RNDr. Juraj Franců, CSc.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429248
juraj.francu@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected
Juraj Francu Juraj Francu

Recent papers

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Bubík, M. - Cicha, I. - Dašková, J. - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Jurková, Z. - Krásný, J. - Krejčí, O. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Opluštil, S. - Mikuláš, R. - Pálenský, P. - Rojík, P. - Skupien, P. - Spudil, J. - Sýkorová, I. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Titl, F. - Tomanová Petrová, P. - Ulrych, J. (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Neuveden. 437 s. – Česká geologická služba. Praha

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Bubík, M. - Adamová, M. - Bak, M. - Franců, J. - Gedl, P. - Mikuláš, R. - Švábenická, L. - Uchman, A. (2002): Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, 18-22. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Adamová, M. - Franců, E. - Franců, J. - Gedl, P. - Švábenická, L. (2001): Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000

Bubík, M. - Adamová, M. - Franců, E. - Franců, J. - Gedl, P. - Švábenická, L. (2001): Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 8, 22-26. ISSN 1212-6209

Bubík, M. – Elbra, T. – Franců, J. – Kdýr, Š. – Schnabl, P. – Švábenická, L. (2022b): Post-Cretaceous-Paleogene slumping in the Subsilesian Unit of the Outer Western Carpathians: Biostratigraphic, sedimentary and magnetic records from the Bystřice section. – Geologica Carpathica 73, 6, 561-577. ISSN 1335-0552. DOI 10.31577/GeolCarp.73.6.4

Bubík, M. – Franců, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. (2016): Upper Cretaceous to Lower Miocene of the Subsilesian Unit (Western Carpathians, Czech Republic): stratotypes of formations revised. – Geologica Carpathica 67, 3, 239-256. ISSN 1335-0552. DOI 10.1515/geoca-2016-0016

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Bábek, O. - Hilscherová, K. - Nehyba, S. - Zeman, J. - Faměra, M. - Franců, J. - Holoubek, I. - Machát, J. - Klánová, J. (2008): Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Morava River (Danube catchment area). – Journal of Soils and Sediments 8, 3, 165-176. ISSN 1439-0108. DOI 10.1007/s11368-008-0002-8

Bíl, M. - Krejčí, O. - Franců, J. (2005): Approximation olf Missing Eroded Sediments in the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group, Outer Wesr Carpathians). Sixth International Conference on Geomorphology, Geomorphology in Regions of Environmental Contrasts, September 7-11, 2005 Zaragoza (Spain), s. 70. – The International Association of Geomorphologists. Zaragoza. ISBN Z-2.162/2005

Bůzek, F. - Boháček, Z. - Franců, J. (1999): Tvorba, migrace a akumulace uhelného methanu a jeho vliv na bilanci atmosférického methanu. Grantová agentura ČR

Bůzek, F. - Franců, J. - Boháček, Z. (1999): Geochemistry of coal bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic. In -: Organic geochemistry, s. 517. – Tübitak, Marmara research center. Gebze-Kocaeli

Bůzek, F. - Franců, J. - Boháček, Z. (1999): Geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic. 19th Int. Meeting on Organic Geochemistry, Conference Abstracts, s. 30. – TUBITAK Marmara Research Center, Earth Sciences Research Institute. TUBITAK, Istanbul. ISBN 160-6

Bůzek, F. - Holub, V. - Boháček, Z. - Franců, J. (1999): Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 74, 2, 191. ISSN 1210-3527

Dvořáková, V. - Franců, J. (2011): Hořlavý plyn z jílovců, očekávání energetiků a možné dopady na životní prostředí v USA, Evropě a ČR, Uhelný seminář. 23.11.2011. PřFUK Praha

Dvořáková, V. - Franců, J. (2011): Vlastní zdroje plynu? Nekonvenční zásoby plynu v černých břidlicích v ČR, potenciální těžba a průzkum. 29.9.2011. ČT1, ČT24

Dvořáková, V. - Franců, J. - Mikuláš, R. - Kavina, P. (2006): Světové zásoby ropy a perspektivy její těžby: Energetická koncepce ČR, tisková konference AV s následnými rozhovory pro uvedené stanice. 23.1., 24.1. 2006. Radiožurnál, Rádio Leonard

