RNDr. Josef Klomínský, CSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089488
josef.klominsky@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected
The Heemskirk granite massif, Western Tasmania – Study of chemical variability within plutonic rocks
Author: RNDr. Josef Klomínský, CSc

Recent papers

Aue, M. – Petyniak, O. – Klomínský, J. – Vajskebrová, M. – Rukavičková, L. – Rous, I. (2022): Urbanistická geologie Jablonce nad Nisou. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Význam podzemní vody v měnícím se světě, sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Uplatnění inženýrské geologie v praxi, sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. - Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů, Praha, 2022, s. 502-514. – Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Bukovská, Z. – Beneš, V. – Švagera, O. – Soejono, I. – Klomínský, J. – Zelinková, T. – Skácelová, Z. – Levý, O. – Urík, J. (2021): The structure and tectonics of the Čeřínek granite revealed by geophysical and geological methods. In Gregáňová G., Molčan Matejová M., Šimonová V: 18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group & 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group: Book of Abstracts, s. 26-27. – Comenius University Bratislava. Comenius University Bratislava. ISBN 978-80-223-5234-5

Bukovská, Z. – Larikova, T. – Klomínský, J. (2017): Metamorphic interaction and deformation in the contact of olivinemelilitite dyke with granite, the Krkonoše-Jizera Composite Massif,Czech Republic. In E. Gomez-Rivas: Deformation mechanisms, Rheology, and Tectonics 2017 Abstract Book, s. 32. – University of Aberdeen. University of Aberdeen

Bukovská, Z. – Larikova, T. – Klomínský, J. (2017): deformation and metamorphic interaction at the contact of olivine melilitite dyke with granite, the Krkonoše-Jizera Massif, Czech Republic. In L. Šimon, M. Kováčiková, S. Ozdinová, J. Michalík, D. Pivko et al: Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, s. 12. – Slovenská geologická společnosť. Slovenská geologická společnosť. ISBN 978-80-972667-7-6

Bukovská, Z. – Larikova, T. – Klomínský, J. (2018): Interakce granitu a bazických vulkanitů (melilititu a bazanitu) z okolí Liberce v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 195-199. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.26

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. - Adamovič, J. - Babůrek, J. - Breiter, K. - Cajz, V. - Domečka, K. - Fišera, M. - Hanžl, P. - Holub, V. - Hradecký, P. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. - Mašek, J. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Pálenský, P. - Prouza, V. - Růžička, M. - Schovánek, P. - Slabý, J. - Valečka, J. - Žáček, V. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dobeš, P. - Jačková, I. - Čejková, B. - Klomínský, J. (2006): Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study. Mineralogia Polonica - Special Papers, svazek 28

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2006): Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. In Zimák J: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006, s. 11-12. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-1560-7

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2006): Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. květen 2006. Přírodovědecká fakulta Palackého univ., Olomouc

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2007): Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic). In Venera Z: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide, s. 21-22. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-695-9

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Jačková, I. – Veselovský, F. (2017): Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 195-201. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.25

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2018): Barytová mineralizace na kůzovské zlomové zóně v čistecko-jesenickém plutonu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 141-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.22

Dobeš, P. – Veselovský, F. – Jačková, I. – Malec, J. – Klomínský, J. (2011): Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Česká geologická služba

Dostalík, M. – Klomínský, J. – Rous, I. – Štainbruch, J. – Puffr, M. – Rapprich, V. (2021): Geophysical signature of a buried maar diatreme in the Krkonoše-Jizera Granite Massif (Czech Republic). Výzkumná zpráva, 21 s

Dudíková Schulmannová, B. – Šrek, J. – Rapprich, V. – Klomínský, J. (2021): Stavební a dekorační kameny Libereckého kraje. Účelová geologická mapa s textovými vysvětlivkami. 2 s. – ČGS. Praha

Fiferna, P. – Rapprich, V. – Man, O. – Klomínský, J. – Kachlík, V. – Godány, J. – Vajskebrová, M. – Čechová, V. – Froňková, K. (2018): Geologická expozice Jablonec nad Nisou. Jablonec nad Nisou

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Polák, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Klomínský, J. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Lednická, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Verner, K. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018a): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístnění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo. 124 s. MS SÚRAO Praha

Hrdličková, K. – Pertoldová, J. – Aue, M. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Vít, J. – Gnojek, I. – Karous, M. – Nikl, P. – Novotná, J. – Prachař, I. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Zabadal, S. – Mareček, L. (2016): Zpráva o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ EDU – západ. Závěrečná zpráva, 195 s. MS SURAO

Jarchovský, T. - Fediuk, F. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2010): Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 219-222. ISSN 0514-8057

