RNDr. Miroslav Bubík, CSc.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429242
fax: +420543212370
miroslav.bubik@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Bubík, M. - Cicha, I. - Dašková, J. - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Jurková, Z. - Krásný, J. - Krejčí, O. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Opluštil, S. - Mikuláš, R. - Pálenský, P. - Rojík, P. - Skupien, P. - Spudil, J. - Sýkorová, I. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Titl, F. - Tomanová Petrová, P. - Ulrych, J. (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Neuveden. 437 s. – Česká geologická služba. Praha

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Nývlt, D. - Novotný, R. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Nývlt, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-892-2

Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Novotný, R. (2013): O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 2, 149-154. ISSN 1211-8796

Baroň, I. - Bubík, M. - Babůrek, J. (2011a): Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar. Neuveden. 72 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Baroň, I. - Bubík, M. - Domas, J. - Babůrek, J. (2011d): Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar. Neuveden. 79 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Baroň, I. - Bubík, M. - Otava, J. - Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Kernstocková, M. - Milovský, R. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar. Závěrečná zpráva, 34 s. MS ČGS Praha

Baroň, I. – Kernstocková, M. – Faridi, M. – Bubík, M. – Milovský, R. – Melichar, R. – Sabouri, J. – Babůrek, J. (2013): Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. – Tectonophysics 605, October, 70-87. ISSN 0040-1951. DOI 10.1016/j.tecto.2013.07.020

Brzobohatý, R. – Bubík, M. (2019): Paleogene fish otoliths (Teleostei) from the Subsilesian and Ždánice units in Moravia. – Bulletin of Geosciences, ISSN 1214-1119

Bubík, M. (1999): Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic). – Geologica Carpathica 50, 1, 33. ISSN 1335-0552

Bubík, M. (1999): Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 47-51. ISSN 1212-6209

Bubík, M. (1999): Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 129. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2000): New observations on the type specimens of Recurvoidinae (Foraminiferida) described by Hanzlikova (1966, 1972 and 1973). In Hart, M. B., Kaminski, M. A., & Smart, C. W: Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, s. 59-70. – Grzybowski Foundation Special Publication. Kraków. ISBN 83-901164-9-9

Bubík, M. (2000): Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 169-174. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2000): Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 174-177. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2004): Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 80-81. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2004): Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt-meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic). In -: Proceedings of the Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, s. 57-67. – Grzybowski Foundation. Krakow. ISBN 83-912385-4-7

Bubík, M. (2006a): Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši. In Hladilová Š., Doláková N: 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology, s. 22-23. – Masarykova univerzita, Brno. Brno. ISBN 80-210-4097-1

Bubík, M. (2006b): Cretaceous oceanic red beds in the Eastern Pacific Province: Orchard Peak section, California. In Hu X., Wang Y, Huang Y: International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system, s. 29. – China University of Geosciences. Beijing

Bubík, M. (2006c): Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 9-12. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2006d): Základní geologická mapa ČR 1:25000, 25-234 Horní Bečva. Základní geologická mapa ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Bubík, M. (2007a): Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 102-106. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2007b): Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce. In Baroň, I., Klimeš, J., Kašperáková, D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. (2007b): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 9-14. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2007c): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 Neuveden, (2007), 13-16. ISSN 1212-6209

Bubík, M. (2008a): A Tribute to Prof. Anton Rzehak and the first micropalaeontological analysis in the Magura Flysch. In Kaminski, M. A. – Coccioni, R: Proceedings of the Seventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera, s. 1-12. – Grzybowski Foundation. Krakow. ISBN 978-83-924869-3-0

Bubík, M. (2009a): Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 58-61. ISSN 1212-6209

Bubík, M. (2009b): Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 82-85. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2010): Foraminiferová fauna oxfordských vápenců na Švédských šancích u Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 108-112. ISSN 1212-6209

Bubík, M. (2011): Hawaii - přírodní laboratoř evoluce. 10.11.2011. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU Brno

Bubík, M. (2011): The Czech Geological Survey micropalaeontological collection – junk or treasure?. – Newsletter of Micropalaeontology (The Micropalaeontological Society, London) 84, August, 34-35. ISSN 0140-6730

