RNDr. Josef Večeřa
Czech Geological Survey
Branch Brno
Regional Office Jeseník
Erbenova 348, PS-65
790 01 Jeseník
tel: +420584412081
josef.vecera@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Aichler, J. - Adamová, M. - Burianková, K. - Čurda, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Krejčí, Z. - Kočandrle, J. - Macek, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Orel, P. - Pecina, V. - Šalanský, K. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina. Výzkumná zpráva, 81 s

Aichler, J. - Burianková, K. - Hanžl, P. - Opletal, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2000): Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 10. s. 5. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Aichler, J. - Malec, J. - Večeřa, J. - Hanžl, P. - Buriánek, D. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. (2008): Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay. – Journal of Geosciences 53, 2, 123-138. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.025

Aichler, J. - Opletal, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2002): The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 14. s. 11. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Aichler, J. - Večeřa, J. (2007b): Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V. Neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Aichler, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Holák, J. - Novotný, Z. - Malec, J. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Hanžl, P. (2007): Methodics of the geochemical prospecting and reconnaissance works - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar

Aichler, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Holák, J. - Novotný, Z. - Malec, J. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Hanžl, P. (2007b): Results of the geochemical prospecting and reconnaissance works - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Bezuško, P. - Rambousek, P. - Večeřa, J. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika - Moravskoslezský kraj. 117 s

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Hanžl, P. – Večeřa, J. – Krejčí, Z. (2012c): Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Cháb, J. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Manová, M. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník. 80 s

Cháb, J. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Manová, M. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 75 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Derner, K. – Hrubý, P. – Malina, O. – Večeřa, J. (2019): Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. – Archeologia historica 44, 2, 925-947. ISSN 0231-5823. DOI 10.5817/AH2019-2-18

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček jun., M. - Žáček, V. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 68 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. 96 s

Fojt, B. - Večeřa, J. (2000): Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 85, 1, 3-45. ISSN 1211-8796

Fojt, B. – Večeřa, J. – Voda, O. – Zimák, J. (2012): Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků. – Acta rerum naturalium: přírodovědný sborník Vysočiny (online) 12, 1, 45-48. ISSN 1803-1587

Fürychová, P. – Baldík, V. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Rez, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Gilíková, H. – Hladil, J. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Černý, J. – Dvořák, I. J. – Faměra, M. – Havíř, J. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Kalvoda, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Kováčik, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Maštera, L. – Melichar, R. – Müller, P. – Nehyba, S. – Otava, J. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Poulová, D. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Weiner, T. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. Geologická mapa 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 214 s. – ČGS Praha. Praha

Godány, J. - Bezuško, P. - Dušek, K. - Knésl, I. - Kopecký, P. - Lhotský, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2003): Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití. 350 s

Godány, J. - Dušek, K. - Rambousek, P. - Večeřa, J. - Konečná, B. - Starý, J. (2006b): Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje. MS Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje

Godány, J. - Večeřa, J. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Olomouckého kraje. 118 s

Godány, J. - Večeřa, J. - Rambousek, P. - Mašek, D. - Eliášová, H. - Havránek, J. - Starý, J. - Kavina, P. (2002): Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc. Výzkumná zpráva, 118 s

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. (2017): Studie vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice - provedení analýzy významu CRM v surovinové bilanci ČR (včetně prognózních zdrojů) pro ekonomiku ČR. Závěrečná zpráva, 70 s. MS MPO

Godány, J. – Jandová, T. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Pecina, V. – Buda, J. – Rambousek, P. – Knésl, I. (2014a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. Závěrečná zpráva, 251 s. MS Archiv ŘSD

Godány, J. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. (2014a): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko - technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 230 s. MS archiv MŽP, ČGS

Godány, J. – Starý, J. – Večeřa, J. – Pticen, F. – Buda, J. – Poňavič, M. – Tvrdý, J. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. (2022): Souhrnná zpráva o výsledcích k projektu TAČR č. ID TITSMPO909 'Vsouhrn' - Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Výzkumná zpráva, 41 s

Godány, J. – Večeřa, J. (2010): Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Večeřa, J. (2016a): Osobní specialistů ČGS na veřejném projednání posudku o vlivech záměru 'Využití výhradního ložiska vysokoprocentního vápence Hvozdečko-Holý vrch (č. B 3180100) s CHLÚ Hvozdečko (č. 18010000)' na životní prostředí podle ustanovení. 7 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Večeřa, J. (2016a): Projednání posudku o vlivech záměru 'Pískovna Pňovice' na životní prostředí podle ustanovení § 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 19 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Večeřa, J. (2017a): Připomínky k metodice upřesnění postupů orgánů územního plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně plánovací. 12 s. MS MMR, MŽP

