Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085216
fax: +420251818748
lukas.ackerman@geologycz
Education
Bc. (BSc. degree) - 2002 - Management of Natural Resources, Charles University
Mgr. (MSc. degree) - 2004 - Economic Geology, Charles University
PhD. - 2008 - Geochemistry, Charles UniversityRecent papers

Ackerman, L. - Pašava, J. - Erban, V. (2011): Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 133-136. ISSN 0514-8057

Ackerman, L. – Bizimis, M. – Haluzová, E. – Sláma, J. – Svojtka, M. – Hirajima, T. – Erban, V. (2016): Re–Os and Lu–Hf isotopic constraints on the formation and age ofmantle pyroxenites from the Bohemian Massif. – Lithos 256, July, 197-210. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2016.03.023

Ackerman, L. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Pašava, J. – Veselovský, F. – Breiter, K. – Erban, V. – Drábek, M. (2017): Temporal evolution of mineralization events in the Bohemian Massif inferred from the Re–Os geochronology of molybdenite. – Mineralium Deposita 52, 5, 651-662. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-016-0685-5

Ackerman, L. – Kočergina, J. – Špaček, P. – Magna, T. (2013): Highly siderophile element geochemistry of upper mantle xenoliths from NE Bavaria. In neuveden: Mineralogical Magazine, svazek 77. s. A555. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Twickenham

Ackerman, L. – Magna, T. – Rapprich, V. – Upadhyay, D. – Krátký, O. – Čejková, B. – Erban, V. – Kočergina, J. – Hrstka, T. (2017): Contrasting petrogenesis of spatially related carbonatites from Samalpatti and Sevattur, Tamil Nadu, India. – Lithos 284-285, July, 257-275. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.03.029

Ackerman, L. – Magna, T. – Žák, K. – Skála, R. – Jonášová, Š. – Mizera, J. – Řanda, Z. (2017): The behavior of osmium and other siderophile elements during impacts: Insights from the Ries impact structure and central European tektites. – Geochimica et Cosmochimica Acta 210, August 1, 59-70. ISSN 0016-7037. DOI 10.1016/j.gca.2017.04.028

Ackerman, L. – Medaris Jr, G. L. – Špaček, P. – Ulrych, J. (2015): Geochemical and petrological constraints on mantle composition of the Ohře(Eger) rift, Bohemian Massif: peridotite xenoliths from the České Středohoří Volcanic complex and northern Bohemia. – International Journal of Earth Sciences 104, 8, 1957-1979. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-014-1054-1

Ackerman, L. – Pašava, J. – Erban, V. (2013): Re–Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif. – Mineralium Deposita 48, 7, 799-804. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-013-0483-2

Ackerman, L. – Špaček, P. – Magna, T. – Ulrych, J. – Svojtka, M. – Hegner, E. – Balogh, K. (2013): Alkaline and carbonate-rich melt metasomatism and melting of subcontinental lithospheric mantle: Evidence from mantle xenoliths, NE Bavaria, Bohemian Massif. – Journal of Petrology 54, 12, 2597-2633. ISSN 0022-3530. DOI 10.1093/petrology/egt059

Ackerman, L. – Žák, K. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Svojtka, M. – Pašava, J. – Veselovský, F. (v tisku): Chronology of the Kašperské Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic. – Mineralium Deposita, ISSN 0026-4598

Farkaš, J. – Chrastný, V. – Novák, M. – Čadková, E. – Pašava, J. – Chakrabarti, R. – Jacobsen, S. B. – Ackerman, L. – Bullen, T. (2013): Chromium isotope variations (δ53/52Cr) in mantle-derived sources and their weathering products: Implications for environmental studies and the evolution of δ53/52Cr in the Earth’s mantle over geologic time. – Geochimica et Cosmochimica Acta 123, December, 74-92. ISSN 0016-7037. DOI 10.1016/j.gca.2013.08.016

