Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089478
jiri.konopasek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Costa, E. – Bitencourt, M. d. – Tennholm, T. – Konopásek, J. – Moita, T. (2021): P-T-D evolution of the southeast Passo Feio Complex and the meaning of the Caçapava Lineament, Dom Feliciano Belt, southernmost Brazil. – Journal of South American Earth Sciences 112, 1 : 103465, nestránkováno. ISSN 0895-9811. DOI 10.1016/j.jsames.2021.103465

De Toni, G. B. – Bitencourt, M. d. – Konopásek, J. – Battisti, M. A. – Costa, E. – Savian, J. F. (2021): Autochthonous origin of the Encruzilhada Block, Dom Feliciano Belt, southern Brazil, based on aerogeophysics, image analysis and PT-paths. – Journal of Geodynamics 144, March : 101825, nestránkováno. ISSN 0264-3707. DOI 10.1016/j.jog.2021.101825

De Toni, G. B. – Bitencourt, M. d. – Konopásek, J. – Martini, A. – Andrade, P. H. – Florisbal, L. M. – Campos, R. S. (2020): Transpressive strain partitioning between the Major Gercino Shear Zone and the Tijucas Fold Belt, Dom Feliciano Belt, Santa Catarina, southern Brazil. – Journal of Structural Geology 136, July : 104058, nestránkováno. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2020.104058

Dvořák, I. - Konopásek, J. - Skácelová, Z. - Burda, J. - Rambousek, P. - Kachlík, V. - Janderková, J. - Ambrozek, V. - Jeřábek, P. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Čurda, J. - Krupička, J. - Martínek, K. - Müller, P. - Hanžl, P. - Žáčková, E. (2011f): Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421. Závěrečná zpráva, 105 s. MS archiv České geologické služby, Praha

Dvořák, I. – Burda, J. – Janderková, J. – Jeřábek, P. – Konopásek, J. – Rambousek, P. – Skácelová, D. – Štursa, J. – Trubačová, A. (2012g): Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov. 37 s. MS Archiv ČGS Praha

Dvořák, I. – Burda, J. – Janderková, J. – Jeřábek, P. – Konopásek, J. – Rambousek, P. – Skácelová, D. – Štursa, J. – Trubačová, A. (2012h): Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn. 33 s. MS Archiv ČGS Praha

Fossen, H. – Cavalcante, C. – Konopásek, J. – Meira, V. T. – Almeida, R. P. – Hollanda, M. – Trompette, R. (2020): A critical discussion of the subduction-collision model for the Neoproterozoic Araçuaí-West Congo orogen. – Precambrian Research 343, July : 105715, nestránkováno. ISSN 0301-9268. DOI 10.1016/j.precamres.2020.105715

Fossen, H. – Cavalcante, C. – Meira, V. T. – Konopásek, J. – Janoušek, V. (2021): Comment to “Neoproterozoic magmatic arc systems of the central Ribeira belt, SE-Brazil, in the context of the West-Gondwana pre-collisional history:A review”. – Journal of South American Earth Sciences 107, April : 103052, nestránkováno. ISSN 0895-9811. DOI 10.1016/j.jsames.2020.103052

Janoušek, V. - Konopásek, J. - Ulrich, S. (2011): Geochemistry and likely genesis of four diachronous Neoproterozoic granitic suites in the western Kaoko Belt (NW Namibia). In Molina,J.F.; Scarrow,J.; Bea,F.; Montero,P: Seventh Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Avila, Spain, July 4-9 2011, s. 74-75. – Neuveden. Granada. ISBN 978-84-694-5253-0

Janoušek, V. - Konopásek, J. - Ulrich, S. - Erban, V. - Tajčmanová, L. - Jeřábek, P. (2010): Geochemical character and petrogenesis of Pan-African Amspoort suite of the Boundary Igneous Complex in the Kaoko Belt (NW Namibia). – Gondwana research 18, 4, 688-707. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2010.02.014