Godány, J. – Večeřa, J. – Buda, J. (2018a): Expertní vyjádření ve smyslu nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a zdůvodnění potřeby budoucího využití významného výhradního ložiska štěrkopísků Žerotín-Liboš v souladu s navrhovanými opatřeními Regionální surovinové politiky Olomouckého kraje a ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje a Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ve specifické oblasti ST2 na území Olomouckého kraje (z roku 2018). 38 s. MS OVSS Olomouc MŽP, Ing. Petr Moravčík, zástupce Českých štěrkopísků, s.r.o

Godány, J. – Večeřa, J. – Buda, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Bohdálek, P. – Pticen, F. – Poňavič, M. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Tvrdý, J. – Opekar, L. – Lhotský, P. – Bubák, D. (2022): Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Praha

Godány, J. – Večeřa, J. – Rýda, K. – Buda, J. (2012): Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700). 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Peterková, T. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Aktualizace regionální surovinové koncepce Karlovarského kraje. 445 s. MS Archiv KÚ Karlovarského kraje, Archiv ČGS

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Aktualizace regionální surovinové koncepce Středočeského kraje, včetně území hlavního města Prahy. 647 s. MS Archiv KÚ Středočeského kraje, Archiv ČGS

Godány, J. – Štrupl, V. – Rambousek, P. – Večeřa, J. (2018a): Spolupráce na tvorbě a připomínky k metodice upřesnění postupů orgánů územního plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně plánovací činnosti. 12 s. MS MMR ČR, MŽP ČR

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Otava, J. – Gilíková, H. – Malík, J. – Vít, J. – Nývlt, D. (2011): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – sever“. Závěrečná zpráva, 102 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 61 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar, Mongolia

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Holák, J. - Novotný, Z. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report. Zpráva ze zahraniční expedice, 54 s. MS Geological Information Centre, Ulaanbaatar, Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Holák, J. - Mašek, D. - Novotný, Z. - Rukavičková, L. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 12 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2020a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 152 s. – Česká geologická služba. Praha

Hlas, J. – Hrubý, P. – Kadlubiec, R. – Koudelová, J. – Kaniová, P. – Malík, P. – Maren, P. – Prix, D. – Večeřa, J. – Zezula, M. (2018): Nové Heřminovy (okr. Bruntál) - zanikající sídelní struktura ve světle zjišťovacího archeologického výzkumu. 17.–21. září 2017. „50. mezinárodní konference archeologie středověku“ Valtice

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Hrubeš, M. - Adamová, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Kašpárek, M. - Nekovařík, Č. - Novák, Z. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 54 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrubeš, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Nekovařík, Č. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2000): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc. Výzkumná zpráva, 73 s

Kašperáková, D. – Baldík, V. – Fürychová, P. – Kryštofová, E. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-233 Ostrov u Macochy - Mapa inženýrskogeologického rajónování. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Kašperáková, D. – Bubík, M. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Večeřa, J. – Ambrozek, V. – Kunceová, E. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa inženýrskogeologického rajonování. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Kašperáková, D. – Buriánek, D. – Fürychová, P. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Kociánová, L. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Kondrová, L. - Aichler, J. - Žáček, V. - Gürtlerová, P. - Fifernová, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Dekanová, P. (2007): Geovědní informační systém oblasti Jesenicka. Centrální datový server České geologické služby

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Večeřa, J. (2007f): Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje. Brno. Informační systém předán mongolskému partnerovi, jeho kopie uložena v archivu ČGS

Mixa, P. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fediuková, E. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Košuličová, M. - Opletal, M. - Pecina, V. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Skácelová, D. - Žáček, V. - Vaněček, M. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná. 118 s. MS MS Archiv ČGS, Praha

Mixa, P. - Žáček, V. - Večeřa, J. - Aichler, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, Z. (2003): The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products. In Svojtka M: Geolines, svazek neuveden. s. 74. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Mrázová, Š. – Pecina, V. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šarič, R. – Večeřa, J. (2012): Krajina Staroměstska a Jesenicka. Neuveden - soubor pohlednic. 22 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. – Stachowiak, A. – Skácelová, D. – Cwojdziński, S. – Otava, J. – Ihnatowicz, A. – Pecina, V. – Pacuła, J. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013g): Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce. Neuveden. 224 s. – Česká geologická služba. Praha

