Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
fax: +420257531376
jiri.bruthans@geologycz

Recent papers

Bruthans, J. - Churáčková, Z. (2011): Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 227-232. ISSN 0514-8057

Bruthans, J. - Mikuš, P. - Soukup, J. - Světlík, D. - Kamas, J. - Zeman, O. (2011): Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 233-238. ISSN 0514-8057

Bruthans, J. – Kůrková, I. – Rybářová, M. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (v tisku): Hydrogeologie fluviálních sedimentů v prostoru skorkovského a sojovického jímacího řadu: zhodnocení proudění a chemismu ve světle nových údajů z průzkumných vrtů   . – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, ISSN 0514-8057

© JIRI.BRUTHANS, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top