Janoušek, V. – Florisbal, L. M. – Konopásek, J. – Jeřábek, P. – Bitencourt, M. d. – Gadas, P. – Erban, V. – Kopačková V. (2023): Arc-like magmatism in syn- to post-collisional setting: The Ediacaran Angra Fria Magmatic Complex (NW Namibia) and its cross-Atlantic correlatives in the south Brazilian Florianópolis Batholith. – Journal of Geodynamics 155, March : 101960, nestránkováno. ISSN 0264-3707. DOI 10.1016/j.jog.2022.101960

Janoušek, V. – Konopásek, J. (2015): Contrasting sources of basaltic pre-collisional syn-sedimentary igneous activity in the Kaoko Belt of NW Namibia. In Neuveden: 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, September 20-25th, 2015, abstract PT050, s. 71. – Neuveden. Florianópolis

Janoušek, V. – Konopásek, J. (2017): Misleading Geochemical Signature of Rift-Related Magmas – A Cautionary Tale from the Neoproterozoic Margin of the Congo–Kalahari Craton. In Neuveden: Goldschmidt Conference 2017. Abstracts, s. Neuveden. – European Association of Geochemistry. Paris

Janoušek, V. – Konopásek, J. – Ulrich, S. (2010): Nature, geochemistry and petrogenesis of the syn-tectonic Amspoort suite (Pan-African Boundary Igneous Complex, Kaoko Belt, NW Namibia). In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 12. s. EGU2010-92. – EGU General Assembly 2010. Vienna

Jeřábek, P. – Konopásek, J. – Žáčková, E. (2016): Two-stage exhumation of subducted Saxothuringian continental crust records underplating in the subduction channel and collisional forced folding (Krkonoše-Jizera Mts., Bohemian Massif). – Journal of Structural Geology 89, August, 214-229. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2016.06.008

Konopásek, J. - Franěk, J. - Martínek, K. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Konopásek, J. - Košler, J. - Tajčmanová, L. - Ulrich, S. - Kitt, S. L. (2008): Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia) - ion probe and LA-ICPMS dating of magmatic and metamorphic zircons. – Journal of the Geological Society London 165, 2008, 153-165. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/0016-76492006-192

Konopásek, J. - Schulmann, K. (2005): Metamorphic and Microstructural Evolution of Orthogneisses and Granulites of the Eger Complex (NW Bohemian Massif) - Record of Progressive Granulitization of the Lower Crust?. In Svojtka M: Geolines, s. 65. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Konopásek, J. – Anczkiewicz, R. – Jeřábek, P. – Corfu, F. – Žáčková, E. (2019): Chronology of the Saxothuringian subduction in the West Sudetes (Bohemian Massif, Czech Republic and Poland). – Journal of the Geological Society London 176, 3, 492-504. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/jgs2018-173

Konopásek, J. – Cavalcante, C. – Fossen, H. – Janoušek, V. (2020): Adamastor – an ocean that never existed?. – Earth-Science Reviews 205, June : 103201, nestránkováno. ISSN 0012-8252. DOI 10.1016/j.earscirev.2020.103201

Konopásek, J. – Hoffmann, K. – Sláma, J. – Košler, J. (2017): The onset of flysch sedimentation in the Kaoko Belt (NW Namibia) – Implications for the pre-collisional evolution of the Kaoko–Dom Feliciano–Gariep orogen. – Precambrian Research 298, September, 220-234. ISSN 0301-9268. DOI 10.1016/j.precamres.2017.06.017

Konopásek, J. – Janoušek, V. – Oyhantçabal, P. – Sláma, J. – Ulrich, S. (2018a): Did the circum-Rodinia subduction trigger the Neoproterozoic rifting along the Congo–Kalahari Craton margin?. – International Journal of Earth Sciences 107, 5, 1859-1894. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-017-1576-4

