RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429263
oldrich.krejci@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Bubík, M. - Cicha, I. - Dašková, J. - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Jurková, Z. - Krásný, J. - Krejčí, O. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Opluštil, S. - Mikuláš, R. - Pálenský, P. - Rojík, P. - Skupien, P. - Spudil, J. - Sýkorová, I. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Titl, F. - Tomanová Petrová, P. - Ulrych, J. (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Neuveden. 437 s. – Česká geologická služba. Praha

Aubrechr, J. - Halouzka, R. - Kováč, M. - Krejčí, O. - Kronome, B. - Nagymarosy, A. - Plašienka, D. - Přichystal, A. - Wagreich, M. (2002): Geological structure of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. University textbook. 84 s. – Comenius University. Bratislava

Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. – Šanderová, J. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy, 2019. 8 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Havlín, A. - Krejčí, O. (2006): Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006. MS MŽP, ČGS Brno, Krajský úřad Zlínský

Baldík, V. - Hubatka, F. - Krejčí, O. - Novotný, R. (2009): Propast Macocha – geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu. In Ivo Baroň a Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-8. – ČGS a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Vsetín

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baroň, I. - Cílek, V. - Krejčí, O. - Melichar, R. - Hubatka, F. (2004): Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic). – Natural Hazards and Earth System Sciences Neuveden, 4, 549-562. ISSN 1561-8633

Baroň, I. - Klimeš, J. - Krejčí, O. (2007): Svahové deformace a pseudokras - Vsetín 29.-31.5.2007: exkurzní průvodce. neuveden. 31 s. – Česká geologická služba. Brno

Baroň, I. - Krejčí, O. (2005): Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic). In -: Mass movement hazard in various environments, s. 5-6. – Polish Geological Institute. Warsaw. ISBN 83-7372-848-1

Baroň, I. - Krejčí, O. - Cílek, V. (2004): Holocene History and Paleo-Geomorphic Reconstruction of Deep-seated landslides in the Rača Unit (Flysch Belt of the Western Carpathians, Czech Republic). Geophysical Research Abstracts, s. 0-0. – European Geophysical Union. Vienna. ISBN 1029-7006

Baroň, I. - Krejčí, O. - Hubatka, F. (2003): Slope-failure Features on Deep-Seated landslides in the Czech Flysch Carpathians (A case study: Vaculov-Sedlo slope failure). In -: Goephysical Research Abstracts, s. 00. – European Geophysical Society. Nice. ISBN 1029-7006

Baroň, I. - Krejčí, O. - Hubatka, F. (2003): Slope-failure Features on Deep-seated Landslides in Czech Flysch Carpathians. A Case Study: Vaculov-Sedlo. – Geomorphologica Slovaca 3, 1, 21-22. ISSN 1335-9541

Baroň, I. - Krejčí, O. - Hubatka, F. (2005): Structure of deep-seated slope failures in the flysch belt of Outer Western Carpathians. 6th Int. Conference on Geomorphology: Abstracts Volume, s. 130. – The International Association of Geomorphologists. Zaragoza

Baroň, I. - Krejčí, O. - Novotný, R. (2008): Structures and deformational features recognized in deep-seated slope failures in the flysch belt Outer West Carpathians (Czech Republic). In Jaboyedoff M: Collection of Abstracts from the Congress Slope Tectonics 2008, 15th-16th February 2008, – University of Lausanne. Lausanne

Baroň, I. - Krejčí, O. - Prchal, J. (2007): Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku. In Baroň I., Klimeš J., Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – ČGS. Vsetín

Baroň, I. – Cílek, V. – Krejčí, O. – Melichar, R. – Hubatka, F. (2004): Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outerWestern Carpathians (Czech Republic). – Natural Hazards and Earth System Sciences 4, October, 549-562. ISSN 1561-8633. DOI 10.5194/nhess-4-549-2004

Brázdil, R. - Kirchner, K. - Krejčí, O. (2007): Skalní řícení. In Brázdil R., Kirchner K: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku, s. 253-254. – Masarykova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky AV ČR. Brno. ISBN 978-80-210-4173-8

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Havlín Nováková, D. - Pecina, V. - Poul, I. - Skupien, P. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Vít, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. 75 s. MS Česká geologická služba

Bubík, M. - Krejčí, O. - Kirchner, K. (2004): Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka. Materiály, č. 10. 54 s. – Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Frýdek-Místek

Bubík, M. - Krejčí, O. - Švábenická, L. (2000): Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 60. ISSN 1212-6209

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Buriánek, D. - Bubík, M. - Krejčí, O. (2011c): Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 13-18. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Hubatka, F. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Navrátil, A. (2022): Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 107, 2, 241–254. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2021): Mineralogická charakteristika sekundárních změn miocenních vulkanoklastických hornin z jižní a střední Moravy (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 93–104. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-15621

Bíl, M. - Bílová, M. - Baroň, I. - Kašperáková, D. - Krejčí, O. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Šikula, J. (2007): Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS. In Baroň I.-Klimeš J.-Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Praha, Brno

Bíl, M. - Krejčí, O. - Franců, J. (2005): Approximation olf Missing Eroded Sediments in the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group, Outer Wesr Carpathians). Sixth International Conference on Geomorphology, Geomorphology in Regions of Environmental Contrasts, September 7-11, 2005 Zaragoza (Spain), s. 70. – The International Association of Geomorphologists. Zaragoza. ISBN Z-2.162/2005

Bíl, M. – Krejčí, O. – Bílová, M. – Kubeček, J. – Sedoník, J. – Krejčí, V. (2014): A chronology of landsliding and its Impacts on the Village of Halenkovice, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Geografie -Prague 119, 4, 342-363. ISSN 1212-0014

Bíl, M. – Krejčí, O. – Dolák, L. – Krejčí, V. – Martínek, J. – Svoboda, J. (2018): Dated Landslide Events in the Pálava Hills. 1 s. MS Vienna

Bíl, M. – Krejčí, O. – Dolák, L. – Krejčí, V. – Martínek, J. – Svoboda, J. (2018): Dated Landslide Events in the Pálava Hills. In Stefan Grab : Geophysical Research Abstracts, Session CL1.01 - Historical Climatology - electronical abstract, svazek 20. – European Geoscience Union, EGU General Assembly 2018. Vienna