Bubík, M. (2012a): Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 77-81. ISSN 1212-6209

Bubík, M. (2012b): Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 97-101. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2013b): Typové geologické lokality Beskyd a Podbeskydí a jak je to s geologickým dědictvím. článek ve zpravodaji: Zpravodaj ochrany přírody Moravskoslezského kraje, 1/2013, str. 6-7, vydalo Občanské sdružení Hájenka, Kopřivnice, periodická tiskovina MK ČR E 19580

Bubík, M. (2013c): Biostratigrafická revize autochtonního paleogénu nesvačilského kaňonu v jv. části Brna. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 9-11. ISSN 0514-8057

Bubík, M. (2014): Výsledky mikropaleontologické revize šaratických Cf vrtů. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 21, 1-2, 6-12. ISSN 1212-6209

Bubík, M. (2015): Tracking Richard Johann Schubert in Moravia: field trip guide. In Bubík M. - Ciurej A. - Kaminski M.A: 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 10th Polish Mikropalaeontological Workshop, Abstract Book and Excursion Guide, s. 89-98. – Grzybowski Foundation. Kraków. ISBN 978-83-941956-0-1

Bubík, M. (2016): Svrchnokřídová fauna (Foraminifera, Bivalvia) podslezské jednotky z potoka Kopytná v Bystřici nad Olší. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 23, 1-2, 45-51. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2016-1-2-45

Bubík, M. (2017): Nové poznatky o stratigrafii podslezské jednotky v jablunkovské brázdě: potok Kopytná. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 1, 51-56. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.15

Bubík, M. (2019): Remarks on the quantitative analysis of deep-sea agglutinated foraminiferal taphocoenoses with special attention to tubular astrorhizids. – Micropaleontology 65, 1, 63-74. ISSN 0026-2803

Bubík, M. - Adamová, M. - Bak, M. - Franců, J. - Gedl, P. - Mikuláš, R. - Švábenická, L. - Uchman, A. (2002): Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, 18-22. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Havlín Nováková, D. - Pecina, V. - Poul, I. - Skupien, P. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Vít, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. 75 s. MS Česká geologická služba

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Nováková, D. - Novotný, R. - Pecina, V. - Švábenická, L. (2006a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva. 72 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí, Geofond

Bubík, M. - Adamová, M. - Franců, E. - Franců, J. - Gedl, P. - Švábenická, L. (2001): Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000

Bubík, M. - Adamová, M. - Franců, E. - Franců, J. - Gedl, P. - Švábenická, L. (2001): Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 8, 22-26. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Bak, M. - Gedl, P. - Švábenická, L. (1999): Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 42-46. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Bak, M. - Švábenická, L. (1999): Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic). – Geologica Carpathica 50, 1, 33-48. ISSN 1335-0552

Bubík, M. - Baldík, V. (2011): Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 74-78. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Bíl, M. (2001): Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 8, září, 94-99. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Chorá Bartakovics, A. (2007): Middle Miocene marsh agglutinated foraminifer fauna from the Vienna Basin. In Krzymińska, J: 6th Polish Micropalaeontological Workshop MIKRO-2007, June 18-20, 2007, Gdańsk. Abstracts, – Polish Geological Institute. Gdańsk

Bubík, M. - Domas, J. - Žec, B. (2011): Geological map 1:25 000 Ahar 5466 IV NW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran). Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Bubík, M. - Gregorová, R. - Švábenická, L. (2006b): Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 30-31. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Kycl, P. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 74 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Bubík, M. - Holcová, K. - Riedlová, E. - Petrová, P. - Repková, H. (2001): Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Praha

Bubík, M. - Kaminski, M. A. (2000): Remarks on the type locality and current status of the foraminiferal species Rzehakina epigona (Rzehak, 1895). In Hart, M. B., Kaminski, M. A., & Smart, C. W: Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, s. 71-80. – Grzybowski Foundation Special Publication. Kraków. ISBN 83-901164-9-9

Bubík, M. - Krejčí, O. - Kirchner, K. (2004): Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka. Materiály, č. 10. 54 s. – Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Frýdek-Místek

