RNDr. Ludmila Dempírová, CSc.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085434
ludmila.dempirova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected
Ludmila Dempírová

Education

CSc. in physical chemistry, Technical University, Prague (1991)

RNDr. in physical chemistry, Charles University, Prague (1985)

M.Sc in physical chemistry, Charles University, Prague (1984)

Professional Experience

Research Assistent, department of analytical chemistry (1984-1986), ChU Prague.

Research Assistent, department of physical chemistry (1986-1991), TU Prague.

Research Scientist, Central laboratory, Czech GS (1991-present).

Quality manager, lab no.1049.1 (1996-present), personal certificate CLM (1997-present).

Three certificates of accreditation no. 101/1997, 473/2002, 610/2007.

Research Interests

  • Analytical chemistry of hydride-forming elements
  • Principles of quality assurance
  • Measuring laboratory equipment
  • Interlaboratory tests

Membership in Professional Societies

Member of Czech spectroscopic society J.M.Marci (1992-present).

Member of  Eurachem-CZ (1993-present).

Member of  IAG (1999-present).

References to papers, lectures, posters

1. Dempírová L.: Preliminary test for trueness and precision of the results from HGAAS method: statistics of repeated measurements. Conference on Inorg.Environ.Anal.Chemistry and QA. 1997. Lecture.

2. Dempírová L.: ICP-MS. New chance in analysis of geological samples. CGS discussions. 2003. Lecture.

3. Dempírová L.: The evaluation of precision and trueness of some water analysis in the laboratories of CGS. Inter.confer. on analytical chemistry in geology and environment. 2003. Lecture.

4. Dempírová L. Exploitation of CRMs in the determination of uncertainties. CGS discussions. 2004. Lecture.

5. Dempírová L., Pelikánová M.: Check of homogeneous distribution in a solid sample after grinding and milling by X-ray spectrometry. 17th Slovak spectr.conference, 2004.  Lecture.

6. Dempírová L., Kopecká M.: Distribution of the elements in a sample verified by X-ray spectrometry.  CGS discussions, 2005. Lecture.

7. Dempírová L.: The control charts in quality assurance. Transactions of the Košice University, p.19-24. 2006.

8. Sysalová J., Dempírová L.: Atomic absorption spectrometry. Advance course. Dissolution of geological samples for AAS measurement- p.120-129. Czech spectros.society JMM, 2006.

9. Dempírová L., Kopecká M.: Inhomogeneity of geological sample quantified by X-ray spectrometry and AAS results. 18th Slovak spectroscop.conference, 2006. Poster.

10. Dempírová L.: Uncertainty of an analytical result from analyses of rains measured by ETAAS. Comparison of three approaches. 13th Czech spectroscop.conference., 2007. Poster.

 

 


Recent papers

Dempírová, L. (1999): Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích. – Praha. Envirochemica 99

Dempírová, L. (1999): Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data. – Praha. 2. Conf.on Reference Materials

Dempírová, L. (1999): Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data. In -: Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data, s. 16. – -. Prague. ISBN 80-7080-349-5

Dempírová, L. (2003): Basics of Analytical Methods. Eng. 3.9.2006. Dolní Rožínka

Dempírová, L. (2003): ICP-MS. Nové možnosti v analýze geologických vzorků. 25.2.2003. Klárov

Dempírová, L. (2003): The Evaluation of Precision and Trueness of Some Water Analysis Procedures in the Laboratories of Czech Geological Survey. – Slovak Geological Magazine 9, 2-3, 157-159. ISSN 1335-096X

Dempírová, L. (2004): Využití certifikovaných referenčních materiálů při stanovení nejistoty měření. 5.3.2004. Barrandov

Dempírová, L. (2005): Analytical chemistry in Central laboratory of CGS. Eng. 7.9.2005. Dolní Rožínka

Dempírová, L. (2006): The Control charts in quality assurance. In -: Transactions of the Universities of Košice, s. 19-24. – Technical University Košice. Košice

Dempírová, L. (2007): Nejistota analytického výsledku ve vodách atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací: srovnání tří přístupů. Poster. 18.-21.6.2007. 13.Spektroskopická konference J.M.Marci

Dempírová, L. (2008): Chemical Research on Rocks. Lecture for IRAQI specialists. 30.10.2008. Praha, ČGS-Barrandov

Dempírová, L. (2010): Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 323-326. ISSN 0514-8057

Dempírová, L. - Kopecká, M. (2004): Check of Homogeneous Distribution in Solid Sample after Grinding and Milling by X-ray Spectrometry. ISBN 80-8073-167-5. – Tatranské Zruby - Slovensko. 17.slovenská spektr.konference

Dempírová, L. - Kopecká, M. (2005): Rozložení prvků ve vzorku po drcení a mletí ověřované metodou rentgenové fluorescenční spekterometrie. 15.4.2005. Barrandov

Dempírová, L. - Kopecká, M. (2006): Inhomogeneity of geological sample quantified by X-ray spectrometry and atomic absorption spectrometry. Comparison of the results (poster). Book of Abstracts, XVIII.Slovenská spektr.konfer. 1 s. – Comenius University. Bratislava

Dempírová, L. - Šikl, J. - Kašičková, R. - Zoulková, V. - Kříbek, B. (2010): Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 326-330. ISSN 0514-8057

Knésl, I. - Lukeš, P. - Dempírová, L. - Kříbek, B. (2009b): Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 161-165. ISSN 0514-8057

Sysalová, J. - Dempírová, L. (2006): Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7. ISBN 80-903732-0-8. – Praha. Spektroskopická společnost JMM

© Ludmila Dempírová, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top