Ing. Josef Godány
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085104
josef.godany@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Breiter, K. - Burda, J. - Cajz, V. - Elznic, A. - Fürych, V. - Godány, J. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec. Výzkumná zpráva, 109 s

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Babůrek, J. - Knésl, I. - Hrazdíra, P. - Godány, J. - Petáková, Z. (2008): Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007. 4 s. MS Ministerstvo životního prostředí, ČGS

Bohdálek, P. – Godány, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Buda, J. – Kortanová, J. (2012): Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně. 27 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Bohdálek, P. – Godány, J. – Starý, J. (2016a): Stanovení průzkumného území Hrob pro vyhledávání polymetalických rud. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Ústí nad Labem

Boháčová, M. - Beránek, K. - Godány, J. - Krajíček, L. - Wichsová, M. - Šobr, M. - Cihlář, M. - Kubeš, M. - Pochmann, M. (2005): Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha. 68 s

Bouček, L. – Godány, J. (2020): Normová ČSN EN kritéria pro využití přírodního kameniva pro náročné stavební účely v podmínkách poklesu zdrojů stavebních surovin v ČR a identifikace rizikových faktorů v zabezpečení přírodních zdrojů kameniva pro realizaci strategických staveb České republiky (za spolupráce Těžební unie, Báňská projekční a poradenská kancelář , Sdružení pro výstavbu silnic ČR apod.). Závěrečná zpráva, 56 s. MS MPO Praha

Brož, B. – Havránek, J. – Lhotský, P. – Nekl, M. – Opekar, L. – Tvrdý, J. – Krutský, J. – Moravec, E. – Frýda, J. – Godány, J. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Housková, M. – Laufek, F. – Magna, T. – Pour, O. – Štrba, M. – Vanišová, I. – Veselovský, F. – Vymazalová, A. – Zoulková, V. – Danišová, J. – Hong Vu, N. (2021): Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR. Výzkumná zpráva, 128 s

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013a): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013b): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013c): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013d): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-224 Nepomyšl. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013e): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013f): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013g): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013h): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Fiferna, P. – Kukal, Z. – Čáp, P. – Verner, K. – Rapprich, V. – Martínek, K. – Vodrážka, R. – Bubík, M. – Havlíček, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Petáková, Z. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Rambousek, P. – Lehotský, T. – Doucek, J. – Froňková, K. (2015): Filmy o neživé přírodě a o výzkumu předních odborníků České geologické služby. Česká geologická služba

Fiferna, P. – Rapprich, V. – Man, O. – Klomínský, J. – Kachlík, V. – Godány, J. – Vajskebrová, M. – Čechová, V. – Froňková, K. (2018): Geologická expozice Jablonec nad Nisou. Jablonec nad Nisou

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Godány, J. (2007): Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům „Krajské surovinové politice Zlínského kraje“ a k závěrům „Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje“. 14 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. (2007): Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2“, zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 3 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. (2008): Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území. 2 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. (2009): Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec. 29 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2009): Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru „PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice“ dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2009): Odborné vyjádření ČGS k „Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 –ST6“ na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie). 7 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2009): Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 – 2030“. Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2009): Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. 2 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Stanovisko ČGS k Posudku o vlivech záměru „Pískovna Věrovany“ na životní prostředí, zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku“ (dále jen Dokumentaci EIA). 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029“ zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov – jih 2“. 2 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2010): Zhodnocení prognózního zdroje Velenický vrch pro Liberecký úřad. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Grygov“, zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru „Pískovna Tišice – rozšíření těžby“ na životní prostředí. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Stanovisko k Návrhu zadání územního plánu Ledvice. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Stanovisko k územnímu plánu sídelního útvaru Chabařovice-Změna č. 6 – Návrh a Odůvodnění, zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci – kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200). 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK). 2 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS. 18 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2011): Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice – Vědomice přiléhajících k obci Vědomice. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Odborné vyjádření ČGS k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. 2 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru „Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků“. 7 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru „Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I“. 7 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Přednáška na konferenci Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR pod názvem -Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání, Národní technické Muzeum Praha. 2012. Národní technické Muzeum Praha

Godány, J. (2012): Stanovisko k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Lubenec. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Blatno. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Petrohrad. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Stanovisko ČGS k Návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Podbořany (dále jen ÚP Podbořany). 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Stanovisko ČGS k návrhu zadání Územního plánu Oseka. 19 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov. 13 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení – rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků – CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu). 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Stanovisko ČGS k výstavbě RD v chráněném ložiskovém území ( dále CHLÚ) v k.ú. Lom u Mostu. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Vyjádření ČGS k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 747/8 v katastrálním území Louka u Litvínova. 21 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Vyjádření ČGS k záměru stavby „Výrobní hala Jirkov, Za Farmou“ na pozemcích parc. č. 1730/1, 1730/6, 1730/7 a 1730/10 v k.ú. Jirkov u Chomutova. 22 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2012): Vyjádření České geologické služby ke stavbě „Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov“ na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. (2014a): Stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP města Blšany. 13 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. (2014a): Vyjádření ČGS k oznámení záměru „POPD Jižní pole dolu Centrum“ zpracovanému podle ustanovení § 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 7 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. (2015a): Jednání o návrhu poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci zákazu používání technologie hydraulického štěpení hornin a technologie podzemního zplynování uhlí. 4 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. (2015a): Návrh Aktualizace č.2b ZÚR Olomouckého kraje. 5 s. MS Archiv SOG ČGS, KU OK

Godány, J. (2015a): Odborný výklad k disponibilním zdrojům uhlí před a za ÚEL (lom Bílina, ČSA a rezervní ložiska), popř. k potřebě uhlí v teplárnách a elektrárnách, kvalitě uhlí a popř. další informace k těžbě uhlí v ČR. 15 s. MS Archiv SOG ČGS, úřad vlády ČR

Godány, J. (2015a): Poskytnutí údajů k problematice těžby hnědého uhlí na území ČR - Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR. 36 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. (2015a): Posouzení střetů návrhů ZÚR Olomouckého kraje s ochranou nerostných surovin. 25 s. MS Archiv SOG ČGS, KU OK

Godány, J. (2015a): Prověření a upřesnění odhadu objemu těžitelných zásob hnědého uhlí v lomu ČSA v malé variantě prolomení ÚEL pro MPO ČR. SOG-441/022/2015. 20 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. (2015a): Stanovisko k žádosti společnosti FLUORIT TEPLICE, s.r.o., o stanovení průzkumného území odkaliště Přítkov pro vyhledávací průzkum fluoritu ve vymezeném území. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Ústí nad Labem

