RNDr. Michal Poňavič, Ph.D.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085348
michal.ponavic@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamcová, J. - Hanusová, I. - Poňavič, M. - Přikryl, R. (2008): Alteration Processes in bentonites, poster to 18th Clay Conference in Czech republic. 1 s. MS CGS

Adamcová, J. - Hanusová, I. - Poňavič, M. - Přikryl, R. (2008): Alteration processes in bentonites. In Martin Šťastný: Informátor - Book of Abstracts, – Czech National Clay Group. Praha. ISBN 1802-2480

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2018): Detection of faults using the profile measurements of radon concentration and gamma dose rate (Bohemian Massif, Czech Republic). – Environmental Earth Sciences 77, 9: 330, nestránkováno. ISSN 1866-6280. DOI 10.1007/s12665-018-7513-4

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2018): Prostorové variace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu na tektonických poruchách klastických flyšových a pánevních sedimentůstřední Moravy. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 1, 63-67. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.10

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2020): RANAP, 2020, Vliv antropogenních nehomogenit na distribuci hodnot Rn a H v horninovém prostředí a aktualizace mapy radonového indexu na www.geology.cz. 37 s. MS archív ČGS

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2021): Radon and equivalent gamma dose rate variations at different types of anthropogenic inhomogeneities in Erzgebirge and its piedmont area (NW Bohemia). 5 s. MS www.radon.eu

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2021): Radon and equivalent gamma dose rate variations at different types of anthropogenic inhomogeneities in Erzgebirge and its piedmont area (NW Bohemia). In Petra Pacherová: 15th International workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, – Radon v.o.s. Praha

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2022): RANAP, 2022, Ověření kontaktního rozsahu těles magmatitů a jejich žilného doprovodu v oblasti mezi Týnem nad Vltavou a Sedlčany. Výzkumná zpráva, 31 s

Barnet, I. – Poňavič, M. – Pacherová, P. (2017): Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v sedimentárních horninách Českého masívu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 57-63. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zprávy.geol.2017.09

Brož, B. – Havránek, J. – Lhotský, P. – Nekl, M. – Opekar, L. – Tvrdý, J. – Krutský, J. – Moravec, E. – Frýda, J. – Godány, J. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Housková, M. – Laufek, F. – Magna, T. – Pour, O. – Štrba, M. – Vanišová, I. – Veselovský, F. – Vymazalová, A. – Zoulková, V. – Danišová, J. – Hong Vu, N. (2021): Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR. Výzkumná zpráva, 128 s

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – René, M. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Trubačová, A. (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 23-323 Nová Včelnice. 125 s. MS ČGS

Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. - Seifert, A. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora. 72 s. MS Archiv ČGS

Dudíková Schulmannová, B. - Barnet, I. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Hroch, T. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Košuličová, M. - Kotková, J. - Kryštofová, E. - Krupička, J. - Martínek, K. - Nahodilová, R. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Verner, K. - Žáčková, E. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Vlachovo Březí 22-344. 177 s. MS Archív ČGS

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Poňavič, M. – Verner, K. – Pertoldová, J. (2017): Stavební a dekorační kameny Jihočeského kraje. Neuveden. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Čížek, D. - Krupička, J. - Pertoldová, J. - Poňavič, M. - Sedláček, J. Mgr. - Trubač, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Dvořák, I. – Barnet, I. – Buda, J. – Buriánek, D. – Kunceová, E. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2015a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Karenová, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. (2013i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Knésl, I. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Zemková, M. – Verner, K. (2013j): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Čížek, D. – Kadlecová, R. – Krupička, J. – Müller, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Soejono, I. – Trubačová, A. – Skácelová, D. (2012d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Buda, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-121 Mirošov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Falconi, M. - Poňavič, M. - Birke, M. - De Vos, W. - Gosar, M. - Reimann, C. - Demetriades, A. (2011): Chromium in European Agricultural and Grazing soils, EuroGeoSurvey Geochemistry Expert Group meeting. 6.10. 2011. Espoo, Finland

