Mgr. Jiří Šebesta
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089546
jiri.sebesta@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Adamová, M. - Breiter, K. - Burda, J. - Cajz, V. - Elznic, A. - Fürych, V. - Godány, J. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec. Výzkumná zpráva, 109 s

Adámek, H. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Šulc, J. (2010): Jak změní globus tání ledovců?. 20.49 minut. ČT24

Babůrek, J. - Fürych, V. - Goliáš, V. - Hanžl, P. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Osterrothová, K. - Pertoldová, J. - Strnad, L. - Šebesta, J. - Kadlecová, R. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2001): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory. Výzkumná zpráva, 67 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Mrnková, J. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. - Švecová, J. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice. 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Mrnková, J. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Lochmann, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice. Výzkumná zpráva, 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Nývlt, D. - Pertoldová, J. - Šebesta, J. - Fuerich, V. - Goliáš, V. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Strnad, L. - Vlčková, L. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332. 52 s. MS MŽP, ČGS

Babůrek, J. - Šebesta, J. (2002): Základní geologická mapa 1:25.000, list 22-331, Hartmanice. Neuveden. 5 s. – Česká geologická služba. Praha

Baratoux, L. - Hradecký, P. - Kopačková, V. - Šebesta, J. (2006): Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador. – Krystalinikum 31, prosinec, 75-87. ISSN 0454-5524

Baratoux, L. - Hradecký, P. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Baroň, I. - Čech, S. (2005): Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 10. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-635-5

Baratoux, L. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Kachlík, V. - Chamra, S. (2006f): Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru. 100 s. MS Archiv CGS, SNET San Salvador, OPAMSS San Salvador

Barnet, I. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Müller, V. - Pelc, Z. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2002): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 32-12 Volary. Edice ekologických map ČR. 36 s. – Česká geologická služba. Praha

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Association of Environmental & Eng. Geologists: 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts, – AEG. Vail, Colorado (U.S.A.)

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Chávez, G. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Schaefer V.R., Schuster R.L., Turner A.K: 1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23, s. 37-45. – Association of Environmental & Engineering Geologists. Vail. ISBN 978-0-9754295-3-2

Budil, P. – Čejchanová, A. – Kadlecová, E. – Šebesta, J. – Polechová, M. – Mixa, P. – Dvořák, I. – Nohejlová, M. (2017): Pozůstalost významného polárníka Josefa Sekyry v České geologické službě. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 221-225. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.46

Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. - Seifert, A. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora. 72 s. MS Archiv ČGS

Břízová, E. - Havlíček, P. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Valigurský, L. (2003): Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 56 s

Chavez, A. J. - Lazecký, M. - Šebesta, J. - Bakoň, M. (2020): Relation between surface dynamics and remote sensor InSAR results over the Metropolitan Area of San Salvador. – Natural Hazards 103, 3, 3661-3682. ISSN 0921-030X. DOI 10.1007/s11069-020-04150-1

Chavez, A. J. – Bichara, Y. – Miranda, K. – Funes, B. – Alfaro, I. – Vasquez, M. – Calderon, C. – Miranda, T. – Alfaro, M. – Minero, R. – Šebesta, J. – Lexa, J. – Hroch, T. (2020): Promoting Resilience and Sustainability in the Metropolitan Area of San Salvador. – Urban Design 3, 1, 22-36. ISSN 2617-9946 (on line). DOI 10.31058/j.ud.2020.31002

Chavez, A. J. – Hroch, T. – Valenta, J. – Šebesta, J. – Vásquez, M. (2022): Ingenería Geológica en el Área Metropolitana de San Salvador. Memoria, XIV Congreso Geológico de América Central y VII Congreso Geológico Nacional, San José - Costa Rica, 2022, s. R47-1 až R47 -4. – neuveden. San José, Kostarika. ISBN 978-9930-9769-0-6

Chavez, A. J. – Šebesta, J. (2015): Urbanization Convenience Zoning Based on Geomorphology. In D. Manzanal and A.O. Sfriso: From Fundamentals to Application in Geotechnics. Proceedings of the 15th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 15–18 November 2015, Buenos Aires, Argentina, s. 3135-3142. – IOS Press. Amsterdam. ISBN 978-1-61499-603-3. DOI 10.3233/978-1-61499-603-3-3135

Chávez Hernández, J. A. - Šebesta, J. - Valenta, J. - Hernández, W. - Schroefel, J. (2012): Engineering Geology Mapping in the Southern Part of the Metropolitan Area of San Salvador. – Revista Geológica de América Central 46, podzim, 161-178. ISSN 0256-7024