Bubík, M. - Krejčí, O. - Švábenická, L. (2000): Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 60. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Nehyba, S. - Petrová, P. - Pospíšil, O. (2006e): Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 32-35. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Petrová, P. (2004): Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 14-17. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Petrová, P. - Brzobohatý, R. - Hladilová, Š. - Mikuláš, R. (2005): Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 20-24. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Petrová, P. - Vachek, M. (2005): Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 25-29. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Poul, I. (2010): Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 16-17. ISSN 0514-8057

Bubík, M. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2007): Biostratigraphic correlations and environments in the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Flysch Carpathians of Czech Republic. In Krzymińska, J: 6th Polish Micropalaeontological Workshop MIKRO-2007, June 18-20, 2007, Gdańsk. Abstracts, – Polish Geological Institute. Gdańsk

Bubík, M. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2008): Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, listopad, 46-52. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Stráník, Z. - Vít, J. (2007): Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Bubík, M. - Vachek, M. (2010): Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 113-116. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Švábenická, L. (1999): Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 9. ISSN 0514-8057

Bubík, M. - Švábenická, L. (2000): Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 10. ISSN 0514-8057

Bubík, M. - Švábenická, L. (2006c): Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 36-40. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Švábenická, L. (2011): Bioevents at the Paleocene-Eocene boundary in flysch sediments of the Outer Western Carpathians, Czech Republic. In Egger H: Climate and Biota of the Early Paleogene. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 85. s. 47. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien

Bubík, M. - Švábenická, L. (2012a): Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Upper Maastrichtian in flysch deposits of the Uzgruň KT section (Western Carpathians, Czech Republic). In Hladilová Š., Doláková N., Dostál O: 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků, s. 18. – Masarykova Univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-5978-8

Bubík, M. - Švábenická, L. (2012b): Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Upper Maastrichtian in flysch deposits of the Uzgruň KT section (Western Carpathians, Czech Republic). 18.10.2012. Brno

Bubík, M. - Švábenická, L. - Stráník, Z. (2005): Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches. – Mineralia Slovaca 37, 3, 282-284. ISSN 0369-2086

Bubík, M. - Čech, S. - Hradecká, L. (2001): A.10. Pecínov. – Český geologický ústav. Praha

Bubík, M. - Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2001): A.12.Lužice. – Český geologický ústav. Praha

Bubík, M. – Ambrozek, V. – Břízová, E. – Domas, J. – Kopačková, V. – Krmíček, L. – Martínek, K. – Mašek, D. – Maštera, L. – Milovský, R. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Švábenická, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran’s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes. 83 s. MS ČGS Praha, Brno

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Franců, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. (2016): Upper Cretaceous to Lower Miocene of the Subsilesian Unit (Western Carpathians, Czech Republic): stratotypes of formations revised. – Geologica Carpathica 67, 3, 239-256. ISSN 1335-0552. DOI 10.1515/geoca-2016-0016

Bubík, M. – Gilíková, H. (2013): Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 72-78. ISSN 1212-6209

Bubík, M. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa dokumentačních bodů. 1 s. Brno

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Matýsek, D. (2012): Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 88-91. ISSN 1212-6209

Bubík, M. – Tomanová Petrová, P. (2015a): Stratigrafie a stavba Karpat na Jižní Moravě. In Buriánek, D., Gilíková, H: Exkurzní průvodce, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 25-32. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7979-3

Bubík, M. – Tomanová Petrová, P. (2015b): A brief biography of Richard Johann Schubert (1876-1915). In Bubík, M. - Ciurej, A. - Kaminski, M. A: 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide, The Grzybowski Foundation Special Publication No. 21, s. v-xx. – The Grzybowski Foundation. ISBN 978-83-941956-0-1

Budil, P. - Manda, Š. - Bubík, M. - Pálenský, P. - Růžička, M. - Šimůnek, Z. - Valečka, J. - Vodrážka, R. - Pertoldová, J. - Verner, K. - Karenová, J. - Kukal, Z. - Šarič, R. (2010): Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi. In Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al: Atlas krajiny České republiky, s. 112-113. – Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha. ISBN 978-80-85116-59-5

