Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Martin Dostalík
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089485
fax: +420257531376
martin.dostalik@geologycz

Recent papers

Baldík, V. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2018): Vymezení pozice a zhodnocení rizikovosti struskové depozice v NPP Rudické propadání. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Dostalík, M. (2016): Gruzie – země nestálé půdy, kontrastů a nespoutané přírody Zdroj: http://www.sokolska33.cz/gruzie-zeme-nestale-pudy-kontrastu-nespoutane-prirody/. – Sokolská 33

Dostalík, M. (2016): I kdyby jim dům padal na hlavu, bude plný stůl, říká geolog o Gruzii Zdroj: http://www.metro.cz/rozhovor-s-geologem-ktery-pracoval-v-gruzii-fm6-/spolecnost.aspx?c=A161128_102608_metro-spolecnost_lam. – Metro

Dostalík, M. (2016): Katalog lokalit: měření 2D- multielektrodovou odporovou metodou, Část 2. 48 s. MS Klárov 131/3 118 21 Praha 1, kancelář 115A

Dostalík, M. (2016): Metodické pokyny: měření 2D-multidelektrodovou odporovou metodou, Část 1. Klárov 131/3 Praha 118 21, Kancelář 115A

Dostalík, M. (2016): Rozhovor pro reportáž v Událostech: Mapa míst, kde hrozí sesuv půdy - Při stavbách v Česku by se mělo podle geologů více přihlížet k hrozícím sesuvům. I když jde vždy o lokální problém, každoročně způsobuje nebezpečí a škody na majetku. 6.10.2016. ČT1

Dostalík, M. (2017): Geolog ze Studénky Martin Dostalík: V Čechách nedochází k sesuvům tak často /ROZHOVOR - 2. část/ Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/geolog-ze-studenky-martin-dostalik-v-cechach-nedochazi-k-sesuvum-tak-casto-20170228.html Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/geolog-ze-studenky-martin-dostalik-v-cechach-nedochazi-k-sesuvum-tak-casto-20170228.html. – Novojičínský deník.cz

Dostalík, M. (2017): Martin Dostalík mapuje sesuvy půdy až v Gruzii: Byla to pro mě zkouška ohněm Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/martin-dostalik-mapuje-sesuvy-pudy-az-v-gruzii-byla-to-pro-me-zkouska-ohnem-20170215.html. – Deník.cz

Dostalík, M. (2017): Metodické pokyny: měření metodou VES - vertikální elektrické sondování. Neuveden

Dostalík, M. (2017): Závěrečná zpráva o řešení projektu ČGS: Metodické pokyny k aplikaci metody VES a ověření použitelnosti s ERT pro praktické využití (pro ČGS a OG MŽP). Závěrečná zpráva, 11 s. MS Klárov 131/3 118 21 Praha 1, kancelář 115A

Dostalík, M. (2017): Školení terénního měření ERT. 30 - 31.3.2017. Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Švagera, O. (2017): Vybrané příklady aplikace ERT v inženýrskogeologické praxi na ČGS. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 141-144. – ČAH, ČAG, PFMU, ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2016): Závěrečná zpráva projektu: Rozvoj a aplikace mělké geofyzikální metody multikabel pro dokumentaci sesuvů, kaveren, mocnosti kvartéru a skrytých geologických těles. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Klárov 131/3 Kancelář 115A

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Daňková, L. – Dostalík, M. – Soejono, I. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kopačková V. – Kunceová, E. – Mišurec, J. – Paleček, M. – Pecka, T. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Pořádek, P. – Grygar, R. (2016): Závěrečná zpráva úkolu Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečná zpráva, 145 s. MS ČGS-Geofond

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Klomínský, J. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Krupička, J. – Malík, J. – Petyniak, O. – Dostalík, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Dvořák, I. – Man, O. – Müllerová, P. – Pecina, V. – Burda, J. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. – Zemková, M. (2016): Urbanistická geologie města Liberce. Modelová územní studie. 154 s. MS Česká geologická služba

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Štor, T. – Rous, I. – Šrek, J. – Dostalík, M. – Krupička, J. – Malík, J. – Bělohradský, V. – Burda, J. – Dvořák, I. – Sedláček, J. Ing. (2016): Urbanistická geologie města Liberce – modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 165-170. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.29

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Konečný, F. – Kycl, P. – Malík, J. – Švagera, O. (2016): Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Rapprich, V. – Dostalík, M. (2015): Uloženiny úlomkových lavin na okrajích doupovského komplexu odkryté při stavbě rychlostní silnice R6 v úseku u Bošova. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 19-24. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.11

Tomanová Petrová, P. – Hubatka, F. – Gilíková, H. – Kuda, F. – Skácelová, Z. – Frolka, J. – Kovář, P. – Dostalík, M. (2017a): Využití geofyzikálních metod při průzkumu sufoze na lokalitě Větrníky. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspevků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017, s. 147-149. – PřF MU, ČAH a ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

© MARTIN.DOSTALIK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top