Mgr. Lenka Rukavičková, Ph.D.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085240
lenka.rukavickova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aue, M. – Petyniak, O. – Klomínský, J. – Vajskebrová, M. – Rukavičková, L. – Rous, I. (2022): Urbanistická geologie Jablonce nad Nisou. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Význam podzemní vody v měnícím se světě, sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Uplatnění inženýrské geologie v praxi, sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. - Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů, Praha, 2022, – Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Bláha, V. – Holeček J. – Pačes, T. – Rukavičková, L. (2017): Odběrové zařízení pro odběr chemicky neovlivněných vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s nízkou propustností a způsob odběru pomocí tohoto zařízení. No. 306610. Česká geologická služba

Bláha, V. – Holeček J. – Rukavičková, L. – Sosna, K. – Brož, M. – Michálková, J. – Milický, M. – Havlová, V. (2014): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů za použití měření hmotnostního úbytku vtláčeného měřicího média pomocí citlivých vah. No. 304687. Česká geologická služba, ARCADIS CZ a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., ISATech, s.r.o., PROGEO spol. s r.o., ÚJV Řež, a. s

Breiter, K. - Dobeš, P. - Drábek, M. - Eichler, F. - Gabašová, A. - Haladová, I. - Klepáč, L. - Lukeš, J. - Maryška, J. - Novák, J. - Ondruš, P. - Pačes, T. - Rukavičková, L. - Severýn, O. - Štrof, P. - Veselovský, F. - Vohralík, M. - Záruba, J. (2002): Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím. Výzkumná zpráva, 33 s

Bukovská, Z. - Verner, K. - Buriánek, D. - Dobeš, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Erban, V. - Franěk, J. - Halodová, P. - Holeček J. - Jačková, I. - Jelének, J. - Kopačková V. - Koucká, L. - Laufek, F. - Lněničková, Z. - Kočergina, J. - Myška, O. - Nahodilová, R. - Pertoldová, J. - Rukavičková, L. - Soejono, I. - Švagera, O. - Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bukovská, Z. – Franěk, J. – Soejono, I. – Švagera, O. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Hrádek 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Chabr, T. – Levý, O. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, M. – Soejono, I. – Švagera, O. – Kryl, J. – Dobeš, P. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Holeček J. – Morávek, R. – Švanda, J. – Čermák, F. – Mareček, L. – Říha, V. – Staš, L. – Waclawik, P. – Havlová, V. – Zuna, M. (2021): Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – realizační projekt. 67 s. MS SÚRAO

Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Chabr, T. – Morávek, R. – Levý, O. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, M. – Zelinková, T. – Dobeš, P. – Švagera, O. – Kryl, J. – Soejono, I. – Řihošek, J. – Hanák, J. – Čermák, F. – Kašpar, R. – Nedvěd, J. – Vavro, L. – Myška, O. – Janeček, I. (2022): Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – první průběžná zpráva. Výzkumná zpráva, 119 s

Bukovská, Z. – Verner, K. – Soejono, I. – Nahodilová, R. – Tomek, F. – Rukavičková, L. (2016): Pilotní charakterizace horninového masívu in situ v podzemním výzkumném pracovišti Bukov: I. etapa - vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Strukturní mapování důlních děl a vrtů PVP Bukov. Technická zpráva. Závěrečná zpráva, 129 s. MS ČGS

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Rukavičková, L. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Zemková, M. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-02vib s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Rukavičková, L. – Mixa, P. – Skácelová, Z. (2019): Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality Hrádek se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. neuveden. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. (2020): Geologická mapa odkrytá 1 : 25 000 lokality Hrádek. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologické řezy 1 : 10 000 profilů HRA-08A, HRA-08B, HRA-08C a HRA-08D s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 6 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-02 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-03 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-04 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-05 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-06 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-09 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-10 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-11 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-11A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-12A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-12B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-13 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-14 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-16 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Zemková, M. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-07 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Skácelová, Z. – Rukavičková, L. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Zemková, M. (2020): Lokalita Hrádek – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu HRA-15 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Bukovská, Z. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Mlčoch, B. – Franěk, J. (2019): Výstupy projektu GeoPLASMA-CE oblast západní Čechy. 1 s. MS ČGS Klárov

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – René, M. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Trubačová, A. (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 23-323 Nová Včelnice. 125 s. MS ČGS

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 23-323 Nová Včelnice. Neuvedeno. 1 s. – ČGS. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Čihadlo 1 : 50 000. neuveden. 19 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Mixa, P. – Skácelová, D. (2020): Geologická mapa odkrytá 1 : 25 000 lokality Čihadlo. mapy lokalit pro HÚ RAO. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Mixa, P. – Skácelová, Z. – Žáčková, E. (2019): Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality Čihadlo se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. Mapy potenciálních úložišť RAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-02 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-02AR s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-04A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-04B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-05A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-05B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-06 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-07 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-08 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-09 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-11 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-12 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-13 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-14 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Soejono, I. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Aue, M. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Vít, J. – Larikova, T. – Racek, M. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Tasáryová, Z. – Šebesta, J. – Žáčková, E. – Nahodilová, R. – Hanžl, P. – Žáček, V. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. 201 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Buda, J. – Buriánek, D. – Kunceová, E. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2015a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Karenová, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. (2013i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. (2015): Roční zpráva 2015 projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Vyhodnocení geologických charakteristik změn hostitelské horniny. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Holeček J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Bukovská, Z. – Čuřík, J. – Holečková, P. – Gorz, I. (2019): Strukturně-geologický 3D model pilotní oblasti Cheb - Vogtland. neuveden. 15 s. – grantová instituce: InterReg Central Europe. Neuveden

