Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Marika Polechová, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089478
fax: +420257531376
marika.polechova@geologycz

Recent papers

Bokr, P. - Budil, P. - Moravcová, O. - Steinová, M. - Čoupek, P. (2009): Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 21-22. – Štátny geologickýž ústav Dionýza Štůra, Bratislava 2009. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Bokr, P. - Budil, P. - Sedláček, J. Ing. - Steinová, M. - Čoupek, P. - Moravcová, O. (2010): Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby. In Dašková, J. - Kvaček, J: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010, s. 13-13. – Geologický ústav AVČR, v.v.i. Praha. ISBN 978-80-87443-00-2

Bokr, P. - Maděra, P. - Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Kukal, Z. - Steinová, M. - Vodrážka, R. (2009): Můj kousek Země 2009. Dostupné z URL http://soutez-2009.geology.cz/

Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Steinová, M. (2011): Nástroj pro výběr hodnot z číselníků. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/ciselniky/cs/

Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Steinová, M. - Moravcová, O. - Sedláček, J. Ing. (2011): On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/paleo/

Bokr, P. - Skarková, H. - Sedláček, J. Mgr. - Čoupek, P. - Budil, P. - Polechová, M. (2011): Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby. In Verner, K. - Budil, P. - Buriánek, D: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 20. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Budil, P. - Bokr, P. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Steinová, M. (2009): Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey. In D. van Dam, R. Dekker a Ch. Quaisser (neuvedeni na přebalu): Society for the Preservation of Natural History Collections, 24th Annual Meeting, 6-11 July 2009 Leiden, The Netherlands. Bridging Continents New Initiatives and Perspectives in Natural History Collections. Abstracts and Outline Programme, s. 42. – Society for the Preservation of Natural History Collections. Leiden

Budil, P. - Bokr, P. - Čoupek, P. - Steinová, M. (2010): Gathering and presentation of the data from palaeontological collections: the case study of the Czech Geological Survey. In Richard Aldridge: Programme and Abstracts of the 3rd International Palaeontological Congress, London June 28t - July 3, s. 105. – Palaeontological Society. London

Budil, P. - David, M. - Steinová, M. - Mikuláš, R. - Peršín, J. - Kozák, V. - Doležal, J. X. - Šarič, R. (2010): Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze – Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Budil, P. - Fatka, O. - Steinová, M. (2012): The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July – 4th July 2012, Prague, Czech Republic MID-CONFERENCE FIELD TRIP GUIDE. Neuveden. 15 s. – Czech Geological Survey, Charles University, Prague and the Czech Geological Society. Praha

Budil, P. - Steinová, M. (2011): Current Catalogue of figured types and specimens in the Palaeontological collections of the Czech Geological Survey, Volume 1 1960-2011. Neuveden. 191 s. – Czech Geological Survey. Praha

Budil, P. – Fatka, O. – Laibl, L. – Nohejlová, M. – Polechová, M. (2018): Libeň and Letná formations Lagerstätten (Sandbian,Prague Basin, Barrandian area): state of art and perspectives. In Anonymous: The fossil week Abstract book. 5th International Palaeontological Congress. From July 9th to 13th, 2018 France, – 5th International Palaeontological Congress. Paris

Budil, P. – Fatka, O. – Laibl, L. – Nohejlová, M. – Polechová, M. (2018): Libeň and Letná formations Lagerstätten (Sandbian,Prague Basin, Barrandian area): state of art and perspectives. In Pšenička, J., Frojdová, J.Svobodová, J. a Dašková, J: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and MIKRO 2018 workshop Prague, October 18-19, 2018. Folia, Special Volume 2018, – West Bohemian Museum in Pilsen. Plzeň. ISBN 978-80-7247-145-4

Budil, P. – Hajn, P. – Fiferna, P. – Lisec, M. – Polechová, M. – Turek, V. – Wagner, J. – Mazuch, M. (2014): Vymírání a zotavování ekosystémů. Česká geologická služba

Budil, P. – Polechová, M. – Manda, Š. – Frýda, J. – Čáp, P. (2013): Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, prosinec, 321-322. ISSN 0514-8057

Budil, P. – Čejchanová, A. – Kadlecová, E. – Šebesta, J. – Polechová, M. – Mixa, P. – Dvořák, I. – Nohejlová, M. (2017): Pozůstalost významného polárníka Josefa Sekyry v České geologické službě. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 221-225. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.46

Ebbestad, J. – Polechová, M. – Kröger, B. – Gutiérrez-Marco, J. C. (2019): Late Ordovician molluscs of eastern Anti-Atlas, Morocco. In A. W. Hunter, J. J. Álvaro, B. Lefebvre, P. van Roy and S. Zamora: Geological Society London, Special Publications, 485, DOI 10.1144/SP485.9

Fatka, O. - Budil, P. - Kraft, P. - Mergl, M. - Mikuláš, R. - Valent, M. - Lajblová, K. - Rak, Š. - Steinová, M. - Szabad, M. - Micka, V. - Aubrechtová, M. - Laibl, L. - Nohejlová, M. - Vodička, J. (2011): Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 1, 22-25. ISSN 1212-6209

Fatka, O. – Budil, P. – Crônier, C. – Cuvelier, J. – Laibl, L. – Oudoire, T. – Polechová, M. – Fatková, L. (2015): Cambrian fossils from the Barrandian area (Czech Republic) housed in the Musée d'Histoire Naturelle de Lille. – Carnets de Géologie 15, 9, 89-101. ISSN 1634-0744