Jelének, J. – Bukovská, Z. – Klomínský, J. – Švagera, O. – Koucká, L. – Malík, J. – Hroch, T. – Řihošek, J. – Paleček, M. – Jelínek, J. (2022): Metodika GeoCIM a rešerše dostupných dat na příkladu pilotní oblasti Liberec – Perštýn. 73 s. MS Praha, Klárov

Klomínský, J. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 143 Liberec. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 322 Jablonec n. Nisou. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. (2009a): Architektura granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu a recentní aktivita jejich tektonické sítě v bedřichovském tunelu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, 2009, 154-158. ISSN 0514-8057 (on line)

Klomínský, J. (2010): Bohutínský tonalitový peň – příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 neuveden, podzim, 153-157. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. (2013): Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN). Závěrečná zpráva, 91 s. MS MS ČGS Geofond

Klomínský, J. (2014): Fojtské hybridní granitoidy-strukturní a litologické markery v krkonošsko-jizerském plutonu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 120-125. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. (2017): Migrace uranu a dalších stopových prvků v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 299-303. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.29

Klomínský, J. (2018): Výzkum magnetické susceptibility granitů v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 157-162. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.15

Klomínský, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Jarchovský, T. - Kříbek, B. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Kachlík, V. - Kořán, V. (2006): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou. Neuveden. 62 s. – Česká geologická služba, Klárov 3/131, Praha 1. Praha

Klomínský, J. - Adamová, M. - Bělohradský, V. - Burda, J. - Kachlík, V. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Šalanský, K. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec. neuveden. 68 s. – Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1. Praha

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Schovánek, P. (2005): Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 35-38. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Jačková, I. - Kopačková V. - Malec, J. - Veselovský, F. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Žák, J. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Košťák, B. - Málek, J. - Pufr, M. - Jarchovský, T. - Stemberk, J. - Žanda, L. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Česká geologická služba, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Schovánek, P. (2003): Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 26-28. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Schovánek, P. - Gabašová, A. (2004): The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools. – Bulletin of Geosciences 79, 1, 63-70. ISSN 1214-1119

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Veselovský, F. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Táborský, Z. (2004): Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 112-114. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Franěk, J. (2011): VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN – PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 – 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325. Závěrečná zpráva, 713 s. MS Archiv ČGS

Klomínský, J. - Jarchovský, T. (2008): Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky. Závěrečná zpráva, 328 s. MS Česká geologická služba, SÚRAO, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Jarchovský, T. - Rajpoot, G. (2010): Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif. Neuveden. 613 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Sulovský, P. - Toužimský, M. (2007): Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 24-29. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Táborský, Z. (2003): Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 10, 8, 28-30. ISSN 1210-7697

Klomínský, J. - Táborský, Z. (2003): Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 169-170. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. - Žák, J. - Fediuk, F. - Bělohradský, V. - Žák, K. - Veselovský, F. - Táborský, Z. - Jarchovský, T. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Malý, K. (2003): Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 300 s. MS MS SÚRAO, PRAHA

Klomínský, J. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Krupička, J. – Malík, J. – Petyniak, O. – Dostalík, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Dvořák, I. – Man, O. – Müllerová, P. – Pecina, V. – Burda, J. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. – Zemková, M. (2016): Urbanistická geologie města Liberce. Modelová územní studie. 154 s. MS Česká geologická služba

Klomínský, J. – Dobeš, P. – Škoda, R. – Jačková, I. (2012a): Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 173-176. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. – Fediuk, F. – Schovánek, P. – Jarchovský, T. (2018): The Krkonoše-Jizera Composite Massif never ending granite stories. neuveden. 145 s. – Vydavatelství České geologické služby. Praha

Klomínský, J. – Gardoll, S. (2021b): Geochemical atlas of the Yilgarn granitoids/Western Australia. Czech Geological Survey Special Papers, 22. 100 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Klomínský, J. – Gardoll, S. – Starkey, L. (2021a): Integrated 4D-diamond prospectivity mapping in Archaean cratons. Czech Geological Survey Special Papers, 23. 88 s. – Czech Geological Survey Prague. Praha

Klomínský, J. – Jarchovský, T. – Rajpoot, G. (2018): Anatomie plutonických těles v České republice. neuveden. 70 s. – Vydavatelství České geologické služby. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rous, I. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou. 185 s. MS Archiv České geologické služby

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Bělohradský, V. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. (2016): Liberec. Urbanistická geologie města s mapou 1 : 13 000. Neuveden. 2 s. – Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Štor, T. – Rous, I. – Šrek, J. – Dostalík, M. – Krupička, J. – Malík, J. – Bělohradský, V. – Burda, J. – Dvořák, I. – Sedláček, J. Ing. (2016): Urbanistická geologie města Liberce – modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 165-170. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.29