Franěk, J. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Jelének, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora - Výzkumná zpráva. 25 s. MS Archiv SURAO

Franěk, J. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Jelének, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora. neuveden. 25 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Hankus, R. – Moučka, J. – Vaněček, M. – Michálková, J. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Záruba, J. – Sosna, K. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Brož, M. – Štrunc, J. – Havlová, V. (2014): Zařízení pro měření velmi malých propustností horninového prostředí. No. 304862. ISATech, s.r.o., GEOMON s.r.o., ARCADIS CZ a.s., Česká geologická služba, PROGEO spol. s r.o., ÚSMH AV ČR, v.v.i., ÚJV Řež, a. s

Hankus, R. – Moučka, J. – Vaněček, M. – Michálková, J. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Záruba, J. – Sosna, K. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Brož, M. – Štrunc, J. – Havlová, V. (2014): Zařízení pro zkoumání horninového propustného prostředí mechanickou metodou, zvláště měření velmi malých propustností horninového prostředí.

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 61 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar, Mongolia

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Holák, J. - Novotný, Z. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report. Zpráva ze zahraniční expedice, 54 s. MS Geological Information Centre, Ulaanbaatar, Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Holák, J. - Mašek, D. - Novotný, Z. - Rukavičková, L. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 12 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Rukavičková, L. (2010): Bahenní sopky - přehled. In M. Radoň, V. Rapprich: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, s. 53. – Regionální muzeum Teplice. Teplice. ISBN 978-80-85321-58-6

Hanžl, P. - Rukavičková, L. (2011): Bahenní sopky. In K. Verner, P. Budil, D. Buriánek: Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, s. 38. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 9788087487006

Hanžl, P. - Rukavičková, L. - Erdenebayar, M. - Tsend-Ayush, D. - Sandakdorj, S. (2008): Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu (NW Gobi Altay) as a manifestation of sesimic activity. In Z. Németh, D. Plašienka: 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group(CETEG), 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS). Proceedings and Excursion Guide, s. 40-41. – State Geological Institute of Dionyz Stur. Bratislava. ISBN 9788089343010

Hanžl, P. – Aue, M. – Čoupek, P. – Fiedler, F. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Karous, M. – Krajíček, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. (2018): Evaluation of Geological and Further Information of the Selected Parts of the Czech Moldanubicum Regarding a Potential Possibility to Place a Deep Geological Repository in the EDU-West. 63 s. MS SURAO, Česká geologická služba

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Aue, M. – Bárta, F. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Karous, M. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Mareček, L. – Novotná, J. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Sedláčková, I. – Skoršepa, M. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Švagera, O. – Vít, J. (2017): Zpráva o provedení geologicko-výzkumných prací na lokalitě EDU – západ. Závěrečná zpráva, 299 s. MS SÚRAO

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Vít, J. – Bukovská, Z. – Soejono, I. – Mareček, L. – Rukavičková, L. (2017): Základní geologická mapa zakrytá na lokalitě EDU - západ 1 : 10 000. TZ 116/2017. 1 s. – SÚRAO. Brno

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Vít, J. – Bukovská, Z. – Soejono, I. – Mareček, L. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Map of geological reference points on the Dukovany-west site 1:10,000. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Hanžl, P. – Paleček, M. – Hrdličková, K. – Vít, J. – Bukovská, Z. – Soejono, I. – Mareček, L. – Rukavičková, L. (2018): Base superficial geological map on the Dukovany-West site 1:10,00. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Hanák, J. - Breiter, K. - Rukavičková, L. - Chlupáčová, M. - Ondra, P. - Sosna, K. - Novák, P. - Havlová, V. - Nováková, L. (2010b): Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinnéhoukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury.Odběr jádra ze srovnávacích vrtů. Závěrečná zpráva, 64 s. MS Česká geologická služba Praha

Hanák, J. - Breiter, K. - Rukavičková, L. - Ondra, P. - Sosna, K. - Novák, P. - Havlová, V. - Nováková, L. - Večerník, P. (2010a): Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinnéhoukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury.Odběr jádra z archivních vrtů. Závěrečná zpráva, 67 s. MS ČGS Praha