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Haluzová, E. – Ackerman, L. – Pašava, J. – Jonášová, Š. – Svojtka, M. – Hrstka, T. – Veselovský, F. (2015): Geochronology and characteristics of Ni–Cu–(PGE) mineralization at Rožany, Lusatian Granitoid Complex, Czech Republic. – Journal of Geosciences 60, 4, 219-236. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.204

Jonášová, Š. – Ackerman, L. – Žák, K. – Skála, R. – Ďurišová, J. – Deutsch, A. – Magna, T. (2016): Geochemistry of impact glasses and target rocks from the Zhamanshin Impact Structure, Kazakhstan: Implications for mixing of target and impactor matter. – Geochimica et Cosmochimica Acta 190, 1 October, 239-264. ISSN 0016-7037. DOI 10.1016/j.gca.2016.06.031

Knésl, I. - Pašava, J. - Ackerman, L. - Lukeš, P. (2009a): Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 166-168. ISSN 0514-8057

Kohút, M. – Trubač, J. – Novotný, L. – Demko, R. – Ackerman, L. – Erban, V. (2013): Geology and Re–Os molybdenite geochronology of the Kuriskova U–Mo deposit (Western Carpathians, Slovakia). – Journal of Geosciences 58, 3, 271-282. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.150

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Magna, T. (2015): Re – Os and platinum-group elements in massive peridotites from Moldanubian, Bohemian Massif, Czech Republic. In Mateusz Cwiek, Magdalena Matusiak-Malek: Mineralogia. Special Papers, svazek 43. s. 49-50. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Wrocław

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Halodová, P. – Špaček, P. – Trubač, J. – Magna, T. (2016): Rhenium–osmium isotopes in pervasively metasomatized mantle xenoliths from the Bohemian Massif and implications for the reliability of Os model ages. – Chemical Geology 430, July, 90-107. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2016.03.020

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Trubač, J. – Magna, T. (2014): Rhenium–osmium isotopic composition of mantle xenoliths from the Bohemian Massif. In Bodinier J-L, Tommasi A: 6th Orogenic Lherzolite - Morocco 2014 special volume (abstracts), s. 62. Montpellier, France

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Erban, V. – Trubač, J. – Magna, T. (2014): Geochemie a stáří subkoninentální litosféry Českého Masivu pomocí izotopů Re-Os. In Magna T., Rapprich V., Radoň M: 4.seminář odborné skupiny vulkanologie při České Geologické Společnosti, s. 12-13. Praha. ISBN 978-80-87487-11-2

Kočergina, J. – Magna, T. – Ackerman, L. – Erban, V. – Rapprich, V. – Münker, C. – Marien, C. (2014): Hf–Os isotopes in Cenozoic alkaline basalts from the Bohemian Massif, Czech Republic. Mineralogical Magazine, svazek 78. s. 1287. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland

Magna, T. – Ackerman, L. – Špaček, P. (2013): Lithium isotope evidence for pervasive metasomatism of sub-continental lithospheric mantle. In neuveden: Mineralogical Magazine, svazek 77. s. A1668. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Twickenham

Medaris Jr, G. L. – Ackerman, L. – Jelínek, E. – Michels, Z. D. – Erban, V. – Kotková, J. (2015): Depletion, cryptic metasomatism, and modal metasomatism (refertilization) of Variscan lithospheric mantle: Evidence from major elements, trace elements,and Sr‒Nd‒Os isotopes in a Saxothuringian garnet peridotite. – Lithos 226, special issue, 81-97. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2014.10.007

Medaris Jr, G. L. – Ackerman, L. – Jelínek, E. – Michels, Z. S. – Kotková, J. (2013): Characteristics of Depleted and Refertilized Saxothuringian Garnet Peridotite, Bohemian Massif. In Castelli D. et al: 10th International Eclogite Conference Abstract Volume, s. 88. – University of Torino. Torino

Mundl, A. – Ntaflos, T. – Ackerman, L. – Bizimis, M. – Bjerg, E. – Hauzenberger, C. (2015a): Mesoproterozoic and Paleoproterozoic subcontinental lithospheric mantle domains beneath southern Patagonia: Isotopic evidence for its connection to Africa and Antarctica. – Geology 43, 1, 39-42. ISSN 0091-7613. DOI 10.1130/G36344.1

