RNDr. Marcela Stárková
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089540
fax: +420257531376
marcela.starkova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Adamová, M. - Stárková, M. (2010): Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 183-189. ISSN 0514-8057 (on line)

Adamová, M. – Stárková, M. (2010): Geneze a geotektonická pozice spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko. In M. Radoň, Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce 2. vulkanologický seminář Teplice 2010, s. 43-44. – Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace. Teplice. ISBN 978-80-85321-58-6

Awdankiewicz, M. – Awdankiewicz, H. – Rapprich, V. – Stárková, M. (2014): A Permian andesitic tuff ring at Rožmitál (the Intra-Sudetic Basin, Czech Republic) – evolution from explosive to effusive and high-level intrusive activity. – Geological Quarterly 58, 4, 000-020. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1184

Drábková, J. - Fürych, V. - Hrazdíra, P. - Manová, M. - Mašek, J. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Pašava, J. - Seifert, A. - Straka, J. - Šalanský, K. - Šimůnek, Z. - Vlčková, L. - Stárková, M. (2000): Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222. Výzkumná zpráva, 88 s

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Kycl, P. - Müller, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Stárková, M. - Trubačová, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou. neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Godány, J. – Novotný, J. – Stárková, M. (2018a): Stanovisko pro stavební povolení na stavbu 'I/27 Žiželice - Obchvat a přemostění'. 15 s. MS SUDOP PRAHA, a. s.

Holásek, O. – Stárková, M. (2014): Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 neuveden, podzim, 55-58. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Kunceová, E. - Kycl, P. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. - Echaverry, M. - Alvarez, A. - Strauch, W. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In CAU University, Kiel: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel, – CAU University Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Přichystal, A. - Ševčík, J. (2006): Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua.

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Godány, J. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. - Mlčoch, B. - Stárková, M. (2007): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. 100 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, Geofond ČR

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Novotný, R. - Vorel, T. - Kycl, P. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Alvarez, A. - Strauch, W. - Kunceová, E. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In GEOMAR: Abstract of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, – GEOMAR Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. (2006): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív ČGS Praha, Archív INETER Managua, Ministrstvo životního prostředí ČR

Kondrová, L. – Stárková, M. – Mlčoch, B. (2013): Processing and Visualization of Borehole data in GIS - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Konzalová, M. - Stárková, M. (2001): Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 22-23. ISSN 0514-8057

Krmíček, L. - Stárková, M. - Vorel, T. (2009c): Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 169-175. ISSN 0514-8057

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Tasáryová, Z. - Žáčková, E. - Stárková, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov. Základní geologické mapy 1:25000. 1 s. – ČGS. Praha

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Tasáryová, Z. - Sidorinová, T. - Drábková, J. - Ďuriš, M. - Hrazdíra, P. - Šimůnek, Z. - Lukeš, P. - Kycl, P. - Petáková, Z. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12–313 Kaznějov. 123 s. MS ČGS-Praha

Lojka, R. - Stárková, M. (2005): Architectural Analysis of the Hlavačov Gravel and Sand - a Fluvial Relict of Neogene River System: Preliminary Report. In Svojtka M: Geolines, s. 75-76. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Müller, V. - Adamová, M. - Čurda, J. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Sáňka, V. - Stárková, M. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička. Soubor geologických a ekologických účelových map. 75 s. – Český geologický ústav. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Stárková, M. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Stárková, M. – Vorel, T. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-121 Mirošov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Prouza, V. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Krupička, J. – Pecina, V. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Schovánek, P. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Jandová, L. – Karenová, J. – Riedlová, E. – Toužimský, M. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí. 206 s. MS Archiv ČGS Praha

Rapprich, V. - Stárková, M. - Breitkreuz, C. (2009a): Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian). In Lewandowska Anna, Rospondek Mariusz: Mineralogia, Special Papers: Fourth VENTS Field Workshop, Abstract volume and field trip guide, svazek 34. s. 20-21. – Mineralogical Society of Poland. Kraków

Rapprich, V. - Stárková, M. - Breitkreuz, C. (2009b): Monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Permian): eruptive styles and interactions with environment. In Röhling H.-G., Linnemann U., Lange J.-M: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, svazek 63. s. 147. – Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften. Hannover. ISBN 978-3-510-49210-7