Dvořáková, V. – Franců, J. (2011): Vlastní zdroje plynu? (Nekonvenční zásoby plynu v černých břidlicích v ČR, potenciální těžba a průzkum). 29.9.2011. ČT1

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Ford, E. P. – Omekeh, A. – Berenblyum, R. – Kollbotn, L. – Hladík, V. – Franců, J. – Perszlényi, M. – Kolejka, V. – Jirman, P. (2020): Assessing risks presented by boreholes: Recommendations on a risk assessment framework for CO2 storage. 116 s. MS CORDIS - EU Research Results (web Evropské komise)

Franců, E. - Franců, J. - Boháček, Z. - Pálenský, P. (1999): Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia. – Geologica Carpathica 50, x, 23. ISSN 1335-0552

Franců, E. - Franců, J. - Kalvoda, J. (1999): Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif. – Geologica Carpathica 50, 5, 365-372. ISSN 1335-0552

Franců, E. - Franců, J. - Kalvoda, J. (2002): Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic). Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forelands, svazek 1. s. 259-278. Neuveden. ISBN 3-936586-00-4

Franců, E. - Franců, J. - Kalvoda, J. - Poelchau, H. - Otava, J. (2002): Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic). In Bertotti, G., Schulmann, K., Cloetingh, S.A.P.L: Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forelands. EGU Stephan Mueller special publication series , vol. 1, s. 167-179. – European Geoscience Union. Neuveden. ISBN 3-936586-00-4

Franců, E. - Franců, J. - Martinec, P. - Krejčí, O. (2002): Coal rank and pyrolitic characteristics in the boreholes in the Upper Silesian Basin. In -: Documenta Geonica, The 5th Czech and Polish Conference Geology of the Upper Silesian Basin, s. 65-68. – Ústav geoniky AV ČR. Ostrava. ISBN 80-7275-024-0

Franců, E. - Franců, J. - Müller, P. (2000): Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin. In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2000, zborník referátov, s. 62-64. – ŠGÚ Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 80-88974-23-2

Franců, E. - Franců, J. - Müller, P. - Otava, J. (2000): Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic). In -: 4th European Coal Conference, s. 21. – Polish Geological Institute. Ustroń

Franců, E. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Lojka, R. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological storage in the Czech Republic - new R&D project (TOGEOS). 21/04/2010. Rotterdam - mezinárodní konference 'CCS Ready to Go?'

Franců, E. - Otava, J. - Franců, J. - Kalvoda, J. (1999): Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi. Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů, s. 3. – xxxxxxxxxx. Brno

Franců, E. - Schwarzbauer, J. - Ricking, M. - Lána, R. - Müller, P. - Franců, J. (2008): Distribution patterns of organic pollutants in Brno Lake with respect to its depositional history. – Chemické listy, ISSN 1803-2389 (CD-ROM) 102, 15, 371-372. ISSN 0009-2770

Franců, J. (2007a): Aplikace matematického modelování v analýze sedimentárních pánví. 3.5.2007. Přirodovědecká Fak., Univerzita Karlova, Praha

Franců, J. (2008): Ložiska ropy a plynu a territoriální nároky na arktický region, Zpravodajství Českého rozhlasu. 28.5.2008, 7:30 ráno. Český rozhlas

Franců, J. (2013): Ekonomické, ekologické a geologické aspekty těžby plynu z břidlic. 15.2.2013 9:30. Rádio Česko

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Franců, E. (2007): Isotopic and geochemical evidence of gas producing microbial ecosystems in coal seams and gobs in the SW Upper Silesian basin, Czechia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15): Suppl. 1, s. A291. – Elsevier. Oxford

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Franců, E. - Müller, P. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Krejčí, O. (2006b): Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi. Závěrečná zpráva, 56 s. MS MŠMT, ČGS

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Müller, P. - Boháček, Z. (2000): Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic. 4th European Coal Conference, s. 21. – Polish Geological Institute. Ustroń, Poland

Franců, J. - Dvořáková, V. - Koubová, M. (2004): AAPG European Region Conference with GSA. kongresové centrum Praha

Franců, J. - Franců, E. - Bezuško, P. (1999): Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra. – Documenta Geonica 1999, 1, 45-48

