RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D.
Czech Geological Survey
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742202
fax: +420234742290
jiri.baburek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Babůrek, J. (2001): Geologická stavba okolí Kašperských hor. In -: Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference, s. 11-15

Babůrek, J. (2001): Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. – Silva Gabreta 6, 2001, 27-34. ISSN 1211-7420

Babůrek, J. (2002): Venkovní geologická expozice hornin Šumavy, Rokyta. propagační materiál

Babůrek, J. (2003): Zur Geologie des Nationalparks Boehmerwald - Národní park Šumava. – Der Bayerische Wald 17, 1, 11-12. ISSN 0724-2131

Babůrek, J. (2005): Geological history of the Královský Hvozd Unit (KHU), at the northernmost margin of Šumava Mts. - recent knowledge. – Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 11, zima, 9-12. ISSN 1213-7901

Babůrek, J. (2006a): Ueber das neue detaillierte geologische Kartieren des Nationalparks Šumava. přednáška k dvojjazyčnému cyklu Česko-německé spolupráce. Železná Ruda - infocentrum

Babůrek, J. (2006b): Současný stav geologického mapování NP Šumava 1:25 000. přednáška a půldenní exkurze v rámci mez. geomorf. workshopu. Kašperské Hory

Babůrek, J. (2010b): Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny. – Keramický zpravodaj 26, 3, 19-24. ISSN 1210-2520

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Mentlík, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Žáček, V. - Verner, K. - Lysenko, V. - Žák, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní. 75 s. MS Česká geologická služba

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Verner, K. - Žák, J. - Bufková, I. - Manová, M. - Mentlík, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda. 64 s. MS Ministerstvo životního prostředí, ČGS

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí, Praha. ČGS Praha

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Petáková, Z. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda. 64 s

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Burda, J. (1999): Altlasten Habartice und Jindřichov - Beispiel einer hochst ungunstigen geologischen Lokalisierung der Altlasten. – Marktredwitzer Bodenschutztage, Tagungsband 1999, 1, 209. ISSN 1439-0175

Babůrek, J. - Dahlheim, H. A. - Fischer, T. - Valtr, P. (2003): Czech-Bavarian Geopark in NW Bohemia. – Krystalinikum 29, 2003, 7-18. ISSN 0454-5524

Babůrek, J. - Fischer, T. (2009): Projekt česko-bavorského geoparku. In Milan Kohút & Ladislav Šimon: Konferencie, semináre, sympózia, s. 11-12. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Babůrek, J. - Fürych, V. - Goliáš, V. - Hanžl, P. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Osterrothová, K. - Pertoldová, J. - Strnad, L. - Šebesta, J. - Kadlecová, R. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2001): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory. Výzkumná zpráva, 67 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Mrnková, J. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. - Švecová, J. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice. 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Mrnková, J. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Lochmann, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice. Výzkumná zpráva, 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Nývlt, D. - Pertoldová, J. - Šebesta, J. - Fuerich, V. - Goliáš, V. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Strnad, L. - Vlčková, L. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332. 52 s. MS MŽP, ČGS

Babůrek, J. - Havlíček, P. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní. 3 s. – Česká geologická služba. Praha

Babůrek, J. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Petáková, Z. (2006): Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy. 7 s. MS Správa oblastních geologů ČGS Praha

Babůrek, J. - Knésl, I. - Hrazdíra, P. - Godány, J. - Petáková, Z. (2008): Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007. 4 s. MS Ministerstvo životního prostředí, ČGS

Babůrek, J. - Kotrba, Z. (2002): Chemické složení meče od Chvalšovic. – Archeologické rozhledy 2, 2002, 501-503. ISSN 0323-1267

Babůrek, J. - Nývlt, D. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda. Neuveden. 5 s. – Česká geologická služba. Praha

Babůrek, J. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rejchrt, M. - Rambousek, P. - Soejono, I. - Bruthans, J. - Domas, J. - Milovský, R. (2007): 1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007. Zpráva ze zahraniční expedice, 12 s. MS GSI Teherán, CGS, Praha

