Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Lukáš Jurenka
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429248
fax: +420543212370
lukas.jurenka@geologycz

Recent papers

Franců, J. – Hladík, V. – Bůzek, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Kolejka, V. – Perszlényi, M. – Ford, E. P. (2017): Baseline monitoring of CO2 and methane for risk assessment of a future pilot CCS site LBr-1: relationship to the residual oil and gas field saturation. 13/06/2017. 9th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage, Trondheim

Franců, J. – Perszlényi, M. – Riis, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Krejčí, O. – Hladík, V. (2017): 3D geological model of potential CO2 storage: Abandoned oil and gas field LBr-1 in the Vienna basin. – Energy Procedia 114, July, 2772 – 2780. ISSN 1876-6102. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1393

Havlín, A. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Franců, J. (2017): Možnosti indikace oxidu uhličitého a metanu v půdním vzduchu jako indikátor migrace plynu z ložisek uhlovodíků a identifikace nedostatečně zlikvidovaných vrtů. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-2. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

© LUKAS.JURENKA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top