Bíl, M. – Krejčí, O. – Dolák, L. – Krejčí, V. – Martínek, J. – Svoboda, J. (2020): A chronology of landsliding based on archaeological and documentary data: Pavlovské vrchy Hills, Western Carpathian Flysch Belt. – Scientific Reports 10, 1 : 976, nestránkováno. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-020-57551-4

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Eliáš, M. - Kirchner, K. - Krejčí, O. - Požár M., . (2002): Okres Vsetín, Rožnovsko, Valašskomeziřčíčsko, Vsetínsko, část Geologie. In Nekuda V. (redaktor): Okres Vsetín, Rožnovsko, Valašskomeziřčíčsko, Vsetínsko, s. 9-48. – Hvězdárna Valašské Meziříčí Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Okresní úřad Vsetín. Valašské Meziříčí. ISBN 80-7275-024-0

Fodor, L. - Krejčí, O. - Stráník, Z. - Tomek, Č. (1999): Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction. – Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten. Reihe A, Geologie, Paläontologie, Stratigraphie 52, 143, 143. ISSN 0935-4921

Franců, E. - Franců, J. - Martinec, P. - Krejčí, O. (2002): Coal rank and pyrolitic characteristics in the boreholes in the Upper Silesian Basin. In -: Documenta Geonica, The 5th Czech and Polish Conference Geology of the Upper Silesian Basin, s. 65-68. – Ústav geoniky AV ČR. Ostrava. ISBN 80-7275-024-0

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Franců, E. - Müller, P. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Krejčí, O. (2006b): Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi. Závěrečná zpráva, 56 s. MS MŠMT, ČGS

Franců, J. - Franců, E. - Krejčí, O. (2000): Two-dimensional computer model of subsidence, erosion and thermal history of the Nesvačilka Through, Eastern Bohemian Massif. In Svojtka M: Geolines, svazek 12. s. 21. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Franců, J. - Krejčí, O. - Milička, J. - Pereszlényi, M. - Stráník, Z. (1999): Late phase of the Carpathian thrusting in respect to fluid migration. – Geologica Carpathica 50, x, 149. ISSN 1335-0552

Franců, J. - Krejčí, O. - Stráník, Z. - Hubatka, F. - Franců, E. - Poelchau, H. S. (2000): Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 45, 36954, 227-228. ISSN 1210-8197

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Krejčí, O. – Jurenka, L. – Prochác, R. – Kyselák, P. – Hladík, V. (2018): LBr-1 structure for pilot CCS in the Vienna basin: lithological and tectonic 3D model. September 10–13. XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, Austria

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Riis, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Krejčí, O. – Hladík, V. (2017): 3D geological model of potential CO2 storage: Abandoned oil and gas field LBr-1 in the Vienna basin. In Tim Dixon: Energy Procedia, svazek 114. s. 2772 – 2780. – neuveden. Laussane. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1393

Fürychová, P. – Baldík, V. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Rez, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Schitter, F. - Finger, F. - Krejčí, O. - Burianková, K. - Stráník, Z. (1999): Petrography, geochemistry and age of granitic pebbles from the Moravian part of the Carpathian flysh. In -: Geologica Carpathica, s. 101

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2020a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 152 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Pecka, T. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2020b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, geologická mapa 24-324 Brno-sever. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlín, A. - Havlín Nováková, D. - Kryštofová, E. - Krejčí, O. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Krejčí, O. (2019): IG Workshop 2019. Brno

Havlíček, P. - Holásek, O. - Kašpárek, M. - Krejčí, O. - Manová, M. - Müller, V. - Novák, Z. - Nováková, D. - Pačesová, E. - Pálenský, P. - Pecina, V. - Rudolský, J. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž. Edice ekologických map ČR. 75 s. – Český geologický ústav. Praha

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Krejčí, O. – Franců, J. – Kolejka, V. (2016): REPP-CO2 - Czech-Norwegian project towards a research CO2 storage pilot in the Czech Republic. 26.4.2016. Mikulov

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Pereszlényi, M. – Krejčí, O. – Franců, J. – Ford, E. P. – Khrulenko, A. (2017): LBr-1 – research CO2 storage pilot in the Czech Republic. svazek 114. s. 5742-5747. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1712

Hladík, V. – Krejčí, O. – Franců, J. – Berenblyum, R. – Ford, E. P. – Sedlák, J. – Kolejka, V. – Klempa, M. (2017): Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice. Závěrečná zpráva o řešení projektu REPP-CO2. Závěrečná zpráva, 105 s. MS Praha

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Hrouda, F. - Chadima, M. - Krejčí, O. - Otava, J. (2005): Contrasting Magnetic Fabrics in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and the Eastern Rheno-Hercynian Zone.- Geolines, 19: 49-50. In Svojtka M: Geolines, s. 49-50. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Hrouda, F. - Krejčí, O. - Otava, J. (2000): Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone. – Physics and Chemistry of the Earth. Part A, Solid earth and geodesy 25, 5, 505-510. ISSN 1464-1895

Hrouda, F. - Krejčí, O. - Potfaj, M. - Stráník, Z. (2009): Magnetic fabric and weak deformation in sandstones of accretionary prism of the Flysch and Klippen Belts of the Western Carpathians: Mostly offscraping indicated. – Tectonophysics 479, 3-4, 254-270. ISSN 0040-1951. DOI 10.1016/j.tecto.2009.08.016

Hrouda, F. – Buriánek, D. – Krejčí, O. (2020): Effect of post-magmatic processes on magnetic fabric of tescheniteassociation rocks of the Outer Western Carpathians. – Journal of Structural Geology 133, April : 104003, nestránkováno. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2020.104003

Hrouda, F. – Buriánek, D. – Krejčí, O. – Chadima, M. (2015): Magnetic fabric in Miocene sub-volcanic sills and dykes emplaced into the SW Flysch Belt of the West Carpathians (S Moravia, Czech Republic) and its volcanological and tectonic implications. – Journal of Volcanology and Geothermal Research 290, January, 23-38. ISSN 0377-0273. DOI 10.1016/j.jvolgeores.2014.12.001

Hubatka, F. - Hruška, J. - Krejčí, O. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Valtr, V. (1999): Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 42. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Ivan, A. - Kirchner, K. - Krejčí, O. (2000): K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve. – Časopis Geografického ústavu SAV 52, 3, 221-230. ISSN 0016-7193

Jankovská, V. - Krejčí, O. - Baroň, I. - Nývlt, D. (2007): Týn n. Bečvou – „přírodní archiv“ vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu. In Roszková, A., Ivanov, M: 3. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 – Sborník abstrakt, – ÚGV Přír. fak. MU a Česká geologická společnost. Brno

