Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089434
fax: +420257531376
lucie.kondrova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

2006 – MSc., CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, branch of study Land Surveying and Cartography

2003-2004 - Erasmus study at the Helsinki University of Technology - focus on geographical information systems (GIS)

2008-2016 - postgraduate studies at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, branch of study Land Surveying and Cartography, specialization in Geoinformatics

Professional Experience

Since 2006 – researcher and GIS specialist, Department of the Information Systems, Czech Geological Survey, Prague

Research Interests

GIS specialist

  • data models for spatial data
  • GIS analysis
  • 3D modelling in GIS

Membership in Professional Societies 

  • Technical Working Group for implementation of INSPIRE in the Czech Republic (WG for metadata)
  • Czech National Geological Committee

 

 


Recent papers

Barnet, I. - Pacherová, P. - Kondrová, L. (2010): Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 192-194. ISSN 0514-8057

Baroň, I. – Řehánek, T. – Vošmik, J. – Musel, V. – Kondrová, L. (2011): Report on a recent deep-seated landslide at Gírová Mt., Czech Republic, triggered by a heavy rainfall: The Gírová Mt., Outer West Carpathians; Czech Republic. – Landslides 8, 3, 355-361. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-011-0255-y

Fiferna, P. - Gürtlerová, P. - Kondrová, L. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2011): Výstava fotografií z Chile (P. Gürtlerová, R. Gürtler, L. Kondrová). Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Čejchanová, A. – Breiterová, H. – Budil, P. – Kondrová, L. (2012): Den otevřených dveří v České geologické službě v rámci Týdne vědy a techniky 2012. Praha

Fifernová, M. - Kondrová, L. - Krejčí, Z. (2009): Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou. 1 s. MS odbor 740

Fifernová, M. - Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2007): Národní geologická mapová databáze. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Fifernová, M. - Kondrová, L. - Tomas, R. (2008): Regionální geologický informační systém. In Pešková, K: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008, s. 109. – VŠB - TU Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-254-1340-1

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Czech Geosites App - poster. 1 s. MS odbor 740

Jelének, J. – Kondrová, L. – Karenová, J. (2015): Good practice workflows and tools for integrated urban subsurface modelling. Praha

Kadlecová, R. - Aichler, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Hrabánková, A. - Hrkal, Z. - Kněžek, M. - Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Novotná, E. - Olmer, M. - Pavlíková, D. - Prchalová, H. - Špíčáková, L. - Úličný, D. (2007): Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice. 57 s. MS archiv České geologické služby, Ministerstvo životního prostředí ČR

Kondrová, L. (2011): GIS v České geologické službě. 10.1.2011, přednáška 45 minut. Přírodovědecká Fakulta UK

Kondrová, L. (2011): GIS v České geologické službě. 14.11.2011, přednáška 45 minut. Přírodovědecká Fakulta UK

Kondrová, L. (2011): Jak bylo v San Diegu aneb 31. mezinárodní uživatelská konference Esri. – ARC Revue 3/2011, březen, 29-30. ISSN 1211-2135

Kondrová, L. (2011): Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci. 18 s. MS odbor 740

Kondrová, L. (2011): Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost. 25.9.2011. 2. otevřený kongres ČGS a SGS, Monínec

Kondrová, L. (2011): Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost. In Kryštof Verner, David Buriánek a Petr Budil: 2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011, s. 49. – Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-87487-00-6

Kondrová, L. (2013): Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci. 31 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Kondrová, L. (2013): Processing and Visualization of Borehole data in GIS - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Kondrová, L. (2014): Data Model for Multidimensional Geological Subsurface Data in Geographic Information System. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM: 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote sensing - Conference Proceedings, Volume 1, svazek 1. s. 549-554. – International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Albena. ISBN 978-619-7105-10-0

Kondrová, L. (2015): Datový model pro 3D modelování geologické stavby území České republiky. Disertační práce, 130 s. MS odbor 740

