Change language to CzechEnglish Selected
Bc. Jaroslav Jansta
Česká geologická služba
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742161
fax: +420234742290
jaroslav.jansta@geologycz

Recent papers

Paleček, M. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Jansta, J. – Kachlíková, R. (2016): Výdej prostorových informací. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/vydej/

Čoupek, P. – Paleček, M. – Jansta, J. – Skarková, H. – Kujal, R. (2014b): Aplikace pro správu dat SDD - Báňské mapy a poddolovaná území a jejich prezentaci na veřejnosti. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/sdd

© JAROSLAV.JANSTA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top