Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Martin Dostalík
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089485
martin.dostalik@geologycz

Recent papers

Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. – Šanderová, J. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy, 2019. 8 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2020): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 202 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Faimon, J. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2019): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 113 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2018): Vymezení pozice a zhodnocení rizikovosti struskové depozice v NPP Rudické propadání. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Baldík, V. – Dostalík, M. (2019): Zhodnocení negativního vlivu struskové deponie na jeskynní systém Rudické propadání - Býčí skála. In Elena Bradialová, Katarína Paluchová, Franitšek Siska: Zborník konferencie: Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019, – Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Bánská Bystrica, Slovenská republika. Tajovského 28, 975 90 Bánská Bystrica. ISBN 978-80-8213-004-4

Baldík, V. – Dostalík, M. (2020): Research on the distribution of slag contamination in the cave system of Rudické propadání - Býčí skála. In Elena Bradiaková: International Conference Contaminated sites 2020, 26 – 28 October 2020 • Trnava • Slovakia, – Slovak Environment Agency. Banská Bystrica. ISBN 978-80-8213-030-3

Baldík, V. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. (2020): Terénní práce České geologické služby v podzemí.

Baldík, V. – Dostalík, M. – Sedláček, J. Mgr. – Novotný, R. – Buriánek, D. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Faktorová, K. (2020): Prostorové vymezení polohy a objemu struskové akumulace v národní přírodní památce Rudické propadání s pomocí geofyzikálních metod. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 1, 3-10. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.01

Baldík, V. – Krumlová, H. – Buriánek, D. – Kryštofová, E. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Novotný, R. – Dostalík, M. (2018): Mobilizace chemických složek struskové deponie v Národní přírodní rezervaci Rudické propadání. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25, 1-2, 108–112. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2018-1-2-108

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Koucká, L. – Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Svojsíková, J. – Müllerová, P. – Kryl, J. – Velímková, A. – Kadlecová, E. – Krejčíková, E. – Holeček J. – Králová, M. – Řihošek, J. – Kondrová, L. – Vajskebrová, M. – Tuhý, M. – Dostalík, M. – Paleček, M. – Štědrá, V. – Štrba, M. – Nohejlová, M. – Čurda, M. – Krejčí, Z. – Malík, J. – Soukup, J. – Karenová, A. – Roháč, J. – Aue, M. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Zemková, M. – Mixa, P. – Hradecký, P. – Verner, K. (2019): Uspořádání Dne Země - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. ČGS Praha Klárov

Dostalík, M. (2016): Gruzie – země nestálé půdy, kontrastů a nespoutané přírodyZdroj: http://www.sokolska33.cz/gruzie-zeme-nestale-pudy-kontrastu-nespoutane-prirody/. – Sokolská 33

Dostalík, M. (2016): I kdyby jim dům padal na hlavu, bude plný stůl, říká geolog o GruziiZdroj: http://www.metro.cz/rozhovor-s-geologem-ktery-pracoval-v-gruzii-fm6-/spolecnost.aspx?c=A161128_102608_metro-spolecnost_lam. – Metro

Dostalík, M. (2016): Katalog lokalit: měření 2D- multielektrodovou odporovou metodou, Část 2. 48 s. MS Klárov 131/3 118 21 Praha 1, kancelář 115A

Dostalík, M. (2016): Metodické pokyny: měření 2D-multidelektrodovou odporovou metodou, Část 1. 34 s. MS Klárov 131/3 Praha 118 21

Dostalík, M. (2016): Rozhovor pro reportáž v Událostech: Mapa míst, kde hrozí sesuv půdy - Při stavbách v Česku by se mělo podle geologů více přihlížet k hrozícím sesuvům. I když jde vždy o lokální problém, každoročně způsobuje nebezpečí a škody na majetku. 6.10.2016. ČT1

Dostalík, M. (2017): Geolog ze Studénky Martin Dostalík: V Čechách nedochází k sesuvům tak často /ROZHOVOR - 2. část/Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/geolog-ze-studenky-martin-dostalik-v-cechach-nedochazi-k-sesuvum-tak-casto-20170228.htmlZdroj: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/geolog-ze-studenky-martin-dostalik-v-cechach-nedochazi-k-sesuvum-tak-casto-20170228.html. – Novojičínský deník.cz

Dostalík, M. (2017): Martin Dostalík mapuje sesuvy půdy až v Gruzii: Byla to pro mě zkouška ohněmZdroj: https://www.denik.cz/z_domova/martin-dostalik-mapuje-sesuvy-pudy-az-v-gruzii-byla-to-pro-me-zkouska-ohnem-20170215.html. – Deník.cz

Dostalík, M. (2017): Metodické pokyny měření odporovou metodou VES - vertikální elektrické sondování. 12 s. MS Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Dostalík, M. (2017): Prezentace projekt zahraniční rozvojové spolupráce na 26. regionální konferenci s mezinárodní účastí OVA'17: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. 6. dubna 2017. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava-poruba