Jankovská, V. – Baroň, I. – Nývlt, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. (2018): Last Glacial to Holocene vegetation succession recorded in polyphase slope-failure deposits on the Maleník Ridge, Outer Western Carpathians. – Quaternary International 470, A, 38-52. ISSN 1040-6182. DOI 10.1016/j.quaint.2017.10.048

Kašperáková, D. - Krejčí, O. - Baroň, I. - Novotný, R. (2007): Czech Republic - study area proposal: Ostrava - Beskids region, přednáška na 2nd Risk Mapping Workshop, EC-Joint Research Centre, Hazard Assessment Unit, MAHB/NEDIES Ispra, R. Jelínek, M. Wood project leaders. 16.-17. 1. 2007. Joint Research Centre EC, Ispra, Itálie

Kašperáková, D. – Bubík, M. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Večeřa, J. – Ambrozek, V. – Kunceová, E. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa inženýrskogeologického rajonování. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Kašperáková, D. – Buriánek, D. – Fürychová, P. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Kociánová, L. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2018): Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník konference. Mikulov

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2016): Brněnské geohazardy - historie a současnost. In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 14. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Praha. Mnichovo Hradiště

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2017): Registr svahových nestabilit ČR. 1 s. MS ČGS, odbor 460

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2018): Registr svahových nestabilit ČR. – ARC Revue 26, 1/2018, 19 - 21. ISSN 1211-2135

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2019): Náchylnost ke svahovým nestabilitám v Brně. 27. - 28.5. 2019. Bratislava

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2019): Náchylnost ke svahovým nestabilitám v Brně. In Monika Súľovská: Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie. Zborník príspevkov 14. Slovenskej geotechnickej konferencie. 27. - 28. máj 2019, Bratislava, Slovenská republika, s. 118-129. – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava. ISBN 978-80-227-4912-1

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2019): Registr svahových nestabilit ČR - typové lokality. 1 s. MS ČGS, odbor 440

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2019): Registr svahových nestabilit ČR - typové lokality. In Martin Knížek, Viktor Goliáš a Pavel Bokr: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Sborník abstrakt. Beroun 2019, – Česká geologická společnost. neuveden. ISBN 978-80-87487-24-2

Kirchner, K. - Krejčí, O. (1999): K poznání evorzně-erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě. – Geografie: sborník České geografické společnosti 104, 1, 56. ISSN 1212-0014

Kirchner, K. - Krejčí, O. (1999): Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín). – Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Rerum Naturalium neuveden, -, 103

Kirchner, K. - Krejčí, O. (1999): Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně-Čertův mlýn. In -: Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd, s. 15. – -. Brno. ISBN 80-7157-374-4

Kirchner, K. - Krejčí, O. (2000): Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy. In -: Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku, s. 11-13. – Ostravská univerzita. Ostrava. ISBN 80-7042-790-6

Kirchner, K. - Krejčí, O. (2002): Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians. – Moravian Geographical Reports 10, 2, 10-19. ISSN 1210-8812

Kirchner, K. - Krejčí, O. (2002): Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study. – Physics and Chemistry of the Earth 27, 3, 1567-1576. ISSN 1474-7065

Kirchner, K. - Krejčí, O. (2005): Slope deformations - an important geomorphological phenomenon of the Outer Western Carpathians. – Geographia. Studia et Dissertationes. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego 2333, 27, 25-38. ISSN 0208-6336

Kirchner, K. - Krejčí, O. (2008): Geomorphological aspects of landslide hazards in the Western Carpathians. In Balteanu D., Jurcherscu M: IAG Regional Conference on Geomorphology. Landslides, floods and global environmental change in mountain regions, Brasov, Romania, Book of Abstracts. P. 52, Braśov. ISBN 978-973-749-433-7

Kirchner, K. - Krejčí, O. - Ivan, A. (2000): To the Geomorphology and Geology of the Northern Apennines. – Moravian Geographical Reports 8, 1, 55-63. ISSN 1210-8812

Kirchner, K. - Máčka, Z. - Krejčí, O. - Vít, J. (2000): Slope movements in the Eastern Moravia (Outer Western Carpathians). In -: International Symposium om Geomorphic Response to Land Use Changes, s. 31. – -. Smolenice. ISBN 80-968365-0-1

Klablena, P. - Krejčí, O. - Hubatka, F. - Hladík, V. (1999): Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace. – Geotechnika 2, x, 50. ISSN 1211-913X

Klimeš, J. – Blahůt, J. – Hartvich, F. – Stemberk, J. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2016): Low frequency, high damaging potential landslide events in „low risk“ regions – landslide occurrences and related costs (IPL Project No. 197). In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 16. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Mnichovo Hradiště

Klimeš, J. – Stemberk, J. – Blahůt, J. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Hartvich, F. – Kycl, P. (2017): Challenges for landslide hazard and risk management in 'low-risk' regions, Czech Republic—landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197). – Landslides 14, únor, 771-780. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-017-0798-7

Krejčí, O. (2004): Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians). – Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica 38, 2004, 59-66. ISSN 0081-6434

Krejčí, O. (2004): Geology and Hydrocarbon Resources of the Outer West Carpathians and their Foreland, Czech Republic. AAPG European region Conference with GSA, Ocrober 10-13, 2004, Official Program&Abstract Book, s. 98. – Česká geologická služba Praha. Česká geologická služba Praha

Krejčí, O. (2004): Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids. – Acta Geodynamica et Geomaterialia 1, 3, 97-109. ISSN 1214-9705

Krejčí, O. (2004): Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě. 55 s

Krejčí, O. (2005): Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission. – Mineralia Slovaca 37, 3, 409-412. ISSN 0369-2086

Krejčí, O. (2006): Geologie flyšového pásma Karpat. 2 hodiny týdně, 1 semestr. Přírodovědecká fakulta MU Brno

Krejčí, O. (2006): Landslide hazard assessment in the Czech Republic. 11.7.2006. Praha, Ředitelství HZS ČR

Krejčí, O. (2006): Stav řešení programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněmi v březnu a dubnu 2006. 16.5.2005. ŠGÚDŠ Bratislava

Krejčí, O. (2006): Vybrané problémy flyšového pásma Karpat. 3 hod, jednorázově. Přírodovědecká f. UK Bratislav