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. - Bubík, M. - Krejčí, O. (2011c): Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 13-18. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. – Bubík, M. (2012): Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 97, 1, 89-111. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Gilíková, H. (2014): Petrografie a Geochemie Jílovců a slínovců godulského vývoje slezské jednotky západních karpat. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 99, 1, 77-89. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Bubík, M. – Kryštofová, E. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. – Bubík, M. – Kryštofová, E. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Cetean, C. G. - Setoyama, E. - Kaminski, M. A. - Neagu, T. - Bubík, M. - Filipescu, S. - Tyszka, J. (2011): Eobigenerina, a cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifer, and remarks on late Paleozoic to Mesozoic species formerly assigned to Pseudobolivina and Bigenerina. In Kaminski, M.A., Filipescu, S: Proceedings of Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera, s. 19-27. – Grzybowski Foundation. Neuveden. ISBN 978-973-595-260-0

Demek, J. - Havlíček, M. - Kirchner, K. - Petrová, P. - Bubík, M. - Gilíková, H. (2005): Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 8-11. ISSN 1212-6209

Elbra, T. – Bubík, M. – Reháková, D. – Schnabl, P. – Čížková, K. – Pruner, P. – Kdýr, Š. – Svobodová, A. – Švábenická, L. (2018): Magneto- and biostratigraphy across the Jurassic-Cretaceous boundary in the Kurovice section, Western Carpathians, Czech Republic. – Cretaceous Research 89, September, 211-223. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2018.03.016

Fiferna, P. – Kukal, Z. – Čáp, P. – Verner, K. – Rapprich, V. – Martínek, K. – Vodrážka, R. – Bubík, M. – Havlíček, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Petáková, Z. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Rambousek, P. – Lehotský, T. – Doucek, J. – Froňková, K. (2015): Filmy o neživé přírodě a o výzkumu předních odborníků České geologické služby. Česká geologická služba

Ghassemi, M. - Babůrek, J. - Aftabi, P. - Alimohammadian, H. - Amini, B. - Anvari, A. - Baharfiruzi, K. - Bubík, M. - Dadsetan, A. - Domas, J. - Faridi, M. - Jalali, A. - Khademi, E. - Khezri, M. - Majidifard, M. - Majidi, T. - Mohammadiha, K. - Mohammadkhani, H. - Mokhtari, A. A. - Nimruzi, A. - Opletal, M. - Otava, J. - Padashi, S. M. - Rambousek, P. - Sabouri, J. - Táborský, Z. - Yusefi, T. (2008): Workshop III on Geological Mapping, General Geology and Quaternary Geology. Praha

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov - Odkrytá geologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Melichar, R. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. - Adamová, M. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Kolejka, V. - Kašperáková, D. - Pecina, V. - Novotný, R. - Švábenická, L. - Baroň, I. (2007): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov. 50 s. MS Česká geologická služba

Havlíček, P. - Adámek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čtyroká , J. - Čtyroký, P. - Macek, J. - Nekovařík, Č. - Neudert, O. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky. Základní geologická mapa České republiky 1:25000. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, P. - Bubík, M. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25000 34-242 Mlýnky. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-684-3

Havlíček, P. - Bubík, M. - Novák, Z. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-684-3

Havíř, J. - Adámek, J. - Bubík, M. (2008): Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, listopad, 57-59. ISSN 1212-6209

Holcová, K. – Bubík, M. – Švábenická, L. – Horychová, I. – Vodrážka, R. (2013): The Micropalaeontological record of global change: from epicontinental seas to open ocean. The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nannofossils Groups, Spring 2013. Praha

Hubatka, F. - Tomanová Petrová, P. - Nehyba, S. - Bubík, M. (2008): Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, listopad, 24-27. ISSN 1212-6209

Jirman, P. – Geršlová, E. – Bubík, M. (2018): Source rock potential, geochemical characteristic and thermal maturity of the Oligocene Menilite Formation within the Loučka outcrop (Silesian Unit, Czech Republic). In Franz Neubauer, Uwe Brendel, Gertrude Friedl: XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), – Bulgarian Academy of Sciences. Salzburg. ISBN 978-954-90223-7-7

