RNDr. Jiří Otava, CSc.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429234
jiri.otava@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rejchrt, M. - Rambousek, P. - Soejono, I. - Bruthans, J. - Domas, J. - Milovský, R. (2007): 1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007. Zpráva ze zahraniční expedice, 12 s. MS GSI Teherán, CGS, Praha

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Bajer, A. – Otava, J. – Vít, J. – Lisá, L. (2013): Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy 2013, 305, 120-126. ISSN 1212-1134

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Buriánek, D. – Novotný, R. – Otava, J. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-233 Ostrov u Macochy - Odkrytá geologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Baldík, V. – Buriánek, D. – Novotný, R. – Otava, J. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-233 Ostrov u Macochy. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Baldík, V. – Novotný, R. – Nečas, J. – Rez, J. – Hadacz, R. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Zajíček, P. – Drbal, K. – Motyčka, Z. – Franc, D. – Lenart, J. – Přibyl, L. – Pojer, F. (2022): Odborná konference Kras, jeskyně a lidé. Blansko-Češkovice, Hotel Panorama

Baldík, V. – Otava, J. – Rez, J. – Doležal, F. K. (2018): Znovuobjevení a geologie Říceného dómu v systému Ostrovských Vintok. In Česká speleologická společnost: Speleofórum, svazek 37. – Česká speleologická společnost. Brno. ISBN 978-80-87857-26-7

Baldík, V. – Rez, J. – Nečas, J. – Hadacz, R. – Otava, J. – Kryštofová, E. – Novotný, R. – Novotná, J. (2022): Sborník referátů 1. ročníku konference kras, jeskyně a lidé. ACTA SPELEOLOGICA VOL. 11/2022. 71 s. – SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Praha

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Dostalík, M. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Aktuální aktivity České geologické služby v Moravském krasu. – Speleofórum 40, 1, 60-65. ISSN 1211-8397

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Dostalík, M. – Hadacz, R. – Nečas, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Aktuální sedimentologický, strukturní a geofyzikální výzkum ČGS v krasových oblastech ČR. – Acta Speleologica 10, listopad, 7-10. ISSN 1804-3313

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Gilíková, H. (2012): REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ,MORAVSKÝ KRAS. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 96-103. ISSN 1212-6209

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Hadacz, R. – Nečas, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Aktuální sedimentologický, strukturní a geofyzikální výzkum ČGS v krasových oblastech ČR. 17. září 2021. Češkovice, Panorama

Balák, I. - Otava, J. (2002): Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras. Geologie chráněných krajinných oblastí. 5 s. – Česká geologická služba. Praha

Baroň, I. - Bubík, M. - Otava, J. - Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Kernstocková, M. - Milovský, R. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar. Závěrečná zpráva, 34 s. MS ČGS Praha

Baroň, I. - Otava, J. - Babůrek, J. (2011b): Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar. Geohazard susceptibility map. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Baroň, I. - Otava, J. - Babůrek, J. (2011c): Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar. Capacity building project-Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Bosák, P. - Kadlec, J. - Otava, J. - Polák, P. - Vít, J. (1999): Excursion Guide. 55 s. – Management of the Protected Landscape area of the Moravian Karst, Czech speleological society. Brno

Bruthans, J. – Kryštofová, E. – Burda, J. – Bůzek, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016): Hydrogeologický rajon 6640 - Mladečský kras. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/51. 105 s. MS Geofond, internet

Bubík, M. – Adámek, J. – Buriánek, D. – Geršl, M. – Janderková, J. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Novotný, R. – Otava, J. – Pálenský, P. – Pecina, V. – Stráník, Z. – Uhrová, L. (2022): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín - Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Buriánek, D. – Cígler, V. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Vít, J. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín. 154 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Franců, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. (2016): Upper Cretaceous to Lower Miocene of the Subsilesian Unit (Western Carpathians, Czech Republic): stratotypes of formations revised. – Geologica Carpathica 67, 3, 239-256. ISSN 1335-0552. DOI 10.1515/geoca-2016-0016

Bubík, M. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2019): Nové poznatky o terciéru a kvartéru získané geologickým mapováním okolí Lipníka nad Bečvou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 7-15. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-7

Bubík, M. – Otava, J. – Hladilová, Š. (2019): Záznam post-paleozoického geologického vývoje uchovaný v reliktech miocénu v Brně – Líšni. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 16-23. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-16

Budil, P. - Hanžl, P. - Otava, J. - Minjin, C. (2008): A contribution to the study of the Lower Palaeozoic assemblages of the Mongolian Altai. In Pisera, A. – Bitner, M. A. and Halamski, A.T: 9th Palaeontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008, – Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology. Warsawa. ISBN 978-83-61236-01-6

Burianková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov. Výzkumná zpráva, 89 s

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2007): Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 46-51. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2008): Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 169-184. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Otava, J. (2007): Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu. In Faměra, M.,Kropáč, K: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů, – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Buriánek, D. - Otava, J. (2007): Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae LXXXXII, červen, 143-150. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. (2013): Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 79-90. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Otava, J. – Baldík, V. (2016): Karbonátové konkrece „koblížky“ z lokality Nové Dvory u Suchdola v Moravském krasu (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku Vol. 23, 1-2, 52-58. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2016-1-2-52

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. (2012): Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 97, 1, 153-166. ISSN 1211-8796

Bábek, O. - Otava, J. (2006): Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 72-74. ISSN 1212-6209

Bábek, O. - Tomek, Č. - Melichar, R. - Kalvoda, J. - Otava, J. (2006): Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen 239, 1, 37-75. ISSN 0077-7749

Bábek, O. – Kalvoda, J. – Otava, J. – Šimíček, D. (2014): Carboniferous Turbidite Systems of the Variscan Foreland: The Moravo-Silesian Culm Basin. Central European Meeting of Sedimentary Geology: abstracts. 34 s. – Palacký Univerzity. Olomouc

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. - Adamovič, J. - Babůrek, J. - Breiter, K. - Cajz, V. - Domečka, K. - Fišera, M. - Hanžl, P. - Holub, V. - Hradecký, P. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. - Mašek, J. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Pálenský, P. - Prouza, V. - Růžička, M. - Schovánek, P. - Slabý, J. - Valečka, J. - Žáček, V. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dostál, O. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. (2008): Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A. Neuveden. 21 s. – neuveden. Wroclaw

Francírek, M. – Otava, J. – Nehyba, S. (2014): Provenience sedimentů karpatu (miocén) ve střední části karpatské předhlubně (Kroměřížsko, Zlínsko): předběžné posouzení asociace detritických granátů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 107-109. ISSN 0514-8057

