RNDr. Lilian Švábenická, CSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089528
lilian.svabenicka@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Born 1953 in Turnov, Czechoslovakia


Academic degree

RNDr., CSc.

Education

Undergraduate studies: Charles University in Prague, specialisation in geology and paleontology, 1972-1977, degree: Graduated Geologist.

Graduate studies: Charles University in Prague, degree: Doctor of Sciences (RNDr.) 1977 (Thesis: Planktonic foraminifers and calcareous nannofossils of the Lower Badenian deposits, Rousínov RO-1 borehole). Charles University in Prague, degree: Candidate of Sciences (CSc.) 1987 (Thesis: Calcareous nannoplankton in the flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit).

Honorary distinction

Correspondent of the Geological Survey of Austria, 1999

Word of Appreciation of the Director of the Geological Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic for a fruitful cooperation with his Institute, 2010

Present position

Head of the Department of Regional Geology of Sedimentary Formations, Czech Geological Survey, Prague

Employment

Czech Geological Survey from 1978 to the present: micropaleontologist and biostratigraphic researcher. Leader of Survey, Research and Development, and grant projects, participant in the IGCP and bilateral cooperation programmes. Editor of completed geological maps.
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) scholarschip in 1985 and 1990, subject of study: Boreal Cretaceous nannofossils and biostratigraphy in the Münsterland Basin (with the team lead by Prof. Matthias Kaever, Westfälisch Wilhelms-Universität Münster).

Research interests

Biostratigraphic research (Cretaceous and Tertiary calcareous nannofossils) of

 • Outer Western Carpathians
 • Carpathian Foredeep
 • Pieniny Klippen Belt (in cooperation with the Jagiellonian University, Kraków)
 • Gosau, Northern Calcareous Alps (in cooperation with the Geological Survey of Austria)
 • Bohemian Cretaceous Basin 

Study of coccoliths in the chalk material of high Gothic paintings (in cooperation with the National Gallery, Prague)

Within the international cooperation, collaboration with the Geological Survey of Austria, Jagiellonian University in Kraków, Poland, and Nanjing University, China

Service to Scientific Community

 • Member of Executive Committee of Geologica Carpathica
 • Chairperson of the Carpathian-Balkan Geological Association for the Czech Republic
 • Member of INA (International Nannoplankton Asssociation)
 • External supervisor of PhD students of the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Slovak Republic, and Jagiellonian University, Kraków, Poland
 • Leader of the Research and Development Project of the Ministry of the Environment of the Czech Republic: "The UNESCO European Geopark Bohemian Paradise - development of a geoscientific information system for region development and geological heritage protection", 2008-2010
 • Leader of the project of the Grant Agency of the Czech Republic: "Biostratigraphic and paleoenvironmental nannofossil correlation across the Late Cretaceous in the Bohemian Massif and Western Carpathians", 2010-2012

Publications

Author or co-author of more than 70 professional papers in the field of micropaleontology and biostratigraphy. The topics include calcareous nannofossil biostratigraphy in the Outer West Carpathians, in the Pieniny Klippen Belt, in the Gosau, Northern Calcareous Alps, in the Bohemian Cretaceous Basin and in the Münsterland Basin. Main focus is put on the significance and validity of calcareous nannofossils for biostratigraphic assignment of the flysch deposits. Also, papers on the coccoliths in the chalk material of the High Gothic paintings made in Bohemia during 14th and 15th centuries were published.References to recent papers

Švábenická L., 2010. Late Turonian and Turonian-Coniacian boundary according to study of calcareous nannofossils in the Bohemian Cretaceous Basin, Jizera development. Geoscience Research Reports for 2009, 58-64.

Švábenická L., 2009. Diachronic occurrence of Marthasterites furcatus in the Turonian sediments of the Bohemian Cretaceous Basin and Western Carpathians, Czech Republic. Geoscience Research Reports for 2008, 126-129.

Valečka J., Švábenická L., 2009. The age of the pelitic sequence in the overlay of the Jizera Formation of the Bohemian Paradise. Geoscience Research Reports for 2008, 45-48.

Skupien P., Bubík M., Švábenická L., Mikuláš R., Vašíček Z., Matýsek D., 2009. Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of the Czech Republic. SEPM (Society of Sedimentary Geology) Special Publication, 99-109.

Švábenická L., 2008. Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic). Geoscience Research Reports for 2007, 63-72.

Švábenická L., Bubík M., Stráník Z., 2007. Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic). Geologica Carpathica 58, 3, 237-262.

Švábenická L., 2007. Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of samples taken from medieval paintings according to study of calcareous nannofossils. Geoscience Research Reports for 2006 171-175.

Stráník Z., Hrouda F., Otava J., Gilíková H., Švábenická L., 2007. The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. Geologica Carpathica 58, 4, 371-388.

Tomanová Petrová P., Švábenická L., 2007. Biostratigraphy and paleoecology of the Middle Miocene sediments in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. Geologica Carpathica 58, 4, 333-352.

Čech S., Hradecká L., Svobodová M., Švábenická L., 2005. Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences 80,4,321-354.

Hu X., Švábenická L., Sarti M., 2005. Turonian-Coniacian oceanic red beds in the Rio Fardes Section, Middle Subbetc, Southern Spain. Earth Science Frontiers 12, 2, 38/44.

Ćorić S., Švábenická L., 2004. Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria). Geologica Carpathica 55, 2, 147-153. 

Oszczypko N., Malata E., Švábenická L., Golonka J., Marko F., 2004. Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the “black flysch” case study. Cretaceous Research 25, 89-113.

Svobodová M., Hradecká L., Skupien P., Švábenická L., 2004. Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Geologica Carpathica 55, 5, 371-388.

Švábenická L., 2002. Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). Geologica Carpathica 53, 3, 197-210.

Švábenická L., Wagreich M., Egger J., 2002. Upper Cretaceous calcareous nannofossil assemblages at a transect from the Northern Tethys to the temperate realm in Central Europe. In: Michalík J. (ed): Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation,187-212, Veda, Bratislava.

Švábenická L., 2001. Late Campanian/Late Maastrichtian penetration of high-latitude calcareous nannoflora to the Outer Western Carpathian depositional area. Geologica Carpathica 52, 23-40.

Recent papers

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Bubík, M. - Cicha, I. - Dašková, J. - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Jurková, Z. - Krásný, J. - Krejčí, O. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Opluštil, S. - Mikuláš, R. - Pálenský, P. - Rojík, P. - Skupien, P. - Spudil, J. - Sýkorová, I. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Titl, F. - Tomanová Petrová, P. - Ulrych, J. (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Neuveden. 437 s. – Česká geologická služba. Praha

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Adámek, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2005): Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, 2005, 16-19. ISSN 1212-6209

Adámek, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. - Horáček, J. (2006): Results of the investigations at the karpatian-badenian boundary in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. 1 s. MS Poster na CBGA v Bělehradě

Adámek, J. - Švábenická, L. - Petrová, P. (2003): Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 16-19. ISSN 1212-6209

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Bubík, M. - Adamová, M. - Bak, M. - Franců, J. - Gedl, P. - Mikuláš, R. - Švábenická, L. - Uchman, A. (2002): Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, 18-22. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Havlín Nováková, D. - Pecina, V. - Poul, I. - Skupien, P. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Vít, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. 75 s. MS Česká geologická služba

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Nováková, D. - Novotný, R. - Pecina, V. - Švábenická, L. (2006a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva. 72 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí, Geofond

Bubík, M. - Adamová, M. - Franců, E. - Franců, J. - Gedl, P. - Švábenická, L. (2001): Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000

Bubík, M. - Adamová, M. - Franců, E. - Franců, J. - Gedl, P. - Švábenická, L. (2001): Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 8, 22-26. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Bak, M. - Gedl, P. - Švábenická, L. (1999): Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 42-46. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Bak, M. - Švábenická, L. (1999): Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic). – Geologica Carpathica 50, 1, 33-48. ISSN 1335-0552