Hanák, J. - Breiter, K. - Rukavičková, L. - Ondra, P. - Sosna, K. - Novák, P. - Havlová, V. - Nováková, L. - Večerník, P. (2010c): Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinnéhoukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury.Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality. Závěrečná zpráva, 41 s. MS Česká geologická služba Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Baier, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. (2018b): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Hrádek. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Polák, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vavro, M. – Vašíček, R. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018c): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Březový potok. 116 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Hokr, M. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Královcová, J. – Kouřil, M. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018h): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Dukovany-západ (EDU-Z). 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Polák, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Klomínský, J. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Lednická, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Verner, K. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018a): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístnění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018e): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Horka. 117 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018f): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Magdaléna. 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Hokr, M. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, O. – Žáček, V. (2018d): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čertovka. 123 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Verner, K. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Vašíček, R. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018g): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Kraví hora. 130 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Nahodilová, R. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kolomá, K. – Klajmon, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kryštofová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Peřestý, V. – Polák, M. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, O. (2018i): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Temelín - jih. 118 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Milický, M. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020g): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Hrádek. 63 s. MS SÚRAO, 453/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Milický, M. – Polák, M. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dušek, K. – Fifernová, M. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jelének, J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020a): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Březový potok. 62 s. MS SÚRAO, TZ 447/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Milický, M. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Dušek, K. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Kachlíková, R. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Šír, P. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020d): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Na Skalním (EDU-západ). 63 s. MS SÚRAO, TZ 450/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Jankovec, J. – Milický, M. – Baier, J. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Vojtěchová, H. (2020f): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Horka. 63 s. MS SÚRAO, TZ 452/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Jankovec, J. – Milický, M. – Verner, K. – Buriánek, D. – Bukovská, Z. – Dušek, K. – Franěk, J. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Vojtěchová, H. (2020h): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Kraví hora. 65 s. MS SÚRAO, TZ 454/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Polák, M. – Milický, M. – Baier, J. – Dušek, K. – Fifernová, M. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kůrková, I. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. – Žáček, V. (2020b): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čertovka. 65 s. MS SÚRAO, TZ 448/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Jankovec, J. – Uhlík, J. – Černý, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Milický, M. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Peřestý, V. – Rapprich, V. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Polák, M. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020e): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Janoch (ETE-jih). 63 s. MS SÚRAO, TZ 451/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Polák, M. – Černý, M. – Milický, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Baier, J. – Dušek, K. – Franěk, J. – Hejtmánková, P. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Nývlt, D. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020c): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čihadlo. 61 s. MS SÚRAO, TZ 449/220

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Černý, M. – Polák, M. – Milický, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Šír, P. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020i): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Magdaléna. 61 s. MS SÚRAO, TZ 455/2020

Hokr, M. – Rukavičková, L. – Havlová, V. – Balvín, A. – Bárta, J. – Dědeček, P. – Hofmanová, E. – Holeček J. – Málek, J. – Martí, X. – Petružálek, M. – Rálek, P. – Rowberry, M. – Šafanda, J. – Žanda, L. (2018): Výsledky monitoringu v přivaděči Bedřichov. Závěrečná zpráva, 168 s. MS SÚRAO

Hokr, M. – Rukavičková, L. – Havlová, V. – Balvín, A. – Bárta, J. – Dědeček, P. – Hofmanová, E. – Holeček J. – Málek, J. – Petružálek, M. – Rálek, P. – Rowberry, M. – Šafanda, J. – Žanda, L. (2016): Vývoj a ověřování metodik pro charakterizaci horninového prostředí. První etapa monitoringu v přivaděči Bedřichov. Závěrečná zpráva, 39 s. MS SURAO Praha

Hokr, M. – Rukavičková, L. – Rálek, P. – Žanda, L. – Rowberry, M. – Dědeček, P. – Bárta, J. – Havlová, V. – Petružálek, M. (2015): Vývoj a ověřování metodik pro charakterizaci horninového prostředí. Upřesnění koncepce a rozvrhu prací. Závěrečná zpráva, 54 s. MS SURAO, Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha-Nové Město

Holeček J. – Bláha, V. – Rukavičková, L. – Pačes, T. (2013): Odběrové zařízení pro odběr chemicky neovlivněných vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s nízkou propustností. No. 25775. Česká geologická služba

Holeček J. – Bukovská, Z. – Řihošek, J. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Pacherová, P. (2019): Informační den: Mělká geotermální energie v západních Čechách. Aš

Holeček J. – Gvoždík, L. – Rukavičková, L. – Záruba, J. (2012): Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 239-242. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Mlčoch, B. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Bukovská, Z. – Hofmann, K. – Riedel, P. – Krentz, O. – Görz, I. (2017): QUANTITATIVE REPORT ON THE DATA INVENTORY ANDCONCEPTS OF FIELD MEASUREMENTS AT THE PILOT AREA: VOGTLAND / W-BOHEMIA. Závěrečná zpráva, 29 s. MS GBA Rakousko, Holeček

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin s využitím přesné regulace tlaku. No. 24650. Česká geologická služba, Praha, CZ

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů. No. 23717. Česká geologická služba, Praha, CZ

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, s. 151-155. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o, Chrudim. Praha. ISBN 978-80-86832-68-5

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Myška, O. (2013): Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 283-286. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variability of flow and chemistry of groundwater in the broad area of thermal experiment at underground research center Josef, Mokrsko, Central Bohemia. In GSA team: Geological Society of America Abstracts with Programs, svazek 46. s. 119. – The Geological Society of America (GSA). 2014 GSA Annual Meeting, Vancouver, BC

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variace proudění a chemického složení podzemních vod v širším okolí termálního experimentu v podzemí laboratoři Josef na Mokrsku. In Datel J.V., Hauerová J: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 32-45. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Holeček J. – Rukavičková, L. – Urík, J. (2016): Využití sondy ISY EXO1 pro karotážní metodu rezistivimetrie. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 253-256. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Rukavičková, L. – Záruba, J. – Brož, M. – Černík, M. – Vaněček, M. (2014): Zařízení pro měření průsaků vody, zejména do podzemních děl. No. 27120. Česká geologická služba, ARCADIS CZ a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci, ISATech, s.r.o