Franců, E. - Franců, J. - Kalvoda, J. - Poelchau, H. - Otava, J. (2002): Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic). In Bertotti, G., Schulmann, K., Cloetingh, S.A.P.L: Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forelands. EGU Stephan Mueller special publication series , vol. 1, s. 167-179. – European Geoscience Union. Neuveden. ISBN 3-936586-00-4

Franců, E. - Franců, J. - Müller, P. - Otava, J. (2000): Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic). In -: 4th European Coal Conference, s. 21. – Polish Geological Institute. Ustroń

Franců, E. - Otava, J. - Franců, J. - Kalvoda, J. (1999): Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi. Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů, s. 3. – xxxxxxxxxx. Brno

Franců, J. – Otava, J. (2014): Depositional, burial, thermal, and erosional history along and across the Variscan front, Czech Republic. In Bábek O., Matys Grygar T., Uličný D: Central European Meeting of Sedimentary Geology, an international conference, Olomouc, Czech Republic, June 9 to 13, 2014, Abstracts, s. 22-23. – Palacký University Olomouc. Olomouc. ISBN 978-80-244-4098-9

Ghassemi, M. - Babůrek, J. - Aftabi, P. - Alimohammadian, H. - Amini, B. - Anvari, A. - Baharfiruzi, K. - Bubík, M. - Dadsetan, A. - Domas, J. - Faridi, M. - Jalali, A. - Khademi, E. - Khezri, M. - Majidifard, M. - Majidi, T. - Mohammadiha, K. - Mohammadkhani, H. - Mokhtari, A. A. - Nimruzi, A. - Opletal, M. - Otava, J. - Padashi, S. M. - Rambousek, P. - Sabouri, J. - Táborský, Z. - Yusefi, T. (2008): Workshop III on Geological Mapping, General Geology and Quaternary Geology. Praha

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Budil, P. - Čech, S. - Hanžl, P. - Otava, J. - Svobodová, M. - Ziegler, V. (2007): Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje. In Breiter, K: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-87139-11-0

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Filipiak, P. - Hanžl, P. - Hladil, J. - Otava, J. (2007): Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří). In Faměra, M., Kropáč, K: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů, – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Otava, J. - Leichmann, J. (2005): Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 34. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Otava, J. - Leichmann, J. (2006a): Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic). In PIG Krakov: Materialy konferencyjne. Streszczenia referatów i posterów, s. 119. – Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW. Krakow. ISBN 83-922218-4-2

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov - Odkrytá geologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Melichar, R. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gilíková, H. - Hladil, J. - Buriánek, D. - Leichmann, J. - Otava, J. - Nehyba, S. (2009): Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 70-71. – Štátný geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Gilíková, H. - Maštera, L. - Otava, J. (2003): Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 44-47. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2001): Sedimentary of redeposited conglomerates: section at large quarries of the Drahany culm basin. In Svojtka M: Geolines, svazek 13. s. 57-58. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2001): Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Fm. (Czech Republic). In -: IAS 2001 21st MEETING, s. 202. – Neuveden. Davos

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Leichmann, J. (2004): Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína. Moravskoslezské paleozoikum 2004: sborník abstraktů, s. 7,7. – Neuveden. Brno

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. (2008): The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic. In Jurand Wojewoda: Baseny sródgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji, s. 4-4. – neuveden. Wroclaw. ISBN 978-83-922330-2-2

Gilíková, H. - Otava, J. - Maštera, L. (2000): Sedimentology of Siliciclastics of The Myslejovice Fm. (Upper Visé, Southern Moravia, Czech Republic). In -: Polskie towarzystwo mineralogiczne - prace specjalne, s. 148. – Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellonskiego. Krakow. ISBN 0867-7360

Gilíková, H. - Otava, J. - Stráník, Z. (2002): Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, září, 26-29. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Otava, J. - Nývlt, D. - Šikula, J. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou. Neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Geršl, M. - Otava, J. - Nehyba, S. - Dostál, O. (2008): Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic - wycieczka A. Kudowa Zdroj, Brno a okolí

Gilíková, H. – Antošová, I. – Franců, J. – Pitrák, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_E Velké Albrechtice. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. 05. 02. 2015. Brno

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. In Weiner T., Poukarová H., Kumpan T: Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů, s. 8-9. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-7731-7

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Otava, J. – Míková, J. – Hladil, J. (2019): Kambrium či devon, toť otázka. In Knížek M., Golíáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologická společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Gilíková, H. – Hanák, J. – Pitrák, M. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. (2015b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_C Hladké Životice. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hanák, J. – Procházka, M. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_B Štětovice. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hanák, J. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. (2015d): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_W Odry. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hladil, J. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Černý, J. – Dvořák, I. J. – Faměra, M. – Havíř, J. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Kalvoda, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Kováčik, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Maštera, L. – Melichar, R. – Müller, P. – Nehyba, S. – Otava, J. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Poulová, D. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Weiner, T. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. Geologická mapa 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 214 s. – ČGS Praha. Praha

Gilíková, H. – Mlčoch, B. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_A Olomouc-Povel. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_B Odry. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015g): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_F Líšná u Přerova. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Mlčoch, B. (2016): The Miocene sediments of the Upper Moravian Basin. In Hladilová Šárka: Molasse Meeting 2016 & 18thConference on Upper Tertiary, s. 10-11. – Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno. Brno

Grabowski, J. - Bábek, O. - Hladil, J. - Pruner, P. - Schnabl, P. - Werner, T. - Geršl, M. - Otava, J. (2008): Late Variscan remagnetization of Devonian carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations. In Univerzity of Oviedo: International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, YORSGET, 1.7. - 3.7. 2008, University of Oviedo (Universidad de Oviedo), Oviedo. Programme and Extended Abstracts, p. 657-660, s. 657-660. – Univerzity of Oviedo, Spain. Oviedo

Grabowski, J. - Bábek, O. - Hladil, J. - Pruner, P. - Schnabl, P. - Werner, T. - Geršl, M. - Otava, J. (2008b): Late Variscan remagnetization of Devonian Carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations. In N: Late Variscan remagnetization of Devonian Carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations, – Neuveden. Oviedo

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Otava, J. – Gilíková, H. – Malík, J. – Vít, J. – Nývlt, D. (2011): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – sever“. Závěrečná zpráva, 102 s. MS Archiv ČGS