Godány, J. (2015a): Stanovisko k žádosti společnosti KERAMOST, a.s., o stanovení průzkumného území Střimice pro vyhledávání a průzkum vyhrazeného nerostu bentonitu ve vymezeném území. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Ústí nad Labem

Godány, J. (2015a): Upřesnění údajů z Pasportizace lomů přírodního kameniva ČR, konkrétně kamenolomu Hrabůvka u Hranic (č. ložiska 3033100) s dobývacím prostorem Hrabůvka (č. 70004). 3 s. MS Archiv SOG ČGS, MěÚ Hrabůvka

Godány, J. (2015a): Vyjádření k oznámení zjišťovacího řízení 'Změna záměru POPD ČSA – Vydobytí části uhelných zásob, vázaných v závěrných bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací metodou - stěnování'o posuzování vlivů na životní prostředí. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. (2015a): Vyjádření ČGS k žádosti o doplnění informací o evidenci a aktuální zákresy využívaných ložisek nevyhrazeného nerostu na území Olomouckého kraje. 10 s. MS Archiv SOG ČGS, KU OK

Godány, J. (2015a): Úplná aktualizace územně analytických podkladů Karlovarského kraje z hlediska aktuálních informací o těžbě a ložiskách Karlovarského kraje jakož i o závazných liniích pro těžební činnost daných usnesením vlády ČR. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, KU KK

Godány, J. (2016a): Ložisková charakteristika kvalitního doposud nevyužívaného ložiska nevyhrazeného nerostu – štěrkopísků Lovosice-Prosmyky (č. D 3001700). 5 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. (2016a): Odborné vyjádření ČGS k oznámení o hodnocení vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí“ na životní prostředí zpracovanému v rozsahu dokumentace. 12 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. (2016a): Provedení společné kontrolní terénní rekognoskace vybraných ložiskových lokalit s pracovníky OG MŽP na Liberecku dne 14. června 2016. 4 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. (2016a): Terénní rekognoskace lomů na stavební kámen v Českém středohoří za účelem řešení strategického postupu v oblasti ochrany a využití nerostného bohatství. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. (2016a): Terénní rekognoskace ložisek štěrkopísků na Litoměřicku za účelem řešení strategie ochrany a využití nerostného bohatství na území státu. 4 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. (2016a): Vyjádření k návrhu 1. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje. 13 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK

Godány, J. (2016a): Vyjádření k oznámení záměru 'Rozšíření DP a těžba štěrkopísků v lokalitě Kolín. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. (2018a): Expertní stanovisko k navrhované těžbě ve stanoveném DP Skytaly na výhradním ložisku kaolinu Skytaly-Vrbička. 14 s. MS G E T, s. r. o., Krajský úřad Ústeckého kraje

Godány, J. (20201): Kámen nad zlato. – Týdeník Hrot - The economist č. 26, datum vydání 2.11. 2020 26, datum vydání 2.11. 2020, 32-34. ISSN 2694-9180

Godány, J. (2020a): Současná využitelnost a životnost zásob ložisek stavebních surovin na území České republiky. – SILNICE + MOSTY 2019, 4, 35-41. ISSN 1804-8684

Godány, J. (2021a): Materiály a technologie – Zásadní problémy v procesu povolování těžebních záměrů zejména stavebních surovin, 122, 21. Ročník. – BETON TKS 2/2021 2/2021, 122, 21. ročník, 66-70. ISSN 1213-3116

Godány, J. (2021a): Současný stav disponibilních zásob u využívaných ložisek stavebního kamene a štěrkopísků v ČR. – Beton - Technologie.Konstrukce.Sanace 21, 1/2021, 15-21. ISSN 1213-3116

Godány, J. - Beran, H. - Bartuška, M. - Cílek, V. - Čechurová, J. - Drábová, A. - Lízal, L. - Noskievič, P. - Pačes, V. - Procházka, J. - Soukupová, T. - šebek, J. - Škoda, R. - Šolc, P. - Šrám, R. - Švorc, V. - Tomsa, J. - Vitásková, A. - Wágner, V. - Zámyslický, P. - Zaplatílek, J. - Zápotocká, A. (2014a): Perspektivy české energetiky - současnost a budoucnost. Neuveden. 348 s. – Novela Bohemica. Praha

Godány, J. - Bezuško, P. - Dušek, K. - Knésl, I. - Kopecký, P. - Lhotský, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2003): Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití. 350 s

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rambousek, P. (2011g): Aplikace výsledků Aktualizace regionální surovinové poliky Libereckého kraje v územním plánování. 10.11. 2011. Setkání Těžební unie, Tábor

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rýda, K. - Buda, J. - Peterková, T. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Burda, J. - Kadlecová, R. - Starý, J. - Mašek, D. - Kavina, P. - Kavinová, A. - Kortanová, J. - Rambousek, P. (2018a): 2.aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 530 s. MS Krajský úřad libereckého kraje

Godány, J. - Dušek, K. - Rambousek, P. - Večeřa, J. - Konečná, B. - Starý, J. (2006b): Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje. MS Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje

Godány, J. - Hrazdíra, P. (2004): Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004. 10 s

Godány, J. - Hrazdíra, P. (2005): Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin. 65 s

Godány, J. - Hrazdíra, P. - Rambousek, P. (2006): Seznámení s projektem MŽP: Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin. Chodov

Godány, J. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Ústeckého kraje. 458 s

Godány, J. - Mašek, D. (1999): Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování. In -: Venkovské sídlo a krajina v územním plánování, s. 146. – Společnost pro územní plánování, urbanismus a životní prostředí. Praha. ISBN 80-02-01278-X

Godány, J. - Pecina, V. - Bezuško, P. - Rambousek, P. - Hroch, L. - Ney, O. - Krajíček, L. - Starý, J. - Štrupl, V. - Kramolišová, P. - Foukal, R. (2007): Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání. Závěrečná zpráva, 52 s. MS KÚ Zlín

Godány, J. - Pecina, V. - Starý, J. (2006): Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Godány, J. - Rambousek, P. (2010a): Ovlivnění krajiny těžbou nerostných surovin - Těžba nerostných surovin, legislativní podklady pro rekultivace, evidence a finanční zdroje pro rekultivace a revitalizace. 23.9. 2010. Praha, Ministerstvo životního prostředí