Franců, J. - Franců, E. - Bezuško, P. (1999): Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra. In -: Documenta Geonica, s. 45. – Perez Publ. Praha. ISBN 80-902465-6-7

Franců, J. - Franců, E. - Krejčí, O. (2000): Two-dimensional computer model of subsidence, erosion and thermal history of the Nesvačilka Through, Eastern Bohemian Massif. In Svojtka M: Geolines, svazek 12. s. 21. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Franců, J. - Franců, E. - Šafanda, J. - Hemza, P. (2000): Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance. – Journal of the Czech Geological Society 45, 36954, 227. ISSN 1210-8197

Franců, J. - Hilscherová, K. - Franců, E. - Boháček, Z. - Bábek, O. (2006): Biodegraded petrogenic substances in Billabong sediment as evidenced by molecular fossils. In J. Čáslavský: The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC, s. 99. – Brno University of Technology, Faculty of Chemistry. Brno. ISBN 80-214-3320-5

Franců, J. - Krejčí, O. - Milička, J. - Pereszlényi, M. - Stráník, Z. (1999): Late phase of the Carpathian thrusting in respect to fluid migration. – Geologica Carpathica 50, x, 149. ISSN 1335-0552

Franců, J. - Krejčí, O. - Stráník, Z. - Hubatka, F. - Franců, E. - Poelchau, H. S. (2000): Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 45, 36954, 227-228. ISSN 1210-8197

Franců, J. - Mach, K. - Boháček, Z. - Bechtel, A. - Franců, E. (2007b): Vývoj paleoprostředí v neogénu mostecké a vídeňské pánve - aplikace molekulárních fosílií. 28.2.2007. Přirodovědecká Fak., Univerzita Karlova, Praha

Franců, J. - Mácová, D. - Schwark, L. - Čáslavský, J. (2015): 27th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2015). Praha

Franců, J. - Poelchau, H. S. (1999): Comparison of smectite to illite evolution and organic maturation as thermal history indicators in basin modelling: pseudokinetics and applications. In -: Organic geochemistry, s. 473. – Tübitak, Marmara research center. Gebze-Kocaeli

Franců, J. - Sýkorová, I. - Lojka, R. - Grygar, T. (2008): Stratigraphic archive of lake development in the Stephanian B of the Bohemian Massif evidenced by molecular composition and pyrolytic properties of organic matter. In J. Pešek: 10. Coal conference, Prague. Abstract Volume, – UK, Praha. Praha

Franců, J. – Bůzek, F. – Jurenka, L. – Jirman, P. – Janíková, B. (2018a): Měření metanu v místě zlikvidované těžební sondy Žu‐108. Závěrečná zpráva, 59 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Franců, J. – Hladík, V. – Bůzek, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Kolejka, V. – Perszlényi, M. – Ford, E. P. (2017): Baseline monitoring of CO2 and methane for risk assessment of a future pilot CCS site LBr-1: relationship to the residual oil and gas fieldsaturation. 13/06/2017. 9th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage, Trondheim

Franců, J. – Jirman, P. (2020): Dvoustranné porovnání terénního měření toku plynu ze starých sond v oblasti Vacenovic. 43 s. MS Archiv ČGS, Brno

Franců, J. – Jirman, P. (2022): Basin modeling of a pilot CO2 storage in a dolomite reservoir, Bohemian Massif, Czech Republic. August 31st, 2022. Petroleum Systems Technology Days, Aachen, Germany

Franců, J. – Jirman, P. – Bůzek, F. – Jurenka, L. – Pařízek, P. – Janíková, B. (2020): Databáze vrtů po likvidaci a vrtů s potenciálním únikem plynů v úseku Sever JVSČM (I.2020-XI.2020). 114 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Franců, J. – Jirman, P. – Pereszlényi, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Janíková, B. – Pařízek, P. – Jurenka, L. (2019): Měření metanu v místě zlikvidované těžební sondy ŽU-108. 53 s. MS OG MŽP