Bubík, M. - Gregorová, R. - Švábenická, L. (2006b): Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 30-31. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Krejčí, O. - Švábenická, L. (2000): Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 60. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2007): Biostratigraphic correlations and environments in the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Flysch Carpathians of Czech Republic. In Krzymińska, J: 6th Polish Micropalaeontological Workshop MIKRO-2007, June 18-20, 2007, Gdańsk. Abstracts, – Polish Geological Institute. Gdańsk

Bubík, M. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2008): Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, listopad, 46-52. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Švábenická, L. (1999): Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 9. ISSN 0514-8057

Bubík, M. - Švábenická, L. (2000): Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 10. ISSN 0514-8057

Bubík, M. - Švábenická, L. (2006c): Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 36-40. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Švábenická, L. (2011): Bioevents at the Paleocene-Eocene boundary in flysch sediments of the Outer Western Carpathians, Czech Republic. In Egger H: Climate and Biota of the Early Paleogene. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 85. s. 47. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien

Bubík, M. - Švábenická, L. (2012a): Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Upper Maastrichtian in flysch deposits of the Uzgruň KT section (Western Carpathians, Czech Republic). In Hladilová Š., Doláková N., Dostál O: 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků, s. 18. – Masarykova Univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-5978-8

Bubík, M. - Švábenická, L. (2012b): Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Upper Maastrichtian in flysch deposits of the Uzgruň KT section (Western Carpathians, Czech Republic). 18.10.2012. Brno

Bubík, M. - Švábenická, L. - Stráník, Z. (2005): Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches. – Mineralia Slovaca 37, 3, 282-284. ISSN 0369-2086

Bubík, M. - Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2001): A.12.Lužice. – Český geologický ústav. Praha

Bubík, M. – Ambrozek, V. – Břízová, E. – Domas, J. – Kopačková, V. – Krmíček, L. – Martínek, K. – Mašek, D. – Maštera, L. – Milovský, R. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Švábenická, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran’s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes. 83 s. MS ČGS Praha, Brno

Bubík, M. – Buriánek, D. – Cígler, V. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Vít, J. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín. 154 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Elbra, T. – Franců, J. – Kdýr, Š. – Schnabl, P. – Švábenická, L. (2022b): Post-Cretaceous-Paleogene slumping in the Subsilesian Unit of the Outer Western Carpathians: Biostratigraphic, sedimentary and magnetic records from the Bystřice section. – Geologica Carpathica 73, 6, 561-577. ISSN 1335-0552. DOI 10.31577/GeolCarp.73.6.4

Bubík, M. – Franců, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. (2016): Upper Cretaceous to Lower Miocene of the Subsilesian Unit (Western Carpathians, Czech Republic): stratotypes of formations revised. – Geologica Carpathica 67, 3, 239-256. ISSN 1335-0552. DOI 10.1515/geoca-2016-0016

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2019): Nové poznatky o terciéru a kvartéru získané geologickým mapováním okolí Lipníka nad Bečvou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 7-15. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-7

Bubík, M. – Golonka, J. – Reháková, D. – Skupien, P. – Švábenická, L. – Waśkowska, A. (2020): Slump/slide facies at the transition of the Cieszyn and Hradiště formations in Cieszyn (Těšín) section (Outer Flysch Carpathians). – Stratigraphy 17, 3, 187-204. ISSN 1547-139X. DOI 10.29041/strat.17.3.187-204

Doláková, N. - Hladilová, Š. - Petrová, P. - Švábenická, L. - Zlinská, A. - Halásová, E. - Andreyeva-Grigorovich, A. S. - Kvaček, Z. (2003): Hypostratotypes of the Karpatian Stage. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F: The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, s. 21-26. – Masaryk University, Brno. Brno. ISBN 80-210-3266-9

Dulai, A. - Hradecká, L. - Konzalová, M. - Less, G. - Švábenická, L. - Lobitzer, H. (2010): An Early Eocene Fauna and Flora from 'Rote Kirche' in Gschliefgraben near Gmunden, Upper Austria. In Lobitzer Harald, Janda Christoph: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt Fifty Years of Geological Cooperation between Austria, the Czech Republic and the Slovak Republic, svazek 65. s. 181-210. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien. ISBN 978-3-85316-058-9

Elbra, T. – Bubík, M. – Reháková, D. – Schnabl, P. – Čížková, K. – Pruner, P. – Kdýr, Š. – Svobodová, A. – Švábenická, L. (2018): Magneto- and biostratigraphy across the Jurassic-Cretaceous boundary in the Kurovice section, Western Carpathians, Czech Republic. – Cretaceous Research 89, September, 211-223. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2018.03.016

Elbra, T. – Schnabl, P. – Pruner, P. – Čížková, K. – Kdýr, Š. – Reháková, D. – Svobodová, A. – Švábenická, L. (2018): Magnetic properties across the Jurassic-Cretaceous boundary in Kurovice and Štramberk sections, Western Carpathians, Czech Republic. 16.5.2018. Kroměříž, Berriasian Working Group

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Grabowski, J. – Lodowski, D. – Michalík, J. – Reháková, D. – Szives, O. – Goričan, Š. – Lintnerová, O. – Halásová, E. – Švábenická, L. – Fekete, K. – Boorová, D. (2022): The Jurassic-Cretaceous transition in the Western Carpathians. Cretaceous of Poland and adjacent areas. Field trip guides of the 11th International Cretaceous Symposium, Warsaw, Poland, 2022. 4 s. – Faculty of Geology, University of Warsaw. Warszawa

Havlín, A. - Adamová, M. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Kolejka, V. - Kašperáková, D. - Pecina, V. - Novotný, R. - Švábenická, L. - Baroň, I. (2007): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov. 50 s. MS Česká geologická služba

Havlíček, P. - Adámek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čtyroká , J. - Čtyroký, P. - Macek, J. - Nekovařík, Č. - Neudert, O. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky. Základní geologická mapa České republiky 1:25000. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, P. - Novák, Z. - Švábenická, L. - Vachek, M. (2002): Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 33-36. ISSN 0514-8057

Havíř, J. - Otava, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2004): Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 18-23. ISSN 1212-6209

Hofmann, T. - Švábenická, L. - Hradecká, L. (2000): Biostratigraphy of Fissure Fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 2, 465-474. ISSN 0378-0864

Holcová, K. – Bubík, M. – Švábenická, L. – Horychová, I. – Vodrážka, R. (2013): The Micropalaeontological record of global change: from epicontinental seas to open ocean. The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nannofossils Groups, Spring 2013. Praha

Hradecká, L. - Kvaček, J. - Lobitzer, H. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2007): Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 3+4, 147, 684-686. ISSN 0016-7800

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Sachsenhofer, R. F. - Siegel-Farkas, A. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2000): Biostratigraphy and Palaeoenvironment of the marly marine transgression of Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup (Upper Turonian-Lower Santonian Grabenbach-Formation,Northern Calcareous Alps,Styria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1999/56, 2, 475-517. ISSN 0378-0864

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Szente, I. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2005): Biostratigraphie und Ablagerungstedingungen der Unteren Gosau-Subgruppe des Eisenbachs am Traunsee (Oberösterreich). In Weidinger J. T. (ed.) : Beiträge zur Geologie des Gmundner Bezirks: aus der Praxis der Geologen im Salzkammergut, s. 25-42. – Erkudok-Inst.-Museum Gmunden. Gmunden. ISBN 3-9500193-5-9

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2003): Biostratigraphie und Ablagerungsbedingungen der Hofergrabenmergel am Locus Classicus in Gosau (Hochmoos - Formation, Oberconiac/Santon - ein Vorbericht. In Weidinger J. (ed.) : Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Begleitband zur Tagung Erde-Mensch-Kultur-Umwelt, 28. - 31. August 2003, Gmunden, Österreich, s. 149-152. – Erkudok-Inst., Museum Gmunden. Gmunden. ISBN 3-9500193-3-2

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2007a): Contributions to the lithostratotype of 'Horgrabenmergel' (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian;Upper Austria). In H. Egger, Ch. Rupp: Arbeitstagung´07, Linz, Beiträge zur Geologie Oberösterreichs, s. 165. – Geologische Bundesanstalt. Vídeň. ISBN 978-3-85316-035-0

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2007c): Biostratigraphie und Ablagerungsbedingungen der 'Eisenbach-Gosau' am Traunsee. In Hubmann B., Gross M: 13. Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft, s. 7-8. – Karl-Franzens Universität. Graz