Godány, J. - Rambousek, P. - Bohdálek, P. (2010c): Možnosti využití těžby štěrkopísku jako protipovodňových opatření. 24.11. 2010. Setkání Těžební unie, Lednice

Godány, J. - Rambousek, P. - Bohdálek, P. (2011h): Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje- obhajoba dokumentu před zastupitelstvem Libereckého kraje a hodnocení SEA. 22.6. 2011. Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec

Godány, J. - Rambousek, P. - Hrazdíra, P. (2005): Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin. In -: Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005, s. 41-45. – KÚ Karlovy Vary. Karlovy Vary

Godány, J. - Rýda, K. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rambousek, P. - Dušek, K. - Kavina, P. - Starý, J. - Novák, J. (2011b): Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 211 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Godány, J. - Svoboda, I. - Horáková, M. (2005): Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL.

Godány, J. - Večeřa, J. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Olomouckého kraje. 118 s

Godány, J. - Večeřa, J. - Rambousek, P. - Mašek, D. - Eliášová, H. - Havránek, J. - Starý, J. - Kavina, P. (2002): Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc. Výzkumná zpráva, 118 s

Godány, J. - Zíma, J. - Rambousek, P. - Svoboda, I. - Mach, K. - Vrubel, M. - Horáková, M. (2005): Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL.

Godány, J. – Adamcová, J. – Rambousek, P. (2008): Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800). 38 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Adamcová, J. – Rambousek, P. (2009): Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje. 21 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Baldík, V. (2016a): Odborné posouzení „Vyjádření Občanského sdružení Moravský kras k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání, k.ú. Rozstání pod Kojálem na životní prostředí. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Baldík, V. (2016a): Posudek o vlivech záměru 'Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání' na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 4 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Bohdálek, P. (2007): Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD. 7 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. (2010): Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky –Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009. 8 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. (2011): Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011. 3 s. MS MS Archiv ČGS, Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. (2011): Územní plán a surovinová politika. 2011. Přednáška na zasedání Těžební unie, Tábor 2011

Godány, J. – Bohdálek, P. (2012): Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu „Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec“ předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. (2016a): Odborné posouzení žádosti organizace GET, s.r.o., čj. 12_144 ze dne 19. ledna 2016, evidované na Ministerstvu životního prostředí pod čj. 4198/ENV/16*129/660/16, k jednotlivým předmětům řízení v rámci dobývacího prostoru Cínovec I,. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Bohdálek, P. (2016a): Stanovisko k institutu odpisu zásob výhradního ložiska, formulovanému ustanovením § 14a, odst. 2, písm. a) až c) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 6 s. MS Archiv SOG ČGS, úřad vlády ČR

Godány, J. – Bohdálek, P. (2018a): Vyjádření k doplněné dokumentaci podle ustanovení § 8, odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, „Stanovení DP Černá Hať a hornická činnost na ložisku Chrášťovice“. 8 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2012): Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci „Obnova komunikace Háj-Osek“. 13 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2013a): Expertní stanovisko ČGS k možnosti vyřešení problematiky umístění vybraných plánovaných rozvojových zastavitelných ploch dle návrhu ÚP města Krupka v chráněných ložiskových územích Modlany a Proboštov. 15 s. MS Archiv SOG ČGS, MěU Krupka

Godány, J. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2015a): Stanovisko k báňskému znaleckému posudku Ing. Svatopluka Havrlíka z října 2015 na vyhodnocení těžitelnosti zásob hnědého uhlí v CHLÚ Proboštov a Modlany pod plánovanými rozvojovými plochami města Krupka. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK, MěÚ Krupka

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Mšené-lázně pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 23 s. MS OVSS MŽP Chonutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Peruc pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 24 s. MS OVSS MŽP Chomutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Stanovisko ke stanovení průzkumného území Slaný 1 a Slaný 2 podle § 4 odst. 2, 8 zákona č. 62/1988 Sb. pro zvláštní zásah do zemské kůry (průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry) a pro průzkum mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty. 31 s. MS MŽP, OVSS Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. – Karenová, J. (2009): Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území. 53 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. – Rambousek, P. – Dušek, K. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. (2017): Studie vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice - provedení analýzy významu CRM v surovinové bilanci ČR (včetně prognózních zdrojů) pro ekonomiku ČR. Závěrečná zpráva, 70 s. MS MPO

Godány, J. – Bohdálek, P. – Novák, J. (2017): Odborné posouzení žádosti firmy GEOMET, s.r.o., o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec III a stanovisko k dané věci zejména ve vztahu k vypořádání návratnosti v minulosti vynaložených prostředků za provedené geologicko-průzkumné práce ze státního rozpočtu na ložisku cín-wolframové rudy Cínovec-jih. 7 s. MS MŽP, ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Buda, J. – Rýda, K. – Mašek, D. – Dušek, K. – Poňavič, M. – Knésl, I. – Šrein, V. (2012): Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr „Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření“ předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. „Omezování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011). 60 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Šrein, V. (2012): Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů – stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně – Dubová hora. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Buda, J. (2012): Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Buda, J. (2020): Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje a vyhodnocení dopadů koncepce na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (SEA), včetně vyhodnocení připomínek a námitek. Závěrečná zpráva, 281 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Macháček, M. – Kortanová, J. (2012): Posuzování vlivu koncepce „Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje“ na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 171 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Novák, J. (2018a): Odborné posouzení žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Cínovec IV (z roku 2018 – 2019). 20 s. MS MŽP ČR, OVSS IV MŽP

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rambousek, P. (2011): Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice – těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011. 10 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rapprich, V. – Rambousek, P. – Kycl, P. – Cajz, V. – Uličný, D. – Brož, M. (2011): Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné. 17 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Seifert, A. (2010): Odborné stanovisko ČGS ke zprávě „Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín“ a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Venera, Z. – Štrupl, V. – Starý, J. – Pašava, J. – Rambousek, P. (2014a): Role státní geologické služby v oblasti nerostných surovin. 16.10. 2014. MPO ČR, Praha