Konopásek, J. – Košler, J. – Sláma, J. – Janoušek, V. (2014a): Timing and sources of pre-collisional Neoproterozoic sedimentation along the SW margin of the Congo Craton (Kaoko Belt, NWNamibia). – Gondwana research 26, 1, 386-401. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2013.06.021

Konopásek, J. – Pilátová, E. – Košler, J. – Sláma, J. (2014b): Zircon (re)crystallization during short-lived, high-P granulite facies metamorphism (Eger Complex, NW Bohemian Massif). – Journal of Metamorphic Geology 32, 8, 885-902. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12098

Konopásek, J. – Sláma, J. – Košler, J. (2016a): Linking the basement geology along the Africa-South America coasts in the South Atlantic. – Precambrian Research 280, July, 221-230. ISSN 0301-9268. DOI 10.1016/j.precamres.2016.05.011

Košler, J. – Konopásek, J. – Sláma, J. – Vrána, S. (2014a): U–Pb zircon provenance of Moldanubian metasediments in the Bohemian Massif. – Journal of the Geological Society London 171, leden, 83-95. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/jgs2013-059

Mapani, B. - Ellmies, R. - Kříbek, B. - Kamona, F. - Majer, V. - Knésl, I. - Pašava, J. - Konopásek, J. - Kawalli, L. (2009k): Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia. – Communications of the Geological Survey of Namibia 14, 1, 25-40. ISSN 0256-1697

Martínek, K. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Franěk, J. – Goliáš, V. – Janderková, J. – Konopásek, J. – Lukeš, P. – Malec, J. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. 202 s. MS Archiv ČGS Praha

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. – Konopásek, J. (2010): Pre-Late Carboniferous geology along the contact of the Saxothuringian and Teplá-Barrandian zones in the area covered by younger sediments and volcanics (western Bohemian Massif, Czech Republic). – Journal of Geosciences 55, 2, 81-94. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.068

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Pertoldová, J. - Konopásek, J. - Štědrá, V. (2005): HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Pertoldová, J. - Konopásek, J. - Štědrá, V. (2005): Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku. In Breiter K: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Oriolo, S. – Oyhantçabal, P. – Konopásek, J. – Basei, M. A. – Frei, R. – Sláma, J. – Wemmer, K. – Siegesmund, S. (2019): Late Paleoproterozoic and Mesoproterozoic magmatism of the Nico Pérez Terrane (Uruguay): Tightening up correlations in southwestern Gondwana. – Precambrian Research 327, July, 296-313. ISSN 0301-9268. DOI 10.1016/j.precamres.2019.04.012

Percival, J. J. – Konopásek, J. – Anczkiewicz, R. – Ganerød, M. – Sláma, J. – Campos, R. S. – Bitencourt, M. d. (v tisku): Tectono‐Metamorphic Evolution of the Northern Dom Feliciano Belt Foreland, Santa Catarina, Brazil: Implications for Models of Subduction‐Driven Orogenesis. – Tectonics, ISSN 0278-7407. DOI 10.1029/2021TC007014

Percival, J. J. – Konopásek, J. – Eiesland, R. – Sláma, J. – Campos, R. S. – Battisti, M. A. – Bitencourt, M. d. (2021): Pre-orogenic connection of the foreland domains of the Kaoko–Dom Feliciano–Gariep orogenic system. – Precambrian Research 354, March :106060, nestránkováno. ISSN 0301-9268. DOI 10.1016/j.precamres.2020.106060

Pertoldová, J. - Týcová, P. - Verner, K. - Košuličová, M. - Pertold, Z. - Košler, J. - Konopásek, J. - Pudilová, M. (2009): Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 54, 2, 101-134. ISSN 1802-6222. DOI 10,3190/jgeosci,044

Pertoldová, J. – Košuličová, M. – Verner, K. – Žáčková, E. – Pertold, Z. – Konopásek, J. – Veselovský, F. – Košler, J. (2014): Geochronology and petrology of pyroxen–garnet skatns (eastern Bohemian Massif): implications for the source and evolution of the Variscan continental crust. – Journal of Geosciences 59, 4, 367-388. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.181

