Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Oldřich Myška
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085431
fax: +420251818748
oldrich.myska@geologycz

Recent papers

Bohdálková, L. – Pacherová, P. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Erbanová, L. – Šrein, V. (2013): Workshop projektu ArchaeoMontan – Mittelalterlicher Bergbau in Sachsen und Böhmen / – středověké hornictví v Sasku a Čechách. Jáchymov

Buchtová, J. – Navrátil, T. – Rohovec, J. – Matoušková, Š. – Myška, O. – Krám, P. (2013): Total mercury in stream water of selected catchments within Czech Republic. In Anonymous: 11th Conferenceon Mercury as a Global Pollutant Abstracts, s. M69. – University of Edinburgh. Edinburgh, Scotland

Bukovská, Z. – Verner, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Erban, V. – Franěk, J. – Halodová, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Kočergina, J. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2014): Krušné hory a vliv člověka na přírodní prostředí/Ore Mts and human impact. In Uhlířová H., Březina J., Káňa V: 20. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 12. – ÚGV PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2015): Ore Mts and human impact. In Mentlík, P., Stacke, V: Role of fieldwork in geomorphology, s. 16-17. – Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň. ISBN 978-80-261-0496-4

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Holeček J. – Bláha, V. – Myška, O. (2013): Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla. In Halousková O (ed.): Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, s. 65-70. – Vodní zdroje Ekomonitor. Chrudim. ISBN 978-80-86832-73-9

Holeček J. – Myška, O. – Bláha, V. (2014): Studium elektrochemických parametrů podzemních vod ve velkých hloubkách pomocí sondy ISY EXO1. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, s. 1-15. – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim

Holeček J. – Myška, O. – Bláha, V. – Holečková, P. (2015): Měření elektrochemických veličin v podzemních vodách v hlubokých vrtech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 145-149. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Myška, O. (2013): Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 283-286. ISSN 0514-8057

Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. - Myška, O. (2011): Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures. In Allen V. Shaw: AEG News - 2011 Annual Meeting, svazek 54. s. 86-87. – Association of environmental & engineering geologists. 3773 Cherry Creek N Dr., Ste. 575, Denver, CO 80

Holečková, P. - Hruška, J. - Majer, V. - Myška, O. - Kopáček, J. (2009): Assessing the impact of the Gothenburg protocol in the Czech Republic - web pages. Dostupné z URL www.geology.cz/project666400

Krám, P. - Blum, W. - Lair, G. J. - Regelink, I. - Shishkov, T. - Kercheva, M. - Rousseva, S. - Hruška, J. - Myška, O. (2011): Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC. In Havelková L., Khel T., Holubík O: Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011, s. 26-27. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha. Praha

Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Oulehle, F. - Blum, W. - Lair, G. J. - Regelink, I. - Kercheva, M. - Shishkov, T. - Rousseva, S. - Myška, O. (2012): Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory. In Senesi N: Eurosoil 2012 - 4th International Congress Abstracts, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, s. 2657. – European Confederation of Soil Science Societies, Univesita of Bari. Bari

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Farkaš, J. – Novák, M. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Long-term integrated research at ultrabasic catchment (Pluhuv Bor, Czech Republic). In Holzheu S., Thies B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2014. Book of Abstracts. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 119. s. 24. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Farkaš, J. – Novák, M. (2014): Integrated research at Pluhuv Bor, ultramafic critical zone observatory. In Neuveden: 8th International Conference on Serpentine Ecology, Oral Presentations, June 9-13, s. 44. – Sabah Parks. Kota Kinibalu, Malaysia

Krám, P. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Novák, M. – Farkaš, J. – McDowell, W. H. (2015): Patterns of base cations and aluminum in three geochemically contrasting catchments. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 298. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign. ISBN neuvedeno

Krám, P. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. (2014): Water chemistry in three Czech monolithologic and geochemically contrasting catchments. In Holzheu S., Kaufmann-Knoke R., Thies B: Groundwater meets Soil and Energy. Book of Abstracts. Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 118. s. 196-197. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Myška, O. – Hruška, J. – Majer, V. – Lamačová, A. – Oulehle, F. (2013): Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification. In Anonymous: 10th Keele Meeting on Aluminium. Book of Abstracts. Illuminating and Elucidating Aluminium's Exposome: From Geochemistry to Neurochemistry, s. 37. – Keele University. Winchester, England

Krám, P. – Myška, O. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Streamwater chemistry at Lysina (CZ07). In de Wit H., Bente M., Wathne B.M., Hruška J: ICP Waters Report 117/2014, Proceedings of the 29th Task Force meeting of the ICP Waters Programme. Report SNO 6643-2014, s. 7-10. – Norwegian Institute for Water Research. Oslo. ISBN 978-82-577-6378-7

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2017): Water and bedrock chemistry in three geochemically contrasting catchments. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2017): Water and rock chemistry in geochemically contrasting catchments. In neuveden: Quo vaditis agriculture, forestry and society under global change, International Conference, Book of Abstracts, – Global Change Research Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic. Brno. ISBN 978-80-87902-20-2

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments. In R. Stojanov, Z. Žalud, P. Cudlín, A. Farda, O. Urban, M. Trnka (eds.): Global change and resilience, from impacts to responses, s. 173-177. – Global Change Research Centre AS CR. Brno. ISBN 978-80-904351-9-3