Holeček J. – Rukavičková, L. – Černík, M. – Vaněček, M. – Záruba, J. – Brož, M. (2015): Způsob měření průsaků vody, zejména do podzemních děl a zařízení k provádění tohoto způsobu. No. 305696. Česká geologická služba, ARCADIS CZ a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Technická univerzita v Liberci, ISATech, s.r.o

Holeček J. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. (2019): Geothermal perspectives of Litoměřice site: hydrogeology study of thegeothermal borehole PGV-LT1. In Prof.Dr. Isik YILMAZ: World multidisciplinary earth science symposium 2019: Abstract collection book, – neuveden. Prague

Holeček, J. - Gvoždík, L. - Rukavičková, L. - Polák, M. (2012): Study of rock matrix properties in Melechov granite massif using in-situ dye experiment and mathematical modeling. In Zbyněk Hrkal, Karel Kovář: International Conference on Groundwater in Fractured Rocks, Volume of Abstracts, s. 97. – PřF UK Praha. Praha

Holeček, J. - Rukavičková, L. (2011): Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 239-341. ISSN 0514-8057

Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. - Myška, O. (2011): Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures. In Allen V. Shaw: AEG News - 2011 Annual Meeting, svazek 54. s. 86-87. – Association of environmental & engineering geologists. 3773 Cherry Creek N Dr., Ste. 575, Denver, CO 80

Holeček, J. - Rukavičková, L. - Záruba, J. (2010): Study of permeability and contaminant flow in granitic rocks using dyes. In Polonca Trebše, Marta Petrič, Vesna Lavtižar: Book of Abstracts / The 11th European Meeting on Enviromental Chemistry, s. 134. – University of Nova Gorica, Slovenia. University of Nova Gorica. ISBN 978-961-6311-66-3

Hrdličková, K. – Pertoldová, J. – Aue, M. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Vít, J. – Gnojek, I. – Karous, M. – Nikl, P. – Novotná, J. – Prachař, I. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Zabadal, S. – Mareček, L. (2016): Zpráva o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ EDU – západ. Závěrečná zpráva, 195 s. MS SURAO

Jelének, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Holeček J. (2019): Mapa mělkého geotermálního potenciálu v oblasti západních Čech. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Holeček J. (2019): Mapa střetů zájmů při využívání mělkého geotermálního potenciálu v oblasti západních Čech. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kasíková, J. - Novák, P. - Brož, M. - Gvoždík, L. - Havlová, V. - Holeček, J. - Michálková, J. - Najser, J. - Nováková, L. - Sosna, K. - Rukavičková, L. - Vaněček, M. - Záruba, J. (2012): Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review. In Neuveden: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 3309. – Australian Geosciences Council. Brisbane

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rous, I. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou. 185 s. MS Archiv České geologické služby

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Rous, I. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2020): Urbanistická geologie správního území Jablonce nad Nisou (severní Čechy). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 38, 2020, 235-250. ISSN 0375-1686

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. (2007g): Information system and geoscience data management - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar, Mongolia

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Metelka, V. (2007a): Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Metelka, V. - Kondrová, L. - Klímová, M. (2008): Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50. 1 s. MS Útvar informatiky

Krejčí, Z. - Karenová, J. - Kociánová, L. - Kondrová, L. - Fifernová, M. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Binko, R. - Vejrová, L. - Poulová, D. - Hanžl, P. - Rukavičková, L. - Kuttelwascher, R. (2009): TVORBA GEOČR25 – GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR. Závěrečná zpráva, 119 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Večeřa, J. (2007f): Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje. Brno. Informační systém předán mongolskému partnerovi, jeho kopie uložena v archivu ČGS

Krejčí, Z. - Rukavičková, L. (2007): Set of hydrogeochemical maps ZN-50. ZN-50. 6 s. – Česká geologická služba. Brno

Kryštofová, E. – Rukavičková, L. – Krejčí, Z. (2014): Metodický pokyn pro tvorbu hydrogeologických map ČR 1 : 25 000. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. – Technická univerzita v Liberci, s. 58-62. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Lukeš, J. - Rukavičková, L. - Pačes, T. (2005): Borehole Geophysics, Hydraulic Characteristics and Chemistry of Groundwater Flow in Fractured Granite With Very Low Permeability. Dostupné z URL http://www.agu.org/meetings/fm05/waisfm05.html

Martinec, T. - Rukavičková, L. (2005): Data logger for measured data from boreholes. In :: Mechatronika 2005 : Proceedings of 8th International symposium on mechatronics, s. 78-93. – TnUAD, Fakulta mechatroniky. Trenčín. ISBN 80-8075-058-0

Maryška, J. - Severýn, O. - Rukavičková, L. (2005): Data management and data-mining for numerical modelling in the complex hydrogeological projects. International Aassociation of Hydrological Sciences

Maryška, J. - Severýn, O. - Rukavičková, L. (2005): Hydrogeological processes in a compact rock massif - a New Approach to the Numerical Modelling. In -: Proceedings of Eurock 2005, s. 381-387. – Balkema. Leiden. ISBN 04-1538-042-1