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Burda, J. – Čech, S. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Konopásek, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Janderková, J. – Kachlík, V. – Zajíc, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. 244 s. MS Archiv ČGS Praha

Schulmann, K. - Konopásek, J. - Janoušek, V. - Lexa, O. - Lardeaux, J. - Edel, J. - Štípská, P. - Ulrich, S. (2009): An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif. – Comptes Rendus Geoscience 341, 2-3, 266-286. ISSN 1631-0713. DOI 10.1016/j.crte.2008.12.006

Schulmann, K. - Kröner, A. - Hegner, E. - Wendt, I. - Konopásek, J. - Lexa, O. - Štípská, P. (2005): CHRONOLOGICAL CONSTRAINTS ON THE PRE-OROGENIC HISTORY, BURIAL AND EXHUMATION OF DEEP-SEATED ROCKS ALONG THE EASTERN MARGIN OF THE VARISCAN OROGEN, BOHEMIAN MASSIF, CZECH REPUBLIC. – American Journal of Science 305, 5, 407-448. ISSN 0002-9599

Schulmann, K. - Lexa, O. - Štípská, P. - Racek, M. - Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Edel, J. - Peschler, A. - Lehmann, J. (2008): Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?. – Journal of Metamorphic Geology 26, 2, 273-297. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2007.00755.x

Soejono, I. – Janoušek, V. – Žáčková, E. – Sláma, J. – Konopásek, J. – Machek, M. – Hanžl, P. (2017a): Long-lasting Cadomian magmatic activity along an active northern Gondwana margin: U–Pb zircon and Sr–Nd isotopic evidence from the Brunovistulian Domain, eastern Bohemian Massif. – International Journal of Earth Sciences 106, 6, 2109–2129. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-016-1416-y

Soejono, I. – Schulmann, K. – Sláma, J. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Konopásek, J. – Collett, S. – Míková, J. (2022a): Pre-collisional crustal evolution of the European Variscan periphery: Constraints from detrital zircon U–Pb ages and Hf isotopic record in the Precambrian metasedimentary basement of the Brunovistulian Domain. – Precambrian Research 372, May : 106606, nestránkováno. ISSN 0301-9268. DOI 10.1016/j.precamres.2022.106606

Soejono, I. – Sláma, J. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Konopásek, J. – Míková, J. – Schulmann, K. (2021): Detrital zircon U–Pb ages and Hf isotopic record in the Precambrian metasedimentary sequences of the Brunovistulicum: constraints on pre-collisional crustal evolution. In Gregáňová G., Molčan Matejová M., Šimonová V: 18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group & 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group: Book of Abstracts, – Comenius University Bratislava, – Comenius University Bratislava. Bratislava. ISBN ISBN 978-80-223-5

Stünitz, H. – Neufeld, K. – Heilbronner, R. – Finstad, A. K. – Konopásek, J. – Mackenzie, J. R. (2020): Transformation weakening: Diffusion creep in eclogites as a result of interaction of mineral reactions and deformation. – Journal of Structural Geology 139, October : 104129, nestránkováno. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2020.104129

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. (2003): The role of Zinc in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages - examples from the Bohemian massif and NW Namibia. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Connolly, J. A. (2005): Decompression plagioclase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Connolly, J. A. (2007): Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe). – Contributions to Mineralogy and Petrology 153, 2, 237-250. ISSN 0010-7999

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Košler, J. (2009): Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif). – European Journal of Mineralogy 21, 2, 407-418. ISSN 0935-1221. DOI 10.1127/0935-1221/2009/0021-1899

Tajčmanová, L. - Konopásek, J. - Schulmann, K. (2006): Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe. – Journal of Metamorphic Geology 24, 2, 119-134. ISSN 0263-4929

Tajčmanová, L. - Soejono, I. - Konopásek, J. - Košler, J. - Kloetzli, U. (2009): Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif). In Karlova Universita: Granulites and Granulites 2009 conference, Hruba skala, Czech Republic, s. 61-62. – Karlova Universita. Praha. ISBN 978-80-254-4825-0