Rapprich, V. – Awdankiewicz, M. – Stárková, M. – Awdankiewicz, H. (2014): Různé styly vulkanické aktivity a jejich produkty odkryté v lomu Rožmitál u Broumova (vnitrosudetská pánev). – Acta Musei Reginaehradecensis. Series A -Scientiae Naturales 34, podzim, 25-28. ISSN 0231-9616

Rapprich, V. – Stárková, M. – Valenta, J. – Skácelová, Z. (2013a): From maar to a spatter cone - Permian Principálek Volcano in the Northern part of the Krkonoše Piedmont Basin (Lower Rotliegend, Czech Republic). In Jiří Žák, Gernold Zulauf, Heinz-Gerd Röhling: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 87. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Rejchrt, M. - Opletal, M. - Stárková, M. - Sekyra, J. (2001): Základní geologická mapa 14-32 Ústí nad Orlicí. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Sidorinová, T. - Stárková, M. (2009): Alterační produkty ilmenitů z reliktu sladkovodního terciéru sz. Čech. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 159. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Sidorinová, T. – Stárková, M. (2017): Těžké minerály v sedimentech jižní části podkrkonošské pánve v kontextu změn sedimentace jednotlivých souvrství (permokarbon). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 215-220. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.49

Stárková, M. (2002): Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 71-73. ISSN 0514-8057

Stárková, M. (2008): Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev). In V. Erban, V. Rapprich, T. Řídkošil : Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, – Muzeum českého ráje. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Stárková, M. (2008): Subaquatic emplacement of lava flows in the Levín Volcanic Complex(Autunian), Krkonoše Piedmont Basin-preliminary results. In Christoph Breitkreuz, Uwe Hoffmann, Axel D. Renno, Klaus Stanek: Third VENTS Field workshop, May, 15th to 18th, 2008- Abstract volume and Field guide on the late paleozoic magmatic evolution of Saxony, – Akademishe Buchhandlung Inh. B. Hackel, Freiberg. Freiberg. ISBN 1433-1284

Stárková, M. (2012): Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách – Křivoklátsko). – Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda 116, podzim, 25-27. ISSN 0232-0738

Stárková, M. (2012): Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách – Křivoklátsko) . jaro 2012. seminář Odborné skupiny vulkanologie

Stárková, M. (2012): Variolitické spility na území Křivoklátska. 2.-3. října 2012. Křivoklát

Stárková, M. (2017): Geologie permokarbonské podkrkonošské pánve na území Novopacka. 2017. Nová Paka

Stárková, M. (2017): Geologie permokarbonské podkrkonošské pánve na území Novopacka. In Geopark Český ráj: Sborník 4. konference Národních geoparků ČR Nová Paka 2017, s. 100-105. – Geopark Český ráj. Turnov. ISBN 978-80-270-1097

Stárková, M. - Adamová, M. (2008): Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 53-61. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. - Drábková, J. (2000): Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 39-40. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Drábková, J. - Mašek, J. - Seifert, A. - Straka, J. (2000): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 21-222 Dobřany. Základní geologické mapy ČR 1: 25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Stárková, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Mašek, J. - Mrnková, J. - Pašava, J. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany. 86 s. MS Archív ČGS Praha

Stárková, M. - Hradecký, P. - Sidorinová, T. (2010): Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 46-50. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Leichmann, J. (2008): Ocurrence and Genesis of the Calcrete in the Orlice Basin (Permocarboniferous). In Pešek, Pešková: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, – Faculty of Science, Charles University in Prague. Praha

Stárková, M. - Mašek, J. (2003): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami , list Nýřany 11-444. Základní geologické mapy. 1 s. – MŽP. Praha

Stárková, M. - Rapprich, V. (2009a): Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 33-36. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Rapprich, V. - Breitkreuz, C. (2011a): Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif). – Journal of Geosciences 56, 2, 163-180. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.095

Stárková, M. - Sidorinová, T. (2008): Ilmenites from the Tertiary deposits of the Relict between Rakovník and Velká Černoc(so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic. 1 s. MS Tamara Sidorinová ČGS Praha 1

Stárková, M. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. - Malec, J. (2008): Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic. In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, vol. 32, svazek 32. s. 150. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków

Stárková, M. - Táborský, Z. (2003): Heavy minerals of Tertiary and Carboniferous sediments on the map sheet 11-444 Nýřany. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 184-186. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Malec, J. (2008a): Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 85-90. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Holásek, O. (2004): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143. Základní geologické mapy 1. 25 000. 1 s. – MŽP. Praha

Stárková, M. - Waldhausrová, J. (2005): Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. 2 s. MS Praha

Stárková, M. - Waldhausrová, J. - Holásek, O. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-142 Všeruby. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Waldhausrová, J. - Hrazdíra, P. - Mrnková, J. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Žáčková, E. - Zajíc, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442. 106 s. MS MS Archiv ČGS

Stárková, M. - Šimůnek, Z. (2010): Původ a složení hornin použitých pro artefakty lokality Hořešovičky. In Ivana Fridrichová-Sýkorová: Ecce Homo in Memoriam Jan Fridrich, s. 202-204. – neuveden. Praha 10. ISBN 978-80-86912-45-5

Stárková, M. - Šimůnek, Z. - Prouza, V. (2012): Zkamenělý svět prvohor. 27.1.2012. Turnov

Stárková, M. - Čáp, P. - Holásek, O. - Tasáryová, Z. - Rapprich, V. - Hroch, T. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Stárková, M. – Adamová, M. – Burda, J. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Grygar, R. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Řídkošil, T. – Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Burda, J. – Holeček J. – Holečková, P. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Janderková, J. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Pecskay, Z. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2017b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-432 Nová Paka. 207 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. – Halodová, P. – Mrázová, Š. (2018a): Geneze neoproterozoických silicitů (buližníků)s tzv. stromatolitovými texturami na území Brd. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 1, 57-62. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.25

Stárková, M. – Hartman, M. (2019): Sedimentární struktury fluviálních sedimentů trutnovského souvrství v okolí Nového Rokytníka (Rotliegend, sp. perm, Podkrkonošská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports neuveden, 2, 159-164. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.30

Stárková, M. – Kondrová, L. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. (2013): Digital Structural 3D model of Intracontinental Late Paleozoic Basin - Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic. In J. Žák, G. Zulauf, H.-G. Rohling: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, s. 103. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Stárková, M. – Martínek, K. (2013b): Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 neuveden, podzim, 68-72. ISSN 0514-8057

Stárková, M. – Martínek, K. – Knésl, I. (2012a): Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 39-43. ISSN 0514-8057

Stárková, M. – Martínek, K. – Mikuláš, R. – Rosenau, N. (2015a): Types of soft-sediment deformation structures in a lacustrine Ploužnice member (Stephanian, Gzhelian,Pennsylvanian, Bohemian Massif), their timing, and possible trigger mechanism. – International Journal of Earth Sciences 104, 5, 1277-1298. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-015-1155-5

Stárková, M. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. (2015b): Sedimenty permokarbonu v Kraskově (vrt KS-1) a jejich zdrojový materiál. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 19-25. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.41

Stárková, M. – Prouza, V. (2010): Geologie východní části geoparku Český ráj. červen 2010. Turnov-Dolánky

Stárková, M. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Štor, T. – Tasáryová, Z. (2017a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-432 Nová Paka. Základní geologické mapy České republiky 1:25 000, list 03-432 Nová Paka. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. – Rapprich, V. (2009a): Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins. In Lewandowska Anna, Rospondek Mariusz: Mineralogia, Special Papers: Fourth VENTS Field Workshop, Abstract volume and field trip guide, svazek 34. s. 25-27. – Mineralogical Society of Poland. Kraków

Stárková, M. – Rapprich, V. (2013c): Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 neuveden, podzim, 73-76. ISSN 0514-8057

Stárková, M. – Vorel, T. (2014a): Exotické litoklasty z drob neoproterozoika Barrandienu kralupsko-zbraslavské skupiny v oblasti Křivoklátska. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 neuveden, podzim, 28-32. ISSN 0514-8057

Stárková, M. – Vorel, T. (2018b): Neoproterozoická vulkanoklastika na území jihozápadních Brd: produkty submarinní vulkanické aktivity. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 163-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.29

