Mgr. Leona Bohdálková, Ph.D.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085206
fax: +420251818748
leona.bohdalkova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

From 2004 PhD. in Applied geology

Charles University in Prague – Faculty of Science

PhD. thesis topic: “Influence of Temperature and Water Table Level to Carbon Dioxide and Methane Emissions from Peatlands” 

            Supervisor: Dr. Martin Novák

 

2004-2005 Fellowship at Faculty of Water Management, Agricultural University in Omsk, Russian Federation

 

1999-2004 MSc. in Hydrogeology

Charles University in Prague – Faculty of Science

Master thesis: “Groundwater Vulnerability Map and Estimation of Potential Contamination Sources in the Labe Terrace “

 

Professional Experience

2005-2007: Practising of Hydrology and Hydrogeology (in Czech), Czech Agricultural University in Prague

2005-2007: Practising of Hydrogeology for Natural Resources (in English), Czech Agricultural University in Prague

 

July 2006 – Short course, “Peat bog archives of Atmospheric trace metals”, Institute of Environmental Geochemistry, University of Heidelberg, Germany

 

June-July 2005: field practise of Hydrogeology, Geology and Hydrology with students in Omsk, Russian Federation

 

Exams:

2006: First Certificate in English (FCE)

 

2005: Russian language Certificate

Selected Papers

Novák, M. , Erel, Y. , Zemanová, L. , Bottrell, S.H. , Adamová, M. (2008): A comparison of lead pollution record in Sphagnum peat with known historical Pb emission rates in the British Isles and the Czech Republic. Atmospheric Environment , ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2008.09.031.

Recent papers

Bohdálek, P. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Freiberg

Bohdálek, P. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Freiberg

Bohdálek, P. - Šrein, V. - Zemanová, L. (2011): Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí Přeshraniční registr nerostných surovin - Bewertung des Rohstofflagerpotentials im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet – Grenzübergreifendes Rohstoffkataster. Jáchymov

Bohdálek, P. – Šrein, V. – Šťastný, M. – Bohdálková, L. (2014): Podlesice - geochemický záznam polykulturní historie v aluviu Třebčického potoka - Podletitz, geochemischer Pfad der polykulturellen Geschichte im Alluvium des Fliesgewässers Třebčický potok. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2013 (Kadaň 26.-28. 9. 2013). Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 28, svazek 28. s. 179-188. – Lamdesamt für Archäologie Sachsen. Dresden. ISBN 978-3-943770-14-8

Bohdálková, L. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Pacherová, P. – Kuběna, A. A. (2018): Atmospheric metal pollution records in the Kovářská Bog (Czech Republic) as an indicator of anthropogenic activities over the last three millennia. – Science of the Total Environment 633, August, 857-874. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2018.03.142

Bohdálková, L. – Erbanová, L. (2013): Geochemické archivy a možnosti jejich použití v montánní archeologii/ Geochemische Archive und die Möglichkeiten ihrer Nutzung in der Montanarchäologie. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2012. Erkunden – Erfassen – Erforschen / Výzkum – Evidence – Interpretace Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26. , s. 83-90. – Regina Smolnik. Dresden. ISBN 978-3-943770-09-4

Bohdálková, L. – Novák, M. – Bůzek, F. – Kreisinger, J. – Bindler, R. – Pazderu, K. – Pacherová, P. (2014): The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: methane production in a 12-month peat incubation. – Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 19, 7, 997-1010. ISSN 1381-2386. DOI 10.1007/s11027-013-9456-0

Bohdálková, L. – Novák, M. – Voldřichová, P. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Erbanová, L. – Krachler, M. – Komárek, A. – Míková, J. (2012): Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient. – Science of the Total Environment 439, November, 26-34. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2012.08.089

Bohdálková, L. – Novák, M. – Štěpánová, M. – Fottová, D. – Chrastný, V. – Míková, J. – Kuběna, A. A. (2014): The Fate of Atmospherically Derived Pb in Central European Catchments: Insights from Spatial and Temporal Pollution Gradients and Pb Isotope Ratios. – Environmental Science & Technology 48, 8, 4336-4343. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es500393z

Bohdálková, L. – Pacherová, P. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Erbanová, L. – Šrein, V. (2013): Workshop projektu ArchaeoMontan – Mittelalterlicher Bergbau in Sachsen und Böhmen / – středověké hornictví v Sasku a Čechách. Jáchymov

Bohdálková, L. – Čuřík, J. – Kuběna, A. A. – Bůzek, F. (2013): Dynamics of methane fluxes from two peat bogs in the Ore Mountains, Czech Republic. – Plant Soil and Environment 59, 1, 14-21. ISSN 1214-1178