Godány, J. - Bezuško, P. - Dušek, K. - Knésl, I. - Kopecký, P. - Lhotský, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2003): Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití. 350 s

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. (2017): Studie vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice - provedení analýzy významu CRM v surovinové bilanci ČR (včetně prognózních zdrojů) pro ekonomiku ČR. Závěrečná zpráva, 70 s. MS MPO

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Buda, J. – Rýda, K. – Mašek, D. – Dušek, K. – Poňavič, M. – Knésl, I. – Šrein, V. (2012): Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr „Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření“ předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. „Omezování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011). 60 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Jandová, T. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Pecina, V. – Buda, J. – Rambousek, P. – Knésl, I. (2014a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. Závěrečná zpráva, 251 s. MS Archiv ŘSD

Godány, J. – Poňavič, M. (2009): Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany. 16 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Poňavič, M. (2010): Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. (2017): Expertní posouzení pro účely správního řízení zahájeného o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II na výhradním ložisku živcových surovin Krabonoš (3264300). 23 s. MS OVSS MŽP České Budějovice

Godány, J. – Poňavič, M. – Buda, J. (2009): Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka. 35 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Knésl, I. – Buda, J. – Mrázová, Š. – Starý, J. (2017a): Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR z hlediska kvality dobývané suroviny, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR č. smlouvy 01KV-000982. Závěrečná zpráva, 72 s. MS ŘSD, Praha

Godány, J. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Prokop, P. – Kryl, V. – Havrlík, S. – Horčička, L. – Svoboda, I. – Charvát, V. (2006): Studie variantních možností využití zásob hnědého uhlí Velkolomu ČSA ve II. ekonomické etapě těžby a řešení jejich územních důsledků, Krajský úřad Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva, 112 s. MS Česká geologická služba

Godány, J. – Rambousek, P. – Jandová, T. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Buda, J. – Rýda, K. – Knésl, I. – Starý, J. (2018a): Pasportizace lomů přírodního kameniva na území ČR, zpracované pro ŘSD ČR v letech 2013-2018. Závěrečná zpráva, 360 s. MS Ředitelství silnic a dálnic ČR

Godány, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. (2014a): Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru 'Stanovení dobývacího prostoru Cínovec I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec-odkaliště. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. (2014a): Návrh koncepce 'Politiky druhotných surovin České republiky' včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MPO, MŽP

Godány, J. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. (2014a): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko - technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 230 s. MS archiv MŽP, ČGS

Godány, J. – Starý, J. – Večeřa, J. – Pticen, F. – Buda, J. – Poňavič, M. – Tvrdý, J. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. (2022): Souhrnná zpráva o výsledcích k projektu TAČR č. ID TITSMPO909 'Vsouhrn' - Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Výzkumná zpráva, 41 s

Godány, J. – Večeřa, J. – Buda, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Bohdálek, P. – Pticen, F. – Poňavič, M. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Tvrdý, J. – Opekar, L. – Lhotský, P. – Bubák, D. (2022): Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Praha

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Peterková, T. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Aktualizace regionální surovinové koncepce Karlovarského kraje. 445 s. MS Archiv KÚ Karlovarského kraje, Archiv ČGS

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Aktualizace regionální surovinové koncepce Středočeského kraje, včetně území hlavního města Prahy. 647 s. MS Archiv KÚ Středočeského kraje, Archiv ČGS

Gürtlerová, P. - Poňavič, M. - Hátle, M. - Králová, M. (2012): Třeboňsko. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Gürtlerová, P. - Poňavič, M. - Hátle, M. - Králová, M. (2012): Třeboňsko. Geology of the Protected Landscape Areas in the Czech Republic. Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete in der Tschechischen Republik. 2 s. – Czech Geological Survey. Praha

Gürtlerová, P. - Čoupek, P. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Žáček, V. - Žáčková, E. - Lojka, R. - Seifert, A. - Štěpánek, P. - Štědrá, V. (2010): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – jih“. Závěrečná zpráva, 85 s. MS Archiv ČGS