Müller, P. - Baldík, V. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Kryštofová, E. - Novotný, R. - Poul, I. - Poulová, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2010): Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov. Edice map ČGS 1:25000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR . Praha

Müller, P. - Hanžl, P. - Barnet, I. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krumlová, H. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Paleček, M. - Poul, I. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Buriánek, D. - Krumlová, H. - Konečný, F. - Vít, J. - Večeřa, J. - Janderková, J. - Kryštofová, E. - Barnet, I. - Sedláček, J. Mgr. - Poul, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Havlín, A. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Müller, V. - Barnet, I. - Čurda, J. - Koverdynský, B. - Manová, M. - Opletal, M. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Večeřa, J. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk. Neuveden. 82 s. – Český geologický ústav. Praha

Opletal, M. – Pošmourný, K. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Aichler, J. (2013): Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Pecina, V. - Čurda, J. - Hanáček, M. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová. 108 s. MS Archiv ČGS Praha

Plachý, P. – Soukup, M. – Večeřa, J. (2014a): Stopy středověké těžby v horách nad Osekem, okres Teplice. – Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. ArchaeoMontan 2013 28, 2013, 137-145. ISSN 0138-4546

Poul, I. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Kryštofová, E. - Večeřa, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Poul, I. - Hanžl, P. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Paleček, M. - Vít, J. - Večeřa, J. (2011): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Poňavič, M. - Dušek, K. - Adamcová, J. - Godány, J. - Knésl, I. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2011): Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 17 s. MS Archiv ČGS, ČGS-Geofond, MŽP ČR

Poňavič, M. – Franěk, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Rambousek, P. – Štrba, M. – Večeřa, J. (2017): Grafitová ložiska jižních Čech. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin.Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Rambousek, P. - Grygárek, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. (2004): Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 345 s

Rambousek, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Večeřa, J. (2004): Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí. In -: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost), s. 88-98. – ČGS. Zlaté Hory. ISBN 80-7075-630-6

Rambousek, P. - Mašek, D. - Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2009e): Historie a současnost hornobenešovského a hornoměstského revíru. Muzeum v Bruntále

Rambousek, P. - Šír, P. - Poňavič, M. - Večeřa, J. - Petáková, Z. - Mašek, D. - Vymazalová, A. - Knésl, I. - Rýda, K. - Godány, J. - Lukeš, P. - Dušek, K. - Štrupl, V. - Horáková, A. (2007): Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007. Závěrečná zpráva, 63 s. MS OG MŽP ČR, ČGS - Geofond, ČGS

Rýda, K. – Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. – Večeřa, J. (2013): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 500 s. MS Česká geologická služba

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-233 Ostrov u Macochy - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Franců, J. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Sedláčková, I. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-323 Veverská Bítýška - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Skácelová, Z. – Blecha, V. – Večeřa, J. (2010): Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 316-319. ISSN 0514-8057

Stachowiak, A. – Mrázová, Š. – Cwojdziński, S. – Skácelová, D. – Ihnatowicz, A. – Otava, J. – Pacuła, J. – Pecina, V. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013a): Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny. Neuveden. 225 s. – Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski. Praga

Stachowiak, A. – Mrázová, Š. – Cwojdziński, S. – Skácelová, D. – Ihnatowicz, A. – Otava, J. – Pacuła, J. – Pecina, V. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013b): Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook. Neuveden. 213 s. – Czech Geological Survey. Prague

Starý, J. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Mašek, D. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Lukeš, I. – Zítko, V. – Vaněček, M. (2019b): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) - WP2 - Potenciální zdroje na území ČR - Zhodnocení aktuálního surovinového potenciálu ČR (kritické suroviny EU - CRM, lithium a kaolin). 177 s. MS Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Godány, J. – Mašek, D. – Bohdálek, P. – Novák , J., RNDr. – Poňavič, M. – Večeřa, J. – Rýda, K. (2017b): Studie „Vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice“. 70 s. MS MPO

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. – Večeřa, J. (2016): Geologická mapa oblasti 4 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Večeřa, J. (1999): Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au. – Mineralia Slovaca 31, 3-4, 309-312. ISSN 0369-2086

Večeřa, J. (1999): Jak starci těžili zlato v Jeseníkách. In -: Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví, s. T14/1. – komitet sympozia Hornická Příbram. Příbram

Večeřa, J. (2003): Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 99-101. ISSN 1212-6209