Jirman, P. – Geršlová, E. – Pupp, M. – Bubík, M. (2018): Geochemical characteristics, thermal maturity and source rock potential of the Oligocene Šitbořice Member of the Menilite Formation in the Ždánice Unit (Czech Republic). – Geological Quarterly 62, 4, 858-872. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1447

Kaminski, M. A. - Bubík, M. - Cetean, C. G. (2008): Rectoprotomarssonella n.gen., a new agglutinated foraminiferal genus from the Upper Cretaceous of the Carpathian Flysch. – Micropaleontology 53, 6, 517-521. ISSN 0026-2803

Kašperáková, D. – Bubík, M. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Večeřa, J. – Ambrozek, V. – Kunceová, E. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa inženýrskogeologického rajonování. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba

Košťák, M. – Vaňková, L. – Mazuch, M. – Bubík, M. – Reháková, D. (2018): Cephalopods, small vertebrate fauna and stable isotope (δ13C, δ18O) record from the Jurassic-Cretaceous transition (uppermost Crassicollaria through Calpionella Zones) of the Outer Western Carpathians, Kurovice quarry (Czechia). – Cretaceous Research 92, December, 43-65. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2018.05.011

Krejčí, O. - Adamová, M. - Bubík, M. - Fojt, B. - Přichystal, A. - Švábenická, L. (1999): Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 59. ISSN 1212-6209

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Macek, J. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Svatuška, M. - Roupec, P. - Kosmák, V. (2002): geologická mapa - list 25-41 Vsetín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-550-4

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Bubík, M. – Drábková, J. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. – Hubatka, F. – Nehyba, S. – Kuda, F. (2017): Vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho perspektiv z hlediska zdrojů podzemních vod. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-891-5

Krmíček, L. – Bartík, J. – Bubík, M. (2014): Objev vápenců s rohovci v Boskovické brázdě. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 99, 2, 73-84. ISSN 1211-8796

Kvaček, Z. – Bubík, M. (2016): A new Oligocene leaf assemblage from the Ghalandar area (NW Iran) and its contribution to understanding of floristic evolution in the eastern Paratethys. – Bulletin of Geosciences 91, 4, 705-715. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1624

Losos, Z. - Bubík, M. (1999): Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 66-67. ISSN 1212-6209

Mikuláš, R. - Bubík, M. (2011): Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 113-116. ISSN 0514-8057

Mikuláš, R. - Skupien, P. - Bubík, M. - Vašíček, Z. (2009): Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic). – Geologica Carpathica 60, 3, 233-250. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/v10096-009-0016-1

Márton, E. - Rauch-Wlodarska, M. - Ferencz, E. - Krejčí, O. - Bubík, M. - Tokarski, A. K. (2007a): Magnetic Anisotropy of the Silesian Nappe (Western Outer Carpathians). In Venera Z: 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic, Proceedings and excursion guide, s. 55-56. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-695

Márton, E. - Rauch-Wlodarska, M. - Krejčí, O. - Tokarski, A. K. - Bubík, M. (2009): An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians. – Geophysical Journal International 177, 3, 925-940. ISSN 0956-540X. DOI 10.1111/j.1365-246X.2009.04104.x

Márton, E. - Rauch-Wlodarska, M. - Krejčí, O. - Tokarski, A. K. - Ferencz, E. - Bubík, M. (2007): The role of en bloc rotations and oroclinal bending in shaping the Western Outer Carpathians based on paleomagnetic and magnetic anisotropy observations. In European Geoscience Union: Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04118, 2007 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04118 European Geosciences Union 2007, – European Geophysical Union. Katlenburg-Lindau. ISBN 1029-7006

Márton, E. – Krejčí, O. – Bubík, M. – Steininger, F. – Badura, J. – Tomanová Petrová, P. – Mach, K. – Tokarski, A.K. (2012): Paleomagnetic indication for possible CCW rotation of the Bohemian Massif with respect of the rest of stable Europe during Miocene. – Mineralia Slovaca 44, 1, 96-96. ISSN 0369-2086