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2007d): Die Hofergrabenmergel (HochmoosFormation, Untere Gosau-Subgruppe) der klassichen lokalität in Gosau, Oberösterreich. In Hubmann B., Gross M: 13.Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft, s. 9-10. – Karl-Franzens Universität. Graz

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Švábenická, L. - Svobodová, M. (2000): Biostratigraphy and Facies of selected Exposures in the Grunbach-Neue Welt Gosau-Group (Coal-bearing Series,Inoceramus-Marl and Zweiersdorf-Formation,Late Cretaceous and Paleocene,Lower Austria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1999/2, 56, 519-551. ISSN 0378-0864

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2000): Biostratigraphy of selected exposures in Grünbach-Neue Welt Gosau Group (Late Cretaceous). In University of Vienna: Absracts of 6th International Cretaceous Symposium August 27 to September 4, 2000, Vienna, Austria, – Geozentrum, University of Vienna. Vienna

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2006b): Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Trausee (Salzkammergut, Horní Rakousko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 150-152. ISSN 0514-8057

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2006c): Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1-2, 132-133. ISSN 0016-7800

Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku. Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře, s. 29-31. – Přírodovědecká fakulta Olomouc. Olomouc. ISBN 80-244-1111-3

Hradecká, L. - Švábenická, L. (1999): Bohemian Cretaceous Basin - presupposed sea way between the North European Basins and Tethys based on study of foraminifers and calcareous nannofossils (Turonian-Coniacian). – Geologica Carpathica 50, říjen, 35-36. ISSN 1335-0552

Hradecká, L. - Švábenická, L. (2001): Cenomanian/Turonian boundary in the Bohemian Cretaceous Basin (foraminifers and calcareous nannofosils). Bull. Société d´Etude Sciences Natur.,Commun.Vol. 3 s. – Maison de la Nature du District d´Elbeuf. Rouen

Hradecká, L. - Švábenická, L. (2004): Foraminifery a vápnité nanofosilie při hranici cenoman/turon v české křídové pánvi. In Zlinská A: Zborník abstraktov 5.paleontologickej konferencie, – Slovenský geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-52-6

Hradecká, L. - Švábenická, L. (2007): Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, podzim, 106-108. ISSN 0514-8057

Hrubeš, M. - Adamová, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Kašpárek, M. - Nekovařík, Č. - Novák, Z. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 54 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrubeš, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Nekovařík, Č. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2000): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc. Výzkumná zpráva, 73 s

Hu, X. - Švábenická, L. - Sarti, M. (2005): Turonian-Coniacian oceanic red beds in the Rio Fardes Section, Middle Subbetic, Southern Spain. – Earth Science Frontiers 12, 2, 38-44. ISSN 1005-2321

Hubatka, F. - Hruška, J. - Krejčí, O. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Valtr, V. (1999): Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 42. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Kdýr, Š. – Schnabl, P. – Pruner, P. – Elbra, T. – Šifnerová, K. – Reháková, D. – Švábenická, L. – Fekete, K. – Michalík, J. (2019): Chemo-, bio- and magnetostratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary in the Snežnica (Outer Western Carpathians, Slovakia). 2 s. – Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava

Košťák, M. – Svobodová, A. – Čech, S. – Švábenická, L. (2014): Ztracený amonit od WC aneb novinky v biostratigrafii svrchního coniaku ČKP. 24.6.2014. Police nad Metují, Správa CHKO Broumovsko

Krejčí, O. - Adamová, M. - Bubík, M. - Fojt, B. - Přichystal, A. - Švábenická, L. (1999): Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 6, jaro, 59. ISSN 1212-6209

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Macek, J. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Svatuška, M. - Roupec, P. - Kosmák, V. (2002): geologická mapa - list 25-41 Vsetín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Bubík, M. – Drábková, J. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. – Hubatka, F. – Nehyba, S. – Kuda, F. (2017): Vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho perspektiv z hlediska zdrojů podzemních vod. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Documentation and evaluation of slope instabilities and other geological phenomena in the Geopark Bohemian Paradise (Czech Republic)European Geoscience Union, General Assembly 2016, Vienna, 18–22 April, Session SSS3.6/EOS7 Geoheritage and Geodiversity Matter: Themes, Linksand Interactions. 21. 4. 2016. Vienna

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Vývoj mapování sesuvů a tvorba geodatabáze Registru svahových nestabilit na příkladu Příhrazské plošiny.Svahové deformace a pseudokras 2016, Mnichovo Hradiště 25. až 27. 5. 2016. 26. 5. 2016. Mnichovo Hradiště

Kycl, P. – Žáček, V. – Huapaya, S. – Čech, S. – Grygar, R. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Mixa, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Mendoza, E. Q. – Kondrová, L. – Karenová, J. – Hradecká, L. – Rejchrt, M. – Švábenická, L. (2009): ESTUDIO GEOLÓGICO Hojas: Miramar, Chapernal, Juntas, COSTARICA, Informe final 2006-2009. 263 s. MS Praha

Kycl, P. – Žáček, V. – Čech, S. – Grygar, R. – Hrazdíra, P. – Huapaya, S. – Metelka, V. – Mixa, P. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Dudíková Schulmannová, B. – Mendoza, E. Q. – Kondrová, L. – Karenová, J. – Hradecká, L. – Rejchrt, M. – Švábenická, L. (2009): GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚST MIRAMAR, CHAPERNAL A JUNTAS, KOSTARIKA. Závěrečná zpráva za dobu řešení v letech 2007, 2008 a 2009. 240 s. MS Praha

Kůrková, I. – Burda, J. – Čech, S. – Nádaskay, R. – Bruthans, J. – Švábenická, L. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Bůzek, F. – Kondrová, L. – Uličný, D. – Skácelová, Z. – Špičáková, L. (2022): Jizerský coniac: Hydrogeologický rajon 4420. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE, stanovení zásob podzemních vod. Svazek 21. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Lobitzer, H. - Budai, T. - Dulai, A. - Haas, J. - Hradecká, L. - Kvaček, J. - Mayr, M. - Mindszenty, A. - Monostori, M. - Ottner, F. - Piros, O. - Schlagintweit, F. - Siblík, M. - Svobodová, M. - Szabó, J. - Szente, I. - Švábenická, L. - Vörös, A. - Zorn, I. (2007): Neue Ergebnisse zur Geologie des Salzkammergutes im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit der Geologischen Bundesanstalt mit den Nachbarländern. In Hubmann B., Gross M: 13.Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft, s. 13-14. – Karl-Franzens Universität. Graz

Lobitzer, H. - Egger, H. - Hradecká, L. - Lelkes-Felvári, G. - Ottner, F. - Siegel-Farkas, A. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2001): Die Gosau-vorkommen von Mooshuben und Krampen in den Steirischen Mürzalpen. Geologische bundesanstalt Arbeitstagung 2001. 12 s. – Geologische Bundesanstalt. Vídeň

Lobitzer, H. - Hradecká, L. - Mayr, M. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2006): Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der 'Ischler Brekzie' im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1-2, 133-136. ISSN 0016-7800

Lobitzer, H. – Breidt, L. – Draxler, I. – Federspiel, F. – Hradecká, L. – Kvaček, J. – Mayr, M. – Schiendorfer, L. – Schlagintweit, F. – Schollnberger, W. – Siblík, M. – Svobodová, M. – Švábenická, L. – Szente, I. – Tenreiter, C. (2015): Geologische Spaziergänge, Bad Ischl, Im Herzen des Salzkammerguts, Oberösterreich. neuveden. 144 s. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Lobitzer, H. – Draxler, I. – Gamsjäger, S. – Häupl, G. – Hradecká, L. – van Husen, D. – Köberl, C. – Kvaček, J. – Ramoser, R. – Reiter, R. – Schollnberger, W. – Schubert, G. – Švábenická, L. – Seewald, F. – Svobodová, M. – Szente, I. – Vávra, N. – Weidinger, J. (2016): Geologische Spaziergänge, Gosau (Alzkammergut, Oberösterreich) und Russbach am Pass Gschütt (Tennengau, Salzburg). neuveden. 160 s. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Lobitzer, H. – Maděra, P. – Švábenická, L. (2021): Zdeněk Kukal (1932-2021) Ein grossartiger Geologe verliess die Bühne - Zdeněk Kukal ist nicht mehr. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 161, 1-4, 243-244. ISSN 0016-7800