Godány, J. – Buda, J. (2010): Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 20 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2010): Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky –Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje,ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky. 19 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2010): Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob natěžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři. 42 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2012): Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701). 22 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2012): Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci „Cyklotrasa Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, v k.ú. Droužkovice“. 16 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2012): Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci „Oddychová zóna Černovice“. 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. (2013): Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701). 22 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2013a): Expertní stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám a k územním plánům ve věci územního řízení o celkovém počtu 15 za rok 2013. 150 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2014a): Expertní stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám a k územním plánům ve věci územního řízení o celkovém počtu 20 za rok 2014. 200 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2015a): Expertní stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám a k územním plánům ve věci územního řízení o celkovém počtu 37 za rok 2015. 300 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2015a): Odborné vyjádření ČGS k potenciálnímu nahromadění zdrojů uhlí na výhradním ložisku bentonitu Krásný Dvůr-Brody. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK, MěÚ Podbořany

Godány, J. – Buda, J. (2015a): Vyjádření k CHLÚ 07860000 Háj a poddolovanému území 1532 Háj u Duchcova kvůli ohlášení stavby na p.p.č. 39/40 v k.ú. Háj u Duchcova. 15 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2016A): Stanovisko k umístění staveb na p.p.č. 90/1, 948, 494 v k.ú. Lom u Mostu. 13 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2016a): Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Těžba štěrkopísků Číňov“ na životní prostředí, zpracované s obsahem a rozsahem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Buda, J. (2016a): Vyjádření ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 759/77 v k.ú. Háj u Duchcova. 13 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Buda, J. (2017a): Geologicko-ložiskové zhodnocení a zásoby štěrkopísků na p.p.č. 611, 617, 1041, 618/1 a 609 v k.ú. Dřísy. 13 s. MS Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

Godány, J. – Buda, J. (2018a): Stanovisko k návrhu průzkumů a rozborů územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov zpracovanému v souladu s ustanovením § 6, § 25, § 30 a § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se společným metodickým pokynem „Zadání územní studie krajiny“ Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. 9 s. MS Magistrát města Chomutov

Godány, J. – Buda, J. (2018a): Stanovisko ve věci projektu „Kompresní stanice Jirkov 73 bar“ na k.ú. Otvice za účelem společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ustanovením § 19, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 7 s. MS NET4GAS, s. r. o

Godány, J. – Buda, J. (2018a): Vyjádření k odpisu části zásob nevýhradního ložiska cihlářských surovin v k.ú. Brozany nad Ohří ve vazbě na změnu ÚP obce Brozany. 9 s. MS obec Brozany

Godány, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2009): Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka. 51 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Buda, J. – Fiala, P. – Hrbáčková, M. – Svoboda, P. (2022): Studie dostupnosti kameniva pro plánované stavby dálnic a silnic I. tříd a železniční infrastruktury. Výzkumná zpráva, 133 s

Godány, J. – Buda, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Starý, J. – Peterková, T. – Rapprich, V. – Kavina, P. (2017a): Aktualizace č. 2 regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 450 s. MS Krajský úřad LK

Godány, J. – Burda, J. (2015a): Stanovisko ČGS k záměru Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí „Turów“. 11 s. MS Archiv SOG ČGS, KU LK

Godány, J. – Burda, J. – Herčík, F. (2012): Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu – černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí. 22 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Burda, J. – Kříbek, B. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Lukeš, P. (2008): Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky. 28 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Dušek, K. – Mašek, D. (2010): Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA „Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo“ zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Fiala, P. (2022a): Studie dostupnosti kameniva pro plánované stavby dálnic a silnic I. třídy a železniční infrastruktury. – SILNICE + MOSTY 4/2022, 5.Studie dostupnosti kameniva, 35–42. ISSN 1804-8684

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2015a): Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Počaply u Terezína I“ na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 13 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2016a): Pokračování hornické činnosti v severovýchodní části dobývacího prostoru Dobřín, vyjádření k Dokumentaci EIA podle novely zákona č. 100/2001 Sb. 8 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2016a): Posudek o vlivech záměru 'Stanovení DP Počaply u Terezína I' na životní prostředí. 10 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2017a): Expertní vyjádření k Dokumentaci EIA „Stanovení dobývacího prostoru a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísků Žerotín-Liboš. 13 s. MS MŽP

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2017a): Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru EIA „Plán otvírky, přípravy a dobývání – lom Poříčí 2030“. 10 s. MS MŽP

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2017a): Stanovisko ČGS k zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení vlivu záměru „Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019–2035“. 6 s. MS MŽP

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2018a): Vyjádření k přepracované dokumentaci EIA „Stanovení DP Žerotín a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísků Žerotín-Liboš“. 5 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. (2016a): Stanovisko k oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání „Rozšíření těžby na doplňkové lokalitě Medard“. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Hrazdíra, P. – Krupička, J. – Lojka, R. (2011): Stanovisko ČGS k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Očihov. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Hrazdíra, P. – Ďuriš, M. – Krupička, J. (2008): Odborné vyjádření k „Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná – terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění“. 5 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Jandová, T. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Pecina, V. – Buda, J. – Rambousek, P. – Knésl, I. (2014a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. Závěrečná zpráva, 251 s. MS Archiv ŘSD

Godány, J. – Knésl, I. (2012a): Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Knésl, I. (2012b): Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení „Přístavba skladu výrobků SO 004“ v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140. 9 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Knésl, I. (2012c): Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov. 14 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Konečný, F. (2012): Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků“ zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Kryštofová, E. – Pecina, V. (2009): Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu “ zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA). 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Kryštofová, E. – Čurda, J. (2009): Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774). Závěrečná zpráva, 19 s. MS Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor územního plánování

Godány, J. – Kycl, P. – Buda, J. (2018a): Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. 6 s. MS Magistrát města Ústí nad Labem, ČGS

Godány, J. – Lojka, R. (2015a): Veřejné projednání návrhu ÚP města Vroutek. 5 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK, MěÚ Podbořany

Godány, J. – Lojka, R. (2016a): Návrh zadání změny č.1 ÚP města Blšany. 6 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Lojka, R. (2016a): Návrh zadání ÚP městyse Nepomyšl. 10 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Lojka, R. (2016a): Společné jednání o návrhu změny č.3 ÚP města Podbořany. 9 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Lojka, R. – Krupička, J. – Hrazdíra, P. (2011): Stanovisko ČGS k návrhu zadání ÚP Vroutek. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Lojka, R. – Krupička, J. – Hrazdíra, P. (2011): Územní plán města Kryry – upřesnění podkladů. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Macháček, M. – Kortanová, J. (2012): Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Malík, J. (2014a): Zahájení zjišťovacího řízení - posuzování vlivů záměru 'POPD DNT Hlubina - vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou' na životní prostředí. 10 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Malík, J. (2017a): Posouzení vlivů záměru 'Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011-2020, změna záměru - ukončení hornické činnosti'. 13 s. MS MŽP