Krejčí, O. (2011): Diskuse na téma projektu rebilance podzemních vod. 19. 1. 2010, 7.30. Česká televize 1. program, pořad Dobré ráno

Krejčí, O. (2015): Jak geohazardy v průběhu století ovlivnily morfologii skalních měst v Českém ráji. Přednáška na Odborné konferenci k 60. výročí vyhlášení CHKO Český ráj 'Český ráj to na pohled s podtitulem tematických bloků Les - Voda - Geo'. 15. 10. 2015. Troskovice, Semín. Školící a rekreační středisko Trosky

Krejčí, O. (2016): Nebezpečné geofaktory a stabilitní poměry v brněnské aglomeraci a jejich vliv na územní plánování. In Jana Zapletalová, Karel Kirchner: Sborník abstraktů z mezinárodního workshopu Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. 25. – 26. října 2016. Zasedací místnost Ústavu Analytické chemie AV ČR, v.v.i. Veveří 967/97, Brno, s. 31-35. – Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,Oddělení environmentální geografie. Brno. Brno. ISBN 978-80-86407-65-4

Krejčí, O. (2019): Geodatabase „Register of ground instabilities in Czech Republic“ – current status. Přednáška na Central European National Geological Surveys' Geohazard Expert Meeting; 16-17 May, Slovinsko. 19.05.2019. Ljubljana, Valvasor Mountain Hut

Krejčí, O. (2019): Pobočka české geologické služby v Brně. In Petr Maděra: 100 let České geologické služby, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-962-2

Krejčí, O. - Adamová, M. - Bubík, M. - Fojt, B. - Přichystal, A. - Švábenická, L. (1999): Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 59. ISSN 1212-6209

Krejčí, O. - Adamová, M. - Franců, J. - Hanžl, P. - Otava, J. (1999): The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone. – Geologica Carpathica 50, x, 41. ISSN 1335-0552

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. (2006): Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006. In Ivo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (Eds.): Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference, s. elektronický zdroj. – Česká geologická služba a ÚSMH AV ČR. Ostravice

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Bíl, M. - Havlín, A. - Hubatka, F. - Klimeš, J. - Nýdl, T. - Novotný, R. - Petrová, V. - Poul, I. - Rybář, J. - Stemberk, J. (2010): Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv ČGS Praha, Brno

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Zvelebil, J. - Hubatka, F. (2007): Landslides hazard assessment in the Czech Republic - The informatiom portal of risk geofactors (geohazards), přednáška na 2nd Risk mapping workshop, EC-Joint Research Centre, Hazard Assessment Unit, MAHB/NEDIES, R. Jelínek. M. Wood, project leaders. 16.-17. 1. 2007. Joint Research Centre EC Ispra, Itálie

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Baldík, V. - Novotný, R. (2009): Nález ručního granátu v propasti Macocha. In Geršl Milan: Speleo, svazek 53. s. 56-57. – Česká speleologická společnost. Praha

Krejčí, O. - Baroň, I. - Hubatka, F. - Kašperáková, D. - Nývlt, D. (2008): Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif. In Jaboyedoff M: Congress Slope-Tectonics 2008, Lausanne, February 15th-16th, 2008, – Université de Lausanne, Institut de géomatique et d´analyse risque. Lausanne

Krejčí, O. - Baroň, I. - Kašperáková, D. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Petrová, V. - Šikula, J. (2008): Vliv sesuvných kalamit v létech 1997 a 2006 na změny reliéfu flyšového pásma Západních Karpat, Geomorfologické výskumy v Západných Karpatoch a okolitých územiach. 5. vedecká konferencia a Valné shromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV. 7. - 9. 10. 2008. Bešeňová, Slovenská republika

Krejčí, O. - Baroň, I. - Petrová, V. (2010): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-18. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Krejčí, O. - Bíl, M. - Bílová, M. - Kašperáková, D. (2007): Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6–7. června 2007. In Červínek P: Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.–7.6.2007 Brno, Česká republika, s. 114-119. – Masarykova univerzita, fakulta ekonomicko-správní. Brno. ISBN 978-80-210-4395-4

Krejčí, O. - Bíl, M. - Bílová, M. - Kašperáková, D. (2007): Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost. In Breiter K: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Krejčí, O. - Bíl, M. - Havlín, A. - Kašpárek, M. - Klimeš, J. - Petrová, V. - Šikula, J. (2010): Hodnocení svahových nestabilit ve Zlínském kraji po extrémních srážkách v květnu a červnu 2010. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS Brno a Praha

Krejčí, O. - Bíl, M. - Hubatka, F. - Jurová, Z. - Kirchner, K. - Stráník, Z. (2001): Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls. – Geophysical Research Abstracts 3/2001, 3, 2001. ISSN 1029-7006

Krejčí, O. - Bíl, M. - Jurová, Z. - Kirchner, K. - Hubatka, F. (2002): Some examples of deep seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians. In -: Landslides, s. 373-380. – A. A. Balkema Publishers. Lisse. ISBN 90 5809 393 X

Krejčí, O. - Bíl, M. - Jurová, Z. - Rybář, J. (2002): Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic). In -: Instability, Planing and Management, s. 305-312. – Thomas Telford Publishing. London. ISBN 0727731327

Krejčí, O. - Bíl, M. - Kašperáková, D. - Moravcová, O. - Šikula, J. (2008): Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost. In ŠGÚDŠ: Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, – ŠGÚDŠ. Bratislava. ISBN 978-80-89343-6-5

Krejčí, O. - Bíl, M. - Kycl, P. - Jurová, Z. - Neudert, O. - Valigurský, L. - Baroň, I. (2001): Svahové deformace v České republice. Výzkumná zpráva, 500 s

Krejčí, O. - Franců, J. - Hubatka, F. - Mrlina, J. - Sedlák, J. (2001): Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians. In -: Slovak Geological Magazine, s. 163-164. – Štátný geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Krejčí, O. - Hanžl, P. - Hubatka, F. - Sedlák, J. - Švancara, J. (2002): Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic). Krystalinikum, Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes, s. 145-167. – Moravské muzeum Brno, Vertrieb: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nagele und Obermiller), Stuttgart, Deutschland. Brno. ISBN 80-7028-190-11

Krejčí, O. - Hrouda, F. - Hubatka, F. - Otava, J. - Švancara, J. (1999): Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt. – Geophysical Research Abstracts 1999, 70, 85. ISSN 1029-7006

