Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Mgr. Jiří Nečas
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429253
mobil: +420734688843
jiri.necas@geologycz

Recent papers

Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. – Šanderová, J. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy, 2019. 8 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2020): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 202 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Faimon, J. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2019): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 113 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kycl, P. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2021): CHKO Moravský kras - šíření strusky jeskynním systémem 'Rudické propadání - Býčí skála' a Josefovským údolím: studium mechanických a geochemických vlivů na kalcitové speleotémy a ekologii v oblasti. 129 s. MS Česká geologická služba, Praha

Baldík, V. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. (2020): Terénní práce České geologické služby v podzemí.

Baldík, V. – Dostalík, M. – Sedláček, J. Mgr. – Novotný, R. – Buriánek, D. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Faktorová, K. (2020): Prostorové vymezení polohy a objemu struskové akumulace v národní přírodní památce Rudické propadání s pomocí geofyzikálních metod. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 1, 3-10. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.01

Baldík, V. – Faktorová, K. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2019): Zhodnocení rizik rybničních usazenin v ponorných oblastech Moravského krasu – doplněný projekt z roku 2018. 84 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Faktorová, K. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2018): Zhodnocení rizik rybničních usazenin v ponorných oblastech Moravského krasu. Závěrečná zpráva, 67 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Novotný, R. – Nečas, J. – Rez, J. – Hadacz, R. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Zajíček, P. – Drbal, K. – Motyčka, Z. – Franc, D. – Lenart, J. – Přibyl, L. – Pojer, F. (2022): Odborná konference Kras, jeskyně a lidé. Blansko-Češkovice, Hotel Panorama

Baldík, V. – Rez, J. – Nečas, J. – Hadacz, R. – Otava, J. – Kryštofová, E. – Novotný, R. – Novotná, J. (2022): Sborník referátů 1. ročníku konference kras, jeskyně a lidé. ACTA SPELEOLOGICA VOL. 11/2022. 71 s. – SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Praha

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Dostalík, M. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Aktuální aktivity České geologické služby v Moravském krasu. – Speleofórum 40, 1, 60-65. ISSN 1211-8397

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Dostalík, M. – Hadacz, R. – Nečas, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Aktuální sedimentologický, strukturní a geofyzikální výzkum ČGS v krasových oblastech ČR. – Acta Speleologica 10, listopad, 7-10. ISSN 1804-3313

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Hadacz, R. – Nečas, J. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Aktuální sedimentologický, strukturní a geofyzikální výzkum ČGS v krasových oblastech ČR. 17. září 2021. Češkovice, Panorama

Dostalík, M. – Baldík, V. – Rez, J. – Nečas, J. – Hadacz, R. – Novotný, R. (2022): Využití geofyzikální metody ERT pro stanovení mocnosti sedimentární výplně krasových jeskynní. In Datel, J. V., Kycl, P: Sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. - Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů, Praha, 2022, – HGIG kongres 2022. Ústí nad Labem

Faimon, J. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Rez, J. – Štelcl, J. – Všianský, D. – Sedláček, J. Mgr. – Dostalík, M. – Nečas, J. – Novotný, R. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Novotná, J. – Müller, P. – Krumlová, H. – Čáp, P. – Faktorová, K. – Malík, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Janderková, J. (2022): Historical ferrous slag induces modern environmental problems in the Moravian Karst (Czech Republic). – Science of the Total Environment 847, November : 157433, nestránkováno. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.157433

Faktorová, K. – Nečas, J. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2018e): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 25-34-14 Vlachovice. ZGM ČR 10. 1 s. – MŽP, Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Aue, M. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Dostalík, M. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Kondrová, L. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. (2022): Metodika dokumentace a systematizace pro evidenci svahových deformací za účelem sjednocení a modernizace jednotného veřejně dostupného informačního portálu. Česká geologická služba Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. 6.-9. září 2022. Ústí nad Labem

Krejčí, O. – Bubík, M. – Franců, J. – Krejčí, V. – Nečas, J. – Tomanová Petrová, P. – Hranáč, P. – Nešporová, M. – Hubatka, F. – Batka, J. – Švanda, P. (2022a): AKTIVACE STARÉHO SESUVU V CENTRU BRNA V KOPEČNÉ ULICI A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VÝSTAVBU NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Ústí nad Labem

Krejčí, O. – Novotný, R. – Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Faktorová, K. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Jelínek, J. – Kašperáková, D. – Knotek, J. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Vít, J. (2019): Aktualizace geofaktorů, především Registru svahových nestabilit na www.geology.cz, sesuvy v okolí vodního díla Bojkovice a oblast Doubravník – Borač, etapa 2019. 70 s. MS Archiv ČGS Praha

Kycl, P. – Hartvich, F. – Alexa, M. – Balek, J. – Baroň, I. – Blahůt, J. – Fárová, K. – Jelének, J. – Kačmařík, M. – Koucká, L. – Lazecký, M. – Nečas, J. – Kýhos, M. – Roháč, J. – Kopačková, V. – Tábořík, P. – Valenta, J. (2021): Analýza současného poznání obecných faktorů vzniku a vývoje svahových nestabilit. Výzkumná zpráva, 144 s

Nečas, J. (2021): Dokumentační mapa svahových deformací 1 : 10 000. Dokumentační mapy svahových deformací 1 : 10 000. 1 s. – Česká geologická služba, Technická agentura ČR. Praha

Nečas, J. (2021a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 14-32-01. 1 s. Praha

Nečas, J. (2021b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 14-32-02. 1 s. Praha

Nečas, J. (2021c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 14-32-03. 1 s. Praha

Nečas, J. (2021d): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 14-32-04. 1 s. Praha

Nečas, J. – Baldík, V. (2020): Skalní řícení v amfibolitech letovického krystalinika v údolí řeky Křetínky. In Pavla Tomanová Petrová, Vladimíra Krejčí, Dagmar Kašperáková: Svahové deformace a pseudokras - 11.ročník. Sborník abstraktů. Banská Štiavnica, 7.-10.října 2020, – Česká geologická služba. Brno

Nečas, J. – Faktorová, K. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2018f): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 25-34-15 Vlachovice. ZGM ČR 10. 1 s. – MŽP, Česká geologická služba. Brno

Nečas, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. (2020): Inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů v okolí vodní nádrže Žermanice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Nečas, J. – Faktorová, K. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Krejčí, V. (2018): Mapování SN a geofaktorů v okolí projektovaného vodního díla Vlachovice. Závěrečná zpráva, 23 s. MS Praha

Paleček, M. – Gajdošová, Z. – Hašková, K. – Horák, M. – Horáková, A. – Šanderová, J. – Šír, P. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Krejčí, O. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Havlín, A. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. (2021): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení Přenosové soustavy – ETAPA III. 10 s. MS Česká geologická služba, Geofond

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Hájek, T. – Holásek, O. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Nečas, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Racek, M. – Radoměřský, T. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Trubačová, A. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Pohorská Ves 32-422. 148 s. MS ČGS Praha

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Štrupl, V. (2018b): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2018. Závěrečná zpráva, 241 s. MS Archiv ČGS

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2019. Závěrečná zpráva, 379 s. MS Archiv ČGS

Štrupl, V. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Šanderová, J. (2018): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - Etapa II. Etapová zpráva. CGS P000072/2018. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Škoda, R. – Verner, K. (2022a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-341 Vacov. 1 s. MS Praha

© JIRI.NECAS, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top