Večeřa, J. (2004): Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru. In -: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost), s. 14-22. – Česká geologická služba, prac. Jeseník. Zlaté Hory. ISBN 80-7075-630-6

Večeřa, J. (2004): Ložisko kaolinu, šamotka a podzemní tunel u Vidnavy. – TERRA. Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu 7, 1, 16-25. ISSN 1212-9747

Večeřa, J. (2004): Může být zlatohorský revír turistickým centrem?. In -: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost), s. 102-103. – Česká geologická služba, prac. Jeseník. Jeseník. ISBN 80-7075-630-6

Večeřa, J. (2004): Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení. In -: Mediaevalia archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty, s. 145-156. – Archeologický ústav Praha a Brno; Západočeská universita Plzeň. Praha. ISBN 80-86124-48-7

Večeřa, J. (2004): Přehled dosavadních podkladů ke Zlatým Horám. In -: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost), s. 104-150. – Česká geologická služba, prac. Jeseník. Zlaté Hory. ISBN 80-7075-630-6

Večeřa, J. (2004): Sb. přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost). Zlaté Hory

Večeřa, J. (2004): Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky). Encyklopedie, sv. 4. 550 s. – Libri. Praha

Večeřa, J. (2004): Znáte pozůstatky hornické slávy Jeseníků?. – Veronica: časopis ochránců přírody 18, 3, 9-10. ISSN 1213-0699

Večeřa, J. (2005): Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice. Zborník prednášok Baníctvo, geológia a životné prostredie v Európskej únii, s. 241-248. – Slovenská banícka spoločnosť. Demenovská Dolina. ISBN 80-969144-2-1

Večeřa, J. (2005): Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách. Archeologia technica, s. 91-93. – Technické muzeum v Brně. Brno. ISBN 80-86413-27-6

Večeřa, J. (2006): Hornická osada ve Zlatohorském rudním revíru -Erlitz nebo Altenberg?. 11.4. 2006. Technické muzeum Brno

Večeřa, J. (2006): Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice. 27.9.2006. Jeseník

Večeřa, J. (2006): Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice. 6. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání. 7 s. – Vlastivědné muzeum Jesenicka. Jeseník

Večeřa, J. (2006): Zajišťování starých a opuštěných důlních děl. – Minerální suroviny 8, 4, 16-17. ISSN 1212-7248

Večeřa, J. (2007a): Studie možností montánní turistiky v Jeseníkách. Závěrečná zpráva, 12 s. MS ČGS; ČGS-Geofond, MŽP

Večeřa, J. (2007b): Zlatý Chlum. Hornická naučná stezka. neuveden. 12 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. (2008): Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká. In Hrubý Petr: Stříbrná Jihlava 2007. Suplementum 1. Archeologické výzkumy na Vysočině, s. 64-75. – Archaia Brno o.p.s. Jihlava. ISBN 978-80-903588-4-3

Večeřa, J. (2009): Jeseníky a jejich hornická minulost. 11.-12. 11. 2009. Karlova Studánka

Večeřa, J. (2009): Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů. 29.-30. 9. 2009. Bruntál

Večeřa, J. (2009): Taje hornické krajiny III. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 17, 5, 442-448. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2009): Údolská hornická naučná stezka. 24.9.2009. Zlaté Hory

Večeřa, J. (2009a): Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace. In PhDr. Jozef Labuda: Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 – Banská Štiavnica 3. – 5. 9. 2008, s. 60-68. – Slovenské banské muzeum Banská Štiavnica. Banská Štiavnica. ISBN 978-80-85579-44-4

Večeřa, J. (2009a): Taje hornické krajiny I. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 17, 1, 85-90. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2009b): Revíry Horní Město a Horní Benešov ve světle archivních pramenů. In PhDr. Jozef Labuda: Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 – Banská Štiavnica 3. – 5. 9. 2008, s. 69-72. – Slovenské banské muzeum Banská Štiavnica. Banská Štiavnica. ISBN 978-80-85579-44-4

Večeřa, J. (2009b): Taje hornické krajiny II. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 17, 3, 274-280. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2009c): Taje hornické krajiny III. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 17, 5, 442-448. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2009d): Přednáška a exkurze po rýžovištích Miserichu. 7. 5. 2009. KPZH - Zlaté Hory

Večeřa, J. (2009e): Průzkumná pole - klíč k rozluštění středověkých a novověkých děl?. – Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví 38, jaro, 5-16. ISSN 0139-7931