Lobitzer, H. – Svobodová, M. – Hradecká, L. – Švábenická, L. (2019): Biostratigrafická a paleoenvironmentální interpretace mikrofosilií ze souvrství „Schneckengraben“ve spodní skupině gosauské křídy v okolí Wörschach-Liezenu v Severních Vápencových Alpách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 2, 111-116. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.04

Michalík, J. – Reháková, D. – Lintnerová, O. – Goričan, Š. – Grabowski, J. – Lodowski, D. – Švábenická, L. – Fekete, K. – Boorová, D. (2022): Snežnica section. Cretaceous of Poland and adjacent areas. Field trip guides of the 11th International Cretaceous Symposium, Warsaw, Poland 2022. 19 s. – Faculty of Geology, University of Warsaw. Warszawa

Michalík, J. – Reháková, D. – Lintnerová, O. – Goričan, Š. – Švábenická, L. – Fekete, K. – Boorová, D. (2022): The Sněžnica Section. In Fekete Kamil: 21st Slovak-Czech-Polish Palaeontological Conference, May 23-25, 2022, Field Trip and Abstracts Book, – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Mlčoch, B. – Švábenická, L. (2015): Nanofosilie spodního campanu v sedimentech na východních svazích mesety Lachman Crags, ostrov Jamese Rosse, Antarktida. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 125-128. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.18

Nehyba, S. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2006): Intraclasts from Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of post- depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In Wysocka, A., Jasionowski, M: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, – Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW. Zwierzyniec. ISBN 83-922218-4-2

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Adamová, M. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. - Švábenická, L. (2007c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky. 75 s. MS Česká geologická služba

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2018): Integrovaná stratigrafie a sedimentologie coniaku v sz. části české křídové pánve a jejich význam pro interpretaci coniackých tektonosedimentárních procesů v západosudetské oblasti. 19. 9. 2018. 9. Křídový seminář, Praha

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2019): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Cretaceous Research 102, OCT, 127-159. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2019.06.005

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie

Nádaskay, R. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. (2017): Stratigraphy of the Lower–Middle Coniacian core section (NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin): deciphering T-R history and linking offshore to proximal deposits. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous – Abstracts, 21–26 August 2017, Vienna. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Olde, K. – Jarvis, I. – Uličný, D. – Pearce, M. – Trabucho-Alexandre, J. – Čech, S. – Gröcke, D. – Laurin, J. – Švábenická, L. – Tocher, B. (2015): Geochemical and palynological sea-level proxies in hemipelagic sediments: a critical assessment from the Upper Cretaceous of the Czech Republic. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 435, October, 222-243. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2015.06.018

Olde, K. – Jarvis, I. – Uličný, D. – Trabucho-Alexandre, J. – Čech, S. – Laurin, J. – Švábenická, L. – Gröcke, D. (2013): Palynomorph response to Turonian-Lower Coniacian sea-level and water mass changes in the Bohemian Basin, Czech Republic. 5.9.2013. konf. přednáška 9th Internat.Symp. Cretaceous System, Ankara

Oszczypko, N. - Malata, E. - Švábenická, L. - Golonka, J. - Marko, F. (2004): Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the black flysch case study. – Cretaceous Research 25, 1, 89-113. ISSN 0195-6671

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Petrová, P. - Adámek, J. - Nehyba, S. - Švábenická, L. (2005): Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In -: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. 12th Congress R.C.M.N.S. - 6-11 September 2005, Vienna, – University of Vienna. Vienna

Petrová, P. - Adámek, J. - Nehyba, S. - Švábenická, L. (2005): Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 42-44. ISSN 1212-6209

Petrová, P. - Nehyba, S. - Švábenická, L. (2005): Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 81-81. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Pešek, J. – Brož, B. – Brzobohatý, R. – Dašková, J. – Doláková, N. – Elznic, A. – Fejfar, O. – Franců, J. – Hladilová, Š. – Holcová, K. – Honěk, J. – Hoňková, K. – Kvaček, J. – Kvaček, Z. – Macůrek, V. – Mikuláš, R. – Opluštil, S. – Rojík, P. – Spudil, J. – Svobodová, M. – Sýkorová, I. – Švábenická, L. – Teodoridis, V. – Tomanová Petrová, P. (2014): Tertiary basins and lignite deposits of the Czech Republic. neuveden. 284 s. – Czech Geological Survey. Praha

Poul, I. - Bubík, M. - Krejčí, O. - Švábenická, L. (2010): Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 126-128. ISSN 1212-6209

Pruner, P. - Schnabl, P. - Elbra, T. - Čížková, K. - Kdýr, Š. - Svobodová, A. - Reháková, D. - Švábenická, L. - Košťák, M. - Skupien, P. - Vašíček, Z. - Wimbledon, W. A. (2018): Results of the project Integrated multi-proxy study of the Jurassic-Cretaceous boundary in marine sequences: contribution to the global boundary definition. 16.5.2018. Kroměříž, Berriasian Working Group

Rapprich, V. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rögl, F. - Brzobohatý, R. - Cicha, I. - Coric, S. - Daxner-Höck, G. - Doláková, N. - Harzhauser, M. - Hladilová, Š. - Kroh, A. - Kvaček, Z. - Mandic, O. - Olshtynska, A. - Pisera, A. - Reichenbacher, B. - Schultz, O. - Švábenická, L. - Tempfer, P. - Vávra, N. - Zorn, I. (2003a): Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F: The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, s. 357-360. – Masaryk University, Brno. Brno. ISBN 80-210-3266-9

Rögl, F. - Coric, S. - Daxner-Höck, G. - Harzhauser, M. - Mandic, O. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2003): Correlation of the Karpatian Stage. In R. Brzobohatý ... [et al.]: The Karpatian - A Lower Miocene stage of the Central Paratethys, s. 27-34. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 80-210-3266-9

Skupien, P. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Mikuláš, R. - Vašíček, Z. (2006): Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat. In Hladilová, Š - Doláková, N: 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology, s. 75-77. – Masarykova Univerzita, Brno. Brno. ISBN 80-210-4097-1

Skupien, P. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Mikuláš, R. - Vašíček, Z. - Matýsek, D. (2009): Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic. In Hu, X. - Wang, Ch. - Scott, R.W. – Wagreich, M. – Jansa, L: Cretaceous Oceanic Red Beds: Stratigraphy, Composition, Origins, and Paleoceanographic and Paleoclimatic Significance, s. 99-109. – SEPM (Society for Sedimentary Geology). Tulsa. ISBN 978-1-56576-135-3

Skupien, P. - Bubík, M. - Švábenická, L. - Vašíček, Z. - Vašíček, Z. - Matýsek, D. (2006): Cretaceous oceanic red beds in the Outer Flysch Carpathians of the Czech Republic. In Hu X., Wang Y., Huang Y: International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system, s. 74-75. – China University of Geosciences Beijing. Beijing

Skupien, P. - Vašíček, Z. - Švábenická, L. (2003): Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika). In -: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická, s. 45-52. – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 80-248-0396-8

Soták, J. - Švábenická, L. (2005): Cenomanian-Turonian boundary and global oceanic anoxia (OAE2), Bohemian Cretaceous Basin: development of calcareous nannoplankton during marine ingression. PROPER 4: Paleoclimate II: orbital forcing - data and methods. Prírodovedecká fakulta University Komenského Bratislava

Stradner, H. – Steinmetz, J. – Švábenická, L. (1984): Cretaceous Calcareous Nannofossils from the Angola Basin, Deep Sea Drilling Project Site 530. In Rosemary Amidei: Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, s. 565-647. – National Science Foundation, National Ocean Sediment Coring Program, University of California. California. ISBN NSFSP-75

Stráník, Z. - Bubík, M. - Švábenická, L. (2000): O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 74. ISSN 1212-6209