Hadacz, R. – Baldík, V. – Otava, J. – Čáp, P. (2023a): Cesta vody v podzemí Černé Hory. – Acta Speleologica neveden, 11/2022, 26-31. ISSN 1804-3313

Hadacz, R. – Baldík, V. – Otava, J. – Čáp, P. – Chalupka, F. – Žák, J. (2022): Cesta vody v podzemí Černé Hory. 23.9.2022. 1. ročník vědecké konference Kras, jeskyně a lidé v Češkovicích u Blanska

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Buriánek, D. - Otava, J. (2007c): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89B. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2005): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rýda, K. - Roštínský, K. - Skácelová, Z. - Zelenka, P. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka. neuveden. 72 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2007k): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov. 84 s

Hanžl, P. - Krejčí, Z. - Bat-Ulzii, D. - Bayanjargal, B. - Bayarkhangai, K. - Černý, M. - Fürych, V. - Gerel, O. - Holák, J. - Mergl, M. - Minjin, C. - Naranbaatar, T. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Šourek, J. - Tsogerel, D. (2008): Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. - Krejčí, Z. - Vít, J. - Otava, J. - Novák, Z. - Stráník, Z. (1999): Geologická mapa Brna a okolí. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Paleolimnologica. Praha

Hanžl, P. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Naranbaatar, D. - Coggerel, J. - Bayanjargal, B. - Lexa, O. - Černý, M. (2003): Geology of Trans-Altai Gobi, SW Mongolia. – Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume 48, 1-2, 55-56. ISSN 1210-8197

Hanžl, P. - Čech, S. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Hradecká, L. - Hubatka, F. - Janoušek, V. - Kašpárek, M. - Manová, M. - Maštera, L. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Vít, J. - Hrdličková, K. (2007i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Havíř, J. - Bábek, O. - Otava, J. (2004): Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, 1, 46-50. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Dvořák, V. - Otava, J. (2003): Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 48-51. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Otava, J. (2004): Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology, svazek 33-34. s. 99-106. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 80-210-1481-4

Havíř, J. - Otava, J. (2005): Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů, s. 13-14. – Př.F.UPAL Olomouc. Olomouc

Havíř, J. - Otava, J. (2006): Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu). In -: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, s. 14-15. – Ústav geologických věd Masarykovy univerzity Brno. Brno

Havíř, J. - Otava, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2004): Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 18-23. ISSN 1212-6209

Hladil, J. - Koptíková, L. - Galle, A. - Sedláček, V. - Pruner, P. - Schnabl, P. - Langrová, A. - Bábek, O. - Frána, J. - Hladíková, J. - Otava, J. - Geršl, M. (2009b): Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone. – Bulletin of Geosciences 84, 1, 75-106. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1113

Hladil, J. - Koptíková, L. - Geršl, M. - Langrová, A. - Pruner, P. - Galle, A. - Bábek, O. - Frána, J. - Otava, J. - Chadima, M. (2007): A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe). In Jeffrey Over, Morrow Jared: Subcommisson on devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land sea Interaction, Eureka NV 9-17 Sep 2007, Program and Abstracts, – GA AS CR project IAAX00130702. Geneseo NY, US

Hladil, J. - Koptíková, L. - Geršl, M. - Langrová, A. - Pruner, P. - Galle, A. - Bábek, O. - Frána, J. - Otava, J. - Chadima, M. (2008a): A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe). In D. Jeffrey Over, Jared Morrow: Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction, – Neuveden. Geneseo

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Hrouda, F. - Chadima, M. - Krejčí, O. - Otava, J. (2005): Contrasting Magnetic Fabrics in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and the Eastern Rheno-Hercynian Zone.- Geolines, 19: 49-50. In Svojtka M: Geolines, s. 49-50. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Hrouda, F. - Krejčí, J. - Otava, J. (1999): Magnetic fabric in folds and duplexes of easternmost Rhenohercynian Zone. – Geophysical Research Abstracts 1999, 70, 147. ISSN 1029-7006

Hrouda, F. - Krejčí, O. - Otava, J. (2000): Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone. – Physics and Chemistry of the Earth. Part A, Solid earth and geodesy 25, 5, 505-510. ISSN 1464-1895

Hrouda, F. - Stráník, Z. - Otava, J. (2006): Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the flysch belt of the West Carpathians and their tectonic implications. In Svojtka M: Geolines, s. 52-53. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Hudečková, E. – Otava, J. – Pospíšil, L. (2018): Utilization of the Archive Geophysical Data for Geodynamical Studies of the Sudetes: Example from Nízký Jeseník Mts. In FAST VUT Brno, Lubomil Pospíšil, Alena Berková: 19th Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of Central Europe. Abstracts. Hradec nad Moravicí, Czech Republic. October 25-27th, 2018, svazek 19. – FAST VUT Brno. Brno. ISBN 978-80-86433-70-7

Jirásek, J. – Otava, J. – Matýsek, D. – Sivek, M. – Schmitz, M. D. (2018): The radioscopically constrained Viséan onset of turbidites in the Moravian-Silesian part of the Rhenohercynian foreland basin (Central European Variscides). – International Journal of Earth Sciences 107, 2, 711-727. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-017-1524-3

Kociánová, L. – Otava, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice – Mapa dokumentačních bodů. ZGM CR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Otava, J. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016f): Hydrogeologický rajon 2220 - Hornomoravský úval - severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/17. 137 s. MS Geofond

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016d): Hydrogeologický rajon 1510 - Kvartér Odry. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/4. 118 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016e): Hydrogeologický rajon 2212 - Oderská brána. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/16. 107 s. MS Geofond, internet

Koverdynský, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Hanžl, P. - Havlíček, P. - Rejchrt, M. (2001): geologická mapa 14-43 Mohelnice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Krejčí, O. - Adamová, M. - Franců, J. - Hanžl, P. - Otava, J. (1999): The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone. – Geologica Carpathica 50, x, 41. ISSN 1335-0552

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Hrouda, F. - Hubatka, F. - Otava, J. - Švancara, J. (1999): Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt. – Geophysical Research Abstracts 1999, 70, 85. ISSN 1029-7006

Krejčí, O. - Hrouda, F. - Hubatka, F. - Otava, J. - Švancara, J. (1999): Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 31. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Krejčí, O. - Hubatka, F. - Otava, J. (2005): Alpine deformation of the eastern part of the Bohemian Massif. The 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and adjacent areas. Abstracts. p. 15-16. Ramzová, November 2-5, 2005, s. 15-16. – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Krejčí, O. - Hubatka, F. - Otava, J. (2006): Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat. In -: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, s. 15-16. – Ústav geologických věd Masarykovy univerzity, Brno. Brno