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Babůrek, J. - Pertoldová, J. - Verner, K. - Jiřička, J. (2006): Průvodce geologií Šumavy. neuveden. 118 s. – Správa NP a CHKO Šumava. Vimperk

Babůrek, J. - Pošmourný, K. (2001): Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. – Silva Gabreta 6, 1, 27-34. ISSN 1211-7420

Babůrek, J. - Rohrmueller, J. (2001): Landschaft und Geologie zwischen Marktredwitz und Sokolov. – Marktredwitzer Bodenschutztage, Tagungsband 2, 2001, 135-138. ISSN 1439-0175

Babůrek, J. - Rohrmueller, J. (2001): Landschaft und Geologie zwischen Marktredwitz und Sokolov. In -: 2. Marktredwitzer Bodenschutztage, s. 135-139. – Neuveden. Marktredwitz. ISBN 1439-0175

Babůrek, J. - Šebesta, J. (2002): Základní geologická mapa 1:25.000, list 22-331, Hartmanice. Neuveden. 5 s. – Česká geologická služba. Praha

Babůrek, J. - Žáček, V. (2007): Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím. In K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 112-115. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Babůrek, J. – Pertoldová, J. – Verner, K. – Jiřička, J. (2013): Guide to the Geology of the Šumava Mountains. Neuveden. 118 s. – Správa Národního parku a CHKO Šumava, Česká geologická služba. Vimperk

Baroň, I. - Bubík, M. - Babůrek, J. (2011a): Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar. Neuveden. 72 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Baroň, I. - Bubík, M. - Domas, J. - Babůrek, J. (2011d): Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar. Neuveden. 79 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Baroň, I. - Bubík, M. - Otava, J. - Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Kernstocková, M. - Milovský, R. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar. Závěrečná zpráva, 34 s. MS ČGS Praha

Baroň, I. - Otava, J. - Babůrek, J. (2011b): Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar. Geohazard susceptibility map. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Baroň, I. - Otava, J. - Babůrek, J. (2011c): Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar. Capacity building project-Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Baroň, I. – Kernstocková, M. – Faridi, M. – Bubík, M. – Milovský, R. – Melichar, R. – Sabouri, J. – Babůrek, J. (2013): Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. – Tectonophysics 605, October, 70-87. ISSN 0040-1951. DOI 10.1016/j.tecto.2013.07.020

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. - Adamovič, J. - Babůrek, J. - Breiter, K. - Cajz, V. - Domečka, K. - Fišera, M. - Hanžl, P. - Holub, V. - Hradecký, P. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. - Mašek, J. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Pálenský, P. - Prouza, V. - Růžička, M. - Schovánek, P. - Slabý, J. - Valečka, J. - Žáček, V. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-699-7

Dahlheim, H. A. - Peterek, A. - Rohrmueller, J. - Fischer, T. - Babůrek, J. - Cajz, V. (2001): A Czech-Bavarian Geopark at the Northwestern Part of the Bohemian Massif. In -: 2nd European Geoparks Network Meeting, s. 35-35. – Neuveden. Neuveden

Dvořák, I. – Babůrek, J. – Barnet, I. – Čížek, D. – Hrazdíra, P. – Müller, P. – Krupička, J. – Petáková, Z. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Venera, Z. – Mixa, P. – Pašava, J. – Budil, P. – Hradecký, P. – Nývlt, D. – Rapprich, V. – Kříbek, B. – Hanžl, P. – Babůrek, J. – Havlín, A. (2017): Česká geologická služba v zahraničí. Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Florian, J. – Pásková, M. – Štědrá, V. – Kopp, J. – Hrubeš, M. – Babůrek, J. – Hošek, R. (2013c): 1. Konference národních geoparků, Národní park GeoLoci: zapojení místních partnerů a veřejnosti do rozvoje cestovního ruchu. Chodová Planá

