RNDr. Jaroslav Valečka, CSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089516
jaroslav.valecka@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Berger, H. - Zitzmann, A. - Opletal, M. - Nývlt, D. - Valečka, J. - Prouza, V. - Baďura, J. - Przybylski, B. (2003): Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz. Geologische Übersichtskarte von Deutschland. 20 s. – Bundesanstalt für Geowiessenschaften und Rohstoffe, Hannover. Hannover

Budil, P. - Manda, Š. - Bubík, M. - Pálenský, P. - Růžička, M. - Šimůnek, Z. - Valečka, J. - Vodrážka, R. - Pertoldová, J. - Verner, K. - Karenová, J. - Kukal, Z. - Šarič, R. (2010): Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi. In Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al: Atlas krajiny České republiky, s. 112-113. – Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha. ISBN 978-80-85116-59-5

Budil, P. - Štěpánek, P. - Adamovič, J. - Coubal, M. - Chlupáč, I. - Opletal, M. - Valečka, J. (1999): Examples of important geological localities from the Sudety area (Czech Republic). – Polish Geological Institute Special Papers 2, x, 27. ISSN 0033-2151

Burda, J. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016e): Hydrogeologický rajon 4640 - Křída horní Ploučnice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/42. 236 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Hrkal, Z. – Datel, J. V. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4730 - Bazální křídový kolektor v Benešovské synklinále. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/47. 126 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016h): Hydrogeologický rajon 4660 - Křída Dolní Kamenice a Křinice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/44. 162 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. (2019c): Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část: Hydrogeologický rajon 4612. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 3. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. (2020d): Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část: Hydrogeologický rajon 4611. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 9. 131 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016f): Hydrogeologický rajon 4650 - Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/43. 221 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. (2016b): Hydrogeologický rajon 4612 - Křída dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/39. 181 s. MS Geofond

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016d): Hydrogeologický rajon 4630 - Děčínský Sněžník. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/41. 131 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016a): Hydrogeologický rajon 4611 - Křída dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/38. 153 s. MS Geofond

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Nádaskay, R. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. (2019a): Děčínský Sněžník: Hydrogeologický rajon 4630. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 1. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Grundloch, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Michek, R. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Milický, M. – Zeman, O. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. – Smutek, D. – Králová, A. – Vlček, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Grygar, R. (2016): Hydrogeologický rajon 4270 – Vysokomýtská synklinála. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/26. 254 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Herrmann, Z. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. (2020e): Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh: Hydrogeologický rajon 4620. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 10. 123 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Herrmann, Z. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. (2016c): Hydrogeologický rajon 4620 - Křída dolního Labe po Děčín - pravý břeh. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/40. 123 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Kůrková, I. – Adamovič, J. – Čech, S. – Bruthans, J. – Herčík, F. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Kadlecová, R. – Bůzek, F. – Kondrová, L. – Uličný, D. – Špičáková, L. (2022): Křída Košáteckého potoka: Hydrogeologický rajon 4521. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE, stanovení zásob podzemních vod. Svazek 22. 135 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Kůrková, I. – Herčík, F. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. (2021d): Křída dolní Kamenice a Křinice: Hydrogeologický rajon 4660. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE, stanovení zásob podzemních vod. Svazek 12. 148 s. – Česká geologická služba. Praha

Cajz, V. - Valečka, J. (2010): Tectonic setting of the Ohře/Eger Graben between the central part of the České středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study. – Journal of Geosciences 55, 3, 201-215. ISSN 1802-6222

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. - Adamovič, J. - Babůrek, J. - Breiter, K. - Cajz, V. - Domečka, K. - Fišera, M. - Hanžl, P. - Holub, V. - Hradecký, P. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. - Mašek, J. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Pálenský, P. - Prouza, V. - Růžička, M. - Schovánek, P. - Slabý, J. - Valečka, J. - Žáček, V. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Cílek, V. - Hlaváč, J. - Ložek, V. - Valečka, J. - Žák, K. (2000): International Union for Quaternary Research, Commission for the study of Holocene, Bohemian Field Conference, September 10-12, 2000, Prague, Excursion Guidebook. Excursion Guides. 31 s. – Český geologický ústav. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Valečka, J. (2012): Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje. Neuveden. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Franěk, J. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. – Nývlt, D. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Lojka, R. (2022a): Aktualizace 3D geologického modelu pro ÚRAO Richard. TZ633/2022. 86 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů a Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - divize Energoprojekt. Praha

Godány, J. – Valečka, J. (2012): Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek. 10 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Valečka, J. (2012): Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská – stanovení podmínek. 8 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Valečka, J. (2012): Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice – stanovení podmínek. 7 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Herčík, F. - Herrmann, Z. - Valečka, J. (1999): Hydrogeologie české křídové pánve. neuveden. 118 s. – Český geologický ústav, Praha. Praha