Godány, J. – Malík, J. – Buda, J. – Bohdálek, P. (2018a): Vyjádření za účelem vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na stavbu 'VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda'. 10 s. MS INPRO Moravia, s. r. o., MPO

Godány, J. – Malík, J. – Hrazdíra, P. (2018a): Projednání dokumentace záměru 'Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019-2035' v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 8 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Mašek, D. (2010): Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska. 13 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2011): Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2011): Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2012): Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov. 7 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mašek, D. (2018a): Expertní vyjádření k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Bakov nad Jizerou z hlediska Regionální surovinové politiky Středočeského kraje (2018 – 2019). 45 s. MS Krajský úřad Středočeského kraje, OVSS I , MŽP Praha

Godány, J. – Mašek, D. (2018a): Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – zjišťovací řízení ke koncepci „Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 2017, Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2017 až 2023)“. 7 s. MS MMR ČR

Godány, J. – Mašek, D. (2018a): Vyjádření k záměru na dotěžení výhradního ložiska štěrkopísků Kolín (3004300). 19 s. MS Kamenolomy ČR, s.r.o

Godány, J. – Mašek, D. – Hrazdíra, P. (2012): Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)“ zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3. 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Starý, J. – Buda, J. (2021): Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v České republice s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky, Tabelární přílohy, analýzy životnosti SK a SP, pro MPO, odbor surovinové a energetické bezpečnosti. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Novotný, J. – Stárková, M. (2018a): Stanovisko pro stavební povolení na stavbu 'I/27 Žiželice - Obchvat a přemostění'. 15 s. MS SUDOP PRAHA, a. s.

Godány, J. – Pecina, V. (2016a): Návrh zprávy o uplatňování ZÚR Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016. 11 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Novák, J. – Buda, J. (2018a): Zpráva o provedené prověrce současného stavu chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu, pro plnění usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 536 k návrhu jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území, které ukládá ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu její předložení vládě do 30. června 2018. 130 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Petáková, Z. (2011): Vyjádření ČGS k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice“. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Petáková, Z. (2016a): Stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou a následné povolení těžby štěrkopísků. 10 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Poňavič, M. (2009): Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany. 16 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Poňavič, M. (2010): Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. (2017): Expertní posouzení pro účely správního řízení zahájeného o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II na výhradním ložisku živcových surovin Krabonoš (3264300). 23 s. MS OVSS MŽP České Budějovice

Godány, J. – Poňavič, M. – Buda, J. (2009): Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka. 35 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Knésl, I. – Buda, J. – Mrázová, Š. – Starý, J. (2017a): Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR z hlediska kvality dobývané suroviny, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR č. smlouvy 01KV-000982. Závěrečná zpráva, 72 s. MS ŘSD, Praha

Godány, J. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Prokop, P. – Kryl, V. – Havrlík, S. – Horčička, L. – Svoboda, I. – Charvát, V. (2006): Studie variantních možností využití zásob hnědého uhlí Velkolomu ČSA ve II. ekonomické etapě těžby a řešení jejich územních důsledků, Krajský úřad Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva, 112 s. MS Česká geologická služba

Godány, J. – Rambousek, P. (2010): Možnosti využití těžby štěrkopísku jako protipovodňových opatření, Těžební unie 2010. 2010. Těžební unie

Godány, J. – Rambousek, P. (2010): „Ovlivnění krajiny těžbou nerostných surovin - Těžba nerostných surovin, legislativní podklady pro rekultivace, evidence a finanční zdroje pro rekultivace a revitalizace“ k plnění VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice'. 2010. Ministerstvo životního prostředí ČR

Godány, J. – Rambousek, P. (2012): Územní plán a těžba nerostných surovin, Těžební unie 2012. 2012. Těžební unie

Godány, J. – Rambousek, P. (2014): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. listopad, 2014. Těžební unie České republiky

Godány, J. – Rambousek, P. (2014a): Problematika nadměrné blokace území stanovenými CHLÚ k ochraně přetěžených či zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí na území Ústeckého kraje a Karlovarského kraje. listopad, 2014. Těžební unie České republiky

Godány, J. – Rambousek, P. (2014a): Znalecký posudek ve věci stanovení aspektů určujících v dané fázi správního řízení lepší využití výhradního ložiska štěrkopísků Čeperka–Podůlšany a zhodnocení těchto aspektů ve vztahu k podaným návrhům na stanovení DP. 20 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Hradec Králové

Godány, J. – Rambousek, P. (2015a): Vyjádření k aktualizaci č.1 ZÚR Libereckého kraje z hlediska ochrany a využívání nerostných surovin. 12 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Rambousek, P. (2017a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. listopad, 2017. Těžební unie České republiky. 18. ŘÍJNA 2017. Milovy

Godány, J. – Rambousek, P. (2018a): Nový návrh Aktualizace č.1 ZÚR Libereckého kraje a vyhodnocení vlivu této aktualizace na udržitelný rozvoj území. 6 s. MS Krajský úřad Libereckého kraje, MŽP ČR

Godány, J. – Rambousek, P. (2019): Chceme-li rychlodráhy, jsou potřeba lomy. 26.6. 2019. Mladá fronta Dnes

Godány, J. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. (2012): Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011. 9 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, Prezentace výsledků. 30.9. 2019. Semily

Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. (2019a): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Prezentace výsledků rozpracování. 16.9. 2019. Frýdlant

Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Fiala, P. (2021a): Plány staveb a možnosti dodávek stavebních surovin . 6. září 2021. Těžební unie, Hluboká nad Vltavou , Podzimní Setkání těžařů 2021 í

Godány, J. – Rambousek, P. – Jandová, T. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Buda, J. – Rýda, K. – Knésl, I. – Starý, J. (2018a): Pasportizace lomů přírodního kameniva na území ČR, zpracované pro ŘSD ČR v letech 2013-2018. Závěrečná zpráva, 360 s. MS Ředitelství silnic a dálnic ČR

Godány, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. (2014a): Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru 'Stanovení dobývacího prostoru Cínovec I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec-odkaliště. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. (2014a): Návrh koncepce 'Politiky druhotných surovin České republiky' včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MPO, MŽP