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Bubík, M. – Drábková, J. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. – Hubatka, F. – Nehyba, S. – Kuda, F. (2017): Vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho perspektiv z hlediska zdrojů podzemních vod. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Buriánek, D. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016f): Hydrogeologický rajon 2241 - Dyjsko-svratecký úval. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/18. 103 s. MS Geofond

Macoun, J. - Dvořák, J. - Maštera, L. - Otava, J. - Roth, Z. - Růžička, M. (2001): geologická mapa 15-43 Ostrava. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Mateiciucová, I. – Wilding, M. – Engel, M. – Otava, J. – Bubík, M. (2020): First assessment of the research potential of the prehistoric intermountain site ῌayl Al Ajah in the Al Ḥajar Mountains of Northern Oman (Project SIPO). – The Journal of Oman Studies 21, 1, 1-23. ISSN 0378-8180

Mateiciucová, I. – Wilding, M. – Otava, J. – Šindelář, J. (2023): The Al-Hajar Mts as a prehistoric refugium? – On the habitability of karst mountain places in Oman during arid climate periods. – Journal of Arid Environments 212, May : 104951, nestránkováno. ISSN 0140-1963. DOI 10.1016/j.jaridenv.2023.104951

Maštera, L. - Gilíková, H. - Otava, J. (2000): Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 90-93. ISSN 1212-6209

Maštera, L. - Tyráček, J. - Otava, J. - Cardová, E. (2000): geologická mapa 25-11 Hlubočky. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Motyčka, Z. – Havlíček, D. – Otava, J. – Bosák, P. (2017): 17. mezinárodní speleologický kongres, Penrith, Austrálie. – Český kras 43, podzim, 65-72. ISSN 1211-1643

Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Otava, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. - Otava, J. (2006): Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 29-30. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. - Otava, J. - Zelenka, P. (2005): Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko. Neuveden. 1 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Mrázová, Š. – Stachowiak, A. – Skácelová, D. – Cwojdziński, S. – Otava, J. – Ihnatowicz, A. – Pecina, V. – Pacuła, J. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013g): Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce. Neuveden. 224 s. – Česká geologická služba. Praha

Musil, R. – Cihlář, Z. – Cihlář, J. – Dvořáček, R. – Homolka, M. – Grulich, V. – Káňa, V. – Koudelka, M. – Kubeš, M. – Merta, O. – Neruda, P. – Oliva, M. – Otava, J. – Přichystal, A. – Slabý, L. – Slezák, L. – Svozil, J. – Truhlář, J. – Vašátko, J. – Wankel, J. (2019): Moravský kras, průvodce Josefovským a Křtinským údolím. In Masarykova univerzita MUNIPRESS: Moravský kras, průvodce Josefovským a Křtinským údolím, – Masarykova univerzita MUNIPRESS. Brno. ISBN 978-80-210-8742-2

Müller, V. - Čurda, J. - Manová, M. - Otava, J. - Pačesová, E. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-21 Jevíčko. Soubor geologických a ekologických účelových map. 62 s. – Český geologický ústav. Praha

Nehyba, S. - Otava, J. - Bubík, M. - Petrová, P. - Kirchner, K. (2007): Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 31-34. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. – Gilíková, H. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2018): Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal passive margin of the peripheral foreland basin. In Mariusz Kędzierski, Michał Gradziński: Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7. Materiały konferencyjne, Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018 r, – Polskie Towarzystwo Geologiczne. Kraków. ISBN 978-83-942304-6-3

Nehyba, S. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Skácelová, Z. (2019b): Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal margin of the peripheral foreland basin. – Geological Quarterly 63, 2, 319-344. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1469

Nehyba, S. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Gazdová, A. (2019a): The foreland state at the onset of the flexurallyinduced transgression: data from provenance analysisat the peripheral Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Geologica Carpathica 70, 3, 241–260. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/geoca-2019-0014

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Paleček, M. (2019): Skalka u Prostějova, PLZ - účelová studie geologických a hydrogeologických podmínek v širší oblasti Skalky. 18 s. MS MS ČGS Praha

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Otava, J. (2019): Geologické poměry ve vývěrové oblasti hydrogeologické struktury léčivých zdrojů v obci Skalka v okrese Prostějov. In Martin Knížek, Viktor Goliáš a Pavel Bokr: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Sborník abstrakt. Beroun 2019, – Česká geologická společnost. neuvedeno

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Janderková, J. – Faimon, J. – Buriánek, D. – Rez, J. – Otava, J. – Sedláček, J. Mgr. – Čáp, P. – Sedláčková, I. – Grygar, R. – Hornová, H. – Knozová, G. – Lejska, S. – Musilová, A. – Brzezina, J. (2021): Podzemní voda v krasových oblastech, cíl 2.1. 178 s. MS Česká geologická služba, Praha, TAČR

Němec, F. - Otava, J. (2006): Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 14-15. ISSN 1212-6209

Opletal, M. - Otava, J. (2008a): Geology of SW Zagros Mountains (Kurdistan) and Zagros Suture. 3. březen 2008. III.rd. Workshop. Teherán

Opletal, M. - Vodrážka, R. - Otava, J. - Soejono, I. - Babůrek, J. (2011a): Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin. Capaacity building projece - Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Opletal, M. – Otava, J. (2014): Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor. 6.11.2014. PřF UPOL, Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc

Opletal, M. – Otava, J. (2014): Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor. In Přírodovědecká fakulta UPOL Olomouc: Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014, svazek XVII. s. 13-14. – Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc. Olomouc

Opletal, M. – Otava, J. – Kováčik, M. (2013): Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy 2013, 305, 160-163. ISSN 1212-1134

Otava, J. (2000): Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 72-73. ISSN 1212-6209

Otava, J. (2000): Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet geochemistry and Mica Dating. In Svojtka M: Geolines, svazek 10. s. 60. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Otava, J. (2002): Květnice nejen ametystová. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 10, 4, 288-291. ISSN 1213-0710

Otava, J. (2002): Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu. In -: Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů, s. 25-27. – Přírodovědecká fakulta MU Brno. Brno

Otava, J. (2004): Svážná studna v Lažáneckém žlebu (konečně pustila). In -: Speleofórum 2004, s. 12 - 13. – Česká speleologická společnost. Praha

Otava, J. (2005): Geologický profil Brněnska, stratigrafický sloup a doprovodné panely (se zvláštním zřetelem na jižní část Moravského krasu a lomy Mokrá) - placená zakázka pro ČM cement a.s.