Tajčmanová, L. - Soejono, I. - Konopásek, J. - Košler, J. - Kloetzli, U. (2010): Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif). – Journal of the Geological Society London 167, 2, 329-345. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/0016-76492009-086

Závada, P. - Schulmann, K. - Konopásek, J. - Ulrich, S. - Lexa, O. (2007a): Extreme ductility of feldspar aggregates — Melt-enhanced grain boundary sliding and creep failure: Rheological implications for felsic lower crust. – Journal of Geophysical Research 112, říjen, B10210. ISSN 0148-0227. DOI 10.1029/2006JB004820

Štědrá, V. - Konopásek, J. - Klomínský, J. (2010): The geological excursion around western Bohemia. The Ussher Society and the Devonshire Association Geology Section Guide. 1. vydání. 29 s. – the Ussher Society, the Devonshire Association Geology Section. ČGS Praha

Žáčková, E. - Faryad, S. W. - Konopásek, J. (2005): High Pressure and Low Temperature Metamorphism along the North-Eastern Margin of the Bohemian Massif. In Svojtka M: Geolines, s. 120. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Žáčková, E. - Faryad, S. W. - Konopásek, J. (2005): High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif. Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft, vol. 150, s. 171. – Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien. ISBN 1609-0144

Žáčková, E. - Faryad, S. W. - Konopásek, J. (2005): PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 113. – Česká geologická služba. Česká republika. ISBN 80-7075-653-5

Žáčková, E. - Konopásek, J. (2011): Tektonická mapa 1:25 000 listu Žacléř 03-422. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Žáčková, E. - Konopásek, J. - Jeřábek, P. (2007): Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, notrhern Bohemian Massif). In ČGS: Proceedings and excursion guide of the 5th Meeting of the Central European Tectonic Studied Group in Teplá, s. 80. – ČGS. Praha

Žáčková, E. - Konopásek, J. - Jeřábek, P. (2009): Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív). In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 208-209. – Štátný geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Žáčková, E. - Konopásek, J. - Jeřábek, P. - Faryad, S. W. (2007): Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic. In Neuveden: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. Neuveden. – ČGS. Neuveden. ISBN 978-80-87139-11-0

Žáčková, E. - Konopásek, J. - Jeřábek, P. - Finger, F. - Košler, J. (2010): Early Carboniferous blueschist facies metamorphism inmetapelites of the West Sudetes (Northern SaxothuringianDomain, Bohemian Massif). – Journal of Metamorphic Geology 28, 4, 361-379. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2010.00869.x

Žáčková, E. - Konopásek, J. - Jeřábek, P. - Finger, F. - Košler, J. (2010): Early Carboniferous blueschist-facies metamorphism in metapelites of the Krkonoše-Jizera Complex (northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif). In M. Ludwiniak, A. Konon, A. Zylinska: Conference Proceedings of 8th Meeting of the Central European Tectonic Studied Group, s. 141-142. – University of Warsaw and Polish Geological Institute. Varšava

Žáčková, E. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Konopásek, J. – Králová, M. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. – Spudil, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422. 168 s. MS Archiv ČGS Praha

Žáčková, E. – Konopásek, J. – Košler, J. – Jeřábek, P. (2012a): Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonoše–Jizera Massif – implications for pre-collisional history of the Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif. – Geological Magazine 149, 3, 443-458. ISSN 0016-7568. DOI 10.1017/S0016756811000744

Žáčková, E. – Soejono, I. – Janoušek, V. – Sláma, J. – Konopásek, J. – Machek, M. – Hanžl, P. (2015): Nature and timing of the Cadomian magmatism in the Brunovistulian Domain of the Eastern Bohemian Massif: new U–Pb zircon and Sr–Nd isotopic evidence. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Abstract volume, s. 104. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

© Jiri Konopasek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top