Godány, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. (2015a): Vyjádření k oznámenému záměru 'Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy a pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísků Vojkovice 1-Všestudy. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2019b): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Prezentace výsledků. 23.9. 2019. Mimoň

Godány, J. – Rapprich, V. – Rambousek, P. (2012): Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Rýda, K. (2009): Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru „Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Rýda, K. (2011): Vyjádření ČGS k záměru „Dobývací prostor Dolní Olešnice“. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Rýda, K. (2015a): Odborné stanovisko ČGS k celkové produkci vybraných klíčových ložisek štěrkopísků na území Zlínského a jižní části Olomouckého kraje se zřetelem na nevýhradní ložisko Boršice u Buchlovic a Střížovice-Otrokovice. 15 s. MS Archiv SOG ČGS, Měu Kroměříž

Godány, J. – Rýda, K. (2018a): Vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice - provedení analýzy významu CRM v surovinové bilanci ČR (včetně prognózních zdrojů) pro ekonomiku ČR - Detailní pasportizace ložisek, prognózních zdrojů a ostatních perspektivních lokalit fluoritových rud a rozbor surovinové situace na území ČR. 25 s. MS MPO ČR, Diamo, s.p. ČR

Godány, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. (2014): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko - technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). duben 2014. Těžební unie České republiky

Godány, J. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. (2014a): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko - technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 230 s. MS archiv MŽP, ČGS

Godány, J. – Seifert, A. (2010): Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové. 21 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Sitenský, I. – Novák , J., RNDr. – Brož, B. – Hanzlík, P. – Havránek, J. – Krutský, J. – Lhotský, P. – Opekar, L. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Vaněček, M. – Zýval, V. – Hromada, J. – Pauk, M. – Osvald, P. – Poloch, J. (2016): Metodika klasifikace ložisek nerostných surovin z hlediska jejich ekonomického významu srovnatelná s mezinárodními kritérii PERC a JORC. Praha

Godány, J. – Sitenský, I. – Novák , J., RNDr. – Brož, B. – Hanzlík, P. – Havránek, J. – Krutský, J. – Lhotský, P. – Opekar, L. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Vaněček, M. – Zýval, V. – Hromada, J. – Pauk, M. – Osvald, P. – Poloch, J. (2016): Metodika umožňující srovnání údajů zastaralé metodiky hodnocení ložisek s nově navrženými kritérii hodnocení dle PERC a JORC. Praha

Godány, J. – Starý, J. (2014a): Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin. září, 2014. MPO

Godány, J. – Starý, J. – Večeřa, J. – Pticen, F. – Buda, J. – Poňavič, M. – Tvrdý, J. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. (2022): Souhrnná zpráva o výsledcích k projektu TAČR TITSMPO909 - Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Výzkumná zpráva, 41 s

Godány, J. – Starý, J. – Čurda, J. (2012): Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Valečka, J. (2012): Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Valečka, J. (2012): Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská – stanovení podmínek. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Valečka, J. (2012): Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice – stanovení podmínek. 7 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Večeřa, J. (2010): Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 5 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Večeřa, J. (2016a): Osobní specialistů ČGS na veřejném projednání posudku o vlivech záměru 'Využití výhradního ložiska vysokoprocentního vápence Hvozdečko-Holý vrch (č. B 3180100) s CHLÚ Hvozdečko (č. 18010000)' na životní prostředí podle ustanovení. 7 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Večeřa, J. (2016a): Projednání posudku o vlivech záměru 'Pískovna Pňovice' na životní prostředí podle ustanovení § 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 19 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Večeřa, J. (2017a): Připomínky k metodice upřesnění postupů orgánů územního plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně plánovací. 12 s. MS MMR, MŽP

Godány, J. – Večeřa, J. – Buda, J. (2018a): Expertní vyjádření ve smyslu nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a zdůvodnění potřeby budoucího využití významného výhradního ložiska štěrkopísků Žerotín-Liboš v souladu s navrhovanými opatřeními Regionální surovinové politiky Olomouckého kraje a ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje a Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ve specifické oblasti ST2 na území Olomouckého kraje (z roku 2018). 38 s. MS OVSS Olomouc MŽP, Ing. Petr Moravčík, zástupce Českých štěrkopísků, s.r.o

Godány, J. – Večeřa, J. – Buda, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Bohdálek, P. – Pticen, F. – Poňavič, M. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Tvrdý, J. – Opekar, L. – Lhotský, P. – Bubák, D. (2022): Certifikovaná metodika tvorby regionálních (krajských) surovinových koncepcí : k projektu TAČR TITSMPO909 s názvem „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. Praha

Godány, J. – Večeřa, J. – Rýda, K. – Buda, J. (2012): Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700). 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Modelové řešení surovinových koncepcí ve dvou regionech k projektu TAČR TITSMPO909 s názvem „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů“. 1092 s. MS Archiv KÚ Středočeského kraje, území hlavního města Prahy, Archiv KÚ Karlovarského kraje, MPO, Archiv ČGS

Godány, J. – Šikula, J. – Dvořáková, V. (2015a): Vyjádření k vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. 10 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Štrupl, V. – Rambousek, P. – Večeřa, J. (2018a): Spolupráce na tvorbě a připomínky k metodice upřesnění postupů orgánů územního plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně plánovací činnosti. 12 s. MS MMR ČR, MŽP ČR

Godány, J. – Čurda, J. (2007): Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem „Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch. 9 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Čurda, J. (2007): Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC – ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků. 37 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Čurda, J. (2009): Odborné vyjádření ČGS k záměru „Pískovna Věrovany“ pro MŽP. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Horčička, L. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Zíma, J. (2004): Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR. 113 s

Horčička, L. - Zíma, J. - Godány, J. - Vojíř, M. - Novák, J. (2005): Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha. 77 s

Hradecký, P. - Adamová, M. - Bohdánek, P. - Elznic, A. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Kotková, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň. Výzkumná zpráva, 66 s

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Hrazdíra, P. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Krupička, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-223 Kyselka. Základní geologická mapa. 99 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Adamová, M. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-221 Stráž n/Ohří.