Krejčí, O. - Hrouda, F. - Hubatka, F. - Otava, J. - Švancara, J. (1999): Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 31. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Krejčí, O. - Hubatka, F. (2005): Caves connected with gravitational spreadind of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic). Final Programme & Abstract Book and CD ROM (full paper). 14th International Congress of Speleology, 21.-28. August 2005. Athens-Kalamos, s. 117. – Hellenic Speleological Society. Atény

Krejčí, O. - Hubatka, F. - Otava, J. (2005): Alpine deformation of the eastern part of the Bohemian Massif. The 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and adjacent areas. Abstracts. p. 15-16. Ramzová, November 2-5, 2005, s. 15-16. – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Krejčí, O. - Hubatka, F. - Otava, J. (2006): Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat. In -: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, s. 15-16. – Ústav geologických věd Masarykovy univerzity, Brno. Brno

Krejčí, O. - Hubatka, F. - Sedlák, J. (2002): Structure of the West Carpathians Flysch Belt and its Fundament. – Geologica Carpathica 53, Special, 121-123. ISSN 1335-0552

Krejčí, O. - Jurová, Z. - Kirchner, K. - Hubatka, F. (1999): Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín. In -: Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika, s. 11. – -. ISBN 80-214-1435-9

Krejčí, O. - Kirchner, K. (2000): Morphological changes connected with extreme landsliding in Moravian Carpathians. In -: V Zjazd Geomorfologów Polskich. Streszczenia Referatów, komunikatów i posterów, s. 66-67. – Instytut Geografii, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu. Toruń. ISBN 83-231-1214-2

Krejčí, O. - Kirchner, K. (2000): Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy). – Geografie: sborník České geografické společnosti 105, 3, 286-288. ISSN 1212-0014

Krejčí, O. - Kirchner, K. - Hubatka, F. (2000): Slope Movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District). In -: Landslides in Research, Theory and Practice, s. 849-854. – Thomas Tellford Publishing. London. ISBN 0-7277-2872-5

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1: 25 000, list 24-324 Brno-sever. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. ČGS Praha

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Čápová, D. - Sedláček, J. (2006): Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. - Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. - Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha

Krejčí, O. - Macek, J. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Svatuška, M. - Roupec, P. - Kosmák, V. (2002): geologická mapa - list 25-41 Vsetín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Krejčí, O. - Müller, P. - Franců, J. (1999): Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat. Ministerstvo životního prostředí Praha

Krejčí, O. - Poul, I. (2010): Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 58-63. ISSN 1212-6209

Krejčí, O. - Poul, I. - Petrová, V. (2010): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-13. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Krejčí, O. - Stráník, Z. (1999): Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep.-International Conference Carpathian Foredeep Basin - its Evolution and Mineral Resources. – Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego 1999, 387, 129. ISSN 0208-6603

Krejčí, O. - Šrámek, J. - Bílová, M. - Poul, I. - Hubatka, F. (2007): Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy. In Baroň I.-Klimeš J.-Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Praha, Brno

Krejčí, O. - Šrámek, J. - Petrová, V. (2006): Typy hlubokého rozpadu svahů v karpatském flyši Kněhyně), kulmu (kra Maleníka) a moravského krystalinika (Nedvědice). 10.5.2006. Ostravice

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Aue, M. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Dostalík, M. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Kondrová, L. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. (2022): Metodika dokumentace a systematizace pro evidenci svahových deformací za účelem sjednocení a modernizace jednotného veřejně dostupného informačního portálu. Česká geologická služba Praha

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Bubík, M. – Drábková, J. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. – Hubatka, F. – Nehyba, S. – Kuda, F. (2017): Vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho perspektiv z hlediska zdrojů podzemních vod. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Franců, J. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových dokumentech (etapa 2014) a identifikace oblastí postižených sufozí. Závěrečná zpráva, 115 s. MS Archiv ČGS, Praha, Kostelní 26

Krejčí, O. – Baroň, I. – Hubatka, F. – Nývlt, D. – Petrová, V. (2009): Tectonics of slopes with large block landslides on the border of Bohemian Massif. In Bosy Jaroslaw: The 10th Czech-Polish Workshop On Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts. Sklarska Poreba, Karkonosze Mts. area, Poland, November 5-7, 2009, svazek 10. s. 18-19. – Institute of Geodesy and Geomatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Wroclaw

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Doláková, N. – Krejčí, V. – Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2021): Kenozoické sedimenty v lomu Předklášteří u Tišnova. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 20-33. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-14408

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. 6.-9. září 2022. Ústí nad Labem

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022a): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Krejčí, O. – Bíl, M. – Bílová, M. – Hubatka, F. – Krejčí, V. (2013): Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve. In Baroň, Ivo, Klimeš, Jan: Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce, s. 17-18. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Dolák, L. – Krejčí, V. – Svoboda, J. (2018): Svahové deformace a archeologické lokality. 12. 10. 2018. Mikulov

Krejčí, O. – Bíl, M. – Dolák, L. – Krejčí, V. – Svoboda, J. (2018): Svahové deformace a archeologické lokality. In Soňa Boriová, Martin Novák, Sandra Sázelová: Mikulovský antropologický mítink II. 11. a 12.říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Sborník abstraktů, – Archeologický ústav AV ČR. Brno. ISBN 978-80-7524-018-7

Krejčí, O. – Bíl, M. – Hubatka, F. – Krejčí, V. – Svoboda, J. (2018): Gravitační rozpad Pavlovských vrchů a jeho vliv na sídliště lovců mamutů. 10. 4. 2018. Mikulov

Krejčí, O. – Bíl, M. – Hubatka, F. – Krejčí, V. – Svoboda, J. (2018): Gravitační rozpad Pavlovských vrchů a jeho vliv na sídliště lovců mamutů. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-02. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-03. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-07. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-08. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Hubatka, F. (2018): Geology of Brunovistulicum. In Pospíšil, L., Berková, A. : 19th Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of Central Europe. Abstracts. Hradec nad Moravicí, Czech Republic. October 25-27th, 2018, – Institute of Geodesy Brno University of Technology Czech Republic. Brno. ISBN 978-80-86433-70-7

Krejčí, O. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Pesl, V. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá. Základní geologické mapování ČR 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-14. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-19. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-24. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-32-04. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-31-24. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-33-03. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-33-04. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-43-16. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-08. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-12. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-13. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-13-05. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-14-01. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-11-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-13-01. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-14-05. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-14-10. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2016): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího vyžití pro veřejnost. In Baroň, I., Hartvich, F., Klimeš, J: Svahové deformace a pseudokras 2016. Sborník abstraktů, s. 18-19. – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Svahovky, o.s. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2016): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího vyžití pro veřejnost. Seminář pro veřejnost s doprovodným programem, pořádaný u příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Mnichovo Hradiště 26. 5. 2016. 26. 5. 2016. Mnichovo Hradiště