Otava, J. (2005): Paleozoikum a kulmská facie ve variscidách a v altaidách. Sborník konference Moravskoslezské Paleozoikum, Olomouc 2005 sborník abstraktů, s. 16-17. – Př.F. UPAL Olomouc. Olomouc

Otava, J. (2005): Polycyclic origin of fosil karst at Hranice Palaeozoic, Czech Republic. 14th. International Congress of Speleology, final programme and Abstract book, s. 121-122. – Union Internationale de Speleologie. Atény

Otava, J. (2005): Světový speleologický kongres v Aténách ? Kalamosu, srpen 2005. – Speleo 42, říjen, 2-4. ISSN 1213-4724

Otava, J. (2005): Základy karsologie a speleologie. 1 semestr. Přírodovědecká fakulta MU Brno

Otava, J. (2006): Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě. – Ochrana přírody 61, 8, 6-8. ISSN 1210-258X

Otava, J. (2006): Lávové jeskyně na Lanzarote-dotváření přírody architektem?. – Speleo 45, prosinec, 19-21. ISSN 1213-4724

Otava, J. (2006): Současný stav polyfázového krasovění hranického paleozoika a geologický vývoj Hranicka. 12. říjen 2006. Cement Hranice a.s

Otava, J. (2006): Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic). In Česká speleologická společnost: Speleofórum 2006, konference Kras 2006, s. 84-86. – Česká speleologická společnost. Praha

Otava, J. (2006): Základy karsologie a speleologie (výběrový seminář). jarní semestr, podzimní semestr. Ústav geolog. věd MU Brno

Otava, J. (2007): European Variscides - a story of an orogen. 11. prosince 2007. Tabríz, Teherán, Írán, Geological Suvey of Írán

Otava, J. (2007): Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu. In Faměra, M.,Kropáč,K: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů, – Přírodovědecká fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Otava, J. (2007): Výběrový seminář PALEOKRAS. 1 semestr. MU Brno, ÚGV

Otava, J. (2007): Výběrový seminář Základy karsologie a speleologie. jarní semestr, zimní semestr. MU Brno

Otava, J. (2007): Výběrový seminář: Paleokras. 1 semestr. Přírodovědecká fakulta MU Brno

Otava, J. (2007b): Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst. In Vávra V: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, svazek 35. s. 31-36. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 978-80-210-4368-8

Otava, J. (2008): Výběrový seminář Základy karsologie a speleologie. 1 semestr. Př.f.MU Brno

Otava, J. (2008b): Geological mapping of Eastern Altaids, comparison with European Variscides. 3. březen 2008. III.rd. Workshop. Teherán, GSI

Otava, J. (2008c): Use of translucent heavy minerals assemblages for the provenance and lithostratigraphic studies. 3. březen 2008. III.rd. Workshop. Teherán, GSI

Otava, J. (2009): Výběrový seminář Paleokras. 1 semestr. Masarykova univerzita Brno

Otava, J. (2010): Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací. Dostupné z URL dcbr01 - jiri.otava - otavaTMbrnenska

Otava, J. (2010a): Geologický průvodce Hranickem aneb když se střetnou orogény. Exkurze České geol. společnosti, 25, jaro 2010. 30 s. – Česká geologická společnost. Praha

Otava, J. (2010b): Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 81-84. ISSN 1212-6209

Otava, J. (2011): 30 ročníků Speleofóra. – Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti XLII/2011, 2, 12-14. ISSN 1335-5023

Otava, J. (2011): výběrový seminář Paleokras, G8421. 1 semestr. Brno, Kotlářská 2 Př.F. Masarykovy univerzity

Otava, J. (2011): výběrový seminář Těžké minerály GC191. 1 semestr. Geologický ústav, Masarykova univerzita, Kotlářská 2 BRNO

Otava, J. (2011a): Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska. In MU, Ústav geologických věd: Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstraktů, svazek XIV. s. 9. – Brno, PřF. MU. Brno

Otava, J. (2012): Vývěrový seminář Základy Karsologie a speleologie, Paleokras, G9781. 1 semestr, 49 studentů. Geologický ústav Přírod. fak. MU Brno

Otava, J. (2013): Geotrasa Sudetská, 20. oblast Budišov nad Budišovkou, 21. oblast Opava. Geotrasa Sudetská, geologicko - turistický průvodce, 20. a 21. oblast (Budišov nad Budišovkou a Opava). 13 s. – Česká geologická služba, Paňstwowy instytut geologiczny - Paňstwowy Instytut Badavczy. Varšava - Praha

Otava, J. (2013): NC5 - Hranice Karst - an Unique Hydrothermal Karst with the Deepest Abyss in the Czech Republic. Teplice nad Bečvou, Hranice, Bělotín

Otava, J. (2013): Polyfázové krasovění Hranického krasu. 9. dubna 2013. Teplice nad Bečvou, Moravan, Konference 100 let od objevu ZAJ

Otava, J. (2013): Přehled litologie paleozoika mezi Svitavou a Rakovcem, konference Moravskoslezské paleozoikum 2013 Brno. 14. ÚNORA 2013. PřF MU Brno, G1 geologie

Otava, J. (2013): Relikty sladkovodního ottnangu v Moravském krasu a okolí. 28. 11. 2013. MU Brno, PřF Kotlářská 2

Otava, J. (2013): Výběrový seminář Paleokras, základy karsologie. 1 semestr, 15 prezentací. PřF MU Brno, Kotlářská 2

Otava, J. (2013a): Přehled litostratigrafie paleozoika mezi Svitavou a Rakovcem. In Tomáš Kumpan, Martin Hanáček (eds.): Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů, s. 15-16. – Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno. Brno. ISBN 978-80-210-6161-3

Otava, J. (2015): Devonské vápence Moravy - co vyčteme z jejich paleokrasové historie. 20.duben 2015. Př.F.KU Praha, Albertov, Velká paleontologická posluchárna

Otava, J. (2015): Postřehy z karsologických a geologických zajímavostí okolí Křtin. SPELEOFÓRUM 2015 25. duben. Sloup, Moravský kras

Otava, J. (2015): Výběrový seminář pro doktorandy G8421 – PALEOKRAS. 1 semestr. PřF MU Brno, Kotlářská 2

Otava, J. (2015): Výběrový seminář pro doktorandy GC191 – TĚŽKÉ MINERÁLY(studium provenience a geneze detritických sedimentů). 1 semestr. PřF MU Brno, Kotlářská 2

Otava, J. (2016): Lubomír Maštera osmdesátníkem. 9.2.2016. Olomouc UPOL, PřF Envelopa