Hrouda, F. – Franěk, J. – Gilder, S. – Chadima, M. – Ježek, J. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Racek, M. (2022): Lattice preferred orientation of graphite determined by the anisotropy of out-of-phase magnetic susceptibility. – Journal of Structural Geology 154, January : 104491, nestránkováno. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2021.104491

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Franěk, J. – Poňavič, M. (2019e): Metodika prostorového modelování grafitového ložiska na základě přehodnocení archivních dat. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 1, 17-20. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.03

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. – Dušek, K. – Mašek, D. – Vondrovic, L. – Franěk, J. – Poňavič, M. – Holeček J. (2013a): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. Závěrečná zpráva, 147 s. MS ČGS Geofond

Knésl, I. - Godány, J. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Poňavič, M. - Lhotský, P. - Starý, J. - Šír, P. (2003): REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE. 109 s

Knésl, I. – Dvořák, I. – Hejtmánková, P. – Poňavič, M. (2014): Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, Podzim, 126-129. ISSN 0514-8057

Knésl, I. – Poňavič, M. (2012b): Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535. 1 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Krajíček, L. - Godány, J. - Poňavič, M. - Štolc, J. - Boháčová, M. - Mackovič, V. - Drda, F. (2005): Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR. 65 s

Kříbek, B. – Godány, J. – Poňavič, M. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. (2015a): Odborné vyjádření ČGS k dokumentaci záměru „Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15“. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MěÚ Příbram, OÚ Brod u Příbrami

Mališ, J. – Poňavič, M. – Godány, J. – Hanzlík, P. – Nekl, M. – Tvrdý, J. (2019): Stanovení obecných limitních ukazatelů pro využitelnost ložisek a zdrojů nerostných surovin v ČR. 451 s. MS Archiv ČGS, Archiv OG MŽP

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. – Poňavič, M. (2012): Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 100 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Metelka, V. - Skácelová, D. - Smyčková, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Sedláček, J. Ing. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mihaljevič, M. - Poňavič, M. - Ettler, V. - Šebek, O. (2003): A comparison of sequential extraction techniques for determining arsenic fractionation in synthetic mineral mixtures. – Analytical and Bioanalytical Chemistry 377, 4, 723-729. ISSN 1618-2642

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Mysliveček, J. - Rapprich, V. - Kočergina, J. - Magna, T. - Halodová, P. - Pécskay, Z. - Poňavič, M. (2018): Petrology of weakly differentiated alkaline, high-level intrusive rocks in the Zahořany–Chotiněves belt near Litoměřice (Czech Republic). – Journal of Geosciences 63, 4, 317-331. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.278

Mysliveček, J. - Rapprich, V. - Magna, T. - Kočergina, J. - Halodová, P. - Pécskay, Z. - Poňavič, M. (2017): Petrology of weakly differentiated alkaline, high-level intrusive rocks in the Zahořany-Chotiněves belt near Litoměřice. In Tomáš Magna, Vladislav Rapprich: Basalt 2017 Kadaň - Abstracts and Excurison Guides, – Czech Geological Society and Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-87487-20-4

Pacherová, P. – Poňavič, M. – Barnet, I. (2016): Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v metamorfitech a granitoidech Českého masívu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 69-74. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.12

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Holásek, O. - Janderková, J. - Martínek, K. - Poňavič, M. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Vrána, S. - Čížek, D. - Košuličová, M. - Verner, K. - Burda, J. - Krupička, J. - Dvořák, I. (2011b): vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144. 119 s. MS Česká geologická služba Praha

Pertoldová, J. - Nahodilová, R. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Karenová, J. - Knésl, I. - Košuličová, M. - Krupička, J. - Martínek, K. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Verner, K. - Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Peterková, T. – Vorel, T. – Buda, J. – Poňavič, M. – Štrba, M. – Rýda, K. (2018): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) na lokalitách Nesměň, Lužice a Dolní Chrášťany. Závěrečná zpráva, 15 s. MS archiv