Chávez Hernández, J. A. – Šebesta, J. – Kopecký, L. – López Landaverde, R. A. (2014): Application of geomorphologic knowledge for erosion hazard mapping. – Natural Hazards 71, 3, 1323-1354. ISSN 0921-030X. DOI 10.1007/s11069-013-0948-8

Chávez Hernández, J.Alexander – Šebesta, J. – Kopecký, L. – López Landaverde, R.Adalberto – Landaverde, J. (2013): Unsaturated Volcanic Tephra and Its Effect for Soil Movement in El Salvador. – Earth Sciences 2, 2, 58-65. ISSN 2328-5982 (on line). DOI 10.11648/j.earth.20130202.15

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Pálenský, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Týcová, P. - Verner, K. - Vondrovic, L. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada. 80 s. MS Česká geologická služba Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Soejono, I. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Aue, M. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Vít, J. – Larikova, T. – Racek, M. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Tasáryová, Z. – Šebesta, J. – Žáčková, E. – Nahodilová, R. – Hanžl, P. – Žáček, V. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. 201 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013a): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013b): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013c): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013d): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-224 Nepomyšl. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013e): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013f): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013g): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013h): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Hroch, T. – Janderková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Šebesta, J. (2017): Podrobné geologicko-geomorfologické podklady pro studie retence vody v krajině - Rudník. Závěrečná zpráva, 50 s. MS archiv MŽP

Dvořák, I. – Hroch, T. – Janderková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Šebesta, J. (2017): Podrobné geologicko-geomorfologické podklady pro studie retence vody v krajině. Závěrečná zpráva, 42 s. MS archiv MŽP

Fiferna, P. – Šebesta, J. – Froňková, K. – Němečková, H. – Karbušická, S. (2012): Geomorfologie Sečurské pouště v Peru, fotografická výstava Jiřího Šebesty. Praha, Klárov

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Rapprich, V. – Kycl, P. – Čech, S. – Šebesta, J. – Unger, G. – Kulikov, S. – Krentz, O. (2019): Strukturně-geologický 3D model pro krušnohorský železniční tunel. neuveden. 3 s. – grantová instituce: InterReg VA, Program spolupráce ČR-Svoboný stát Sasko 2014-2020, Název projektu: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR, Číslo projektu: 100283037. Neuveden

Graniczny, M. - Satkunas, J. - Lazauskiene, J. - Šebesta, J. (2005): Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America. – Episodes 29, 2, 136-138. ISSN 0705-3797

Graniczny, M. – Chavez, A. J. – Przylucka, M. – Šebesta, J. (2017): Vertical ground motions of the San Salvador metropolitan area (AMSS) seen at the ALOS InSAR data. 1 s. MS PIG Warszawa

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Hradecký, P. - Adamová, M. - Bohdánek, P. - Elznic, A. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Kotková, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň. Výzkumná zpráva, 66 s

Hradecký, P. - Babůrek, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Baratoux, L. - Baroň, I. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Novák, Z. - Hernández, W. - Vorel, T. (2005): Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador. 100 s

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Šebesta, J. (1999): Estudio geologico:Riesgos naturales en el área del Volcánes Casita y San Cristóbal, ciudad Chinandega, Nicaragua. Výzkumná zpráva, 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Hrazdíra, P. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Krupička, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-223 Kyselka. Základní geologická mapa. 99 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Adamová, M. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-221 Stráž n/Ohří.

Hradecký, P. - Mrázová, Š. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Kycl, P. - Mayorga, E. - Pérez, P. (2001): Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui. Výzkumná zpráva, 80 s

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Godány, J. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. - Mlčoch, B. - Stárková, M. (2007): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. 100 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, Geofond ČR

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Skácelová, Z. - Godány, J. - Mlčoch, B. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Opletal, M. - Novák, Z. - Novák, Z. - Ševčík, J. - de Vries, B. - Strauch, W. - Navarro, M. - Tomas, R. - Baratoux, L. (2007b): Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Mrázová, Š. - Hrubeš, M. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Novák, Z. - Buitrago, N. (1999): Estudio de vulnerabilidad geologica en el área de ciudades León y Chinandega, Nicaragua.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Ševcík, J. - Rapprich, V. - Mrázová, Š. - Hernández, W. - Vorel, T. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador. 0 s

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Ševčík, J. - Hernández, W. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador. 95 s

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua.