Metelka, V. - Hanžl, P. - Rukavičková, L. (2007): Geoecological map of the Zamtyn Nuruu area 1:200,000. ZZ. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Metelka, V. - Skácelová, D. - Smyčková, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Sedláček, J. Ing. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Březový potok. Závěrečná zpráva, 30 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Horka. Závěrečná zpráva, 26 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Hrádek. Závěrečná zpráva, 30 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Janoch. Závěrečná zpráva, 30 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Franěk, J. – Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Milický, M. – Skácelová, Z. – Hroch, T. – Tenenko, V. – Špaček, P. – Novotný, J. – Černík, M. – Donát, A. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlová, V. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Koníček, P. – Kycl, P. – Lexa, O. – Pecina, V. – Pertoldová, J. – Sedláček, J. Ing. – Souček, K. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Štrupl, V. – Švagera, O. – Vavro, M. – Waclawik, P. (2019): Závěrečná zpráva - Aktualizace a konkretizace projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě. 290 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Mixa, P. – Jelének, J. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Hlávka, D. – Nahodilová, R. – Vacek, F. – Vodrážka, R. – Žáčková, E. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, I. etapa. 168 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Havlín, A. – Hroch, T. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Mixa, P. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Koucká, L. – Králová, M. – Krejčí, Z. – Lamačová, A. – Nahodilová, R. – Paleček, M. – Rukavičková, L. – Štědrá, V. – Vodrážka, R. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum - etapová zpráva, II. etapa. 155 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Herrmann, Z. – Nahodilová, R. – Uhrová, L. – Hlávka, D. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum – etapová zpráva I. etapa. 131 s. MS Archiv ČGS Praha

Novotná, J. – Rukavičková, L. – Žáčková, E. – Řihošek, J. – Králová, M. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Vacek, F. – Pertoldová, J. – Kůrková, I. – Kryštofová, E. – Hadacz, R. – Havlín, A. – Vít, J. – Lamačová, A. – Lojka, R. – Šebesta, J. – Radoměřský, T. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Paleček, M. – Mixa, P. – Krejčí, Z. – Grundloch, J. – Hrazdíra, P. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, II. etapa. 122 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Novák, M. – Pacherová, P. – Erbanová, L. – Veron, A. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Pačes, T. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Holeček J. (2012): Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic). – Journal of Hazardous Materials 235-236, 15 October, 54-61. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2012.06.018

Nováková, L. – Brož, M. – Sosna, K. – Záruba, J. – Najser, J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. – Rudajev, V. (2016): Βedrock instability of underground storage systems in the Czech Republic, Central Europe. – Applied Geophysics 13, 2, 315-325. ISSN 1672-7975. DOI 10.1007/s11770-016-0563-z

Pacherová, P. - Bláha, V. - Erbanová, L. - Novák, M. - Pačes, T. - Rukavičková, L. (2009): Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky. In Jiří Burkhard, Olga Halousková: Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště, s. 78-81. – Neuveden. Chrudim. ISBN 978-80-86832-44-9

Paleček, M. – Hanžl, P. – Aue, M. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Rukavičková, L. – Novotná, J. – Sedláček, J. – Řezníček, P. (2017): Map o f hydro geological and engineering geological reference points o n the Dukovany-west site 1:10,00. TZ 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Paleček, M. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Holeček J. (2019): Hydrogeologické mapy Ašska a Chebska. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/hydrogeologie_assko_chebsko

Paleček, M. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. (2020): Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 – regiony. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/hgcr50/

Pačes, T. - Bláha, V. - Rukavičková, L. (2007): Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite. In Bullen T.D., Wang Y. (eds.): Water-Rock Interaction, volume 2, s. 1101-1104. – Taylor & Francis. London. ISBN 978-0-415-45138-3

Pačes, T. - Maryška, J. - Severýn, O. - Dobeš, P. - Breiter, K. - Veselovský, F. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Skála, R. - Žák, K. - Rukavičková, L. - Pudilová, M. - Karous, M. - Lukeš, J. - Klepáč, L. - Záruba, J. - Štrof, P. - Eichler, F. - Krejčík, L. - Maros, G. (2001): Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím. Výzkumná zpráva, 160 s

Pačes, T. - Procházka, J. - Rukavičková, L. - Breiter, K. - Dobeš, P. - Budkovský, J. - Hanák, J. - Klomínský, J. - Mrázová, Š. - Veselovský, F. - Havlová, V. - Maryška, J. - Záruba, J. - Bárta, J. - Lukeš, J. (2007): Průběžná technická zpráva č. 1. Závěrečná zpráva, 245 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Pačes, T. – Dobrovolný, P. – Holeček J. – Nývlt, D. – Rukavičková, L. (2017): Future water-rock interaction in deep repository of spent nuclear fuel. – Procedia Earth and Planetary Science 17, neuveden, 100-103. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.013

Pačes, T. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Klomínský, J. – Dobeš, P. – Veselovský, F. – Mrázová, Š. (2013): Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif. Neuveden. 345 s. – Česká Geologická Služba a Správa Úložišť Radioaktivních Odpadů. Praha

Pertoldová, J. - Nahodilová, R. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Karenová, J. - Knésl, I. - Košuličová, M. - Krupička, J. - Martínek, K. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Verner, K. - Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hájek, T. – Holásek, O. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. (2022c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,32-422 Pohorská Ves, mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Hájek, T. – Holásek, O. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Nečas, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Racek, M. – Radoměřský, T. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Trubačová, A. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Pohorská Ves 32-422. 148 s. MS ČGS Praha