Stráník, Z. - Hrouda, F. - Otava, J. - Gilíková, H. - Švábenická, L. (2007a): The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. – Geologica Carpathica 58, 4, 321-332. ISSN 1335-0552

Stráník, Z. - Švábenická, L. (2004): Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 36-39. ISSN 1212-6209

Stráník, Z. - Švábenická, L. - Bubík, M. (2006): Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 51-53. ISSN 0514-8057

Stráník, Z. - Švábenická, L. - Krejčí, O. - Hrubeš, M. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-312 Holešov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 64 s. – Česká geologická služba. Praha

Summesberger, H. - Švábenická, L. - Čech, S. - Hradecká, L. - Hoffmann, T. (1999): New palaeontological and biostratigraphical data on the Klement and Pálava Formations (Upper Cretaceous) in Austria (Waschberg-Ždánice Unit). – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 100A, jaro, 39-79

Svobodová, A. - Reháková, D. - Švábenická, L. (2017): High resolution stratigraphy across the Jurassic-Cretaceous boundary in the Kurovice Quarry, Outer Western Carpathians,Czech Republic. In Grabowski J: Jurassica XIII. Jurassic Geology of Tatra Mts. Abstracts and Field Trip Guidebook, Poland, Koscielisko near Zakopane, June 19th-23rd, 2017, – Polish Geological Institute - National Research Institute Warsaw. Warsaw. ISBN 978-83-7863-650-2

Svobodová, A. – Košťák, M. – Čech, S. – Švábenická, L. (2014): New biostratigraphic evidences (texanitid ammonites, inoceramids and calcareous nannofossils) for the Upper and the uppermost Coniacian in the Bohemian Cretaceous Basin. – Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 165, 4, 587-589. ISSN 1860-1804. DOI 10.1127/zdgg/2014/0023

Svobodová, A. – Reháková, D. – Švábenická, L. – Svobodová, M. – Skupien, P. – Elbra, T. – Schnabl, P. (2018b): Jurassic-Cretaceous boundary in the NW space of Tethys and possible influence from Boreal province. 15.5.2018. Kromeříž, Berriasian Working Group

Svobodová, A. – Reháková, D. – Švábenická, L. – Vašíček, Z. (2018c): Evidence for short-time connection of the NW margin of Tethys and Subboreal realm during the Late Tithonian and Early Berriasian in the Outer Western Carpathians. In Pšenička Josef, Frojdová Jana, Svobodová Andrea, Dašková Jiřina: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and MIKRO 2018 workshop Prague, October 18-19, 2018. Folia, Special Volume 2018, – Přírodovědné muzeum Plzeň. Plzeň. ISBN 978-80-7247-145-4

Svobodová, A. – Vašíček, Z. – Reháková, D. – Švábenická, L. (2018d): Signs of the Subboreal fossil biota in the Outer Western Carpathians during the Late Tithonian and the Early Berriasian. In Šujan Michal, Csibri Tamás, Kiss Peter, Rybár Samuel: 11th ESSEWECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, – Comenius University in Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-4614-6

Svobodová, A. – Švábenická, L. – Reháková, D. – Bubík, M. – Vaňková, L. – Košťák, M. – Skupien, P. (2022): Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Ropice section from the perspective of biostratigraphy, stable isotopes and palaeomagnetism. In Lees Jackie: INA18 Abstracts, Avignon, France, Journal of Nannoplankton Research, svazek 40. – International Nannoplankton Association, Sheridan Press. Hannover PA, USA. ISBN 978-619-91305-4-4

Svobodová, A. – Švábenická, L. – Reháková, D. – Svobodová, M. – Skupien, P. – Elbra, T. – Schnabl, P. (2019): The Jurassic/Cretaceous boundary and high resolution biostratigraphy of the pelagic sequencesof the Kurovice section (Outer Western Carpathians,the northern Tethyan margin). – Geologica Carpathica 70, 2, 153-182. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/geoca-2019-0009

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2002): Biostratigraphy of the Cretaceous pelitic deposits overlying the Štramberk limestone body (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)Preliminary results. In Jozef Michalík, Natália Hudáčková, Barbara Chalupová, Dušan Starek: Abstract Book ESSEWSCA/EEDEN Worshop, International Visegrad Fund, – Institute of Geology, Slovak Academy of Science. Bratislava

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2002): Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 105-109. ISSN 0514-8057

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2003): Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 147-149. ISSN 0514-8057

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2003): Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty). In -: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická, s. 50-51. – Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 80-248-0396-8

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2004): Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Geologica Carpathica 55, 5, 371-388. ISSN 1335-0552

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2009): The Cenomanian-Turonian boundary event in hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)-palynoflora,foraminifera and calcareous nannofossils record. In Radovan Kyška Pipík,Ján Soták,Sidónia Staňková: 10th Anniversary conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts and Guide of Excursion, s. 54-55. – Faculty of Natural Sciences,Matej Bel University Banská Bystrica 2009. Zvolen. ISBN 978-80-8083-807-2

Svobodová, M. - Švábenická, L. - Lobitzer, H. (2012): Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 232-238. ISSN 0514-8057

Svobodová, M. - Švábenická, L. - Skupien, P. - Hradecká, L. (2011): Biostratigraphy and paleoecology of the Lower Cretaceous sediments in the Outer Western Carpathians (Silesian Unit, Czech Republic). – Geologica Carpathica 62, 4, 309-332. ISSN 1335-0552

Svobodová, M. - Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2006b): New insight into Cenomanian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic), based on palynomorphs, foraminifers, calcareous nannofossils and macrofauna. In Hu X., Wang Y., Huang Y: International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system, s. 81. – China University of Geosciences Beijing. Beijing

Svobodová, M. – Čech, S. – Hradecká, L. – Švábenická, L. (2014): New insight into Cenomanian and Lower Turonian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) based on palynomorphs, calcareous nannofossils, foraminifers and macrofauna. 2.5.2014. Birbal Sahni Palaeobotanical Institute Lucknow, India

Szente, I. - Baron-Szabo, R. - Hradecká, L. - Kvaček, J. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Schlagintweit, F. - Lobitzer, H. (2010): The Lower Gosau Subgroup of 'Station Billroth' and Kohlbachgraben noth of St. Gilgen (Late Turonian-?Coniacian), Salzburg, Austria. In Lobitzer Harald, Janda Christoph: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, Fifty Years of Geological Cooperation between Austria,the Czech Republic and the Slovak Republic, svazek 65. s. 135-154. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien. ISBN 978-3-85316-058-9

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tüysüz, O. – Melinte-Dobrinescu, M. C. – Yilmaz, I. Ö. – Kirici, S. – Švábenická, L. – Skupien, P. (2016): The Kapanboğazı formation: a key unit for understanding Late Cretaceous evolution of the Pontides, N Turkey. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 441, 3, 565-581. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2015.06.028

Tüysüz, O. – Yilmaz, I.Ömer – Švábenická, L. – Kirici, S. (2012): The Unaz Formation: A Key Unit in the Western Black Sea Region, N Turkey. – Turkish Journal of Earth Sciences 21, 6, 1009-1028. ISSN 1300-0985. DOI 10.3906/yer-1006-30

Uličný, D. - Jarvis, I. - Gröcke, D. - Čech, S. - Laurin, J. - Olde, K. - Trabucho-Alexandre, J. - Švábenická, L. - Pedentchouk, N. (2013): A high-resolution carbon-isotope record of the Turonian stage (93.9-89.8 Ma) correlated to a siliciclastic basin fill: implications for mid-Cretaceous sea-level change. 29.10.2013. konferenční přednáška Geol. Soc. Amer. Ann. Meet., Colorado

Uličný, D. – Jarvis, I. – Gröcke, D. – Čech, S. – Laurin, J. – Olde, K. – Trabucho-Alexandre, J. – Švábenická, L. – Pedentchouk, N. (2014): A high-resolution carbon-isotope record of the Turonian stage correlatedto a siliciclastic basin fill: Implications for mid-Cretaceoussea-level change. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 405, 3, 42-58. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2014.03.033

