RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089444
marketa.vajskebrova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aue, M. – Petyniak, O. – Klomínský, J. – Vajskebrová, M. – Rukavičková, L. – Rous, I. (2022): Urbanistická geologie Jablonce nad Nisou. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Význam podzemní vody v měnícím se světě, sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Uplatnění inženýrské geologie v praxi, sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. - Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů, Praha, 2022, – Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Budil, P. – Lorencová, M. – Stanzelová, Z. – Stárka, L. – Kříž, J. (2012): Czech Republic. In Wimbledon W.A.P., Smith-Meyer S: Geoheritage in Europe and its conservation, s. 93-99. – ProGEO. Oslo. ISBN 978-82-426-2476-5

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Koucká, L. – Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Svojsíková, J. – Müllerová, P. – Kryl, J. – Velímková, A. – Kadlecová, E. – Krejčíková, E. – Holeček J. – Králová, M. – Řihošek, J. – Kondrová, L. – Vajskebrová, M. – Tuhý, M. – Dostalík, M. – Paleček, M. – Štědrá, V. – Štrba, M. – Nohejlová, M. – Čurda, M. – Krejčí, Z. – Malík, J. – Soukup, J. – Karenová, A. – Roháč, J. – Aue, M. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Zemková, M. – Mixa, P. – Hradecký, P. – Verner, K. (2019): Uspořádání Dne Země - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. ČGS Praha Klárov

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Velímková, A. – Krejčí, Z. – Holeček J. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kýhos, M. – Jelének, J. – Novotná, N. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Petáková, Z. – Peřestý, V. – Vajskebrová, M. – Nohejlová, M. – Kadlecová, E. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Kondrová, L. – Krejčíková, E. – Štědrá, V. – Fifernová, M. – Zemková, M. – Fiferna, P. – Čurda, M. – Králová, M. – Malík, J. – Tuhý, M. – Polechová, M. – Aue, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Holečková, P. – Novotný, Z. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Němečková, H. – Kůrková, I. – Handl, M. – Soejono, I. – Dostalík, M. – Hájek, T. – Roháč, J. – Svítil, R. – Müllerová, P. – Svojsíková, J. – Soukup, J. – Šilhavý, L. (2022): Uspořádání Geologického dne pro veřejnost - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014j): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Vajskebrová, M. (2014k): Badatelem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014h): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014i): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014l): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Vajskebrová, M. – Železný, P. (2014r): Exkurze Objevy čekají na tebe na PřF UK. Praha, PřF UK

Fiferna, P. – Rapprich, V. – Man, O. – Klomínský, J. – Kachlík, V. – Godány, J. – Vajskebrová, M. – Čechová, V. – Froňková, K. (2018): Geologická expozice Jablonec nad Nisou. Jablonec nad Nisou

Fifernová, M. – Svítil, R. – Vajskebrová, M. (2015): Geologické zajímavosti České republiky. – ARC Revue 2015, 4, 3-5. ISSN 1211-2135

Fifernová, M. – Svítil, R. – Vajskebrová, M. (2015b): Geologické zajímavosti České republiky. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 30. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Fifernová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Vajskebrová, M. (2015): Geologické zajímavosti ČR. barevný informační materiál, A5

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Svítil, R. (2022): Mapové aplikace České geologické služby. 1 s. MS Odbor 520

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Czech Geosites App - poster. 1 s. MS odbor 740

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Šedinová, E. (2015): Geologické zajímavosti ČR - poster. 1 s. MS Útvar informatiky D210

Gürtlerová, P. - Aichler, J. - Lorencová, M. (2007): Prezentační stránky Databáze významných geologických lokalit na portále ČGS. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/geodata/databaze/geologicke-lokality

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Lorencová, M. - Dašková, J. (2003): Web application - Important geological localities of Czech republic. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=842,844,846&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Man, O. – Čechová, V. (2016): Geologické zajímavosti, geologické lokality ČR a fotoarchív ČGS - informační a propagační materiál, oboustranná složená A4.

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. (2016): Interní webová stránka Geologické lokality ČR.

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Čurda, J. (2014): Vyhodnocení významnosti geologických lokalit se zaměřením na maloplošná zvláště chráněná území České republiky. Závěrečná zpráva, 155 s. MS Archiv ČGS

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rous, I. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou. 185 s. MS Archiv České geologické služby

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Holásek, O. – Aue, M. – Vajskebrová, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Bělohradský, V. – Pleticha, L. (2018): Účelová geologická mapa Jablonce nad Nisou a okolí 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Holásek, O. – Aue, M. – Vajskebrová, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Bělohradský, V. – Pleticha, L. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou - Účelová geologická mapa 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Rous, I. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2020): Urbanistická geologie správního území Jablonce nad Nisou (severní Čechy). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 38, 2020, 235-250. ISSN 0375-1686

Lorencová, M. (2005): Geotouristical education in the Czech Republic carried out by Czech Geological Survey. In :: Geotourism-New dimensions in XXI century tourism and for future development, s. 77-78. – Neuveden. Neuveden

Lorencová, M. (2005): Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 67. – Česká geologická služba. Slavonice. ISBN 80-7075-653-5

Lorencová, M. - Budil, P. (2005): The system of conservation and popularization of geological heritage in the Czech Republic. IV International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage. Abstracts, s. 49-49. – Earth Sciences Centre, University of Minho. Braga

Lorencová, M. - Skarková, H. - Gürtlerová, P. (2005): WWW aplikace - Databáze významných geologických lokalit ČR (verze 2). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=842,844,846&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Vajskebrová, M. (2017): Aplikace Významné geologické lokality. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Vajskebrová, M. (2018): Mobilní aplikace Popularizace geologie. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/pop/