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Žáček, V. – Šebesta, J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 11-242 Valeč. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. – Rapprich, V. – Lojka, R. – Hrazdíra, P. – Mlčoch, B. – Janderková, J. – Šebesta, J. – Sidorinová, T. (2016): Geologie. In Jan Matějů, Petr Hradecký, Vladimír Melichar: Doupovské hory, s. 15-138. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-909-7

Hroch, T. - Kopačková, V. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Vít, J. - Šebesta, J. (2010): Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura. Zahraniční spolupráce v rámci rozvojové pomoci. 1 s. – Servicio Geológico Checo, Gobierno Región Piura. Piura, Praha

Kopačková V. – Verner, K. – Franěk, J. – Martínek, K. – Šebesta, J. – Vondrovic, L. (2010): Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště: TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ. Závěrečná zpráva, 43 s. MS SURAO, Aquatest, ČGS

Kopačková, V. - Nývlt, D. - Šebesta, J. (2006a): Building the Information System of Geohazards in Peru. In ESRI, Redlands: ESRI Map Book, s. 76. – ESRI PRESS. USA, California. ISBN 1-58948-133-X

Kopačková, V. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Vít, J. (2008): Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data. GTR-02 Geological mapping using satellite techniques, 33rd International Geological Congress Oslo 2008, CD-ROM, Oslo

Kopačková, V. - Rapprich, V. - Zelenková, K. - Šebesta, J. (2011b): Slope dependent morphometric analysis as a tool contributing to reconstruction of volcano evolution. In Dar I.A: Earth and Environmental Sciences, s. 220-240. – InTech. Rijeka. ISBN 978-953-307-468-9

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2010): Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice. neuveden. 1 s. – SÚRAO. ČGS, Praha

Kopačková, V. - Šebesta, J. (2007b): An approach for GIS-based statistical landslide susceptibility zonation- with a case study in the northern part of El Salvador. In Ehlers, M., Michel , U: Proceedings of SPIE - Remote Sensing 2007, Vol. 6749 - Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology, s. Paper No. 6749-105. – Society of Photo-optical Instrumentation Engineers - SPIE. Bellingham. ISBN 978-0-8194-6907-6

Kukal, Z. – Breiterová, H. – Maděra, P. – Čech, P. – Čechová, V. – Kotková, J. – Lobkowicz, M. – Riedlová, E. – Sattran, V. – Šebesta, J. – Vlček, V. – Zemánek, P. – Žáček, V. (2022): Zdeněk Kukal. Osobnosti české geologie sv. 2. 92 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Svojtková, I. - Cepeda, J. M. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Žáček, V. - Šebesta, J. (2010): Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce. Praha. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, Praha 1; Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10; Norwegian Geotechnical Institute, Ullevål Stadion, N-0806 Oslo, Norway

Kycl, P. - Svojtková, I. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Buriánek, D. (2010a): Transfer of know-how to secure efficient exploitation of results of geological studies aimed at prediction of natural geohazards (undertaken within the projects of foreign development co-operation) by governmental organisations of a beneficiary. ČGS Praha

Kycl, P. - Šebesta, J. (2010): Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 03-413 Semily. Základní geologická mapa. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. – Rapprich, V. – Franěk, J. – Čech, S. – Alexa, M. – Aue, M. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Dvořák, I. – Mysliveček, J. – Šebesta, J. – Gilíková, H. – Kulikov, S. – Krentz, O. – Unger, G. – Thiele, L. – Seidel, E. – Lobst, R. (2020): PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRO ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY SASKO – ČR. Analýza a vyhodnocení geologických aspektů VRT a společné posouzení stávajících geologických zón s tektonickými poruchami za účelem zjištění přesnějších znalostí geologických struktur území. 95 s. MS Praha

Lexa, J. - Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2008): Předběžná geologická mapa jižního okraje San Salvadoru. Zpráva ze zahraniční expedice, 1 s. MS ČGS

Lexa, J. - Šebesta, J. - Chavez, A. J. - Schrofel, J. - Valenta, J. (2008): SPECIALIZOVANÉ TERÉNNÍ VÝZKUMY V SAN SALVADORU (SALVADOR)Vysvětlující text ke geologické mapě v měřítku 1:50 000 a Vysvětlující text k IG rajonové mapě v měřítku 1:10 000 (Jižní část hlavního města San Salvadoru). Zpráva ze zahraniční expedice, 40 s. MS ČGS