Mundl, A. – Ntaflos, T. – Ackerman, L. – Bizimis, M. – Bjerg, E. – Wegner, W. – Hauzenberger, C. (2016): Geochemical and Os–Hf–Nd–Sr Isotopic Characterization of North Patagonian Mantle Xenoliths: Implications for Extensive Melt Extraction and Percolation Processes. – Journal of Petrology 57, 4, 685-715. ISSN 0022-3530. DOI 10.1093/petrology/egv048

Pašava, J. – Ackerman, L. – Erban, V. (2011): Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Czech Republic. In Williams J., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75 (3). s. 1605. – Mineralogical Society. Twickenham

Pašava, J. – Veselovský, F. – Dobeš, P. – Haluzová, E. – Ackerman, L. – Tásler, R. (2016): Nové poznatky ze studia mineralogie, fluidních inkluzí a izotopů síry v rudách skarnového ložiska v Obřím dole. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 47-52. ISSN 0514-8057

Polák, L. – Ackerman, L. – Rapprich, V. – Magna, T. (2017): Platinum-Group Element and Rhenium-Osmium Geochemistry of selected Carbonatites from India, USA and East Africa. In Tomáš Magna, Vladislav Rapprich: Basalt 2017 Kadaň - Abstracts and Excurison Guides, – Czech Geological Society and Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-87487-20-4

Topuz, G. – Hegner, E. – Homam, S. M. – Ackerman, L. – Pfander, J. – Karimi, H. (2018): Geochemical and geochronological evidence for a Middle Permian oceanic plateau fragment in the Paleo-Tethyan suture zone of NE Iran. – Contributions to Mineralogy and Petrology 173, 10 (81), nestránkováno. ISSN 0010-7999. DOI 10.1007/s00410-018-1506-x

Trubač, J. - Ackerman, L. - Vondrovicová, L. (2011): Re-Os geochemistry of wolframite from Jeřmanice W-(Sn) mineralization, Bohemian Massif, Czech Republic. In Barra, F., Reich, M., Campos, E., Tornos, F: Let´s Talk Ore Deposits, Proccedings of the Eleventh Biennial SGA Meeting, s. 1-984. – Ediciones Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Antofagasta, Chile. ISBN 978-956-287-329-1

Trubač, J. – Ackerman, L. – Gauert, C. – Ďurišová, J. – Hrstka, T. (2018): Platinum-Group Elements and Gold in Base Metal Sulfides, Platinum-Group Minerals, and Re-Os Isotope Compositions of the Uitkomst Complex, South Africa. – Economic Geology, ISSN 0361-0128

Trubač, J. – Ackerman, L. – Walker, R. J. – Vondrovicová, L. (2011): Re-Os geochemistry of wolframite from Jeřmanice W-(Sn) mineralization, Bohemian Massif, Czech Republic. 27.9.2011. Antofagasta, Chile

Veselovský, F. – Ackerman, L. – Pašava, J. – Žák, K. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Dobeš, P. – Erban, V. – Tásler, R. (2018): Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re–Os dating of sulfide mineralization. – Mineralium Deposita 53, 5, 665 -682. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-017-0766-0

Vondrovic, L. - Ackerman, L. - Dobeš, P. - Trubač, J. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. 15.4. 2011. Praha

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Ackerman, L. - Dobeš, P. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. In Schloglová K: Mineral recources for Society, Book of abstract, s. 20. – SGA Student Chapter Prague. Prague

Vrána, S. – Ackerman, L. – Erban, V. – Halodová, P. (2016): Immiscible melt droplets in garnet, as represented by ilmenite-magnetite-spinel spheroids in an eclogite-garnet peridotite association, Blanský les Granulite Massif, Czech Republic. – American Mineralogist 101, 1, 82-92. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am-2016-5298

© LUKAS.ACKERMAN, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top