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2017): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího vyžití pro veřejný sektor a občany. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 97-99. – Česká asociace hydrogeologů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Česká asociace inženýrských geologů. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2019): Revize stavu skalních stěn na území města Brna IV. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Archiv posudků ČGS Geofond Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2021): Dokumentační mapa svahových deformací 1 : 10 000. Dokumentační mapy svahových deformací 1 : 10 000. 1 s. – Česká geologická služba, Technologická agentura ČR. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2021): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 24-44-24. Neuveden. 1 s. – neuveden. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2022): Dokumentační mapa svahových deformací v Národním parku Podyjí 1:35 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2022): Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení svahů údolí Dyje v Národním parku Podyjí svahovými nestabilitami. Výzkumná zpráva, 29 s

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Novotný, R. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-21-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2020): Inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů v okolí vodní nádrže Těrlicko. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Hubatka, F. (2020): Svahové nestability v krystaliniku Českého masivu. In Pavla Tomanová Petrová, Vladimíra Krejčí, Dagmar Kašperáková: Svahové deformace a pseudokras - 11.ročník. Sborník abstraktů. Banská Štiavnica, 7.-10.října 2020, – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Hubatka, F. – Sedlák, J. (2014): Vliv geologie a geomorfologie na geotechnické podmínky výstavby v Brně a okolí. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. – Technická univerzita v Liberci, s. 159. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kašperáková, D. (2019): Současný stav Registru svahových nestabilit v České geologické službě. 3. - 6. 9. 2019. Beroun

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kašperáková, D. (2019): Současný stav Registru svahových nestabilit v České geologické službě. In Martin Knížek, Viktor Goliáš a Pavel Bokr: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Sborník abstrakt. Beroun 2019, – Česká geologická společnost. neuveden. ISBN 978-80-87487-24-2

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kašperáková, D. (2019): Vyhodnocení účinnosti stabilizačních opatření na svahových nestabilitách v České republice z povodní v červenci 1997. 27. - 28.5. 2019. Bratislava

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kašperáková, D. (2019): Vyhodnocení účinnosti stabilizačních opatření na svahových nestabilitách v České republice z povodní v červenci 1997. In Monika Súĺovská: Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie. Zborník príspevkov 14. Slovenskej geotechnickej konferencie. 27.-28.máj 2019, Bratislava, Slovenská republika, s. 140-149. – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava. ISBN 978-80-227-4912-1

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kašperáková, D. (2020): Engineering geological limits of the urban development of the Brno city. – Acta Geologica Slovaca 12, 2, 107-119. ISSN 1338-0044

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. (2018): Perspektivy výzkumu svahových nestabilit v České geologické službě. 10. 4. 2018. Mikulov

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. (2018): Perspektivy výzkumu svahových nestabilit v České geologické službě. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Paleček, M. – Rybář, J. (2017): Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 227-237. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.38

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Šikula, J. (2014): Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost. – Vesmír 93, 9, 510-513. ISSN 0042-4544

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Baldík, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-12-25. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Souček, J. (2019): Výzkum svahových nestabilit. – Vesmír 98, 10, 563. ISSN 0042-4544

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Valečka, J. – Hartvich, F. (2017): Komplexní geologický výzkum geoparku Český ráj na příkladu Příhrazských skal. 4. Konference Národních geoparku ČR, 24.-26. 5. 2017. Nová Paka

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Valečka, J. – Hartvich, F. (2017): Komplexní geologický výzkum geoparku Český ráj na příkladu Příhrazských skal. In Jan Čermák: Sborník 4. Konference Národních geoparku CR Nová Paka 2017, s. 89-99. – Geopark Český ráj o.p.s. Turnov. ISBN ISBN 978-80-270-1

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Documentation and evaluation of slope instabilities and other geological phenomena in the Geopark Bohemian Paradise (Czech Republic)European Geoscience Union, General Assembly 2016, Vienna, 18–22 April, Session SSS3.6/EOS7 Geoheritage and Geodiversity Matter: Themes, Linksand Interactions. 21. 4. 2016. Vienna

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Vývoj mapování sesuvů a tvorba geodatabáze Registru svahových nestabilit na příkladu Příhrazské plošiny.Svahové deformace a pseudokras 2016, Mnichovo Hradiště 25. až 27. 5. 2016. 26. 5. 2016. Mnichovo Hradiště

Krejčí, O. – Novotný, R. – Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Faktorová, K. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Jelínek, J. – Kašperáková, D. – Knotek, J. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Vít, J. (2019): Aktualizace geofaktorů, především Registru svahových nestabilit na www.geology.cz, sesuvy v okolí vodního díla Bojkovice a oblast Doubravník – Borač, etapa 2019. 70 s. MS Archiv ČGS Praha

Krejčí, O. – Pesl, V. – Baldík, V. – Novotný, R. – Kociánová, L. – Barák, P. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. – Poul, I. (2013): Geological evolution and gravitational break-up process in the Pavlovské vrchy Hill (Extended abstract of the oral presentation with relevance to the region of the conference place). In Máčka, Z., Havlíček, M., Demek, J., Kirchner, K: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 Geomorfologický sborník, svazek 11. s. 66-71. – Česká asociace geomorfologů. Ostrava. ISBN 978-80-86407-37-1

Krejčí, O. – Vít, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2019): Účelová inženýrsko-geologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 24-14-16. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. – Vít, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2019): Účelová inženýrsko-geologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 24-14-21. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. – Šikula, J. (2010): Přednáška na pracovním semináři Povodně 2010 a následné sesuvy v Moravskoslezském kraji:'Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost'. 14.7.2010. Ostrava

Krejčí, O. – Štrupl, V. (2019): Hodnocení vlivu poddolovaných a sesuvných území na zařízení Přenosové soustavy. Přednáška na Rozšířené poradě techniků sítí, Valeč 15. až 17. 10. 2019. 16. 10. 2019. Valeč

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2016): Registr svahových nestabilit - ukázka využití dat v okrese Vsetín. In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 20. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Mnichovo Hradiště