Lexa, J. – Šebesta, J. – Chavez, A. J. – Hernandez, W. (2020): Mapa Geológico del AMSS. Archivo OPAMSS. 1 s. – OPAMSS (Oficia de Planificación del AMSS). San Salvador, Salvador

Lexa, J. – Šebesta, J. – Chávez Hernández, J. A. – Hernández, W. – Vásquez, M. – Alfaro, I. (2022): Geología del Área Metropolitana de San Salvador (1:50 000), El Salvador. – Revista Geológica de América Central 66, 2022, 1-23. ISSN 0256-7024. DOI 10.15517/rgac.v66i0.49972

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Breiter, K. - Břízová, E. - Burda, J. - Havlíček, P. - Holub, F. V. - Klečák, J. - Kořán, V. - Krejčí, R. - Mannová, M. - Mrázová, Š. - Nekovařík, Č. - Pertoldová, J. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána. 2 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. - Šebesta, J. (2001): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána. Základní geologická mapa. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 11-241 Bochov. Základní geologická mapa České republiky. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Müller, V. - Barnet, I. - Dušek, P. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Pelc, Z. - Pošmourný, K. - Samec, J. - Skácelová, D. - Staník, E. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-31 Sušice. Soubor geologických a ekologických účelových map. 44 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Burda, J. - Kadlecová, R. - Majer, V. - Manová, M. - Mrázek, P. - Pelc, Z. - Pošmourný, K. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Šebesta, J. - Tojšl, P. - Tomášek, M. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda. Neuveden. 62 s. – Český geologický ústav. Praha

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Mixa, P. – Jelének, J. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Hlávka, D. – Nahodilová, R. – Vacek, F. – Vodrážka, R. – Žáčková, E. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, I. etapa. 168 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Herrmann, Z. – Nahodilová, R. – Uhrová, L. – Hlávka, D. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum – etapová zpráva I. etapa. 131 s. MS Archiv ČGS Praha

Novotná, J. – Rukavičková, L. – Žáčková, E. – Řihošek, J. – Králová, M. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Vacek, F. – Pertoldová, J. – Kůrková, I. – Kryštofová, E. – Hadacz, R. – Havlín, A. – Vít, J. – Lamačová, A. – Lojka, R. – Šebesta, J. – Radoměřský, T. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Paleček, M. – Mixa, P. – Krejčí, Z. – Grundloch, J. – Hrazdíra, P. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, II. etapa. 122 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Novák, Z. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua. 89 s

Novák, Z. - Kycl, P. - Mašek, D. - Nováková, D. - Opletal, M. - Šebesta, J. - Vít, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. - Babůrek, J. (2003): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua. 83 s

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006a): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006b): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006c): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006d): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006e): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006f): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2007): Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru). In Baroň I: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Brno

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 101 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 104 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006a): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 178 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 183 s. MS Gobierno Regional Piura a ČGS

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Kolář, V. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Zbořil, A. - Kopačková, V. - Aimová, I. (2004): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Zpráva ze zahraniční expedice, 79 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Kopačková, V. (2004b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 64 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Nývlt, D. - Vít, J. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Hroch, T. (2007): Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru). In Roszková, A., Ivanov, M: 13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 – Sborník abstrakt, – ÚGV Přír. fak. MU a Česká geologická společnost. Brno

Pelc, Z. - Šebesta, J. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-33 Kašperské Hory. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Pelc, Z. - Šebesta, J. - Slabý, J. - Štědrá, V. (2000): geologická mapa 32-12 Volary. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Polechová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Budil, P. – Čejchanová, A. – Dvořák, I. – Šebesta, J. (2015): Webové stránky projektu 'Naplnění dílčích cílů „Návrhu koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS“ – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce J. Sekyry v Lužné u Rakovníka'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/sekyra

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Rajchl, M. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nol, O. - Nývlt, D. - Ptáčková, H. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vancl, J. - Vít, J. (2010b): Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones. Závěrečná zpráva, 172 s. MS archiv ČGS, archiv Gobierno Regional Piura (Peru)

Rajchl, M. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nol, O. - Nývlt, D. - Ptáčková, H. - Šebesta, J. - Vancl, J. - Vít, J. (2010a): Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu. Závěrečná zpráva, 152 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Rajchl, M. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Vít, J. - Kopačková, V. (2011): Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 218-222. ISSN 0514-8057

Rajchl, M. - Nývlt, D. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Vít, J. (2008): GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU. In Alena Roszková, Martin Vlačiky, Martin Ivanov: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt, – Neuveden. Brno