Večeřa, J. (2010): Informační tabule na naučné stezce z Ludvíkova do Karlovy Studánky. Informační tabule na naučné stezce z Ludvíkova do Karlovy Studánky, týkající se těžby zlata, měděných rud a křemene

Večeřa, J. (2010a): Jeseníky a jejich hornická minulost. 23.2.2010. VŠB-TU Ostrava

Večeřa, J. (2010a): Taje hornické krajiny IV. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 18, 1, 84-89. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2010b): Jesenická ložiska zlata - exkurze. 17. 8. 2010. Jeseník - Vrbno p. P. - Ludvíkov - Suchá Rudná - Karlovice

Večeřa, J. (2010b): Taje hornické krajiny V. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 18, 3, 274-281. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2010c): Zlatohorské zlatodoly (Marie Pomocná - Miserich). 18. 8. 2010. Zlaté Hory

Večeřa, J. (2010d): Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 307-310. ISSN 0514-8057

Večeřa, J. (2010d): Údolská hornická naučná stezka - exkurze. 19. 8. 2010. Horní Údolí

Večeřa, J. (2010e): Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 139-143. ISSN 1212-6209

Večeřa, J. (2011): Oponentský posudek absolventské práce - Marie-Iveta Gazsaková: Návrh hornické naučné stezky v okolí Andělské Hory. 2 s. Jeseník

Večeřa, J. (2011a): Taje hornické krajiny VI. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 19, 1, 84-87. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2011b): Oponentský posudek diplomové práce - Petr Mikysek: Studium minerální asociace těžké frakce z deponie ložiska štěrkopísků u Hulína. 6. Jeseník

Večeřa, J. (2011b): Taje hornické krajiny VII. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 19, 3, 282-287. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. (2012a): Kolonizační snahy ve 13. stol. a nerostné bohatství Jeseníků. 17. 4. 2012. Technické muzeum Brno

Večeřa, J. (2012b): Průzkumná pole - klíč k odlišení středověkých a novověkých děl. 18. 10. 2012. Dippoldiswalde, Německo

Večeřa, J. (2013a): 18 Oblast Andělská Hora - geoturistické zajímavosti. informační tabule

Večeřa, J. (2013a): Kolonizační snahy ve 13. stol. a nerostné bohatství Jeseníků. 12.5.2013 (FUMA XII). Uničov

Večeřa, J. (2013a): Průzkumná pole - klíč k rozluštění středověkých a novověkých děl?. – Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. ArchaeoMontan 2012, Erkunden - Erfassen - Erforschen, Internationale Fachtagung Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 26, 1, 45-58. ISSN 0138-4546

Večeřa, J. (2013b): 17 Oblast Zlaté Hory - geoturistické zajímavosti. informační tabule

Večeřa, J. (2013b): Montánní zajímavosti Jesenicka. 8.-9. 6. 2013 (exkurze). Horní Město-Malá Morávka-Suchá Rudná-Zlaté Hory-Jeseník-Zloty Stok

Večeřa, J. (2013c): 14 Oblast Branná - geoturistické zajímavosti. informační tabule

Večeřa, J. (2013c): Kolonizační snahy Vladislava Jindřicha a Přemysla _Otakara I. na severní Moravě. – Archeologia technica 24, 1, 8-13. ISSN 1805-7241

Večeřa, J. (2013d): Oblast Branná. Geoturistické zajímavosti. Geotrasa Sudetská 14. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. (2013e): Oblast Zlaté Hory. Geoturistické zajímavosti. Geotrasa Sudetská 17. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. (2013f): Oblast Andělská Hora. Geoturistické zajímavosti. Geotrasa Sudetská 18. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. (2013g): Rejon Brannej. Atrakcje geoturystyczne. Geostrada Sudecka 14. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. (2013h): Rejon Zlatych Hor. Atrakcje geoturystyczne. Geostrada Sudecka 17. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. (2013i): Rejon Andělskiej Hory. Atrakcje geoturystyczne. Geostrada Sudecka 17. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. (2014a): Sobotín, Vernířovice (stará důlní díla).56. Forum pro nerudy 20.5 – 22.5. 2014 „Zábřeh na Moravě“ – Průvodce. 3 s. MS Praha

Večeřa, J. (2015): Středověká hornická osada na Příčném vrchu u Zlatých Hor. 18. 4. 2015. Zlaté Hory (České podzemí 2015)

Večeřa, J. (2015): Tři příklady dokumentace a interpretace hornických objektů. 2. 12. 2015. Praha (NTM)