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2017): Registr svahových nestabilit – Jihomoravský kraj. 1 s. MS ČGS, odbor 460

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2017): Registr svahových nestabilit – Jihomoravský kraj. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 106-108. – Česká asociace hydrogeologů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Česká asociace inženýrských geologů. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2019): Registr svahových nestabilit ČR - významné lokality ohrožené sesuvy. 1 s. MS ČGS, odbor 440

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2019): Registr svahových nestabilit ČR - významné lokality ohrožené sesuvy. In Martin Knížek, Viktor Goliáš a Pavel Bokr: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Sborník abstrakt. Beroun 2019, – Česká geologická společnost. neuveden. ISBN 978-80-87487-24-2

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2019): Sesuvy v kartografii od historie po současnost. 1 s. MS ČGS, odbor 440

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2019): Sesuvy v kartografii od historie po současnost. In Jakub Lysák, Tomáš Janata: Sborník abstraktů 23. kartografické konference. Kutná Hora 18.-20.9.2019, – ČVUT v Praze. Praha. ISBN 978-80-01-06639-3

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2020): Svahové nestability od historie po současnost. – Geodetický a kartografický obzor 66/108, 9, 174-180. ISSN 1805-7446

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2021): Mapa náchylnosti ke svahovým nestabilitám 1:10 000, list 24-44-24. neuveden. 1 s. – neuveden. Praha

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Bednarik, M. – Tornyai, R. (2018): Náchylnost ke svahovým nestabilitám v Brně. 1 s. MS ČGS, odbor 460

Krejčí, V. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Paleček, M. (2012d): Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů. Základní geologické mapování ČR 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Šikula, J. - Moravcová, O. (2011r): Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat. Praha. Archiv ČGS, Klárov 3, Praha;Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP; Knihovna MŽP; Odbor politiky životního prostředí MŽP

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Šikula, J. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Krejčí, O. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2010): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 – projekt VaVSP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 42 s. MS MS Archiv ČGS

Kycl, P. – Alexa, M. – Jelének, J. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Roháč, J. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Pospíšil, P. – Kačmařík, M. (2021): Vliv měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření vybraných typů svahových nestabilit (dále v textu SN) v různých geologických oblastech.“ Zpráva za rok 2021. 25 s. MS Česká geologická služba, Praha

Mackovčin, P. - Jatiová, M. - Krejčí, O. (2002): Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit. Zlínsko, Chráněná území ČR II. 374 s. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Brno

Márton, E. - Rauch-Wlodarska, M. - Ferencz, E. - Krejčí, O. - Bubík, M. - Tokarski, A. K. (2007a): Magnetic Anisotropy of the Silesian Nappe (Western Outer Carpathians). In Venera Z: 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic, Proceedings and excursion guide, s. 55-56. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-695

Márton, E. - Rauch-Wlodarska, M. - Krejčí, O. - Tokarski, A. K. - Bubík, M. (2009): An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians. – Geophysical Journal International 177, 3, 925-940. ISSN 0956-540X. DOI 10.1111/j.1365-246X.2009.04104.x

Márton, E. - Rauch-Wlodarska, M. - Krejčí, O. - Tokarski, A. K. - Ferencz, E. - Bubík, M. (2007): The role of en bloc rotations and oroclinal bending in shaping the Western Outer Carpathians based on paleomagnetic and magnetic anisotropy observations. In European Geoscience Union: Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04118, 2007 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04118 European Geosciences Union 2007, – European Geophysical Union. Katlenburg-Lindau. ISBN 1029-7006

Márton, E. - Tokarski, A. K. - Krejčí, O. - Rauch, M. - Olszewska, B. - Tomanová Petrová, P. - Wójcik, A. (2011): 'Non European' paleomagnetic directions from the Carpathian Foredeep at the southern margin of the European plate. – Terra Nova 23, 2, 134-144. ISSN 0954-4879. DOI 10.1111/j.1365-3121.2011.00993.x

Márton, E. – Krejčí, O. – Bubík, M. – Steininger, F. – Badura, J. – Tomanová Petrová, P. – Mach, K. – Tokarski, A.K. (2012): Paleomagnetic indication for possible CCW rotation of the Bohemian Massif with respect of the rest of stable Europe during Miocene. – Mineralia Slovaca 44, 1, 96-96. ISSN 0369-2086

Mátl, V. - Franců, J. - Boháček, Z. - Krejčí, O. (1999): Výskyt jantaru na lokalitě Študlov. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 1999, 7, 179. ISSN 1211-0329

Müller, P. - Hanžl, P. - Barnet, I. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krumlová, H. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Paleček, M. - Poul, I. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Buriánek, D. - Krumlová, H. - Konečný, F. - Vít, J. - Večeřa, J. - Janderková, J. - Kryštofová, E. - Barnet, I. - Sedláček, J. Mgr. - Poul, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Havlín, A. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Havlín, A. - Nývlt, D. - Petrová, V. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Nečas, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. (2020): Inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů v okolí vodní nádrže Žermanice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Krejčí, O. - Geršl, M. - Franců, E. - Havlín, A. - Kryštofová, E. (2009): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech. Závěrečná zpráva, 35 s. MS ČGS Praha, MŽP

Novotný, R. - Kašpárek, M. - Krejčí, O. - Paleček, M. (2012g): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-144 Jablůnka. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Nývlt, D. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Baroň, I. (2009): Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu. In Baroň, I., Klimeš, J: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-16. – ČGS & ÚSMH AV ČR. Vsetín

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Krejčí, O. (2005): Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.). Závěrečná zpráva, 30 s

Otava, J. - Krejčí, O. - Franců, J. - Šikula, J. - Hubatka, F. (2006): Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m). 13 s. MS Archív ČGS Praha, Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Potůček, L. – Sedláčková, I. (2021): Doklady redepozice křídových sedimentů do uloženin spodního miocénu mezi Černou Horou a Závistí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 112-118. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-15671

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Paleček, M. – Gajdošová, Z. – Hašková, K. – Horák, M. – Horáková, A. – Šanderová, J. – Šír, P. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Krejčí, O. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Havlín, A. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. (2021): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení Přenosové soustavy – ETAPA III. 10 s. MS Česká geologická služba, Geofond

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Barnet, I. – Gajdošová, Z. – Horáková, A. – Krejčí, O. – Štrupl, V. (2018): Mobilní aplikace Geohazardy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/haz/