Dostalík, M. (2017): Závěrečná zpráva o řešení projektu ČGS: Metodické pokyny k aplikaci metody VES a ověření použitelnosti s ERT pro praktické využití (pro ČGS a OG MŽP). Závěrečná zpráva, 11 s. MS Klárov 131/3 118 21 Praha 1, kancelář 115A

Dostalík, M. (2017): Školení terénního měření ERT. 30 - 31.3.2017. Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Dostalík, M. (2020): Hodnocení hazardu přívalových proudů v oblasti horského masivu Kazbek-Džimara. In Vojtěch Cígler: Studentská geologická konference 2020, Sborník abstraktů, – Masarykova univerzita. Brno

Dostalík, M. (2021): Oponentní posudek zahraničního projektu USMH - program Inter Excellence. 2 s. MS Klárov 131/3 Praha 1

Dostalík, M. – Aue, M. – Roháč, J. (2019): Geofyzika - prezentace geofyzikálních aktivit ČGS na akci Dene Země s ČGS. 26-27.4.2019. Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Dostalík, M. – Havlín, A. (2019): Gruzie - prezentace projektu rozvojové spolupráce na akci Dne Země s ČGS. 27.4.2019. Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Dostalík, M. – Havlín, A. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, J. – Novotný, R. – Malík, J. – Roháč, J. (2018): Práce ČGS v Gruzii - Propagační video. Česká geologická služba

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Dostalík, M. – Kučera, R. – Šír, P. (2019): Příklad aplikace geofyzikálních metod při zpřesňování pozic starých důlních jam. In Klára Petráková Kánská: sborník konference, TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII, 26. – 27. září 2019, Litomyšl, – Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o. Tiskárna Semtín. ISBN 978-80-88238-15-7

Dostalík, M. – Malík, J. (2019): Svahové deformace nejen v ČR - prezentace na Veletrhu vědy AVČR 2019 v rámci programu 'Specialisté na stánku České geologické služby'. 6. června 2019. PVA EXPO Praha

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Švagera, O. (2017): Vybrané příklady aplikace ERT v inženýrskogeologické praxi na ČGS. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 141-144. – ČAH, ČAG, PFMU, ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2016): Závěrečná zpráva projektu: Rozvoj a aplikace mělké geofyzikální metody multikabel pro dokumentaci sesuvů, kaveren, mocnosti kvartéru a skrytých geologických těles. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Klárov 131/3 Kancelář 115A

Dostalík, M. – Novotný, J. (2019): Catastrophic debris flows in Kazbegi Mountain Area, Georgia – use of available free internet information as a source to generate conceptual engineering geological model, First Himalayan Engineering Geological Congress (HEGC-I) May 12-13, 2019, Technical Session I: Engineering Geology and Geotechnical Enginnering Site investigations, Landslide Study, Study on Soil Properties,. 12.05.2019. Kathmandu, Nepal

Dostalík, M. – Novotný, J. (2019): Glacier related geological hazards in Caucasus Kazbegi Area - examples ofrepeated catastrophic debris flow. In Jan Klimeš, Filip Hartvich: State of geomorphological research in 2019, Český ráj ´19: International annual conference, Book of abstracts, – neuveden. neuveden

Dostalík, M. – Novotný, J. (2020): Katastrofální svahové pohyby typu debris flow v oblasti masivu Kazbek - Dzimara. 3.2.2020. Valné shromáždění ČAIG 2020 v PřF UK Albertov 6, Praha 2

Dostalík, M. – Novotný, J. – Havlín, A. – Baldík, V. – Malík, J. – Novotný, R. – Kycl, P. (2018): Katastrofický kamenitý přívalový proud (debris flow) v soutěsce Dariali v Gruzii v roce 2014 (prezentace na konferenci). In Pavla Tomanová Petrová: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce - Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník, Mikulov 10-12. dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. (2020): KONCEPČNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ MODEL NA PŘÍKLADU HODNOCENÍ GEOLOGICKÉHO HAZARDU OBLASTI HORSKÉHO MASIVU KAZBEK – DŽIMARA. In Jana Frankovská, Martin Ondrášik: INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG, Zborník príspevkov konferencie INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020, – Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve vydavatelstvu SPEKTRUM STU. Slovenská technická univerzita v Bratislave. ISBN 978-80-227-5014-1

Dostalík, M. – Novotný, J. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. (2019): Catastrophic Debris Flows in Kazbegi Mountain Area, Georgia – Use of Available Free Internet Information to Generate Conceptual Engineering Geological Model. In Dennes T. Bergado, Takenori Hino, Nobuo Mishima, Ranjan Kumar Dahal: First Himalayan Engineering Geological Congress (HEGC-I) May 12-13, 2019, Engineering Geology and Geotechniques for Developing Countries, May 11-16, 2019, Kathmandu, Nepal, Abstract Volume, – International Assotiation of Lowland Technology (IALT) in association with Nepalese Society of Engineering Geologists (NSEG). Kathmandu, Nepal

