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Čoupek, P. (2015b): Mente et Malleo et INSPIRE - 95 years with geological data, 7 years with INSPIRE at the Czech Geological Survey. 27.5. 2015. INSPIRE Geospatial World Forum 2015, Lisbon Congress Centre, Portugalsko

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Paleček, M. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. (2019): Geovědní informace do každé rodiny!. 17.10. 2019. Národní muzeum, Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013a): EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, European Commission: INSPIRE Conference 2013: The Green Renaissance, s. 14-15. – Joint Research Centre, European Commission. Florence

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. (2015a): Mente et Malleo et INSPIRE - 95 years with geological data, 7 years with INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre: INSPIRE Geospatial World Forum 2015 Proceedings online, http://geospatialworldforum.org/speaker/bio-abstratct.asp?id=gwf2015A230, s. 1. – European Commission & Geospatial media + communications; . Lisboa

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Faugnerová, J. – Rejentová, L. – Kujal, R. (2017): Metadata geologických a geofyzikálních datových zdrojů ČR a směrnice INSPIRE - technický workshop projektu CzechGeo/ EPOS. Česká geologická služba

Kondrová, L. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Moravcová, O. (2017): Web page Download services. Česká geologická služba

Kondrová, L. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Moravcová, O. (2017): Webová stránka Stahovací služby. Česká geologická služba

Kondrová, L. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Hudečková, E. (2017): INSPIRing Geophysics. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2017 - INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box. Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/conference2017/psessions, s. 272. – European Commission, DG Environment, Unit E.4 – Compliance and Better Regulation. Strasbourg

Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Petyniak, O. – Kafka, Š. (2014): Cookbook for creating multilingual metadata records using the Minerals Intelligence Network for Europe Metadata Catalogue. Neuveden

Kramolišová, P. – Moravcová, O. (2021): Training video - Introduction to the EGDI Metadata Catalogue. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. (2021a): Training video - EGDI Metadata Cookbook Lite. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Alcorn, T. (2021): Training video - Metadata of structured data – detailed. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Alcorn, T. (2021a): Training video - Metadata of structured data – basic. GeoERA project

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes Metadata catalogue. Praha. Dostupné z URL http://prosum.geology.cz/

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. – Kafka, Š. (2020): Cookbook for creating metadata records using the EGDI Metadata catalogue (MIcKA, version 6.0). Neuveden

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Kondrová, L. (2021): FAQ, Frequently asked questions for metadata of GeoERA projects in the EGDI Metadata Catalogue. 8 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016b): Cookbook for creating multilingual metadata records using the ProSUM Metadata Catalogue (MicKA). Neuveden

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. (2014): Metadata System for Minerals4EU training. 1.10.2014. Dublin, Irsko

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2017): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM): Creation of the Metadata System, Deliverable 5.6. Závěrečná zpráva, 31 s. MS EC - H2020 (ProSUM)

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Moravcová, O. (2016): ProSUM Metadata Catalogue. 28.1. 2016. Uppsala, Švédsko

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Zvelebil, J. - Hubatka, F. (2007): Landslides hazard assessment in the Czech Republic - The informatiom portal of risk geofactors (geohazards), přednáška na 2nd Risk mapping workshop, EC-Joint Research Centre, Hazard Assessment Unit, MAHB/NEDIES, R. Jelínek. M. Wood, project leaders. 16.-17. 1. 2007. Joint Research Centre EC Ispra, Itálie

Krejčí, O. - Bíl, M. - Kašperáková, D. - Moravcová, O. - Šikula, J. (2008): Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost. In ŠGÚDŠ: Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, – ŠGÚDŠ. Bratislava. ISBN 978-80-89343-6-5

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. - Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. - Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Šikula, J. - Moravcová, O. (2011r): Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat. Praha. Archiv ČGS, Klárov 3, Praha;Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP; Knihovna MŽP; Odbor politiky životního prostředí MŽP

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Hájek, P. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2011b): Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Závěrečná zpráva, 229 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Krejčí, Z. – Fifernová, M. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čoupek, P. (2009): Moderní přístup ke geoinformacím. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 110-111. – Štátny geologický ústav Dionýza Štůra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Krejčí, Z. – Moravcová, O. – Tomas, R. – Fifernová, M. (2009): Portál geohazardů - využití mapových služeb. In Iva Hamerská: Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR, s. 46-49. – ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha. ISBN 978–80–904450–1–7