Petáková, Z. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Dušejovská, E. - Tesař, J. - Buda, J. - Procházka, V. - Jírů, R. - Zoulková, V. (2008): Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací. Závěrečná zpráva, 42 s. MS Archív ČGS

Petáková, Z. - Poňavič, M. - Mašek, D. (2009): Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 258-261. ISSN 0514-8057

Petáková, Z. - Šarbach, M. - Mašek, D. - Poňavič, M. (2009): Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy

Poňavič, M. (2008): Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 182-185. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. (2009): Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 265-268. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. (2017): Havárie a cizorodé látky v životním prostředí. Samostatný blok přednášek. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí

Poňavič, M. (2017): New geochemical mapping results from the central part of Prague (Czech Republic). Vienna Annual meeting of EGS GEG, 20 & 21 April 2017. 20.-21.4. 2017. Vídeň

Poňavič, M. (2018): Distribuce vybraných rizikových prvků v půdách v zájmovém území hl. m. Prahy. Dizertační práce. 105 s. MS Archiv Fakulty životního prostředí ČZU Praha

Poňavič, M. - Adamcová, J. - Dušek, K. - Godány, J. - Knésl, I. - Konečná, B. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Tesař, J. (2009): Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů. Závěrečná zpráva, 69 s. MS OOHPP MŽP ČR, ČGS-Geofond, ČGS

Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Buda, J. (2011): Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. - Dušek, K. - Adamcová, J. - Godány, J. - Knésl, I. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2011): Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 17 s. MS Archiv ČGS, ČGS-Geofond, MŽP ČR

Poňavič, M. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Kavina, P. - Starý, J. (2003): REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE. 120 s

Poňavič, M. - Pašava, J. - Vymazalová, A. - Kříbek, B. - Deng, H. - Luo, T. - Li, C. - Zeng, M. (2006): Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China:Environmental implications. – Bulletin of Geosciences 81, 3, 197-206. ISSN 1214-1119

Poňavič, M. - Rambousek, P. - Faltejsek, L. (2010): Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 300-303. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. - Rambousek, P. - Šír, P. (2007): Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, 2006, 196-197. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. - Rambousek, P. - Šír, P. (2008): Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 236-239. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. - Vrána, S. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Praha

Poňavič, M. - Ďuriš, M. (2010): GEMAS-Results for Czech Republic, Preliminary interpretation; EuroGeoSurvey Geochemistry Expert Group meeting. 8. 10. 2010. Athens

Poňavič, M. - Ďuriš, M. (2011): The distribution of PGE's and selected heavy metals in road dust in the Prague. EuroGeoSurvey Geochemistry Expert Group meeting. Espoo, Finland. Poster

Poňavič, M. - Ďuriš, M. - Dušek, K. (2010): Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha. Závěrečná zpráva, 27 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. - Ďuriš, M. - Reimann, C. - Demetriades, A. - Birke, M. (2011): Soil sampling procedure of the EuroGeoSurveys project Geochemical Mapping of agriculturaů and grazing land soil of Europe. In Jakšík, O., Klement, A. and Borůvka, L: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics, Pedometrics Commission of the IUSS, Book od abstracts, s. 62. – Czech University of Life Sciences and Czech Society of Soil Science. Praha. ISBN 978-80-213-2195-3

Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Kříbek, B. – Morysek, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Starý, J. (2021): Horninové prostředí a nerostné suroviny RENS-Nerostné suroviny. Konference Cenia. 16. září 2021. Ballingův sál, NTK, Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Stárková, M. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Žáčková, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Buriánek, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Sidorinová, T. (2017): Účelová geologická mapa s indikacemi kritických surovin v těžkých minerálech, 1 : 200 000, list 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Mapa území doporučeného k dalšímu výzkumu a průzkumu kritických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Soejono, I. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Stárková, M. – Vorel, T. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 22-121 Mirošov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Štědrá, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Žáček, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Verner, K. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Vorel, T. (2017): Výzkum výskytu vltavínů v k.ú. Slavče u Trhových Svinů. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Buda, J. – Ďuriš, M. – Dušek, K. – Klomínský, J. (2013): Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, zima, 220-224. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-344 Vlachovo Březí. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 32-422 Pohorská Ves. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 33-133 Horní Stropnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dušek, K. – Mašek, D. – Verner, K. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 21-424 Čachrov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Mrázová, Š. – Man, O. (2017): Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Poňavič, M. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Šedinová, E. (2022): Newsletter projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny (RENS), číslo 1/2021. tištěná, on-line: https://rens.geology.cz/sites/default/files/2022-01/rens_newsletter_01_2021.pdf

Poňavič, M. – Fiferna, P. – Man, O. – Rambousek, P. – Starý, J. (2017): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin. A3 nástěnný kalendář

Poňavič, M. – Fiferna, P. – Šedinová, E. – Svítil, R. – Froňková, K. (2021): Webové stránky projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny. Praha. Dostupné z URL https://rens.geology.cz

Poňavič, M. – Franěk, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Rambousek, P. – Štrba, M. – Večeřa, J. (2017): Grafitová ložiska jižních Čech. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin.Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Poňavič, M. – Godány, J. (2012): Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Poňavič, M. – Godány, J. (2012): Spolupráce České geologické služby s Krajským úřadem Jihočeského kraje při Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Poňavič, M. – Godány, J. (2016a): Návrh 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 4 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Poňavič, M. – Godány, J. (2016a): Odborné posouzení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 3. Aktualizace. 3 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Poňavič, M. – Jandová, T. – Knésl, I. – Dušek, K. – Zimová, M. – Wittlingerová, Z. (2016): Distribuce arzénu v půdách hlavního města Prahy doplněná o hodnocení zdravotních rizik ve vybraných mateřských školkách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 53-56. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.03

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2022): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2021. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2023): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2022. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Štrupl, V. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. (2021): Průběžná zpráva projektu 2020 Horninové prostředí a suroviny SS02030023. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Mašek, D. – Rajchl, M. (2008): Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče. 13 s. MS Archiv SOG

Poňavič, M. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Venera, Z. (2015): O projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“. Inzerce v časopise Vesmír 9/2015

Poňavič, M. – Pticen, F. – Buda, J. – Pour, O. – Štrba, M. (2020): Výzkum výskytu grafitu v českokrumlovské pestré skupině. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Rambousek, P. (2019): Přínos projektu Centra kompetence efektivní těžby nerostných surovin (CEEMIR) ve výzkumu nerostných surovin. In M. Knížek, V. Goliáš, P. Bokr: Sborník abstrakt - otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Poňavič, M. – Scheib, A. (2014): Distribution of Selenium in European Agricultural and Grazing Land Soils. In Reimann, C., Birke, M., Demetriades, A., Filzmoser, P. & O'Connor, P: Chemistry of Europe's Agricultural Soils, Part B General background information and further analysis of the GEMAS data set, s. 131-144. – Schweizerbart. Hannover. ISBN 978-3-510-96847-3

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. (2022): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) v katastrálním území Kvítkovice, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 17 s

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. – Štrba, M. (2021): Revize prognózních zdrojů nerudních surovin, kategorie Q, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 19 s

Poňavič, M. – Vorel, T. – Buda, J. – Mašek, D. – Štrba, M. (2021): Vymezení prognózních zdrojů vltavínů (kategorie Q) v katastrálních územích Krasejovka a Dolní Svince, v Jihočeském kraji. Výzkumná zpráva, 18 s

Poňavič, M. – Vymazalová, A. – Kříbek, B. – Knésl, I. – Pticen, F. – Hladíková, J. – Sýkorová, I. – Machovič, V. – Čížek, J. (2022e): Graphite deposits of the Southern Bohemia (Moldanubian Zone, Czech Republic): their origin, metamorphic evolution and economic significance. In Anthony Christie: The critical role of minerals in the carbon-neutral future 16th bienial meeting SGA 2022 Rotorua, New Zeaaland Proceedings Volume 1 Introduction and papers, s. 329-332. – Society for geology applied to mineral deposits. Rotorua New Zealand