Rajchl, M. - Nývlt, D. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Vít, J. - Hroch, T. (2008): GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY. Abstract Volume, XIIIth Latin-American Geological Congress, XIVth Peruvian Geological Congress, s. H40-6pp. – Sociedad Geologica del Perú. Lima

Rapprich, V. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Pécskay, Z. (2008d): Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu – Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory. In V. Erban, V. Rapprich, T. Řídkošil: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.–8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3, – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Rapprich, V. - Čížek, D. - Daniel, K. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Hroch, T. - Kopačková V. - Málek, J. - Malík, J. - Mišurec, J. - Orgoň, A. - Šebesta, J. - Šíma, J. - Tsigehana, T. - Verner, K. - Yewubinesh, B. (2013): Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4 Hawasa with Explanation booklet. Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4. 46 s. – Česká geologická služba, Praha; AQUATEST, Praha; Geological Survey of Ethiopia, Addis Ababa. Praha

Rapprich, V. – Rajchl, M. – Kopačková, V. – Šebesta, J. – Pécskay, Z. (2013): Sector spreading of eastern part of the Doupovské hory Volcanic Complex caused by heterogeneous substrata. In Büchner, J. – Rapprich, V. – Tietz, O. : Basalt2013 Cenozoic Magmatism in Central Europe - Abstracts and Excursion Guides, s. 148-149. – Senckenberg Museum of Natural History, Görlitz; Česká geologická služba, Praha. Praha, Görlitz. Praha, Görlitz. ISBN 978-80-7075-806-9

Rapprich, V. – Yewubinesh, B. – Daniel, K. – Šebesta, J. – Leta, A. (2013): Revision of potentially hazardous volcanic areas in southern Ethiopia. In Büchner, J. – Rapprich, V. – Tietz, O: Basalt2013 Cenozoic Magmatism in Central Europe - Abstracts and Excursion Guides, s. 218-219. – Senckenberg Museum of Natural History, Görlitz; Česká geologická služba, Praha. Praha, Görlitz. ISBN 978-80-7075-806-9

Schovánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Burda, J. - Cajz, V. - Elznic, A. - Fürych, V. - Godány, J. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2004): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 84 s. – Česká geologická služba. Praha

Schovánek, P. - Šebesta, J. - Elznic, A. (2004b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí.

Seifert, A. - Šebesta, J. (2007b): Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 85 s. – ČGS. Praha

Seifert, A. - Šebesta, J. - Verner, K. (2007a): Základní geologická mapa 1:25 000 32-123 Lenora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Seifert, A. – Lojka, R. – Verner, K. – Šebesta, J. – Štěpánek, P. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 12-133 Jesenice. geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 186 s. – ČGS. neuveden

Soejono, I. - Barnet, I. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Grundloch, J. - Gürtlerová, P. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Kadlecová, R. - Kratochvílová, H. - Krupička, J. - Poňavič, M. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124. 139 s. MS Archiv ČGS Praha

Soejono, I. – Šebesta, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáčková, E. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Soejono, I. – Čížek, D. – Šebesta, J. – Verner, K. – Žáčková, E. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-124 Volary - Mapa dokumentačních bodů. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Grygar, R. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Řídkošil, T. - Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Burda, J. – Holeček J. – Holečková, P. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Janderková, J. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Pecskay, Z. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2017b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-432 Nová Paka. 207 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Krupička, J. – Melichar, R. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2020b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR list Mirošov 22-121. 234 s. MS Archiv geofond ČGS

Trubačová, A. – Barnet, I. – Janderková, J. – Šebesta, J. – Vorel, T. (2020): Geologická mapa CHKO Brdy - mapování 1 : 25 000, geodynamické mapy, etapa 2020, list 12-344 Jince. Závěrečná zpráva za rok 2020. 20 s. MS Archiv MŽP ČR a Archiv ČGS

