No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Bartoli, O. – Tajčmanová, L. – Cesare, B. – Acosta-Vigil, A. (2013): Phase equilibria constraints on melting of stromatic migmatites from Ronda (S. Spain): insights on the formation of peritectic garnet. – Journal of Metamorphic Geology 31, 7, 775-789. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12044

Hanžl, P. - Burianková, K. - Bešta, J. - Blažková, Š. - Břízová, E. - Dosbaba, M. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Tajčmanová, L. - Vít, J. - Zavřelová, A. - Žáčková, E. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová. neuveden. 73 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Bešta, J. - Blažková, Š. - Břízová, E. - Dosbaba, M. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Pertoldová, J. - ROštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Tajčmanová, L. - Vít, J. - Zavřelová, A. - Žáčková, E. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě. neuveden. 62 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha. ISBN 978-80-7075-722-2

Hanžl, P. - Tajčmanová, L. - Vít, J. (2006c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-133 Bobrová. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami

Janoušek, V. - Konopásek, J. - Ulrich, S. - Erban, V. - Tajčmanová, L. - Jeřábek, P. (2010): Geochemical character and petrogenesis of Pan-African Amspoort suite of the Boundary Igneous Complex in the Kaoko Belt (NW Namibia). – Gondwana research 18, 4, 688-707. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2010.02.014

Jeřábek, P. - Faryad, S. W. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Tajčmanová, L. (2008): Alpine burial and heterogeneous exhumation of Variscan crust in the West Carpathians: insight from thermodynamic and argon diffusion modelling. – Journal of the Geological Society London 165, 2008, 1-21. ISSN 0016-7649

Konopásek, J. - Košler, J. - Tajčmanová, L. - Ulrich, S. - Kitt, S. L. (2008): Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia) - ion probe and LA-ICPMS dating of magmatic and metamorphic zircons. – Journal of the Geological Society, London 165, 2008, 153-165. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/0016-76492006-192

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Burda, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nahodilová, R. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Tajčmanová, L. - Týcová, P. - Verner, K. - Žáčková, E. - Žák, J. - Trubač, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí. 79 s. MS Česká geologická služba

Schulmann, K. - Lexa, O. - Štípská, P. - Racek, M. - Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Edel, J. - Peschler, A. - Lehmann, J. (2008): Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?. – Journal of Metamorphic Geology 26, 2, 273-297. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2007.00755.x

Tajčmanová, L. - Abart, R. - Neusser, G. - Rhede, D. (2011): Growth of plagioclase rims around metastable kyanite during decompression of high-pressure felsic granulites (Bohemian Massif). – Journal of Metamorphic Geology 29, podzim, 1003-1018. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2011.00953.x

Tajčmanová, L. - Connolly, J. A. - Cesare, B. (2009): A thermodynamic model for titanium and ferric iron solution in biotite. – Journal of Metamorphic Geology 27, 2, 153-165. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2009.00812.x

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. (2003): The role of Zinc in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages - examples from the Bohemian massif and NW Namibia. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Connolly, J. (2005): Decompression plagioclase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Connolly, J. (2007): Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe). – Contributions to Mineralogy and Petrology 153, 2, 237-250. ISSN 0010-7999

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Košler, J. (2009): Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif). – European Journal of Mineralogy 21, 2, 407-418. ISSN 0935-1221. DOI 10.1127/0935-1221/2009/0021-1899

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Schulmann, K. (2006): Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe. – Journal of Metamorphic Geology 24, 2, 119-134. ISSN 0263-4929

Tajčmanová, L. - Soejono, I. - Konopásek, J. - Košler, J. - Kloetzli, U. (2009): Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif). In Karlova Universita: Granulites and Granulites 2009 conference, Hruba skala, Czech Republic, s. 61-62. – Karlova Universita. Praha. ISBN 978-80-254-4825-0

Tajčmanová, L. - Soejono, I. - Konopásek, J. - Košler, J. - Kloetzli, U. (2010): Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif). – Journal of the Geological Society London 167, 2, 329-345. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/0016-76492009-086

Tajčmanová, L. - Verner, K. - Pertoldová, J. (2005): Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička Crystalline Complexes. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Tajčmanová, L. – Abart, R. – Wirth, R. – Habler, G. – Rhede, D. (2012): Intracrystal microtextures in alkali feldspars from fluid deficient felsic granulites: A chemical and TEM study. – Contributions to Mineralogy and Petrology 164, 4, 715-729. ISSN 0010-7999. DOI 10.1007/s00410-012-0772-2

Zavřelová, A. - Melichar, R. - Soejono, I. - Verner, K. - Tajčmanová, L. (2006): Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root. In Svojtka M: Geolines, s. 138. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

© Lucie Tajcmanova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top