Kujal, R. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): INSPIRE geophysical data specification - technical workshop. Česká geologická služba

Kycl, P. - Hrazdíra, P. - Zelenka, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. (2008): Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník – oblast Džbán. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Praha

Moravcová, O. (1999): Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív). Dizertační práce

Moravcová, O. (1999): Geochemistry of Moldanubian amphibolites (Bohemian Massif, The Czech Republic). – Krystalinikum 25, x, 83. ISSN 0454-5524

Moravcová, O. (2006): Projekt ČGS - Informační portál rizikových geofaktorů ČR. 16.5.2006. Geologický Ústav Dionýsa Štúra Bratislava

Moravcová, O. (2006): Sběr a správa dat v ČGS - realita a plány. 16.1.2006. odborný seminář ÚI, Rohanov

Moravcová, O. - Aichler, J. - Neubertová, H. - Skarková, H. (2007): Webová prezentace projektu VaV MŽP(SP/1c5/157/07): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Dostupné z URL http://www.geology.cz/vav-sesuvy

Moravcová, O. - Bokr, P. (2007): Katalog geohazardů (prohlížecí webová aplikace). _. Dostupné z URL http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/

Moravcová, O. - Bokr, P. - Binko, R. - Budil, P. - Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): Datové zdroje a metainformační systém ČGS. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Archiv ČGS

Moravcová, O. - Bokr, P. - Skarková, H. (2006): WWW aplikace pro sběr dat a popis geohazardů. Dostupné z URL Dostupné z URL http://nts1.cgu.cz/app/geohazardy

Moravcová, O. - Breiterová, H. - Sidorinová, T. - Bokr, P. - Gürtlerová, P. - Čejchanová, A. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS, MŽP ČR

Moravcová, O. - Dudíková Schulmannová, B. - Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Bokr, P. (2007): Významné geologické lokality, dekorační a stavební kameny - systém evidence a budování on-line přístupných registrů (Česká geologická služba). 27.3.07. seminář Českého spolku pro péči o žp a MŽP ČR, ČSVTS Novotného Lávka, Praha

Moravcová, O. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Čoupek, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405. Závěrečná zpráva, 34 s. MS manager projektu

Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Gürtlerová, P. - Budil, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2009): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS, Klárov

Moravcová, O. - Kycl, P. - Metelka, V. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Škuta, S. - Čoupek, P. - Fifernová, M. (2008): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 87 s. MS MŽP ČR

Moravcová, O. - Kycl, P. - Šikula, J. - Metelka, V. - Škuta, S. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Fifernová, M. - Aichler, J. - Martínek, K. - Binko, R. (2007): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007. Závěrečná zpráva, 59 s. MS MŽP, ČGS (UI)

Moravcová, O. - Sidorinová, T. - Bokr, P. - Skarková, H. (2006): WWW aplikace pro prohlížení databáze fotoarchivu. Webová aplikace umístěná na www serveru České geologické služby

Moravcová, O. - Svítil, R. - Šikula, J. - Kycl, P. - Kašperáková, D. - Neubertová, H. (2009): Webové stránky Portálu geohazardů - 'Nestabilita svahů'. Dostupné z URL http://www.geology.cz/nestabilitaterenu

Moravcová, O. - Šikula, J. - Skarková, H. - Bokr, P. (2006): Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice. Neuveden. Dostupné z URL http://nts4.cgu.cz/

Moravcová, O. - Šikula, J. - Tomas, R. (2006): Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace). In Baroň I., Klimeš J., Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference, – ČGS. Svahové deformace a sesuvy

Moravcová, O. - Šikula, J. - Tomas, R. (2006): Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti. 10.5.2006. Konference Svahové deformace a pseudokras, Ostravice

Moravcová, O. - Čoupek, P. (2007): Digitální dokumentační deník. 19.1.2007. Odborný seminář ÚI Rohanov

Moravcová, O. - Čoupek, P. - Fifernová, M. - Kašperáková, D. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Metelka, V. - Petrová, V. - Šikula, J. - Škuta, S. - Zemková, M. (2009): Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS. In Ivo Baroň, Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. _. – Občanské sdružení 'Svahovky', ČGS, ÚSMH AVČR. Vsetín. ISBN _