Trubačová, A. – Barnet, I. – Sedláček, J. Mgr. – Šebesta, J. – Vorel, T. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-344 Jince. ZGM ČR 25. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Janderková, J. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Sedláček, J. Mgr. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Verner, K. – Babůrek, J. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Šebesta, J. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. Sada geologických map ČR v měřítku 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Verner, K. – Babůrek, J. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Dvořák, I. – Havlín, A. – Hrazdíra, P. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Sedláčková, I. – Trubač, J. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. 96 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Vorel, T. – Břízová, E. – Budil, P. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dušek, K. – Fatka, O. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krejčíková, E. – Stárková, M. – Svoboda, J. – Šarič, R. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zelenka, P. – Žáček, V. (v tisku): Geologie CHKO Křivoklátsko - monografické zpracování oblasti na základě výzkumů realizovaných v letech 2002–2018 . Monografie chráněných krajinných oblastí ČR. 400 s. – Česká geologická služba. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010a): Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010b): Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010c): Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010d): Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2006): Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru). In Ábelová, M., Ivanov, M: 12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt, s. 30-31. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno. Brno

Šebesta, J. (2000): Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua. – Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXV, 2003, 53-73. ISSN 0300-5402

Šebesta, J. (2000): Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 166. ISSN 0514-8057

Šebesta, J. (2006): Procesos Geomorfológicos en el AMSS (pro Universidad Albert Einstein, San Salvador). 20.3.2006. San Salvador

Šebesta, J. (2006): Procesos Geomorfológicos en el Área Metropolitana de San Salvador (pro Asociación Salvadoreňa de Ingenieros y Arquitectos). 25.3.2006. San Salvador

Šebesta, J. (2007a): Zonificación de morfoestructuras del AMSS y su relación con la actividad sísmica. Mapa en escala 1:25 000. Riesgos Naturales en capital San Salvador. 1 s. – Oficina de Planificación de Area Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). San Salvador

Šebesta, J. (2007b): Geomorfología de AMSS y su relación con los movimientos de laderas. Mapa en escala 1:25 000. Riesgos Naturales en capital San Salvador. 1 s. – Oficina de Planificación de Area Metropolitana de San Salvador, Salvador, Střední Amerika. San Salvador, Salvador, Střední Amerika

Šebesta, J. (2010): Mapa exodynamické analýzy, list Kněžmost 03-341. Základní geologické mapování. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. (2010): Mapa exodynamické analýzy, list Lomnice n.P. 03-431. Základní geologické mapování. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. (2010): Mapa exodynamické analýzy, list Rovensko 03-342. Základní geologické mapování. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. (2010): Mapa exodynamické analýzy, list Turnov 03-324. Základní geologické mapování. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. (2011): Zonas impactadas por movimientos de ladera según geomorfología. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador. San Salvador

Šebesta, J. (2012): Explanation for Preliminary Geomorphological Legend for toposheet Dila and Hesena in Ethiopia. 1. Addis Abeba

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio Guaimaca. Závěrečná zpráva, 25 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio La Paz. Závěrečná zpráva, 27 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio Namasigue. Závěrečná zpráva, 23 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio San Lorenzo. Závěrečná zpráva, 24 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio Trojes. Závěrečná zpráva, 25 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio de Apacilagua. Závěrečná zpráva, 24 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio de El Rosario. Závěrečná zpráva, 30 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio de Siguatepeque. Závěrečná zpráva, 25 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos.Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipios San Marcos del Colón. Závěrečná zpráva, 30 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2013): Proyecto MITIGAR – COPECOElaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de RiesgosCartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras,Municipio La Alianza. Závěrečná zpráva, 38 s. MS COPECO, Proyecto MITIGAR, Tegucigalpa, Honduras

Šebesta, J. (2015): Workshop UES-CVUT-OPAMSS. 2 týdny. San Salvador, Salvador

Šebesta, J. - Baldík, V. - Holásek, O. - Hroch, T. - Novotný, R. - Rapprich, V. (2011a): Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006a): Mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador.

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006b): Reporte final del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador. 57 s. MS FORGAES - OPAMSS

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006c): Elaboracion del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador. říjen 2006. San Salvador

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006d): Deslizamientos, su monitoreo y mitigacion. září 2006. San Salvador

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006e): Explicacion de la leyenda del mapa geomorfologico. říjen 2006. Tegucigalpa

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

Šebesta, J. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Rapprich, V. - Štor, T. (2011b): Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost. Neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2005): ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA DEL SUBSISTEMA NORTE Y SUR PARA INCORPORAR EL ANALISIS DE RIESGO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA METROPOLITANA SAN SALVADOR. FORGAES, SLV/B7-3100/98/O232 UE ? GOES.