Večeřa, J. (2015b): Kolonizační snahy ve 13. století a nerostné bohatství Jeseníků. – Forum Urbes Medii Aevi 8, 1-2, 25-30. ISSN 1803-1749

Večeřa, J. (2016): Jednotná terminologie - základ úspěšné mezioborové spolupráce. 6. 10. 2016. Jihlava

Večeřa, J. (2016): Povrchové projevy důlních děl, legislativa - názvosloví - klasifikace - popis. 4 hod. UP Olomouc

Večeřa, J. (2016): Rudní revír Horní Město (Fe, Ag, Pb). In J. Pohanka, V. Pohanka, V. Stanzel: QUOD BENE NOTANDUM - Liber Secundus. Sborník k 80. narozeninám Jiřího Karla, svazek 2. s. 99-105. – J7K5/JeseKápě. ISBN 978-80-270-0372-3

Večeřa, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-233 Ostrov u Macochy. Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. (2018): Hornická želízka. 24. dubna 2018. 37 seminář Archeologia Technica, Technické muzeum v Brně

Večeřa, J. (2018): Jednotná terminologie - základ úspěšné mezioborové spolupráce. – Acta rerum naturalium: přírodovědný sborník Vysočiny 21, jaro, 41–46. ISSN 1801-5972

Večeřa, J. (2018): Jeseníky a jejich hornická minulost (v rámci školení pro průvodce 'Dziedzictwo górnictwa złota na pograniczu polsko - czeskim'). 29. září 2018. Glucholazy

Večeřa, J. (2019): Dokumentace povrchových projevů důlních děl a jejich výpovědní hodnota. 10.–12. října 2019. 'Stříbrná Jihlava', Jihlava

Večeřa, J. (2019): Hornická želízka - návrh popisu a členění. – Archeologia technica 29, neuveden, 17-31. ISSN 1805-7241

Večeřa, J. (2019): Pokus o srovnání hierarchických plošných jednotek z různých pohledů (není revír jako revír). 18.–19. května 2019. 'České podzemí', Žacléř

Večeřa, J. (2020): Dokumentace povrchových projevů hornických děl a jejich výpovědní hodnota. – Acta rerum naturalium: přírodovědný sborník Vysočiny 25, 1, 31-48. ISSN 1801-5972

Večeřa, J. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Hrdličková, K. - Otava, J. - Poulová, D. - Šikula, J. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin. Základní geologická mapa ČR 1:25000. 1 s. – ČGS. Brno

Večeřa, J. - Buriánek, D. - Krejčí, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. - Fojt, B. - Voda, O. - Zimák, J. (2010): Stříbro stratiformních ložisek Moravskoslezských Jeseníků. 6. - 9. 10. 2010. Jihlava

Večeřa, J. - Hanžl, P. - Pecka, T. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. - Hruban, P. - Kotris, J. - Vranka, V. (2011): Zlatohorské podzemí. neuveden. 190 s. – Václav Lukeš - Poznání. Olomouc

Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2002): Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava. Výzkumná zpráva, 33 s

Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2006a): Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-221 Žulová. 33 s. – ČGS

Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2006b): Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-223 Lipová-lázně. 39 s. – ČGS

Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2006c): Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-224 Jeseník. 32 s. – ČGS

Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2006d): Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-241 Branná. 20 s. – ČGS

Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2006e): Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-242 Bělá. 11 s. – ČGS

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2000): Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru. – TERRA. Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu 6, srpen, 26-Sep. ISSN 1212-9747

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2007b): Vysoká - Hláska, hornická naučná stezka. neuveden. 12 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2007c): Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru. neuveden. 24 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2007d): Malá Morávka - Javorový vrch, hornická naučná stezka. neuveden. 12 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2007e): Hornické naučné stezky v Jeseníkách. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 15, 4, 374-379. ISSN 1213-0710

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2009): Hornická činnost a její následky v Hornobenešovském a Hornoměstském revíru. Bruntál

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2009d): Průvodce Zlatohorskou a Údolskou hornickou naučnou stezkou. neuveden. 26 s. – Město Zlaté Hory. Zlaté Hory

Večeřa, J. - Večeřová, V. (2011): Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 18, 6, 15-19. ISSN 1210-7697

Večeřa, J. - Večeřová, V. - Fojt, B. (2012): Montánní zajímavosti Jesenicka. Exkurze České geologické společnosti 33/podzim 2012. 54 s. – Česká geologická společnost Praha. Praha

Večeřa, J. - Večeřová, V. - Štědrá, V. (2010): Hornické naučné stezky zlatohorského revíru / Mining trails of the Zlaté Hory mining district - a poster (2). Informační, propagační a výukový plakát k mezinárodní akci popularizující geologické vědy a hornickou historii ČR