Poňavič, M. – Vymazalová, A. – Kříbek, B. – Pticen, F. – Jelínek, J. (2019): Graphite raw material in the Bohemian Massif - processingfor future mining. Proceedings of the 15th SGA Biennial Meeting 'Life with Ore Deposits on Earth', s. 1551-1554. – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Glasgow, Scotland. ISBN 978-0-85261-962-9

Poňavič, M. – Vymazalová, A. – Pašava, J. – Buda, J. – Knésl, I. – Koubová, M. – Štrba, M. (2020): Zhodnocení potenciálu výskytu PGE, REE, Sc a Co v Ni lateritech ložiska Křemže. Průběžná zpráva. 33 s. MS Archiv-ČGS

Poňavič, M. – Wittlingerová, Z. – Knésl, I. (2018): Změny obsahů vybraných prvků v uplynulých dvaceti letech v půdách na území hlavního města Prahy. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 127-129. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.30

Poňavič, M. – Wittlingerová, Z. – Čoupek, P. – Buda, J. (2018): Soil geochemical mapping of the central part of Prague, Czech Republic. – Journal of Geochemical Exploration 187, April, 118-130. ISSN 0375-6742. DOI 10.1016/j.gexplo.2017.09.008

Poňavič, M. – Žáček, V. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 22-341 Vacov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pticen, F. – Poňavič, M. – Kříbek, B. – Knésl, I. – Pecina, V. – Pour, O. – Štrba, M. – Veselovský, F. (2020): Technologická úprava vzorků českých a moravských grafitů-Strategické suroviny. Průběžná zpráva. 33 s. MS Archiv-ČGS

Pticen, F. – Poňavič, M. – Kříbek, B. – Veselovský, F. (2020): Úprava grafitové suroviny. No. PV 2018-357. Česká geologická služba

Rambousek, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Večeřa, J. (2004): Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí. In -: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost), s. 88-98. – ČGS. Zlaté Hory. ISBN 80-7075-630-6

Rambousek, P. - Petáková, Z. - Poňavič, M. - Knésl, I. - Kříbek, B. - Skácelová, Z. - Kopačková, V. (2009): Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 45 s. MS ČGS - Geofond

Rambousek, P. - Poňavič, M. (2011n): Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. 18 s. MS archiv ČGS, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Rambousek, P. - Poňavič, M. - Bilý, P. - Zitko, V. - Botula, J. (2015): Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - Dílčí zpráva za WP3 – MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN. Závěrečná zpráva, 51 s. MS www.tacr.cz

Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Dušek, K. - Poňavič, M. - Blecha, V. - Myslil, V. - Topinková, B. - Jeremiáš, V. (2007): Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi. Závěrečná zpráva, 106 s. MS OG MŽP ČR, ˇGS, ČGS - Geofond

Rambousek, P. - Vymazalová, A. - Malec, J. - Poňavič, M. (2006): Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav. In Šťastná P., Knapik R.(ed.): Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů, s. 6. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 80-86418-48-0

Rambousek, P. - Šír, P. - Poňavič, M. - Večeřa, J. - Petáková, Z. - Mašek, D. - Vymazalová, A. - Knésl, I. - Rýda, K. - Godány, J. - Lukeš, P. - Dušek, K. - Štrupl, V. - Horáková, A. (2007): Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007. Závěrečná zpráva, 63 s. MS OG MŽP ČR, ČGS - Geofond, ČGS

Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Poňavič, M. – Starý, J. – Buda, J. – Kunceová, E. (2016): Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR 1: 750 000. Nýsledek Nmap č. TB020CBU001/V006. 1 s. – Technologická agentura ČR, č. projektu TB020CBU001. Praha

