Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Miroslav Olmer
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
fax: +420257531376
miroslav.olmer@geologycz

Recent papers

Kadlecová, R. - Olmer, M. (2010b): Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod. In Muller, Muzikář: Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII, svazek VII. s. 39-44. – Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost. Praha. ISBN 978-80-02-02262-6

Kadlecová, R. - Olmer, M. (2011): Review of groundwater resources. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 1, 31-34. ISSN 1212-6209

Kadlecová, R. – Olmer, M. (2012): Review of groundwater resources in the Czech Republic. In Fľaková R.,Tometz L: 16.SLOVENSKÁ HYDROGEOLOGICKÁ KONFERENCIA-zborník, s. 76-77. – Slovenská asociácia hydrogeológov. Bratislava. ISBN 978-80-971126-0-8

Kadlecová, R. – Olmer, M. (2014): Rebilance zásob podzemních vod. In Josef V. Datel, Jindřiška Hauerová: Sborník příspěvků XIV. hydrogeologickém kongresu Průzkum, využití a ochrana podzemních vod, nové úkoly a výzvy, s. 45. – Technická univerzita Liberec, Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace jnženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Kadlecová, R. – Olmer, M. – Herrmann, Z. – Čurda, J. (2009b): Rámcový přehled regionálních hydrogeologických prací na území České republiky. In Naďa Rapantová, Arnošt Grmela: 10. mezinárodní hydrogeologický kongres - sborník, s. 3-6. – VŠB -technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-248-2026-2

© MIROSLAV.OLMER, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top