Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Jana Špačková
Česká geologická služba
Dačického nám. 11
274 01 Kutná Hora
tel: +420327512220
jana.spackova@geologycz

Recent papers

Horáková, A. – Gajdošová, Z. – Dušek, K. – Mašek, D. – Skarková, H. – Špačková, J. (2013): Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě přírustků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl. MS Archiv ČGS

© JANA.SPACKOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top