Franců, J. – Jirman, P. – Pereszlényi, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Janíková, B. – Pařízek, P. – Jurenka, L. – Hanušová, H. – Aulehlová, M. (2019): Nekontrolovaný výstup metanu v místě zlikvidované těžební sondy Žu-108. 145 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Franců, J. – Jurenka, L. – Jirman, P. (2021): Diagenesis and dolomitization of Jurassic carbonate rocks in SE Bohemian Massif. 21. června 2021. International Association of Sedimentologists - Praha (on-line konference)

Franců, J. – Jurenka, L. – Jirman, P. (2021): Diagenesis and dolomitization of Jurassic carbonate rocks in SE Bohemian Massif. In Bábek, O. - Vodrážková, S: 35th IAS Meeting on Sedimentology - Book of abstracts, – Palacký University Olomouc. Olomouc. ISBN 978-80-244-5930-1

Franců, J. – Otava, J. (2014): Depositional, burial, thermal, and erosional history along and across the Variscan front, Czech Republic. In Bábek O., Matys Grygar T., Uličný D: Central European Meeting of Sedimentary Geology, an international conference, Olomouc, Czech Republic, June 9 to 13, 2014, Abstracts, s. 22-23. – Palacký University Olomouc. Olomouc. ISBN 978-80-244-4098-9

Franců, J. – Pařízek, P. (2019): Zhodnocení geochemických analýz vzorků bitumenu, vody a horniny v obci Sobrance (východní Slovensko). Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archív ČGS, Nafta a.s

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Jurenka, L. – Jirman, P. (2019): Zpracování historických dat a petrografických charakteristik hornin včetně porozity: Výstup A1 (Závěrečná zpráva ČGS pro Masarykovu univerzitu v rámci projektu Interreg). 128 s. MS Archiv ČGS

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Jurenka, L. – Jirman, P. (2019): Zpracování historických dat a petrografických charakteristik hornin včetně porozity: Výstup B (Závěrečná zpráva ČGS pro Masarykovu univerzitu v rámci projektu Interreg). 74 s. MS Archiv ČGS

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Krejčí, O. – Jurenka, L. – Prochác, R. – Kyselák, P. – Hladík, V. (2018): LBr-1 structure for pilot CCS in the Vienna basin: lithological and tectonic 3D model. September 10–13. XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, Austria

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Riis, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Krejčí, O. – Hladík, V. (2017): 3D geological model of potential CO2 storage: Abandoned oil and gas field LBr-1 in the Vienna basin. In Tim Dixon: Energy Procedia, svazek 114. s. 2772 – 2780. – neuveden. Laussane. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1393

Franců, J. – Prochác, R. – Jirman, P. – Jurenka, L. – Vácha, J. – Hladík, V. – Opletal, V. – Wheeler, W. (2022): Basin modeling of a pilot CO2 storage in a dolomite reservoir, Bohemian Massif, Czech Republic. In Carlos Andres Sanchez Torres: PetroMod and Petroleum System TechDays 2022, – Schlumberger. Aachen, Germany

Franců, J. – Šerá, J. – Koutný, M. – Bůzek, F. – Pařízek, P. – Jirman, P. – Vilhelm, Z. (2021): Microbial methanogenesis associated with brown and bituminous coals in the Bohemian Massif: Isotopic and metagenomic evidence. Conference Proceedings, 30th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2021), Sep 2021, European Association of Geoscientists & Engineers, Volume 2021, p.1-3. Conference Proceedings, 30th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2021), Sep 2021, Volume 2021, svazek 2021. s. 1-3. – European Association of Geoscientists & Engineers. Nizozemí. ISBN 978-80-214-6001-0. DOI 10.3997/2214-4609.202134148

Franců, J. – Šerá, J. – Koutný, M. – Bůzek, F. – Pařízek, P. – Jirman, P. – Vilhelm, Z. (2021): Microbial methanogenesis associated with brown and bituminous coals in the Bohemian Massif: Isotopic and metagenomic evidence. September 16th, 2021. Conference Proceedings, 30th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2021) - Montpellier, France. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202134148

Gilíková, H. – Antošová, I. – Franců, J. – Pitrák, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_E Velké Albrechtice. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archív ČGS

Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Berenblyum, R. - Hladík, V. - Lojka, R. - Franců, J. (2011): Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic. – International Journal of Greenhouse Gas Control 5, 6, 1429-1442. ISSN 1750-5836. DOI 10.1016/j.ijggc.2011.07.013