Procházka, J. - Mikšová, J. - Šrámek, J. - Sedlák, J. - Karous, M. - Gurtler, R. - Nikl, P. - Pek, J. - Rajlich, P. - Mrázová, Š. - Rukavičková, L. - Breiter, K. - Žáček, M. - Skopový, J. - Páša, J. (2001): Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa. Výzkumná zpráva, 450 s

Procházka, V. – Žáček, M. – Sulovský, P. – Vaculovič, T. – Rukavičková, L. – Matějka, D. (2021): The Importance of Mechanical Transport, Rock Texture, and Mineral Chemistry in Chemical Weathering of Granites: The Melechov Massif, Czech Republic. In Miloš René: Geochemistry, – Intechopen Limited. London. ISBN 978-1-83962-851-1. DOI 10.5772/intechopen.91383

Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Dušek, K. - Poňavič, M. - Blecha, V. - Myslil, V. - Topinková, B. - Jeremiáš, V. (2007): Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi. Závěrečná zpráva, 106 s. MS OG MŽP ČR, ˇGS, ČGS - Geofond

Rukavičková, L. (2000): Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 94. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. (2005): Hydrodynamické zkoušky ve vrtu Mel-3. 1. etapa. 10 s

Rukavičková, L. (2005): Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 166-198. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. (2005): Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu). 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 89-90. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Rukavičková, L. (2006): Development of a method in situ identification and mathematical modeling of flow and geochemical interaction in fractured environment of compact rocks. Závěrečná zpráva, 56 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

Rukavičková, L. (2006): Hydrogeological mapping in hard rock environment(practical notes). 29.5. 2006. Mongolian University of Science and Technology

Rukavičková, L. (2006a): Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu. Dizertační práce. 135 s. MS Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Hálkova 6, Liberec

Rukavičková, L. (2007): Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 212-215. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. (2007): Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Rukavičková, L. (2007a): Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-89. Set of hydrogeological maps ZN-50. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Rukavičková, L. (2007b): Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-89. Set of hydrogeological maps ZN-50. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Rukavičková, L. (2007c): Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-90. Set of hydrogeological maps ZN-50. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Rukavičková, L. (2007d): Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-101. Set of hydrogeological maps ZN-50. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Rukavičková, L. (2007e): Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-90. Set of hydrogeological maps ZN-50. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Rukavičková, L. (2007f): Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-101. Set of hydrogeological maps ZN-50. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Rukavičková, L. (2008): Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 232-235. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. (2009): Hydraulická vodivost granitů Českého masivu – srovnání dat detailního a regionálního měřítka. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 252-255. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. (2009): Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště. In Halousková Olga (edit.): Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009, s. 78-83. – Vodní zdroje EKOMONITOR. Chrudim. ISBN 978-80-86832-45-6

Rukavičková, L. (2009): Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů. In Hokr M., Plešinger M., Šembera J: SiMoNA 2009 — Simulace modelování a nejrůznější aplikace, Seminář výzkumného centra ARTEC, s. 119-125. – Technická univerzita v Liberci. Liberec. ISBN 978-80-7372-543-3

Rukavičková, L. (2013): Hydrogeology. In T. Pačes, J. Mikšová: Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif, s. 55-93. – Radiactive Waste Repository Authority. Praha. ISBN 978-80-7075-851-9

Rukavičková, L. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-231 Horní Planá - Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služna. Praha

Rukavičková, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-141 Raspenava – Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Rukavičková, L. - Bláha, V. - Otrubová, D. (2006): Hydrodynamické zkoušky na vrtu Mel-3, Mel-4 a Mel-5, etapová zpráva projektu. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Bláha, V. - Otrubová, D. (2006): Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů. 69 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Bláha, V. - Otrubová, D. - Šebesta, C. - Beneš, S. - Chovančík, L. - Veselý, S. - Kubík, S. - Svoboda, J. (2006): Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí. Závěrečná zpráva, 60 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

Rukavičková, L. - Budkovský, J. (2004): Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b. 40 s

Rukavičková, L. - Budkovský, J. (2005): Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b. 24 s

Rukavičková, L. - Budkovský, J. - Holeček, J. - Pačes, T. (2008): Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí. Závěrečná zpráva, 64 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Bárta, J. - Breiter, K. - Klomínský, J. - Hanák, J. - Havíř, J. - Holeček, J. - Lukeš, J. - Málek, J. - Mrázová, Š. - Pačes, T. - Procházka, J. (2008): Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Hanžl, P. (2008): Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity. – Journal of Geosciences 53, 2, 181 - 191. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.024

Rukavičková, L. - Hanžl, P. (2010): Bahenní sopky - mýty a skutečnost. 25.2.2010. PřF MU Brno, přednáška pro Českou geologickou společnost

Rukavičková, L. - Havíř, J. - Budkovský, J. - Holeček, J. - Pačes, T. (2008): Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB. Závěrečná zpráva, 91 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Holeček, J. - Pacherová, P. - Lukeš, J. - Bláha, V. - Erbanová, L. (2008): Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče. Závěrečná zpráva, 24 s. MS http://centrum-sanace.cs.cas.cz/

Rukavičková, L. - Lukeš, J. (2008): Distribution of hydraulic conductivity in fractured compact granite defined by hydraulic tests and geophysical logging. In Neuveden: 33rd International Geological Congress, Abstract CD-ROM, s. 0. – Neuveden. Oslo