Herčík, F. - Herrmann, Z. - Valečka, J. (2003): Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů ). In Herčík, F., Herrmann, Z., Valečka, J: Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin, s. 14 - 35. – Czech geological survey. Praha. ISBN 80-7075-604-7

Kozdrój, W. - Krentz, O. - Opletal, M. - Cajz, V. - Cymerman, Z. - Horna, F. - Kachlík, V. - Prouza, V. - Valečka, J. - Walter, H. (2002): Comments on the Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000. neuveden. 64 s. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg Państwowy Istytut Geologiczny, Warszawa Český geologický ústav, Praha. Warsaw

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Valečka, J. – Hartvich, F. (2017): Komplexní geologický výzkum geoparku Český ráj na příkladu Příhrazských skal. 4. Konference Národních geoparku ČR, 24.-26. 5. 2017. Nová Paka

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Valečka, J. – Hartvich, F. (2017): Komplexní geologický výzkum geoparku Český ráj na příkladu Příhrazských skal. In Jan Čermák: Sborník 4. Konference Národních geoparku CR Nová Paka 2017, s. 89-99. – Geopark Český ráj o.p.s. Turnov. ISBN ISBN 978-80-270-1

Krentz, O. – Walter, H. – Brause, H. – Hoth, K. – Berger, H. – Kemnitz, H. – Lobst, R. – Kozdrój, W. – Cymerman, Z. – Opletal, M. – Mrázová, Š. – Valečka, J. – Prouza, V. – Kachlík, V. – Cajz, V. (2001): Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000. neuveden. 64 s. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg. Freiberg

Krásný, J. - Buchtele, J. - Čech, S. - Hrkal, Z. - Jakeš, P. - Kobr, M. - Mls, J. - Šantrůček, J. - Šilar, J. - Valečka, J. (2002): Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod. – Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie 22, podzim, 5-100. ISSN 0036-5289

Kukal, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Valečka, J. - Čechová, V. - Pošmourný, K. (2010): Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí. Neuveden. 304 s. – Grada Publishing, a.s., Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Kycl, P. - Valečka, J. (2006): Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 158-160. ISSN 0514-8057

Kycl, P. - Valečka, J. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. - Cajz, V. (2009): Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Valečka, J. - Zvelebil, J. (2006): Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků. MS OG MŹP ČR, MÚ Úštěk, archiv ČGS

Křelina, J. - Nývlt, D. - Valečka, J. (2002): Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 59-61. ISSN 0514-8057

Křelina, J. - Valečka, J. (2000): Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 31. ISSN 0514-8057

Kříž, J. - Chlupáč, I. - Čech, S. - Havlíček, P. - Hradecký, P. - Valečka, J. (2000): Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000. neuveden. 41 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Mlčoch, B. – Krentz, O. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Mrázová, Š. – Junge, R. – Reinhard, S. – Pohle, M. (2020): Geologische Karte des Sächsisch-Böhischen Kreidebeckens 1:100,000 Geologická mapa sasko-české křídové pánve 1:100 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mlčoch, B. – Rajchl, M. – Čech, S. – Valečka, J. – Skácelová, Z. (2014): Význam 3D geologického modelování pro konstrukci hydrogeologických koncepčních modelů v oblasti české křídové pánve. In : Datel Josef, Hauerová Jindřiška: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy, s. 50. – Technická univerzita v Liberci, česká asociace hydrogeologů a česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2018): Integrovaná stratigrafie a sedimentologie coniaku v sz. části české křídové pánve a jejich význam pro interpretaci coniackých tektonosedimentárních procesů v západosudetské oblasti. 19. 9. 2018. 9. Křídový seminář, Praha

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2019): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Cretaceous Research 102, OCT, 127-159. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2019.06.005

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie

Nádaskay, R. – Adamovič, J. – Valečka, J. – Procházka, M. – Šajgal, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_F Sloup. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. (2017): Explozivní brekcie ve vrtech v severozápadní části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 181-188. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.08

Nádaskay, R. – Valečka, J. (2021): Jedna pánev, tři litostratigrafické kolonky – příspěvek k diskusi stratigrafické korelace saské a české křídy. In Stanislav Čech: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 10. křídový seminář, Brno 23.8.-25.8.2021, – Česká geologická služba. Praha

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4630_A Děčínský Sněžník. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_A Skalice u České Lípy. Závěrečná zpráva, 61 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_X Svor. Závěrečná zpráva, 60 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2017): Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 129-136. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.40

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2018): Stratigrafie, sedimentární prostředí a tektonická stavba tzv. kozelského pískovcového tělesa v severozápadní části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 167-180. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.31