Nehyba, S. - Bubík, M. - Kirchner, K. - Petrová, P. - Vít, J. (2006): Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 44-47. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Otava, J. - Bubík, M. - Petrová, P. - Kirchner, K. (2007): Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 31-34. ISSN 1212-6209

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Adamová, M. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. (2007b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-414 Huslenky. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba, Praha a Ministerstvo životního prostředí, Praha. Praha

Novotný, R. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Adamová, M. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. - Švábenická, L. (2007c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky. 75 s. MS Česká geologická služba

Novotný, R. - Bubík, M. - Nováková, D. - Adamová, M. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. (2006l): Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice. 50 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. - Bubík, M. - Nováková, D. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. - Adamová, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-412 Velké Karlovice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 6208002

Novotný, R. - Nývlt, D. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Krejčí, Z. – Nývlt, D. – Kunceová, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-890-8

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Novák, Z. - Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Jurová, Z. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 72 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Nývlt, D. - Košler, J. - Mlčoch, B. - Mixa, P. - Lisá, L. - Bubík, M. - Hendriks, B. W. (2011): The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 299, 1-2, 363-384. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2010.11.017

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Bubík, M. (2015): Základní geologická mapa České republiky, list Kelč 25-141. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. (2013): Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. (2015): Problém pliocénu severovýchodní Moravy. In Knížek, M., Táborský, Z., Ivanov, M: Multimediální encyklopedie českých a moravských hor - NEJENOM TO! a všehochuť, hudba, scénky, léčení, rady apod. Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 83-83. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Pipík, R. - Bubík, M. (2006): Quarternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic). In Hladilová Š., Doláková N: 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology, s. 62-64. – Masarykova univerzita, Brno. Brno. ISBN 80-210-4097-1

Ponte, J. – Robin, C. – Guillocheau, F. – Popescu, S. – Suc, J. – Dall Asta, M. – Melinte-Dobrinescu, M. C. – Bubík, M. – Dupont, G. – Gaillot, J. (2019): The Zambezi delta (Mozambique channel, East Africa): High resolution dating combining bio- orbital and seismic stratigraphies to determine climate (palaeoprecipitation) and tectonic controls on a passive margin. – Marine and Petroleum Geology, ISSN 0264-8172

Poukarová, H. – Bubík, M. (2012): Paleontologické zpracování příležitostných odkryvů v Opatově u Svitav (svrchní turon – spodní coniac) se zaměřením na bazální glaukoniticko-fosfátové polohy teplického souvrství. – Přírodovědné studie muzea Prostějovska 14, podzim, 45-60. ISSN 1803-1404

Poul, I. - Bubík, M. - Krejčí, O. - Švábenická, L. (2010): Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 126-128. ISSN 1212-6209

Poul, I. - Bubík, M. - Lisá, L. - Fišáková Nývltová, M. - Bajer, A. (2009): Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů. 23. 60 s. – Česká geologická společnost. Praha

Poul, I. – Bubík, M. (2016): Komplikovaná tektonická stavba podloží areálu ICRC ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 23, 1-2, 24-28. ISSN 1212-6209

Prokop, J. - Nel, A. - Hájek, J. - Bubík, M. (2004): First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia). – Geologica Carpathica 55, 6, 469-473. ISSN 1335-0552

Pánek, T. – Hartvich, F. – Jankovská, V. – Klimeš, J. – Tábořík, P. – Bubík, M. – Smolková, V. – Hradecký, J. (2014): Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. – Landslides 11, 6, 981-992. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-013-0463-8

Rapprich, V. – Babůrek, J. – Bubík, M. – Otava, J. – Pécskay, Z. – Krmíček, L. (2012b): Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán). – Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda 116, zima, 17-21. ISSN 0232-0738

Sedláčková, I. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Skupien, P. - Bubík, M. - Mikuláš, R. - Vašíček, Z. (2006): Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 48-50. ISSN 0514-8057