Otava, J. (2016): Základy karsologie a speleologie. 1 semestr (zimní). PřF MU Brno, Kotlářská 2

Otava, J. (2016a): Lubomír Maštera osmdesátníkem. In Michaela Kotlánová, Martin Kováček, Martin Faměra: Moravskoslezské paleozoikum 2016, XIX. ročník, Sborník abstraktů, s. 5-6. – Přírodovědecká fakulta UPOL, Katedra geologie. Olomouc

Otava, J. (2017): Devonská klastika Moravského krasu a možnosti jejich členění. 2.2.2017. PřF MU Ústav geologických věd Brno

Otava, J. (2017): Devonská klastika Moravského krasu a možnosti jejich členění. In Masarykova univerzita Brno: PALEOZOIKUM 2017, Sborník abstraktů XX. ročník, Masarykova univerzita Brno, 2. únor 2017, s. 17-19. – Masarykova univerzita Brno, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2. Brno. ISBN 978-80-210-8479-7

Otava, J. (2017): Kras a paleokras Černé Hory. 11. května 2017. PřF MU Brno, Kotlářská 2, Česká geologická společnost

Otava, J. (2017): Tracing the origin of cave sands: State of the art in the Moravian Karst. In Moore, K., White, S: 17th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY Sydney, NSW, Australia July 22–28, 2017 Proceedings VOLUME 2, s. 512-515. – Australian Speleological Federation. Sydney. ISBN 978-0-9808060-5-2

Otava, J. (2017a): Výběrový seminář PALEOKRAS. 1 SEMESTR. PřF Brno, Kotlářská 2

Otava, J. (2017b): Výběrový seminář Těžké minerály, provenienční studia. 1 semestr. PřF MU Brno, Kotlářská 2

Otava, J. (2018): Geology of the Culm Facies of the Nízký Jeseník Highlands. In FAST VUT Brno, Lubomil Pospíšil, Alena Berková: 19th Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of Central Europe. Abstracts. Hradec nad Moravicí, Czech Republic. October 25-27th, 2018, – FAST VUT Brno. Brno. ISBN 978-80-86433-70-7

Otava, J. (2018): Geology of the Culm Facies of the Nízký Jeseník Highlands.Vyzvaná přednáška v angličtině pro mezinárodní konferenci: „Recent Geodynamics of Central Europe“, Hradec nad Moravicí. FAST VUT Brno

Otava, J. (2018): Paleozoický vývoj variscid a tasmanid z pohledu jejich paleokrasového vývoje. In Přírodovědecká fakulta UP Olomouc: Paleozoický vývoj variscid a tasmanid z pohledu jejich paleokrasového vývoje, – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. Olomouc

Otava, J. (2019): Co přineslo Křtinské údolí k poznání geologického vývoje Moravského krasu?. 30. březen 2019. Blansko, Zámek

Otava, J. (2019): Recenze - Rudolf Musil a kolektiv (2019): MORAVSKÝ KRAS PRŮVODCE JOSEFOVSKÝM A KŘTINSKÝM ÚDOLÍM. – Zpravodaj České geologické společnosti 29, 2, 31-33. ISSN 1801-3163

Otava, J. (2019a): Výběrový seminář Paleokras. 1 semestr. Brno MU, ČGS

Otava, J. (2019b): Výběrový seminář Základy speleologie. 1 semestr. Brno MU

Otava, J. (2020): https://www.youtube.com/channel/UCIXSytF8dswHT13ngnkoLyw/videos Fenomén Moravský kras - příroda a lidé. https://www.youtube.com/channel/UCIXSytF8dswHT13ngnkoLyw/videos

Otava, J. (2021): Výběrový seminář Základy speleologie. 1 semestr. Česká geologická služba Brno, Leitnerova 22

Otava, J. (2022): GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY, KARSTOLOGY AND HYDROGEOLOGY OF THE SINT AREA, OMAN: relations to archaeology. Masarykova univerzita PANE

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Audy, I. - Audy, M. M. - Buriánek, D. - Baldík, V. - Gilíková, H. - Hanžl, P. - Havíř, J. - Novotný, R. - Vít, J. (2007a): Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu. Speleofórum 2007. Ročník 26, svazek 26. s. 90-95

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Buriánek, D. - Hanžl, P. (2007): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101G. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Cardová, E. - Cháb, J. - Macoun, J. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Otava, J. - Geršl, M. (2001): Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder. In -: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů, s. 16. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Olomouc

Otava, J. - Geršl, M. (2007): Projevy miocénní transgrese v Hranickém krasu. Dostupné z URL CD - prezentace .ppt

Otava, J. - Geršl, M. - Havíř, J. - Bábek, O. - Kosina, M. (2009a): Hranická propast očima geologů. – Ochrana přírody 64, 1, 18-21. ISSN 1210-258X

Otava, J. - Gilíková, H. (2011): Podolské souvrství - Raison d´etre. 1 s. MS sborník 2. otevřeného kongresu ČGS, poster a abstrakt

Otava, J. - Gilíková, H. (2011): Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika. In Brno, PřF. MU: Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů, svazek XIV. s. 10-11. – Brno, PřF. MU. Brno

Otava, J. - Havíř, J. (2006): Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic. – Geological Quarterly 50, 3, 391-396. ISSN 1641-7291

Otava, J. - Hladil, J. - Petrová, P. - Hladilová, Š. (2003): Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 25-26. ISSN 1212-6209

Otava, J. - Kahle, V. (2003): Svážná studna v Lažáneckém žlebu; Geneze a hydrografická situace. In -: Speleofórum 2003, s. 5-7. – Česká speleologická společnost. Praha

Otava, J. - Krejčí, O. (2005): Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.). Závěrečná zpráva, 30 s

Otava, J. - Krejčí, O. - Franců, J. - Šikula, J. - Hubatka, F. (2006): Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m). 13 s. MS Archív ČGS Praha, Brno

Otava, J. - Motyčka, Z. - Tásler, R. (2009): Objevy v zahraničí. In Zdeněk Motyčka, Radko Tásler editoři: Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii, s. 66-67. – Česká speleologická společnost. Neuveden. ISBN 978-80-254-5250-9

Otava, J. - Opletal, M. - Domas, J. (2011): Geological map 1:25 000 Ghalandar 5467 III SW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran). Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Otava, J. - Pošmourný, K. (2007): Litovelské Pomoraví. Geologie chráněných krajinných oblastí České repub. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Sekyra, J. - Opletal, M. - Maštera, L. (2000): geologická mapa 15-11 Zlaté Hory. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Otava, J. - Sulovský, P. - Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 94-98. ISSN 1212-6209