Rukavičková, L. - Najser, J. - Holeček, J. (2011): Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 242-245. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. - Pačes, T. - Holeček, J. (2009): Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů. Závěrečná zpráva, 72 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Pačes, T. - Severýn, O. - Tondr, D. - Královcová, J. - Breiter, K. - Havíř, J. - Bláha, V. - Lukeš, J. - Weishauptová, Z. - Kovář, L. - Trčková, J. - Dobeš, P. - Richter, T. - Szongoth, G. - Gabašová, A. - Veselovský, F. - Štamberk, K. - Maryška, J. - Vohralík, M. - Hokr, M. - Tauchman, M. - Ehlerová, J. (2006): Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP. Závěrečná zpráva, 76 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

Rukavičková, L. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. - Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Rukavičková, L. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. - Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Rukavičková, L. - Záruba, J. - Klepáč, L. - Bláha V., . - Šebesta, C. - Chovančík, L. (2002): Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí). Výzkumná zpráva, 67 s

Rukavičková, L. – Dudíková Schulmannová, B. – Řihošek, J. (2020): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-441 Nasavrky - Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rukavičková, L. – Hanžl, P. (2013): Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku – nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 291-295. ISSN 0514-8057 (on line)

Rukavičková, L. – Hanák, J. – Holeček J. – Dobeš, P. – Hanžl, P. – Chlupáčová, M. – Ondra, P. – Bulíček, P. – Breiter, K. – Maňák, L. – Pacherová, P. – Bláha, V. – Myška, O. (2012): Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu. Závěrečná zpráva, 147 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, s. 156-161. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o, Chrudim. Chrudim. ISBN 978-80-86832-68-5

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 251-254. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin v průběhu vodních tlakových zkoušek. No. 24629. Česká geologická služba

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. – Pačes, T. (2013): Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. – Czech Geological Survey Special Papers 21, podzim, 4-25. ISSN 1210-8960

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. – Pačes, T. (2015): Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. Praha

Rukavičková, L. – Holeček J. – Hanák, J. – Dobeš, P. – Breiter, K. (2013): Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'. Závěrečná zpráva, 89 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Holeček J. – Holečková, P. – Najser, J. – Gvoždík, L. – Pačes, T. (2021): Comparison of hydraulic conductivity of rock matrix and fractured blocks of granitic rocks. – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 144, August : 104743, nestránkováno. ISSN 1365-1609. DOI 10.1016/j.ijrmms.2021.104743

Rukavičková, L. – Holeček J. – Myška, O. – Vencl, M. – Vondrovic, L. (2016): Hydrogeologický výzkum v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 143-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.27

Rukavičková, L. – Holeček J. – Sosna, K. (2015): Změny režimu a chemického složení podzemních vod v okolí termálního experimentu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 159-164. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.09

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 23-324 Žirovnice – Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Novotná, J. – Hanžl, P. (2017): Hydrologická mapa na lokalitě EDU - západ 1:10 000. TZ 116/2017. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Novotná, J. – Hanžl, P. (2017): Mapa chemizmu podzemních vod na lokalitě EDU - západ 1:10 000. Neuveden. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Novotná, J. – Hanžl, P. (2017): Účelová hydrogeologická mapa na lokalitě EDU - západ 1:10 000. TZ 116/2017. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pacherová, P. – Hanžl, P. (2018): Hydrological map on the Dukovany-west site 1:10,00. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pacherová, P. – Hanžl, P. – Novotná, J. (2018): Hydrogeological map on the Dukovany-west site 1:10,00. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pacherová, P. – Hanžl, P. – Novotná, J. (2018): Map of the groundwater chemistry of the Dukovany-West site 1:10000. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Rukavičková, L. – Nadrchal, J. – Blažek, J. – Smutek, D. (2017): Aktualizace hydrogeologických podkladů pro Národní geopark Železné hory. Závěrečná zpráva, 91 s. MS Ministerstvo životního prostředí

Rukavičková, L. – Pertoldová, J. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-422 Pohorská Ves - Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rukavičková, L. – Petyniak, O. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou – Účelová hydrogeologická mapa. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Rukavičková, L. – Štědrá, V. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-432 Vilémov - Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Burda, J. – Kořalka, S. – Holeček J. (2020): Monitorovací systém podzemních vod mělkého a středně hlubokého oběhu. 34 s. MS Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Holeček J. (2018): Metodické poznatky z monitoringu chemického složení podzemních vod v podzemních dílech. Závěrečná zpráva, 22 s. MS SÚRAO

Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Myška, O. (2017): Provedení hydrogeologického výzkumu v prostředí dolu Rožná. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Petružálek, M. – Holeček J. – Burda, J. (2020): Metodika studia hydrofyzikálních parametrů horninového prostředí. 36 s. MS Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Rálek, P. – Rukavičková, L. – Hokr, M. – Holeček J. (2018): Měření vydatnosti průsaků do podzemního díla – metodické poznatky. Závěrečná zpráva, 40 s. MS SURAO

Skácelová, D. – Barnet, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Smutek, D. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-441 Nasavrky - Mapa geofaktorů životního prostředí. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Smutek, D. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-432 Vilémov - Mapa geofaktorů životního prostředí. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Rukavičková, L. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-422 Pohorská Ves - Mapa geofaktorů životního prostředí. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Smutek, D. – Rukavičková, L. – Čech, S. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-412 Přelouč - Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Svoboda, J. – Kruis, J. – Krejčí, T. – Rukavičková, L. – Večerník, P. (2020): Interakční experiment - Průběžná zpráva etap 7-9 č.2. 94 s. MS SURAO, Praha