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2018): Stratigrafie, sedimentární prostředí a tektonická stavba tzv. kozelského pískovcového tělesa v sz. části české křídové pánve. 19. 9. 2018. 9. Křídový seminář, Praha

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. – Rapprich, V. – Procházka, M. – Šajgal, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4640_C Horní Světlá pod Luží. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Žák, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Schöpfer, K. – Sláma, J. – Svojtka, M. – Sidorinová, T. – Jedlička, R. – Valečka, J. (2021): Late Paleozoic–Mesozoic tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif: state-of-the-art. In Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková: 35th IAS Meeting of Sedimentology Virtual Meeting Prague, Czech Republic, 21–25 June 2021. Book of Abstracts, – Palacký University of Olomouc. Olomouc. ISBN 978-80-244-5929-5

Nádaskay, R. – Žák, J. – Sláma, J. – Sidorinová, T. – Valečka, J. (2018): Deciphering the late Paleozoic to Mesozoic tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif from detrital zircon geochronology and heavy mineral provenance. In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Bonn

Nádaskay, R. – Žák, J. – Sláma, J. – Sidorinová, T. – Valečka, J. (2019): Detrital zircon geochronology and heavy mineral provenance of Late Paleozoic to Late Cretaceous sedimentary basins of the northern Bohemian Massif. In Hrdličková, K., Daňková, L: Abstract Volume. 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, Rozdrojovice, 24–27 April 2019, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-955-4

Nádaskay, R. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. (2017): Stratigraphy of the Lower–Middle Coniacian core section (NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin): deciphering T-R history and linking offshore to proximal deposits. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous – Abstracts, 21–26 August 2017, Vienna. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Opletal, M. - Nývlt, D. - Valečka, J. - Fediuk, F. (2006c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami

Pačes, T. - Corcho Alvarado, J. A. - Herrmann, Z. - Kodeš, V. - Mužák, J. - Novák, J. - Purtschert, R. - Remenárová, D. - Valečka, J. (2008): The Cenomanian and Turonian Aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. In Edmunds M. W., Shand P. (ed.): Natural Groundwater Quality, s. 372-390. – Blackwell Publishing. Malden. ISBN 978-1-405-15675-2

Pospíšil, J. - Domečka, K. - Opletal, M. - Pálenský, P. - Shrbený, O. - Valečka, J. (2001): geologická mapa 03-13 Hrádek nad Nisou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Shrbený, O. - Čech, S. - Valečka, J. - Domas, J. (2001): geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Trubačová, A. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Valečka, J. - Zemková, M. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. (1999): Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 78. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2002): Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 78-80. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2005): Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 157-160. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2005): Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím). 11 s. MS Správa CHKO Labské pískovce Děčín, u autora

Valečka, J. (2006): Juditin most v Praze a. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 170-173. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2006a): Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností. 15 s. MS Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, u autora

Valečka, J. (2008): Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 73-76. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2009): Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 40-44. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2010a): Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 70-73. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2010b): Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 74-77. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2011): Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 257-261. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2012): Skalní výklenek u Lísky. – Děčínské vlastivědné zprávy 21, 2, 41-42. ISSN 1212-6918

Valečka, J. (2012): Vladimír Klein, významný badatel v české křídové pánvi. křídový seminář dne 10.10.2012. Česká geologická služba, Praha,-1, Klárov 3

Valečka, J. (2013): První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, zima, 202-205. ISSN 0514-8057

Valečka, J. (2015): Říční sedimenty peruckých vrstev české křídové pánve u Benešova nad Ploučnicí. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 48, podzim, 31 -36. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.33

Valečka, J. (2017): Rudistové vápence bělohorského souvrství u Bíliny, paleogeografie, stratigrafie, sedimentologie. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 103-110. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.13

Valečka, J. (2018): Křída severní části Českého masívu. In Miroslav Coubal, Jiří Adamovič, Martin Št´astný (eds.): Lužický zlom - hranice mezi dvěma světy, – Novela Bohemica. Praha. ISBN 978-80-87683-87-3

Valečka, J. (2018): Petrografický charakter zdiva věže hradu Jenštejn u Prahy. – Časopis Společnosti přátel starožitností 126, 4, 193 -202. ISSN 1803-1382

Valečka, J. (2019): Jurassic pebbles in the Cretaceous sandstones of the Bohemian Basin as a possible tool for the reconstruction of Late Jurassic and Late Cretaceous paleogeography. – Volumina Jurassica 17, 1, 17-38. ISSN 1896-7876 (on line). DOI 10.7306/VJ.17.2

Valečka, J. (2020): Transgresní, příbřežní vápence korycanských vrstev (cenoman) v centrální části české křídové pánve a diskuse k jejímu vzniku. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 2, 149-159. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.17

