Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Michaela Aulehlová
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429282
fax: +420543212370
michaela.aulehlova@geologycz

Vzdělání

2005-2007 VUT V Brně, fakulta chemická, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Odborná praxe

09/2007 - ČGS - Výzkumný a vývojový pracovník

Výzkumné zájmy

Biomarkery v ropách a horninách

Perzistentní organické polutanty ve složkách životního prostředí

Recent papers

Mácová, D. – Franců, E. – Geršl, M. – Čáslavský, J. – Aulehlová, M. (2010): Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí. In Helán V: Analýza organických látek, s. 157-166. – 2 THETA. Český Těšín. ISBN 978-80-86380-54-4

© MICHAELA.AULEHLOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top