Kondrová, L. (2016): (Otevřená) data České geologické služby. 13.9.2016. konference Geoinformatics, FSv ČVUT v Praze

Kondrová, L. (2017): CGS 3D data and metadata strategy. 11.4. 2017. Ljubljana, Slovinsko. 3.setkání středoevropských geologických služeb CE-GIC

Kondrová, L. - Aichler, J. - Žáček, V. - Gürtlerová, P. - Fifernová, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Dekanová, P. (2007): Geovědní informační systém oblasti Jesenicka. Centrální datový server České geologické služby

Kondrová, L. - Fifernová, M. (2007): Využití GIS GEOČR25 - Jesenicko. 19. 1. 2007. Rohanov

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geological Mapping of the Czech Republic - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geologické mapování České republiky - poster. 1 s. MS Odbor 740

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Tomas, R. (2007): Geologický GIS Jesenicka - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Krejčí, Z. (2009): Tvorba informačního systému. 19.10.2009. Sedmihorky

Kondrová, L. - Krejčí, Z. (2009): Tvorba informačního systému. In Lilian Švábenická, Jan Prostředník, Vladislav Rapprich, Tomáš Řídkošil: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 62-67. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Skácelová, Z. - Binko, R. - Ambrozek, V. - Kycl, P. (2011): Geological Data and its Application for Life - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Neubertová, H. - Maděra, P. (2011): Fascinující krajina Chile očima Lucie Kondrové . Soubor pohlednic s krátkými popisnými texty

Kondrová, L. - Tomas, R. (2010): OneGeology-Europe - test interoperability v geologii. 24.11.2010. konference Inspirujme se možnostmi, Průhonice

Kondrová, L. - Tomas, R. (2010): OneGeology-Europe - test interoperability v geologii. 3.11.2010. konference GIS ESRI, Praha, Kongresové centrum

Kondrová, L. - Tomas, R. (2010): OneGeology-Europe, test interoperability v geologii. In Ing. Iva Hamerská: Sborník příspěvků - 19.konference GIS ESRI, ArcData Praha 2010, s. 24-25. – ArcData Praha, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-904450-4-8

Kondrová, L. - Tomas, R. - Dudíková Schulmannová, B. (2010): Natural resources - Building stones. In Ian Jackson: One Europe One Geology - applying geoscience for society, s. 30-31. – OneGeology-Europe Consortium. Trento. ISBN 978-0-85272-668-6

Kondrová, L. - Tomas, R. - Gürtlerová, P. (2010): Education, Heritage and Outreach - Geotourism/GeoParks. In Ian Jackson: One Europe One Geology - applying geoscience for society, s. 68-69. – OneGeology-Europe Consortium. Trento. ISBN 978-0-85272-668-6

Kondrová, L. - Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Tomas, R. (2010): Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Čoupek, P. - Tomas, R. (2011): Geologie Evropy bez hranic - skutečný test proveditelnosti INSPIRE. – ARC Revue 20, 1, 11-13. ISSN 1211-2135

Kondrová, L. - Čápová, D. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2009): Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Čápová, D. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2010): Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2012): Geoinformační systém pro Geopark Český ráj. 27.1.2012. Turnov

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2012): Česká geologická služba v zahraničí - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2015): GEOCR3D - Geology of the Czech Republic in 3D - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2015): GEOČR3D - Geologie ČR ve 3D - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2017a): Využití GIS v České geologické službě. In M. Báčová, M. Bauer, J. Cajthaml, P. Kavka, J. Havlíček, L. Weyskrabová: GIS a životní prostředí 2017 - sborník abstraktů, s. 14. – České vysoké učení technické v Praze. Praha. ISBN 978-80-01-06129-9

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2017b): Využití GIS v České geologické službě. 30.5. 2017, konference GIS a životní prostředí 2017. Karlov u Josefova Dolu

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Binko, R. (2014): Geo-informace pro každého. 18.9.2014. Břevnovský klášter, oslava 95 let ČGS