Otava, J. - Černý, J. - Melichar, R. (2012b): Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras. In PřF. UPOL Olomouc: Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů, svazek 1. s. 6-8. – PřF UPOL Olomouc. Olomouc

Otava, J. – Baldík, V. (2013): Geology and Deep Verticals: Case Study from Maganik Mts., Montenegro. In Filippi M., Bosák P. (eds.): Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 2, s. 507. – Czech Speleological Society. Praha. ISBN 978-80-87857-08-3

Otava, J. – Baldík, V. (2013): Geology and deep verticals: Case study from the Maganik Mts., Montenegro. 22. červenec 2013. Brno, International Congress of Speleology

Otava, J. – Baldík, V. – Doležal, F. K. (2020): Původ sedimentů Liščí jeskyně v Ostrovském žlebu. – Speleofórum 39, ZÁŘÍ, 11-14. ISSN 1211-8397

Otava, J. – Baldík, V. – Rez, J. (2017): Nové geologické mapování Moravského krasu dokončeno. In Česká speleologická společnost: SPELEOFÓRUM, s. 38-39. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87857-22-9

Otava, J. – Baldík, V. – Slezák, L. (2015): Geologie okolí Sloupu v Moravském krasu po objevech speleopotápěčů. In Weiner T., Poukarová H., Kumpan T: Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů, s. 19-21. – MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd. Brno. ISBN 978-80-210-7731-7

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Bubík, M. (2015): Základní geologická mapa České republiky, list Kelč 25-141. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Bubík, M. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Potůček, L. – Sedláčková, I. (2021): Doklady redepozice křídových sedimentů do uloženin spodního miocénu mezi Černou Horou a Závistí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 112-118. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-15671

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. (2013): Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Buriánek, D. – Gilíková, H. (2014): 'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu. 6.2.2014. Olomouc PřF UPAL, Moravskoslezské paleozoikum 2014

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. (1998): Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif. In Karlova univerzita: Acta Universitatis Carolinae, Geologica, svazek Vol.42, no. s. 315. – Karlova univerzita. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. (2017): Relikty cenomanu v blanenském prolomu, lokalita studánka U tetřeva. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 289-292. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.24

Otava, J. – Gilíková, H. (2022): EDIACAR–KAMBRIUM NA MAPÁCH MORAVSKÉHO KRASU. 20/10/2022. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Otava, J. – Gilíková, H. (2022): EDIACAR–KAMBRIUM NA MAPÁCH MORAVSKÉHO KRASU. In Přírodovědecká famkulta UPOL v Olomouci: Ediacar–kambrium na mapách Moravského krasu, svazek XXIV. – Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta , Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc

Otava, J. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2014): 'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu. In Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc: Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc, svazek XVII. s. 9-10. – Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc. Olomouc

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. 23/8/2021. PřF MU Brno, 10. křídový seminář

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, editor Stanislav Čech. 2 s. – Česká geologická služba, Masarykova univerzita, ÚGF PřF. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. (2015): Problém pliocénu severovýchodní Moravy. In Knížek, M., Táborský, Z., Ivanov, M: Multimediální encyklopedie českých a moravských hor - NEJENOM TO! a všehochuť, hudba, scénky, léčení, rady apod. Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 83-83. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Otava, J. – Jirásek, J. – Schmitz, M. D. (2016): Časové zařazení úsvitu kulmské facie na jižní Moravě, U/Pb datování. 9.2.2016. UPOL Olomouc, PřF Envelopa

Otava, J. – Jirásek, J. – Schmitz, M. D. (2016b): Časové zařazení úsvitu kulmské facie na jižní Moravě. U/Pb datování. In Michaela Kotlánová, Martin Kováček, Martin Faměra: Moravskoslezské paleozoikum XIX. ročník, Sborník abstraktů, s. 23-24. – Přírodovědecká fakulta UPOL, katedra geologie. Olomouc

Otava, J. – Morávek, R. (2013): Excursion Guide B3CZ, A3CZ The Most Interesting Karstological Phenomena of Moravia. 16th International Congress of Speleology, July 21-28. Brno. Excursion Guide B3CZ, A3CZ. 32 s. – Czech Speleological Society, Praha, Czech Republic. Praha

Otava, J. – Morávek, R. (2013): THE MOST INTERESTING KARSTOLOGICAL PHENOMENA OF MORAVIA (guided field trip and workshop). Brno

Otava, J. – Morávek, R. (2013): The most interesting karstological phenomena of Moravia (guided field trip and workshop). Brno

Otava, J. – Pecka, T. – Baldík, V. (2022): Kravská díra – předběžná zpráva o sedimentech a velkých zvířatech . – Speleofórum 41, 1, 15-19. ISSN 1211-8397

Otava, J. – Slezák, L. – Baldík, V. (2015): Geologie okolí Sloupu v Moravském krasu po objevech speleopotápěčů. 5. únor 2015. Přírodovědecá fakulta MU Brno, Kotlářská

Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Gilíková, H. (2016): Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile. In Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno: Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile, s. 21-23. – Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno. Brno

Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Gilíková, H. (2016): Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile;Molasse Meeting and 18th konference on upper Tertiary. 26.05.2016. Brno, MU, PřF, Geologie

Otava, J. – Zajíček, P. – Šimečková, B. (2019): Nové nálezy artefaktů - seker v Hranickém krasu a okolí. In Zpráva jeskyní ČR: Zpřístupněné jeskyně 2018, svazek 1. – Zpráva jeskyní České republiky. Praha. ISBN 978-80-87309-46-9

Otava, J. – Černý, J. (2012c): Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 2012, 303, 118-121. ISSN 1212-1134

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2012d): PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 2012, 303, 72-75. ISSN 1212-1134

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2013): Křtinské polookno důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu; konference Moravskoslezské paleozoikum 2013, Brno. 14/2/2013. PřF MU Brno, G1 geologie

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice – Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2013b): Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu. In Tomáš Kumpan, Martin Hanáček, Masarikova univberzita: Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů, s. 5-6. – Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno. Brno. ISBN 978-80-210-6161-3

Pospíšil, L. – Otava, J. – Hudečková, E. (2019): UTILIZATION OF THE ARCHIVE GEOPHYSICAL DATA FOR GEODYNAMICAL STUDIES OF THE SUDETEN: EXAMPLE BĚLÁ FAULT ZONE (The Nízký Jeseník Mts.). – Acta Geodynamica et Geomaterialia 16, 3, 281-291. ISSN 1214-9705. DOI 10.13168/AGG.2019.0024