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Godány, J. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. - Mlčoch, B. - Stárková, M. (2007): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. 100 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, Geofond ČR

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Skácelová, Z. - Godány, J. - Mlčoch, B. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Kloz, M. – Godány, J. (2015a): Některé geologické a báňské faktory územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Závěrečná zpráva, 78 s. MS Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR

Knésl, I. - Godány, J. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Poňavič, M. - Lhotský, P. - Starý, J. - Šír, P. (2003): REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE. 109 s

Knésl, I. - Rambousek, P. - Godány, J. (2001): TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR.

Knésl, I. – Buda, J. – Dušek, K. – Godány, J. (2012e): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Knésl, I. – Buda, J. – Dušek, K. – Godány, J. (2012f): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Knésl, I. – Godány, J. (2012a): Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Knésl, I. – Godány, J. (2013d): Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na „Rekultivace území – Smolnická výsypka Chodov, Božíčany“ na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská. 6 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Knésl, I. – Godány, J. – Buda, J. – Kociánová, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-244 Žlutice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Česká geologická služba, Praha

Kopačková, V. - Rambousek, P. - Godány, J. (2006b): Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci. In DIAMO, Příbram: Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě, s. S7. – DIAMO státní podnik. Stráž pod Ralskem

Krajíček, L. - Godány, J. - Poňavič, M. - Štolc, J. - Boháčová, M. - Mackovič, V. - Drda, F. (2005): Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR. 65 s

Kříbek, B. - Majer, V. - Pašava, J. - Simasiku, S. - Nyambe, I. - Dokowe, A. - Godány, J. - Bezuško, P. (2005): Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005. 160 s

Kříbek, B. – Godány, J. – Poňavič, M. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. (2015a): Odborné vyjádření ČGS k dokumentaci záměru „Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15“. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MěÚ Příbram, OÚ Brod u Příbrami

Kříbek, B. – Knésl, I. – Veselovský, F. – Godány, J. – Mižič, L. – Andronikova, I. – Galek, R. – Pašava, J. – Bohdálek, P. (2020f): Germanium v uhlí sokolovské pánve. Roční zpráva dílčího úkolu geologického geochemického a mineralogického výzkumu za rok 2019. Projektu Strategické suroviny ČR, Číslo úkolu ČGS: 528006, pp. 22. 22 s. MS ČGS Geofond

Lhotský, P. - Godány, J. - Spurný, L. - Karpíšek, J. - Vrága, D. - Morávek, P. - Zíma, J. - Horčička, L. (2005): Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR. 120 s

Lojka, R. – Godány, J. (2016a): Návrh zprávy o uplatňování ÚP města Kryry. 6 s. MS Archiv SOG ČGS

Lojka, R. – Godány, J. – Buda, J. (2016a): Veřejné projednání návrhu změny č.3 ÚP města Podbořany. 9 s. MS Archiv SOG ČGS

Lukeš, P. - Petáková, Z. - Godány, J. - Bohdálek, P. (2008a): Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě – pilotní projekt. Závěrečná zpráva, 39 s. MS MŽP

Mališ, J. – Poňavič, M. – Godány, J. – Hanzlík, P. – Nekl, M. – Tvrdý, J. (2019): Stanovení obecných limitních ukazatelů pro využitelnost ložisek a zdrojů nerostných surovin v ČR. 451 s. MS Archiv ČGS, Archiv OG MŽP

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. (2013): Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktuální analýza potřeby využití ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Záryby-Křenek. 22 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. (2013): Posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktuální analýza potřeby využití ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Nová Ves I - Hradišťko I. 14 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mašek, D. – Godány, J. – Buda, J. – Poňavič, M. (2012): Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 100 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Mrázová, Š. – Buda, J. – Godány, J. – Morysek, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Starý, J. – Dušek, K. (2022): Revize prognózních zdrojů rudních a nerudních surovin, kategorie Q, ve Středočeském kraji. Výzkumná zpráva, 12 s

Mrázová, Š. – Godány, J. (2016a): Určení zdrojů místních hornin vhodných pro stavební účely – Dolní Podluží. 7 s. MS Archiv SOG ČGS

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Pecina, V. - Godány, J. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Zlínského kraje. 197 s

Petruš, J. - Godány, J. - Bezuško, P. - Eremiášová, R. - Janderková, J. - Rysková, R. - Sedláček, J. - Slavík, P. - Rambousek, P. (2001): Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001. Výzkumná zpráva, 132 s

Petáková, Z. – Godány, J. (2016a): Stanovisko ke stanovení dobývacího prostoru Černá Hať a následné hornické činnosti na ložisku Chrášťovice. 10 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Poňavič, M. - Adamcová, J. - Dušek, K. - Godány, J. - Knésl, I. - Konečná, B. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Tesař, J. (2009): Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů. Závěrečná zpráva, 69 s. MS OOHPP MŽP ČR, ČGS-Geofond, ČGS

Poňavič, M. - Dušek, K. - Adamcová, J. - Godány, J. - Knésl, I. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2011): Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 17 s. MS Archiv ČGS, ČGS-Geofond, MŽP ČR

Poňavič, M. – Godány, J. (2012): Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Poňavič, M. – Godány, J. (2012): Spolupráce České geologické služby s Krajským úřadem Jihočeského kraje při Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Poňavič, M. – Godány, J. (2016a): Návrh 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 4 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Poňavič, M. – Godány, J. (2016a): Odborné posouzení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 3. Aktualizace. 3 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rambousek, P. - Sedláček, J. Ing. - Godány, J. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rýda, K. - Dušek, K. (2011n): Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje. 22 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Rambousek, P. - Starý, J. - Čápová, D. - Godány, J. - Horníčková, E. - Javůrková, M. - Kramolišová, P. - Lhotský, P. - Petáková, Z. - Sedláček, J. - Štrupl, V. (2006b): Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil.