Krám, P. – Navrátil, T. – Rohovec, J. – Matoušková, Š. – Myška, O. (2014): Mercury in soil and streamwater at the ultramafic Pluhuv Bor catchment, Czech Republic. In Neuveden: 8th International Conference on Serpentine Ecology, Poster Presentations, June 9-13, s. 32. – Sabah Parks. Kota Kinibalu, Malaysia

Krám, P. – Novák, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Štědrá, V. – Buss, H. L. – Štěpánová, M. – Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2017): Chromium chemistry at Pluhuv Bor, an ultramafic Czech catchment. In Bani A. (ed.): 9th International Conference on Serpentine Ecology Guide, – Agricultural University of Tirana. Tirana, Albania

Krám, P. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Myška, O. (2017): Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2017, s. 166-175. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Praha. ISBN 978-80-87117-15-6

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Hruška, J. – Štědrá, V. – Jarchovský, T. – Buss, H. L. – Chuman, T. (2017): Hydrochemical fluxes and bedrock chemistry in three contrasting catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. – Procedia Earth and Planetary Science 17, spring, 538-541. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.136

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Štědrá, V. (2014): Hydrologie and hydrochemie dlouhodobě zkoumaného ultrabazického povodí Pluhův bor. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2014, svazek 1. s. 238-245. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Český Hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-02-02525-2

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4. In Anonymous: Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts, svazek 77(5). s. 1509. – Mineralogical Society, www.minersoc.org. Middlesex, England

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 56. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 55. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí Labe 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí Labe 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí labe 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 33. 1 s. – česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 19. 1 s. – Česká geologická skužba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 33. 1 s. – Česká gelogická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 22. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 23. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 24. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah lithai v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. – Hruška, J. – Zoulková, V. – Holečková, P. – Myška, O. (2012): Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010). Neuveden. 104 s. – Česká geologická služba. Praha

Martínková, E. – Chrastný, V. – Francová, M. – Šípková, A. – Čuřík, J. – Myška, O. – Mižič, L. (2016): Cadmium isotope fractionation of materials derived from various industrial processes. – Journal of Hazardous Materials 302, January, 114-119. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2015.09.039

Myška, O. - Magna, T. - Novák, M. - Šikl, J. - Zoulková, V. - Oulehle, F. (2011): Lithium isotope fractionation at the soil–plant interface. In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine, svazek 75. s. A1520. – Mineralogical Society. UK

Novák, M. – Krám, P. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Chrastný, V. – Martinková, E. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Farkaš, J. (2017): Temporal changes in Cr fluxes and d53Cr values in runoff from a small serpentinite catchment (Slavkov Forest, Czech Republic). – Chemical Geology 472, November, 22-30. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2017.09.023

Novák, M. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Fottová, D. – Přechová, E. – Myška, O. (2015): Nitrogen input into Sphagnum bogs via horizontal deposition: an estimate for N-polluted high-elevation sites. – Biogeochemistry 123, 1-2, 307-312. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-015-0076-5

Oulehle, F. – Chuman, T. – Hruška, J. – Krám, P. – McDowell, W. H. – Myška, O. – Navrátil, T. – Tesař, M. (2017): Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. – Biogeochemistry 132, 3, 251-272. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-017-0298-9

Oulehle, F. – Chuman, T. – Hruška, J. – Krám, P. – McDowell, W. H. – Myška, O. – Navrátil, T. – Tesař, M. (2017): Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Oulehle, F. – Myška, O. – Krám, P. – Hruška, J. – Fottová, D. (2015): Recovery from acidification in the Czech Republic between 1994-2014. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 234. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign. ISBN neuvedeno

Oulehle, F. – Růžek, M. – Tahovská, K. – Bárta, J. – Myška, O. (2016): Carbon and nitrogen pools and fluxes in adjacent mature Norway spruce and European beech forests. – Forests 7, 11, Article n. 282. ISSN 1999-4907. DOI 10.3390/f7110282

Oulehle, F. – Zemek, F. – Lachmanová, Z. – Myška, O. – Novotný, J. – Vícha, Z. – Fottová, D. (2014): Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech. In Karel Brych, Miroslav Tesař: Hydrologie malého povodí 2014, s. 359-366. – Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-02-02525-2

Rukavičková, L. – Hanák, J. – Holeček J. – Dobeš, P. – Hanžl, P. – Chlupáčová, M. – Ondra, P. – Bulíček, P. – Breiter, K. – Maňák, L. – Pacherová, P. – Bláha, V. – Myška, O. (2012): Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu. Závěrečná zpráva, 147 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Holeček J. – Myška, O. – Vencl, M. – Vondrovic, L. (2016): Hydrogeologický výzkum v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 143-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.27

Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Myška, O. (2017): Provedení hydrogeologického výzkumu v prostředí dolu Rožná. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Čadková, E. – Chrastný, V. – Francová, M. – Šípková, A. – Čuřík, J. – Myška, O. (2015): Cd isotope fractionation in waste materials originating from recycling plant. In Neuveden: Isotopes 2015, s. 87. – Neuveden. Neuveden

Čadková, E. – Chrastný, V. – Francová, M. – Šípková, A. – Čuřík, J. – Myška, O. (2015): The inventory of Cd isotope fractionation of materials derived from coal burning. In Masami Nanzyo, Takashi Someya, Shinjiro Kanazawa: 13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, s. 253. – neuveden. neuveden

© OLDRICH.MYSKA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top