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Poňavič, M. (2016a): Odborné vyjádření ČGS k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Surovinová politika České republiky v oblasti surovin a jejich zdrojů. 8 s. MS Archiv SOG ČGS

Rambousek, P. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. (2017): Představení pracovního balíčku WP3 - Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin.Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Rambousek, P. – Mališ, J. – Toman, F. – Poňavič, M. – Starý, J. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Dvořáček, J. – Botula, J. – Slivka, V. – Pelikán, A. – Bőhmová, L. – Tomášek, J. (2016): Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB020CBU001 'Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ – Vzácné kovy.'. Závěrečná zpráva, 46 s. MS arcchív útv. Geofon, Česká geologická služba

Rambousek, P. – Poňavič, M. (2018): Nové poznatky ČGS ve výzkumu kritických surovin tuzemskými a zahraničními projekty. 15. 11. 2018. Jezerka u Sečské přehrady, okres Chrudim

Rambousek, P. – Poňavič, M. – Mališ, J. – Botula, J. – Dvořáček, J. – Toman, F. – Pelikán, A. – Bőhmová, L. – Tomášek, J. (2016): Nové ekologicky přijatelné technologické možnosti získávání vybraných vzácných kovů v ČR. Praha

Rambousek, P. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Knésl, I. – Sidorinová, T. – Mrázová, Š. – Bílý, P. – Vaněček, M. – Skálová, J. – Semíková, H. – Novák, P. – Šustek, P. (2020): WP3- Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin. Závěrečná zpráva o provedených pracech a dosažených výsledcích během řešení projektu. Projekt Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin TA ČR TE2000029. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archív ČGS

Rambousek, P. – Starý, J. – Poňavič, M. – Godány, J. – Bohdálek, P. (2016): Průvodní text k mapě „Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR“. 31 s

Rambousek, P. – Vymazalová, A. – Poňavič, M. – Pašava, J. (2017): EU critical raw materials in the Czech Republic – Cínovec (Zinnwald) ore district. In Mercier-Langevin P. et al: Mineral Resources to Discover. Proceedings of the 14th Biennial SGA Meeting, Quebéc, Canada,volume 4, s. 1365-1366. – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. neuveden. ISBN 978-2-9816898-0-1

Rýda, K. – Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. – Večeřa, J. (2013): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 500 s. MS Česká geologická služba

Skácelová, D. – Barnet, I. – Rukavičková, L. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-422 Pohorská Ves - Mapa geofaktorů životního prostředí. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Soejono, I. - Barnet, I. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Grundloch, J. - Gürtlerová, P. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Kadlecová, R. - Kratochvílová, H. - Krupička, J. - Poňavič, M. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124. 139 s. MS Archiv ČGS Praha

Starý, J. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Mašek, D. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Lukeš, I. – Zítko, V. – Vaněček, M. (2019b): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) - WP2 - Potenciální zdroje na území ČR - Zhodnocení aktuálního surovinového potenciálu ČR (kritické suroviny EU - CRM, lithium a kaolin). 177 s. MS Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Buda, J. – Poňavič, M. (2019a): Mapa ČR s rozmístěním ložisek, potenciálně perspektivních a ostatních zdrojů kritických surovin EU (CRM) a lithia (stav k 1. 1. 2019). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Buda, J. – Poňavič, M. – Gabriel, Z. (2022c): Mapa ČR s rozmístěním ložisek, potenciálně perspektivních a ostatních zdrojů kritických surovin EU (CRM) se stavem k 1. 1. 2022. neuvedeno. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Godány, J. – Mašek, D. – Bohdálek, P. – Novák , J., RNDr. – Poňavič, M. – Večeřa, J. – Rýda, K. (2017b): Studie „Vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice“. 70 s. MS MPO