Skupien, P. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Mikuláš, R. - Vašíček, Z. (2006): Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat. In Hladilová, Š - Doláková, N: 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology, s. 75-77. – Masarykova Univerzita, Brno. Brno. ISBN 80-210-4097-1

Skupien, P. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Mikuláš, R. - Vašíček, Z. - Matýsek, D. (2009): Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic. In Hu, X. - Wang, Ch. - Scott, R.W. – Wagreich, M. – Jansa, L: Cretaceous Oceanic Red Beds: Stratigraphy, Composition, Origins, and Paleoceanographic and Paleoclimatic Significance, s. 99-109. – SEPM (Society for Sedimentary Geology). Tulsa. ISBN 978-1-56576-135-3

Skupien, P. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Vašíček, Z. - Vašíček, Z. - Matýsek, D. (2006): Cretaceous oceanic red beds in the Outer Flysch Carpathians of the Czech Republic. In Hu X., Wang Y., Huang Y: International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system, s. 74-75. – China University of Geosciences Beijing. Beijing

Smaržová, A. - Skupien, P. - Bubík, M. (2009): Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 78-80. ISSN 1212-6209

Stráník, Z. - Bubík, M. - Švábenická, L. (2000): O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 74. ISSN 1212-6209

Stráník, Z. - Švábenická, L. - Bubík, M. (2006): Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 51-53. ISSN 0514-8057

Tomanová Petrová, P. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. - Břízová, E. (2009b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín. neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-683-6

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Jurová, Z. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov. neuveden. 58 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-682-9

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Rez, J. – Vít, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_B Brno-Černá Pole. Závěrečná zpráva, 55 s. MS Archiv ČGS

Tyszka, J. - Jach, R. - Bubík, M. (2010): A new vent-related foraminifer from the lower Toarcian black claystone of the Tatra Mountains, Poland. – Acta Palaeontologica Polonica 55, 2, 333-342. ISSN 0567-7920. DOI 10.4202/app.2009.0082

Uchman, A. - Bubík, M. - Mikuláš, R. (2005): The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic). – Geologica Carpathica 55, 2, 57-65. ISSN 1335-0552

Vaňková, L. – Elbra, T. – Pruner, P. – Vašíček, Z. – Skupien, P. – Reháková, D. – Schnabl, P. – Košťák, M. – Švábenická, L. – Bubík, M. – Svobodová, A. – Mazuch, M. – Čížková, K. – Kdýr, Š. (v tisku): Multidisciplinary research on the Berriasian peri-reefal limestones in Štramberk (Outer Western Carpathians, Czech Republic). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ISSN 0031-0182

Večeřa, J. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Hrdličková, K. - Otava, J. - Poulová, D. - Šikula, J. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin. Základní geologická mapa ČR 1:25000. 1 s. – ČGS. Brno

Vodrážka, R. – Bubík, M. – Švábenická, L. – Žítt, J. (2013): Late Cretaceous (Upper Cenomanian – Lower Turonian) transgressive deposits near Kutná Hora and Kolín (central Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin). The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nannofossil groups, Spring meeting 2013, Field trip, June 22, 2013. 28 s. – Institute of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University. Prague

Švábenická, L. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Hrubeš, M. - Hubatka, F. - Minol, V. - Neudert, O. - Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice. Výzkumná zpráva, 70 s

Švábenická, L. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Hubatka, F. - Hrubeš, M. - Minol, V. - Neudert, O. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice. Základní geologická mapa 1:25000 České republiky s. 51 s. – Česká geologická služba. Praha

Švábenická, L. - Bubík, M. (1992): The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers) in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia. – Cretaceous Research 13, podzim, 583-590. ISSN 0195-6671

Švábenická, L. - Bubík, M. - Stráník, Z. (2007b): Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic). – Geologica Carpathica 58, 3, 237-262. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. – Bubík, M. (2014): Biostratigraphical correlations of the calcareous nannofossil Marthasterites furcatus in the Bohemian Cretaceous Basin and Outer Flysch Carpathians, Czech Republic. – Cretaceous Research 51, September, 386-398. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2014.07.002

© Miroslav Bubik, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top