Paleček, M. – Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2019): Significant geological localities. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geological_localities/?locale=en

Petyniak, O. – Holásek, O. – Vajskebrová, M. – Šrek, J. – Pleticha, L. – Aue, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou - Antropogenní zásahy do reliéfu 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Rukavičková, L. – Petyniak, O. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou – Účelová hydrogeologická mapa. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Svítil, R. – Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Paleček, M. – Fiferna, P. – Pospíšil, V. (2015): Mapová aplikace 'Geologické zajímavosti České republiky'. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/zajimavosti

Svítil, R. – Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Paleček, M. – Fiferna, P. – Pospíšil, V. (2016): Map application 'Interesting geosites of the Czech Republic'. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geosites/

Vajskebrová, M. (2014): Vinařická hora. In Froňková Klára: Geologie pro zvídavé - objevy čekají na Tebe, s. 116-123. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-869-4

Vajskebrová, M. (2015): Geologické zajímavosti České republiky pro každého, s informacemi dostupnými i v přírodě. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 108. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Vajskebrová, M. (2016): Významné geologické lokality a zajímavosti v ČR, přednáška na poradě k výkonu přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů na úseku ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje. 26.5.2016. Holany

Vajskebrová, M. (2016): Významné geologické lokality ČR, přednáška na poradě k výkonu přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů na úseku ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje. 19.5.2016. Blansko

Vajskebrová, M. (2017): Významné geologické lokality ČR - tvorba databáze, její přístupnost a využití. In Čermák Jan: Sborník 4. konference Národních geoparků ČR Nová Paka 2017, s. 75-86. – Geopark Český ráj. Turnov. ISBN 978-80-270-1097-4

Vajskebrová, M. (2018): Systematic data collecting and their presentation is essential for the effective protection of the geological heritage. 28. 06. 2018. The 9th symposium ProGEO, Checiny, Polsko

Vajskebrová, M. (2019): Geologická data v mapových aplikacích do terénu. 5.10.2019. Otevřený kongres ČGS a SGS, Beroun, ČR

Vajskebrová, M. (2021): How to make geology more attractive for a public through online presentation?. 10.06.2021. X. International ProGEO Symposium (online)

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Lisec, M. – Svítil, R. (2021): How to make geology more attractive for a public through online presentation?. In Lozano G., Luengo J., Cabrera A., Vegas J: 10. Interantional ProGEO Symposium, June 2021, Abstract Book, Building connections for global geoconservartion, – Instituto Geológico y Minero De Espaňa. Madrid. ISBN 978-84-9138-112-9

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Svítil, R. (2019): Geologické zajímavosti České republiky - mapová aplikace na výlety do přírody. In Knížek M., Goliáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. neuveden. ISBN 978-80-97487-24-2

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. (2019): Mapová aplikace na výlety do přírody - Geologické zajímavosti České republiky. Poster 841 x 1189 mm

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Svítil, R. – Skarková, H. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2022): VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY, databáze a její přínos pro ochranu geologického dědictví - poster. 1 s. MS Útvar informatiky D210

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. (2015): Geologické zajímavosti České republiky pro každého, s informacemi dostupnými i v přírodě - přednáška a workshop na Dny GIS v Liberci. 18. - 20. 11. 2015. Liberec

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. (2015): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archív ČGS

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Fifernová, M. – Svítil, R. (2017): Za geologií České republiky - v současné přírodě poznáváme naši minulost. – Živa 2, 2017, 41-43

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Souček, M. – Man, O. – Čechová, V. (2020): Geologické lokality České republiky - kalendář na rok 2021. 14 s. MS Česká geologická služba

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Svítil, R. (2018): Systematic data collecting and appropriate ways of their presentations foreffective protection of the geological heritage. In E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz: Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda, – 9th ProGEO Symposium, Chęciny, Poland, 25-28th June 2018 Programme and Abstract Book, Faculty of Geology, University of Warsaw. Warsaw. ISBN 978-83-945216-5-3

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Čurda, J. (2019): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 14 s. MS MS Archiv ČGS

Vajskebrová, M. – Kondrová, L. – Karenová, J. – Zemková, M. (2019): Dny GIS Liberec 2019 - stanoviště Voda v podzemí. Liberec

Vajskebrová, M. – Kondrová, L. – Paleček, M. – Svítil, R. (2019): Geologická data v mapových aplikacích do terénu. In Knížek M., Goliáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. neuveden. ISBN 978-80-97487-24-2

Vajskebrová, M. – Man, O. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Němečková, H. (2020): Výstava fotografií Geologické lokality České republiky. Praha

Vajskebrová, M. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2019): Webové mapové aplikace České geologické služby. poster 841 x 1189 mm

Vajskebrová, M. – Petyniak, O. – Šedinová, E. – Čechová, V. (2018): Geologická exkurze - Za žulami do centra Jablonce nad Nisou. neuveden. 18 s. – Česká geologická služba. Praha

Vajskebrová, M. – Čurda, J. – Tomanová Petrová, P. (2020): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 12 s. MS MS Archiv ČGS

Vajskebrová, M. – Čurda, J. – Tomanová Petrová, P. (2021): Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, Roční zpráva. Závěrečná zpráva, 11 s. MS ČGS

Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Lorencová, M. - Fifernová, M. (2004): www aplikace - Významné geologické lokality České republiky (Mapový server). Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/new_g_lokality/

© Marketa Lorencova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top