Uličný, D. – Čech, S. – Laurin, J. – Švábenická, L. (2015): Výzkumný vrt Běchary v české křídě, aneb od Kopidla k tajům křídového oceánu a skleníkového klimatu. 4.6.2015. Geofyzikální ústav AVČR, Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Janderková, J. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Sedláček, J. Mgr. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. - Švábenická, L. (2009): Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 45-48. ISSN 0514-8057

Valečka, J. – Švábenická, L. (2012): Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 44-50. ISSN 0514-8057

Vaňková, L. – Elbra, T. – Pruner, P. – Vašíček, Z. – Skupien, P. – Reháková, D. – Schnabl, P. – Košťák, M. – Švábenická, L. – Bubík, M. – Svobodová, A. – Mazuch, M. – Čížková, K. – Kdýr, Š. (2019): Multidisciplinary research on the Berriasian peri-reefal limestones in Štramberk (Outer Western Carpathians, Czech Republic). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 532, 109256, 1-21. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2019.109256

Vodrážka, R. - Hradecká, L. - Čáp, P. - Švábenická, L. (2007): Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 41-44. ISSN 0514-8057

Vodrážka, R. – Bubík, M. – Švábenická, L. – Žítt, J. (2013): Late Cretaceous (Upper Cenomanian – Lower Turonian) transgressive deposits near Kutná Hora and Kolín (central Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin). The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nannofossil groups, Spring meeting 2013, Field trip, June 22, 2013. 28 s. – Institute of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University. Prague

Vodrážka, R. – Hradecká, L. – Kvaček, J. – Nývlt, D. – Sakala, J. – Švábenická, L. (2013): Some results of palaeontological studies in the Cretaceous of the northern James Ross Island (Antarctica). In Bak, M., Kowal-Kasprzyk, J., Waskowska, A., Kaminski, M.A: 14th Czech - Slovak - polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstract Volume. Grzybowski Foundation Special Publication, 19, svazek 19. s. 60-61. – The Grzybowski Foundation. Krakow. ISBN 139788388927348

Wagreich, M. - Švábenická, L. - Egger, H. (1999): Paleobiogeographic aspects of Late Cretaceous calcareous nannofossil assemblages at a transect from the northern Tethys to the European temperate realm. – Geologica Carpathica 50, říjen, 83. ISSN 1335-0552

van Husen, D. – Egger, H. – Ahl, A. – Braunstingl, R. – Draxler, I. – Heinrich, M. – Hofmann, T. – Hradecká, L. – Lobitzer, H. – Moshammer, B. – Pavuza, R. – Plöchinger, B. – Rupp, C. – Schubert, G. – Siblík, M. – Slapansky, P. – Sperl, H. – Švábenická, L. – Svobodová, M. – Szente, I. (2014): Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50 000, Erläuterungen zu Blatt 65 Mondsee. Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50 000. 143 s. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien

Švábenická, L. (1999): Braarudosphaera-rich sediments in the Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Cretaceous Research 20, x, 773. ISSN 0195-6671

Švábenická, L. (1999): Nanofosilie boreální a tethydní bioprovincie ve svrchním senonu Západních Karpat a jejich biostratigrafický význam. Výzkumná zpráva, 23 s

Švábenická, L. (1999): Penetration of high-latitude nannoflora to the depositional area of the Outer Western Carpathians in the Turonian - Maastrichtian. – Geologica Carpathica 50, říjen, 77. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. (2000): Helicosphaera waltrans in the Carpathian Foredeep, Central Paratethys and its biostratigraphic and palaeogeographic significance. – Journal of Nannoplankton Research 22, 2, 145. ISSN 1210-8049

Švábenická, L. (2001): Late Campanian/Late Maastrichtian penetration of high-latitude calcareous nannoflora to the Outer Western Carpathian depositional area. – Geologica Carpathica 52, 1, 23-40. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. (2002): Calcareous Nannofossils of the Middle Miocene deposits in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. – Geologica Carpathica 53, 53, 71-72. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. (2002): Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica 54, 3, 197-210. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. (2003): Biostratigraphical investigation in the Outer Western Carpathians - calcareous nannofossils. září 2003. Zakopané Polsko, konference ODDP

Švábenická, L. (2003): Upper Cretaceous Oceanic 'Red Beds' in the Outer Western Carpathians, Magura Group of Nappes, Czech Republic. září 2003. Bartin, Turecko

Švábenická, L. (2004): Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 44-47. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. (2004): Upper Cretaceous Oceanic 'Red Beds' and underlying strata, Magura Group of nappes, Czech Republic. prosinec. Konference ESSE WECA Bratislava

Švábenická, L. (2005): Micropaleontological investigation of the Western Carpathians - calcareous nannofossils. PROPER 4: Paleoclimate II: orbital forcing - data nad methods. Prírodovedecká fakulta University Komenského Bratislava

Švábenická, L. (2006): Biostratigraphy and paleoenvironment of the 'black shales' and 'red beds' in the Tethyan foreland basins according to study of calcareous nannofossils. In Hu X., Wang Y., Huang Y: International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system, – China University of Geosciences, Beijing. Beijing

Švábenická, L. (2006): Menkamai, what is the age of section?. 3.9.2006. Peking, Čína

Švábenická, L. (2006): Nannofloral expansion during the Middle Miocene transgression, Carpathian Foredeep, Czech Republic. In Watkins D: 11th International Nannoplankton Asssociation Conference, s. 99-101. – International Nannoplankton Association, Lincoln, Nebraska. Lincoln

Švábenická, L. (2007): Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, srpen, 171-175. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. (2008): Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 63-72. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. (2008): Biostratigraphic methods in geological mapping. Training course Geological mapping and geochemical prospection for the Geosurv-Baghdad, Iraq. 1 hodina. Praha

Švábenická, L. (2009): Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 126-130. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. (2010): Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 58-64. ISSN 0514-8057 (on line)

Švábenická, L. (2011): Digitální zpracování geologických a speciálních map 1 : 25 000 v oblasti geoparku Český ráj. Závěrečná zpráva, 6 s. MS Archiv ČGS Praha

Švábenická, L. (2011a): Pavel Čepek. In Štrbáňová S., Kostlán A: Sto českých vědců v exilu: encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, s. 223-226. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha. ISBN 978-80-200-1915-8

Švábenická, L. (2012): Nannofossil record across the Cenomanian-Coniacian interval in the Bohemian Cretaceous Basin and Tethyan foreland basins (Outer Western Carpathians), Czech Republic. – Geologica Carpathica 63, 3, 201-217. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/v10096-012-0018-2

Švábenická, L. (2012): Nannofossil record across the stage boundaries within the Upper Cretaceous (Outer Western Carpathians, Czech Republic) - an overview. In Józsa Š., Reháková D., Vojtko R: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of Western Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th-7th December, s. 51. – Univerzita Komenského. Bratislava. ISBN 978-80-223-3335-1

Švábenická, L. (2012): Vrt Běchary Bch-1: Nanoplankton v intervalu cenoman-turon, dosavadní výsledky. 10.10.2012. Praha

Švábenická, L. (2012b): Evropský geopark UNESCO Český ráj, geologický výzkum a mapování. 27.1.2012. Turnov

Švábenická, L. (2012c): Nannofossil record across the stage boundaries within the Upper Cretaceous (Outer Western Carpathians, Czech Republic) - an overview. 6.-7.12.2012. Bratislava

Švábenická, L. (2013a): Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 77-84. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. (2013e): Biostratigrafická korelace neogenních sedimentů, vápnité nanofosilie, karpatská předhlubeň, 24-431 Šlapanice. 17. konference o mladším terciéru. 28.11.2013. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Švábenická, L. (2014a): Biostratigrafické vyhodnocení sedimentů karpatské předhlubně a flyšového pásma Západních Karpat v okolí Šlapanic na základě studia vápnitých nanofosilií. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 34-40. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. (2014c): Geologické mapy pro region Český ráj. 20.2.2014. Konference Geologie pro region II, Turnov

Švábenická, L. (2015): Geologie pro CHKO Český ráj. 15. 10.2015. Semín u Troskovic