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2016): The European Geological Data Infrastructure (EGDI) Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://egdi.geology.cz/

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. (2014): The European Minerals Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://m4eu.geology.cz/metadata/

Moravcová, O. – Kondrová, L. (2018): Metadata of the geophysical data resources of the CzechGeo consortium (annual report). 5.12.2018. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. (2020): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí, vyhledavací a editovací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Kafka, Š. (2020): The European Geological Data Infrastructure (EGDI) Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://egdi.geology.cz/

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Svítil, R. (2013): Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje/metadata

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Svítil, R. (2019): Přístup k datovým zdrojům České geologické služby nejen pro INSPIRE - poster. 1 s. MS Konference CENIA 'Inspirujme se...' Štrbské Pleso, 8.–9. listopadu 2019

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Ambrozek, V. – Čápová, D. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Geofyzikální data v České geologické službě a projekt CzechGeo/EPOS - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2018): Geofyzikální data v České geologické službě a INSPIRE - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Svítil, R. – Kondrová, L. (2020): CGS Databases (Data sources guidepost of the Czech Geological Survey) - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/information-systems/data-management/databases-cgs

Moravcová, O. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Kramolišová, P. (2019): Rozcestník datových zdrojů ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/geodata

Moravcová, O. – Svítil, R. – Pospíšil, V. (2017): Rozcestník interních aplikací ČGS - webová stránka na intranetu ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni/aplikace

Svítil, R. – Binko, R. – Froňková, K. – Moravcová, O. (2013a): Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 9 s. MS Archiv ČGS

Svítil, R. – Binko, R. – Moravcová, O. – Froňková, K. (2017): Roční zpráva 'Rozvoj informačního www portálu ČGS' za rok 2016. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archiv Praha

Svítil, R. – Binko, R. – Moravcová, O. – Froňková, K. – Sidorinová, T. (2015): Roční zpráva 'Rozvoj informačního www portálu ČGS' za rok 2014. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archiv Praha

Svítil, R. – Binko, R. – Moravcová, O. – Froňková, K. – Sidorinová, T. (2016): Roční zpráva 'Rozvoj informačního www portálu ČGS' za rok 2015. Závěrečná zpráva, 11 s. MS Archiv Praha

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Paleček, M. (2018): Map services based on Esri technology - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/esri

Svítil, R. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Paleček, M. (2018): Mapové služby založené na Esri technologii - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/esri

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013f): WMS služby ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz/, http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Petyniak, O. – Pospíšil, V. – Binko, R. – Krejčí, Z. (2014): Lists of the CGS on-line applications - web pages. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2013a): Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Paleček, M. – Čápová, D. (2013b): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 28. května 2013 v 15:00. ČGS, Praha Klárov

Svítil, R. – Moravcová, O. – Šedinová, E. (2015): Web applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz/

Svítil, R. – Štrupl, V. – Paleček, M. – Kramolišová, P. – Kujal, R. – Moravcová, O. (2013c): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 25. června 2013 v 10:00. ČGS, Brno

Tomas, R. - Aichler, J. - Binko, R. - Čejchanová, A. - Čápová, D. - Horníčková, E. - Javůrková, M. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Marková, M. - Moravcová, O. - Richard, R. - Sedláček, J. - Štrupl, V. - Škuta, S. (2006): Portál státní geologické služby. MS Archiv ČGS Praha

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. (2007): Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení. In I. Baroň, J. Klimeš, D. Kašperáková: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – ČGS, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Brno

Tomas, R. - Moravcová, O. (2007): Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů. In _: Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové, s. 247-249. – Neuveden. Hradec Králové. ISBN 978-80-239-8929-8

Tomas, R. - Moravcová, O. (2008): Portal of Geohazards in the Czech Republic – New ways of dissemination of geoscientific information. In Arne Bjørlykke: 33rd International Geological Congress, Abstract CD-ROM, – X-CD Technologies. Oslo. ISBN -

Tomas, R. - Moravcová, O. (2009a): Portal of Geohazards in the Czech Republic - Information Services for Disaster Prevention. 19.-22.1.2009, Prague. In Konečný Milan, Zlatanova Sisi, Bandrova Temenoujka, Friedmannova Lucie: Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Joint Symposium of ICA Working Group on CEWaCM and JBGIS Gi4DM, s. 615-620. – Masaryk University, Brno. Brno. ISBN 978-80-210-4796-9