Havlín, A. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Franců, J. (2017): Možnosti indikace oxidu uhličitého a metanu v půdním vzduchu jako indikátor migrace plynu z ložisek uhlovodíků a identifikace nedostatečně zlikvidovaných vrtů. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-2. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Franců, J. - Franců, E. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic. In Neuveden: EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts, s. 7702. – European Association of Geoscientists and Engineers. Neuveden

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Berenblyum, R. - Geršlová, E. - Franců, J. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Geršl, M. (2011): Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 247-252. ISSN 0514-8057

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Krejčí, O. – Franců, J. – Kolejka, V. (2016): REPP-CO2 - Czech-Norwegian project towards a research CO2 storage pilot in the Czech Republic. 26.4.2016. Mikulov

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Pereszlényi, M. – Krejčí, O. – Franců, J. – Ford, E. P. – Khrulenko, A. (2017): LBr-1 – research CO2 storage pilot in the Czech Republic. svazek 114. s. 5742-5747. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1712

Hladík, V. – Fiferna, P. – Laufek, F. – Franců, J. – Sedlák, J. – Maděra, P. (2016): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 2.

Hladík, V. – Franců, J. (2017): Projekty České geologické služby (ENOS, GeoERA, M4ShaleGas) a zkušenosti s účastí v H2020. 02/11/2017. National Information Day Horizon 2020 - Energy and EURATOM, Praha

Hladík, V. – Franců, J. – Kolejka, V. – Berenblyum, R. (2017): REPP-CO2 – project achievements and future plans. 30/10/2017. Závěrečná konference Programu CZ08 Norských fondů, Praha

Hladík, V. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Berenblyum, R. (2018): LBr-1 – a CO2 storage pilot project with CO2-EOR in the Czech Republic. 26.9.2018. Tallinn, ENOS-BASRECCS workshop

Hladík, V. – Franců, J. – Perszlényi, M. – Kolejka, V. – Jankulár, M. – Kollbotn, L. – Ford, E. P. (2021): Assessment of transboundary effects at LBr-1 and regulatory solutions. ENOS D4.6 report. 55 s. MS https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c7ca1666&appId=PPGMS

Hladík, V. – Kolejka, V. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Kollbotn, L. – Jankulár, M. – Ford, E. P. – Koenen, M. (2021): Assessment of Trans-Boundary Effects at LBr-1 CO2 Storage Pilot Site and Regulatory Solutions. In IEA GHG: Proceedings of the 15th Greenhouse Gas Control Technologies Conference 15-18 March 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3813113 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3813113, – 15th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-15, 15th 18th March 2021. Abu Dhabi, UAE

Hladík, V. – Krejčí, O. – Franců, J. – Berenblyum, R. – Ford, E. P. – Sedlák, J. – Kolejka, V. – Klempa, M. (2017): Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice. Závěrečná zpráva o řešení projektu REPP-CO2. Závěrečná zpráva, 105 s. MS Praha

Honty, M. - Uhlík, P. - Šucha, V. - Čaplovičová, M. - Franců, J. - Clauer, N. - Biron, A. (2004): Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites, the East Slovak Basin. – Clays and Clay minerals 52, 5, 533-551. ISSN 0009-8604

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Jirman, P. – Franců, J. – Jurenka, L. (2021): Srovnání diageneze kolektorských a těsnících hornin jury, paleozoika a terciéru ve vybrané oblasti jv. svahů Českého masívu. Výzkumná zpráva, 82 s

Jirman, P. – Prokop, O. – Franců, J. – Bůzek, F. – Jurenka, L. – Havlín, A. – Janíková, B. (2019): Oxid uhličitý a metan v půdním vzduchu jako indikátor migrace plynu z ložisek uhlovodíků a nedostatečně zlikvidovaných vrtů. Výzkumná zpráva, 61 s

Jurenka, L. – Franců, J. (2019): Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu. In Klára Petránková Kánská: Sborník konference Těžba a její dopady na životní prostředí VIII, – Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o. Chrudim. ISBN 978-80-88238-15-7