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Holásek, O. – Aue, M. – Vajskebrová, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Bělohradský, V. – Pleticha, L. (2018): Účelová geologická mapa Jablonce nad Nisou a okolí 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Holásek, O. – Aue, M. – Vajskebrová, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Bělohradský, V. – Pleticha, L. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou - Účelová geologická mapa 1 : 15 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Rous, I. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2020): Urbanistická geologie správního území Jablonce nad Nisou (severní Čechy). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 38, 2020, 235-250. ISSN 0375-1686

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. (2015): Opuštěné hlubinné doly v České republice perspektivy jejich využití. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, 2015, 171-174. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. – Dušek, K. – Mašek, D. – Vondrovic, L. – Franěk, J. – Poňavič, M. – Holeček J. (2013a): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. Závěrečná zpráva, 147 s. MS ČGS Geofond

Klomínský, J. – Rous, I. – Sláma, J. – Sidorinová, T. (2020): Stopy magmatické flotace v 'iserínu' z říčky Jizerky v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 2, 119-126. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.14

Klomínský, J. – Veselovský, F. – Malec, J. (2013): Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách – příklad uvolňování uranu z jizerského granitu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 neuveden, zima, 214-219. ISSN 0514-8057

Kopačková, V. – Klomínský, J. (2012): Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách – klasifikace intenzity alterace granitu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 177-180. ISSN 0514-8057

Koucká, L. – Zástěra, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Rous, I. (2018): Využití UAV pro monitoring historických a současných nelegálních dobývek safírů v povodí Jizery. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Koucká, L. – Zástěra, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Rous, I. (2019): Využití dronů pro monitoring těžby safírů na Jizerce.

Koucká, L. – Zástěra, V. – Jelének, J. – Rous, I. – Klomínský, J. (2018): Využití UAV pro monitoring historické a recentní těžby safírů v povodí Jizerky v Jizerských horách. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 36, 15-24, 15-24. ISSN 0375-1686

Koucká, L. – Švagera, O. – Jelének, J. – Bukovská, Z. – Klomínský, J. – Malík, J. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Řihošek, J. – Paleček, M. (2022): 3D online vizualizace GeoCIM modelu vytvořená pomocí open-source SW. neuveden. 1 s. – neuveden. Praha

Kříbek, B. – Ackerman, L. – Buda, J. – Dobeš, P. – Klomínský, J. – Knésl, I. – Erban Kočergina, J. – Pour, O. – Pašava, J. – Škoda, R. – Veselovský, F. – Žáček, V. (2021f): Metasomatity čistecko-jesenického masivu a jejich mineralizace. Roční zpráva za rok 2020. Projekt Strategické suroviny ČR. Vedoucí projektu Petr Bohdálek. 43 s. MS Česká geologická služba

Kříbek, B. – Klomínský, J. – Žáček, V. – Knésl, I. – Veselovský, F. – Pašava, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2020d): Metasomatity čistecko-jesenického masivu a jejich mineralizace. MS., Roční zpráva dílčího úkolu geologického geochemického a mineralogického výzkumu za rok 2019. Projektu Strategické suroviny ČR, vedoucí projektu Petr Bohdálek. 25 s. MS ČGS Geofond

Lisec, M. – Klomínský, J. – Rapprich, V. (2018): Jizerské hory - animace. Česká geologická služba, Město Jablonec n.N

Mrázová, Š. - Adamová, M. - Burda, J. - Knésl, I. - Klomínský, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Šalanský, K. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald. Geologické mapy 1:25000 s textovými vysvětlivkami. 34 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2002): Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald. – ČGS Praha

Mrázová, Š. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 33 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. - Šalanský, K. - Klomínský, J. (2002): Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně - geologický význam. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 36-39. ISSN 0514-8057

Paleček, M. – Švagera, O. – Jelínek, J. – Bukovská, Z. – Jelének, J. – Kondrová, L. – Klomínský, J. (2022): Webová 3D scéna pro vizualizaci GeoCIM modelu vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pašava, J. – Veselovský, F. – Drábek, M. – Svojtka, M. – Pour, O. – Klomínský, J. – Škoda, R. – Ďurišová, J. – Ackerman, L. – Halodová, P. – Haluzová, E. (2015): Molybdenite-tungstenite association in the tungsten-bearing topaz greisen at Vítkov (Krkonoše-Jizera Crystalline complex, Bohemian Massif): indication of changes in physico-chemical conditions in mineralizing system. – Journal of Geosciences 60, 3, 149-161. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.197

