Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Jitka Novotná
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel:
jitka.novotna@geologycz

Recent papers

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2020): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 202 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Faimon, J. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2019): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 113 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kycl, P. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2021): CHKO Moravský kras - šíření strusky jeskynním systémem 'Rudické propadání - Býčí skála' a Josefovským údolím: studium mechanických a geochemických vlivů na kalcitové speleotémy a ekologii v oblasti. 129 s. MS Česká geologická služba, Praha

Baldík, V. – Faktorová, K. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2019): Zhodnocení rizik rybničních usazenin v ponorných oblastech Moravského krasu – doplněný projekt z roku 2018. 84 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Novotný, R. – Nečas, J. – Rez, J. – Hadacz, R. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Zajíček, P. – Drbal, K. – Motyčka, Z. – Franc, D. – Lenart, J. – Přibyl, L. – Pojer, F. (2022): Odborná konference Kras, jeskyně a lidé. Blansko-Češkovice, Hotel Panorama

Baldík, V. – Rez, J. – Nečas, J. – Hadacz, R. – Otava, J. – Kryštofová, E. – Novotný, R. – Novotná, J. (2022): Sborník referátů 1. ročníku konference kras, jeskyně a lidé. ACTA SPELEOLOGICA VOL. 11/2022. 71 s. – SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Praha

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Dostalík, M. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Aktuální aktivity České geologické služby v Moravském krasu. – Speleofórum 40, 1, 60-65. ISSN 1211-8397

Faimon, J. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Rez, J. – Štelcl, J. – Všianský, D. – Sedláček, J. Mgr. – Dostalík, M. – Nečas, J. – Novotný, R. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Novotná, J. – Müller, P. – Krumlová, H. – Čáp, P. – Faktorová, K. – Malík, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Janderková, J. (2022): Historical ferrous slag induces modern environmental problems in the Moravian Karst (Czech Republic). – Science of the Total Environment 847, November : 157433, nestránkováno. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.157433

Franěk, J. – Hrdličková, K. – Novotný, J. – Novotná, J. (2022c): 3D geologický model NJZ - EDU. neuveden. 47 s. – Elektrárna Dukovany II, a. s. Praha

Havlín, A. – Novotná, J. (2021): HG workshop, 1. ročník. Solanec pod Soláněm

Krejčí, O. – Novotný, R. – Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Faktorová, K. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Jelínek, J. – Kašperáková, D. – Knotek, J. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Vít, J. (2019): Aktualizace geofaktorů, především Registru svahových nestabilit na www.geology.cz, sesuvy v okolí vodního díla Bojkovice a oblast Doubravník – Borač, etapa 2019. 70 s. MS Archiv ČGS Praha

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Baldík, V. (2023): Jak lidská činnost v širším okolí ovlivňuje kvalitu a množství vody v systému Moravského krasu?. 28.2.2023. Seminář 'Ochrana půdy a vody v CHKO Moravský kras' Dům přírody Moravského krasu, Skalní mlýn, Blansko

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Baldík, V. – Hadacz, R. – Janderková, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. (2022): Původ vody ve vybraných krasových oblastech. – Acta Speleologica 11/2022, 1, 7-10. ISSN 1804-3313

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Baldík, V. – Sedláček, J. Ing. (2021): Kvalita krasových vod a působení člověka. – Acta Speleologica 10, listopad, 28-31. ISSN 1804-3313

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Baldík, V. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Krasové vody a působení člověka. - Kras, jeskyně a lidé. Odborná konference k problematice udržitelného rozvoje v krasových oblastech. 17.09.2021. Blansko-Češkovice, Hotel Panorama

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. (2018): Skalka u Prostějova, přírodní léčivý zdroj - odborná podpora v rámci výkonu státní zprávy. Závěrečná zpráva, 23 s. MS archiv ČGS a MŽP

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Rez, J. – Baldík, V. – Havlín, A. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Paleček, M. (2022): Nový pohled na geologickou stavbu struktury minerální vody v lázních Slatinice. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Novotná, J. (2019a): Hydrologický cyklus v holistickém pojetí - seminář JAK HOSPODAŘIT S VODOU NEJEN V MORAVSKÉM KRASU. 26.2.2019. Dům přírody Moravského krasu, Skalní mlýn, Blansko

Novotná, J. (2019b): Legislativa a podzemní voda v příkladech - seminář JAK HOSPODAŘIT S VODOU NEJEN V MORAVSKÉM KRASU. 26.2.2019. Dům přírody Moravského krasu, Skalní mlýn, Blansko

Novotná, J. (2019c): Podzemní voda, vrty a jiné - Porada vodoprávních úřadů Kraje Vysočina. 12.12.2019. Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava

Novotná, J. (2019d): Podzemní voda,vrty a jiné - Porada vodoprávních úřadů Zlínského kraje. 10.12.2019. Penzion Slovácký dvůr, Ostrožská Nová Ves

Novotná, J. (2019e): Podzemní voda, vrty a jiné - Porada vodoprávních úřadů Jihomoravského kraje. 9.5.2019. Hotel Zámeček, Mikulov

Novotná, J. (2022): Hydrogeologický posudek a jeho náležitosti jako podklad do řízení. Přednáška pro úředníky vodoprávních úřadů Jihomoravského kraje. 3. 6. 2022. Mikulov

Novotná, J. (2022): PODZEMNÍ VODA V KRYSTALINIKU. In Datel, J. V., Kycl, P: Význam podzemní vody v měnícím se světě, sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Uplatnění inženýrské geologie v praxi, – ČAH, IAH. Praha. Ústí nad Labem