Jurenka, L. – Franců, J. (2020): Application of fluorescent light microscopy to enhanced microfacies analysis of Jurassic carbonate rocks, SE Bohemian Massif. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 27, 1-2, 106-110. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2020-12399

Jurenka, L. – Franců, J. – Laufek, F. – Pour, O. (2018): Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS

Klajmon, M. – Havlová, V. – Červinka, R. – Mendoza, A. – Franců, J. – Berenblyum, R. – Arild, O. (2017): REPP-CO2: Equilibrium Modelling of CO2-Rock-Brine Systems. 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREENHOUSE GAS CONTROL TECHNOLOGIES, GHGT-13, svazek 114. s. 3364-3373. – Elsevier Science. Amsterdam. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1468

Knésl, I. - Kříbek, B. - Martínek, K. - Rojík, P. - Franců, J. (2011): Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies. In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75. s. 1205. – The Mineralogical Society. Twickenham

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster). 1 s. MS ČGS-pobočka Brno

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiu, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project. In Ragucci R: Processes and Technologies for a Sustainable Energy, Ischia, June 27-30, 2010, s. 136-141. – Ass. Sezione Italiana del Combastion Institute. Napoli. ISBN 978-88-88104-11-9. DOI 10.4405/ptse2010.P2.8

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. (2019): 3D Geological Modelling at the Czech Geological Survey. In K.E. MacCormack, R.C. Berg, H. Kessler, H.A.J.Russell and L.H. Thorleifson: 2019 Synopsis of Current Three-Dimensional Geological Mapping and Modelling in Geological Survey Organizations, – Alberta Energy Regulator / Alberta Geological Survey. Edmonton, Kanada. ISBN 978-1-4601-3992-9

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. – Svítil, R. – Paleček, M. (2019): 3D geological modelling - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. – Svítil, R. – Paleček, M. (2019): Geologické modelování ve 3D - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d

Krejčí, O. - Adamová, M. - Franců, J. - Hanžl, P. - Otava, J. (1999): The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone. – Geologica Carpathica 50, x, 41. ISSN 1335-0552

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Franců, J. - Hubatka, F. - Mrlina, J. - Sedlák, J. (2001): Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians. In -: Slovak Geological Magazine, s. 163-164. – Štátný geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Krejčí, O. - Müller, P. - Franců, J. (1999): Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat. Ministerstvo životního prostředí Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Franců, J. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových dokumentech (etapa 2014) a identifikace oblastí postižených sufozí. Závěrečná zpráva, 115 s. MS Archiv ČGS, Praha, Kostelní 26

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. 6.-9. září 2022. Ústí nad Labem

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022a): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Landlová, L. – Čupr, P. – Franců, J. – Klánová, J. – Lammel, G. (2014): Composition and effects of inhalable size fractions of atmosphericaerosols in the polluted atmosphere: Part I. PAHs, PCBsand OCPs and the matrix chemical composition. – Environmental Science and Pollution Research 21, 9, 6188-6204. ISSN 0944-1344. DOI 10.1007/s11356-014-2571-y

Lojka, R. - Drábková, J. - Franců, J. - Sýkorová, I. - Grygar, T. (2008): Elemental climate cycle of the eastern tropical Pangea: environmental record from large freshwater lake (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins). 26th Regional Meeting of the IAS, Abstract Volume, 173, svazek 173. – IAS (International Association of Sedimentologists). Bochum. ISBN 978-3-510-49205-3

Lojka, R. - Drábková, J. - Zajíc, J. - Franců, J. - Sýkorová, I. - Grygar, T. (2008): Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia). In Zajíc, J., Štamberk, S: Special Publication to 5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas, svazek 18. – Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové. Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové. ISBN 978-80-85031

Lojka, R. - Drábková, J. - Zajíc, J. - Sýkorová, I. - Franců, J. - Bláhová, A. - Grygar, T. (2009): Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno–Rakovník Basin, Czech Republic). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 280, září, 78-93. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2009.06.001

Lojka, R. - Grygar, T. - Drábková, J. - Sýkorová, I. - Franců, J. (2009): Paleoklimatický záznam mladšího karbonu (stefan B) v jezerních sedimentech mšeckých vrstev (plzeňská a kladensko-rakovnická pánev). 1. dubna 2009. Geofyzikální ústav, AV ČR, v. v. i

