Change language to CzechEnglish Selected
doc. Ing. Jiří Faimon
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
jiri.faimon@geologycz

Recent papers

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kycl, P. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2021): CHKO Moravský kras - šíření strusky jeskynním systémem 'Rudické propadání - Býčí skála' a Josefovským údolím: studium mechanických a geochemických vlivů na kalcitové speleotémy a ekologii v oblasti. 129 s. MS Česká geologická služba, Praha

Faimon, J. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Rez, J. – Štelcl, J. – Všianský, D. – Sedláček, J. Mgr. – Dostalík, M. – Nečas, J. – Novotný, R. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Novotná, J. – Müller, P. – Krumlová, H. – Čáp, P. – Faktorová, K. – Malík, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Janderková, J. (2022): Historical ferrous slag induces modern environmental problems in the Moravian Karst (Czech Republic). – Science of the Total Environment 847, November : 157433, nestránkováno. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.157433

Faimon, J. – Baldík, V. – Kryštofová, E. – Štelcl, J. – Rez, J. (2022): Calcite raft formation in abandoned technical adit (Moravian Karst). – Applied Geochemistry 141, June : 105282, nestránkováno. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2022.105282

Faimon, J. – Baldík, V. – Rez, J. – Hadacz, R. – Dostalík, M. – Kuda, F. (2022): Zvýšené koncentrace CO2 na Harbešské plošině. 23.9.2022. Kras a voda, 1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé, Hotel Panorama, Češkovice 168, 678 01 Blansko

Faimon, J. – Baldík, V. – Rez, J. – Hadacz, R. – Dostalík, M. – Kuda, F. (2023b): Zvýšené koncentrace CO2 na Harbešské plošině. In Vít Baldík: Zvýšené koncentrace CO2 na Harbešské plošině, svazek 11/2022. – Správa jeskyní České republiky. Praha. ISBN 978-80-87309-52-0

Novotný, R. – Baldík, V. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Janderková, J. – Faimon, J. – Buriánek, D. – Rez, J. – Otava, J. – Sedláček, J. Mgr. – Čáp, P. – Sedláčková, I. – Grygar, R. – Hornová, H. – Knozová, G. – Lejska, S. – Musilová, A. – Brzezina, J. (2021): Podzemní voda v krasových oblastech, cíl 2.1. 178 s. MS Česká geologická služba, Praha, TAČR

Novotný, R. – Novotná, J. – Baldík, V. – Kryštofová, E. – Faimon, J. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Rez, J. – Müller, P. (2022): Voda v krasových oblastech - Antropogenní rizika a nové vymezení infiltračních zázemí. 23.9.2022. Češkovice

Novotný, R. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Baldík, V. – Janderková, J. – Müller, P. – Sedláček, J. Mgr. – Faimon, J. – Rez, J. (2022): Voda v krasových oblastech. Antropogenní rizika a nové vymezení infiltračních zázemí. – Acta Speleologica 11/2022, 1, 67-68. ISSN 1804-3313

© JIRI.FAIMON, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top