Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Kateřina Fárová
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089511
fax: +420257531376
katerina.farova@geologycz

Recent papers

Franců, E. - Geršl, M. - Fárová, K. - Zelenková, K. - Kopačková, V. (2010): Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 207-211. ISSN 0514-8057

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. (2016): Testování nástrojů OneButton 4.2 pro zpracování obrazových dat získaných z bezpilotních leteckých prostředků (UAV). 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Jelének, J. – Fárová, K. – Kopačková V. – Koucká, L. (2017): Diferenční interferometrie časových řad Sentinel-1 pro detekci svahových nestabilit. 1 s. MS Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Fárová, K. – Koucká, L. (2017): Využití diferenční radarové interferometrie a platformy SBAS-DInSAR pro detekci deformací a vertikálních pohybů terénu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2/2017, 273-278. ISSN 0514-8057

Jelének, J. – Kopačková V. – Fárová, K. – Koucká, L. – Rapprich, V. (2017): Detecting post-seismic effects using differential interferometry and the ESA’s online SBAS-DInSAR toolbox. In Lena Halounová: 37th EARSeL Symposium Abstract Book, – EARSeL - European Association of Remote Senisng Laboratories. Praha. ISBN 978-80-01-06192-3

Jelének, J. – Kopačková V. – Fárová, K. – Koucká, L. – Rapprich, V. (2017): Detecting post-seismic effects using differential interferometry and the ESA´s SBAS-DInSAR toolbox. 1 s. MS Praha

Koucká, L. – Fárová, K. – Kopačková V. – Jelének, J. – Gojda, M. (2017): Metody zpracování dat pořízených UAS: Příklady pro vybrané archeologické lokality. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Koucká, L. – Jelének, J. – Fárová, K. – Kopačková V. (2016): Využití platformy SBAS-DInSAR a nových nástrojů IDL/ENVI pro detekci terénních deformací a vertikálních pohybů. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Rapprich, V. - Erban, V. - Fárová, K. - Kopačková, V. - Bellon, H. - Hernández, W. (2010a): Volcanic history of the Conchagua Peninsula (eastern El Salvador). – Journal of Geosciences 55, 2, 95-112. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.069

Zelenková, K. - Fárová, K. - Franců, E. - Geršl, M. (2010): Distribuce antropogenního znečištění v dnových sedimentech řek. In ARCDATA PRAHA, s.r.o: 19. konference GIS ESRI, s. 87-90. – Neuveden. Praha. ISBN 978-80-904450-4-8

Štědrá, V. - Gürtlerová, P. - Čech, S. - Mrázová, Š. - Fárová, K. (2008): Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky. Závěrečná zpráva, 25 s. MS MŽP ČR

© KATERINA.FAROVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top