Svoboda, J. – Vašíček, R. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Večerník, P. (2021): Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov, Interakční experiment – Průběžná zpráva etap 7-9 č. 3. 92 s. MS SÚRAO

Svoboda, J. – Vašíček, R. – Smutek, J. – Hausmannová, L. – Večerník, P. – Franěk, J. – Rukavičková, L. (2019): Interakční experiment v PVP Bukov. In prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D., Ing. Alexandr Butovič, Ph.D: Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019, – Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s., Dělnická 12, Praha 7. Praha. ISBN 978-80-906452-3-3

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Kramolišová, P. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Uhlík, J. – Milický, M. – Královcová, J. – Grecká, M. – Rukavičková, L. (2018): Detailní hydrogeologické modely lokalit. Závěrečná zpráva, 35 s. MS SÚRAO

Verner, K. - Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Holub, F. V. - Klomínský, J. - Malík, J. - Martínek, K. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Vondrovic, L. – Augusta, J. – Vokál, A. – Havlová, V. – Konopáčová, K. – Lahodová, Z. – Popelová, E. – Urík, J. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Bureš, P. – Buriánek, D. – Butovič, A. – Černý, M. – Dušek, K. – Franěk, J. – Grünwald, L. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Hubáček, O. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kobylka, D. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Jankovec, J. – Krajíček, L. – Martinčík, J. – Marek, P. – Milický, M. – Mixa, P. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skořepa, Z. – Soejono, I. – Šír, P. – Špinka, O. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Verner, K. – Vojtěchová, H. – Zahradník, O. – Žáček, V. – Žáčková, E. (2020): Výběr potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020. 361 s. MS SÚRAO, TZ 465/2020

Vysoká, H. – Bruthans, J. – Faltejsek, L. – Žák, K. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Schweigstillová, J. – Oster, H. (2019): Hydrogeology of the deepest underwater cave in the world: Hranice Abyss, Czechia. – Hydrogeology Journal 27, 7, 2325-2345. ISSN 1431-2174. DOI 10.1007/s10040-019-01999-w

Záruba, J. – Najser, J. – Rukavičková, L. – Sosna, K. (2012): In situ and laboratory measurements of hydraulic conductivity in granitic rock matrix. In Neuveden: AGU Fall Meeting, San Francisco, Calif., 3-7 Dec. 2012, s. 1838. – American Geophysical Union. San Francisco

Štědrá, V. – Fišera, M. – Vít, J. – Rukavičková, L. – Čáp, P. – Stárková, M. – Sidorinová, T. – Dudíková Schulmannová, B. (2022d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-432 Vilémov - mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, oblast Železné hory. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Fišera, M. – Hroch, T. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Knésl, I. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Vít, J. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022e): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-432 Vilémov - vysvětlivky ke geologické mapě. 203 s. MS Archiv ČGS

Černý, M. – Baier, J. – Milický, M. – Polák, M. – Gvoždík, L. – Královcová, J. – Grecká, M. – Rukavičková, L. (2016): Hydrogeologické modely horninového prostředí pro hlubinné úložiště. Regionální hydrogeologické modely lokalit. Závěrečná zpráva, 50 s. MS SÚRAO Praha

Červinka, R. – Gondolli, J. – Klajmon, M. – Tomášková, Z. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Pacherová, P. – Zeman, J. – Vencelides, Z. (2017): Chování horninového prostředí / příprava geochemického modelu úložiště –definice vstupních dat a příprava modelů. Závěrečná zpráva, 118 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Červinka, R. – Klajmon, M. – Zeman, J. – Vencelides, Z. – Rukavičková, L. – Gondolli, J. (2018): Chování horninového prostředí / Příprava geochemického modelu úložiště – geochemické výpočty a model reakčního transportu. Závěrečná zpráva, 129 s. MS SURAO

Řihošek, J. - Rukavičková, L. - Holeček J. - Myška, O. - Holéczy, D. - Vencl, M. - Vondrovic, L. (2018): Vývoj chemického složení podzemních vod v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov a v dole Rožná. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 1, 69-74. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.06

Řihošek, J. – Burda, J. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Myška, O. – Čuřík, J. (2018): Hydraulické vlastnosti, chemické a izotopické složení podzemních vod geotermálního vrtu PVGT-LT1. In Flaková R., Ženišová Z: Zborník 19. Slovenská hydrogeologická konferencia “Hydrogeológia - vzdělávanie a prax”, – Slovenská asociácia hydrogeológov. Bratislava. ISBN 978-80-972651-1-3

Řihošek, J. – Burda, J. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Čuřík, J. – Myška, O. – Kořalka, S. (2019): Chemical and isotopic composition of groundwater in geothermal borehole PVGT-LT1 (Litoměřice, Czech Republic): general implication of organic additives in drilling fluid. In Zoran Stevanović, Vladimir Živanović, Petar Milanović: Proceedings of 4th conference of the IAH CEG (Central European Group of IAH) and guide of geotrip of the IAH karst commission, – neuveden. Belgrade. ISBN 978-86-86053-22-0

© Lenka Rukavickova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top