Pačes, T. - Procházka, J. - Rukavičková, L. - Breiter, K. - Dobeš, P. - Budkovský, J. - Hanák, J. - Klomínský, J. - Mrázová, Š. - Veselovský, F. - Havlová, V. - Maryška, J. - Záruba, J. - Bárta, J. - Lukeš, J. (2007): Průběžná technická zpráva č. 1. Závěrečná zpráva, 245 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Pačes, T. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Klomínský, J. – Dobeš, P. – Veselovský, F. – Mrázová, Š. (2013): Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif. Neuveden. 345 s. – Česká Geologická Služba a Správa Úložišť Radioaktivních Odpadů. Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Břízová, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Klomínský, J. - Košuličová, M. (2011i): Význam geologie pro společnost. In Pásková M., Dolejský V: Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity, s. 29-39. – Geopark Vysočina. Pardubice. ISBN 978-80-903496-4-3

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Ďuriš, M. – Dušek, K. – Klomínský, J. (2013): Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, zima, 220-224. ISSN 0514-8057

Rous, I. – Dostalík, M. – Fait, V. – Puffr, M. – Štainbruch, J. – Švagera, O. – Klomínský, J. – Beneš, V. (2018): Identifikace maarové diatrémy v Pytlácké jámě v Jizerských horách pomocí integrovaných geofyzikálních metod. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 36, Neuveden, 25-44. ISSN 0375-1686

Rous, I. – Petyniak, O. – Klomínský, J. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou – Podzemní objekty 1 : 6 000. neuveden. 1 s. – Statutární město Jablonec nad Nisou. Praha

Rukavičková, L. - Bárta, J. - Breiter, K. - Klomínský, J. - Hanák, J. - Havíř, J. - Holeček, J. - Lukeš, J. - Málek, J. - Mrázová, Š. - Pačes, T. - Procházka, J. (2008): Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Sláma, J. – Klomínský, J. (2019): Izotopické stáří zirkonů v drahokamové asociaci se safírem z říčních sedimentů Jizerky v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 1, 85-87. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.20

Verner, K. - Buda, J. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Fürychová, P. - Holub, F. V. - Hroch, T. - Johnson, K. - Klomínský, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Paclíková, J. - Poul, I. - Přechová, E. - Racek, M. - René, M. - Rýda, K. - Šrámek, J. - Skácelová, D. - Smyčková, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Verner, K. - Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Holub, F. V. - Klomínský, J. - Malík, J. - Martínek, K. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Šalanský, K. - Klomínský, J. - Fediuk, F. - Mrázová, Š. (2001): Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 108-111. ISSN 0514-8057

Štědrá, V. - Blažková, M. - Sekyra, J. - Šebesta, J. - Klomínský, J. - Šerých, J. - Šafaříková, L. (2008b): Planeta Země mocná a zranitelná, putovní výstava k Mezinárodnímu roku planety Země. První část instalace - UJEP, Ústí nad Labem. UJEP Ústí nad Labem

Štědrá, V. - Konopásek, J. - Klomínský, J. (2010): The geological excursion around western Bohemia. The Ussher Society and the Devonshire Association Geology Section Guide. 1. vydání. 29 s. – the Ussher Society, the Devonshire Association Geology Section. ČGS Praha

Štědrá, V. - Řídkošil, T. - Šerých, J. - Vilímský, V. - Kukal, Z. - Klomínský, J. - Šebesta, J. - Sekyra, J. (2009a): Planeta Země mocná a zranitelná, putovní výstava k IYPE. Instalace k Mezinárodnímu roku planety Země ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově a přípravnou skupinou MRPZ. Muzeum Českého ráje v Turnově

Švagera, O. – Jelínek, J. – Paleček, M. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Jelének, J. – Koucká, L. – Klomínský, J. – Řihošek, J. – Malík, J. – Kýhos, M. (2022): 3D GeoCIM model lokality Perštýn v Liberci. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žák, J. - Klomínský, J. (2007a): Magmatic structures in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex, Bohemian Massif: evidence for localized multiphase flow and small-scale thermal-mechanical instabilities in a granitic magma chamber. – Journal of Volcanology and Geothermal Research 164, 4, 254-267. ISSN 0377-0273. DOI 10.1016/j.jvolgeores.2007.05.006

Žák, J. - Verner, K. - Klomínský, J. - Chlupáčová, M. (2009c): Granite tectonics revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif. – International Journal of Earth Sciences 98, 5, 949-967. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-007-0292-x

Žák, K. – Rous, I. – Dobeš, P. – Klomínský, J. – Hercman, H. – Matoušková, Š. (2018): Stáří a vznik hrubě krystalických speleotém z jeskyně Dvoustovka v Ještědském hřbetu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 97-102. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.11

Žáček, V. – Seifert, A. – Lojka, R. – Klomínský, J. – Jelínek, J. – Kůrková, I. – Kunceová, E. (2018g): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Čertovka 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Žáček, V. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Klomínský, J. – Hejtmánková, P. (2016h): Geologická rešerše pro geofyzikální seismologickou studii lokality Čertovka. 26 s. MS Česká geologická služba

© Josef Klominsky, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top