Večeřa, J. – Balhar, O. – Čoupek, P. – Sedláček, J. Ing. (2020): Databáze povrchových těžeben. Závěrečná zpráva. 3 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Buriánek, D. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Dekanová, P. (2013): Uspořádání měřického archivu GP Rýmařov. Závěrečná zpráva, 5 s. MS ČGS

Večeřa, J. – Godány, J. – Bohdálek, P. (2016a): Pokračování správního řízení ve věci stanovení průzkumného území Věrovany pro vyhledávání technicky využitelných krystalů nerostů [§ 3, odst. 1, písm. j) horního zákona] a nerostů. 27 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Olomouc

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012a): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012b): Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012c): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012d): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hrdličková, K. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-323 Veverská Bítýška. Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Jírů, R. – Neunerová, V. – Pecina, V. – Pešlová, G. – Platová, K. – Přibil, M. – Šarič, R. (2021): Návrh popisu a vyhodnocení historických hornických děl. neuveden. 392 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. – Jírů, R. – Pecina, V. – Pešlová, G. – Platová, K. – Přibil, M. – Šarič, R. (2020): Popis a hodnocení hornických objektů. Závěrečná zpráva. 3 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Jírů, R. – Platová, K. – Přibil, M. (2019): Popis a hodnocení hornických objektů. Zpráva za rok 2018. 19 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Kotris, J. – Šmoldas, J. – Netočný, T. (2013): Okno geologického vesmíru. cyklus. ČT

Večeřa, J. – Kočár, P. – Malík, P. – Petr, L. – Zezula, M. (2013c): Středověká exploatace zlata v Suché Rudné ve světle interdisciplinárního výzkumu (výsledky záchranného výzkumu v areálu povrchové dobývky Měkká žíla v r. 2013. 16. - 19. 9. 2013. Kutná Hora

Večeřa, J. – Kočár, P. – Malík, P. – Petr, L. – Zezula, M. (2013d): Suchá Rudná - záchranný archeologický výzkum středověkého rýžoviště. 9. - 12. 10. 2013 (Stříbrná Jihlava). Jihlava

Večeřa, J. – Lenart, J. – Tichavský, R. – Kapustová, V. – Šilhán, K. (2017): Genesis and geomorphic evolution of the Velké pinky stopes in the Zlatohorská Highlands, Eastern Sudeten. – Geomorphology 296, 2017, 91-103. ISSN 0169-555X. DOI 10.1016/j.geomorph.2017.08.031

Večeřa, J. – Malík, P. – Zezula, M. (2014a): Suchá Rudná – záchranný archeologický výzkum a geologická charakteristika lokality. – Acta rerum naturalium: přírodovědný sborník Vysočiny 2014, 16, 75-84. ISSN 1801-5972

Večeřa, J. – Morávek, P. (2017a): Zlatohorský rudní revír. In Morávek Petr: Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-914-1

Večeřa, J. – Morávek, P. (2017b): Zlatonosný revír Zlatý Chlum. In Morávek Petr: Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-914-1

Večeřa, J. – Otava, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Pecina, V. (2017): Nové poznatky z výzkumu grafitových mineralizací v rámci projektu Centra kompetence - CEEMIR na území Moravy a Čech. Severomoravské grafity. 59. Forum pro nerudy 'Jižní Čechy 2017' - 17. května 2017. Svachovka

Večeřa, J. – Pecina, V. – Knotek, J. (2017b): Sklad hmotné dokumentace - Jeseník. Roční zpráva za rok 2016. Závěrečná zpráva, 3 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Pořádek, P. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Přibil, M. – Jírů, R. – Platová, K. – Pecina, V. – Neunerová, V. – Pešlová, G. – Šarič, R. (2019): Návrh popisu a vyhodnocení hornických děl (pracovní verze ke konci roku 2019). 231 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. – Balhar, O. (2019): Databáze povrchových těžeben. Zpráva za rok 2018. 2 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Tomanová Petrová, P. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Večeřová, V. (2013a): Jeseníky a jejich hornická minulost. – Střední Morava, vlastivědná revue 19, 1, 48-62. ISSN 1211-7889

Večeřa, J. – Večeřová, V. (2014a): Mapování povrchových pozůstatků a návrh hornické naučné stezky v lokalitě Krupka – Steinkochen. - Seminář 'České podzemí 2014'. 5. - 6. 4. 2014. Mikulov