Paleček, M. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Krejčí, O. (2017): webová aplikace Svahové nestability. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011f): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, O. - Müller, P. (2011g): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, Z. - Krejčí, O. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Petrová, V. - Krejčí, O. (2010b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-18. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Picha, F. J. - Stráník, Z. - Krejčí, O. (2006): Geology and Hydrocarbon Resources of the Outer Western Carpathians and Their Foreland, Czech Republic. In Golonka J., Picha F. J: The Carpathians and Their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, s. 49-175. – The American Association of Petroleum Geologists. Tulsa. ISBN 0-89181-365-9

Poul, I. - Baroň, I. - Krejčí, O. (2007): Procesy sesouvání spodnobadenských jílů v Brně–Medlánkách. In Baroň I., Klimeš J., Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – ČGS. Vsetín

Poul, I. - Bubík, M. - Krejčí, O. - Švábenická, L. (2010): Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 126-128. ISSN 1212-6209

Poul, I. - Hanžl, P. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Paleček, M. - Vít, J. - Večeřa, J. (2011): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Poul, I. - Krejčí, O. - Hubatka, F. (2010): Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 195-198. ISSN 1212-6209

Poul, I. - Krejčí, O. - Janečka, J. - Živor, R. (2010): Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 85-87. ISSN 1212-6209

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2022): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2021. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2023): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2022. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Štrupl, V. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. (2021): Průběžná zpráva projektu 2020 Horninové prostředí a suroviny SS02030023. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Pícha, F. - Stráník, Z. - Krejčí, O. (2005): Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia (Abstract). – Mineralia Slovaca 37, 3, 469-470. ISSN 0369-2086

Sedláková, I. – Sedlák, J. – Zabadal, S. – Ambrozek, V. – Krejčí, O. – Tomanová Petrová, P. (2017): Ověření výsledků gravimetrického modelování kenozoické výplně nesvačilské deprese na území Brna. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspevků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017, s. 139-141. – PřF MU, ČAH a ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Sedláček, J. Mgr. - Janderková, J. - Krejčí, O. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Půdní mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Sedláčková, I. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-323 Veverská Bítýška - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Stemberk, J. – Hartvich, F. – Blahůt, J. – Rybář, J. – Krejčí, O. (2017): Tectonic strain changes affecting the development of deep seated gravitational slope deformations in the Bohemian Massif and Outer Western Carpathians. – Geomorphology 289, June, 3-17. ISSN 0169-555X. DOI 10.1016/j.geomorph.2016.07.004

Stráník, Z. - Švábenická, L. - Krejčí, O. - Hrubeš, M. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-312 Holešov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 64 s. – Česká geologická služba. Praha

Svoboda, J. – Dohnalová, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Wilczyňski, J. – Wojtal, P. (2018): Vztah pleistocenního sesuvu a depozice mamutích kostí. Příklad lokality DV II. 30. 11. 2018. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Svoboda, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Dohnalová, A. – Sázelová, S. – Wilczyňski, J. – Wojtal, P. (2019): Pleistocene landslides and mammoth bone deposits: The case of Dolní Věstonice II, Czech Republic. – Geoarchaeology 34, 6, 745-758. ISSN 0883-6353. DOI 10.1002/gea.21740

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. - Petrová, V. - Krejčí, O. - Nývlt, D. (2009): DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 48-52. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adámek, J. - Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Neudert, O. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. (2009c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice. neuveden. 52 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Buriánek, D. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Laufek, F. – Nehyba, S. – Otava, J. (2018a): Pestré sedimenty ottnangu v Brně-Kohoutovicích. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25, 1-2, 73-79. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2018-1-2-73

Tomanová Petrová, P. – Hubatka, F. – Krejčí, O. (2013c): Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 217-221. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Doláková, N. – Gilíková, H. – Hladilová, Š. – Zágoršek, K. (2019): Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 116-123. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-116

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2022): Skryté sesuvy odkryté během inženýrsko-geologických prací na území města Brno. 1 s. MS ČGS, odbor 440

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2022): Skryté sesuvy odkryté během inženýrsko-geologických prací na území města Brno. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2022b): Geologické mapování v oblasti Pavlovských vrchů. – Geografické rozhledy 31, 5, 42-45. ISSN 1210-3004

Trubačová, A. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Valečka, J. - Zemková, M. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Janderková, J. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Sedláček, J. Mgr. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. – Havlíček, P. – Zelenka, P. – Krejčí, O. – Rapprich, V. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Zvelebil, J. - Krejčí, O. - Baroň, I. (2006): Effective methods of Early Warning against Selected Geohazards. 19.6.2006. Lillehammer, Norsko

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Štrupl, V. (2018b): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2018. Závěrečná zpráva, 241 s. MS Archiv ČGS

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2019. Závěrečná zpráva, 379 s. MS Archiv ČGS

Šanderová, J. – Krejčí, O. – Paleček, M. – Štrupl, V. (2018a): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa I. Závěrečná zpráva, 36 s. MS Archiv ČGS

Šebesta, J. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Rapprich, V. - Štor, T. (2011b): Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost. Neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Šikula, J. – Krejčí, O. (2014): Svahové sesuvy ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje. 26.2.20013. VÚV T.G.Masaryka, v.v.i

Šikula, J. – Krejčí, O. – Havlín, A. (2015): Conservatory objects and its threat by slope instabilities in the Czech Republic area. In YILMAZ, Işık: Abstract Collection Book of The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2015), Prague, Czech Republic, 7–11 September, 2015, s. 191. – World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Neuveden. ISBN 978-80-970698-4-1

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krupička, J. – Baldík, V. – Malík, J. – Havlín, A. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa; Lednicko - valtický areál; historické jádro města Telče; zámek v Litomyšli; vesnická rezervace Holašovice; historické centrum Praha; park a zámek v Průhonicích; Kutná Hora; Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice; NKP - Mikulčice - archeologická rezervace; Třeboň - Rožmberská rybniční soustava). Závěrečná zpráva, 99 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - historické jádra města Český Krumlov, NKP - zámek Lysice). Závěrečná zpráva, 32 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2015): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy-identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS Praha

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalovýchsrážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

Šikula, J. – Krejčí, O. – Petrová, A. (2011): Vyhodnocení povodní květen - červen 2010 v České republice - Sesuvy. Závěrečná zpráva, 343 s. MS VÚV

Štrupl, V. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Šanderová, J. (2018): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - Etapa II. Etapová zpráva. CGS P000072/2018. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologická služba

© Oldrich Krejci, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top