Švábenická, L. (2015): Nannofossil correlation across the Cenomanian to Coniacian interval, Bohemian Cretaceous Basin and Waschberg-Ždánice-Subsilesian Unit, Outer Western Carpathians. In Bubík M., Ciurej A., Kaminski M.A: 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Exkursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication 21, s. 69-71. – AGH University of Science and Technology. Kraków. ISBN 987-83-941956-0-1

Švábenická, L. (2016): Geologické mapy a mapy tvarů a vývoje reliéfu pro geopark UNESCO Český ráj. In Baroň I., Hartvich F., Klimeš, J: Svahové deformace a pseudokras 2016, s. 30. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR. Praha

Švábenická, L. (2016): Geologické mapy pro geopark UNESCO Český ráj. In Rous, I: Geologie Jizerských hor a Liberecka, s. 14. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-905-9

Švábenická, L. (2016): Příprava tematických map pro geopark Český ráj a aktualizace geologické situace v jižní a jihozápadní části geoparku v okolí Příšovic. Závěrečná zpráva, 8 s. MS Archiv ČGS a MŽP ČR

Švábenická, L. (2016a): Acme Marthasterites furcatus jako marker pro stanovení stropu teplického souvrství, jizerský vývoj české křídové pánve. 8. křídový seminář, Jičín, 13. 10. 2016. Jičín

Švábenická, L. (2017): Geneze a litostratigrafické zařazení problematických uloženi v sz. části geoparku Český ráj. Závěrečná zpráva, 9 s. MS Archiv ČGS

Švábenická, L. (2017): Globální geopark UNESCO Český ráj – tvorba geoinformačního systému. In Hana Talli Hlubučková: Sborník 4. konference Národních geoparků ČR, Nová Paka 2017, – Geopark Český ráj. Nová Paka. ISBN 978-80-270-1097-4

Švábenická, L. (2017b): Geoinformační systém pro geopark UNESCO Český ráj. 25. 5. 2017. Nová Paka

Švábenická, L. (2021): Acme Marthasterites furcatus na hranici turon-coniac a santon-campan. In Čech S: 10. křídový seminář, Brno 23.8. - 25.8.2021, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7673-020-5

Švábenická, L. (2022): Calcareous Nannofossils. Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin and the Outer Western Carpathians. Czech Geological Survey. 143 s. – Czech Geological Survey. Praha

Švábenická, L. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Hrubeš, M. - Hubatka, F. - Minol, V. - Neudert, O. - Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice. Výzkumná zpráva, 70 s

Švábenická, L. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Hubatka, F. - Hrubeš, M. - Minol, V. - Neudert, O. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice. Základní geologická mapa 1:25000 České republiky s. 51 s. – Česká geologická služba. Praha

Švábenická, L. - Bubík, M. (1992): The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers) in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia. – Cretaceous Research 13, podzim, 583-590. ISSN 0195-6671

Švábenická, L. - Bubík, M. - Stráník, Z. (2007b): Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic). – Geologica Carpathica 58, 3, 237-262. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. - Coric, S. - Andreyeva-Grigorovich, A. S. - Halásová, E. - Marunteanu, M. - Nagymarosy, A. - Oszczypko-Clowes, M. (2003): Central Paratethys Karpatian Calcareous Nannofossils. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F: The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, s. 151-168. – Masaryk University, Brno. Brno. ISBN 80-210-3266-9

Švábenická, L. - Hradecká, L. (2005): Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 48-54. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. - Kukal, Z. - Nývlt, D. (2005): Eighty years of the Bulletin of Geosciences. – Bulletin of Geosciences 80, 4, 239-243. ISSN 1214-1119

Švábenická, L. - Li, X. - Jansa, L. F. - Wei, Y. (2010): Lower Cretaceous Nannofossil Biostratigraphy of Northern Tethyan Himalayas, Shadui Formation, Southern Tibet. – Geologica Carpathica 61, 5, 383-391. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. - Prostředník, J. - Rapprich, V. - Řídkošil, T. (2009): Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Sborník Muzea Českého ráje 4. 168 s. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov

Švábenická, L. - Rapprich, V. (2009): Pracovní seminář projektu Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Sedmihorky u Turnova

Švábenická, L. - Reháková, D. - Svobodová, A. (2017b): Calpionellid and nannofossil correlation across the Jurassic-Cretaceous boundary interval, Kurovice Quarry, Outer Western Carpathians. In Sames, B: Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 10th International Symposium on the Cretaceous, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien

Švábenická, L. - Stráník, Z. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 25-314 Otrokovice. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Švábenická, L. - Stráník, Z. (2004): Calcareous nannofossils as a tool to study the Krosno lithofacies diachroneity, Outer Western Carpathians. – Journal of Nannoplankton Research 26, 2, 99. ISSN 1210-8049

Švábenická, L. - Stráník, Z. (2005): Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 91-93. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. - Stráník, Z. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-314 Otrokovice. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Švábenická, L. - Svobodová, M. - Ottner, F. - Lobitzer, H. (2003): The Ressen Formation of 'Schleifsteinbruch' on Mt. Ressen and Asterbach (Gossau, Upper Austria). In Weidinger J. (ed.) : Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Begleitband zur Tagung Erde-Mensch-Kultur-Umwelt, 28. - 31. August 2003, Gmunden, Österreich, s. 153-157. – Erkudok-Inst., Museum Gmunden. Gmunden. ISBN 3-9500193-3-2

Švábenická, L. - Valečka, J. (2011): Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 50-56. ISSN 0514-8057

Švábenická, L. - Wagreich, M. - Egger, H. (2002): Upper Cretaceous calcareous nannofossils assemblages at a transect from the Northern Tethys to the temperate realm in Central Europe. In Jozef Michalík : Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation : Mediterranean and Boreal Cretaceous paleobiogeographic areas in Central and Eastern Europe, s. 187-212. – Slovak Academy of Sciences. Bratislava. ISBN 80-224-0708-9

Švábenická, L. - Čtyroká , J. (1999): Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria). – Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego 387, x, 187. ISSN 0208-6603

Švábenická, L. - Čtyroká , J. (1999): Biostratigraphical correlation (Foraminifers and Nannofossils) of the Karpathian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria). – Geologica Carpathica 50, říjen, 79. ISSN 1335-0552

Švábenická, L. - Řídkošil, T. (2010): Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 30 s. MS Archiv ČGS

Švábenická, L. - Řídkošil, T. (2010): Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy. Sborník Muzea Českého ráje v Turnově 5. 156 s. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov

Švábenická, L. – Bubík, M. (2014): Biostratigraphical correlations of the calcareous nannofossil Marthasterites furcatus in the Bohemian Cretaceous Basin and Outer Flysch Carpathians, Czech Republic. – Cretaceous Research 51, September, 386-398. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2014.07.002

Švábenická, L. – Gebhardt, H. – Lobitzer, H. (2020): Turonian and Coniacian Calcareous Nannofossils of the Awgu Formation, Calabar Flank, Southeastern Nigeria. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 160, 1-4, 241-250. ISSN 0016-7800

Švábenická, L. – Havlíček, P. (2017): Acme Marthasterites furcatus jako indikátor hranice turon–coniac a spodního coniaku v jizerském vývoji české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 111-116. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.12

Švábenická, L. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2016): Stratigraficky nejmladší vápnité nanofosilie v sedimentech české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 19-25. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.06

Švábenická, L. – Svobodová, A. (2016): Nannofossil record across the Jurassic-Cretaceous boundary interval, Kurovice Quarry, Carpathian Flysch Belt: state of the art. In Šujan, M: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, Abstract book, s. 103-104. – Comenius University in Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-4201-8

Švábenická, L. – Svobodová, A. – Reháková, D. – Bubík, M. – Skupien, P. – Vaňková, L. – Košťák, M. – Elbra, T. – Pruner, P. – Geist, J. – Mazuch, M. (2022): Tithonian-Berriasian boundary: biostratigraphy, stable isotopes and paleomagnetism in the Silesian Unit, Western Carpathians. In Hudáčková N., Ruman A., Šujan M: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Abstract Book of the 12th ESSEWECA Conference, 8th-9th December 2022, Bratislava, Slovakia, – Comenius University Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-5518-6