Lojka, R. – Drábková, J. – Sýkorová, I. – Franců, J. – Grygar, T. (2009): Extended freshwater reservoir in the eastern tropical Pangea: record of climate change in the lacustrine depositional system (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins). In Wojewoda, J: Baseny śródgórskie: kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji, materialy konferencyjne, POKOS 3, svazek 13. s. 69-69. – POKOS (Asociace polskych sedimentologů). Wroclaw. ISBN 978-83-922330-2-2

Malát, R. – Rott, J. – Černíková, M. – Franců, J. – Boháč, J. – Mašín, D. (2016): The determination of erosion thickness by back numerical analysis: case study of Badenian clays in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. – Engineering Geology 214, November, 50-59. ISSN 0013-7952. DOI 10.1016/j.enggeo.2016.09.010

Martínek, K. - Blecha, M. - Daněk, V. - Franců, J. - Hladíková, J. - Johnová, R. - Uličný, D. (2006): Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 230, 1, 85-128. ISSN 0031-0182

Martínek, K. – Franců, J. – Bábek, O. – Kopačková V. (2015): Rozlišení řasových poloh a indicií jílových minerálů v jezerních jílovcích cyprisového souvrství sokolovské pánve pomocí optické spektroskopie ve viditelné oblasti (VIS). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 95-98. ISSN 0514-8057

Mikunda, T. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Hladík, V. – Kolejka, V. – Kollbotn, L. – Kulich, J. – Jankulár, M. (2021): Towards a strategic development plan for CO2-EOR in the Vienna Basin. ENOS D6.7 report. 93 s. MS https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5cdb30e62&appId=PPGMS

Myslil, V. - Burda, J. - Franců, J. - Stibitz, M. (2002): Geothermal resources in Czech Republic. In Hurter S., Haenel R., eds: Atlas of Geothermal Resources in Europe, s. 26-27, 77-78. – European Commission Research Directorate-General. EUR Belgium. ISBN 92-828-0999-4

Mátl, V. - Franců, J. - Boháček, Z. - Krejčí, O. (1999): Výskyt jantaru na lokalitě Študlov. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 1999, 7, 179. ISSN 1211-0329

Nývlt, D. - Jankovská, V. - Víšek, J. - Franců, E. - Franců, J. (2008): Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně. In Roszková, A., Vlačiky, M., Ivanov, M: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 – Sborník abstrakt, s. 14-15. – Přírodovědecká fakulta MU, Brno. Brno

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Otava, J. - Krejčí, O. - Franců, J. - Šikula, J. - Hubatka, F. (2006): Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m). 13 s. MS Archív ČGS Praha, Brno

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. 23/8/2021. PřF MU Brno, 10. křídový seminář

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, editor Stanislav Čech. 2 s. – Česká geologická služba, Masarykova univerzita, ÚGF PřF. Praha

Pešek, J. – Brož, B. – Brzobohatý, R. – Dašková, J. – Doláková, N. – Elznic, A. – Fejfar, O. – Franců, J. – Hladilová, Š. – Holcová, K. – Honěk, J. – Hoňková, K. – Kvaček, J. – Kvaček, Z. – Macůrek, V. – Mikuláš, R. – Opluštil, S. – Rojík, P. – Spudil, J. – Svobodová, M. – Sýkorová, I. – Švábenická, L. – Teodoridis, V. – Tomanová Petrová, P. (2014): Tertiary basins and lignite deposits of the Czech Republic. neuveden. 284 s. – Czech Geological Survey. Praha

Porpaczy, C. – Franců, J. (2020): Molasse Basin-Carpathian Foredeep transition zone (AT/CZ) – T2.2. – In: Rupf, I., Diepolder, G.W. (ed.): Summary report of resources mapping and characterization, including descriptive reports on the case studies T2.1 - T2.10. - HotLime Deliverable 2.0: 130. 8 s. MS https://repository.europe-geology.eu/egdidocs/hotlime/hotlime_deliverable_20.pdf