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Cartografía y evaluación geomorfológica para la elaboración directrices de la zonificación ambiental y los usos de suelo del Subregión Metropolitana de San Salvador. Zpráva ze zahraniční expedice, 77 s. MS Archív OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvad

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa Geomorfológico de SRMSS (Subregión de Metropolitana de San Salvador). Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador). San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de Conveniencia de Recarga Acuifera por Geomorfología (en SRMSS). Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador). San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de Conveniencia para Urbanización según Geomorfología (en SRMSS). Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador). San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de Susceptibilidad a Erosión Subterranea por Geomorfología. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador),. San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de Susceptibilidad a inundaciones y acumulaciones transitorias por Geomorfología. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador),. San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de Susceptibilidad de Movimientos de Ladera por Geomorfología: flujos de escombros. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador). San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de Susceptibilidad por movimientos de ladera por Geomorfología: deslizamientos. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador). San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de susceptibilidad a erosión por geomorfología: erosión superficial y de ríos. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador), Salvadorská republika. San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Mapa de susceptibilidad a sismos y licuefacción por Geomorfología. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador),. San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Zonas Impactadas por Erosión Superficial y Subterranea según Geomorfología. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador),. San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Zonas impactadas por inundaciones y acumulaciones transitorias según geomorfología. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador). San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. (2011): Zonas impactadas por sismicidad según geomorfología. Neuveden. 1 s. – OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador. San Salvador

Šebesta, J. - Chavez, A. J. - Hernández, W. (2010): Mapa esquématico de erosión de AMSS (Área Metropolitana de San Salvador). Zahraniční spolupráce v rámci rozvojové pomoci. 1 s. – Česká geologická služba a OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador). San Salvador

Šebesta, J. - Hernández, W. - Chavez, A. J. (2010): Cartografía y evaluación para estudio los procesos erosivos en el Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador. Zpráva ze zahraniční expedice, 84 s. MS Archiv České geologické služby a OPAMSS (Salvador)

Šebesta, J. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Rapprich, V. (2011d): Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Vít, J. (2010): Geomorfologická mapa - poušť Sečura. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha, Piura

Šebesta, J. - Kopačková V. - Chamra, S. - Lexa, J. - Chavez, A. J. (2010): Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky. Zpráva ze zahraniční expedice, 113 s. MS Archiv České geologické služby a OPAMSS (Salvador)

Šebesta, J. - Nývlt, D. - Havlíček, P. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Břízová, E. (2003): Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 89 s

Šebesta, J. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Kopačková, V. (2006): Vulnerabilidad Geológica. Procesos Geológicos Externos. 3 dny přednášek + 2 dny terénních cvičení. Universidad de Piura

Šebesta, J. - Satkunas, J. - Graniczny, M. (2005): International Workshop Geohazards and cross-border cooperation in Central America Managua,Nicaragua.

Šebesta, J. – Baldík, V. – Holásek, O. – Hroch, T. – Novotný, R. – Rapprich, V. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. – Chavez, A. J. (2022): Aplicación De Geología, Geomorfología y Ingenería Geológica Para Evaluar Los Procesos Geodinámicos Provocados Peligros Geológico Territorio de AMSS . 15.6.2022. San Salvador, El Salvador Congreso Metropolis por la Gobernanza

Šebesta, J. – Chavez, A. J. (2022): Geomorfología y Geología aplicada para evaluar los riesgos naturales de la capital San Salvador en El Salvador. 14.6.2022. San Salvador, Salvador

Šebesta, J. – Chavez, A. J. – Lexa, J. – Hernandez, W. – Ferrés, D. – Hroch, T. (2020): Mapas de gestión de riesgos y disminución de vulnerabilidad social del Área metropolitana de San Salvador. Archivo OPAMSS. 4 s. – OPAMSS. San Salvador

Šebesta, J. – Hroch, T. – Chavez, A. J. (2015): Movimientos de ladera: investigación y medidas para la mitigación la gestión del riesgo. říjen 2015. Arequipa, Peru

Šebesta, J. – Krejčíková, E. – Vorel, T. (2021): Geologická mapa CHKO Brdy - souhrnná mapa geodynamických jevů 1 : 50 000. Závěrečná zpráva za rok 2021. 13 s. MS Archiv MŽP ČR a Archiv Česká geologická služba, Praha

Šebesta, J. – Krejčíková, E. – Vorel, T. (2021): Mapa tvarů a vývoje reliéfu CHKO Brdy 1 : 50 000. Tématické mapy ČR 1 : 50 000. 1 s. – Česká geologická služba, OG MŽP. Praha