Ghassemi, M. - Babůrek, J. - Aftabi, P. - Alimohammadian, H. - Amini, B. - Anvari, A. - Baharfiruzi, K. - Bubík, M. - Dadsetan, A. - Domas, J. - Faridi, M. - Jalali, A. - Khademi, E. - Khezri, M. - Majidifard, M. - Majidi, T. - Mohammadiha, K. - Mohammadkhani, H. - Mokhtari, A. A. - Nimruzi, A. - Opletal, M. - Otava, J. - Padashi, S. M. - Rambousek, P. - Sabouri, J. - Táborský, Z. - Yusefi, T. (2008): Workshop III on Geological Mapping, General Geology and Quaternary Geology. Praha

Hradecký, P. - Babůrek, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Baratoux, L. - Baroň, I. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Novák, Z. - Hernández, W. - Vorel, T. (2005): Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Babůrek, J. - Žáček, V. - Mašek, D. - Opletal, M. - Nováková, D. - Vít, J. - Novák, Z. (2003): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua. Department Nueva Segovia, města Ocotal, Dipilto a jejich okolí

Lehrberger, G. - Hlinomaz, M. - Babůrek, J. (2003): Geschichte und Bestand der geologischen Sammlung Johann Wolfgang von Goethe im Stift Tepl in Westboehmen. – Stifter Jahrbuch 17, 2003, 156-185. ISSN 0932-2701

Novák, Z. - Kycl, P. - Mašek, D. - Nováková, D. - Opletal, M. - Šebesta, J. - Vít, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. - Babůrek, J. (2003): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua. 83 s

Opletal, M. - Soejono, I. - Babůrek, J. - Novák, M. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Avan sheet. Závěrečná zpráva, 56 s. MS ČGS Praha

Opletal, M. - Soejono, I. - Babůrek, J. - Novák, M. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Eshtobin sheet. Závěrečná zpráva, 53 s. MS ČGS Praha

Opletal, M. - Vodrážka, R. - Otava, J. - Soejono, I. - Babůrek, J. (2011a): Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin. Capaacity building projece - Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin. 1 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Opletal, M. - Vodrážka, R. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Babůrek, J. - Mikuš, T. (2011b): Base Geological Map 1:25.000, sheet Avan. neuveden. 56 s. – Geological Survey of Iran. Praha

Padashi, S. M. - Mokhtari, M. A. - Moinvaziri, H. - Ghorbani, M. R. - Mehrpartou, M. - Abedian, M. - Babůrek, J. (2010d): Mineralogical composition of Kamtal intrusion (Eastern Azarbaijan, NW Iran). In Weiszburg T. G: 'Bonds and Bridges: Mineral Sciences and their applications', s. 528. – International Mineralogical Association. Budapest

Pošmourný, K. - Babůrek, J. - Rudolský, J. (2002): Slavkovský les. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. ilustrovaná skládačka

Rapprich, V. – Babůrek, J. – Bubík, M. – Otava, J. – Pécskay, Z. – Krmíček, L. (2012b): Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán). – Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda 116, zima, 17-21. ISSN 0232-0738

Tvrdý, J. - Tomíček, R. - Loskot, J. - Kováč, I. - Peterek, A. - Babůrek, J. - Dahlheim, H. A. (2010a): Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark. 63 s. MS MŽP - Rada národních geoparků

Vrána, S. - Kachlík, V. - Kroener, A. - Marheine, D. - Seifert, A. - Žáček, V. - Babůrek, J. (2004): Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia. – Journal of African Earth Sciences 38, 1, 1-21. ISSN 1464-343X. DOI 10.1016/j.jafrearsci.2003.09.001

Štědrá, V. – Babůrek, J. – Gürtlerová, P. (2013a): Odborná podpora sítě národních geoparků v ČR. Závěrečná zpráva projektu za r. 2011-2012. MS. Závěrečná zpráva, 7 s. MS ČGS Praha

Žáček, V. - Babůrek, J. (2007b): Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě. In K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 89-90. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Žáček, V. - Opletal, M. - Babůrek, J. - Novák, Z. (2003c): Mapa geológico del territorio de Jinotega (Nicaragua) 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, MŽP. Praha

Žáček, V. - Opletal, M. - Babůrek, J. - Novák, Z. (2003d): Geologická mapa okolí Jinotegy (Nikaragua) 1:50 0000. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

© Jiri Baburek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top