Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Milada Hrdlovicsová
Česká geologická služba
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742209
milada.hrdlovicsova@geologycz

Recent papers

Sedláček, J. Ing. – Čejchanová, A. – Jírů, R. – Hrdlovicsová, M. (2013): Údržba a rozvoj digitálního archivu ČGS. Průběžná zpráva interního projektu. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS - Geofond

Šanderová, J. – Hrdlovicsová, M. (2013): Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 34 s. MS archiv ČGS

Šanderová, J. – Hrdlovicsová, M. (2014): Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl - etapa 2014. Závěrečná zpráva, 34 s. MS archiv ČGS

Šanderová, J. – Hrdlovicsová, M. (2016): Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu zásob (FZ) na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl - etapa 2015. MS archiv ČGS

Čápová, D. - Hrdlovicsová, M. - Kramolišová, P. (2012): Integration of the Digital Archive into the Geological Information System of the Czech Geological Survey. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 2213. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

© MILADA.HRDLOVICSOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top