Novotná, J. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. (2019): Zvýšení množství podzemní vody pro jímací území Březová nad Svitavou. 20 s. MS ČGS

Novotná, J. – Kryštofová, E. (2021): Proč řešit podzemní vody na krystaliniku? - Přednáška v rámci České geologické společnosti. 7. 10. 2021. Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Paleček, M. (2019): Skalka u Prostějova, PLZ - účelová studie geologických a hydrogeologických podmínek v širší oblasti Skalky. 18 s. MS MS ČGS Praha

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Otava, J. (2019): Geologické poměry ve vývěrové oblasti hydrogeologické struktury léčivých zdrojů v obci Skalka v okrese Prostějov. In Martin Knížek, Viktor Goliáš a Pavel Bokr: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Sborník abstrakt. Beroun 2019, – Česká geologická společnost. neuvedeno

Novotná, J. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Mixa, P. – Jelének, J. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Hlávka, D. – Nahodilová, R. – Vacek, F. – Vodrážka, R. – Žáčková, E. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, I. etapa. 168 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Havlín, A. – Hroch, T. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Mixa, P. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Koucká, L. – Králová, M. – Krejčí, Z. – Lamačová, A. – Nahodilová, R. – Paleček, M. – Rukavičková, L. – Štědrá, V. – Vodrážka, R. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum - etapová zpráva, II. etapa. 155 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Herrmann, Z. – Nahodilová, R. – Uhrová, L. – Hlávka, D. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum – etapová zpráva I. etapa. 131 s. MS Archiv ČGS Praha

Novotná, J. – Rukavičková, L. – Žáčková, E. – Řihošek, J. – Králová, M. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Vacek, F. – Pertoldová, J. – Kůrková, I. – Kryštofová, E. – Hadacz, R. – Havlín, A. – Vít, J. – Lamačová, A. – Lojka, R. – Šebesta, J. – Radoměřský, T. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Paleček, M. – Mixa, P. – Krejčí, Z. – Grundloch, J. – Hrazdíra, P. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, II. etapa. 122 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Novotná, J. – Janderková, J. – Müller, P. – Kryštofová, E. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní vody v krasovém systému. – Acta Speleologica 10, listopad, 47-48. ISSN 1804-3313

Novotný, R. – Baldík, V. – Novotná, J. – Janderková, J. – Müller, P. – Kryštofová, E. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní vody v krasovém systému. 17.9.2021. Češkovice

Novotný, R. – Baldík, V. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Janderková, J. – Faimon, J. – Buriánek, D. – Rez, J. – Otava, J. – Sedláček, J. Mgr. – Čáp, P. – Sedláčková, I. – Grygar, R. – Hornová, H. – Knozová, G. – Lejska, S. – Musilová, A. – Brzezina, J. (2021): Podzemní voda v krasových oblastech, cíl 2.1. 178 s. MS Česká geologická služba, Praha, TAČR

Novotný, R. – Novotná, J. – Baldík, V. – Kryštofová, E. – Faimon, J. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Rez, J. – Müller, P. (2022): Voda v krasových oblastech - Antropogenní rizika a nové vymezení infiltračních zázemí. 23.9.2022. Češkovice

Novotný, R. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Baldík, V. – Janderková, J. – Müller, P. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Voda v krasových oblastech - představení řešené problematiky. 16.9.2021. Praha

Novotný, R. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Baldík, V. – Janderková, J. – Müller, P. – Sedláček, J. Mgr. – Faimon, J. – Rez, J. (2022): Voda v krasových oblastech. Antropogenní rizika a nové vymezení infiltračních zázemí. – Acta Speleologica 11/2022, 1, 67-68. ISSN 1804-3313

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. 23/8/2021. PřF MU Brno, 10. křídový seminář

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, editor Stanislav Čech. 2 s. – Česká geologická služba, Masarykova univerzita, ÚGF PřF. Praha

Paleček, M. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Havlín, A. (2021): Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2022): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2021. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2023): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2022. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Štrupl, V. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. (2021): Průběžná zpráva projektu 2020 Horninové prostředí a suroviny SS02030023. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Sedláček, J. Mgr. – Janderková, J. – Novotná, J. (2019): Půdní typy, druhy a třídy lesních hydrologických podmínek v ochranném pásmu jímacího území Březová nad Svitavou. neuveden. 1 s. – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brno. Brno

Sedláček, J. Mgr. – Kryštofová, E. – Janderková, J. – Novotná, J. (2019): Rozložení hodnot CN křivek a využití půdy v ochranném pásmu jímacího území Březová nad Svitavou. neuveden. 1 s. – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brno. Brno

Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. (2021): GEOFYZIKÁLNÍ HYDROGEOLOGICKÝ VÝZKUM OKOLÍ LÁZNÍ SKALKA. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment 28, 1, 37-49. ISSN 1803-1447 (on line). DOI 10.26345/egrse-037-21-104

Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Man, O. (2022d): Geologie a hydrogeologie Skalky. Informační tabule

Zajíček, P. – Baldík, V. – Rez, J. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Novotná, J. – Audy, M. – Tůma, A. – Drbal, K. – Přibyl, L. (2021): Mezinárodní rok jeskyní a krasu (PROZKOUMEJ,POZNEJ, CHRAŇ). Punkevní jeskyně

© Jitka Novotná, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top