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Bohdálek, P. (2015): Vliv hornictví a vývoj vegetace na rašeliništi Kovářská, Krušné hory. In Nohálová, H., Káňa V., Březina, J: 21. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 13. – ÚGV PřF MU Brno, Česká geologická společnost. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2014): Krušné hory a vliv člověka na přírodní prostředí/Ore Mts and human impact. In Uhlířová H., Březina J., Káňa V: 20. Kvartér. Sborník abstrakt, s. 12. – ÚGV PřF MU Brno. Brno

Břízová, E. – Bohdálková, L. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Šrein, V. (2015): Ore Mts and human impact. In Mentlík, P., Stacke, V: Role of fieldwork in geomorphology, s. 16-17. – Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň. ISBN 978-80-261-0496-4

Erbanová, L. - Zemanová, L. - Novák, M. - Fottová, D. (2011): Lead cycling in forested catchments: Trends in input-output mass balances over 12 years of easing industrial pollution. In Neuveden: http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/finalPDFs/815.pdf, s. 815. – Neuveden. Neuveden

Fottová, D. - Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Chuman, T. - Bůzek, F. - Skořepová, I. - Oulehle, F. - Novák, M. - Navrátil, T. - Majer, V. - Zemanová, L. - Tesař, M. - Šír, M. - Hejnák, J. - Branžovský, A. - Štěpánová, M. (2011): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 254 s. MS Ministerstvo životního prostředí ČR

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Novák, M. - Erel, Y. - Zemanová, L. - Bottrell, S. H. - Adamová, M. (2008): A comparison of lead pollution record in Sphagnum peat with known historical Pb emission rates in the British Isles and the Czech Republic. – Atmospheric Environment 42, 40, 8997-9006. ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2008.09.031

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Pacherová, P. - Zemanová, L. (2008): Comparing carbon isotope speciation in 150 year-old peat cores from Central and Northern Europe . In Martine M. Savard : Dostupné na http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=641, – Neuveden. Neuveden

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Zemanová, L. (2007f): SULFUR ISOTOPES IN NORWAY SPRUCE TREE RINGS AND POLLUTANT COAL IN CENTRAL EUROPE. In Jodie A. Miller: AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007, – Stellenbosch University. South Africa

Novák, M. - Jačková, I. - Zemanová, L. - Fottová, D. - Přechová, E. - Bůzek, F. - Erbanová, L. (2009): Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site. – Geochemical Journal 43, jaro, e1-e4. ISSN 0016-7002

Novák, M. - Jačková, I. - Čuřík, J. - Štěpánová, M. - Veselovský, F. - Bůzek, F. - Vile, M. A. - Bufková, I. - Válková, I. - Adamová, M. - Bohdálková, L. - Komárek, A. (2016): Contrasting δ15N Values of Atmospheric Deposition and Sphagnum Peat Bogs: N Fixation as a Possible Cause. – Ecosystems 19, 6, 1037-1050. ISSN 1432-9840. DOI 10.1007/s10021-016-9985-y

Novák, M. - Přechová, E. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Adamová, M. - Zemanová, L. (2009): Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen, Mike Starr: Biogeomon 2009, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, s. 451. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Novák, M. - Přechová, E. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Adamová, M. - Zemanová, L. (2009): Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect. In Neuveden: Peatlands in the Global Carbon Cycle, s. N-P. – Neuveden. Neuveden

Novák, M. - Zemanová, L. - Bůzek, F. (2008): Effect of manipulation of environmental and chemical parameters of peat monoliths on δ13C values . In Martine M. Savard : Dostupné na: http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=643, – Neuveden. Québec

Novák, M. - Zemanová, L. - Bůzek, F. - Jačková, I. - Adamová, M. - Komárek, A. - Vile, M. A. - Wieder, R. K. - Štěpánová, M. (2010): The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios. – Biogeosciences 7, 3, 921-932. ISSN 1726-4170

Novák, M. - Zemanová, L. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Adamová, M. (2009): Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands. – Geochemical Journal 43, jaro, e5-e9. ISSN 0016-7002

Novák, M. - Zemanová, L. - Voldřichová, P. - Štěpánová, M. - Adamová, M. - Pacherová, P. - Komárek, A. - Krachler, M. - Přechová, E. (2011): Experimental Evidence for Mobility/Immobility of Metals in Peat. – Environmental Science & Technology 45, 17, 7180-7187. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es201086v

Novák, M. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Čejková, B. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bohdálková, L. – Přechová, E. – Adamová, M. (2019): Isotope composition of dissolved organic carbon in runoff and peat leachates from a Central European wetland: Temporal and spatial variability in DOC sources. – Catena 173, February, 217-225. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2018.10.011

Novák, M. – Fottová, D. – Štěpánová, M. – Bohdálková, L. – Pačes, T. (2014): Toxické olovo v lesních povodích. – Vesmír 93, září, 519-521. ISSN 0042-4544