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Kociánová, L. – Čížek, D. – Karenová, J. (2014): Školení ArcGIS pro začátečníky. 2 dvoudenní odborná školení; tištěné a digitální materiály. Odbor informačních systémů, ČGS Praha

Kondrová, L. – Kujal, R. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čápová, D. (2017): INSPIRing Geophysics. 6.9. 2017. INSPIRE conference 2017, Strasbourg

Kondrová, L. – Moravcová, O. (2014): Description of the CGS data sources - metadata (web page on the CGS Information Portal). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/services/data/data-sources-description

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014): INSPIRE helps to share EU geological data and metadata - Case Study from European projects OneGeology-Europe and Minerals4EU. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014a): INSPIRE - cesta ke sdílení geologických dat v Evropě; Případová studie z evropských projektů OneGeology-Europe a Minerals4EU. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014a): INSPIRE helps to share EU geological data and metadata - Case Study from European projects OneGeology-Europe and Minerals4EU. In Joint Research Centre: INSPIRE Conference 2014, http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/, s. 1. – European Commission. Aalborg

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2016): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2015. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2016. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Kujal, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Paleček, M. (2013): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. (2014): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2013. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Skarková, H. (2015): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2014. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2017): Metadata for 3D geological models - technical workshop. Geofyzikální ústav AV ČR

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Čoupek, P. (2015b): Mente et Malleo et INSPIRE - 95 years with geological data, 7 years with INSPIRE at the Czech Geological Survey. 27.5. 2015. INSPIRE Geospatial World Forum 2015, Lisbon Congress Centre, Portugalsko

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013a): EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, European Commission: INSPIRE Conference 2013: The Green Renaissance, s. 14-15. – Joint Research Centre, European Commission. Florence

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. (2015a): Mente et Malleo et INSPIRE - 95 years with geological data, 7 years with INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre: INSPIRE Geospatial World Forum 2015 Proceedings online, http://geospatialworldforum.org/speaker/bio-abstratct.asp?id=gwf2015A230, s. 1. – European Commission & Geospatial media + communications; . Lisboa

Kondrová, L. – Paleček, M. – Krejčí, Z. – Kociánová, L. (2016): REPP-CO2: Project Information system (Geodatabase). 8.11.2016. Praha, Masarykova kolej

Kondrová, L. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Moravcová, O. (2017): web page Download services. Česká geologická služba

Kondrová, L. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Moravcová, O. (2017): webová stránka Stahovací služby. Česká geologická služba

Kondrová, L. – Čejchanová, A. (2016): Digital presentation of historical geological maps. 6.4.2016. Vídeň, Rakousko. Druhé setkání středoevropských geologických služeb CE-GIC

Kondrová, L. – Čejchanová, A. – Paleček, M. (2017): History of the Geological Mapping of the Czech Republic - poster. 1 s. MS Odbor 740

Kondrová, L. – Čápová, D. (2014): OneGeology-Europe Plus Initiative. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Čápová, D. (2014): OneGeology-Europe Plus Initiative. 29.4.2014. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2014, Vídeň

Kondrová, L. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Hudečková, E. (2017): INSPIRing Geophysics. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2017 - INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box. Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/conference2017/psessions, s. 272. – European Commission, DG Environment, Unit E.4 – Compliance and Better Regulation. Strasbourg

Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Petyniak, O. – Kafka, Š. (2014): Cookbook for creating multilingual metadata records using the Minerals Intelligence Network for Europe Metadata Catalogue. Neuveden

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes Metadata catalogue. Praha. Dostupné z URL http://prosum.geology.cz/

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016b): Cookbook for creating multilingual metadata records using the ProSUM Metadata Catalogue (MicKA). Neuveden

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. (2014): Metadata System for Minerals4EU training. 1.10.2014. Dublin, Irsko