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2014): Schematická geologická mapa ČR s vyznačením zájmových oblastí a potenciálních zdrojů vybraných EU strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2015): Geologická mapa 1. oblasti s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 2 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 3 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. – Večeřa, J. (2016): Geologická mapa oblasti 4 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. – Vymazalová, A. (2016): EU Critical Raw Materials in the Czech Republic - Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources (CEEMIR). In 35th International Geological Congres: Abstract 35th International Geological Congres, Cape Towm , South Africa, s. Paper N. 1991. – 35th International Geological Congres. Cape Town

Stárková, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Krupička, J. – Melichar, R. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2020b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR list Mirošov 22-121. 234 s. MS Archiv geofond ČGS

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Halodová, P. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-233 Unhošť. neuveden. 140 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Tarvainen, T. – Albanese, S. – Birke, M. – Poňavič, M. – Reimann, C. (2013): Arsenic in agricultural and grazing land soils of Europe. – Applied Geochemistry 28, January, 2-10. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2012.10.005

Tarvainen, T. – Birke, M. – Reimann, C. – Poňavič, M. – Albanese, S. (2014): Arsenic Anomalies in European Agricultural and Grazing Land Soils. In Reimann, C., Birke, M., Demetriades, A., Filzmoser, P. & O'Connor, P: Chemistry of Europe's Agricultural Soils, Part B General background information and further analysis of the GEMAS data set, s. 81-88. – Schweizerbart. Hannover. ISBN 978-3-510-96847-3

Trubačová, A. – Barnet, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Hejtmánková, P. – Kryštofová, E. – Hroch, T. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí 22-344 Vlachovo Březí. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Krupička, J. – Paleček, M. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Zítová, E. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Kunceová, E. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Kramolišová, P. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Stárková, M. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-121 Mirošov. neuveden. 1 s. – neuveden. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Krupička, J. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Metelka, V. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Štědrá, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Dvořák, I. – Buda, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-122 Bohutín. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Tvrdý, J. – Hanzlík, P. – Nekl, M. – Poňavič, M. – Godány, J. (2019): Stanovení obecných limitních ukazatelů pro využitelnost ložisek a zdrojů nerostných surovin v ČR pro vybrané strategické komodity (baryt, fluorit, grafit, lithium, niob, tantal, wolfram a zlato)- roční zpráva. Závěrečná zpráva, 23 s. MS MŽP

Verner, K. – Babůrek, J. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Dvořák, I. – Havlín, A. – Hrazdíra, P. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Sedláčková, I. – Trubač, J. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. 96 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Krupička, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-414 STUDÁNKY a 32-423 MLÝNEC. 97 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Vrána, S. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Kadlecová, R. - Krupička, J. - Nývlt, D. - Poňavič, M. - Přechová, E. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví. 110 s. MS ČGS

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nováková, D. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Mrnková, J. - Verner, K. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice. 51 s. MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nováková, D. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Mrnková, J. - Verner, K. (2005d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice. Základní geologické mapování CHKO Šumava. 7 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. (2012b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha. 125 s. MS Archiv ČGS Praha

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. – Kunceová, E. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 32-122 Zbytiny. Základní geologická mapa ČR. 80 s. – ČGS Praha. Praha

Štědrá, V. – Čížek, D. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Verner, K. (2012c): Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa ČR 1:25 000. list 32-122 Zbytiny. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Žáček, V. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Škoda, R. – Verner, K. (2022a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-341 Vacov. 1 s. MS Praha

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

Ďuriš, M. - Poňavič, M. - Raimann, C. - Demetriades, A. - Birke, M. (2011): Soil sampling procedure of the EuroGeoSurveys project ‘Geochemical Mapping of agricultural and grazing land soil of Europe’. In Jakšík, O., Klement, A. and Borůvka, L: Book of abstracts: Pedometrics 2011 – Innovations in Pedometrics, s. 62. – Czech University of Life Sciences. Praha. ISBN 978-80-2113-2195-

Ďuriš, M. - Poňavič, M. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. (2010): Geochemie prachů městských aglomerací. Závěrečná zpráva, 31 s. MS Ministerstvo životního prostředí

© Michal Ponavic, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top