Mgr. Magdaléna Koubová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085210
fax: +420251818748
magdalena.koubova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Cabral, A. R. - Moore, J. M. - Mapani, B. - Koubová, M. - SATTLER, C. D. (2011): GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL CONSTRAINTS ON THE GENESIS OF THE OTJOSONDU FERROMANGANESE DEPOSIT, NAMIBIA: HYDROTHERMAL EXHALATIVE VERSUS HYDROGENETIC (INCLUDING SNOWBALL-EARTH) ORIGINS. – South African Journal of Geology 114, 1, 57-76. ISSN 1012-0750. DOI 10.2113/gssajg.114.1.57

Franců, J. - Dvořáková, V. - Koubová, M. (2004): AAPG European Region Conference with GSA. kongresové centrum Praha

Grygar, T. - Světlík, I. - Lisá, L. - Koptíková, L. - Bajer, A. - Wray, D. S. - Ettler, V. - Mihaljevič, M. - Nováková, T. - Koubová, M. - Novák, J. - Máčka, Z. - Smetana, M. (2010): Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. – Catena 80, 2, 106-121. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2009.09.005

Grygar, T. – Mach, K. – Hošek, M. – Schnabl, P. – Martinez, M. – Koubová, M. (2017): Early stages of clastic deposition in the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic, Early Miocene): timing and possible controls. – Bulletin of Geosciences 92, 3, 337-355. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1656

Janásková, B. - Koubová, M. (2007): Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline kontinentálního ledovce v severním svahu Jizerských hor. – Acta Universitatis Ostraviensis - Geographia – Geologia 237, 10, 30-47

Janásková, B. - Koubová, M. (2007): Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor. In Hradecký J., Pánek T: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, – Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava. ISBN 9788073682965

Kopačková, V. - Bourguignon, A. - Chevrel, S. - Koubová, M. - Rojík, P. (2009): Effect of mineralogical and geochemical properties on reflectance properties of waste from Sokolov open pit lignite mine, Czech Republic. In A.B. Fourie, M. Tibbett: Mine Closure 2009, s. 569-580. – Australian Centre for Geomechanics. Perth. ISBN 978-0-9804185-9-0

Koubová, M. (2005): MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ. Disertační práce, 142 s. MS MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Koubová, M. - Boháček, Z. - Ondruš, P. (2003): Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Česká geologická služba

Koubová, M. - Franců, E. (2008): Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram “ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 79 s. MS Česká geologická služba

Koubová, M. - Losos, Z. - Malec, J. (2001): Ore mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic. Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft, vol. 146, s. 153-154. ISBN 1609-0144

Koubová, M. - Zeman, J. (2002): Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí. Závěrečná zpráva, 160 s. MS Česká geologická služba

Koubová, M. - Zeman, J. - Müller, P. (2003): Mineralogy, Petrography and Geochemistry of Sediments Used in Pollutant Sorption Experiments. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 78, 3, 163-168. ISSN 1210-3527

Madaras, M. - Koubová, M. - Lipavský, J. (2010): Stabilization of available potassium across soil and climatic conditions of the Czech Republic. – Archives of Agronomy and Soil Science 56, 4, 433-449. ISSN 1476-3567 (on line). DOI 10.1080/03650341003605750

Nývlt, D. - Víšek, J. - Janásková, B. - Tyráček, J. - Sikorova, J. - Jarošová, L. - Hanáček, M. - Hoare, P. G. - Braucher, R. - Vídeňský, A. - Lisá, L. - Jankovská, V. - Koubová, M. - Gába, Z. - Franců, E. - Štěpančíková, P. - Růžička, M. (2007): Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Závěrečná zpráva, 366 s. MS ČGS a MŽP

Pašava, J. - Frimmel, H. - Luo, T. - Koubová, M. - Martínek, K. (2010): Extreme PGE concentrations in lower Cambrian acid tuff layer from the Kunyang phosphate deposit, Yunnan Province, South China – possible PGE source for lower Cambrian Mo-Ni-polyelement ore beds. – Economic Geology 105, 6, 1047-1056. ISSN 0361-0128

Poul, I. - Koubová, M. (2008): Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci. In Josef Jettmar: Zakládání staveb 36, 2008, s. 137-142. – SEKURKON s.r.o. Brno. ISBN 978-80-86604-38-1

Poul, I. - Koubová, M. (2009): Jílové minerály a strukturní anizotropie jako důležité aspekty mechanických vlastností neogenních jílů v Brně. 20.4.2009. Praha, PřF, UK

© Magdalena Koubova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top