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Kuttelwascher, R. - Hudec, V. (2009): Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS. In Iva Hamerská: Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR, s. 57-60. – ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha. ISBN 978–80–904450–1–7

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Metelka, V. - Kondrová, L. - Klímová, M. (2008): Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50. 1 s. MS Útvar informatiky

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Kondrová, L. - Klímová, M. (2008): Geological Map of the Trans-Altay Gobi - poster. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Kondrová, L. - Klímová, M. (2008): Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1:500 000 - poster. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Karenová, J. - Kociánová, L. - Kondrová, L. - Fifernová, M. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Binko, R. - Vejrová, L. - Poulová, D. - Hanžl, P. - Rukavičková, L. - Kuttelwascher, R. (2009): TVORBA GEOČR25 – GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR. Závěrečná zpráva, 119 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Kondrová, L. - Hanžl, P. (2007c): Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů. Brno. Centrální datový server České geologické služby

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Karenová, J. - Vejrová, L. - Kondrová, L. - Žáček, V. - Kycl, P. - Mixa, P. (2010): Geological Mapping of Costa Rica. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Krejčí, Z. – Fifernová, M. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čoupek, P. (2009): Moderní přístup ke geoinformacím. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 110-111. – Štátny geologický ústav Dionýza Štůra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Krejčí, Z. – Paleček, M. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2014): Národní geologická databáze České republiky - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740, Brno

Kujal, R. – Hudečková, E. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012g): Aplikace Geofyzikální prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=18

Kujal, R. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): INSPIRE geophysical data specification - technical workshop. Česká geologická služba

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012a): Aplikace Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=1

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012b): Aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=2

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012c): Aplikace Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=3

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012d): Aplikace Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=4

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012e): GIS aplikace Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=5

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012f): Aplikace Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=6

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012h): Aplikace Geochemická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=19

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012i): Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=20

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012j): Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012k): Webová mapová služba Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012l): Webová mapová služba Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012m): Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012n): Webová mapová služba Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012o): Webová mapová služba Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013a): Map Application Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=15&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013b): Map Application Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=13&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013c): Map Application Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=14&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013d): Map Application Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013e): Map Application Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=11&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013f): Map Application Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=12&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013g): Web map service for the Map of Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013h): Web map service for the Map of Historical Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013i): Web map service for the Map of Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013j): Web map service for the Map of Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013k): Web map service for the Map of Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013l): Web map service for the Map of Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. – Kramolišová, P. – Kachlíková, R. – Binko, R. – Jelenová, M. – Krejčí, Z. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Česká geologická služba, Praha

Maděra, P. – Fiferna, P. – Hladík, V. – Froňková, K. – Kondrová, L. (2016): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 3.

Moravcová, O. - Breiterová, H. - Sidorinová, T. - Bokr, P. - Gürtlerová, P. - Čejchanová, A. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS, MŽP ČR

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. (2014): The European Minerals Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://m4eu.geology.cz/metadata/

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Svítil, R. (2013): Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje/metadata

Moravcová, O. – Svítil, R. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Karbušická, S. (v tisku): Rozcestník datových zdrojů ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje

Paleček, M. – Hudečková, E. – Kondrová, L. – Pospíšil, V. – Ambrozek, V. (2016): Webová mapová služba pro zpřístupnění Seismických profilů České republiky. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. (2013): Geological map 1 : 500 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geovedni_mapy500/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. (2013): Geovědní mapy 1 : 500 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geovedni_mapy500

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2013): Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2012): Webová mapová služba pro zpřístupnění geologické mapy České republiky 1:500 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2012): Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2012): Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu hydrogeologických rajonů České republiky. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2012): Webová mapová služba pro zpřístupnění regionálně geologického schematu České republiky 1:2 500 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2013): New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2014): Map Server of the Czech Geological Survey - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2012): Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): Webová mapová služba pro zpřístupnění Geomagnetické mapy 1:2 000 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy radonového indexu 1:500 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy zvodnění 1:2 000 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): Webová mapová služba pro zpřístupnění Radiometrické mapy 1:2 000 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): Webová mapová služba pro zpřístupnění Základní hydrogeologické mapy Československa 1:200 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu inženýrskogeologických rajonů 1:1 000 000. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Petyniak, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. – Fiferna, P. (2017): CE-GIC Ljubljana 2017 – National Introduction. 11. 4. 2017. CE-GIC Ljubljana