Švábenická, L. – Svobodová, A. – Reháková, D. – Bubík, M. – Vaňková, L. – Košťák, M. – Skupien, P. – Elbra, T. – Pruner, P. – Schnabl, P. (2022a): Biostratigraphy, stable isotopes and paleomagnetism across the Jurassic-Cretaceous boundary at the Ropice Section (Western Carpathians, Silesian Unit). In Peytcheva Irena, Lazarova Anna, Granchovski Georgi, Ivanova Rosita: Geologica Balcanica, – Bulgarian Academy of Sciences. Plovdiv. ISBN 978-619-91305-4-4

Švábenická, L. – Svobodová, A. – Reháková, D. – Svobodová, M. – Skupien, P. – Elbra, T. – Schnabl, P. (2018): The Jurassic/Cretaceous boundary in the Outer Western Carpathians: high-resolution stratigraphy and paleoenvironmental interpretation. In Neubauer F., Brendel U., Friedl G: XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), – University of Salzburg, Austria. Salzburg. ISBN 978-954-90223-7-7

Švábenická, L. – Vodrážka, R. – Nývlt, D. (2012): Calcareous nannofossils from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island, Antarctica. – Geological Quarterly 56, 4, 765-772. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1053

Švábenická, L. – Šefců, R. (2014b): Vápnitý nanoplankton v podkladových vrstvách obrazů středověkých mistrů, Čechy 14. a 15. století. 29.10.2014. Přírodovědecká fakulta UK Praha

Švábenická, L. – Šefců, R. (2018a): Křída šampaňská nebo rujanská?. 19. 9. 2018. Přírodovědecká fakulta UK Praha

Švábenická, L. – Šefců, R. (2018b): Bohemian Gothic paintings: provenance of natural chalk used in ground layers determined by calcareous nannofossils. In Pšenička Josef, Frojdová Jana, Svobodová Andrea, Dašková Jiřina: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and MIKRO 2018 workshop Prague, October 18-19, 2018. Folia, Special Volume 2018, – Západočeské muzeum v Plzni. Plzeň. ISBN 978-80-7247-145-4

Švábenická, L. – Šefců, R. (2019): Provenance of natural chalk used in ground layers of the Bohemian Gothic paintings determined by nannofossils. In Broska I., Kohút M., Tomašových A: Geologica Carpathica, – Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava. ISBN 978-80-85754-42-1

Švábenická, L. – Šefců, R. – Chlumská, Š. (2017a): Nannofossil record in the chalk ground layers of medieval paintings - a tool for the sediment provenance identification. In Carrero J.A., Fernández L.A.,, Gómez O., Gómez, L: TECHNART 2017 Bilbao, Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Book of Abstracts, Bilbao, Basque Country, May 2-6,2017, – Universidad del País Vasco. Bilbao

Švábenická, L. – Šefců, R. – Chlumská, Š. – Dáňová, H. (2017): Původ křídových sedimentů na středověkých deskových obrazech a řezbách na základě studia vápnitých nanofosilií. – Fórum pro konzervátory-restaurátory 2017, podzim, 48-58. ISSN 1805-0050

Švábenická, L. – Šefců, R. – Chlumská, Š. – Dáňová, H. (2017): Původ křídových sedimentů na středověkých deskových obrazech a řezbách na základě studia vápnitých nanofosilií. 19. 9. 2017. Litomyšl

Švábenická, L. – Čech, S. – Uličný, D. (2013): Nannofossils across the Late Cenomanian to middle Coniacian interval, Běchary section, Bohemian Cretaceous Basin: state of the art. In Laurel M. Bybell: Journal of Nannofossil Research, svazek 33. s. 118. – International Nannoplankton Association. Swansea

Švábenická, L. – Řídkošil, T. (2010): Sborník k 80. narozeninám Vladimíra Prouzy a 55. výročí založení CHKO Český ráj. Acta Musei Turnoviensis 5. 208 s. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov

Švábenická, L. – Řídkošil, T. – Prostředník, J. (2010): Výsledky projektu 'Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví'. – Acta Musei Turnoviensis 5, zima, 15-49

Žítt, J. – Löser, C. – Nekvasilová, O. – Hradecká, L. – Švábenická, L. (2019): Předboj and Hoher Stein: Two sites of mass roveacrinid occurrence (Crinoidea, Cenomanian, Bohemian-Saxonian Cretaceous Basin). – Cretaceous Research 94, February, 80-107. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2018.08.015

Žítt, J. – Vodrážka, R. – Hradecká, L. – Svobodová, M. – Šťastný, M. – Švábenická, L. (2015): Depositional and palaeoenvironmental variation of lower Turoniannearshore facies in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Cretaceous Research 56, September, 293-315. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2015.05.007

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Valín, F. - Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čech, S. - Hradecká, L. - Rejchrt, M. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2003): Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva. 41 s

Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 80, 4, 321-354. ISSN 1214-1119

Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 23. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2010c): Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 33-38. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. - Vodrážka, R. (2004): Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva. 51 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Knobloch, E. - Konzalová, M. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 66 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Hradecká, L. - Lochmann, Z. - Lysenko, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Valigurský, L. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. neuveden. 76 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. - Valigurský, L. - Lysenko, V. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy. Výzkumná zpráva, 73 s

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2016p): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_C Drštěkryje. Závěrečná zpráva, 46 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Švábenická, L. (2017b): Inoceramids and calcareous nanoplankton at the lower and middle Coniacian substage boundary in the Bohemian Cretaceous Basin. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous - Abstracts, 21-26 August 2017, Vienna. - Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Čorič, S. - Harzhauser, J. - Hohenegger, J. - Pervesler, P. - Roetzel, R. - Rögl, F. - Scholger, R. - Švábenická, L. (2004): Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, Northeastern Austria, (Middle Miocene, Lower Badenian). – Geologica Carpathica 55, 2, 207-215. ISSN 1335-0552

Čorič, S. - Švábenická, L. (2004): Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria). – Geologica Carpathica 55, 2, 147-153. ISSN 1335-0552

Čtyroká , J. - Švábenická, L. (2000): Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 17. ISSN 0514-8057

Čáp, P. – Baldík, V. – Čech, S. – Grygar, R. – Hošek, J. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Malík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2022): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 03-344 Sobotka. 206 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Vodrážka, R. – Švábenická, L. – Chroustová, M. (2021): Nová lokalita s příbojovou facií v křídě Dlouhé meze. 23.08.2021. Brno

Čáp, P. – Vodrážka, R. – Švábenická, L. – Chroustová, M. (2021): Nová lokalita s příbojovou facií v křídě Dlouhé meze. In Stanislav Čech: 10. křídový seminář, Brno 23.8.-25.8.2021, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7673-020-5

Čáp, P. – Vodrážka, R. – Švábenická, L. – Chroustová, M. (2022): Nový výskyt příbojové facie u Ronova nad Doubravou (kolínský litofaciální vývoj, česká křídová pánev). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 55, 1, 11-18. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2022.02

Řídkošil, T. - Hovorková, A. - Prouza, V. - Švábenická, L. - Rapprich, V. (2009): 100 let Riegrovy stezky a semilské turistiky. Semily

Řídkošil, T. - Hradecká, L. - Košťák, M. - Mencl, V. - Prostředník, J. - Rapprich, V. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Ziegler, V. (2011a): Bohemian Paradise Geopark. neuveden. 118 s. – Geopark Český ráj o.p.s. Turnov

Řídkošil, T. - Hradecká, L. - Košťák, M. - Mencl, V. - Prostředník, J. - Rapprich, V. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Ziegler, V. (2011b): Geopark Český ráj. neuveden. 118 s. – Geopark Český ráj o.p.s. Turnov

Řídkošil, T. - Švábenická, L. (2010): Project 'The Bohemian Paradise European Geopark UNESCO - development of a geoscientific information system for region development and geological heritage protection'. 31.9 až 5.10.2010. Lesvov Island, Greece

Řídkošil, T. - Švábenická, L. - Mocek, J. (2012): Geologie pro region. Turnov

Řídkošil, T. - Švábenická, L. - Prostředník, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Stárková, M. (2009): Geopark UNESCO Český ráj a planeta Země. Turnov

Řídkošil, T. – Švábenická, L. (2014): Geologie pro region. Turnov

© Lilian Svabenicka, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top