Dostalík, M. – Novotný, J. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. (2020): Catastrophic Debris Flows in Kazbegi Mountain Area, Georgia – Use of Available Free Internet Information as a Source to Generate Conceptual Engineering Geological Model. – Lowland Technology International Journal 22, 1, 48-63. ISSN 1344-9656

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Daňková, L. – Dostalík, M. – Soejono, I. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kopačková V. – Kunceová, E. – Mišurec, J. – Paleček, M. – Pecka, T. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Pořádek, P. – Grygar, R. (2016): Závěrečná zpráva úkolu Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečná zpráva, 145 s. MS ČGS-Geofond

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti - Main Road. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti, Pipeline. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide susceptibility map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Dostalík, M. – Novotný, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Malík, J. – Čoupek, P. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2018): Zkušenosti získané při řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Jelének, J. – Koucká, L. – Švagera, O. – Maděra, P. – Soejono, I. – Mlčoch, B. – Mixa, P. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Malík, J. – Žáček, V. – Zelenková, K. (2019): Kalendář ke 100. výročí České geologické služby. 14 s. MS Praha, Klárov

Jelének, J. – Švagera, O. – Franěk, J. – Koucká, L. – Dostalík, M. (2019): Utilization of 3D modelling in projects and activities at the Czech Geological Survey. 1 s. MS Praha, Klárov

Klomínský, J. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Krupička, J. – Malík, J. – Petyniak, O. – Dostalík, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Dvořák, I. – Man, O. – Müllerová, P. – Pecina, V. – Burda, J. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. – Zemková, M. (2016): Urbanistická geologie města Liberce. Modelová územní studie. 154 s. MS Česká geologická služba

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Štor, T. – Rous, I. – Šrek, J. – Dostalík, M. – Krupička, J. – Malík, J. – Bělohradský, V. – Burda, J. – Dvořák, I. – Sedláček, J. Ing. (2016): Urbanistická geologie města Liberce – modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 165-170. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.29

Koucká, L. – Dostalík, M. – Jelének, J. (2019): Práce s UAV v České geologické službě. Česká geologická služba

Lojka, R. – Hošek, J. – Dostalík, M. – Kondrová, L. (2019): 35th IAS meeting of Sedimentology Prague, June 22-25, 2020 - promotional video. IAS - International association of Sedimentologists

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Konečný, F. – Kycl, P. – Malík, J. – Švagera, O. (2016): Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Malík, J. (2018): Sesuvné území – Dolní Věstonice. Svahové deformace a pseudokras. 4 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018): Kalendář GRUZIE 2018.

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018b): Gruzie, საქართველო 2018.

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Rapprich, V. – Dostalík, M. (2015): Uloženiny úlomkových lavin na okrajích doupovského komplexu odkryté při stavbě rychlostní silnice R6 v úseku u Bošova. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 19-24. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.11

Rous, I. – Dostalík, M. – Fait, V. – Puffr, M. – Štainbruch, J. – Švagera, O. – Klomínský, J. – Beneš, V. (2018): Identifikace maarové diatrémy v Pytlácké jámě v Jizerských horách pomocí integrovaných geofyzikálních metod. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 36, Neuveden, 25-44. ISSN 0375-1686

Rýda, K. – Dostalík, M. (2018a): Stanovisko pro vydání územního rozhodnutí 'D35 - 3509 Opatovec - Staré Město'. 10 s. MS archiv ČGS

Svítil, R. – Švagera, O. – Jelének, J. – Koucká, L. – Dostalík, M. (2020): Web page with 3D photogrammetric model 'Part of Nechranice dam bank'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d/nechranice_en.html

Svítil, R. – Švagera, O. – Jelének, J. – Koucká, L. – Dostalík, M. (2020): Webová stránka s 3D fotogrammetrickým modelem 'Břeh Nechranické přehrady'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d/nechranice.html

Tomanová Petrová, P. – Hubatka, F. – Gilíková, H. – Kuda, F. – Skácelová, Z. – Frolka, J. – Kovář, P. – Dostalík, M. (2017a): Využití geofyzikálních metod při průzkumu sufoze na lokalitě Větrníky. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspevků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017, s. 147-149. – PřF MU, ČAH a ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Štrupl, V. (2018b): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2018. Závěrečná zpráva, 241 s. MS Archiv ČGS

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2019. Závěrečná zpráva, 379 s. MS Archiv ČGS

Štrupl, V. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Šanderová, J. (2018): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - Etapa II. Etapová zpráva. CGS P000072/2018. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologická služba

Švagera, O. – Jelének, J. – Dostalík, M. – Zástěra, V. – Koucká, L. (2019): Compilation of small-scale geological models using UAV, shallow geophysics, and traditional geology. 1 s. MS Praha, Klárov

Švagera, O. – Jelének, J. – Dostalík, M. – Zástěra, V. – Koucká, L. (2019): Compilation of small-scale geological models using UAV, shallow geophysics, and traditional geology. In Roland Baumberger: Abstract volume of 5th European Meeting on 3D Geological Modelling, – Swisstopo - Swiss Geological Survey. Bern

© MARTIN.DOSTALIK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top