Tomas, R. - Moravcová, O. - Aichler, J. - Neubertová, H. (2007): Informační Portál geohazardů. - Neuveden. Dostupné z URL http://www.geology.cz/geohazardy

Tomas, R. - Moravcová, O. - Barnet, I. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=radon&S_GeohazName=Radon

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Šimková, M. - Fifernová, M. - Kycl, P. - Šikula, J. - Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Čurda, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=gch&S_GeohazName=Chemismus%20podzemn%c3%ad%20vody

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Čurda, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=hg&S_GeohazName=Zranitelnost%20podzemn%c3%adch%20vod

Tomas, R. - Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Gürtlerová, P. - Petrová, A. - Aichler, J. - Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. (2009): Směrnice ředitele č. 6/2009 o sběru, správě a poskytování dat ČGS. Praha. 17 s. – ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=ig&S_GeohazName=In%c5%been%c3%bdrskogeologick%c3%a9%20raj%c3%b3ny

Tomas, R. - Moravcová, O. - Rýda, R. (2007): Webová reportingová aplikace 'Georeporty'. Neuveden

Tomas, R. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=teren&S_GeohazName=Nestabilita%20ter%c3%a9nu

Tomas, R. - Moravcová, O. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory – přehled webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/sgsportal/geohazardy.aspx?S_GeohazTopic=svodka&S_GeohazName=Svodn%c3%bd%20posudek

Tomas, R. - Moravcová, O. - Škuta, S. (2006): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006. 30 s. MS OG MZP, CGS UI

Tomas, R. - Čápová, D. - Aichler, J. - Binko, R. - Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Čoupek, P. - Čejchanová, A. - Sedláček, J. - Marková, M. - Javůrková, M. (2007): Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR. 58 s. MS Praha

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

Šikula, J. - Moravcová, O. (2009): Dokumentace a archivace objektů svahových nestabilit. Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference

Čoupek, P. - Moravcová, O. - Krejčí, Z. (2007): Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS. Česká geologická služba, Praha

Čápová, D. - Krejčí, Z. - Kondrová, L. - Fifernová, M. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Sedláček, J. Ing. (2009): Informační služby ČGS – podpora JISŽP a INSPIRE, rozvoj a plány do budoucna. 4.6.2009. Výjezdní zasedání resortních informatiků MŽP - VÚKOZ Průhonice

Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016a): EGDI Metadata Catalogue – the European Geological Data Hub. In Joint Research Centre: INSPIRE Geospatial World Forum 2016 Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/schedule/submissions/351.html, s. 1. – European Commission; Exhibition Committee - Institut Cartogràfic (Barcelona). Barcelona

Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2019d): CzechGeo/EPOS: Geological and Geophysical Databases, Summary 2016-2019. 4.12.2019. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Hansen, M. – Moravcová, O. – Bell, P. – Trench, J. – Alcorn, T. – Lewis, E. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 8.3.2: A series of webinars and help videos for GIP data delivery. Závěrečná zpráva, 11 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/gip-p-deliverables/; https://geoera.eu/wp-content/uploads/2021/08/D8.3.2-A-series-of-webinars-and-help-videos-for-GIP-data-delivery.pdf

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016c): EGDI Metadata Catalogue - the European Geological Data Hub. 29.9. 2016. Barcelona, Španělsko

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. (2021): GeoERA metadata webinar I. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Final Report on the Realization of the Large Research Infrastructure (LRI)2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 41 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Závěrečná zpráva o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury (VVI) 2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2021): GeoERA metadata webinar II. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016d): European Geological Data Infrastructure ´EGDI´ Metadata Catalogue - Step to the Pan-European EPOS project. 16.11. 2016. Workshop CzechGeo/EPOS, Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Binko, R. (2021): GeoERA Inforation Platform - Deliverable 7.5: Final version of metadata catalogue and populated Metadatabase. Závěrečná zpráva, 23 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/gip-p-deliverables/; https://geoera.eu/wp-content/uploads/2021/10/D7.5-Final-version-of-metadata-catalogue-and-populated-Metadatabase.pdf

Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. (2019): GeoERA Inforation Platform - Deliverable 7.1: Working version Metadatabase. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Čápová

Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Svítil, R. (2019): GeoERA GIP – Meeting about EGDI and metadata. Praha

© Olga Moravcova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top