Rambousek, P. - Šír, P. - Poňavič, M. - Večeřa, J. - Petáková, Z. - Mašek, D. - Vymazalová, A. - Knésl, I. - Rýda, K. - Godány, J. - Lukeš, P. - Dušek, K. - Štrupl, V. - Horáková, A. (2007): Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007. Závěrečná zpráva, 63 s. MS OG MŽP ČR, ČGS - Geofond, ČGS

Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Poňavič, M. – Starý, J. – Buda, J. – Kunceová, E. (2016): Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR 1: 750 000. Nýsledek Nmap č. TB020CBU001/V006. 1 s. – Technologická agentura ČR, č. projektu TB020CBU001. Praha

Rambousek, P. – Godány, J. (2012g): Územní plán v souvislosti s těžbou. 4. 10. 2012. Frymburk

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Poňavič, M. (2016a): Odborné vyjádření ČGS k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Surovinová politika České republiky v oblasti surovin a jejich zdrojů. 8 s. MS Archiv SOG ČGS

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Prezentace výsledků. 2.10. 2019. Liberec

Rambousek, P. – Godány, J. – Rýda, K. (2016a): Odborné posouzení hornické činnosti v dobývacím prostoru Luhov pro odpověď ministra životního prostředí hejtmanu Libereckého kraje. 26 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rambousek, P. – Godány, J. – Wertichová, B. – Wertich, V. (2022a): Regional raw material conception in the Czech Republic (case study Liberec Region). In Emilia Rydzewska-Smaza: Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw material safety, – Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Kraków. ISBN 978-83-964171-5-2

Rambousek, P. – Mališ, J. – Toman, F. – Poňavič, M. – Starý, J. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Dvořáček, J. – Botula, J. – Slivka, V. – Pelikán, A. – Bőhmová, L. – Tomášek, J. (2016): Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB020CBU001 'Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ – Vzácné kovy.'. Závěrečná zpráva, 46 s. MS arcchív útv. Geofon, Česká geologická služba

Rambousek, P. – Rýda, K. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Buda, J. – Godány, J. (2016a): Využitelnost ložiska stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec s DP Luhov ve vazbě na stávající platnou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje. 13 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rambousek, P. – Starý, J. – Poňavič, M. – Godány, J. – Bohdálek, P. (2016): Průvodní text k mapě „Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR“. 31 s

Rapprich, V. – Godány, J. – Tasáryová, Z. – Levý, O. – Čech, J. (2013): Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 64-67. ISSN 0514-8057

Rojík, P. - Horčička, L. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Kříbek, B. - Pašava, J. (2005): Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04. 70 s

Rýda, K. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Godány, J. - Bezuško, P. - Vymazalová, A. - Starý, J. - Kavina, P. (2002): Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie. Výzkumná zpráva, 55 s

Rýda, K. – Buda, J. – Godány, J. (2014): Rýda, K. (2013): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). 2. část. Závěrečná zpráva,350 s. MS MŽP. Závěrečná zpráva, 350 s. MS Archiv ČGS, Praha

Rýda, K. – Buda, J. – Godány, J. (2017a): Evidence ložisek nevyhrazeného nerostu. Závěrečná zpráva, 55 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. – Godány, J. (2011): Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR. 4 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Rýda, K. – Godány, J. (2011): Posudek na Záměr těžby na ložisku Luhov z hlediska vlivu na ŽP v ČR. 6 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Rýda, K. – Godány, J. (2012): Posudek na Záměr těžby na ložisku Rybnica - Lešna v Polsku z hlediska vlivu na ŽP v ČR. 6 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Rýda, K. – Godány, J. (2015a): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS) – průběžná roční aktualizace a implementace upřesněných údajů do databázové struktury aplikace surovinového informačního systému (SurIS) za rok 2016. Závěrečná zpráva, 30 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. – Godány, J. (2016a): CEEMIR - WP2 – Potenciální zdroje na území České republiky, detailní studie 4. zájmové oblasti. Vyhodnocení a pasportizace 50 lokalit zdrojů wolframu v ČR. Závěrečná zpráva, 10 s. MS ČGS Prah

Rýda, K. – Godány, J. (2017): Katalog lomů pro ŘSD. Závěrečná zpráva, 16 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. – Godány, J. (2017a): Ložiska a zdroje fluoritu na území ČR. Závěrečná zpráva, 10 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. – Godány, J. – Buda, J. (2015): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu pro aktualizaci, (3. část MPO, SURIS - aktualizace a implementace upřesněných údajů do databázové struktury aplikace). Závěrečná zpráva, 80 s. MS Geofond ČR

Rýda, K. – Godány, J. – Rambousek, P. (2017): Aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 250 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. – Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. – Večeřa, J. (2013): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 500 s. MS Česká geologická služba

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Schovánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Burda, J. - Cajz, V. - Elznic, A. - Fürych, V. - Godány, J. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2004): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 84 s. – Česká geologická služba. Praha

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Sedláček, J. Mgr. – Smyčková, L. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 11-242 Valeč. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Mašek, D. – Novák, J. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Lukeš, I. – Zítko, V. – Vaněček, M. (2019b): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) - WP2 - Potenciální zdroje na území ČR - Zhodnocení aktuálního surovinového potenciálu ČR (kritické suroviny EU - CRM, lithium a kaolin). 177 s. MS Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Godány, J. – Mašek, D. – Bohdálek, P. – Novák , J., RNDr. – Poňavič, M. – Večeřa, J. – Rýda, K. (2017b): Studie „Vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v České republice“. 70 s. MS MPO

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2014): Schematická geologická mapa ČR s vyznačením zájmových oblastí a potenciálních zdrojů vybraných EU strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2015): Geologická mapa 1. oblasti s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 2 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 3 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. – Večeřa, J. (2016): Geologická mapa oblasti 4 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Turčin, K. - Hujsl, J. - Godány, J. - Lukeš, I. (2005): Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance. 220 s

Tvrdý, J. – Hanzlík, P. – Nekl, M. – Poňavič, M. – Godány, J. (2019): Stanovení obecných limitních ukazatelů pro využitelnost ložisek a zdrojů nerostných surovin v ČR pro vybrané strategické komodity (baryt, fluorit, grafit, lithium, niob, tantal, wolfram a zlato)- roční zpráva. Závěrečná zpráva, 23 s. MS MŽP

Večeřa, J. – Godány, J. – Bohdálek, P. (2016a): Pokračování správního řízení ve věci stanovení průzkumného území Věrovany pro vyhledávání technicky využitelných krystalů nerostů [§ 3, odst. 1, písm. j) horního zákona] a nerostů. 27 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Olomouc

Wertichová, B. – Wertich, V. – Rambousek, P. – Godány, J. (2022): Assessment of the Czech concept of mineral safeguarding in European good practice context. In Emilia Rydzewska-Smaza: Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw material safety, – Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Kraków. ISBN 978-83-964171-5-2

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Freiberg

Šrein, V. - Godány, J. - Buda, J. - Zemanová, L. (2011): Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Freiberg

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Čoupek, P. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Rambousek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Sedláček, J. Ing. (2012d): Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/kulib/

© Josef Godany, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top