Přichystal, A. - Hladil, J. - Kuovo, O. - Otava, J. - Valtrová, P. (2006): 206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic. In Weyer, D., Menning, M: Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). : , 2006, s. 33-34. – Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften. Hannover. ISBN 3-932537-37-8

Rak, Š. - Viktorýn, T. - Otava, J. (2014): Revision of an atheloptic Viséan Trilobite association in the Moravian Karst (Czech Republic). – Geologica Carpathica 65, 6, 411-417. ISSN 1335-0552. DOI 10.1515/geoca-2015-0002

Rapprich, V. – Babůrek, J. – Bubík, M. – Otava, J. – Pécskay, Z. – Krmíček, L. (2012b): Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán). – Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda 116, zima, 17-21. ISSN 0232-0738

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Hrdličková, K. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk. neuveden. 90 s. – Česká geologická služba. Praha

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Novák, M. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina. 101 s. MS Archiv ČGS

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. (2021): GEOFYZIKÁLNÍ HYDROGEOLOGICKÝ VÝZKUM OKOLÍ LÁZNÍ SKALKA. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment 28, 1, 37-49. ISSN 1803-1447 (on line). DOI 10.26345/egrse-037-21-104

Slabý, L. – Dušek, V. m. – Otava, J. – Baldík, V. (2015): Jeskyně ponorů Křtinského potoka, Moravský kras. In Bosák P., Geršl M: Speleofórum 2015. Setkání speleologů v Moravském krasu, s. 13-18. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87857-19-9

Stachowiak, A. – Mrázová, Š. – Cwojdziński, S. – Skácelová, D. – Ihnatowicz, A. – Otava, J. – Pacuła, J. – Pecina, V. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013a): Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny. Neuveden. 225 s. – Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski. Praga

Stachowiak, A. – Mrázová, Š. – Cwojdziński, S. – Skácelová, D. – Ihnatowicz, A. – Otava, J. – Pacuła, J. – Pecina, V. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013b): Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook. Neuveden. 213 s. – Czech Geological Survey. Prague

Stráník, Z. - Hrouda, F. - Otava, J. - Gilíková, H. - Švábenická, L. (2007a): The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. – Geologica Carpathica 58, 4, 321-332. ISSN 1335-0552

Stráník, Z. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Adámek, J. – Brzobohatý, R. – Buchta, Š. – Dudek, A. – Grygar, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pálenský, P. – Tyráček, J. (2021): Geologie Vnějších Západních Karpat a jihovýchodního okraje Západoevropské platformy v České Republice. neuveden. 320 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Otava, J. - Pálenský, P. - Šrámek, J. (2007): Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist. In Hladilová Š., Doláková N., Tomanová Petrová P: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology 36, s. 31-38. – Masarykova Univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-4453-1

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_B Brno-Černá Pole. Závěrečná zpráva, 55 s. MS Archiv ČGS

Tomanová Petrová, P. – Buriánek, D. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Laufek, F. – Nehyba, S. – Otava, J. (2018a): Pestré sedimenty ottnangu v Brně-Kohoutovicích. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25, 1-2, 73-79. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2018-1-2-73

Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Jankovský, F. – Otava, J. – Starý, J. (2015b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_D Pasohlávky. Závěrečná zpráva, 61 s. MS Archiv ČGS

Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Man, O. (2022d): Geologie a hydrogeologie Skalky. Informační tabule

Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Otava, J. – Gilíková, H. (2017): Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 1, 89-94. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.18

Tyc, A. – Geršl, M. – Otava, J. – Šimečková, B. – Szczygiel, J. (2013): Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras). In Jureczka J. (ed.): LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU, s. 85-91. – Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa. ISBN 978-83-7863-262-7

Večeřa, J. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Hrdličková, K. - Otava, J. - Poulová, D. - Šikula, J. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin. Základní geologická mapa ČR 1:25000. 1 s. – ČGS. Brno

Večeřa, J. – Otava, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Vít, J. - Otava, J. (2002): Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae LXXXVII, 1, 265-274. ISSN 1211-8796

Vít, J. - Petrová, P. - Otava, J. (2003): Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Vít, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Starý, J. – Jankovský, F. (2015e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1621_I Štěpánov u Olomouce. Závěrečná zpráva, 38 s. MS Archiv ČGS

Vít, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Starý, J. – Procházka, M. (2015c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1621_B Červenka u Litovle. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Šimečková, B. – Otava, J. (2006): Geologický vývoj Hranického krasu. In Orálek M: Hranická propast, průvodce národní přírodní rezervací Hůrka s nejhlubší českou propastí, s. 2-4. – Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí. Valašské Meziříčí

Šourek, J. - Štípská, P. - Černý, M. - Rejchrt, M. - Otava, J. - Hanžl, P. - Fürych, V. - Holák, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2001): Expedice Mongolsko 2000. Dostupné z URL www.geology.cz

Štěpánková, J. - Pruner, P. - Hladil, J. - Otava, J. (2009c): Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sediments from Drahany Upland, Moravia. Paleomagnetic studies of Devonian rocks in Poland and Czech Republic: Geological Application, Book o (Ed.: Sobien K. and Grabowski J), p. 10-11. 18. 2. - 18.2. 2009. POKOS 3, , Polish Geological Institute, Warsaw, Poland

Černý, J. - Otava, J. (2012a): Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras. In PřF UPOL Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci: Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů, svazek 1. s. 34-36. – PřF UPOL Olomouc. Olomouc

Černý, M. - Fürych, V. - Šourek, J. - Hanžl, P. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Naranbaatar, D. - Coggerel, D. - Bat-Erdene, B. - Švestka, J. - Čabrunová, M. - Fiřtová, D. - Erbenová, M. (2001): ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000. Výzkumná zpráva, 93 s

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Otava, J. (2001): Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry. – Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft 146, 1, 58-60. ISSN 1609-0144

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Otava, J. (2001): Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny. – Mineralia Slovaca 33, 5, 509-511. ISSN 0369-2086

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Otava, J. (2002): Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, září, 44-47. ISSN 1212-6209

Čurda, J. - Hanžl, P. - Havlíček, P. - Koverdynský, B. - Manová, M. - Majer, V. - Müller, V. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice. Edice ekologických map ČR. 70 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Oderská brána - hygrogeologický rajon 2212. In Josef V. Datel, Jindřiška Hauerová: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 38-39. – Neuveden. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

© Jiri Otava, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top