Valečka, J. (2022): Křídové pískovce u Ždírce nad Doubravou (východní Čechy): materiál pro gotické sakrální stavby v širokém okolí. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 55, 2, 123-135. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nývlt, D. - Nekovařík, Č. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží. Výzkumná zpráva, 70 s

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Janderková, J. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Sedláček, J. Mgr. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. - Cajz, V. - Hrubeš, M. - Nývlt, D. - Rudolský, J. - Schulmannová, B. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000. neuveden. 3 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Valečka, J. - Havlíček, P. - Zelenka, P. - Rapprich, V. (2010a): Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – MŽP ČR Praha. Praha

Valečka, J. - Havránek, P. - Fediuk, F. - Opletal, M. (2005): Lužické hory. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. Ilustrovaná skládačka

Valečka, J. - Kadlec, J. - Shrbený, O. - Křelina, J. - Opletal, M. (2001): geologická mapa 02-24 Nový Bor. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Valečka, J. - Kadlec, J. - Shrbený, O. - Schovánek, P. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Valečka, J. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. (2003): Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa. Neuveden. 36 s. – Neuveden. Neuveden

Valečka, J. - Rapprich, V. - Zelenka, P. - Mlčoch, B. (2008): Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007). 33 s. MS Česká geologická služba, Praha

Valečka, J. - Rudolský, J. - Pošmourný, K. - Pálenský, P. - Sojka, V. (2000): České Švýcarsko. Böhmische Schweiz. Bohemian Switzerland. Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik. Geology of National Parks in the Czech Republic. Geologie národních parků České republiky. 12 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Valečka, J. - Rudolský, J. - Pošmourný, K. - Pálenský, P. - Sojka, V. (2000): České Švýcarsko. Geologie národních parků České republiky. Geologie národních parků České republiky. 12 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Valečka, J. - Valigurský, L. (2003): Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 neuveden, podzim, 42-44. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2004): Oparenské slepence: perm nebo křída?. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 48-49. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2007): Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 39-41. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2008a): Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 79-80. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2008a): Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku. – Zprávy a studie regionálního muzea v Teplicích 27, 2008, 85-93. ISSN 0231-7648

Valečka, J. - Zelenka, P. (2008b): Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 77-78. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2009): Křídové sedimenty na krystaliniku v Opárenském údolí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 48-50. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2010): Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 78-81. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Švábenická, L. (2009): Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 45-48. ISSN 0514-8057

Valečka, J. – Havlíček, P. – Zelenka, P. – Krejčí, O. – Rapprich, V. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012a): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012b): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Valečka, J. – Nádaskay, R. (2016): Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod k stratigrafii a sedimentologii svrchní křídy v lužické faciální oblasti. 13. 10. 2016. 8. křídový seminář, Jičín

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Urík, J. – Hütter, P. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4630_B Prostřední Žleb. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Urík, J. – Čech, S. – Hütter, P. – Adamovič, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4730_B Stvolínky. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Pintér, L. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4523_A Sedlec u Litoměřic. Závěrečná zpráva, 67 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Šajgal, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4530_A Horní Beřkovice. Závěrečná zpráva, 56 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Švábenická, L. (2012): Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 44-50. ISSN 0514-8057

Valečka, J. – Čech, S. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_G Mužský. Závěrečná zpráva, 58 s. MS Česká geologická služba

Walter, H. - Horna, F. - Valečka, J. - Cymerman, Z. - Kozdrój, W. (2001): Upper Permian-Upper Cretaceous. In W. Kozdrój , O. Krentz, M. Opletal (eds): Comments on The Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1:100 000, s. 40-44. – Sachsisches Landesamt fur Umvelt und Geologie,Freiberg, Panstwowy Instytut Geologiczny,Warszawa,Český geologický ústav,Praha. Warsaw. ISBN 80-7075-401-X

Zavřel, J. – Valečka, J. – Žáček, V. (2020): Železné rudy a strusky. In Čiháková, J., Müller, M: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze, – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze. Praha. ISBN 978-80-87220-17-7

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Rajchl, M. - Holásek, O. - Havlíček, P. - Stehlík, F. - Valečka, J. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice.

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012c): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012d): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

Švábenická, L. - Valečka, J. (2011): Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 50-56. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Valečka, J. (2001): A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog. In -: Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců, s. 133-156. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice v Čechách. ISBN 80-85321-30-0

Čech, S. - Valečka, J. (2002): August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve. In -: Monografické studie regionálního muzea v Teplicích,sv. 36, s. 133-156. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice. ISBN 80-85321-30-0

Čech, S. – Kotyz, F. – Nádaskay, R. – Pintér, L. – Procházka, M. – Valečka, J. – Trubačová, A. (2016q): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4430_A Chloumek. Závěrečná zpráva, 39 s. MS Česká geologická služba, Praha

© Jaroslav Valecka, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top