Porpaczy, C. – Franců, J. (2021): Upper Jurassic carbonates in the Molasse Basin – Carpathian Foredeep transition zone (Austria and Czechia, T2.2). - In: Veldkamp, J.G. (ed.): Report on play and prospect evaluation in HotLime’s case study areas. - HotLime Deliverable 3.1: 93 pp. 4 s. MS https://repository.europe-geology.eu/egdidocs/hotlime/hotlime_deliverable_31.pdf

Sachsenhofer, R. F. – Popov, S. V. – Bechtel, A. – Coric, S. – Franců, J. – Gratzer, R. – Grunert, P. – Kotarba, M. – Mayer, J. – Pupp, M. – Rupprecht, B. J. – Vincent, S. J. (2018): Oligocene and Lower Miocene source rocks in the Paratethys:palaeogeographical and stratigraphic controls. In Simmons, M.D. Tari, G.C. & Okay, A.I: Petroleum Geology of the Black Sea, – The Geological Society of London. Oxford. ISBN 9781786203588. DOI 10.1144/SP464.1

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-233 Ostrov u Macochy - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Franců, J. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Vieth-Hillebrand, A. - Wilke, F. - Schmid, F. E. - Munder, W. - Zhu, Y. - Franců, J. (2017): Characterizing the variability in chemical composition of flowback water - results from laboratory studies. svazek 125. s. 136-144. DOI 10.1016/j.egypro.2017.08.146

Vlček, T. – Hudáčková, N. – Jamrich, M. – Halásová, E. – Franců, J. – Nováková, P. – Kováčová, M. – Kováč, M. (2020b): Hydrocarbon potential of the Oligocene and Miocene sediments from the Modrany-1 and Modrany-2 wells (Danube Basin, Slovakia). – Acta Geologica Slovaca 12, 1, 43–55. ISSN 1338-0044

Vlček, T. – Kováčová, M. – Šarinová, K. – Rybár, S. – Hudáčková, N. – Ruman, A. – Jamrich, M. – Franců, J. (2022): Multiproxy constraints on Central Paratethys Sea and Lake Pannon paleoclimate and paleoenvironment transitions during the Middle-Late Miocene (Danube Basin, Slovakia). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 600, Aug : 111058, nestránkováno. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2022.111058

Vlček, T. – Šarinová, K. – Rybár, S. – Hudáčková, N. – Jamrich, M. – Halásová, E. – Šujan, M. – Franců, J. – Nováková, P. – Sliva, L. – Kováč, M. – Kováčová, M. (2020): Paleoenvironmental evolution of Central Paratethys Sea and Lake Pannon during the Cenozoic. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 559, December : 109892, nestránkováno. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2020.109892

Vodrážková, S. – Vodrážka, R. – Munnecke, A. – Franců, J. – Al-Bassam, K. – Halodová, P. – Tonarová, P. (2019): Microbially-induced wrinkle structures in Middle Devonian siliciclastics from the Prague Basin, Czech Republic. – Lethaia 52, 2, 149-164. ISSN 0024-1164. DOI 10.1111/let.12280

Weniger, P. - Franců, J. - Krooss, B. M. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Littke, R. (2012b): Geochemical and stable carbon isotopic composition of coal-related gases from the SW Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic. – Organic geochemistry 53, DEC, 153-165. ISSN 0146-6380. DOI 10.1016/j.orggeochem.2012.09.012

Weniger, P. – Franců, J. – Hemza, P. – Krooss, B.M. (2012a): Investigations on the methane and carbon dioxide sorption capacity of coals from the SW Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic. – International Journal of Coal Geology 93, April, 23-39. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2012.01.009

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Čupr, P. - Flegrová, Z. - Franců, J. - Landlová, L. - Klánová, J. (2013): Mineralogical, chemical and toxicological characterization of urban air particles. – Environment International 54, April, 26-39. ISSN 0160-4120. DOI 10.1016/j.envint.2012.12.012

Řehoř, M. – Franců, J. – Schmidt, P. – Moni, V. (2019): Selection and geological characterization of optimum Czech Republic coal localities suitable for the controlled microbial methane genesis research. In Malinov A: Proceedings of the 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 30 June - 6 July, svazek 1.3. – SGEM. 51 Alexander Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria. ISBN 978-619-7408-78-2

© Juraj Francu, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top