Večeřa, J. – Večeřová, V. (2017): Zlatohorské hornické kulturní památky. In Přibil Martin: Vzpomínky na hornictví: hornické památky, historická důlní díla, zpřístupňování důlních děl pro veřejnost, hornické muzejnictví, – Národní technické muzeum v Praze. Praha. ISBN 978-80-7037-268-5

Večeřa, J. – Večeřová, V. (2017a): Lokalizace důlních děl v dílčím revíru Luhy a Mrtvý potok. České podzemí 2017, 13. května 2017. Horní Blatná

Večeřa, J. – Zezula, M. (2014b): Jesenické rudní revíry a jejich vztah ke středověkému a raně novověkému osídlení z pohledu montanistiky a archeologie. - Konference „Výrobní, montánní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických sídel a zástavby“. 10. - 12. 9. 2014. Karlova Studánka

Večeřa, J. – Štrupl, V. – Šír, P. (2020): Revize poddolovaných území a důlních děl - Krušné hory - Potůčky. 165 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Štrupl, V. – Šír, P. (2022): Revize poddolovaných území a důlních děl – Krušné hory – Potůčky (Luhy). Závěrečná zpráva, 32 s. MS CGS P000025/2022

Večeřa, J. – Žaludková, K. – Losos, Z. (2010): Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu. – Acta rerum naturalium (Přírodovědný sborník Vysočiny) 8, zima, 1-16. ISSN 1803-1587 (on line)

Večeřa, J. – Čejchanová, A. – Jírů, R. – Sedláček, J. Ing. – Jansta, J. – Pořádek, P. – Čoupek, P. (2017): Databáze povrchových těžeben. Zpráva za rok 2016. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Archiv ČGS

Večeřová, V. - Večeřa, J. (2002): Jesenické zlaté stezky. neuveden. 126 s. – Viera Večeřová - cestovní agentura a vysavatelství PINKA. Jeseník

Večeřová, V. - Večeřa, J. (2007): Hornická osada ve Zlatohorském rudním revíru - Erlitz nebo Altenberg?. In Merta Ondřej: Archeologia technica, svazek 18. s. 60-63. – Technické muzeum v Brně. ISBN 80-86413-37-3

Večeřová, V. - Večeřa, J. (2010): Historie zlatohorských dolů. neuveden. 98 s. – PINKA. Jeseník

Večeřová, V. – Večeřa, J. (2013): Obraz počátků dolování. In Karel Tomáš; Kratochvílová Alžběta: Proměny montánní krajiny. Historické sídelní s montánní struktury Krušnohoří, s. 142-151. – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti. Loket. ISBN 978-80-904960-3-3

Zimák, J. - Novotný, P. - Fojt, B. - Večeřa, J. - Losos, Z. - Vávra, V. - Večeřová, V. - Skácel, J. - Kopa, D. (2003): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. 64 s. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Olomouc

Zwoliński, G. - Večeřa, J. - Szymkowicz, P. - Dura, K. - Szabala, M. (2005): Glucholasko-zlatohorskie zaglebie zlota. neuveden. 12 s. – Studio Wydawnicze PLAN. Wroclaw

Štědrá, V. - Kotasová, G. - Večeřa, J. (2010): České zlato v Muzeu ve Zlatých Horách - Příležitostná výstava konaná při příležitosti MS v rýžování zlata 2010, Zlaté Hory, ČR. Zlaté Hory

Štědrá, V. - Večeřa, J. (2010): The Zlaté Hory mining district/Zlatohorský rudní revír - a poster (1). Informační, propagační a výukový plakát k mezinárodní akci popularizující geologické vědy a hornickou historii ČR

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava. Vysvětlivky 1:25 000. 46 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Nekovařík, Č. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 45 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Sulovský, P. - Večeřa, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně. 106 s

Žáček, V. - Čurda, J. - Večeřa, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Výzkumná zpráva, 57 s

Čoupek, P. – Večeřa, J. – Sedláček, J. Ing. – Balhar, O. (2018b): Databáze těžeben. Praha

Čurda, J. - Gilíková, H. - Havíř, J. - Manová, M. - Maštera, L. - Minol, V. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Švecová, J. - Večeřa, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry. Výzkumná zpráva, 69 s

Řepka, V. - Rambousek, P. - Grygárek, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Botula, J. - Michalčík, P. - Skácelová, Z. (2010): Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358. 74 s. MS archiv ČGS, Knihovna TU-VŠB

© Josef Vecera, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top