Stárková, M. – Vorel, T. – Holásek, O. – Adamová, M. – Drábková, J. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Kočandrle, J. – Lojka, R. – Mašek, D. – Mlčoch, B. – Opluštil, S. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Vorel, T. – Zelenka, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Mašek, D. – Drábková, J. – Šimůnek, Z. – Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Vorel, T. – Čáp, P. – Holásek, O. – Štor, T. – Hroch, T. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-233 Unhošť. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. – Šimůnek, Z. (2014): Prvohory Českého ráje. 20.2. 2014. Turnov

Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Drábková, J. (2016): Geologie karbonského reliktu mezi Lískem a Hýskovem v kontextu paleobotaniky a palynologie (westphal, duckmant). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 215-224. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.37

Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Martínek, K. (2009): Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace. In Lilian Švábenická, Jan Prostředník, Vladislav Rapprich, Tomáš Řídkošil: Sborník Muzea Českého Ráje - Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 120-123. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Stárková, M. – Čáp, P. (2017): Spodněpermské jezerní vápence západní části podkrkonošské pánve, Tatobity (rotliegend). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 137-140. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.35

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Halodová, P. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-233 Unhošť. neuveden. 140 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Kunceová, E. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Táborský, Z. – Čech, S. – Prouza, V. – Mikuláš, R. – Souček, M. – Stárková, M. – Rapprich, V. – Gürtlerová, P. (2018): Napříč Broumovským výběžkem. Exkurze České geologické společnosti 44/podzim 2018. 56 s. – Česká geologická společnost, Praha. Praha

Valenta, J. – Rapprich, V. – Stárková, M. – Skácelová, Z. – Fojtíková, L. – Staněk, F. – Balek, J. (2014): Problems and challenges in detection of pre-Mesozoic maar volcanoes: example from the Principálek volcano in the Permian Krkonoše Piedmont basin. – Journal of Geosciences 59, 3, 169-181. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.170

Vavrdová, M. - Stárková, M. (2009b): Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 133-136. ISSN 0514-8057

Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2009b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321. 100 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322. 112 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Stárková, M. (2011): Geologické mapování Křivoklátska – nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO. – Bohemia centralis 31, 1, 21-32. ISSN 0231-5807

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Stárková, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2014b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Podmokly 12-323. 163 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2018): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-323 Podmokly. neuveden. 126 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Hradecký, P. – Stárková, M. – Holásek, O. (2014a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 12-323 Podmokly. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Fediuk, F. – Budil, P. (2016): Exkurze do oblasti Brd s prof. Fediukem. – Zpravodaj České geologické společnosti 23, červenec, 4-5. ISSN 1801-3163

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krmíček, L. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Müller, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. Geologické mapy ČR 1:25 000. 106 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Čáp, P. – Holásek, O. – Hroch, T. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. Geologické mapy ČR 1:25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Lojka, R. - Stárková, M. (2004): Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 39-42. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Stárková, M. (2008): New locality of the Stephanian plant fossils (Plzeň Basin, Czech Republic). In Pešek, J., Pešková, J: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, – Přírodovědecká fakulta UK. Praha

Šimůnek, Z. - Stárková, M. (2009): New locality of the Stephanian plant fossils from Příšov (Czech Republic. – Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní 57, podzim, 211-221. ISSN 1211-3026

Šimůnek, Z. – Stárková, M. – Zajíc, J. – Mikuláš, R. – Drábková, J. (2010b): Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 167-171. ISSN 0514-8057

Štědrá, V. - Čech, S. - Mlčoch, B. - Stárková, M. - Martínek, K. (2001): Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva. Výzkumná zpráva, 35 s

Štědrá, V. – Vít, J. – Stárková, M. – Čáp, P. (2017): Podrobná geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-432 Vilémov. MS ČGS Praha. Podrobná geologická mapa ČR 1 : 25000, oblast Železné hory. 1 s. – ČGS. Praha

Žák, J. – Verner, K. – Zulauf, G. – Röhling, H. – Maierová, P. – Budil, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Buriánek, D. – Opluštil, S. – Fatka, O. – Pšenička, J. – Lojka, R. – Stárková, M. (2013b): Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. The Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 16 - 19, 2013. Plzeň

Čech, S. - Burianková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec. 80 s

Čech, S. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Knobloch, E. - Konzalová, M. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 66 s. – Česká geologická služba. Praha

Řídkošil, T. - Švábenická, L. - Prostředník, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Stárková, M. (2009): Geopark UNESCO Český ráj a planeta Země. Turnov

© Marcela Starkova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top