Novák, M. – Vile, M. A. – Čuřík, J. – Čejková, B. – Bárta, J. – Štěpánová, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Bohdálková, L. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Adamová, M. – Válková, I. – Komárek, A. (v tisku): Comparison of nitrogen inputs and accumulation in 210Pb-dated peat cores: Evidence for biological N2-fixation in Central European peatlands despite decades of atmospheric N pollution. – Global Change Biology, ISSN 1354-1013. DOI 10.1111/gcb.14505

Novák, M. – Šípková, A. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Voldřichová, P. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Farkaš, J. – Bohdálková, L. – Pašava, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Bláha, V. – Komárek, A. – Krachler, M. (2016): Cu-Zn isotope constraints on the provenance of air pollution in Central Europe: Using soluble and insoluble particles in snow and rime. – Environmental Pollution 218, November, 1135-1146. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2016.08.067

Voldřichová, P. – Chrastný, V. – Šípková, A. – Farkaš, J. – Novák, M. – Štěpánová, M. – Krachler, M. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Komárek, A. – Bohdálková, L. – Čuřík, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Pacherová, P. (2014): Zinc isotope systematics in snow and ice accretions in Central European mountains. – Chemical Geology 388, November, 130-141. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2014.09.008

Zemanová, L. (2004): Mapa zranitelnosti podzemních vod údolní terasy levého břehu Labe mezi Dolními Beřkovicemi a Hněvicemi a posouzení možných zdrojů znečištění. Diplomová práce, 79 s. MS Geologická knihovna PřF UK, knihovna Geofondu

Zemanová, L. (2005): Hydrologie a hydrogeologie. 6h/týden. ČZU Suchodol

Zemanová, L. (2005): Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 169-171. ISSN 0514-8057

Zemanová, L. (2006): Hydrogeology for Natural Resources. 2h/týden. ČZU Suchdol

Zemanová, L. (2006): Hydrologie a hydrogeologie. 4h/týden. ČZU Suchdol

Zemanová, L. (2007): Hydrogeology for Natural Resources. 2h/týden. ČZU Suchdol

Zemanová, L. (2007): Hydrologie a hydrogeologie. 4h/týden. ČZU Suchdol

Zemanová, L. - Bůzek, F. - Novák, M. (2007g): AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007. In Jodie A. Miller: FLUXES AND CARBON ISOTOPE SIGNATURES OF CO2 AND METHANE FROM A TEMPERATE AND BOREAL PEAT BOG: EFFECT OF LABORATORY MANIPULATION, s. 171-171. – Stellenbosch University. South Africa

Zemanová, L. - Bůzek, F. - Novák, M. - Kreisinger, J. (2008): A comparative study of the response of two peat bogs to predicted climate change. In Neuveden: SiolCritZone, EARLY STAGE RESEARCHER POSTER SESSION, POSTER ABSTRACTS, – http://sustainability.gly.bris.ac.uk/soilcritzone/meetings/crete/poster-abstracts.pdf. Neuveden. ISBN Neuveden

Zemanová, L. - Bůzek, F. - Novák, M. - Kreisinger, J. (2009): The response of two peat bogs to predicted warming and drying. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen, Mike Starr: Biogeomon 2009, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, s. 286. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Zemanová, L. - Novák, M. - Bůzek, F. - Kreisinger, J. (2009): The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: Fluxes of CO2 and methane. In Neuveden: Peatlands in the Global Carbon Cycle, s. W-Z. – Neuveden. Neuveden

Zemanová, L. - Novák, M. - Pacherová, P. - Komárek, A. (2011): Mobility of trace elements in ombrotrophic peat bogs. In Neuveden: http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/originalPDFs/4054.pdf, s. 1. – Neuveden

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 30 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Freiberg

Šrein, V. – Bohdálek, P. – Šťastný, M. – Bohdálková, L. (2013): Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) – Eine Fallstudie. In Regina Smolnik: ArchaeoMontan 2012, Erkunden – Erfassen – Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum – Evidence – Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012, s. 91-108. – Regina Smolnik. Dresden. ISBN 978-3-943770-09-4

Štěpánová, M. – Novák, M. – Zemanová, L. – Chrastný, V. – Fottová, D. (2012): Atmogenic Pb in small forest catchments of Central Europe - The mass balance and isotope approaches. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 230. – Villanova University. Villanova. ISBN 978-0-87723-108-0

Štěpánová, M. – Novák, M. – Čimová, N. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Bohdálková, L. – Komárek, A. – Krachler, M. (2017): Lead fluxes and 206Pb/207Pb isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Čimová, N. – Novák, M. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Pašava, J. – Housková, M. – Bohdálková, L. – Štěpánová, M. – Míková, J. – Krachler, M. – Komárek, A. (2016): Lead fluxes and 206Pb/207Pb isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources. – Atmospheric Environment 143, 1, 51-59. ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2016.07.057

© Leona Zemanova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top