Pospíšil, V. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2016a): Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE Download Service. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Geohazardy/radon50_MapServer/Radon50.xml

Pospíšil, V. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2016a): Půdní mapa 1 : 1 000 000 - INSPIRE Download Service. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Inspire/Pudni_typy_MapServer/PudniMapa.xml

Pospíšil, V. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2016a): Registr svahových nestabilit - INSPIRE Download Service. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Geohazardy/svahove_nestability_MapServer/Sesuvy.xml

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-846-5

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Dvořák, I. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-808-3

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013f): WMS služby ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz/, http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Petyniak, O. – Pospíšil, V. – Binko, R. – Krejčí, Z. (2014): Lists of the CGS on-line applications - web pages. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2013a): Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Tomas, R. - Kondrová, L. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. (2009): OneGeology-Europe - Work Package 4,5,6 technical workshop. Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-810-6

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-848-9

Čejchanová, A. - Kondrová, L. - Tomas, R. (2008): Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století. In Pešková, K: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008, s. 117. – VŠB - TU Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-254-1340-1

Čejchanová, A. - Kondrová, L. - Tomas, R. (2008): Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster. 1 s. MS Odbor 740

Čejchanová, A. – Kondrová, L. (2015): Research on a set of field maps at a scale of 1:28 800 from the second half of 19th century. A reconstruction of the geological structure of the area of Bohemia, Moravia and Silesia. In Harvan D: Sborník 13.ERBE symposium Banská Štiavnica, Štátne banské muzeum, Banská Štiavnica, s. 214-220. – Slovenské banské múzeum. Banská štiavnica. ISBN 978-80-89304-17-2

Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Krejčí, Z. - Kondrová, L. (2010): Harmonized Geological Map 1GE-1M , Czech part of the common European map created within the scope of the OneGeology-Europe project. Dostupné z URL http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/

Čápová, D. - Krejčí, Z. - Kondrová, L. - Fifernová, M. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Sedláček, J. Ing. (2009): Informační služby ČGS – podpora JISŽP a INSPIRE, rozvoj a plány do budoucna. 4.6.2009. Výjezdní zasedání resortních informatiků MŽP - VÚKOZ Průhonice

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Javůrková, M. (2008): Uživatelská příručka k eEarth aplikaci. Neuveden. 17 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN Neuveden

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Javůrková, M. (2008): Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice. Neuveden. 12 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN Neuveden

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Javůrková, M. (2008): Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu. Neuveden. 9 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN Neuveden

Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016a): EGDI Metadata Catalogue – the European Geological Data Hub. In Joint Research Centre: INSPIRE Geospatial World Forum 2016 Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/schedule/submissions/351.html, s. 1. – European Commission; Exhibition Committee - Institut Cartogràfic (Barcelona). Barcelona

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2015): OneGeology - OneGeology-Europe Plus Workshop. Praha

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. – Kramolišová, P. (2012): OneGeology-Europe Plus – Technical Support Coordination Meeting. Praha

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. – Kramolišová, P. (2013): OneGeology-Europe Plus Workshop. Ljubljana

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016c): EGDI Metadata Catalogue - the European Geological Data Hub. 29.9. 2016. Barcelona, Španělsko

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016d): European Geological Data Infrastructure ´EGDI´ Metadata Catalogue - Step to the Pan-European EPOS project. 16.11. 2016. Workshop CzechGeo/EPOS, Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha

Čápová, D. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Karbušická, S. – Čoupek, P. (2013): Website OneGeology-Europe Plus. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/1geplus

© Lucie Kondrova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top