Fatka, O. – Budil, P. – Steinová, M. – Šarič, R. – Rak, Š. – Mergl, M. – Laibl, L. – Vodička, J. – Valent, M. – Lehotský, T. (2012): The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July – 4th July 2012, Prague, Czech Republic. Praha; Sardínie

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014j): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014h): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014i): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014l): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Kraft, P. - Budil, P. - Steinová, M. - Hroch, T. - Tasáryová, Z. - Peršín, J. - Mikuláš, R. - Kozák, V. (2011): Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 20-25. ISSN 0514-8057

Kříž, J. - Steinová, M. (2009): Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství). In Milan Kohút , Ladislav Šimon: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 112-113. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Kříž, J. - Steinová, M. (2009c): Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia). – Bulletin of Geosciences 84, 3, 409-436. ISSN 1214-1119

Polechová, M. (2013): Bivalves from the Middle Ordovician Šárka Formation (Prague Basin, Czech Republic). In Žák, J., Zulauf, G and Röhling, H.G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1-19, 2013, svazek 82. s. 85. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Polechová, M. (2013): Bivalves from the Middle Ordovician Šárka Formation. – Bulletin of Geosciences 88, 2, 427-461. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1426

Polechová, M. (2013): Selected bivalves from the Ordovician of the Prague Basin. Disertační práce, 137 s. MS Archiv ČGS

Polechová, M. (2015): Mlži ze spodního ordoviku (souvrství fezouata) Maroka. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 87. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Zlín. ISBN 978-80-210-7980-9

Polechová, M. (2015): The youngest representatives of the genus Ribeiria Sharpe, 1853 from the late Katian of the Prague Basin (Bohemia). – Estonian journal of earth sciences 64, 1, 84-90. ISSN 1736-4728. DOI 10.3176/earth.2015.15

Polechová, M. (2016): The bivalve fauna from the Fezouata Formation (Lower Ordovician) of Morocco and its significance for palaeobiogeography, palaeoecology and early diversification of bivalves. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 460, October, 155-169. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2015.12.016

Polechová, M. (2019): The bivalve Cuneamya from the Late Ordovician of Bohemia. – Fossil Imprint 75, 1, 120-127. ISSN 2533-4050. DOI 10.2478/if-2019-0010

Polechová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Budil, P. – Čejchanová, A. – Dvořák, I. – Šebesta, J. (2015): Webové stránky projektu 'Naplnění dílčích cílů „Návrhu koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS“ – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce J. Sekyry v Lužné u Rakovníka'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/sekyra

Röhlich, P. - Budil, P. - Steinová, M. (2008): Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 132-133. ISSN 0514-8057

Röhlich, P. - David, M. - Budil, P. - Steinová, M. (2009): Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 109-111. ISSN 0514-8057

Röhlich, P. – David, M. – Budil, P. – Polechová, M. (2014): Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze - Michli. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 83-87. ISSN 0514-8057

Saleh, F. – Candela, Y. – Harper, D. A. – Polechová, M. – Lefebvre, B. – Pittet, B. (2018): STORM-INDUCED COMMUNITY DYNAMICS IN THE FEZOUATA BIOTA (LOWER ORDOVICIAN,MOROCCO). – Palaios 33, 12, 535-541. ISSN 0883-1351. DOI 10.2110/palo.2018.055

Skarková, H. - Čoupek, P. - Budil, P. - Steinová, M. - Neubertová, H. - Bokr, P. - Paleček, M. - Svítil, R. (2011): Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace. Praha. Dostupné z URL http://muzeum.geology.cz/

Steinová, M. (2007): Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881)(Bivalvia)z českého darriwilu(ordovik). Diplomová práce, 46 s. MS Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK

Steinová, M. (2008): Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 133-134. ISSN 0514-8057

Steinová, M. (2009): Preliminary report: The revision of genera Praeleda Pfab, 1934 and Praenucula Pfab, 1934 (Ordovician, Nuculidae, Bivalvia). In Radovan Kyška Pipík, Ján Soták, Sidonia Staňová: 10th Anniversary conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts and Guide of Excursion, s. 49-51. – Geological institute Slovak Academy of Sciences, Universitas Matthiae Belii, Banská Bystrica. Banská Bystrica

Steinová, M. (2009): Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 124-126. ISSN 0514-8057

Steinová, M. (2010): Palaeotaxodont bivalves from the Darriwilian (middle Ordovician) of Bohemia reclassified. In Richard Aldridge, David Harper,: International Paleontological congress, London, 2010, 28.6-3.7, s. 363. – Neuveden. Londýn

Steinová, M. (2011): Middle Ordovician bivalves from Bohemia, Spain and France. 2011. Alcalá de Henáres, Španělsko

Steinová, M. (2011): Middle Ordovician bivalves from Bohemia, Spain and France. In Juan Carlos Guttiérez-Marco, Isabel Rabáno, Diego García Bellido: Ordovician of the World, Publicationes del Instituto geologico y minero de Espaňa, s. 575-580. – Instituto Geológico y Minero de Espaňa. Madrid. ISBN 978-84-7840-857-3

Steinová, M. (2011): Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 117-119. ISSN 0514-8057

Steinová, M. (2012): Probable ancestral type of actinodont hinge in the Ordovician bivalve Pseudocyrtodonta Pfab, 1934. – Bulletin of Geosciences 87, 2, 333-346. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1330

Čápová, D. – Budil, P. – Steinová, M. (2012): The Virtual Museum of the Czech Geological Survey. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 2214. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

© MARIKA.STEINOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top