Šebesta, J. – Lexa, J. – Chavez, A. J. – Kopačková V. – Chamra, S. – Schroefel, J. – Valenta, J. – Hernández, W. (2009): ESTUDIOS GEOLOGICOS REGIONALES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES EN C.A. Estudios especiales para Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador2007 – 2009. Zpráva ze zahraniční expedice, 96 s. MS OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador)

Šebesta, J. – Lhoták, J. – Frohlich, J. (2022): Dynamika říční nivy Otavy a její vliv na rozvoj města Sušice a nejbližšího okolí. In Muzeum Šumavy Sušice: Vlastivědní sborník Muzea Šumavy, svazek 12. – SCRIPTORIUM. Sušice. ISBN 970-80-87235-13-3

Šebesta, J. – Vorel, T. – Dvořák, I. – Trubačová, A. – Holásek, O. (2017): Geologická mapa CHKO Brdy-mapování 1:25000, tématické (geomorfologické) mapy, etapa 2017. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv MŽP ČR a Archiv ČGS

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa tvarů a vývoje reliéfu - list 12-343 Strašice. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba, OG MŽP. Praha

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa tvarů a vývoje reliéfu - list 12-344 Jince. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba, OG MŽP. Praha

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. – Holásek, O. (2018): Geologická mapa CHKO Brdy-mapování 1:25000, tématické (geomorfologické) mapy, etapa 2018 (12-344 Jince, 12-343 Strašice). Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv MŽP ČR a Archiv ČGS

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. – Radoměřský, T. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa tvarů a vývoje reliéfu - list 22-122 Bohutín. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba, OG MŽP. Praha

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. – Radoměřský, T. (2019): Geologická mapa CHKO Brdy - mapování 1 : 25 000, geodynamické, etapa 2019 (22-123 Čížkov a 22-124 Rožmitál pod Třemšínem). Závěrečná zpráva za rok 2019. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv MŽP ČR a Archiv ČGS

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. – Radoměřský, T. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa tvarů a vývoje reliéfu - list 22-123 Čížkov. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba, OG MŽP. Praha

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. – Radoměřský, T. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa tvarů a vývoje reliéfu - list 22-124 Rožmitál pod Třemšínem. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba, OG MŽP. Praha

Šebesta, J. – Vorel, T. – Trubačová, A. – Radoměřský, T. – Holásek, O. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa tvarů a vývoje reliéfu - list 22-121 Mirošov. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba, OG MŽP. Praha

Šebesta, J. – Vít, J. (2020): Mapa tvarů a vývoje reliéfu, list Nasavrky 13-441. neuveden. 7 s. – Česká geologická služba. Praha, Česká republika

Štědrá, V. - Blažková, M. - Sekyra, J. - Šebesta, J. - Klomínský, J. - Šerých, J. - Šafaříková, L. (2008b): Planeta Země mocná a zranitelná, putovní výstava k Mezinárodnímu roku planety Země. První část instalace - UJEP, Ústí nad Labem. UJEP Ústí nad Labem

Štědrá, V. - Břízová, E. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nováková, D. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Mrnková, J. - Verner, K. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice. 51 s. MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nováková, D. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Mrnková, J. - Verner, K. (2005d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice. Základní geologické mapování CHKO Šumava. 7 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. - Řídkošil, T. - Šerých, J. - Vilímský, V. - Kukal, Z. - Klomínský, J. - Šebesta, J. - Sekyra, J. (2009a): Planeta Země mocná a zranitelná, putovní výstava k IYPE. Instalace k Mezinárodnímu roku planety Země ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově a přípravnou skupinou MRPZ. Muzeum Českého ráje v Turnově

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. (2012b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha. 125 s. MS Archiv ČGS Praha

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. – Kunceová, E. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 32-122 Zbytiny. Základní geologická mapa ČR. 80 s. – ČGS Praha. Praha

Štědrá, V. – Šebesta, J. – Verner, K. (2012a): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. – Žáček, V. – Šebesta, J. – Havlíček, P. (2018a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-121 Horní Vltavice. mapa 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Lhotský, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nováková, D. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Žák, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda. 57 s

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Valín, F. - Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Kříž, J. - Šebesta, J. - Rapprich, V. (2008): Practical field training in the environs of Prague. Training course. Geological Mapping and geochemical prospection for the Geosurv.-Baghdad, Iraq. 20081025. Praha, Louny, Lovosice

Čáp, P. – Baldík, V. – Čech, S. – Grygar, R. – Hošek, J. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Malík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2022): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 03-344 Sobotka. 206 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

© Jiri Sebesta, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top